KODY KRESKOWE W LOGISTYCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODY KRESKOWE W LOGISTYCE"

Transkrypt

1 ODY RESOWE W LOGISTYCE Efektywność komunikacji i współpraca między systemami uzyskana dzięki unifikacji komunikatów i kodom kreskowym 91 HISTORIA ody jednowymiarowe Lata badania nad możliwością zautomatyzowania odczytu informacji o towarach za pomocą specjalnych znaków i symboli 1949r. Joe Woodland, Berny Silver- opatentowanie pierwszego kodu kreskowego zwanego tarczą strzelniczą (bulls eye) Lata gwałtowny rozwój supermarketów nastawionych na masową obsługę klientów 1973r. - opublikowanie jednolitych zasad znakowania towarów- powstanie kodu UPC (Universal Product Code) 1976r. - powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Znakowania Towarów (EAN- European Article Number) przez ustalenie układów symboli EAN-13 i skróconej wersji EAN-8. 9 ody dwuwymiarowe ody złożone matrycowe piętrowe 96 orzyści ze stosowania kodów kreskowych możliwość uzyskania od odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu, w celu dostosowania produkcji do rzeczywistych potrzeb rynku przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków na inwentaryzację towarów oszczędność siły roboczej przy magazynowaniu zmniejszenie wielkości zapasów 108 usprawnienie wzajemnych relacji pomiędzy handlem i produkcją polepszenie ochrony majątku jednostek handlowych przyspieszenie obsługi klientów zwiększenie ochrony nabywców towarów przez prawidłowe stosowanie cen usprawnienie wymiany handlowej z zagranicą operatywne zarządzanie magazynami i placówkami handlowymi 109 1

2 System GS1 System GS1 System EAN UCC jest zbiorem międzynarodowych standardów ułatwiających efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw obejmującymi wiele branż, poprzez unikalną identyfikację produktów, przesyłek transportowych, zasobów, lokalizacji i usług. 111 Filary systemu EAN Struktura systemu GS1 Standardowe identyfikatory jednostek handlowych, logistycznych, lokalizacji, zasobów i relacji usługowych Standardowe symboliki kodów kreskowych, RFID Standardowe komunikaty elektronicznej wymiany danych Identyfikacja w systemie Jednoznaczna identyfikacja firm i towarów w skali całego świata Jednostki handlowe- dowolne jednostki od surowca po produkt konsumencki łącznie z usługą, które mogą być wyceniane, zamawiane, fakturowane w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. Jednostki logistyczne - dowolne kombinacje jednostek handlowych, utworzone dla potrzeb przechowywania i transportu, które muszą być identyfikowane i monitorowane w całym łańcuchu dostaw. Relacje usługowe Zastosowania specjalne Lokalizacje Zasoby 114 Zakres stosowania identyfikacji za pomocą kodów kreskowych Jednostki handlowe- dowolne jednostki od surowca po produkt konsumencki łącznie z usługą, które mogą być wyceniane, zamawiane, fakturowane w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. Relacje usługowe - dane, związane z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz konkretnego usługobiorcy (np. nazwa i adres usługobiorcy, rodzaj usługi) Zastosowania specjalne - kupony rabatowe, bony wartościowe, kwity zwrotne, rachunki płatnicze, telefony komórkowe i inne. Jednostki logistyczne - dowolne kombinacje jednostek handlowych, utworzone dla potrzeb przechowywania i transportu, które muszą być identyfikowane i monitorowane w całym łańcuchu dostaw. Lokalizacje - siedziby firm lub organizacji, ich oddziałów i działów oraz fizyczne lokalizacje np. punkty przyjęć towarów, półki w magazynie, laboratorium w szpitalu, itp. Zasoby - środki trwałe, opakowania wielokrotnego użytku o określonej wartości (np. kegi do piwa, butle gazowe, palety, skrzynki) lub urządzenia transportowe, magazynowe i inne. 115

3 Standardy danych W systemie GS1 występują dwa główne typy standardów danych: Globalne identyfikatory, które jednoznacznie identyfikują jednostki handlowe, jednostki logistyczne, zasoby, lokalizacje oraz relacje usługowe. Atrybuty, czyli informacje służące do opisu jednostki identyfikowanej przy pomocy globalnego identyfikatora, np. numer serii produkcyjnej, data przydatności do spożycia, waga itp. 116 Globalne Identyfikatory Jednostki handlowe - Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) Jednostki logistyczne - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC) Lokalizacje - Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) Zasoby Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI) Globalny Indywidualny Identyfikator Zasobów (GIAI) 117 Atrybuty identyfikatory zastosowań Symboliki kodów kreskowych w GS1 IZ Pełen tytuł Identyfikatora Zastosowania 00 Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej n+n18 01 Globalny Numer Jednostki Handlowej n+n14 0 Numer GTIN towarów zawartych w innej jednostce n+n14 10 Numer serii lub partii produkcyjnej n+an Data produkcji (RRMMDD) n+n6 11 Data płatności (RRMMDD) n+n6 131 Data pakowania (RRMMDD) n+n6 1 Numer seryjny n+an..0 EAN/UPC: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ITF-14, GS1-18, GS1 DataBar, symboliki Złożone (Composite Symbology) Symboliki kodów System EAN.UCC obejmuje następujące symboliki kodów kreskowych: EAN/UPC: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ITF-14, UCC/EAN-18, RSS (Reduced Space Symbology - symbolika o zmniejszonej powierzchni), symboliki Złożone (Composite Symbology). 10 Wykorzystanie w POS Do odczytu w detalicznych punktach kasowych mogą być stosowane jedynie kody kreskowe GS1. W innych zastosowaniach, takich jak np.: przyjmowanie, inwentaryzacja, kompletacja dostaw w magazynie, można zastosowań trzy różne symboliki: GS1, ITF-14 lub UCC/EAN-18. Natomiast w przypadku oznaczania kodami kreskowymi produktów i opakowań o małej powierzchni, np. strzykawki, fiolki, podzespoły telekomunikacyjne itp., można zastosowań kody kreskowe RSS i symboliki złożone. 11 3

4 Zakres stosowania GS1-8 Ich zastosowanie jest nieograniczone, można je stosować m.in. w: dystrybucji, transporcie, handlu, usługach, produkcji, administracji państwowej, poczcie, wojsku, bankowości i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest identyfikacja i monitorowanie towarów, usług, dokumentów itp GS1-13 ITF GS1-18 Oznaczanie towarów niestandardowych ludwik wicki sggw 008 zajecia z logistyki poniżej kod EAN-18 z tym tekstem Do oznaczania towarów niestandardowych (o zmiennej ilości/masie/cenie towaru w opakowaniu) stosowane są numery EAN-13 z prefiksami. Numery te zawierają: identyfikator towaru i konkretną ilość, masę lub cenę. Do zastosowań wewnętrznych, gdy identyfikatorem towaru jest numer wewnętrzny handlowca, używane są numery EAN-13 z prefiksami 4 (kod z ceną) i 9 (kod z ilością lub masą). Do zastosowań ogólnokrajowych, gdy identyfikatorem towaru jest numer krajowy, używane są numery EAN-13 z prefiksami 3 i 6 (kod z ceną) i 5 i 7 (kod z ilością lub masą). W poszczególnych przedsiębiorstwach mogą być stosowane są także inne kody z prefiksem, zgodnie z zasadami EAN. Do swobodnego zastosowania wewnętrznego GS1 Polska przewidział prefix

5 Oznaczenia użyte w tekście Do przedstawienia struktur kodów przyjęto następujące oznaczenia: Tw...Tw numer wewnętrzny towaru niestandardowego, Tk Tk numer towaru niestandardowego wg katalogu krajowego I...I ilość, W...W waga, C...C cena, V dodatkowa cyfra kontrolna dla ilości, masy lub ceny, cyfra kontrolna EAN Format Bez cyfry kontrolnej dla pola ceny Bez cyfry kontrolnej dla pola ceny Z cyfrą kontrolną dla pola ceny Z cyfrą kontrolną dla pola ceny Pole ceny z 4 cyframi Pole ceny z 5 cyframi Pole ceny z 4 cyframi Struktury kodów przy znakowaniu towarów niestandardowych numeram iwewnętrznymi Pole ceny z 5 cyframi Prefik s 11 cyfr dla zastosowania wewnętrznego TwTwTwTwTwTwTw CCCC TwTwTwTwTwTw CCCCC TwTwTwTwTwTw V CCCC TwTwTwTwTw V CCCCC Cyfra kontrolna Cyfry kontrolne V i liczone są w sposób automatyczny, podczas drukowania etykiety z kodem kreskowym. 144 Znakowanie numerem wewnętrznym wg ceny prefiks numer wewnętrzny towaru dodatkowa cyfra kontrolna cena towaru cyfra kontrolna 4 Tw Tw Tw Tw V C C C, C C Przykład: Worek ziemniaków o masie 4,0 kg w cenie 1,00 zł za kilogram, będzie oznaczony numerem: V 00100, gdzie 134 jest numerem ziemniaków w danym sklepie, a 1,00 zł to cena danej porcji towaru. 145 Numer towaru musi oznaczać konkretny, ściśle określony, indywidualny rodzaj produktu. Jeżeli występują jakieś modyfikacje danego produktu muszą być przydzielone inne numery. 156 Wymagana zmiana numeru: nowy produkt zmiana producenta nowa wersja produktu zmiana nazwy poważna zmiana opisu produktu zmiana zawartości, cechy fizyko- chemicznej nowy rodzaj opakowania zmiana wagi lub objętości dołączenie gratisowego produktu promocyjna zmiana ceny Nie wymagana zmiana numeru: mało istotna zmiana składników nieznaczna zmiana wagi dołączony wewnątrz upominek promocja konkursowa zmiana graficzna opakowania

6 Miejsca automatycznej identyfikacji w sferze produkcji i dystrybucji RFiD 160 Technologia RFiD Technologia identyfikacji przesyłek z wykorzystaniem fal radiowych i nadajników umieszczonych na jednostkach logistycznych jest nowoczesną technologią pozwalającą na automatyzację procesu rozpoznawania jednostek i skrócenie czasu przyjęcia i wydawania przesyłek. Podstawowe typy transponderów RFiD Tagi pasywne, nie wyposażone w baterie. Są one aktywowane przez sygnał z czytnika. Tagi aktywne, wyposażone w baterię (źródło zasilania) co pozwala na wzmocnienie sygnału zwrotnego transmitowanego do czytnika. Tagi semi-pasywne: wyposażone w baterie zasilające tylko wbudowane sensory. W Polsce wykorzystuje się częstotliwości (UHF: MhZ w Polsce w zakresie 865,6-867,6 MHz) wykorzystywany w łańcuchach dostaw Częstotliwośc i technologia Wykorzystuje się różne częstotliwości, np. (UHF: MhZ w Polsce w zakresie 865,6-867,6 MHz) wykorzystywany w łańcuchach dostaw. 169 Składniki systemu RFiD ażdy system składa się z trzech podstawowych elementów: identyfikatorów (pod postacią tagów, transponderów, etykiet samprzylepnych tzw. smart labels lub etykiet RFID), czytników oraz oprogramowania: komunikacyjnego użytkowego

7 Tagi RFiD Automatyczna identyfikacja w technologii RFiD orzyści ze stosowania technologii RFID Nie jest wymagana linia odczytująca, W jednym momencie następuje wiele odczytów, może następować odczyt z dużych odległości, Duża pojemność możliwość zakodowania wielu danych Wydajna praca w trudnych warunkach (np. oświetlenia) Informacja może być dodawana do transpondera w dowolnym momencie, ody zapisane w transponderze mogą identyfikować konkretny produkt a nie tylko typ produktu, Wyższa trwałość niż trwałość etykiet

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY TRENDY Globalny system automatycznej identyfikacji GS1 kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń... 4 Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. III) płk Piotr Pabisiak-Karwowski...18 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu GS1 Globalny Język Biznesu 1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. System

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania systemu GS1

Podręcznik stosowania systemu GS1 Podręcznik stosowania systemu GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008 Opracowanie: na podstawie materiałów GS1 Tłumaczenie: Centrum GS1 Polska Skład: United Advisers, www.unitedadvisers.com

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Dr Piotr Nowak Instytut Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2012/2013

Identyfikacja. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2012/2013 Identyfikacja prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2012/2013 Automatyczna identyfikacja - ADC def (I): To bezpośrednie wprowadzanie danych o wyrobach (dokumentach, ludziach, procesach,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Informacja w logistyce

Informacja w logistyce Dr Mariusz Maciejczak Informacja w logistyce www.maciejczak.pl Informacja w logistyce Systemy informacji logistycznej są to struktury złożone ze wzajemnie powiązanych: ludzi, sprzętu, oprogramowania i

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE Joanna Palonka Wprowadzenie Postęp techniczny i technologiczny powodujący elektronizację gospodarki są istotnymi czynnikami wpływającymi na rozwój firm i ich

Bardziej szczegółowo

Systemy kodów kreskowych. Architektury systemów fiskalnych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych

Systemy kodów kreskowych. Architektury systemów fiskalnych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych Interfejsy komunikacyjne : Geneza powstania kodów kreskowych Prace nad stworzeniem systemu identyfikacji towarów przy użyciu specjalnych znaków i symboli rozpoczęto w latach sześćdziesiątych w Stanach

Bardziej szczegółowo

Logistyka on-line. konspekt wykładu

Logistyka on-line. konspekt wykładu Logistyka on-line konspekt wykładu Cel przedmiotu Celem przedmiotu Logistyka on-line jest wyjaśnienie roli informacji/informatyzacji we współczesnych przedsiębiorstwach realizujących procesy logistyczne.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Agata Horzela Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tel. 61 850 49 71 agata.horzela@gs1pl.org 22.06.2015 r. GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania systemu

Zasady wdrażania systemu Zasady wdrażania systemu zalecane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA GLOBALNYCH STANDARDÓW DLA TRACEABILITY PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA W WYBRANEJ BRANŻY

IMPLEMENTACJA GLOBALNYCH STANDARDÓW DLA TRACEABILITY PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA W WYBRANEJ BRANŻY Olga Szulecka Piotr J. Bykowski Morski Instytut Rybacki w Gdyni IMPLEMENTACJA GLOBALNYCH STANDARDÓW DLA TRACEABILITY PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA W WYBRANEJ BRANŻY Standardy GS1, cechujące się uniwersalnością

Bardziej szczegółowo

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie Branża farmaceutyczna w odpowiedzi na nowe wymogi na rzecz bezpiecznego leku czyli wypracowywanie dobrych

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI 1 Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2005 2 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Identyfikacja towarów w komunikatach EDI...4 2.1. Towary standardowe...

Bardziej szczegółowo

System informatyczny WMS

System informatyczny WMS 0.1 System informatyczny WMS Informacje wprowadzające Założenia i podstawy systemu MaGS1. Ogólny opis funkcji systemu. Przykładowe formatki dla danych statycznych i danych dynamicznych. Kontakt: LTI@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl BCS POLSKA www.bcspolska.pl Optymalizacja procesów i operacji magazynowych Zarządzanie przestrzenią składowania Rozbudowane moduły funkcjonalne Monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym Zgodność

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 04/02/2014 GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników, zarządzającą systemem standardów,

Bardziej szczegółowo

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Artykuł zawiera krótkie charakterystyki dwóch nowych

Bardziej szczegółowo