Standardy danych w tagu EPC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy danych w tagu EPC"

Transkrypt

1 Standardy danych w EPC Strona: 1 Standardy danych w tagu EPC W elektronicznym noniku danych, jakim jest tag EPC (Electronic Produkt Code), bdzie zapisany tylko numer identyfikacyjny. Bdzie to jeden z poniszych standardów danych: 1. SGTIN 2. SSCC 3. SGLN 4. GRAI 5. GIAI 6. GID Z powyszego zestawienia wynika, e numer identyfikacyjny EPC zawiera istniejce, kluczowe numery EAN.UCC z wyjtkiem ostatniego GID (General Identifier), który jest niezaleny od wszystkich znanych, istniejcych specyfikacji lub schematów identyfikacji. 1) SGTIN W tagach EPC bdzie zapisywany, bazujcy na GTIN, numer identyfikacyjny nazywany w skrócie SGTIN (ang. Serialized Global Trade Identification Number). Poniewa GTIN identyfikuje tylko rodzaj produktu, a nie identyfikuje indywidualnie kadego produktu, dlatego w celu uzyskania tej moliwoci w tagu EPC do GTIN dodano numer. W ten sposób moliwa jest identyfikacja np. kadej puszki Coca Coli, kadej pary spodni itp. Struktura danych zakodowanych w SGTN została przedstawiona na rysunku 1. SGTIN wskanika GTIN wskanika kontrolna Rys.1. Dane zakodowane w SGTIN W tagu EPC przed SGTIN wystpuj jeszcze trzy dodatkowe pola:, Warto filtru i Podział, jak pokazano w Tabeli 1. Informacje zawarte w tych dodatkowych do właciwego SGTIN polach bd umoliwiały wykorzystanie SGTIN w sieci EPC. 96-bit SGTIN Warto Filtru Podział i cyfra Wskanika bits 3 bity 3 bity bitów 24-4 bity 3 bitów rzeczywista) 999, ,999,999,999 9,999,999-9 Tab.1 Zawarto tagu EPC o pojemnoci 96 bitów kodujcego SGTIN 274,77,906,943

2 Standardy danych w EPC Strona: 2 Poniej zostało przedstawione zastosowanie poszczególnych pól zapisywanych w tagu EPC: okrela długo całego numeru identyfikacyjnego EPC, identyfikuje jego typ i Warto filtru jest stosowana do szybkiego filtrowania i wstpnej selekcji podstawowych typów logistycznych. Patrz Tabela 2. Warto 000 oznacza Wszystkie inne. Warto filtru 000 oznacza, e obiektu, do którego jest tag przymocowany, nie mona dopasowa do adnego logistycznego typu okrelonego przez inne wartoci filtru w niniejszej specyfikacji. Naley zauway, e tagi zgodne z wczeniejszymi wersjami niniejszej specyfikacji, w których warto 000 była tylko jedyn wartoci dopuszczon do uycia, bd miały filtr wartoci równy 000 niezalenie od typu logistycznego. Lecz dla tagów zgodnych z niniejsz specyfikacj warto filtru powinna by dopasowana do obiektu, na którym tag bdzie zamocowany, a uycie 000 powinno by ograniczone tylko do przypadku, gdy warto filtru dla takiego obiektu nie istnieje w specyfikacji. Zgrupowanie standardowej handlowej reprezentuje wszystkie poziomy pakowania dla jednostek logistycznych. wysyłkowej jednostkowej / handlowej konsumenckiej powinien by stosowany wtedy, gdy pojedyncza jednostka jest take jednostk logistyczn (np. wielki telewizor, rower). Podział wskazuje długo prefiksu i oznaczenia. Jest to bardzo istotne np. w Polsce, gdzie długo prefiksu moe wynosi od 4 do 7 cyfr. Wartoci podziału pokazano w Tabeli 3. identyfikuje producenta produktu, do którego przyłczony jest tag EPC np. Firma Coca Cola wskanika znajdujcego si w GTIN zostaje w SGTIN przeniesiona przed oznaczeniem. To przeniesienie umoliwia wyszukiwanie w Internecie producenta danego produktu, a przez to dotarcie do interesujcej nas informacji. odnosi si dokładnie do typu produktu, najczciej Stock Keeping Unit np. Cola dietetyczna puszka 330ml, wersja US. jest numerem niepowtarzalnym dla kadej pozycji - mówi nam dokładnie, do której np. puszki 330ml Coli dietetycznej si odnosi. Umoliwia to m.in. szybkie wyszukanie produktów, które mog by blisko terminu wanoci. kontrolna znajdujca si w GTIN nie jest umieszczona w SGTIN. Warto binarna Wszystkie inne 000 Detaliczna konsumencka jednostka handlowa 001 Standardowe zgrupowanie handlowej 010 Wysyłka jednostkowa / Konsumencka jednostka handlowa 011 Zarezerwowany 100 Zarezerwowany 101 Zarezerwowany 110 Zarezerwowany 111 Tab.2. Wartoci filtru SGTIN

3 Standardy danych w EPC Strona: 3 Warto podziału i cyfra wskanika bity cyfry bity cyfry Tab.3. Warto podziału SGTIN 2) SSCC Schemat kodowania EPC dla SSCC pozwala na bezporednie umieszczenie tego numeru w tagach EPC. Jednak w tagach EPC nie jest kodowana cyfra kontrolna numeru SSCC Rysunek 2. SSCC zakodowany w EPC wskanika SSCC wskanika kontrolna Rys.2. Dane zakodowane w SSCC W tagu EPC przed SSCC wystpuj jeszcze trzy dodatkowe pola:, Warto filtru i Podział, jak pokazano w Tabeli 4. Informacje zawarte w tych dodatkowych do właciwego SSCC polach bd umoliwiały wykorzystanie SSCC w sieci EPC. SSCC- 96 Warto Filtru Podział i cyfra Wskanika bitów 3 bity 3 bity bitów 3-1 bitów 24 bity binarna) *Pojemno pól I zmienia si zgodnie z polem Podział Tab.4 Zawarto tagu EPC o pojemnoci 96 bitów kodujcego SSCC Nieprzydzielone (nie uywane)

4 Standardy danych w EPC Strona: 4 Poniej zostało przedstawione zastosowanie poszczególnych pól zapisywanych w tagu EPC kodujcym SSCC: okrela długo całego numeru identyfikacyjnego EPC, identyfikuje jego typ i Warto filtru nie jest czci SSCC lub identyfikatora EPC, lecz jest stosowany do szybkiego filtrowania i wstpnej selekcji podstawowych typów logistycznych. Patrz Tabela 5. Warto 000 oznacza Wszystkie inne. Warto filtru 000 oznacza, e obiektu, do którego jest tag przymocowany, nie mona dopasowa do adnego logistycznego typu okrelonego przez inne wartoci filtru w niniejszej specyfikacji. Naley zauway, e tagi zgodne z wczeniejszymi wersjami niniejszej specyfikacji, w których warto 000 była tylko jedyn wartoci dopuszczon do uycia, bd miały filtr wartoci równy 000 niezalenie od typu logistycznego, lecz dla tagów zgodnych z niniejsz specyfikacj warto filtru powinna by dopasowana do obiektu, na którym tag bdzie zamocowany, a uycie 000 powinno by ograniczone tylko do przypadku, gdy warto filtru dla takiego obiektu nie istnieje w specyfikacji. Podział wskazuje długo prefiksu i oznaczenia. Jest to bardzo istotne np. w Polsce, gdzie długo prefiksu moe wynosi od 7 do 10 cyfr (590 + Jednostki Kodujcej). Wartoci podziału pokazano w Tabeli 6. zawiera dosłowny prefiks, wskanika znajdujcego si na pocztku numeru SSCC zostaje w tagu EPC przeniesiona przed oznaczeniem. To przeniesienie umoliwia wyszukiwanie w Internecie wysyłajcej np. jednostk logistyczn, a przez to dotarcie do interesujcej nas informacji. Nieprzydzielone nie jest stosowane. To pole musi zawiera zera, aby było zgodne z t wersj specyfikacji. Warto binarna Wszystkie inne 000 Niezdefiniowane 001 Jednostka wysyłkowa / Logistyczna 010 Zarezerwowany 011 Zarezerwowany 100 Zarezerwowany 101 Zarezerwowany 110 Zarezerwowany 111 Tab.5. Wartoci filtru SSCC

5 Standardy danych w EPC Strona: 5 Warto podziału i cyfra wskanika Bity Cyfry bity cyfry Tab.6. Warto podziału SSCC 3) SGLN Schemat kodowania EPC dla GLN pozwala na bezporednie umieszczenie tego numeru w tagach EPC. Jednak w tagach EPC nie jest kodowana cyfra kontrolna numeru GLN Rysunek 3. W przypadku numeru SGLN (Serialized Global Location Number) nie jest obecnie uywane pole numeru indywidualnego. SGLN zakodowany w EPC lokalizacji (nie u ywany) GLN lokalizacji kontrolna Rys.3. Dane zakodowane w SGLN W tagu EPC przed SGLN wystpuj jeszcze trzy dodatkowe pola:, Warto filtru i Podział, jak pokazano w Tabeli 7. Informacje zawarte w tych dodatkowych do właciwego SGLN polach bd umoliwiały wykorzystanie SGLN w sieci EPC. SGLN- 96 Warto Filtru Podział lokalizacji Indywidualny bitów 3 bity 3 bity bitów 21-1 bitów 41 bitów binarna) *Pojemno pól I zmienia si zgodnie z polem Podział Tab.7 Zawarto tagu EPC o pojemnoci 96 bitów kodujcego SGLN (nie uywany)

6 Standardy danych w EPC Strona: 6 Poniej zostało przedstawione zastosowanie poszczególnych pól zapisywanych w tagu EPC kodujcym SGLN: okrela długo całego numeru identyfikacyjnego EPC, identyfikuje jego typ i Warto filtru nie jest czci GLN lub identyfikatora EPC, lecz jest stosowany do szybkiego filtrowania i wstpnej selekcji podstawowych typów lokalizacji. W Tabeli znajduj si ostatnio zdefiniowane wartoci filtru. Podział wskazuje długo prefiksu i oznaczenia. Jest to bardzo istotne np. w Polsce, gdzie długo prefiksu w numerze lokalizacyjnym moe wynosi od 7 do 12 cyfr. Wartoci podziału pokazano w Tabeli 9. zawiera dosłowny prefiks. lokalizacji zawiera numer oznaczenia lokalizacji. Indywidualny zawiera numer. Pole numeru indywidualnego jest zarezerwowane i nie powinno by uywane dopóki w systemie EAN.UCC nie zostanie okrelony odpowiedni sposób rozszerzenia numeru GLN. Warto binarna Wszystkie inne 000 Zarezerwowany 001 Zarezerwowany 010 Zarezerwowany 011 Zarezerwowany 100 Zarezerwowany 101 Zarezerwowany 110 Zarezerwowany 111 Tab.. Wartoci filtru SGLN Warto podziału i cyfra wskanika bity Cyfry bity cyfry Tab.9. Warto podziału SGLN

