Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw"

Transkrypt

1 Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2014/2015

2 Czy wszystkie produkty są bezpieczne na rynku?

3 Sól wypadowa w liczbach (2012 rok): ponad 240 tys. ton żywności wycofano z rynku; zabezpieczono ponad 500 ton soli wypadowej; 12 województw, 40 zakładów stosowało sól wypadową do żywności; do dnia 09 marca 2012 sanepid przeprowadził ponad 9 tys. kontroli w całym kraju.

4 Afera jajeczna w liczbach (2012): zabezpieczono 26 ton suszu jajecznego przed dalszą sprzedażą; zanieczyszczony produkt mógł trafić do ponad 100 producentów pasztetów, słodkości i makaronów w Polsce; Słowacja, Czechy, Niemcy, Litwa, Irlandia, Anglia zamykały się przed importem polskich produktów spożywczych.

5 Zatruty alkohol (2012 rok): alkohol metylowy wprowadzono do obrotu przez czeskich dystrybutorów; 38 osób zmarło, a kilkadziesiąt ciężkie zatrucie; afera objęła m.in.: Czechy, Słowację, Polskę.

6 Afera z koniną (2013 rok): 750 ton koniny sprzedano jako wołowinę w ciągu ostatniego półrocza; 16 krajów objął proces wycofywania mięsa; firma polska sprowadziła z Rumunii ponad 870 ton koniny, ale nie wiadomo co się stało z nią później; duże sieci wycofały mięso zafałszowane koniną: Tesco, Lidl, Aldi.

7 Ochrona zdrowia - fakty więcej ludzi umiera w wyniku popełnionych błędów medycznych niż w wypadkach motocyklowych; rocznie w Stanach Zjednoczonych z powodu błędów umiera 100 tysięcy osób;

8 cd. Ochrona zdrowia - fakty ok. 20% błędów medycznych wynika z nieprawidłowego podania leku, których powodem jest niewłaściwa identyfikacja pacjenta; podrobione leki stanowią ok. 10% globalnego handlu farmaceutykami, a ich wartość sięga od 35 do 40 miliardów dolarów rocznie.

9 Ochrona zdrowia gdzie traceability? w farmacji, obsłudze chorego; ewidencji środków trwałych; w łańcuchach dostaw;

10 Ochrona zdrowia dlaczego traceability: bezpieczeństwo pacjenta błędy medyczne; ochrona marek, zapobieganie podróbkom ; realizacja wymogów prawnych.

11 Unormowania prawne w zakresie traceability

12 Rozporządzenia UE: Komisji UE 178/2002 nr 1935/2004 w sprawie artykułów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; Komisji UE 852/2004 z w sprawie higieny środków spożywczych.

13 cd. Rozporządzenia UE: Komisji UE nr 1224/2009 dotyczące produktów rybnych, którego wymogi mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013r.; wykonawcze Komisji UE nr 404/2011 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia nr 1224/2009; Komisji UE nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych, którego wymogi mają zastosowanie od dnia 11 lipca 2013r.; Komisji UE nr 995/2010 dotyczące produktów drzewnych, którego wymogi mają zastosowanie od dnia 3 marca 2013r.

14 Ustawy krajowe: z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw; o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego z dnia r.

15 Rozporządzenie UE 1223/2013 produkty kosmetyczne: Cel główny: - zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa kosmetyków wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej, jak również sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności branży kosmetycznej.

16 cd. Rozporządzenie UE 1223/2013 produkty kosmetyczne: Cel w zakresie śledzenia: - Zapewnienie możliwości śledzenia produktu kosmetycznego w całym łańcuchu dostaw pomaga nadzorować rynek w sposób prostszy i bardziej skuteczny. Sprawny system śledzenia ułatwia organom nadzoru rynkowego identyfikację podmiotów gospodarczych.

17 cd. Rozporządzenie UE 1223/2013 produkty kosmetyczne: należy identyfikować do kogo, co wysłano i kiedy (dolna część łańcucha dostaw)? należy identyfikować od kogo, co otrzymano wysłano i kiedy (górna część łańcucha dostaw)?

18 Definicja traceability: Traceability (śledzenie ruchu i pochodzenia, odtworzenia historii) możliwość przepływu dóbr w łańcuchach dostaw i sieciach dostaw, wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszelkie lokalizację objęte przepływem.

19 Upstream Integracja zaopatrzenia - usprawnienie współpracy między producentami wyrobów gotowych i ich dostawcami z obszaru zaopatrzenia dzięki unikalnej identyfikacji surowców, półproduktów, opakowań itp. (integracja w górę łańcucha dostaw).

20 GS1 a tracebility GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników, zarządzającą systemem standardów, opracowanym na potrzeby globalnego i lokalnego łańcucha dostaw.

21

22 Co to jest standaryzacja? Działalność polegająca na analizowaniu wyrobów, usług i procesów w celu zapewnienia: funkcjonalności i użyteczności, zgodności (kompatybilności) i zamienności, bezpieczeństwa użytkowania oraz ograniczenia (zbędnej) różnorodności.

23 Podstawowe zadania GS1 - identyfikacja: jednostek handlowych (będących przedmiotem obrotu handlowego); jednostek logistycznych; lokalizacji obiektów handlowych; usług oferowanych; zasobów; dokumentów.

24 IZ identyfikatory zastosowań IZ 00 (SSCC) seryjny numer jednostki wysyłkowej 18 cyfr; IZ 01 GTIN globalny numer jednostki handlowe, 14 cyfr; IZ 02 GTIN jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej; IZ 10 numer serii 1-20 cyfr i znaków;

25 cd. IZ identyfikatory zastosowań IZ 13 data pakowania 6 cyfr: rrmmdd; IZ 15 data trwałości (minimalna); IZ 17 data trwałości (maksymalna); IZ 412 producent.

26 Identyfikatory GS1: Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (wysyłkowej transportowej) SSCC (Serial Shipping Container Code) w kodzie kreskowym GS1-128 poprzedzony Identyfikatorem Zastosowania 00 (branża TSL).

27 cd. Identyfikatory GS1: Globalny Numer Jednostki Handlowej (Global Trade Item Number, GTIN) określa unikatowy kod przedmiotu handlu (wyrobu opakowanego lub usługi), w kodzie kreskowym GS1-128 poprzedzony Identyfikatorem Zastosowania 01 (lub 02 GTIN jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej); np. GTIN 14 w Polsce (01)

28 cd. Identyfikatory GS1: Globalny Numer Lokalizacyjny GLN (Global Location Number) - do identyfikacji lokalizacji jednostek fizycznych lub funkcjonalnych w obrębie firmy (skład się z prefiksu GS1, numeru firmy np. szpital XYZ, numeru szczegółowej lokalizacji np. odział onkologia, cyfry kontrolnej). np

29 cd. Identyfikatory GS1: Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN Global Shipment Identification Number) nadawany jest przez sprzedawcę (nadawcę) ładunku (branża TSL). np. (402) gdzie IZ 402 numer identyfikacyjny wysyłki

30 cd. Identyfikatory GS1: Globalny Numer Przesyłki (GINC Global Identification Number for Consignment) - oznaczenie nadawane przez przewoźnika towarów, które zostały powierzone temu przewoźnikowi i przeznaczone są do transportowania jako całość (branża TSL). (401) gdzie IZ 401 numer identyfikacyjny przesyłki

31 cd. Identyfikatory GS1: Globalny Numer Relacji Usługowych Global (GSRN Service Realtion Number) - stosowany do identyfikowania usługobiorcy w kontekście relacji usługowej (jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy). (8018) gdzie IZ 8018 numer relacji usługowych

32 cd. Identyfikatory GS1: Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (Global Returnable Asset Identifier GRAI), w kodzie kreskowym GS1-128 poprzedzony Identyfikatorem Zastosowania (8003) gdzie IZ 8003globalny identyfikator zasobów zwrotnych

33 cd. Identyfikatory GS1: Identyfikator Indywidualnych Zasobów (Global Individual Asset Identifier GIAI) w kodzie kreskowym GS1-128 poprzedzony Identyfikatorem Zastosowania (8004) gdzie IZ 8004 globalny identyfikator indywidualnych zasobów

34 cd. Identyfikatory GS1: Globalny Identyfikator Typu Dokumentu (GDTI Global Document Type Identifier) - stosowany do identyfikacji dokumentów według rodzaju. (253) gdzie IZ 253 globalny identyfikator typu dokumentu

35 Traceability w praktyce

36 W produkcji: źródło: lokalizacja pierwotna (GLN ), surowce produkcyjne przyjęcie (SSCC ); produkcja (GLN): przetwarzanie - linia produkcyjna (GTIN), serie produkcyjne (GTIN), pakowanie (GTIN i SSCC), wysyłka (SSCC i GLN).

37 W dystrybucji: źródło: lokalizacja pierwotna (GLN), jednostki przyjęte (SSCC); dystrybucja (GLN): jednostki składowe (SSCC), przetwarzanie, pakowanie - jednostki jednolite i różnorodne (GTIN), jednostki składowane (SSCC); wysyłanie (SSCC i GLN).

38 SSCC Poczta Polska [( IAC 1-9); (GCP) ; (RP) S1; (INPP) N1n..N8n; (CK) K] Gdzie: IAC Kod agencji przydzielającej; GCP Globalny Numer Przedsiębiorstwa; RP Rodzaj przesyłki ( np. S1 = 6 e-przesyłka, S1= 8 przesyłka biznesowa, S1= 1 lub 4 przesyłka polecona) N1n N8n 8-cyfrowy numer dla przesyłki S1 K cyfra kontrolna.

39 cd. SSCC Poczta Polska SSCC posiada trzy paski: żółty dla listonosza w trakcie doręczania; zielona potwierdzenie nadania; niebieska potwierdzenie odbioru.

40 Wycofanie wadliwych wyrobów

41 Przez detalistę: identyfikuje nazwę wadliwego produktu, jego numer (GTIN), dostawcę (GLN) oraz numer serii produkcyjnej (IZ 10). przekazuje sygnał do dystrybutora produktu. zabezpiecza wszystkie produkty dotyczące zidentyfikowanej partii przed dalszą sprzedażą.

42 Przez centrum dystrybucji: identyfikuje wszystkie produkty (GTIN) dotyczące wadliwej serii produkcyjnej, które aktualnie posiada (IZ 10); sygnalizuje problem do dostawcy partii produktów (GLN);

43 cd. Przez centrum dystrybucji: informuje odbiorców (GLN) o wadliwej partii produktów (SSCC, IZ 10); zabezpiecza wadliwą partię produktów przed dalszą dystrybucją.

44 Przez producenta: identyfikuje surowce związane z anomaliami i identyfikuje ich dostawcę (GLN) - sygnalizuje mu zaistniały problemy; zabezpiecza nie wysłane partie produktów; informuje odbiorców (GLN) o wadliwej partii produktów (SSCC, IZ 10).

45 Dostawcę surowców : analizuje powód problemu znajduje i potwierdza przyczynę; informuje wszystkich odbiorców (GLN) o istocie problemu i ujawnia numer partii surowców (IZ 10);

46 cd. Dostawcę surowców : identyfikuje wszystkie towary wysłane z tych partii dostaw (SSCC); zabezpiecza pozostałe surowce z tych partii przed dalszym użyciem.

47

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE. Grzegorz Sokołowski

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE. Grzegorz Sokołowski Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE Grzegorz Sokołowski Webinar 10.10.2013 Agenda Bezpieczeństwo produktów na rynku

Bardziej szczegółowo

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta?

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Webinar 26.06.2014 AGENDA Bezpieczeństwo produktów na rynku garść faktów Traceability wymagania i zasady Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu GS1 Globalny Język Biznesu 1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. System

Bardziej szczegółowo

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY TRENDY Globalny system automatycznej identyfikacji GS1 kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń... 4 Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. III) płk Piotr Pabisiak-Karwowski...18 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie Branża farmaceutyczna w odpowiedzi na nowe wymogi na rzecz bezpiecznego leku czyli wypracowywanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ŚLEDZENIA RUCHU I POCHODZENIA ŻYWNOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTÓW

SYSTEM ŚLEDZENIA RUCHU I POCHODZENIA ŻYWNOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTÓW ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 5 (84), 20 36 EWA CZARNIECKA-SKUBINA, DOROTA NOWAK SYSTEM ŚLEDZENIA RUCHU I POCHODZENIA ŻYWNOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTÓW S t r e

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TRACEABILITY W ŁAŃCUCHU DOSTAW GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA, JAKOŚCI I SZYBKIEJ REAKCJI

SYSTEM TRACEABILITY W ŁAŃCUCHU DOSTAW GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA, JAKOŚCI I SZYBKIEJ REAKCJI Instytut Logistyki i Magazynowania Wyższa Szkoła Logistyki SYSTEM TRACEABILITY W ŁAŃCUCHU DOSTAW GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA, JAKOŚCI I SZYBKIEJ REAKCJI Kluczem do poprawy przewagi konkurencyjnej produktu

Bardziej szczegółowo

Usprawnienia łańcuchów dostaw w przemyśle farmaceutycznym z wykorzystaniem standardów GS1

Usprawnienia łańcuchów dostaw w przemyśle farmaceutycznym z wykorzystaniem standardów GS1 Logistyka Usprawnienia łańcuchów dostaw w przemyśle farmaceutycznym z wykorzystaniem standardów GS1 25-26 czerwiec 2009 Łódź Anna Kosmacz-Chodorowska Standardy kodów kreskowych i EDI w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania systemu GS1

Podręcznik stosowania systemu GS1 Podręcznik stosowania systemu GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008 Opracowanie: na podstawie materiałów GS1 Tłumaczenie: Centrum GS1 Polska Skład: United Advisers, www.unitedadvisers.com

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 04/02/2014 GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników, zarządzającą systemem standardów,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Logistyka on-line. konspekt wykładu

Logistyka on-line. konspekt wykładu Logistyka on-line konspekt wykładu Cel przedmiotu Celem przedmiotu Logistyka on-line jest wyjaśnienie roli informacji/informatyzacji we współczesnych przedsiębiorstwach realizujących procesy logistyczne.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE ODY RESOWE W LOGISTYCE Efektywność komunikacji i współpraca między systemami uzyskana dzięki unifikacji komunikatów i kodom kreskowym 91 HISTORIA ody jednowymiarowe Lata 40. - badania nad możliwością zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL

E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL Joanna Dyczkowska * E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL Wstęp Współczesne przedsiębiorstwa chcąc uzyskać wysoką satysfakcję swoich klientów coraz bardziej kładą nacisk nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

Informacja w logistyce

Informacja w logistyce Dr Mariusz Maciejczak Informacja w logistyce www.maciejczak.pl Informacja w logistyce Systemy informacji logistycznej są to struktury złożone ze wzajemnie powiązanych: ludzi, sprzętu, oprogramowania i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Dr Piotr Nowak Instytut Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Agata Horzela Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tel. 61 850 49 71 agata.horzela@gs1pl.org 22.06.2015 r. GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania systemu

Zasady wdrażania systemu Zasady wdrażania systemu zalecane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo