Przykłady obecnie funkcjonującej strony w MULTISERWISIE/MULTI SZABLON:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady obecnie funkcjonującej strony w MULTISERWISIE/MULTI SZABLON:"

Transkrypt

1 Projekt graficzny: MULTISERWIS MULTI SZABLON oraz 7 TABLIC INFORMACYJNYCH OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU projekty graficzne stron internetowych MULTISERWISU. Załącznik nr 1a Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektów graficznych stron internetowych MULTISERWISU wraz ze schematami funkcjonalnymi stron z uwzględnieniem zasad użyteczności i dostępności w oparciu o rekomendację W3C zawartą w liście kontrolnej WCAG (w zrealizowanym przedmiocie zamówienia musi być zastosowana lub zagwarantowana zgodność kodu stron z zasadami dostępności i użyteczności, zgodnie z rekomendacją W3C. Projekty graficzne stron internetowych muszą zostać opracowane na podstawie własnych wniosków z analizy aktualnych rozwiązań i treści stron MULTISERWISU oraz zaleceń sformułowanych w poniższym opisie przedmiotu. Przykłady obecnie funkcjonującej strony w MULTISERWISIE/MULTI SZABLON: Projekty graficzne powinny jednoznacznie wskazywać na charakter instytucji i dziedzin, którymi zajmuje się resort obrony narodowej. Jednocześnie powinny uwzględniać elementy, które będą odróżniały poszczególne strony (MULTI SZABLONU), od siebie. Chodzi o stworzenie wspólnej identyfikacji wizualnej posiadającej możliwość subtelnej tożsamości i identyfikacji strony z funkcją i zadaniami poszczególnej jednostek wojskowych lub instytucji. Uczestnik konkursu opracuje i przedstawi grafikę MULTISERWISU: 2 widoki MULTI SZABLONU (strony startowej/głównej): w tym 1 dla jednostki wojskowej i 1 dla instytucji lub komórki organizacyjnej resortu obrony narodowej; 4 wybrane widoki z zasobów strony MULTI SZABLONU np. dział aktualności, informacji za zasobów menu, multimediów oraz Biuletynu Informacji Publicznej; oraz 7 widoków dla TABLIC INFORMACYJNYCH Forma przedstawienia projektów graficznych: Przedstawienie projektu graficznego powinno odbyć się poprzez prezentację w formie aktywnych dokumentów PSD lub modele HTML z podlinkowanymi podstronami. Wszystkie elementy graficzne występujące w projekcie graficznym (tła, ramki, buttony, loga i inne) powinny zostać dołączone w osobnym folderze w formacie png, tiff, jpg, gif (cdr - dla elementów grafiki wektorowej - o ile występuje w projekcie) oraz pliku flv i swf dla elementów flash. Kolory tła i poszczególnych elementów graficznych powinny zostać zdefiniowane za pomocą wartości metrycznych składowych kolorów w systemie RGB. 1

2 ZAŁOŻENIA MULTISERWISU Przedmiotem konkursu jest stworzenie nowego wyglądu MULTISERWISU czyli nowej grafiki MULTI SZABLONÓW oraz TABLIC INFORMACYJNYCH. Założeniem powstania MULTISERWISU (MULTI SZABLONÓW oraz 7 TABLIC INFORMACYJNYCH) jest stworzenie środowiska www na potrzeby instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP. Celem projektu jest jednocześnie ustandaryzowanie szaty graficznej wszystkich serwisów www w resorcie obrony narodowej i wprowadzenie MULTISERWISU - zbioru zróżnicowanych - ze względu na rodzaj wojsk - szablonów graficznych serwisów www dla jednostek wojskowych i komórek/instytucji organizacyjnych resortu obrony narodowej. Wybór wspomnianych szablonów prezentacji graficznej serwisu www dla jednostki wojskowej/komórki (instytucji) organizacyjnej nastąpi w systemie MULTISERWIS umieszczonym na serwerze resortowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Nieodłącznych i powiązanym elementem systemu MULTISERWISU są także tablice informacyjne, które za pośrednictwem wspomnianych szablonów będą tworzyć dynamiczny system informacyjny jednostek wojskowych oraz komórek i instytucji podległych resortowi obrony narodowej. OPIS MULTISERWISU Nową grafikę powinna charakteryzować oryginalna architektura informacji, wyglądu (design), struktury, interfejsu, użyteczności oraz optymalizacji pod wyszukiwarki, integracji rozwiązań i zarządzania zawartością. W celu poprawienia atrakcyjności serwis powinien: uwzględniać specyfikę estetyki właściwej dla stron internetowych o tematyce obronnej; przewidywać to, że strona będzie posiadała wersję na systemy mobilne, dostosowaną do przeglądarek urządzeń przenośnych (telefonów, smartphone ów, tabletów i innych bez konfliktu systemów operacyjnych Apple, Windows i Android; uwzględniać m.in. bloki tematyczne, lider main news, przeniesienie do social media, wersje językowe, blok tematyczny Biuletynu Informacji Publicznej, galerie i multimedia, okno wyszukiwania; zawierać nazwę jednostki wojskowej, komórki organizacyjnej, instytucji oraz jej logotyp, znak itd.; w zakresie koncepcji graficznej strony internetowej oraz co do stosowania znaków Sił Zbrojnych (logotypów) uwzględniać postanowienia Ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 nr 34 poz. 154) i innych aktów wykonawczych do ustawy; uwzględniać takie zaprojektowanie grafiki, aby poszczególne działy odróżniały się np. układem; uwzględniać to, że strona MON będzie posiadała menu główne oraz dodatkowe rozwijane przez administratora za pośrednictwem menu głównego uwidaczniane na odsłonie; 2

3 posiadać zdefiniowane miejsce na potrzeby umieszczania bannerów okolicznościowych (w formacie jpg, giff, png, swf) oraz statycznych linków tekstowych przekierowujących do poszczególnych stron zewnętrznych lub podstron strony w zależności od potrzeb; być przygotowany na wymiar: szerokość 1440 pikseli wysokość strony powinna dynamicznie dopasowywać się do wielkości obszaru roboczego monitora. W przypadku smartfonów i tabletów strona powinna automatycznie dostosowywać się do wielkości wyświetlacza w urządzeniu; posiadać wersje okolicznościowe serwisu wersja żałobna oraz wersja świąteczna (narodowa, bożonarodzeniowa, wielkanocna); uwzględniać możliwość łatwego powiększania zakresu zawartości (treści, danych, multimediów) strony w przyszłości; posiadać możliwość opcjonalnego zastosowania elementów w technologii Flash; zapewniać prawidłowe wyświetlania treści oraz obsługę strony dla użytkowników następujących przeglądarek internetowych: Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome i Internet Explorer; w przypadku korzystania ze starszych przeglądarek, na stronie powinien wyświetlać się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania strony oraz wersji przeglądarek do których portal jest zoptymalizowany. Ponadto projekt powinien spełniać następujące wymogi: zawierać dostatecznie obszerny moduł właściwy do publikowania treści aktualności (tytuł, lead, treść artykułu, pliki multimedialne); zawierać moduł z przydatnymi adresami (linkami) także w formie plików graficznych (jpg, gif, png, swf); zawierać widoczne moduły z odnośnikami do działów serwisu: poleć stronę, kanały RSS, powiadom mnie o nowym artykule w tym dziale, publikuj do PDF, mówiąca strona internetowa (mówiąca strona internetowa IVONA); uwzględniać wszelkie standardy związane z układem, kolorystyką oraz czytelnością serwisu; architektura strony nie powinna ograniczać ilości zawartych w serwisie treści; serwis powinien być przygotowany na zwiększającą się ilość informacji; projekt strony schemat funkcjonalny, powinien zawierać makietę obrazującą rozmieszczenie poszczególnych elementów strony głównej i wskazanych w przedmiocie konkursu podstroi: menu główne, podmenu, prezentacja zdjęć oraz tekstów; być bazą wyjściową do zaprojektowania interfejsu graficznego; projekt graficzny powinien obejmować zaprojektowanie strony głównej oraz zdefiniowanych podstron, pokazanie ich koncepcji kolorystyki i typografii; niezbędne jest zaprojektowanie grafiki odróżniającej poszczególne działy; projekt powinien zawierać widoczne elementy graficzne z odnośnikami do angielskiej wersji językowej oraz spełniać warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne o różnym stopniu dysfunkcji, wyszukiwarek, danych kontaktowych i mapy serwisu; projekt powinien zawierać miejsce do ewentualnego zamieszczenia Flash box-a zapewniającego możliwość tworzenia pokazu slajdów ze zdjęć wykorzystywanych w multimediach; 3

4 powinien zawierać ikony mediów społecznościowych; stopkę z danymi adresowymi administratora strony. Stałe elementy podstron konkretnego MULTI SZABLONU w ramach identyfikacji wizualnej projektu: nazwa i logo jednostki wojskowej / instytucji; spójna grafika ze stroną główną; informacja o miejscu w strukturze (menu pokrokowe); aktywne menu pokazujące zawartość działu; ikony poleć stronę, kanały RSS, powiadom mnie o nowym artykule w tym dziale, publikuj do PDF, mówiąca strona internetowa (mówiąca strona internetowa IVONA); powrót do strony głównej. Projekt powinien zawierać umiejscowienie Flash box-a zapewniającego możliwość tworzenia pokazu slajdów ze zdjęć wykorzystywanych w aktualnościach (okno prezentacji multimedialnej Flash). TABLICE INFORMACYJNE Celem istnienia Tablic Informacyjnych będzie prezentacja określonych treści znajdujących się na ponad.. serwisach w ramach MULTI SZBLONÓW. Tablice informacyjne stworzą warunki dla użytkownika do przeglądania wyselekcjonowanych za pośrednictwem przygotowanych przez administratora Multiserwisu tablic, które zostały wymienione poniżej. Tablice powinna charakteryzować oryginalna architektura informacji, wyglądu (design), struktury, interfejsu, użyteczności oraz optymalizacji pod wyszukiwarki, integracji rozwiązań i zarządzania zawartością. TABLICE I ICH TREŚCI: 1. Aktualności 2. Biuletyn Informacji Publicznej według danych zawartych w dziale BIP (tekst poniżej) 3. Multimedia (FOTO i Wideo) Zdjęcia i wideo (tytuł, lead) 4. Wojska Lądowe Multimedia (zdjęcia i wideo - tytuł, lead 5. Siły Powietrzne Multimedia (zdjęcia i wideo - tytuł, lead 6. Marynarka Wojenna Multimedia (zdjęcia i wideo - tytuł, lead 4

5 7. Wojska Specjalne Multimedia (zdjęcia i wideo - tytuł, lead 8. Integrująca wszystkie 7 powyższych tablic, tak aby z poziomu tej tablicy, użytkownik mógł rozpocząć korzystać z pozostałych 7. Czyli tzw. strona startowa tablic informacyjnych. CECHY WSPÓLNE TABLIC INFORMACYJNYCH: nazwa tablicy; znak Ministerstwa Obrony Narodowej i logo Wojska Polskiego; ikony mediów społecznościowych; wyszukiwarka; oraz dodatkowo zobrazowanie XML aktualności strony mon.gov.pl; wojsko-polskie.pl; polska-zbrojna.pl; opcjonalnie: sgwp.wp.mil.pl; BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Projekt graficzny MULTI SZABLONU powinien uwzględniać w swojej strukturze treści Biuletynu Informacji Publicznej. Wspomniane dane powinny być zachowane w menu głównym jako jego integralny element. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacj publicznej ((Dz. U r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). W związku z powyższym projekt graficzny powinien uwzględniać w swojej strukturze treści następujące szczegóły: logo BIP, umieszczone w górnej części strony; adres redakcji strony podmiotowej BIP; imię i nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP; instrukcję korzystania ze strony BIP; menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych; moduł wyszukujący. Struktura graficzna powinna posiadać możliwość umieszczania treści informacji publicznych: o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lt. a tiret 2, lit. c i d i pkt 5. ustawy o dostępie do informacji publicznej, 5

6 inne informacje publiczne, w szczególności takie, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspakaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje. informacje publiczne przeznaczone do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych. Projekt graficzny powinien uwzględniać także informację o podmiocie prowadzącym stronę www w której części znajdują się informacje BIP: Dane podstawowe: nazwa podmiotu, logo podmiotu (opcjonalnie). Dane strony podmiotowej BIP: adres URL (czyli adres internetowy strony podmiotowej BIP), imię i nazwisko redaktora (w przypadku wielu redaktorów wybranej osoby), numer telefonu redakcji, numer faksu redakcji. Dane uzupełniające: kod pocztowy i miejscowość, ulica, numer domu, numer telefonu, numer telefaksu, lokalizacja na mapie wskazująca położenie podmiotu. 6