PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH"

Transkrypt

1 INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz, Jerzy Majewski Poznań, ul. Estkowskiego 6 T: F: M:

2 EtLog Instrukcja obsługi 2 Spis treści WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 KOMPUTER... 3 DRUKARKA... 3 INSTALACJA PROGRAMU... 3 PIERWSZE CZYNNOŚCI PO INSTALACJI... 3 OGÓLNE ZASADY SYSTEMU GS SSCC UNIKALNY W SKALI ŚWIATA NUMER JEDNOSTKI LOGISTYCZNEJ... 4 GTIN - UNIKALNY W SKALI ŚWIATA NUMER STANDARDOWEJ JEDNOSTKI HANDLOWEJ... 6 GLN - UNIKALNY W SKALI ŚWIATA NUMER FIRMY I/ LUB MIEJSCA W FIRMIE... 7 IZ - IDENTYFIKATOR ZASTOSOWAŃ... 8 OBSŁUGA PROGRAMU ETLOG... 9 PARAMETRY FIRMY Klawisze nawigacyjne: Dodawanie danych nowej firmy do bazy Edycja danych MATERIAŁY Dodawanie nowego materiału Hierarchiczne numery GTIN ETYKIETY Tworzenie etykiety logistycznej Tworzenie nietypowej etykiety logistycznej SZABLONY Spis ilustracji Rys. 1 Standardowe elementy etykiety logistycznej... 6 Rys. 2 Menu startowe programu... 9 Rys. 3 Okno Parametry Rys. 4 Okno usuwania danych Rys. 5 Okno Firmy Rys. 6 Filtrowanie danych Rys. 7 Okno Materiały Rys. 8 Wybór rodzaju numeru GTIN Rys. 9 Hierarchiczność opakowań Rys. 10 Pola GTIN-u bazowego Rys. 11 Okno Etykiety Rys. 12 Okno wyboru szablonu Rys. 13 Sortowanie nazw firm Rys. 14 Informacja o numerach SSCC Rys. 15 Wybór IZ Rys. 16 Zależność pomiędzy grupami pól danych, a liniami kodów kreskowych na etykiecie Rys. 17 Okno Szablony... 21

3 EtLog Instrukcja obsługi 3 Wstęp EtLog jest programem służącym do szybkiego projektowania etykiet logistycznych w pełni zgodnych z międzynarodowym standardem GS1. Jego unikatową cechą jest możliwość wydruku etykiet na zwykłej drukarce laserowej. W efekcie nie trzeba kupować drogich, specjalistycznych drukarek można wykorzystać istniejące drukarki biurowe. Jest to szczególnie korzystne w sytuacjach, gdy drukowana jest niewielka ilość etykiet. Program EtLog automatycznie generuje unikatowy w skali świata numer pozwalający na zarządzanie ruchem i lokalizacją każdej pojedynczej jednostki logistycznej (na ogół jest nią paleta). Wymagania sprzętowe Komputer Program EtLog może być instalowany na komputerze o minimalnej konfiguracji: procesor taktowany zegarem 1GHz, pamięć operacyjna 512 MB, 10 MB miejsca na dysku (zalecane 50 MB) oraz system operacyjny Windows XP. Wymagany jest dostęp dla instalacyjnej płyty CD oraz możliwość podłączenia drukarki laserowej. Na komputerze powinno być zainstalowane oprogramowanie MS Access Karta graficzne i monitor powinny zapewniać uzyskanie rozdzielczości 1024x768 pikseli. Drukarka Program współpracuje z dowolnymi drukarkami laserowymi obsługiwanymi przez Windows. Instalacja programu W celu zainstalowania programu EtLog należy uruchomić program SETUP.EXE dostarczony na płycie CD i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Ponadto na płycie zawarta jest niniejsza instrukcja zapisana w formacie PDF. Uruchomienie programu SETUP.EXE skutkuje dodaniem katalogu EtLog do istniejącej struktury folderów: Podczas instalowania można podjąć decyzję o umieszczeniu ikony startowej na pulpicie. Pierwsze czynności po instalacji Należy zarejestrować program dokładnie wprowadzając nazwę firmy oraz numer seryjny odczytując je z dokumentu licencyjnego. Należy prawidłowo wprowadzić wszystkie wymagane parametry. Należy wprowadzić dane o odbiorcach towarów. Należy wprowadzić dane o jednostkach opakowaniowych, w których występują ekspediowane towary. Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do generowania etykiet po wybraniu odpowiedniego w danym momencie szablonu etykiety.

4 EtLog Instrukcja obsługi 4 W sytuacji, gdy Klient zlecił do ILiM realizację projektu przygotowawczego, wszystkie czynności instalacyjne i szkoleniowe wykonywane są u Klienta przez serwis ILiM Przed przystąpieniem do eksploatowania programu EtLog należy zapoznać się z podanymi poniżej podstawowymi zasadami funkcjonowania międzynarodowego systemu identyfikacji GS1. Ogólne zasady Systemu GS1 SSCC unikalny w skali świata numer jednostki logistycznej Wspólnie z przedstawicielami producentów, detalistów, przewoźników oraz organizacji krajowych, organizacja GS1 wypracowała standard znakowania dowolnych jednostek logistycznych przy użyciu kodów kreskowych etykietę logistyczną GS1. Jednostki logistyczne są jednostkami utworzonymi dla celów transportu i dystrybucji; przykładem jednostki logistycznej może być paleta, pudło, kosz, wieszak itp. Stosowanie etykiety logistycznej GS1 umożliwia użytkownikom unikalną identyfikację oraz śledzenie ruchu i pochodzenia jednostek logistycznych w całym łańcuchu dostaw. W tym celu każda jednostka logistyczna musi być identyfikowana unikalnym numerem Seryjnym Numerem Jednostki Wysyłkowej (SSCC Serial Shipping Container Code). Skanowanie umieszczonego na jednostce logistycznej i przedstawionego w kodzie kreskowym numeru SSCC umożliwia śledzenie fizycznego przepływu jednostek w celu powiązania go z przepływem właściwych informacji biznesowych rejestrowanych w systemie informatycznym. Użycie SSCC do identyfikacji poszczególnych jednostek logistycznych stwarza możliwości wprowadzenia szerokiego zakresu zastosowań logistycznych, takich jak przeładunek kompletacyjny (tzw. cross docking ), śledzenie trasy wysyłek, automatyczne przyjęcia dostaw, itp. Na etykiecie logistycznej mogą być także przedstawione dane dodatkowe, np. numer partii produkcyjnej, liczba sztuk opakowań podrzędnych, data przydatności produktu w znaczeniu najlepsze do lub spożyć przed, identyfikator jednostki podrzędnej (handlowej) zawartej w jednostce logistycznej identyfikowanej numerem SSCC,. Numer SSCC jest wg międzynarodowych standardów obowiązkowym elementem jednostki logistycznej i jest generowany przez firmę tworzącą jednostkę logistyczną. Firma tworząca jednostkę logistyczną i generująca etykietę z numerem SSCC musi być uczestnikiem organizacji GS1 i stosować swój własny prefiks firmy. Strukturę SSCC przedstawia Tabela 1. Tabela 1 Struktura SSCC. Identyfikator Zastosowania Cyfra uzupełniająca Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC) Prefiks firmy GS1 i oznaczenie jednostki Cyfra kontroln a 0 0 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 N 15 N 16 N 17 N 18 Identyfikator Zastosowania (IZ) dla SSCC to zawsze 00. Identyfikator ten jest stosowany w kodzie kreskowym GS1-128, aby zapewnić prawidłowość procesu skanowania SSCC. IZ 00 nie jest elementem numeru SSCC. Cyfra uzupełniająca jest stosowana do zwiększenia pojemności numeru SSCC. Może przyjmować wartość od 0 do 9. Jej stosowanie jest zależne od firmy, która tworzy etykiety logistyczne i może być dowolnie wykorzystywane. Prefiks firmy GS1 jest nadawany przez organizację krajową GS1 użytkownikowi systemu, który tworzy i oznacza jednostkę logistyczną. Zapewnia to unikalność numeru na całym świecie, ale nie identyfikuje on pochodzenia jednostki. Długość prefiksu firmy zależy od polityki poszczególnych organizacji krajowych GS1 w zakresie nadawania numerów.

5 EtLog Instrukcja obsługi 5 Oznaczenie jednostki jest numerem seryjnym, nadawanym przez firmę, która tworzy jednostkę logistyczną; numer ten uzupełnia ciąg cyfr N2 N17. Najprostszym sposobem przydzielania oznaczenia jednostki jest nadawanie numerów kolejno, tj. np.:.00000, 00001, Cyfra kontrolna jest wyliczana według standardowego algorytmu ustalonego przez GS1 Tabela 2 przedstawia stosowaną przez organizację GS1 Polska (ILiM) politykę przydziału prefiksu 4-, 5-, 6- i 7-cyfrowego. Tabela 2 Struktura numeru SSCC obowiązująca w Polsce. IZ Cyfra uzupełniając a Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC Prefiks polskiej organizacji krajowej GS1 Prefiks firmy GS1 Numer firmy (jednostki kodującej) Oznaczenie jednostki logistycznej Cyfra kontrolna 0 0 D 590 J 1 J 2 J 3 J 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 K 0 0 D 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 K 0 0 D 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 K 0 0 D 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 K Poza numerem SSCC etykieta logistyczna może zawierać również: informacje o kliencie - numer zlecenia zakupu, kod lokalizacyjny, adres i kod pocztowy i inne dane; informacje o produkcie - numer GTIN-13, ilość produktu, numer partii produkcyjnej, data produkcji, daty trwałości, numer opakowania zwrotnego, cena, kraj pochodzenia produktu i inne; wymiary logistyczne; wymiary handlowe. SSCC oraz wszystkie standardowe informacje dodatkowe są przedstawiane na etykiecie przy pomocy Identyfikatorów Zastosowania w symbolice kodu kreskowego GS Identyfikatory Zastosowania (w skrócie: IZ) są ustalonymi na poziomie międzynarodowym prefiksami, identyfikującymi w sposób unikalny znaczenie i format pola danych po nich następujących. Dane następujące po konkretnym Identyfikatorze Zastosowania mogą być znakami alfabetycznymi i/lub numerycznymi, o różnej długości, nie większej jednak niż trzydzieści znaków. Pola danych mają stałą lub zmienną długość, w zależności od Identyfikatora Zastosowania. Istnieje szereg identyfikatorów przeznaczonych do przedstawiania dodatkowych danych, np. wagi, powierzchni, objętości. Rys. 1 przedstawia etykietę logistyczną wydrukowaną z programu EtLog (etykieta zawiera przykładowe dane)

6 EtLog Instrukcja obsługi 6 Rys. 1 Standardowe elementy etykiety logistycznej GTIN - unikalny w skali świata numer standardowej jednostki handlowej Do unikalnej identyfikacji jednostek handlowych na całym świecie służy Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN - ang: Global Trade Item Number) Jednostka handlowa jest to dowolna jednostka (produkt lub usługa), która może być wyceniana, zamawiana lub fakturowana w celach handlowych pomiędzy uczestnikami w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. Jednostki handlowe oznaczane są numerem GTIN, z wykorzystaniem jego wszystkich czterech struktur: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 i GTIN-14. Wybór struktury numeru zależy od rodzaju towaru i zakresu aplikacji użytkownika. Głównym zastosowaniem systemu GS1 jest identyfikacja jednostek przeznaczonych do skanowania w punkcie sprzedaży detalicznej, nazywanych również jednostkami konsumenckimi. Do ich identyfikacji służy numer GTIN-13, a jeśli są bardzo małe, numerem GTIN-8 (lub GTIN-12 ze skróconymi zerami). GTIN- 14 stosuje się do opakowań zbiorczych (hurtowych) o jednorodnej zawartości, które nie przechodzą przez detaliczne punkty sprzedaży. Dla jednostek o jednorodnej zawartości najczęściej tworzy się 14 cyfrowy numer, wykorzystując w nim numer towaru, który jest wewnątrz opakowania. Tabela 3 Ogólna struktura GTIN Struktura GTIN-14 Struktura GTIN-13 Struktura GTIN-12 Struktura GTIN-8 Wskaźnik Identyfikator GS1 zawartych jednostek (bez cyfry kontrolnej) Cyfra kontrolna N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 Prefiks firmy GS1 i oznaczenie jednostki Cyfra kontrolna N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 Prefiks firmy GS1 i oznaczenie jednostki Cyfra kontrolna N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 12 Prefiks GTIN-8 i oznaczenie jednostki Cyfra kontrolna N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8

7 EtLog Instrukcja obsługi 7 Wskaźnik Stosowany jedynie z numerem GTIN-14. Przyjmuje wartości 1 do 8 dla jednostek handlowych o stałej ilości i wartość 9 dla jednostek handlowych o zmiennej ilości. Najprościej jest przydzielać wskaźniki kolejno, tj. 1,2,3 dla każdego zgrupowania jednostki handlowej. Prefiks firmy GS1 Dwie lub trzy pierwsze cyfry N 1, N 2, N 3 tworzą prefiksy GS1, które są administrowane przez GS1. Następujący po nim numer firmy został przydzielony przez organizację krajową GS1. W Polsce nazywany jest on numerem jednostki kodującej. Prefiks GS1 i numer firmy tworzą prefiks firmy GS1, który jest nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez organizację krajową GS1. Zwykle obejmuje on od 6 do 10 cyfr zależnie od potrzeb firmy. Oznaczenie jednostki Oznaczenie jednostki, zazwyczaj 1 do 6 cyfrowe, jest nieznaczącym numerem, co oznacza, że poszczególne cyfry w numerze nie odnoszą się do żadnej klasyfikacji i nie niosą żadnych określonych informacji. Najprościej jest przydzielać oznaczenia jednostki kolejno, tj. 000, 001,002, 003 itp. Cyfra kontrolna Cyfra kontrolna jest ostatnią cyfrą (skrajną prawą) numeru GTIN. Jest ona obliczana ze wszystkich pozostałych cyfr numeru, a jej celem jest sprawdzenie poprawności skanowania kodu kreskowego i prawidłowości utworzenia numeru. Tabela 4 Struktura numerów GTIN dla firm zarejestrowanych w Polsce. Wskaźnik GTIN GTIN-13 Prefix GS1 Numer jednostki kodującej Indywidualny numer towaru Cyfra kontrolna 590 J 1 J 2 J 3 J 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 T 1 T 2 T 3 T 4 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 T 1 T 2 T 3 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 T 1 T 2 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 T 1 T 2 T 3 T 4 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 T 1 T 2 T 3 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 T 1 T 2 K GTIN T 1 T 2 T 3 T 4 K GLN - unikalny w skali świata numer firmy i/ lub miejsca w firmie Do identyfikacji przedsiębiorstwa lub organizacji jako jednostki prawnej służy Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN - ang: Global Location Number). Numery GLN są również stosowane do identyfikowania lokalizacji jednostek fizycznych lub funkcjonalnych w obrębie firmy. Do tego celu wykorzystuje się standardową 13-cyfrową numerację, której strukturę przedstawia Tabela 5. Globalny Numer Lokalizacyjny służy jako klucz dostępu do zapisanych w komputerze danych o partnerze handlowym lub lokalizacji takich, jak: adres fizyczny, rodzaj miejsca lokalizacji, dane teleadresowe, numery REGON, NIP itp. Numer GLN przedstawiany jest w kodzie kreskowym GS1-128.

8 EtLog Instrukcja obsługi 8 Tabela 5 Struktura GLN dla firm zarejestrowanych w Polsce. Prefiks GS1 Numer podmiotu gospodarczego Numer szczegółowej lokalizacji Cyfra kontrolna 590 P 1 P 2 P 3 P 4 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 K 590 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 L 1 L 2 L 3 L 4 K 590 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 L 1 L 2 L 3 K 590 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 L 1 L 2 K 590 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 L 1 K 590 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 K Prefiks GS1 Dwie lub trzy pierwsze cyfry tworzą prefiksy GS1, które są współadministrowane przez GS1. (np. 590 GS1 Polska) Numer podmiotu gospodarczego Numer podmiotu jest przydzielany przez organizację krajową GS1. Obejmuje on od 4 do 9 cyfr, zależnie od potrzeb firmy. Numer szczegółowej lokalizacji Przydziela dany podmiot gospodarczy swoim jednostkom prawnym, jednostkom podległym, zakładom lub działom oraz miejscom fizycznym. Cyfra kontrolna Jest ostatnią cyfrą (skrajną prawą) GLN. Jest ona obliczana ze wszystkich pozostałych 12 cyfr numeru. GLN można przedstawić na etykiecie logistycznej w postaci kodu GS Numer taki musi być poprzedzony odpowiednim Identyfikatorem Zastosowań, określającym jego funkcję lub cel np. "Wysłać do", "Zakupiono od". IZ - Identyfikator Zastosowań Identyfikatory Zastosowania: IZ są oznaczeniami, które unikalnie identyfikują następujące po nich dane, ich znaczenie i długość. Dane następujące po IZ mogą zawierać znaki alfabetyczne i / lub numeryczne, o dowolnej długości do 30 znaków. W zależności od rodzaju IZ, pola danych mają stałą lub zmienną długość. Opis cech dotyczących określonej jednostki handlowej lub logistycznej (transportowej) musi być zawsze związany z GTIN tej jednostki. Cechy te można przedstawić w kodzie GS1 128, przy pomocy IZ. Istnieje cały zestaw IZ dla miar jednostek handlowych, gdzie waga oznacza wagę netto, jak również istnieje zestaw IZ dla miar jednostek transportowych, nazywanych miarami logistycznymi, gdzie waga oznacza wagę brutto. Stosowaniem IZ rządzi kilka zasad. Niektóre IZ muszą być zawsze stosowane z innymi: np. po IZ 02 musi następować IZ 37. Niektóre IZ nigdy nie mogą być używane razem, np. IZ 01 i IZ 02 nigdy nie mogą razem występować. Użytkownicy wybierając IZ z listy muszą stosować się do tych podstawowych zasad.

9 EtLog Instrukcja obsługi 9 Obsługa programu EtLog Rys. 2 Menu startowe programu Po uruchomieniu programu pojawia się okno Menu, w którym mamy do wyboru następujące opcje: 1. Etykiety projektowanie i drukowanie etykiet według przygotowanych szablonów, 2. Materiały dodawanie, przeglądanie i zmienianie danych dotyczących materiałów (produktów), dla których będą drukowane etykiety, 3. Firmy - dopisywanie, zmienianie i przeglądanie danych dotyczących firm, których dane będą zawarte w nagłówku etykiety, 4. Szablony zmiana nazwy i opisu przygotowanych szablonów wg własnych potrzeb, 5. Parametry ustawienia stałych parametrów programu, 6. Koniec zakończenie pracy programu. Poszczególne opcjami są również dostępne z poziomu paska zadań znajdującego się w górnej części okna.

10 EtLog Instrukcja obsługi 10 Parametry Rys. 3 Okno Parametry W oknie Parametry ustawiane są następujące parametry niezbędne do prawidłowej pracy programu: 1. Cyfra dodatkowa - jest ona stosowana do zwiększenia pojemności numeru SSCC i może przyjmować wartość od 0 do 9 (jej stosowanie jest zależne od firmy, która tworzy etykiety logistyczne), 2. Prefiks GS1 jest to prefiks organizacji krajowej GS1, do której przystąpiła dana firma, czyli jednostka kodująca (w przypadku Polski jego wartość to 590), 3. Nr Jednostki Kodującej numer nadawany firmie przez krajową organizację GS1, 4. Nr początkowy jednostki logistycznej pole to umożliwia wpisanie numeru jednostki logistycznej, który ma być użyty jako pierwszy w programie EtLog (funkcję tą stosuje się w sytuacji, gdy przed zainstalowaniem programu EtLog już były nadawane numery SSCC), 5. Ścieżka do folderu zawierającego logo EtLog umożliwia wydruk na etykiecie graficznego obrazu logo firmy (jednostki kodującej) w formacie bitmapowym (np. jpg, bmp), w tym celu należy tutaj podać ścieżkę dostępu do katalogu, w którym użytkownik przechowuje pliki z logo swojej firmy, 6. Domyślna ilość drukowanych kopii ustawia domyślną wartość, którą można ewentualnie zmienić dla konkretnej etykiety w oknie Etykiety 7. Wyliczaj automatycznie datę przydatności deklaracja, czy data przydatności ma być wyliczana automatycznie na podstawie daty bieżącej w oparciu o zadeklarowaną przy danym materiale ilość dni przydatności. 8. W pole IZ90 wstawiaj GTIN bazowy w specyficznych zastosowaniach wstawiany jest GTIN bazowy w pole IZ Drukuj symbol wewnętrzny materiału na etykiecie drukowany jest symbol wewnętrzny materiału. 10. Etykiety wydrukowane naciśnięcie tego klawisza powoduje wyświetlenie raportu zawierającego informacje o zawartości wydrukowanych etykiet. 11. Usuwanie danych z bazy opcja ta umożliwia, po podaniu hasła (znajdującego się na płycie instalacyjnej w pliku tekstowym Numer seryjny EtLog_v.1.12 dla firmy ), usunięcie danych dotyczących firm, materiałów lub historii wydrukowanych etykiet (Rys. 4).

11 EtLog Instrukcja obsługi 11 Rys. 4 Okno usuwania danych Oprócz ustawienia parametrów pracy programu znajdują się tutaj informacje mówiące o już użytych numerach SSCC oraz ilości dotychczas wydrukowanych etykiet.

12 EtLog Instrukcja obsługi 12 Firmy Rys. 5 Okno Firmy To okno służy do wykonywania wszelkich operacji na danych dotyczących firm, których dane powinny być zawarte na etykietach. Klawisze nawigacyjne: - przejdź do pierwszego rekordu w bazie danych, - przejdź do ostatniego rekordu w bazie danych, - przejdź do następnego rekordu (również na klawiaturze klawiszem Page Down), - przejdź do poprzedniego rekordu (również na klawiaturze klawiszem Page Up), - dodaj nowy, - zapisz, - usuń wybrany, - wyjście i powrót do głównego menu.

13 EtLog Instrukcja obsługi 13 Identyczny sposób obsługi klawiszowej zastosowany został w oknach Etykiety i Materiały. Dodawanie danych nowej firmy do bazy. Naciskamy klawisz dodaj. Kursor znajdzie się w polu Nazwa Firmy. Następnie wypełniamy wszystkie pola, do których chcemy wpisać dane przemieszczając się do następnego przy pomocy klawiszy: Tab lub Enter na klawiaturze lub klikając myszką na polu, do którego chcemy wpisywać dane. Po wypełnieniu formularza naciskamy klawisz zapisz lub naciskamy na klawiaturze klawisz Enter, co spowoduje zapisanie danych i przemieszczenie kursora do pola Nazwa Firmy umożliwiając w ten sposób rozpoczęcie wprowadzania danych o następnej firmie. Edycja danych. W każdej chwili mamy możliwość edytowania danych dotyczących wybranej firmy (np. w sytuacji zmiany jej nazwy, czy adresu). W tym celu korzystamy z funkcji wyszukiwania przy pomocy filtrów, znajdującej się w górnej części okna. Filtrować dane możemy według elementów opisanych w nagłówku tabeli dokonując wyboru argumentu filtra poprzez kliknięcie na wybranym przez nas nagłówku. Domyślnym argumentem jest skrócona nazwa firmy. W polu zakładania filtra (patrz Rys. 6) wpisujemy początkowy ciąg znaków, w tym momencie w tabeli pojawia się wykaz nazw spełniających zadany warunek. Wpisując następne znaki lista wyświetlanych rekordów się skraca. Mając kilka, czy wręcz jeden, z łatwością możemy przy pomocy myszki wybrać rekord nas interesujący. Wyboru myszką dokonujemy dwukrotnie klikając wybrany wiersz w kolumnie, według której filtrujemy dane! Rys. 6 Filtrowanie danych Można również posługiwać się klawiaturą. Po wpisaniu ciągu znaków w polu zakładania filtra można klawiszem przemieścić kursor do pola, w którym znajduje się tabela i wybrać przy pomocy klawiszy Powrót do pełnej listy następuje po wykasowaniu wszystkich znaków w polu zakładania filtra lub po naciśnięciu znajdującego się po prawej stronie u góry klawisza: BEZ FILTROWANIA. Identyczny sposób filtrowania i wyboru danych zastosowany został w oknach Etykiety i Materiały.

14 EtLog Instrukcja obsługi 14 Materiały Rys. 7 Okno Materiały Nawigacja jest identyczna jak w oknie Firmy. Dodawanie nowego materiału. W celu dodania nowego materiału (produktu) do bazy danych, należy nacisnąć ekranowy klawisz dodaj. Kursor ustawi się w polu wpisywania wartości numeru GTIN (domyślnie program sugeruje, że będziemy wpisywać numer GTIN-13, jako najczęściej używany. Jeśli jest inaczej należy wybrać odpowiedni przyciski wyboru /patrz Rys. 8/ klikając na niego myszką), Rys. 8 Wybór rodzaju numeru GTIN Następnie wpisujemy ile jednostek danego towaru mieści się na palecie (można się posługiwać ekranowymi przyciskami +/- i myszką), określamy trwałość produktu w dniach, a następnie przy pomocy rozwijanego menu rodzaj daty ważności ( data ważności lub najlepsze do ). Operację rozwinięcia menu można wykonać także przy pomocy klawiatury naciskając klawisze Alt+. Pozostało jeszcze wpisanie symbolu wewnętrznego towaru, jego nazwy i masy netto i naciśnięcie

15 EtLog Instrukcja obsługi 15 klawisza ekranowego zapisz lub analogicznie jak przy wprowadzaniu danych dotyczących firm używając klawisza Enter. W tablicy materiałów występują tylko jednostki opakowaniowe, które są bezpośrednio podrzędnymi dla nadrzędnej jednostki logistycznej. Numer GTIN nazywany bazowym podawany jest tylko informacyjnie. Hierarchiczne numery GTIN W programie EtLog możemy zadekretować hierarchiczną strukturę numerów GTIN. Dzięki temu program może wyliczyć ilość opakowań jednostkowych mieszczących się na jednostce logistycznej (najczęściej palecie). Przykład ten ilustruje Rys. 9. Opakowanie pojedyncze (bazowe) oznaczone jest przykładowym numerem GTIN-13, a opakowanie zbiorcze (pudło kartonowe) zawierające 12 opakowań pojedynczych - przykładowym numerem GTIN-14. Na jednostce logistycznej znajduje się 12 kartonów (GTIN-14). Na tej podstawie program wylicza, że na palecie znajdują się 144 opakowania podstawowe, co zostaje uwidocznione na etykiecie logistycznej w postaci napisu: 12x12=144. Generalnie obowiązuje zawsze zasada, że GTIN bazowy powiązany jest z najmniejszym, jednostkowym opakowaniem towaru. Daje nam to możliwość sprzedaży opakowania hurtowego jako podstawowej jednostki handlowej, przy jednoczesnym powiązaniu z opakowaniem pojedynczym produktu, które jest podstawową jednostką sprzedażną w handlu detalicznym.. Rys. 9 Hierarchiczność opakowań W celu zdefiniowania bazowego numeru GTIN przy wprowadzaniu danych o nowym materiale (czyli o nowym zbiorczym opakowaniu), należy zaznaczyć uaktywnienie funkcji Edycja GTIN-u bazowego. Po tej operacji dotychczas nieaktywne (wyszarzone) pola staną się aktywne i umożliwi nam to wprowadzenie danych związanych z GTIN-em bazowym ( Rys. 10)

16 EtLog Instrukcja obsługi 16 Rys. 10 Pola GTIN-u bazowego Etykiety Rys. 11 Okno Etykiety Jest to główne okno programu, w którym wpisujemy dane konieczne do wygenerowania numeru SSCC i w efekcie końcowym wydrukowania etykiety. Podstawą pracy w programie EtLog jest posługiwanie się wstępnie zaprojektowanymi wzorcami etykiet szablonami. Opisują one, jakie dane powinny się znaleźć na etykiecie tak, aby była ona zgodna ze standardem GS1 i potrzebami firmy. W podstawowej wersji programu znajduje się kilka wstępnie zdefiniowanych szablonów. W przypadku, gdy wymagane jest zwiększenie ich liczby mogą one zostać przygotowane przez ILiM w trybie specjalnego zamówienia.

17 EtLog Instrukcja obsługi 17 W awaryjnej sytuacji, gdy występuje natychmiastowa konieczność wydrukowania nietypowej etykiety (niezgodnej z istniejącymi szablonami), istnieje taka możliwość, co będzie opisane w dalszej części instrukcji. Tworzenie etykiety logistycznej. Po otwarciu okna Etykiety wybieramy myszką szablon korzystając z rozwijanego przy pomocy klawisza pola Nazwa szab. lub naciskając klawisz Insert na klawiaturze. Pierwszy sposób otwiera okno wyboru (patrz Rys. 12) z posortowanymi alfabetycznie nazwami szablonów. Wyboru dokonujemy poprzez kliknięcie na danej nazwie szablonu. Nazwy szablonów podlegają edycji, można je dostosować do indywidualnych potrzeb. Rys. 12 Okno wyboru szablonu Druga opcja otwiera nam okno filtru, identyczne w sposobie posługiwania się z oknem opisanym w rozdziale Firmy. W analogiczny sposób dokonujemy wyboru firmy, której dane muszą być umieszczone na etykiecie (W większości wypadków będą to dane naszej firmy, dlatego warto przed skrótem jej nazwy umieścić na przykład znak spacja w ten sposób na liście wyboru nasza firma zawsze będzie na pierwszej pozycji rysunek obok ). Rys. 13 Sortowanie nazw firm Następnie posługując się dokładnie takim samym schematem postępowania wybieramy materiał, dla którego będzie dotyczyła generowana etykieta logistyczna (największa jednostka opakowaniowa, która jest ułożona na jednostce logistycznej). W zależności od rodzaju zastosowanego szablonu podświetlą się nam pola, które powinny być wypełnione. Niektóre, takie jak na przykład numer partii produkcyjnej, należy wypełnić przy pomocy klawiatury, inne (np. data przydatności) wypełniane są automatycznie.

18 EtLog Instrukcja obsługi 18 Rys. 14 Informacja o numerach SSCC Po wypełnieniu pól po lewej stronie okna (zatwierdzając każde naciśnięciem klawisza Enter na klawiaturze) kursor ustawi się w polu Tworzona ilość SSCC. Możemy wygenerować jedną lub więcej etykiet logistycznych (w przypadku oznaczania np. 3 jednostek logistycznych z identycznym materiałem deklarujemy utworzenie 3 numerów SSCC). Po naciśnięciu przycisku ekranowego Utwórz SSCC zostanie wygenerowana automatycznie zadeklarowana wcześniej ilość numerów SSCC i zostaną one wyświetlone powyżej (patrz Rys. 14). Numer SSCC zawsze jest określany przez program, jako kolejny (większy o 1 od poprzedniego) poprzedzony prefiksem pobieranym z parametrów. Pozostaje nam do podjęcia decyzja ile jednakowych etykiet należy wydrukować dwie, czy cztery, co deklarujemy pokazanymi na rysunku przyciskami. Jeśli popełniliśmy jakiś błąd możemy przy pomocy klawisza ekranowego Usuń skasować utworzone numery SSCC i np. zadeklarować inną liczbę etykiet do wydruku. Program drukuje standardowo 2 etykiety na jednej kartce o formacie A4. Liczba etykiet do wydruku zawsze będzie wielokrotnością liczby 2. Tworzenie nietypowej etykiety logistycznej. W szczególnych sytuacjach może zaistnieć potrzeba wygenerowania etykiety logistycznej niezgodnej z żadnym z istniejących w programie EtLog szablonów. Jeśli przewidujemy, że będziemy wielokrotnie korzystać z takiej nietypowej etykiety należy zwrócić się do ILiM celem przygotowania odpowiedniego szablonu zgodnego ze standardem GS1.

19 EtLog Instrukcja obsługi 19 W programie EtLog zaimplementowana jest możliwość samodzielnego zaprojektowania etykiety logistycznej na wypadek konieczności wydrukowania jej natychmiast, jednakże zgodność ze standardem GS1 spoczywa na projektującym etykietę. Użytkownik nie ma możliwości zapisania jej jako szablonu. Wybierając szablon wybieramy opcję (bez szablonu), następnie standardowo firmę. Kolejnym krokiem jest wybranie przy pomocy myszki przycisku ekranowego Odblokuj IZ. Spowoduje to uaktywnienie przycisków rozwijania menu wyboru w kolumnie IZ. Klikając na nie myszką rozwijamy menu, w którym możemy wybrać potrzebny nam IZ (Rys. 15) Rys. 15 Wybór IZ W ten sposób możemy wypełnić wymaganymi Identyfikatorami Zastosowań po kolei wszystkie trzy grupy pól, odpowiadające za postać kodów kreskowych na etykiecie logistycznej (patrz Rys. 16 ). Dodatkowo możemy zadeklarować, czy wartość odpowiadająca danemu IZ musi być wpisana, czy może przy pomocy tzw. przełączników radiowych (Rys. 15). Przełącznik zapalony pole musi być wypełnione (w przypadku nie wpisania danych do tego pola program będzie żądał ich wpisania), przełącznik wygaszony dane mogą być wpisane do pola, ale nie muszą. Po zaprojektowaniu etykiety kończymy etap projektowania przy pomocy klawisza ekranowego Zablokuj IZ i możemy w standardowy sposób wypełnić pola danymi potrzebnymi do wydrukowania etykiety logistycznej.

20 EtLog Instrukcja obsługi 20 Rys. 16 Zależność pomiędzy grupami pól danych, a liniami kodów kreskowych na etykiecie.

21 EtLog Instrukcja obsługi 21 Szablony Rys. 17 Okno Szablony W oknie Szablony możemy przeglądać pełną listę szablonów z możliwością ich filtrowania identycznie jak w oknie Firmy. Dla ułatwienia operatorowi pracy możemy dokonywać edycji nazwy szablonu i opisu szablonu według własnego schematu. W tym celu wystarczy kliknąć myszką w miejscu, które chcemy edytować (podobnie jak np. w arkuszu kalkulacyjnym). Po dokonaniu edycji zapis zmian następuje w momencie przejścia do innego pola lub zamknięcia całego okna. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk ekranowy, którego naciśnięcie umożliwia zaimportowanie nowych szablonów. Po jego uaktywnieniu pojawia się typowe, systemowe okno, w którym możemy, wybierając odpowiedni katalog, wskazać plik typu *.xml, zawierający nowy szablon, który chcemy zaimportować do programu. Po zatwierdzeniu wyboru szablon zostaje zaimportowany do programu EtLog, gdzie w sposób opisany powyżej możemy nadać mu własną nazwę i opis. Istnieje możliwość sformułowania dowolnego szablonu uwzględniającego specyficzne wymagania odbiorcy, jeżeli nie wybiegają poza ramy standardu GS1. Opracowanie i dostarczenie nowego szablonu realizowane jest przez ILiM w ramach odrębnego zamówienia..

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo