Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej"

Transkrypt

1 LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa etykieta logistyczna EAN. Odpowiada ona postanowieniom normy CEN (Europejskiego Komitetu Norma-lizacyjnego), EN 1573: Międzynarodowa etykieta transportowa. Służy ona do oznaczania i monitorowania przepływu ładunków jednostek transportowych. Standardowe wymiary etykiety to format A6. Tekst w formacie dowolnym TEKST TEKST TEKST TEKST TEKST Tekst standardowy Stosowanym kodem kreskowym jest DANE kod 1: 0101 EAN-128. DANE 2: 2323 Kody kreskowe 184 (I Z 1) (I Z 2) Kodowanie znaków Kodu 128 WART. ZESTAW WART. ZESTAW WART. ZESTAW SZEROKOŚCI WZÓR ZNAKÓW KODU A ASCII KODU B ASCII KODU C ELEMENTÓW ELEMENTÓW SYMBOLU dla Zest.A dla Zest B (moduły) B S B S B S spacja 32 spacja ! 33! " 34 " # 35 # $ 36 $ % 37 % & 38 & CODE C CODE C CODE B FNC4 CODE B FNC4 CODE A CODE A FNC1 FNC1 FNC szerokość modułów, zaczynają się kreską (ciemną) a kończą spacją (jasną) Znaki mają 11 i zawierają po sześć elementów (trzy kreski i trzy spacje), których szerokość waha się od jednego do czterech modułów. Wartości numeryczne w kolumnach B i S odzwierciedlają liczbę modułów odpowiednio w każdym elemencie kreski (ciemnej) lub spacji (jasnej) w znaku symbolu. W Kodzie 128 występuje obowiązkowo znak kontrolny, kodowany na końcu symbolu kodu kreskowego, liczony 185 według algorytmu modulo 103. Znak kontrolny symbolu nie powinien być przedstawiany w postaci czytelnej wzrokowo. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat jednostki, na której się znajduje, w postaci czytelnej maszynowo i wzrokowo Umożliwia ona identyfikację każdej jednostki wysyłkowej w różnych punktach i w różnym czasie, w całym łańcuchu dostaw Stosuje się ją do wszystkich rodzajów jednostek wysyłkowych, w aplikacjach i transportowych, gdzie konieczna jest kontrola poszczególnych jednostek i ich grup, stanowiących część tego samego transportu 186 Informacje na etykiecie logistycznej Zakres informacji możliwych do przedstawienia z pomocą etykiety logistycznej jest bardzo szeroki (patrz IZ identyfikatory zastosowań). Można określać takie informacje, jak: numer jednostki logistycznej, miejsce dostawy, liczbę jednostek handlowych, termin przydatności do spożycia, masę, wymiary, objętość, serię produkcyjną (ważne przy ISO 9000) i wiele innych. Numer seryjny jednostki wysyłkowej () Jedynym elementem obowiązkowym etykiety jest (Serial Shipping Container Code) - seryjny numer jednostki wysyłkowej. Numer przeznaczony jest do jednoznacznej identyfikacji każdego opakowania transportowego przez minimum jeden rok, po czym może być wykorzystany ponownie. Identyfikowany jest identyfikatorem zastosowania (00). 187 ( 00)