7 Standardy danych w EPC Strona: 7 4) GRAI Schemat kodowania EPC dla GRAI pozwala na bezporednie umieszczenie tego numeru w tagach EPC. Jednak w tagach EPC nie jest kodowana cyfra kontrolna numeru GRAI Rysunek 4. GRAI (Global Returnable Asset Identifier) został zdefiniowany w Specyfikacjach ogólnych EAN.UCC, które s udostpnione w jzyku polskim na stronach internetowych W odrónieniu od z GTIN ju jest zaprojektowany do przydzielania dla ch obiektów i dlatego nie wymaga dodatkowego pola dla numeru indywidualnego, gdy jest on ju uwzgldniony w tym identyfikatorze. GRAI zakodowany w EPC zasobu (nie u ywany) GRAI zasobu kontrolna (nie u ywany) Rys.4 Dane zakodowane w GRAI W tagu EPC przed GRAI wystpuj jeszcze trzy dodatkowe pola:, Warto Filtru i Podział, jak pokazano w Tabeli 10. Informacje zawarte w tych dodatkowych do właciwego GRAI polach bd umoliwiały wykorzystanie GRAI w sieci EPC. GRAI- 96 Warto Filtru Podział zasobu Indywidualny bitów 3 bity 3 bity bitów 24-4 bitów 3 bitów binarna) *Pojemno pól i zasobu zmienia si zgodnie z polem Podział Tab.10 Zawarto tagu EPC o pojemnoci 96 bitów kodujcego GRAI Poniej zostało przedstawione zastosowanie poszczególnych pól zapisywanych w tagu EPC kodujcym GRAI: okrela długo całego numeru identyfikacyjnego EPC, identyfikuje jego typ i Warto filtru nie jest czci GRAI lub identyfikatora EPC, lecz jest stosowana do szybkiego filtrowania i wstpnej selekcji podstawowych typów zasobów. W Tabeli 11 zostały umieszczone wartoci filtru GRAI. Niniejsza specyfikacja przewiduje, e wartoci filtru zostan okrelone po rozwaeniu moliwych przypadków zastosowania. Podział wskazuje długo u i u zasobu. Jest to bardzo istotne np. w Polsce, gdzie długo prefiksu moe wynosi od 7 do 10 cyfr (590 + Jednostki Kodujcej). Wartoci podziału dla GRAI pokazano w Tabeli 12.

8 Standardy danych w EPC Strona: zawiera dosłowny, przydzielony przez Organizacj krajow GS1, prefiks, zasobu koduje numer typu zasobu z GRAI; Indywidualny zawiera numer. Pojemno tego obowizkowego pola jest mniejsza ni maksymalna, dozwolona w Specyfikacjach Ogólnych EAN.UCC. Nie s jednak dozwolone zera z przodu tego numeru, a pole to moe zawiera tylko cyfry. Warto binarna Wszystkie inne 000 Zarezerwowany 001 Zarezerwowany 010 Zarezerwowany 011 Zarezerwowany 100 Zarezerwowany 101 Zarezerwowany 110 Zarezerwowany 111 Tab.11 Wartoci filtru GRAI Warto podziału zasobu Bity Cyfry Bity Cyfry Tab.12 Warto podziału GRAI 5) GIAI Schemat kodowania EPC dla GIAI pozwala na bezporednie umieszczenie tych numerów w tagach EPC Rysunek 5 GIAI (Global Individual Asset Identifier) równie jest zdefiniowany w Specyfikacjach ogólnych EAN.UCC. Podobnie jak GRAI identyfikator ten jest ju zaprojektowany do przydzielania dla ch zasobów i dlatego nie wymaga dodatkowego pola dla numeru indywidualnego.

9 Standardy danych w EPC Strona: 9 GIAI zakodowany w EPC Indywidualne oznaczenie zasobu GIAI Indywidualne oznaczenie zasobu Rys.5 Dane zakodowane w GIAI W tagu EPC przed GIAI wystpuj jeszcze trzy dodatkowe pola:, Warto Filtru i Podział, jak pokazano w Tabeli 13. Informacje zawarte w tych dodatkowych do właciwego GIAI polach bd umoliwiały wykorzystanie i GIAI w sieci EPC. GIAI- 96 Warto Filtru Podział Indywidualne oznaczenie zasobu bitów 3 bity 3 bity bitów bity binarna) *Pojemno pól I Indywidualne oznaczenie zasobu zmienia si zgodnie z polem Podział Tab.13 Zawarto tagu EPC o pojemnoci 96 bitów kodujcego GIAI Poniej zostało przedstawione zastosowanie poszczególnych pól zapisywanych w tagu EPC kodujcym GIAI: okrela długo całego numeru identyfikacyjnego EPC, identyfikuje jego typ i Warto filtru nie jest czci GIAI lub identyfikatora EPC, lecz jest stosowany do szybkiego filtrowania i wstpnej selekcji podstawowych typów zasobów. W Tabeli 14 zostały umieszczone wartoci filtru GIAI. Niniejsza specyfikacja przewiduje, e wartoci filtru zostan okrelone po rozwaeniu moliwych przypadków zastosowania. Podział wskazuje długo prefiksu i oznaczenia. Jest to bardzo istotne np. w Polsce, gdzie długo prefiksu moe wynosi od 7 do 10 cyfr. Wartoci podziału dla GIAI pokazano w Tabeli 15. zawiera dosłowny, przydzielony przez organizacj krajow GS1, prefiks. Indywidualne oznaczenie zasobu zawiera unikalny numer kadego zasobu. Pojemno tego pola jest mniejsza ni maksymalna, dozwolona w Specyfikacjach Ogólnych EAN.UCC. Nie s jednak dozwolone zera z przodu tego numeru, a pole to moe zawiera tylko cyfry.

10 Standardy danych w EPC Strona: 10 Warto binarna Wszystkie inne 000 Zarezerwowany 001 Zarezerwowany 010 Zarezerwowany 011 Zarezerwowany 100 Zarezerwowany 101 Zarezerwowany 110 Zarezerwowany 111 Tab.14. Wartoci filtru GIAI Warto podziału i cyfra wskanika bity Cyfry bity cyfry Tab.15 Warto podziału GIAI 6) GID GID (General Identifier) jest, jak ju wspomniano wczeniej w tym artykule, niezaleny od wszystkich istniejcych specyfikacji lub konwencji identyfikowania. GID składa si z trzech pól: Ogólny prefiks, Klasa obiektu i. W tagu EPC do tych trzech pól jest dodawane jeszcze czwarte pole:, jak przedstawiono w Tabeli 16. GID- 96 Ogólny prefiks Klasa obiektu Indywidualny bitów 2 bitów 24 bity 36 bitów binarna) Tab.16 Zawarto tagu EPC o pojemnoci 96 bitów kodujcego GID

11 Standardy danych w EPC Strona: 11 Poniej zostało przedstawione zastosowanie poszczególnych pól zapisywanych w tagu EPC kodujcym GID: okrela długo całego numeru identyfikacyjnego EPC, identyfikuje jego typ i Ogólny prefiks zasadniczo identyfikuje firm lub organizacj, tzn. jednostk odpowiedzialn za przydział i nadzorowanie nastpnych pól w GID: Klasy obiektu i u indywidualnego. Ogólny prefiks jest przydzielany przez EPCglobal, co zapewnia unikalno tego numeru w skali wiata, Klasa obiektu jest zarzdzana przez firm j nadajc w celu identyfikowania klasy lub typu rzeczy. y klasy obiektu musz by, oczywicie, unikalne dla kadego Ogólnego prefiksu. Indywidualny jest unikalny w ramach kadej klasy obiektu. Jednostka nim zarzdzajca jest odpowiedzialna za przydzielanie unikalnych nie powtarzajcych si numerów ch dla kadego produktu w ramach kadej klasy obiektu. Literatura: EPC Generation 1 Tag Data Standards Version 1.1 Rev Standard Specification 10 May EPCglobal opr. Paweł Kamierczak GS1

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI. Webinar 07/10/2013

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI. Webinar 07/10/2013 PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 07/10/2013 GS1- GLOBALNY JZYK BIZNESU GS1 jest midzynarodow organizacj non-profit, której prace s inicjowane przez uytkowników, zarzdzajc systemem standardów,

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Czy wszystkie produkty są bezpieczne na rynku? Sól

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 Czy wszystkie produkty są bezpieczne na rynku? Sól

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

GS1 The global language of business

GS1 The global language of business Etykieta logistyczna GS1 i elektroniczna awizacja dostaw w łańcuchu dostaw sieci MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. szczegółowe wytyczne dla dostawców I. Wprowadzenie System automatycznego rejestrowania

Bardziej szczegółowo

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1 Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN EAN 97/EDIFACT D.96A Wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy Klubie ECR Polska

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE ODY RESOWE W LOGISTYCE Efektywność komunikacji i współpraca między systemami uzyskana dzięki unifikacji komunikatów i kodom kreskowym 91 HISTORIA ody jednowymiarowe Lata 40. - badania nad możliwością zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 04.09.2017 r. Kolejne webinaria co i kiedy Pierwsze kroki z kodami kreskowymi 04.05.2017 Aktualne standardy nadawania

Bardziej szczegółowo

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Czy wszystkie produkty są bezpieczne na rynku? Sól

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4 1. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) definicja 2. Globalny system identyfikacji GS1 3. Standardy oznaczeń GS1 4. Przedmioty identyfikacji GS1 5. Etykieta

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 05.06.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 04.11.2017 r. Kolejne webinaria co i kiedy Globalny Język Biznesu GS1 2016 2 Zanim zaczniemy Zespół: Patrycja Frankowska,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar Hanna Walczak 09.01.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Agata Horzela Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tel. 61 850 49 71 agata.horzela@gs1pl.org 22.06.2015 r. GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Czym jest Internet Produktów?

Czym jest Internet Produktów? Czym jest Internet Produktów? dr inŝ. Michał Grabia ILiM, Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych Definicja Auto-ID Internet Produktów (Internet of Things) to pojęcie pierwotnie zdefiniowane przez centrum

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE. RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa

INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE. RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa Radio Frequency IDentification (RFID) jest ogólnym terminem używanym do określania systemów, w których dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Logistyka w branży odzieżowej

Logistyka w branży odzieżowej Logistyka w branży odzieżowej dr inż. Michał Grabia Poznań, grudzień 2012 r. GS1 a branża odzieżowa Rozwiązania dla branży odzieżowej: Globalne identyfikatory GS1 Elektroniczny Kod Produktu - EPC Globalne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów ołowiowo rozruchowych

Bardziej szczegółowo

System GS1 w Europie i w Polsce, jego struktura oraz obowiązkowe identyfikatory The GS1 System in Europe and Poland, its structure and mandatory IDs

System GS1 w Europie i w Polsce, jego struktura oraz obowiązkowe identyfikatory The GS1 System in Europe and Poland, its structure and mandatory IDs Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarządzanie 2013 dr inż. Robert Rudziński Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1. Rodzaje opakowań z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 07/10/2013 GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników, zarządzającą systemem standardów,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI Wykład 1 Wprowadzenie dr Radosław Wójtowicz Najważniejsze narzędzia i technologie logistyczne Electronic Data Interchange EDI Automatic Identification and Data

Bardziej szczegółowo

Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN EAN 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1.0 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych

Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych Jakub Lewandowski 3 70% 30 000 4 Wyzwnia Nr.? ID. Nr.? Brak opisu? Seria? Fabr. Nr.? Mat. Nr.? Reg. Nr.? Który kod jest właściwy?

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Reguły asocjacyjne. Przykłady asocjacji. Reguły asocjacyjne. Jeli warunki to efekty. warunki efekty

Plan wykładu. Reguły asocjacyjne. Przykłady asocjacji. Reguły asocjacyjne. Jeli warunki to efekty. warunki efekty Plan wykładu Reguły asocjacyjne Marcin S. Szczuka Wykład 6 Terminologia dla reguł asocjacyjnych. Ogólny algorytm znajdowania reguł. Wyszukiwanie czstych zbiorów. Konstruowanie reguł - APRIORI. Reguły asocjacyjne

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu GS1 Globalny Język Biznesu 1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. System

Bardziej szczegółowo

Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW

Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW Polska Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW www.gs1pl.org The global language of business Spis treci: 1. Nowa symbolika GS1 DataBar...3 2. Charakterystyka symboliki...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm. Informacja dot. kodów kreskowych służących przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.) ZAWARTOŚĆ KODU KRESKOWEGO GS1-128 SŁUŻĄCEGO DO IDENTYFIKACJI PRZESYŁEK POCZTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Standard protokołu interfejsu komunikacyjnego UHF EPC Generacji 2

Standard protokołu interfejsu komunikacyjnego UHF EPC Generacji 2 Standard protokołu GEN2 cz.1. Strona: 1 Standard protokołu interfejsu komunikacyjnego UHF EPC Generacji 2 Cz 1. Nowe cechy protokołu komunikacyjnego Dla wielu osób zeszłoroczny szum wokół Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Stawiajc krzyyk w odpowiedniej wartoci mona zapisa dowolnego binarnego reprezentanta liczby dziesitnej. 128 64 32 16 8 4 2 1 x x x x x

Stawiajc krzyyk w odpowiedniej wartoci mona zapisa dowolnego binarnego reprezentanta liczby dziesitnej. 128 64 32 16 8 4 2 1 x x x x x ADRESOWANIE IP, PODSIECI, MASKI ADRES IP Kady host w sieci TCP/IP jest identyfikowany przez logiczny adres IP. Unikalny adres IP jest wymagany dla kadego hosta i komponentu sieciowego, który komunikuje

Bardziej szczegółowo

in Europe Europejskie wytyczne identyfikacji taboru kolejowego z wykorzystaniem standardów GS1 RFID na kolei

in Europe Europejskie wytyczne identyfikacji taboru kolejowego z wykorzystaniem standardów GS1 RFID na kolei in Europe Europejskie wytyczne identyfikacji taboru kolejowego z wykorzystaniem standardów GS1 RFID na kolei Lider we wdrażaniu www.gs1pl.org Spis treści 1. Potrzeby związane z identyfikacją taboru kolejowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2 Regionalna Baza Logistyczna 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWIZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

! "#$%&#%' ()*+,-./0, 12 33,/4 / 0*(+ 33,, 44 53, &1 261!! !" # "$% & ' " (!% % ) ' " (! * ' "% + ' ", ' " (%!-.- /0%12/-!1 3". 4 44 444 46 6 64 644 6444 49 9 94 5!$ 5!$ 5!!" 5!!% 5!!1 5!( 5!(71 5!8" 5!%1

Bardziej szczegółowo

Wzorce projektowe kreacyjne

Wzorce projektowe kreacyjne Wzorce projektowe kreacyjne Krzysztof Ciebiera 14 pa¹dziernika 2005 1 1 Wst p 1.1 Podstawy Opis Ogólny Podstawowe informacje Wzorce kreacyjne sªu» do uabstrakcyjniania procesu tworzenia obiektów. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Polska. Globalne standardy i rozwizania systemu GS1 w zarzdzaniu odpadami. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. Globalne standardy i rozwizania systemu GS1 w zarzdzaniu odpadami. www.gs1pl.org The global language of business Polska Globalne standardy i rozwizania systemu GS1 w zarzdzaniu odpadami www.gs1pl.org The global language of business 1. System GS1 System GS1 jest zbiorem midzynarodowych standardów obejmujcym wiele

Bardziej szczegółowo

Temat: Technika zachłanna. Przykłady zastosowania. Własno wyboru zachłannego i optymalnej podstruktury.

Temat: Technika zachłanna. Przykłady zastosowania. Własno wyboru zachłannego i optymalnej podstruktury. Temat: Technika zachłanna. Przykłady zastosowania. Własno wyboru zachłannego i optymalnej podstruktury. Algorytm zachłanny ( ang. greedy algorithm) wykonuje zawsze działanie, które wydaje si w danej chwili

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład5 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Systemy informatyczne w logistyce Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Co będzie: IT w logistyce - funkcje LIS Globalna

Bardziej szczegółowo

1. Klasa typu sealed. Przykład 1. sealed class Standard{ class NowyStandard:Standard{ // błd!!!

1. Klasa typu sealed. Przykład 1. sealed class Standard{ class NowyStandard:Standard{ // błd!!! Temat: Klasy typu sealed. Klasy abstrakcyjne. Deklaracja i implementacja interfejsu. Typ Object i operatory is oraz as. Czas ycia obiektu. Destruktory. 1. Klasa typu sealed Przykład 1 Klasa typu sealed

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE. Grzegorz Sokołowski

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE. Grzegorz Sokołowski Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE Grzegorz Sokołowski Webinar 10.10.2013 Agenda Bezpieczeństwo produktów na rynku

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta?

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Webinar 26.06.2014 AGENDA Bezpieczeństwo produktów na rynku garść faktów Traceability wymagania i zasady Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

C2.1. Ewolucja technologii identyfikacyjnych

C2.1. Ewolucja technologii identyfikacyjnych Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport 2005 30. Porównywarki zapewniają właścicielom sklepów elektronicznych usługi regularnych aktualizacji ich oferty, promowania sklepów na swoich stronach, możliwość

Bardziej szczegółowo

NAZWY I ADRESY W SIECIACH IP PODZIAŁ NA PODSIECI

NAZWY I ADRESY W SIECIACH IP PODZIAŁ NA PODSIECI NAZWY I ADRESY W SIECIACH IP PODZIAŁ NA PODSIECI 1 1. Adres IP Adresy IP s niepowtarzalnymi identyfikatorami wszystkich stacji nalecych do intersieci TCP/IP. Stacj moe by komputer, terminal, router, a

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania A B

Bazy danych. Plan wykładu. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania A B Plan wykładu Bazy danych Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania Definicja zalenoci funkcyjnych Klucze relacji Reguły dotyczce zalenoci funkcyjnych Domknicie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Kod kreskowy RFID. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Kod kreskowy RFID. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Kod kreskowy RFID prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Zagadnienia Historia i rozwój kodów kreskowych na przestrzeni 40 lat Znaczenie globalnych identyfikatorów dla współczesnych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 22.04.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Artykuł zawiera krótkie charakterystyki dwóch nowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 04/02/2014 GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników, zarządzającą systemem standardów,

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

"BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej" Anna Gawrońska-Błaszczyk

BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej Anna Gawrońska-Błaszczyk "BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej" Anna Gawrońska-Błaszczyk CZY PRODUKTY SĄ BEZPIECZNE? coraz częściej pojawiają się doniesienia o zagrożeniach dla konsumentów ze strony produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2 1 UMOWA zawarta pomidzy:... zwanym dalej Zamawiajcym z jednej strony, a... zwanym dalej Wykonawc z drugiej strony. Zwaywszy, e Zamawiajcy yczy sobie aby roboty, okrelane jako... zwane dalej Robotami zostały

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

ilości przy pomocy standardów GS1

ilości przy pomocy standardów GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 26.10.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STEROWNIKA FANUK (A 17)

PROGRAMOWANIE STEROWNIKA FANUK (A 17) POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH PROGRAMOWANIE STEROWNIKA FANUK Laboratorium automatyki (A 17) Opracował: dr in. Jerzy Widenka

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady EAN.UCC. w zakresie nadawania numeru GTIN. jeszcze prostsze!

Zasady EAN.UCC. w zakresie nadawania numeru GTIN. jeszcze prostsze! Zasady EAN.UCC w zakresie nadawania numeru GTIN jeszcze prostsze! Dokument oparty na Specyfikacjach ogólnych EAN.UCC Część 2.1.A.1 Wersja 5.0 styczeń 2004 KIEDY ZMIENIĆ NUMER GTIN? Wprowadzenie Każdego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Globalny Język Biznesu. Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu. Globalny Język Biznesu Globalny Język Biznesu dr inż. Elżbieta Hałas Członek Zarządu Fundacji GS1 Polska Kod kreskowy, widziany najczęściej na opakowaniach detalicznych, to symbol współczesnego języka biznesu, obejmującego jednolite

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku ZAŁCZNIK nr 3 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWKRADZIEOWYCH UBEZPIECZONEGO

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nie ulega wtpliwoci, e szkoła ponadgimnazjalna to miejsce, w którym uczniowie podejmuj najpowaniejsze

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 14.01.2016 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo