PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI. Webinar 07/10/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI. Webinar 07/10/2013"

Transkrypt

1 PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 07/10/2013

2 GS1- GLOBALNY JZYK BIZNESU GS1 jest midzynarodow organizacj non-profit, której prace s inicjowane przez uytkowników, zarzdzajc systemem standardów, opracowanym na potrzeby globalnego i lokalnego łacucha dostaw GS1 to system globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych tworzcych rozwizania wspierajce efektywne zarzdzanie w łacuchu dostaw GS1 jest najczciej stosowanym systemem standardów na wiecie!

3 KRAJE CZŁONKOWSKIE GS1 kraje z organizacjami członkowskimi GS1 kraje obsługiwane bezporednio przez GS1 Global Office w Brukseli 111 Organizacji krajowych Uczestników 150 Pastw Pracowników

4 STANDARDY GS1

5 GLOBALNE IDENTYFIKATORY GS1 Jednostka handlowa: wyceniana, zamawiana i fakturowana w dowolnym punkcie łacucha dostaw - Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) Jednostka logistyczna: stworzona dla potrzeb transportu i / lub magazynowania - Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC) Lokalizacje: fizyczne, funkcjonalne i prawne wymagajce szczegółowej identyfikacji - Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) Zasoby: rodki trwałe i zwrotne - Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI), Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych (GIAI) Relacje usługowe - Globalny Numer Relacji Usługowych (GSRN) Dokumenty - Globalny Identyfikator Typu Dokumentu (GDTI) Wysyłki - Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN) Przesyłki - Globalny Identyfikator Przesyłki (GINC )

6 GLOBALNY NUMER JEDNOSTKI HANDLOWEJ Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) identyfikuje kad jednostk lub usług wobec, której zachodzi potrzeba wyceniania, zamawiania lub fakturowania w kadym punkcie łacucha dostaw. Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) w systemie GS1 wykorzystuje struktury numerów: GTIN-8 GTIN-13 GTIN-12 GTIN-14

7 Przetwarzanie GTIN w bazach danych W systemach informatycznych wszystkie numery musz by wyrównywane do prawej strony w polach czternastocyfrowych i uzupełnione zerami z lewej strony, w przypadku numerów krótszych ni 14 cyfr. Struktury numerów Czternastocyfrowy Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 GTIN-14 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14 GTIN-13 0 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N 13 GTIN N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 GTIN N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 7

8 ZNAKOWANIE PRODUKTÓW OGÓLNE ZASADY Numer GTIN nie niesie ze sob adnej informacji to klucz do bazy danych Numery GTIN słu do jednoznacznej identyfikacji produktu Kada cecha odróniajca jeden produkt od drugiego powinna skutkowa nadaniem nowego unikalnego GTIN Przy numerowaniu produktów naley uwzgldni: kolor, kształt, smak, zapach, rozmiar, fason, gramatur, ilo, sposób pakowania Informacja o numerze GTIN i przypisanym produkcie musi by przekazana do wszystkich partnerów biznesowych

9 ZASADA: 1 PRODUKT = 1 GTIN kod kreskowy

10 ZASADA: 1 GTIN = 1 PRODUKT kod kreskowy

11 PRZYKŁADY Zielony groszek prefiks GS1 + nr produktu Cyfra kontr Zielony groszek + marchewka Grzyby

12 NADAWANIE NUMERÓW NARASTAJ CO rubokrt rczka plastikowa Rozmiar 4 x x x x Płaski klucz ze stali rubokrt rczka drewniana x

13 OPAKOWANIA ZBIORCZE GTIN 14 najniszy poziom GTIN-13 pudło z 20 produktami GTIN-14 paleta z 40 pudłami GTIN-14

14 PONOWNE UYCIE NUMERU Ponowne uycie numeru GTIN po upływie 48 miesicy po tym, jak towar został dostarczony do odbiorcy lub upłyniciu daty wanoci 30 miesicy w brany odzieowej Produkty brany ochrony zdrowia - NIGDY Płyn do szyb minimum 4 lata Nowo! mleczko do czyszczenia Zakoczenie produkcji Ponowne uycie numeru

15 WYDRUK ETYKIETY Z KODEM - WSKAZÓWKI Administracja numerami GTIN Sposób nanoszenia kodu Przygotowanie projektu Próbne wydruki Dobór właciwych materiałów i urzdze drukujcych Serwis Weryfikacja jakoci kodów

16 UMIESZCZANIE ETYKIETY Z KODEM - WSKAZÓWKI Zaleca si umieszcza kod kreskowy na stosunkowo gładkiej powierzchni w prawej dolnej tylnej wiartce opakowania Naley unika drukowania wokół naroników, zakładek, fałd, szwów, zgrzewów i innych nierównych powierzchni opakowania

17 UMIESZCZANIE ETYKIETY Z KODEM - WSKAZÓWKI W przypadku produktów cylindrycznych zaleca si umieszczanie kresek kodu poziomo w stosunku do podstawy (drabinkowo), aby czytnik skanera mógł odczyta symbol na moliwie jak najbardziej płaskiej powierzchni. Dotyczy to take kwestii powierzchni zakrzywionych na puszkach lub butelkach. Orientacja płotkowa Orientacja drabinkowa

18 ETYKIETY Z KODEM NAJCZSTSZE BŁDY Zbyt małe marginesy kodu Za niski kod Błdy w gruboci kresek i spacji Niewłaciwy dobór kolorów kresek i tła Błdna lokalizacja kody Jasne plamki / nie dodruki Ten sam kod dla dwóch rónych produktów Ten sam produkt dwa róne kody Ten sam kod dla produktów rónych firm Brak lub zła cyfra kontrolna Zaklejona cz kodu Błdny numer pod kodem

19 NISKIE KRESKI KODU

20 BŁDY W GRUBOCI KRESEK I SPACJI

21 ZA MAŁY KONTRAST KODU

22 BŁDNA LOKALIZACJA KODU

23 ZALEPIONA CZ LUB CAŁO KODU

24 WERYFIKACJA JAKOCI KODÓW KRESKOWYCH Uczestnicy systemu GS1 mog zweryfikowa bezpłatnie 2 kody w cigu roku Weryfikacja obejmuje: badanie jakoci wydruku, opini wraz z sugerowanym sposobem usunicia ewentualnych błdów, konsultacje z osob weryfikujc Naley wybra 3 trzy próbki kodu kreskowego o tym samym numerze GTIN Przesła próbki do Instytutu Logistyki i Magazynowania wraz z formularzem zlecajcym

25 BEZPŁATNY DOSTP ZALOGUJ SI DO MOJE GS1 0 WPROWAD DANE O SWOICH PRODUKTACH W MNIEJ NI 5 MINUT!

26 MOJE GS1 / MOJE PRODUKTY Prosty i szybki dostp do własnych numerów GTIN Moliwo przegldania, sortowania, aktualizacji i dodawania zdjcia Podpowied kolejnego wolnego numeru dla kadego wprowadzanego nowego produktu z poprawnie obliczon cyfr kontroln Moliwo wydruku etykiety z kodem kreskowym danego produktu Atrybuty opisujce produkt: Nazwa produktu, GTIN, marka, opis produktu, strona www lub link do multimedialnego pliku o produkcie, zdjcie produktu i klasyfikator PKWiU

27 LOGOWANIE Wejd na stron: Wybierz jedn z dwóch dostpnych opcji logowania wpisujc: login + hasło regon + numer faktury + data faktury

28 PO ZALOGOWANIU / MENU / LEGENDA!! " # $%! & ' ## (# )# #*+,-.%- / ' +# # *### ) " *# #) )" #-,(0! +# #* +# ) # 1 # '( 2!3# 4 ') # ## # *

29 PO ZALOGOWANIU / MENU / LEGENDA!"#$%&'"%(&# %)* +,&!% * 5 # * %-.*$#(&,# 6 # * # %)*/"%01$' %)*(%$#(,.#-)* %(&*&12 *" -3"%&#0"%4,# #".50.#) 0# * #+,- 0 -#*% 0* ( # #+,-") )"! 1# #' (08:;+<& ;=(# *8 1>;=(8 1?)( ))# * * # *") " +## # %2 %-,$%&'#$' 4 # 3 #

30 MOJE PRODUKTY / DODAWANIE PRODUKTÓW Po zalogowaniu si do EPOKA / Moje GS1 w menu po lewej wybierz MOJE PRODUKTY i zaakceptuj regulamin. Wówczas pojawi si nastpujcy ekran:

31 MOJE PRODUKTY / DODAWANIE PRODUKTÓW Kliknij aby doda rcznie JEDEN lub WICEJ PRODUKTÓW. Wybierajc opcj pojawi si nastpujcy ekran:

32 MOJE PRODUKTY / DODAWANIE PRODUKTÓW Kliknij aby doda automatycznie JEDEN lub WICEJ PRODUKTÓW. Opcja IMPORT jest dla osób, które posiadaj gotowy rejestr produktów, np. plik Excel. Wybierajc opcj IMPORT pojawi si nastpujcy ekran:

33 MOJE PRODUKTY / DODAWANIE PRODUKTÓW Po dodaniu produktów (w przykładzie dodano 2 produkty), ekran bdzie wyglda nastpujco:

34 DODATKOWE FUNKCJE 4 ) # " # :# # # : )! ## #! 4 B<& # :# * #!C5D- EF#5D- EG!# #') # * #5H (!# # *! "(;4 : #!

35 TELEFON + KOD KRESKOWY + INERNET UZYSKAJ WIARYGODNE INFORMACJE WŁ CZ SMARTFON ZESKANUJ KOD Z PRODUKTU ZOBACZ PRODUKT W SIECI

36 ROK 2014 NOWE WYZWANIA NOWA STRONA WWW I PLATFORMY EPOKA CZEKAMY NA SUGESTIE I OPINIE KONTAKT: Magdalena Fertsch ILiM GS1 Polska T

37 40 LAT KODÓW KRESKOWYCH

38 Dzikuj za uwag Hanna Walczak ILiM GS1 Polska T

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Dr Piotr Nowak Instytut Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu GS1 Globalny Język Biznesu 1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. System

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania systemu GS1

Podręcznik stosowania systemu GS1 Podręcznik stosowania systemu GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008 Opracowanie: na podstawie materiałów GS1 Tłumaczenie: Centrum GS1 Polska Skład: United Advisers, www.unitedadvisers.com

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY TRENDY Globalny system automatycznej identyfikacji GS1 kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń... 4 Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. III) płk Piotr Pabisiak-Karwowski...18 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI 1 Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2005 2 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Identyfikacja towarów w komunikatach EDI...4 2.1. Towary standardowe...

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

System informatyczny WMS

System informatyczny WMS 0.1 System informatyczny WMS Informacje wprowadzające Założenia i podstawy systemu MaGS1. Ogólny opis funkcji systemu. Przykładowe formatki dla danych statycznych i danych dynamicznych. Kontakt: LTI@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Artykuł zawiera krótkie charakterystyki dwóch nowych

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania systemu

Zasady wdrażania systemu Zasady wdrażania systemu zalecane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

serwis instrukcja obsługi

serwis instrukcja obsługi serwis e-isbn instrukcja obsługi Spis treści Jak się zarejestrować 4 działalność wydawniczą 5 12 Jak wygląda praca w aplikacji 17 Jak nadawać numery ISBN 18 Praca online opis skrócony 18 Praca online opis

Bardziej szczegółowo