2 Elektroniczna wymiana danych i kody kreskowe W trakcie przemieszczania jednostek w łańcuchu dostaw zachodzą różne wydarzenia, które determinują rodzaj i treść informacji związanych z tymi jednostkami. W całym łańcuchu dostaw procesu produkcji, dystrybucji wyrobów gotowych, transportu oraz wprowadzania na rynek dodawane są kolejne informacje dotyczące jednostek. Optymalnym sposobem przesyłania informacji w obrocie towarowym jest Elektroniczna Wymiana Danych (EDI). Umożliwia ona wielokrotne wykorzystywanie raz wpisanych danych oraz pozwala na uniknięcie wielu błędów (np. przy wpisywaniu z klawiatury, odczycie) EDI Elektroniczna Wymiana Danych Elektroniczna wymiana danych EDI (ang. Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych to zgodnie z przyjętą definicją: elektroniczna wymiana standardowo sformatowanych danych w postaci uzgodnionych komunikatów między systemami informatycznymi partnerów handlowych przy minimalnej interwencji człowieka EDI EDI schemat Elektroniczna wymiana danych to technika umożliwiająca natychmiastowe przekazywanie partnerom informacji, które w tradycyjnej korespondencji są zawarte w takich dokumentach, jak: zamówienie, faktura, zawiadomienie o wysyłce, polecenie przelewu, awizo zapłaty i wielu innych. EDI polega na wymianie danych sformatowanych, które mogą być następnie przetwarzane przez system informatyczny. Wykorzystuje się standardowe komunikaty, co zapewnia jednoznaczną interpretację informacji. Standardowy komunikat jest odpowiednikiem zunifikowanego dokumentu Stosowanie etykiety logistycznej GS1 umożliwia użytkownikom unikalną identyfikację oraz śledzenie ruchu i pochodzenia jednostek w całym łańcuchu dostaw, gdyż każda jednostka logistyczna jest identyfikowana swoim unikalnym numerem Seryjnym Numerem Jednostki Wysyłkowej (). Zalety stosowania Użycie do identyfikacji pozwala na wykorzystanie go w: cross dockingu, śledzeniu trasy wysyłek, automatycznych przyjęciach dostaw itp. Dodatkowe informacje na etykiecie np. numer partii, data najlepsze do, identyfikacja jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej: usprawniają zarządzanie przesyłkami, pozwalają na spełnienie wymagań zawartych w normach ISO serii 9000, czy też HACCP

3 Zasady identyfikacji jednostek Podczas tworzenia etykiety logistycznej GS1 należy przestrzegać ogólnych zasad: Każda etykieta logistyczna GS1 powinna być generowana przez firmę, która tworzy jednostki logistyczne, przy użyciu jej własnego prefiksu firmy GS1. Każda jednostka logistyczna musi być oznaczona unikalnym, którego nie wolno stosować ponownie przed upływem minimum jednego roku. Pewne przepisy branżowe, na przykład wymogi traceability, mogą wpływać na wydłużenie tego okresu. Identyfikacja jednostek złożonych Jeżeli jednostka logistyczna zawiera więcej niż jedną jednostkę handlową, mającą ten sam numer GTIN, należy zastosowań jedną z poniższych zasad: kiedy jednostka logistyczna jest jednostkę handlową (pojawia się na liście produktów producenta jako jednostka, która jest zamawiana, wyceniana i fakturowana), jej GTIN powinien być przedstawiony za pomocą IZ (01), kiedy jednostka logistyczna nie jest jednostką handlową (czyli stanowi jednostkę utworzoną dla celów transportu i dystrybucji), możliwe jest jedynie informacji o zawartości tej jednostki logistycznej, przy zastosowaniu IZ (02), po którym podany jest numer GTIN najwyższego poziomu pakowania w strukturze opakowań produktów, oraz IZ (37) oznaczający liczbę tych opakowań Drzewo decyzyjne kodów kreskowych Rodzaje jednostek i zasady ich znakownia LZIP_3_LW 201 3

4 Ogólne zasady tworzenia etykiet Jednostki logistyczne z jednostkami utworzonymi dla celów transportu i dystrybucji; przykładem jednostki logistycznej może by paleta. Stosowanie etykiety logistycznej GS1 umożliwia użytkownikom unikalną identyfikację oraz śledzenie ruchu i pochodzenia jednostek w całym łańcuchu dostaw. Każda jednostka logistyczna musi by jest identyfikowana swoim unikalnym numerem Seryjnym Numerem Jednostki Wysyłkowej (). Skanowanie umieszczonego na jednostce logistycznej i przedstawionego w kodzie kreskowym numeru umożliwia śledzenie fizycznego przepływu jednostek w i wiązane go z przepływem informacji biznesowych. 204 Numer w zastosowaniach Użycie do identyfikacji poszczególnych jednostek stwarza możliwości wprowadzenia szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: przeładunek kompletacyjny (tzw. cross docking ), śledzenie trasy wysyłek, automatyczne przyjęcia dostaw, itp. Dane dodatkowe, np. numer partii, data najlepsze do, identyfikacja jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej, mogą być także przedstawione na etykiecie logistycznej. 205 Element obowiązkowy GS1 składa się z trzech części. Część górna etykiety zawiera dowolne informacje tekstowe. Część środkowa zawiera informacje tekstowe oraz interpretację symboli kodów kreskowych w formacie czytelnym wzrokowo. Część dolna zawiera symbole kodów kreskowych. Numer jest jedynym obowiązkowym elementem jednostki logistycznej i jest generowany przez firm tworzącą jednostkę logistyczną. Najlepszą praktyką jest, aby firma tworząca jednostkę logistyczną stosowała swój własny prefiks firmy Struktura numeru obowiązująca w Polsce Zasady identyfikacji jednostek, zawartości jednostek, określania ilości określania miar określania dat określania numeru partii/serii inne informacje

5 Zawartość Jednorodna Charakterystyka cztery główne typy jednostek Standardowa jednostka logistyczna regularnie Niestandardowa jednostka logistyczna nieregularnie Typ logistycznej Niestandardowa jednorodna jednostki Standardowa jednorodna Oznakowanie jednostek Dane obowiązkowe Dane zalecane Jeżeli jednostka jest jednostkę handlową GTIN (jednostki logistycznej),zdefiniowany za pomocą IZ (01) Jeżeli jednostka nie jest jednostkę handlową GTIN (zawartości) i liczba, zdefiniowane za pomocą IZ (02) i (37) GTIN (zawartości) i liczba, zdefiniowane za pomocą IZ (02) i (37) Niejednorodna regularnie nieregularnie Standardowa niejednorodna GTIN (jednostki logistycznej), zdefiniowany za pomocą IZ (01) wyłącznie wtedy, gdy jednostka jest jednostką handlową Niestandardowa niejednorodna JL o stałej ilości lub masie JL o zmiennej ilości lub masie Jednostka logistyczna zawierająca pojedynczą jednostkę handlową: Ten rodzaj jednostki odnosi się do jednostki, która jest jednoczenie jednostkę handlową i logistyczną. Ten typ palety dotyczy między innymi sprzętu gospodarstwa domowego, np. lodówka. 2. Jednostka logistyczna zawierająca jednostki handlowe detaliczne, bez opakowań zbiorczych pośrednich zawierającej więcej ni jedną jednostkę handlową detaliczną. Jednostka logistyczna może zawiera stał bądź zmienną liczbę jednostek handlowych bez opakowań zbiorczych pośrednich. Przykładem może być paleta zawierająca 5 litrowe butelki wody mineralnej

6 3. Jednostka logistyczna zawierająca standardowe opakowania zbiorcze pośrednie Ten rodzaj jednostki to paleta zawierająca określoną liczb jednostek handlowych detalicznych. Jednostki handlowe detaliczne są dodatkowo pogrupowane w opakowania zbiorcze, np. pudła, tacki, zgrzewki. Ten rodzaj odnosi się do palety zawierającej butelki wody mineralnej pogrupowane w zgrzewki i umieszczone na palecie Jednostka logistyczna, będąca jednoczenie jednostkę handlową, zawierająca jedno pudło ze stałą ilością jednostek handlowych detalicznych Ten rodzaj odnosi się do jednostki logistycznej, zawierającej stał liczb jednostek handlowych detalicznych, zapakowanych w jedno pudło. Pudło to jest umieszczone na palecie, będącej jednoczenie jednostkę logistyczną i handlową. Przykładem tego rodzaju jest paleta zawierająca pudło ze stał ilością paczek z płatkami śniadaniowymi Jednostka logistyczna zawierająca standardowe zgrupowania z nieokodowanymi jednostkami handlowymi o stałej wadze zawierającej skrzynie o stałej ilością. Jednostki handlowe detaliczne nie s identyfikowane przy pomocy numeru GTIN i nie są oznaczone kodami kreskowymi. Jednostki detaliczne bądź ważone w punkcie sprzedaży detalicznej. Ten rodzaj dotyczy np. jabłek luzem w skrzyniach o stałej ilością na 6. Jednostka logistyczna, będąca także jednostkę handlową, zawierająca stałą ilość (wagę) jednostek handlowych o zmiennej ilości Ten rodzaj odnosi się do jednostki logistycznej, zawierającej jednostki nie oznaczone kodami kreskowymi, o stałej ilością. Taka paleta jest jednoczenie jednostkę handlową i logistyczną. Paleta o stałej wadze z owocami luzem jest przykładem tego typu. palecie Jednostka logistyczna zawierająca standardowe zgrupowania (o stałej ilością) z towarami o zmiennej ilości Ten rodzaj jednostki odnosi się do palety zawierającej jednostki handlowe o zmiennej ilością, oznaczone kodem kreskowym. Jednostki te pakowane s w opakowania zbiorcze o stałej ilością. Paleta zawierająca paczkowaną krojoną wędlinę, pakowaną w pudła o stałej masie, jest przykładem tego typu. 8. Jednostka logistyczna zawierająca zgrupowania jednostek handlowych o zmiennej ilości Ten przykład dotyczy palety, zawierającej okodowane jednostki handlowe o zmiennej ilości. Dodatkowo jednostki te są pakowane w opakowania zbiorcze. Paleta z kurczakami o zmiennej ilości w opakowaniu pośrednim jest przykładem tego rodzaju palety

7 9. Jednostka logistyczna zawierająca towary o zmiennej ilością, bez opakowań zbiorczych zawierającej niedetaliczne okodowane jednostki handlowe o zmiennej ilością. Ten rodzaj jest stosowany dla towarów zamawianych i fakturowanych zgodnie z daną jednostkę miary. (np. w kilogramach). Przykład: jedna lub więcej półtusza o zmiennej wadze na palecie Jednostka logistyczna zawierająca nieokodowane jednostki handlowe o zmiennej ilością luzem bez opakowań pośrednich zawierającej jednostki handlowe o zmiennej ilości luzem. Rodzaj ten jest stosowany w odniesieniu do jednostek handlowych zamawianych i fakturowanych zgodnie z daną jednostkę miary (np. w kilogramach). Przykład arbuzy zamawiane w kilogramach i dostarczane w paletach skrzyniowych Jednostka logistyczna, zawierająca grupowania jednostek handlowych o zmiennej ilości sprzedawanych na sztuki zawierającej zmienną liczb jednostek zapakowanych w pudła. Główki kapusty o zmiennej liczbie w pudłach są przykładem tego typu. 12. Paleta mix Ten rodzaj jednostki odnosi się do palet niejednorodnych (mix). S to palety, zawierające różne rodzaje jednostek handlowych o różnych numerach GTIN

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

GS1 The global language of business

GS1 The global language of business Etykieta logistyczna GS1 i elektroniczna awizacja dostaw w łańcuchu dostaw sieci MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. szczegółowe wytyczne dla dostawców I. Wprowadzenie System automatycznego rejestrowania

Bardziej szczegółowo

Doradztwo logistyczne dla biznesu. Etykieta logistyczna GS1 w dostawach do JMDiF

Doradztwo logistyczne dla biznesu. Etykieta logistyczna GS1 w dostawach do JMDiF Doradztwo logistyczne dla biznesu Etykieta logistyczna GS1 w dostawach do JMDiF Wersja 1.2, wrzesień 2017 Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 2 Oczekiwane korzyści... 3 3 Dokumentacja dla Dostawcy...

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

S z c z e g ó ł y d o tyczące kodowania informacji

S z c z e g ó ł y d o tyczące kodowania informacji S z c z e g ó ł y d o tyczące kodowania informacji w y m a g a n y c h p r z e z d y r e k t y w ę t y t o n i o w ą 1 P r z e w o d n i k d l a u c z e s t n i k ó w obrotu Obowiązek umieszczania niepowtarzalnego

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w dostawach do AUCHAN POLSKA

Etykieta logistyczna GS1 w dostawach do AUCHAN POLSKA Etykieta logistyczna GS1 w dostawach do AUCHAN POLSKA 1. Informacje wstępne Firma AUCHAN RETAIL POLSKA, w celu usprawnienia przepływu towarów w procesie zaopatrzenia oraz usprawnienia wewnętrznych procesów,

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4 1. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) definicja 2. Globalny system identyfikacji GS1 3. Standardy oznaczeń GS1 4. Przedmioty identyfikacji GS1 5. Etykieta

Bardziej szczegółowo

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1. Rodzaje opakowań z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 25.06.2015 Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN identyfikuje każdą jednostkę lub usługę wobec, której zachodzi potrzeba wyceniania,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1. Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1. Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar 11.10.2013 Po co, dlaczego, w jaki sposób? Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 Katarzyna GRONDYS Streszczenie: W drodze integracji obrotu handlowego w skali globalnej utworzono system GS1, którego zadaniem jest kreowanie

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 09.02.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś, więcej w przyszłości? Zasady znakowania

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 21.10.2015 Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI Wykład 1 Wprowadzenie dr Radosław Wójtowicz Najważniejsze narzędzia i technologie logistyczne Electronic Data Interchange EDI Automatic Identification and Data

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 14.01.2016 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Standardy GS1 w pigułce Hanna Walczak 04.02.2019 r. Kolejne webinaria co i kiedy Zanim zaczniemy Zespół: Patrycja Frankowska Czas trwania: 60-90 minut Materiały z webinarium

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 22.04.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO EKSPLOATACJI SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO I OPBMR W Y M A G A N I A W Z A K R E S I E Z N A K O W A N I A K O D E M K R E S K O W Y M W Y R

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm. Informacja dot. kodów kreskowych służących przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.) ZAWARTOŚĆ KODU KRESKOWEGO GS1-128 SŁUŻĄCEGO DO IDENTYFIKACJI PRZESYŁEK POCZTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ilości przy pomocy standardów GS1

ilości przy pomocy standardów GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 26.10.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 04.09.2017 r. Kolejne webinaria co i kiedy Pierwsze kroki z kodami kreskowymi 04.05.2017 Aktualne standardy nadawania

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1. Piotr Frąckowiak. Webinar GS1,

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1. Piotr Frąckowiak. Webinar GS1, Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Piotr Frąckowiak Webinar GS1, 09.02.2018 GS1 Globalny Język Biznesu GS1 2018 1 Rola standaryzacji w obecnych czasach GS1 Globalny Język Biznesu GS1 2018

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Piotr Frąckowiak, ILiM- GS1 Polska Webinar GS1, 09.09.2016 Standaryzacja czy jest potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1. Piotr Frąckowiak. Webinar GS1,

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1. Piotr Frąckowiak. Webinar GS1, Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Piotr Frąckowiak Webinar GS1, 08.02.2019 GS1 Globalny Język Biznesu GS1 2019 1 Rola standaryzacji w obecnych czasach GS1 Globalny Język Biznesu GS1 2019

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 PLAN PREZENTACJI Krótko o GS1 Dlaczego warto dbać o jakość kodów? Podstawowe symboliki kodów Zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Piotr Frąckowiak Webinar GS1, 09.06.2017 Rola standaryzacji w obecnych czasach Architektura GS1 Po co, dlaczego, w jaki sposób? Celem stosowania etykiety

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 04.11.2017 r. Kolejne webinaria co i kiedy Globalny Język Biznesu GS1 2016 2 Zanim zaczniemy Zespół: Patrycja Frankowska,

Bardziej szczegółowo

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie Branża farmaceutyczna w odpowiedzi na nowe wymogi na rzecz bezpiecznego leku czyli wypracowywanie dobrych

Bardziej szczegółowo

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE ODY RESOWE W LOGISTYCE Efektywność komunikacji i współpraca między systemami uzyskana dzięki unifikacji komunikatów i kodom kreskowym 91 HISTORIA ody jednowymiarowe Lata 40. - badania nad możliwością zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Piotr Frąckowiak 1 Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Bez dobrze zorganizowanej informatyki nie ma dzisiaj efektywnej logistyki. Twierdzenie takie

Bardziej szczegółowo

Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy

Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy Webinar GS1, 16.02.2016 Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska WERYFIKACJA JAKOŚCI KODÓW KRESKOWYCH Dlaczego warto dbać o jakość kodów?

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar Hanna Walczak 09.01.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 05.06.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

Funkcje terminalowe. Podstawowe informacje o działaniu aplikacji terminalowej głównym narzędziu dla magazyniera

Funkcje terminalowe. Podstawowe informacje o działaniu aplikacji terminalowej głównym narzędziu dla magazyniera Funkcje terminalowe Podstawowe informacje o działaniu aplikacji terminalowej głównym narzędziu dla magazyniera PODSTAWOWE FUNKCJE TERMINALOWE W menu głównym terminala występują tylko 4 funkcje ustawione

Bardziej szczegółowo

"Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016

Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej?  Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 "Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 Znakowanie produktów leczniczych w Polsce opakowania jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu magazynowania przez wdrożenie etykiety logistycznej GS1 2

Usprawnienie procesu magazynowania przez wdrożenie etykiety logistycznej GS1 2 Aleksander NIEMCZYK 1 Instytut Logistyki i Magazynowania Usprawnienie procesu magazynowania przez wdrożenie etykiety logistycznej GS1 2 Wprowadzenie O poziomie obsługi klienta w magazynowaniu decyduje

Bardziej szczegółowo

Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-128

Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-128 Anna Kosmacz-Chodorowska Instytut Logistyki i Magazynowania - EAN Polska Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-12 Z naszych wcześniejszych artykułów Czytelnicy poznali

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Agata Horzela Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tel. 61 850 49 71 agata.horzela@gs1pl.org 22.06.2015 r. GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 GS1 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Izabela Okulewicz Zmienna ilość Towary o zmiennej ilości to rodzaj produktów wytwarzanych w takiej samej predefiniowanej wersji (typ,

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 GS1 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Izabela Okulewicz 11.09.2017 r. Zanim zaczniemy Zespół: Izabela Okulewicz, Patrycja Frankowska, Paweł Hryniewicz Czas trwania: 30 minut

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0 Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY Wersja 1.0 EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY ZADAŃ NR Ilość Zgodnie z opisem. 7. Wymogi techniczne Zgodnie z opisem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY ZADAŃ NR Ilość Zgodnie z opisem. 7. Wymogi techniczne Zgodnie z opisem 2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY ZADAŃ NR 1-6 Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa akumulatorów

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1. The global language of business

Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1.  The global language of business Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1 www.gs1.org The global language of business Wprowadzenie W odpowiedzi na pojawiającą się w naszym kraju potrzebę oznaczania kodami kreskowymi

Bardziej szczegółowo

"BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej" Anna Gawrońska-Błaszczyk

BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej Anna Gawrońska-Błaszczyk "BEZPIECZNY PRODUKT - priorytet w branży kosmetycznej" Anna Gawrońska-Błaszczyk CZY PRODUKTY SĄ BEZPIECZNE? coraz częściej pojawiają się doniesienia o zagrożeniach dla konsumentów ze strony produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia Zakup artykułów gumowych. 2. Ilość Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia Zakup artykułów gumowych. 2. Ilość Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Zakup artykułów gumowych 2. Ilość Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia 3. CPV 19500000-1 4. Inne normy - 5. Oferty

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinarium Hanna Walczak 03.09.2018 r. Zanim zaczniemy Zespół: Patrycja Frankowska Czas trwania: 60-90 minut Materiały z webinarium prezentacja na www Pytania na czacie,

Bardziej szczegółowo

System magazynowy MASTA Wprowadzenie do GS1 wersja dokumentu: numer woluminu: (1)

System magazynowy MASTA Wprowadzenie do GS1 wersja dokumentu: numer woluminu: (1) System magazynowy MASTA Wprowadzenie do GS1 wersja dokumentu: 2019.0204 numer woluminu: (1) Niniejszy dokument jest przeznaczony dla pracowników wykorzystujących system MA- STA w swoim magazynie. Dokument

Bardziej szczegółowo

Zasady śledzenia ryb i produktów rybnych z wykorzystaniem standardów GS1. (Opracowano na podstawie broszury Traceability of fish Guidelines )

Zasady śledzenia ryb i produktów rybnych z wykorzystaniem standardów GS1. (Opracowano na podstawie broszury Traceability of fish Guidelines ) Polska Zasady śledzenia ryb i produktów rybnych z wykorzystaniem standardów GS1 (Opracowano na podstawie broszury Traceability of fish Guidelines ) www.gs1pl.org The global language of business 1. Streszczenie...3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja z etykietą logistyczną Wdrożenie DESADV (EDI) Poprawna etykieta logistyczna Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Jak znakować produkty ochrony zdrowia? Identyfikowalność dziś i jutro

Jak znakować produkty ochrony zdrowia? Identyfikowalność dziś i jutro Jak znakować produkty ochrony zdrowia? Identyfikowalność dziś i jutro strona 1 / 39 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel i zakres opracowania... 4 3. Podstawy prawne i inne uwarunkowania... 5 4. Standardy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A.

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A. Strona 1 z 8 Załącznik opisuje wymagania techniczne jakie muszą spełniać etykiety identyfikacyjne używane do oznaczania, oraz sposób ich mocowania i zabezpieczania przed zniszczeniem w czasie transportu.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Ilość Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów ołowiowo rozruchowych

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Mariusz Puto prezes zarządu SKK S.A. Grupa Ceramika Color Firma

Bardziej szczegółowo

KODY WEWNĘTRZNE GS1. Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu. www.gs1pl.org The global language of business

KODY WEWNĘTRZNE GS1. Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu. www.gs1pl.org The global language of business Polska KODY WEWNĘTRZNE GS1 Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu www.gs1pl.org The global language of business Objaśnienia... 3 Wprowadzenie... 4 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L. p. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Zakup artykułów gumowych 2. Ilość Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia 3. CPV 19500000-1 4. Inne normy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 11. DECYZJA Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 11. DECYZJA Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 stycznia 2014 r. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 11 DECYZJA Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce produkcji. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2017/2018

Opakowania w logistyce produkcji. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  Łódź 2017/2018 Opakowania w logistyce produkcji prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 1 Cel i czas: Czy dobór i przygotowanie opakowania jest procesem prostym czy złożonym? Czas 3h 2 Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Wersja 1.2 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Folder informacyjny. Podstawowe informacje o zaletach i cechach systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie magazynem

Folder informacyjny. Podstawowe informacje o zaletach i cechach systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie magazynem Folder informacyjny Podstawowe informacje o zaletach i cechach systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie magazynem Ogólnie W magazynie nie widać towarów. W magazynie widoczne są opakowania zawierające

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych

Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych Interoperacyjność systemów IT w dobie digitalizacji procesów biznesowych Jakub Lewandowski 3 70% 30 000 4 Wyzwnia Nr.? ID. Nr.? Brak opisu? Seria? Fabr. Nr.? Mat. Nr.? Reg. Nr.? Który kod jest właściwy?

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie znakowania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w dostawach do wojska. Grupa materiałowa II.

Dobre praktyki w zakresie znakowania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w dostawach do wojska. Grupa materiałowa II. Dobre praktyki w zakresie znakowania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w dostawach do wojska. Grupa materiałowa II. Wersja 1.0, maj 2017 Spis treści 1 Informacje ogólne... 3 1.1 Wstęp... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

KARTA WYROBU CZĘŚĆ B: DOTYCZY IDENTYFIKACJI PRODUCENTA LUB DOSTAWCY NA ETYKIETACH LOGISTYCZNYCH Z KODEM KRESKOWYM. - miejscowość (poczta): [WYMAG]

KARTA WYROBU CZĘŚĆ B: DOTYCZY IDENTYFIKACJI PRODUCENTA LUB DOSTAWCY NA ETYKIETACH LOGISTYCZNYCH Z KODEM KRESKOWYM. - miejscowość (poczta): [WYMAG] Załącznik nr 9 KARTA WYROBU Wniosek zgłoszeniowy do Systemu JIM dla wyrobu jednostkowego i hierarchii opakowań identyfikowanych numerami GTIN wg systemu GS1, występujących w dostawach wyrobów do resortu

Bardziej szczegółowo

Folder informacyjny. Podstawowe informacje o zaletach i cechach systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie magazynem

Folder informacyjny. Podstawowe informacje o zaletach i cechach systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie magazynem Folder informacyjny Podstawowe informacje o zaletach i cechach systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie magazynem AXED Jakubowski Wojciechowski Sp. Jawna NIP 778-00-20-570 61-701 POZNAŃ, ul.

Bardziej szczegółowo

Europejski przewodnik po zasadach znakowania opakowań zbiorczych znakowanie rozszerzone

Europejski przewodnik po zasadach znakowania opakowań zbiorczych znakowanie rozszerzone Europejski przewodnik po zasadach znakowania opakowań zbiorczych znakowanie rozszerzone Spis treści Deklaracja... 3 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cel dokumentu... 4 1.2. Okoliczności powstania poradnika...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZORY DOKUMENTÓW P R O T O K Ó Ł. (wzór)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZORY DOKUMENTÓW P R O T O K Ó Ł. (wzór) ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZORY DOKUMENTÓW Wzór nr 1.... pieczęć nagłówkowa Wykonawcy. dnia. (miejscowość) P R O T O K Ó Ł P R Z E K A Z A N I A / P R Z Y J Ę C I A (wzór) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie znakowania artykułów spożywczych w dostawach do wojska. Grupa materiałowa I.

Dobre praktyki w zakresie znakowania artykułów spożywczych w dostawach do wojska. Grupa materiałowa I. Dobre praktyki w zakresie znakowania artykułów spożywczych w dostawach do wojska. Grupa materiałowa I. Wersja 1.0, maj 2017 Spis treści 1 Informacje ogólne... 4 1.1 Wstęp... 4 1.2 Rejestracja w Systemie

Bardziej szczegółowo

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE. Grzegorz Sokołowski

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE. Grzegorz Sokołowski Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE Grzegorz Sokołowski Webinar 10.10.2013 Agenda Bezpieczeństwo produktów na rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2 Regionalna Baza Logistyczna 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWIZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM UŻYTKOWNIKA KODÓW KRESKOWYCH GS1

VADEMECUM UŻYTKOWNIKA KODÓW KRESKOWYCH GS1 VADEMECUM UŻYTKOWNIKA KODÓW KRESKOWYCH GS1 1 GS1 Polska ul. E. Estkowskiego 6 61-755 Poznań T +48 61 851 77 54 E biuro@gs1pl.org Helpdesk +48 61 852 37 94 www.gs1pl.org Copyright 2018 by GS1 Polska Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo