PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH"

Transkrypt

1 INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz, Jerzy Majewski Poznań, ul. Estkowskiego 6 T: F: M:

2 EtLog Instrukcja obsługi 2 Spis treści WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 KOMPUTER... 3 DRUKARKA... 3 INSTALACJA PROGRAMU... 3 PIERWSZE CZYNNOŚCI PO INSTALACJI... 3 OGÓLNE ZASADY SYSTEMU GS SSCC UNIKALNY W SKALI ŚWIATA NUMER JEDNOSTKI LOGISTYCZNEJ... 4 GTIN - UNIKALNY W SKALI ŚWIATA NUMER STANDARDOWEJ JEDNOSTKI HANDLOWEJ... 6 GLN - UNIKALNY W SKALI ŚWIATA NUMER FIRMY I/ LUB MIEJSCA W FIRMIE... 7 IZ - IDENTYFIKATOR ZASTOSOWAŃ... 8 OBSŁUGA PROGRAMU ETLOG... 9 PARAMETRY FIRMY Klawisze nawigacyjne: Dodawanie danych nowej firmy do bazy Edycja danych MATERIAŁY Dodawanie nowego materiału Hierarchiczne numery GTIN ETYKIETY Tworzenie etykiety logistycznej Tworzenie nietypowej etykiety logistycznej SZABLONY Spis ilustracji Rys. 1 Standardowe elementy etykiety logistycznej... 6 Rys. 2 Menu startowe programu... 9 Rys. 3 Okno Parametry Rys. 4 Okno usuwania danych Rys. 5 Okno Firmy Rys. 6 Filtrowanie danych Rys. 7 Okno Materiały Rys. 8 Wybór rodzaju numeru GTIN Rys. 9 Hierarchiczność opakowań Rys. 10 Pola GTIN-u bazowego Rys. 11 Okno Etykiety Rys. 12 Okno wyboru szablonu Rys. 13 Sortowanie nazw firm Rys. 14 Informacja o numerach SSCC Rys. 15 Wybór IZ Rys. 16 Zależność pomiędzy grupami pól danych, a liniami kodów kreskowych na etykiecie Rys. 17 Okno Szablony... 21

3 EtLog Instrukcja obsługi 3 Wstęp EtLog jest programem służącym do szybkiego projektowania etykiet logistycznych w pełni zgodnych z międzynarodowym standardem GS1. Jego unikatową cechą jest możliwość wydruku etykiet na zwykłej drukarce laserowej. W efekcie nie trzeba kupować drogich, specjalistycznych drukarek można wykorzystać istniejące drukarki biurowe. Jest to szczególnie korzystne w sytuacjach, gdy drukowana jest niewielka ilość etykiet. Program EtLog automatycznie generuje unikatowy w skali świata numer pozwalający na zarządzanie ruchem i lokalizacją każdej pojedynczej jednostki logistycznej (na ogół jest nią paleta). Wymagania sprzętowe Komputer Program EtLog może być instalowany na komputerze o minimalnej konfiguracji: procesor taktowany zegarem 1GHz, pamięć operacyjna 512 MB, 10 MB miejsca na dysku (zalecane 50 MB) oraz system operacyjny Windows XP. Wymagany jest dostęp dla instalacyjnej płyty CD oraz możliwość podłączenia drukarki laserowej. Na komputerze powinno być zainstalowane oprogramowanie MS Access Karta graficzne i monitor powinny zapewniać uzyskanie rozdzielczości 1024x768 pikseli. Drukarka Program współpracuje z dowolnymi drukarkami laserowymi obsługiwanymi przez Windows. Instalacja programu W celu zainstalowania programu EtLog należy uruchomić program SETUP.EXE dostarczony na płycie CD i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Ponadto na płycie zawarta jest niniejsza instrukcja zapisana w formacie PDF. Uruchomienie programu SETUP.EXE skutkuje dodaniem katalogu EtLog do istniejącej struktury folderów: Podczas instalowania można podjąć decyzję o umieszczeniu ikony startowej na pulpicie. Pierwsze czynności po instalacji Należy zarejestrować program dokładnie wprowadzając nazwę firmy oraz numer seryjny odczytując je z dokumentu licencyjnego. Należy prawidłowo wprowadzić wszystkie wymagane parametry. Należy wprowadzić dane o odbiorcach towarów. Należy wprowadzić dane o jednostkach opakowaniowych, w których występują ekspediowane towary. Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do generowania etykiet po wybraniu odpowiedniego w danym momencie szablonu etykiety.

4 EtLog Instrukcja obsługi 4 W sytuacji, gdy Klient zlecił do ILiM realizację projektu przygotowawczego, wszystkie czynności instalacyjne i szkoleniowe wykonywane są u Klienta przez serwis ILiM Przed przystąpieniem do eksploatowania programu EtLog należy zapoznać się z podanymi poniżej podstawowymi zasadami funkcjonowania międzynarodowego systemu identyfikacji GS1. Ogólne zasady Systemu GS1 SSCC unikalny w skali świata numer jednostki logistycznej Wspólnie z przedstawicielami producentów, detalistów, przewoźników oraz organizacji krajowych, organizacja GS1 wypracowała standard znakowania dowolnych jednostek logistycznych przy użyciu kodów kreskowych etykietę logistyczną GS1. Jednostki logistyczne są jednostkami utworzonymi dla celów transportu i dystrybucji; przykładem jednostki logistycznej może być paleta, pudło, kosz, wieszak itp. Stosowanie etykiety logistycznej GS1 umożliwia użytkownikom unikalną identyfikację oraz śledzenie ruchu i pochodzenia jednostek logistycznych w całym łańcuchu dostaw. W tym celu każda jednostka logistyczna musi być identyfikowana unikalnym numerem Seryjnym Numerem Jednostki Wysyłkowej (SSCC Serial Shipping Container Code). Skanowanie umieszczonego na jednostce logistycznej i przedstawionego w kodzie kreskowym numeru SSCC umożliwia śledzenie fizycznego przepływu jednostek w celu powiązania go z przepływem właściwych informacji biznesowych rejestrowanych w systemie informatycznym. Użycie SSCC do identyfikacji poszczególnych jednostek logistycznych stwarza możliwości wprowadzenia szerokiego zakresu zastosowań logistycznych, takich jak przeładunek kompletacyjny (tzw. cross docking ), śledzenie trasy wysyłek, automatyczne przyjęcia dostaw, itp. Na etykiecie logistycznej mogą być także przedstawione dane dodatkowe, np. numer partii produkcyjnej, liczba sztuk opakowań podrzędnych, data przydatności produktu w znaczeniu najlepsze do lub spożyć przed, identyfikator jednostki podrzędnej (handlowej) zawartej w jednostce logistycznej identyfikowanej numerem SSCC,. Numer SSCC jest wg międzynarodowych standardów obowiązkowym elementem jednostki logistycznej i jest generowany przez firmę tworzącą jednostkę logistyczną. Firma tworząca jednostkę logistyczną i generująca etykietę z numerem SSCC musi być uczestnikiem organizacji GS1 i stosować swój własny prefiks firmy. Strukturę SSCC przedstawia Tabela 1. Tabela 1 Struktura SSCC. Identyfikator Zastosowania Cyfra uzupełniająca Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC) Prefiks firmy GS1 i oznaczenie jednostki Cyfra kontroln a 0 0 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 N 15 N 16 N 17 N 18 Identyfikator Zastosowania (IZ) dla SSCC to zawsze 00. Identyfikator ten jest stosowany w kodzie kreskowym GS1-128, aby zapewnić prawidłowość procesu skanowania SSCC. IZ 00 nie jest elementem numeru SSCC. Cyfra uzupełniająca jest stosowana do zwiększenia pojemności numeru SSCC. Może przyjmować wartość od 0 do 9. Jej stosowanie jest zależne od firmy, która tworzy etykiety logistyczne i może być dowolnie wykorzystywane. Prefiks firmy GS1 jest nadawany przez organizację krajową GS1 użytkownikowi systemu, który tworzy i oznacza jednostkę logistyczną. Zapewnia to unikalność numeru na całym świecie, ale nie identyfikuje on pochodzenia jednostki. Długość prefiksu firmy zależy od polityki poszczególnych organizacji krajowych GS1 w zakresie nadawania numerów.

5 EtLog Instrukcja obsługi 5 Oznaczenie jednostki jest numerem seryjnym, nadawanym przez firmę, która tworzy jednostkę logistyczną; numer ten uzupełnia ciąg cyfr N2 N17. Najprostszym sposobem przydzielania oznaczenia jednostki jest nadawanie numerów kolejno, tj. np.:.00000, 00001, Cyfra kontrolna jest wyliczana według standardowego algorytmu ustalonego przez GS1 Tabela 2 przedstawia stosowaną przez organizację GS1 Polska (ILiM) politykę przydziału prefiksu 4-, 5-, 6- i 7-cyfrowego. Tabela 2 Struktura numeru SSCC obowiązująca w Polsce. IZ Cyfra uzupełniając a Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC Prefiks polskiej organizacji krajowej GS1 Prefiks firmy GS1 Numer firmy (jednostki kodującej) Oznaczenie jednostki logistycznej Cyfra kontrolna 0 0 D 590 J 1 J 2 J 3 J 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 K 0 0 D 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 K 0 0 D 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 K 0 0 D 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 K Poza numerem SSCC etykieta logistyczna może zawierać również: informacje o kliencie - numer zlecenia zakupu, kod lokalizacyjny, adres i kod pocztowy i inne dane; informacje o produkcie - numer GTIN-13, ilość produktu, numer partii produkcyjnej, data produkcji, daty trwałości, numer opakowania zwrotnego, cena, kraj pochodzenia produktu i inne; wymiary logistyczne; wymiary handlowe. SSCC oraz wszystkie standardowe informacje dodatkowe są przedstawiane na etykiecie przy pomocy Identyfikatorów Zastosowania w symbolice kodu kreskowego GS Identyfikatory Zastosowania (w skrócie: IZ) są ustalonymi na poziomie międzynarodowym prefiksami, identyfikującymi w sposób unikalny znaczenie i format pola danych po nich następujących. Dane następujące po konkretnym Identyfikatorze Zastosowania mogą być znakami alfabetycznymi i/lub numerycznymi, o różnej długości, nie większej jednak niż trzydzieści znaków. Pola danych mają stałą lub zmienną długość, w zależności od Identyfikatora Zastosowania. Istnieje szereg identyfikatorów przeznaczonych do przedstawiania dodatkowych danych, np. wagi, powierzchni, objętości. Rys. 1 przedstawia etykietę logistyczną wydrukowaną z programu EtLog (etykieta zawiera przykładowe dane)

6 EtLog Instrukcja obsługi 6 Rys. 1 Standardowe elementy etykiety logistycznej GTIN - unikalny w skali świata numer standardowej jednostki handlowej Do unikalnej identyfikacji jednostek handlowych na całym świecie służy Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN - ang: Global Trade Item Number) Jednostka handlowa jest to dowolna jednostka (produkt lub usługa), która może być wyceniana, zamawiana lub fakturowana w celach handlowych pomiędzy uczestnikami w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. Jednostki handlowe oznaczane są numerem GTIN, z wykorzystaniem jego wszystkich czterech struktur: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 i GTIN-14. Wybór struktury numeru zależy od rodzaju towaru i zakresu aplikacji użytkownika. Głównym zastosowaniem systemu GS1 jest identyfikacja jednostek przeznaczonych do skanowania w punkcie sprzedaży detalicznej, nazywanych również jednostkami konsumenckimi. Do ich identyfikacji służy numer GTIN-13, a jeśli są bardzo małe, numerem GTIN-8 (lub GTIN-12 ze skróconymi zerami). GTIN- 14 stosuje się do opakowań zbiorczych (hurtowych) o jednorodnej zawartości, które nie przechodzą przez detaliczne punkty sprzedaży. Dla jednostek o jednorodnej zawartości najczęściej tworzy się 14 cyfrowy numer, wykorzystując w nim numer towaru, który jest wewnątrz opakowania. Tabela 3 Ogólna struktura GTIN Struktura GTIN-14 Struktura GTIN-13 Struktura GTIN-12 Struktura GTIN-8 Wskaźnik Identyfikator GS1 zawartych jednostek (bez cyfry kontrolnej) Cyfra kontrolna N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 Prefiks firmy GS1 i oznaczenie jednostki Cyfra kontrolna N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 Prefiks firmy GS1 i oznaczenie jednostki Cyfra kontrolna N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 12 Prefiks GTIN-8 i oznaczenie jednostki Cyfra kontrolna N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8

7 EtLog Instrukcja obsługi 7 Wskaźnik Stosowany jedynie z numerem GTIN-14. Przyjmuje wartości 1 do 8 dla jednostek handlowych o stałej ilości i wartość 9 dla jednostek handlowych o zmiennej ilości. Najprościej jest przydzielać wskaźniki kolejno, tj. 1,2,3 dla każdego zgrupowania jednostki handlowej. Prefiks firmy GS1 Dwie lub trzy pierwsze cyfry N 1, N 2, N 3 tworzą prefiksy GS1, które są administrowane przez GS1. Następujący po nim numer firmy został przydzielony przez organizację krajową GS1. W Polsce nazywany jest on numerem jednostki kodującej. Prefiks GS1 i numer firmy tworzą prefiks firmy GS1, który jest nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez organizację krajową GS1. Zwykle obejmuje on od 6 do 10 cyfr zależnie od potrzeb firmy. Oznaczenie jednostki Oznaczenie jednostki, zazwyczaj 1 do 6 cyfrowe, jest nieznaczącym numerem, co oznacza, że poszczególne cyfry w numerze nie odnoszą się do żadnej klasyfikacji i nie niosą żadnych określonych informacji. Najprościej jest przydzielać oznaczenia jednostki kolejno, tj. 000, 001,002, 003 itp. Cyfra kontrolna Cyfra kontrolna jest ostatnią cyfrą (skrajną prawą) numeru GTIN. Jest ona obliczana ze wszystkich pozostałych cyfr numeru, a jej celem jest sprawdzenie poprawności skanowania kodu kreskowego i prawidłowości utworzenia numeru. Tabela 4 Struktura numerów GTIN dla firm zarejestrowanych w Polsce. Wskaźnik GTIN GTIN-13 Prefix GS1 Numer jednostki kodującej Indywidualny numer towaru Cyfra kontrolna 590 J 1 J 2 J 3 J 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 T 1 T 2 T 3 T 4 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 T 1 T 2 T 3 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 T 1 T 2 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 T 1 T 2 T 3 T 4 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 T 1 T 2 T 3 K 590 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 T 1 T 2 K GTIN T 1 T 2 T 3 T 4 K GLN - unikalny w skali świata numer firmy i/ lub miejsca w firmie Do identyfikacji przedsiębiorstwa lub organizacji jako jednostki prawnej służy Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN - ang: Global Location Number). Numery GLN są również stosowane do identyfikowania lokalizacji jednostek fizycznych lub funkcjonalnych w obrębie firmy. Do tego celu wykorzystuje się standardową 13-cyfrową numerację, której strukturę przedstawia Tabela 5. Globalny Numer Lokalizacyjny służy jako klucz dostępu do zapisanych w komputerze danych o partnerze handlowym lub lokalizacji takich, jak: adres fizyczny, rodzaj miejsca lokalizacji, dane teleadresowe, numery REGON, NIP itp. Numer GLN przedstawiany jest w kodzie kreskowym GS1-128.

8 EtLog Instrukcja obsługi 8 Tabela 5 Struktura GLN dla firm zarejestrowanych w Polsce. Prefiks GS1 Numer podmiotu gospodarczego Numer szczegółowej lokalizacji Cyfra kontrolna 590 P 1 P 2 P 3 P 4 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 K 590 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 L 1 L 2 L 3 L 4 K 590 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 L 1 L 2 L 3 K 590 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 L 1 L 2 K 590 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 L 1 K 590 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 K Prefiks GS1 Dwie lub trzy pierwsze cyfry tworzą prefiksy GS1, które są współadministrowane przez GS1. (np. 590 GS1 Polska) Numer podmiotu gospodarczego Numer podmiotu jest przydzielany przez organizację krajową GS1. Obejmuje on od 4 do 9 cyfr, zależnie od potrzeb firmy. Numer szczegółowej lokalizacji Przydziela dany podmiot gospodarczy swoim jednostkom prawnym, jednostkom podległym, zakładom lub działom oraz miejscom fizycznym. Cyfra kontrolna Jest ostatnią cyfrą (skrajną prawą) GLN. Jest ona obliczana ze wszystkich pozostałych 12 cyfr numeru. GLN można przedstawić na etykiecie logistycznej w postaci kodu GS Numer taki musi być poprzedzony odpowiednim Identyfikatorem Zastosowań, określającym jego funkcję lub cel np. "Wysłać do", "Zakupiono od". IZ - Identyfikator Zastosowań Identyfikatory Zastosowania: IZ są oznaczeniami, które unikalnie identyfikują następujące po nich dane, ich znaczenie i długość. Dane następujące po IZ mogą zawierać znaki alfabetyczne i / lub numeryczne, o dowolnej długości do 30 znaków. W zależności od rodzaju IZ, pola danych mają stałą lub zmienną długość. Opis cech dotyczących określonej jednostki handlowej lub logistycznej (transportowej) musi być zawsze związany z GTIN tej jednostki. Cechy te można przedstawić w kodzie GS1 128, przy pomocy IZ. Istnieje cały zestaw IZ dla miar jednostek handlowych, gdzie waga oznacza wagę netto, jak również istnieje zestaw IZ dla miar jednostek transportowych, nazywanych miarami logistycznymi, gdzie waga oznacza wagę brutto. Stosowaniem IZ rządzi kilka zasad. Niektóre IZ muszą być zawsze stosowane z innymi: np. po IZ 02 musi następować IZ 37. Niektóre IZ nigdy nie mogą być używane razem, np. IZ 01 i IZ 02 nigdy nie mogą razem występować. Użytkownicy wybierając IZ z listy muszą stosować się do tych podstawowych zasad.

9 EtLog Instrukcja obsługi 9 Obsługa programu EtLog Rys. 2 Menu startowe programu Po uruchomieniu programu pojawia się okno Menu, w którym mamy do wyboru następujące opcje: 1. Etykiety projektowanie i drukowanie etykiet według przygotowanych szablonów, 2. Materiały dodawanie, przeglądanie i zmienianie danych dotyczących materiałów (produktów), dla których będą drukowane etykiety, 3. Firmy - dopisywanie, zmienianie i przeglądanie danych dotyczących firm, których dane będą zawarte w nagłówku etykiety, 4. Szablony zmiana nazwy i opisu przygotowanych szablonów wg własnych potrzeb, 5. Parametry ustawienia stałych parametrów programu, 6. Koniec zakończenie pracy programu. Poszczególne opcjami są również dostępne z poziomu paska zadań znajdującego się w górnej części okna.

10 EtLog Instrukcja obsługi 10 Parametry Rys. 3 Okno Parametry W oknie Parametry ustawiane są następujące parametry niezbędne do prawidłowej pracy programu: 1. Cyfra dodatkowa - jest ona stosowana do zwiększenia pojemności numeru SSCC i może przyjmować wartość od 0 do 9 (jej stosowanie jest zależne od firmy, która tworzy etykiety logistyczne), 2. Prefiks GS1 jest to prefiks organizacji krajowej GS1, do której przystąpiła dana firma, czyli jednostka kodująca (w przypadku Polski jego wartość to 590), 3. Nr Jednostki Kodującej numer nadawany firmie przez krajową organizację GS1, 4. Nr początkowy jednostki logistycznej pole to umożliwia wpisanie numeru jednostki logistycznej, który ma być użyty jako pierwszy w programie EtLog (funkcję tą stosuje się w sytuacji, gdy przed zainstalowaniem programu EtLog już były nadawane numery SSCC), 5. Ścieżka do folderu zawierającego logo EtLog umożliwia wydruk na etykiecie graficznego obrazu logo firmy (jednostki kodującej) w formacie bitmapowym (np. jpg, bmp), w tym celu należy tutaj podać ścieżkę dostępu do katalogu, w którym użytkownik przechowuje pliki z logo swojej firmy, 6. Domyślna ilość drukowanych kopii ustawia domyślną wartość, którą można ewentualnie zmienić dla konkretnej etykiety w oknie Etykiety 7. Wyliczaj automatycznie datę przydatności deklaracja, czy data przydatności ma być wyliczana automatycznie na podstawie daty bieżącej w oparciu o zadeklarowaną przy danym materiale ilość dni przydatności. 8. W pole IZ90 wstawiaj GTIN bazowy w specyficznych zastosowaniach wstawiany jest GTIN bazowy w pole IZ Drukuj symbol wewnętrzny materiału na etykiecie drukowany jest symbol wewnętrzny materiału. 10. Etykiety wydrukowane naciśnięcie tego klawisza powoduje wyświetlenie raportu zawierającego informacje o zawartości wydrukowanych etykiet. 11. Usuwanie danych z bazy opcja ta umożliwia, po podaniu hasła (znajdującego się na płycie instalacyjnej w pliku tekstowym Numer seryjny EtLog_v.1.12 dla firmy ), usunięcie danych dotyczących firm, materiałów lub historii wydrukowanych etykiet (Rys. 4).

11 EtLog Instrukcja obsługi 11 Rys. 4 Okno usuwania danych Oprócz ustawienia parametrów pracy programu znajdują się tutaj informacje mówiące o już użytych numerach SSCC oraz ilości dotychczas wydrukowanych etykiet.

12 EtLog Instrukcja obsługi 12 Firmy Rys. 5 Okno Firmy To okno służy do wykonywania wszelkich operacji na danych dotyczących firm, których dane powinny być zawarte na etykietach. Klawisze nawigacyjne: - przejdź do pierwszego rekordu w bazie danych, - przejdź do ostatniego rekordu w bazie danych, - przejdź do następnego rekordu (również na klawiaturze klawiszem Page Down), - przejdź do poprzedniego rekordu (również na klawiaturze klawiszem Page Up), - dodaj nowy, - zapisz, - usuń wybrany, - wyjście i powrót do głównego menu.

13 EtLog Instrukcja obsługi 13 Identyczny sposób obsługi klawiszowej zastosowany został w oknach Etykiety i Materiały. Dodawanie danych nowej firmy do bazy. Naciskamy klawisz dodaj. Kursor znajdzie się w polu Nazwa Firmy. Następnie wypełniamy wszystkie pola, do których chcemy wpisać dane przemieszczając się do następnego przy pomocy klawiszy: Tab lub Enter na klawiaturze lub klikając myszką na polu, do którego chcemy wpisywać dane. Po wypełnieniu formularza naciskamy klawisz zapisz lub naciskamy na klawiaturze klawisz Enter, co spowoduje zapisanie danych i przemieszczenie kursora do pola Nazwa Firmy umożliwiając w ten sposób rozpoczęcie wprowadzania danych o następnej firmie. Edycja danych. W każdej chwili mamy możliwość edytowania danych dotyczących wybranej firmy (np. w sytuacji zmiany jej nazwy, czy adresu). W tym celu korzystamy z funkcji wyszukiwania przy pomocy filtrów, znajdującej się w górnej części okna. Filtrować dane możemy według elementów opisanych w nagłówku tabeli dokonując wyboru argumentu filtra poprzez kliknięcie na wybranym przez nas nagłówku. Domyślnym argumentem jest skrócona nazwa firmy. W polu zakładania filtra (patrz Rys. 6) wpisujemy początkowy ciąg znaków, w tym momencie w tabeli pojawia się wykaz nazw spełniających zadany warunek. Wpisując następne znaki lista wyświetlanych rekordów się skraca. Mając kilka, czy wręcz jeden, z łatwością możemy przy pomocy myszki wybrać rekord nas interesujący. Wyboru myszką dokonujemy dwukrotnie klikając wybrany wiersz w kolumnie, według której filtrujemy dane! Rys. 6 Filtrowanie danych Można również posługiwać się klawiaturą. Po wpisaniu ciągu znaków w polu zakładania filtra można klawiszem przemieścić kursor do pola, w którym znajduje się tabela i wybrać przy pomocy klawiszy Powrót do pełnej listy następuje po wykasowaniu wszystkich znaków w polu zakładania filtra lub po naciśnięciu znajdującego się po prawej stronie u góry klawisza: BEZ FILTROWANIA. Identyczny sposób filtrowania i wyboru danych zastosowany został w oknach Etykiety i Materiały.

14 EtLog Instrukcja obsługi 14 Materiały Rys. 7 Okno Materiały Nawigacja jest identyczna jak w oknie Firmy. Dodawanie nowego materiału. W celu dodania nowego materiału (produktu) do bazy danych, należy nacisnąć ekranowy klawisz dodaj. Kursor ustawi się w polu wpisywania wartości numeru GTIN (domyślnie program sugeruje, że będziemy wpisywać numer GTIN-13, jako najczęściej używany. Jeśli jest inaczej należy wybrać odpowiedni przyciski wyboru /patrz Rys. 8/ klikając na niego myszką), Rys. 8 Wybór rodzaju numeru GTIN Następnie wpisujemy ile jednostek danego towaru mieści się na palecie (można się posługiwać ekranowymi przyciskami +/- i myszką), określamy trwałość produktu w dniach, a następnie przy pomocy rozwijanego menu rodzaj daty ważności ( data ważności lub najlepsze do ). Operację rozwinięcia menu można wykonać także przy pomocy klawiatury naciskając klawisze Alt+. Pozostało jeszcze wpisanie symbolu wewnętrznego towaru, jego nazwy i masy netto i naciśnięcie

15 EtLog Instrukcja obsługi 15 klawisza ekranowego zapisz lub analogicznie jak przy wprowadzaniu danych dotyczących firm używając klawisza Enter. W tablicy materiałów występują tylko jednostki opakowaniowe, które są bezpośrednio podrzędnymi dla nadrzędnej jednostki logistycznej. Numer GTIN nazywany bazowym podawany jest tylko informacyjnie. Hierarchiczne numery GTIN W programie EtLog możemy zadekretować hierarchiczną strukturę numerów GTIN. Dzięki temu program może wyliczyć ilość opakowań jednostkowych mieszczących się na jednostce logistycznej (najczęściej palecie). Przykład ten ilustruje Rys. 9. Opakowanie pojedyncze (bazowe) oznaczone jest przykładowym numerem GTIN-13, a opakowanie zbiorcze (pudło kartonowe) zawierające 12 opakowań pojedynczych - przykładowym numerem GTIN-14. Na jednostce logistycznej znajduje się 12 kartonów (GTIN-14). Na tej podstawie program wylicza, że na palecie znajdują się 144 opakowania podstawowe, co zostaje uwidocznione na etykiecie logistycznej w postaci napisu: 12x12=144. Generalnie obowiązuje zawsze zasada, że GTIN bazowy powiązany jest z najmniejszym, jednostkowym opakowaniem towaru. Daje nam to możliwość sprzedaży opakowania hurtowego jako podstawowej jednostki handlowej, przy jednoczesnym powiązaniu z opakowaniem pojedynczym produktu, które jest podstawową jednostką sprzedażną w handlu detalicznym.. Rys. 9 Hierarchiczność opakowań W celu zdefiniowania bazowego numeru GTIN przy wprowadzaniu danych o nowym materiale (czyli o nowym zbiorczym opakowaniu), należy zaznaczyć uaktywnienie funkcji Edycja GTIN-u bazowego. Po tej operacji dotychczas nieaktywne (wyszarzone) pola staną się aktywne i umożliwi nam to wprowadzenie danych związanych z GTIN-em bazowym ( Rys. 10)

16 EtLog Instrukcja obsługi 16 Rys. 10 Pola GTIN-u bazowego Etykiety Rys. 11 Okno Etykiety Jest to główne okno programu, w którym wpisujemy dane konieczne do wygenerowania numeru SSCC i w efekcie końcowym wydrukowania etykiety. Podstawą pracy w programie EtLog jest posługiwanie się wstępnie zaprojektowanymi wzorcami etykiet szablonami. Opisują one, jakie dane powinny się znaleźć na etykiecie tak, aby była ona zgodna ze standardem GS1 i potrzebami firmy. W podstawowej wersji programu znajduje się kilka wstępnie zdefiniowanych szablonów. W przypadku, gdy wymagane jest zwiększenie ich liczby mogą one zostać przygotowane przez ILiM w trybie specjalnego zamówienia.

17 EtLog Instrukcja obsługi 17 W awaryjnej sytuacji, gdy występuje natychmiastowa konieczność wydrukowania nietypowej etykiety (niezgodnej z istniejącymi szablonami), istnieje taka możliwość, co będzie opisane w dalszej części instrukcji. Tworzenie etykiety logistycznej. Po otwarciu okna Etykiety wybieramy myszką szablon korzystając z rozwijanego przy pomocy klawisza pola Nazwa szab. lub naciskając klawisz Insert na klawiaturze. Pierwszy sposób otwiera okno wyboru (patrz Rys. 12) z posortowanymi alfabetycznie nazwami szablonów. Wyboru dokonujemy poprzez kliknięcie na danej nazwie szablonu. Nazwy szablonów podlegają edycji, można je dostosować do indywidualnych potrzeb. Rys. 12 Okno wyboru szablonu Druga opcja otwiera nam okno filtru, identyczne w sposobie posługiwania się z oknem opisanym w rozdziale Firmy. W analogiczny sposób dokonujemy wyboru firmy, której dane muszą być umieszczone na etykiecie (W większości wypadków będą to dane naszej firmy, dlatego warto przed skrótem jej nazwy umieścić na przykład znak spacja w ten sposób na liście wyboru nasza firma zawsze będzie na pierwszej pozycji rysunek obok ). Rys. 13 Sortowanie nazw firm Następnie posługując się dokładnie takim samym schematem postępowania wybieramy materiał, dla którego będzie dotyczyła generowana etykieta logistyczna (największa jednostka opakowaniowa, która jest ułożona na jednostce logistycznej). W zależności od rodzaju zastosowanego szablonu podświetlą się nam pola, które powinny być wypełnione. Niektóre, takie jak na przykład numer partii produkcyjnej, należy wypełnić przy pomocy klawiatury, inne (np. data przydatności) wypełniane są automatycznie.

18 EtLog Instrukcja obsługi 18 Rys. 14 Informacja o numerach SSCC Po wypełnieniu pól po lewej stronie okna (zatwierdzając każde naciśnięciem klawisza Enter na klawiaturze) kursor ustawi się w polu Tworzona ilość SSCC. Możemy wygenerować jedną lub więcej etykiet logistycznych (w przypadku oznaczania np. 3 jednostek logistycznych z identycznym materiałem deklarujemy utworzenie 3 numerów SSCC). Po naciśnięciu przycisku ekranowego Utwórz SSCC zostanie wygenerowana automatycznie zadeklarowana wcześniej ilość numerów SSCC i zostaną one wyświetlone powyżej (patrz Rys. 14). Numer SSCC zawsze jest określany przez program, jako kolejny (większy o 1 od poprzedniego) poprzedzony prefiksem pobieranym z parametrów. Pozostaje nam do podjęcia decyzja ile jednakowych etykiet należy wydrukować dwie, czy cztery, co deklarujemy pokazanymi na rysunku przyciskami. Jeśli popełniliśmy jakiś błąd możemy przy pomocy klawisza ekranowego Usuń skasować utworzone numery SSCC i np. zadeklarować inną liczbę etykiet do wydruku. Program drukuje standardowo 2 etykiety na jednej kartce o formacie A4. Liczba etykiet do wydruku zawsze będzie wielokrotnością liczby 2. Tworzenie nietypowej etykiety logistycznej. W szczególnych sytuacjach może zaistnieć potrzeba wygenerowania etykiety logistycznej niezgodnej z żadnym z istniejących w programie EtLog szablonów. Jeśli przewidujemy, że będziemy wielokrotnie korzystać z takiej nietypowej etykiety należy zwrócić się do ILiM celem przygotowania odpowiedniego szablonu zgodnego ze standardem GS1.

19 EtLog Instrukcja obsługi 19 W programie EtLog zaimplementowana jest możliwość samodzielnego zaprojektowania etykiety logistycznej na wypadek konieczności wydrukowania jej natychmiast, jednakże zgodność ze standardem GS1 spoczywa na projektującym etykietę. Użytkownik nie ma możliwości zapisania jej jako szablonu. Wybierając szablon wybieramy opcję (bez szablonu), następnie standardowo firmę. Kolejnym krokiem jest wybranie przy pomocy myszki przycisku ekranowego Odblokuj IZ. Spowoduje to uaktywnienie przycisków rozwijania menu wyboru w kolumnie IZ. Klikając na nie myszką rozwijamy menu, w którym możemy wybrać potrzebny nam IZ (Rys. 15) Rys. 15 Wybór IZ W ten sposób możemy wypełnić wymaganymi Identyfikatorami Zastosowań po kolei wszystkie trzy grupy pól, odpowiadające za postać kodów kreskowych na etykiecie logistycznej (patrz Rys. 16 ). Dodatkowo możemy zadeklarować, czy wartość odpowiadająca danemu IZ musi być wpisana, czy może przy pomocy tzw. przełączników radiowych (Rys. 15). Przełącznik zapalony pole musi być wypełnione (w przypadku nie wpisania danych do tego pola program będzie żądał ich wpisania), przełącznik wygaszony dane mogą być wpisane do pola, ale nie muszą. Po zaprojektowaniu etykiety kończymy etap projektowania przy pomocy klawisza ekranowego Zablokuj IZ i możemy w standardowy sposób wypełnić pola danymi potrzebnymi do wydrukowania etykiety logistycznej.

20 EtLog Instrukcja obsługi 20 Rys. 16 Zależność pomiędzy grupami pól danych, a liniami kodów kreskowych na etykiecie.

21 EtLog Instrukcja obsługi 21 Szablony Rys. 17 Okno Szablony W oknie Szablony możemy przeglądać pełną listę szablonów z możliwością ich filtrowania identycznie jak w oknie Firmy. Dla ułatwienia operatorowi pracy możemy dokonywać edycji nazwy szablonu i opisu szablonu według własnego schematu. W tym celu wystarczy kliknąć myszką w miejscu, które chcemy edytować (podobnie jak np. w arkuszu kalkulacyjnym). Po dokonaniu edycji zapis zmian następuje w momencie przejścia do innego pola lub zamknięcia całego okna. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk ekranowy, którego naciśnięcie umożliwia zaimportowanie nowych szablonów. Po jego uaktywnieniu pojawia się typowe, systemowe okno, w którym możemy, wybierając odpowiedni katalog, wskazać plik typu *.xml, zawierający nowy szablon, który chcemy zaimportować do programu. Po zatwierdzeniu wyboru szablon zostaje zaimportowany do programu EtLog, gdzie w sposób opisany powyżej możemy nadać mu własną nazwę i opis. Istnieje możliwość sformułowania dowolnego szablonu uwzględniającego specyficzne wymagania odbiorcy, jeżeli nie wybiegają poza ramy standardu GS1. Opracowanie i dostarczenie nowego szablonu realizowane jest przez ILiM w ramach odrębnego zamówienia..

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

GS1 The global language of business

GS1 The global language of business Etykieta logistyczna GS1 i elektroniczna awizacja dostaw w łańcuchu dostaw sieci MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. szczegółowe wytyczne dla dostawców I. Wprowadzenie System automatycznego rejestrowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

NEBULA Labels. Instrukcja obsługi systemu projektowania i drukowania etykiet

NEBULA Labels. Instrukcja obsługi systemu projektowania i drukowania etykiet NEBULA Labels Instrukcja obsługi systemu projektowania i drukowania etykiet Dokument zawiera opis funkcjonalności systemu, sposób jego konfiguracji oraz możliwości. Nebula Solutions 2012-12-01 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi)

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi) Program Generator Cabrillo umożliwia przepisanie logu po zawodach i zapisanie go w formacie Cabrillo lub ADIF. Program nie wymaga instalacji. 1. Uruchamianie programu Przejść do foldera, w którym umieszczono

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności. Program komputerowy Znakowanie żywności

Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności. Program komputerowy Znakowanie żywności Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności Program komputerowy Znakowanie żywności Ocena zgodności etykiet środków spożywczych z wymaganiami nowego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu:

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu: Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą Współpraca wagi z etykieciarką wymaga zaprojektowania formy (szablonu) etykiety na komputerze i zapisania jej w pamięci etykieciarki. Następnie

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU v. 1.00 SCHEMAT REALIZACJI ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU KROK 1 Uruchomienie katalogu KROK 2 Przeglądanie oferty KROK 3a Wyszukiwanie wg zawartości KROK 3b Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł OpenCart) v1.0.0 Strona 1 z 15 Spis treści Zgodny z OpenCart.... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 8 Tworzenie wysyłki

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

ibcslabel Instrukcja obsługi systemu

ibcslabel Instrukcja obsługi systemu ibcslabel Instrukcja obsługi systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo