Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 3-4"

Transkrypt

1 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) definicja 2. Globalny system identyfikacji GS1 3. Standardy oznaczeń GS1 4. Przedmioty identyfikacji GS1 5. Etykieta logistyczna GS Cechy etykiety logistycznej 5.2. Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej SSCC 5.3. Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN 5.4. Identyfikatory zastosowań (IZ) 5.5. Prefiksy systemu GS1 6. Jednostka handlowa i jednostka logistyczna 7. Identyfikacja jednostek logistycznych 7.1. Zasady identyfikacji jednostek logistycznych 7.2. Przykłady prawidłowego oraz nieprawidłowego łączenia IZ

2 1. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) wprowadzenie Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management SCM) stosowanie zespołu rozwiązań informatycznych, służących przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów między poszczególnymi kooperantami co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. SCM zajmuje się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami. Jednym z najistotniejszych aspektów wykorzystania informatyki w logistyce jest śledzenie przepływu materiałów w łańcuchu dostaw rozumiane jako rejestrowanie aktualnego pobytu danej jednostki logistycznej w tymże łańcuchu. Rejestrowanie przepływu może odbywać się bądź na podstawie informacji przenoszonych do systemu informatycznego poprzez ich przepisywanie z dokumentów związanych z wymianą towarów, bądź poprzez automatyczne odczytywanie informacji zawartych wprost na opakowaniach jednostek logistycznych. Wymiana towarów pomiędzy dostawcami i odbiorcami realizowana powinna być w sposób jednoznacznie interpretowany, co stanowi podstawę do implementacji procesów logistycznych w systemach typu SCM. Umożliwiają to właściwe rozwiązania informatyczne, w tym odpowiedni wspólny język w postaci np. systemu GS1. 2. Globalny system identyfikacji GS1 GS1 (Global System One) globalna organizacja o charakterze non-profit zajmująca się standaryzacją w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem. W przenośni, to także międzybranżowy, międzynarodowy system jednoznacznej i automatycznej identyfikacji oraz elektronicznej wymiany danych wykorzystywany głównie w przemyśle, handlu, usługach i administracji. Podstawowym obszarem działań GS1 jest sektor FMCG oraz branże: ochrony zdrowia oraz transportu i logistyki. System GS1 firmowany jest przez międzynarodowe stowarzyszenie producentów i handlowców, którzy będąc członkami systemu posługują się w kontaktach handlowych jednoznacznymi oznaczeniami wszelkich opakowań tak, aby łańcuch logistyczny był sprawnie obsługiwany. W tym celu przyjęto, że systemy informatyczne i aplikacje automatycznej identyfikacji będą używały zarezerwowanej dla GS1 symboliki kodów kreskowych. 2

3 GS1 kalendarium: GS1 pod obecną nazwą funkcjonuje od 2005 roku, jednak jej początki sięgają lat 70. XX wieku. rok 1970 w USA powstaje Komitet ds. Jednolitego Kodu (ang. Universal Code Council UCC). rok 1977 w Europie Zachodniej rozpoczyna działalność Europejskie Stowarzyszenie Kodowania Towarów (ang. European Article Numbering Association EANA). rok 1989 następuje przyjęcie przez organizację wspólnej symboliki UCC/EAN-128 (obecnie GS1-128) oraz wspólnych Identyfikatorów Zastosowań (IZ). rok 1990 następuje przystąpienie Polski jako 47. kraju do stowarzyszenia IANA. Następuje powołanie organizacji narodowej: EAN Poland: Centrum Kodów Kreskowych (CKK). rok 1998 scalenie systemów UPC oraz EAN w system EAN/UCC. rok 2005 Globalne Forum GS1, połączenie wielu organizacji w jedną oraz zmiana nazwy na GS1. luty 2005 Zmiana nazwy z CKK Centrum Kodów Kreskowych na GS1 Polska luty 2007 roku organizacja GS1 obchodzi 30-lecie istnienia na Globalnym Forum GS1 w Brukseli. Organizacja zrzesza 104 organizacje krajowe. 3. Standardy oznaczeń GS1 Całość standardów wypracowywanych przez organizację nosi wspólną nazwę System GS1. W skład tego systemu wchodzi kilka głównych projektów: o GS1 BarCodes związany z zagadnieniami dotyczącymi kodów kreskowych (automatycznej identyfikacji), o GS1 ecom związany z zagadnieniami dotyczącymi elektronicznej wymiany danych, o GS1 GDSN związany z zagadnieniami dotyczącymi synchronizacji danych, o GS1 EPCglobal związany z zagadnieniami dotyczącymi technologii RFID. GS1 definiuje jednoznaczne w skali świata identyfikatory dóbr, jednostek logistycznych, firm, instytucji, lokalizacji fizycznych, zasobów, itp. Oznacza to, iż w standardzie globalnym takie dane jak: przedmiot (towar oraz opakowanie) oraz podmiot (skąd, dokąd kody lokalizacyjne) wymiany są określone przez firmę kodującą. Oznaczenia te są jednoznaczne w skali świata posiada je firma kodująca, o których niepowtarzalność dbają krajowe oraz międzynarodowa organizacja GS1. 3

4 4. Przedmiot oznaczeń Przedmioty identyfikacji w systemie GS1: Jednostki handlowe dowolne jednostki od surowca po produkt konsumencki łącznie z usługą, które mogą być wyceniane, zamawiane, fakturowane w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. Relacje usługowe dane, związane z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz konkretnego usługobiorcy (np. nazwa i adres usługobiorcy, rodzaj usługi). Zastosowania specjalne kupony rabatowe, bony wartościowe, kwity zwrotne, rachunki płatnicze i inne. Jednostki logistyczne dowolne kombinacje jednostek handlowych, utworzone dla potrzeb przechowywania i transportu, które muszą być identyfikowane i monitorowane w całym łańcuchu dostaw. Lokalizacje siedziby firm lub organizacji, ich oddziałów i działów oraz fizyczne lokalizacje np. punkty przyjęć towarów, półki w magazynie, itp. Zasoby środki trwałe, opakowania wielokrotnego użytku o określonej wartości (np. butle gazowe, palety, skrzynki) lub urządzenia transportowe, magazynowe i inne). 5. Etykieta logistyczna (transportowa) GS Cechy etykiety logistycznej GS1 Etykiety logistyczne GS1 podzielone są na trzy części, przy czym informacje na standardowych etykietach logistycznych przedstawiane są w dwóch podstawowych formach: informacji w postaci czytelnej wzrokowo przeznaczone dla ludzi, składające się z tekstu oraz ewentualnej grafiki oraz informacje czytelne maszynowo, przeznaczone do automatycznego wprowadzania danych do systemu informatycznego. Część górna etykiety GS1 zawiera informacje w formacie dowolnym. W części środkowej mieszczą się informacje tekstowe i interpretacja kodów kreskowych w postaci znaków czytelnych wzrokowo. Najniższa część zawiera kody kreskowe. Wielkość poszczególnych części nie jest określona standardem. Pozostaje ona w gestii strony nanoszącej etykietę i zależy od ilości informacji, które mają być umieszczone w każdej części. Zaleca się oddzielić każdą część etykiety ciągłą poziomą linią. Jeżeli jednak jest to uzasadnione oszczędnością miejsca na etykiecie, dopuszcza się również inny układ, pod warunkiem zachowania na niej przejrzystości danych. Dla większości zastosowań powinien wystarczyć standardowy wymiar A6 (105 mm x 148 mm). Odchylenia od tej wielkości zazwyczaj wynikają z ilości przedstawionych danych lub rozmiarów samej jednostki logistycznej. Pomocna dla użytkowników może być wskazówka, aby szerokość etykiety była stała i wynosiła 105 mm, natomiast wysokość uzależniona jest od ilości danych. 4

5 Rys. 1. Przykładowa etykieta logistyczna Podstawowe cechy etykiety logistycznej GS1: Celem etykiety jest zapewnienie jednoznacznych, bezbłędnie przekazywanych informacji, opisujących jednostkę logistyczną. Etykieta umożliwia identyfikację każdej jednostki wysyłkowej w całym łańcuchu dostaw, w różnych punktach jej tworzenia oraz w różnym czasie niezależnie od ogniwa łańcucha dostaw. Etykieta stosowana jest do wszystkich rodzajów jednostek wysyłkowych, w aplikacjach logistycznych i transportowych, gdzie konieczna jest kontrola przed, w trakcie i po transporcie. Standard etykiety został opracowany przez GS1 na bazie praktycznych doświadczeń różnych przewoźników, producentów, itd Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej SSCC Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (Serial Shipping Container Code SSCC) numer identyfikacyjny nadawany w momencie formowania danej jednostki logistycznej (przesyłki), identyfikujący ją przez cały czas jej trwania. Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej SSCC jest jedynym obowiązującym polem na etykietach logistycznych. Jest to numer identyfikacyjny nadawany tylko raz, w momencie formowania danej jednostki logistycznej. Od tej chwili może być wykorzystywany przez wszystkie podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw. 5

6 gdzie: (00) P 590 JJJJ SSSSSSSSS K 00 P 590 JJJJJJJ SSSSSS K IZ Identyfikator Zastosowania dla SSCC zawsze wynosi (00) i definiuje strukturę danych, P cyfra uzupełniająca, może przyjmować wartość dowolną od 0 do 9, 590 prefiks, dla Polski wynosi zawsze 590, J J numer jednostki kodującej o zmiennej długości od 4 do 7 cyfr, S S numer seryjny nadawany przez jednostkę kodującą o długości od 6 do 9 cyfr, w zależności od długości numeru jednostki kodującej, K cyfra kontrolna danych. Rys. 2. Struktura numeru SSCC Źródło: IZ Cyfra uzupełniająca Prefiks dla GS1 Numer firmy Numer jednostki wysyłkowej Cyfra kontrolna SSCC jest w zasadzie wystarczający dla wszystkich aplikacji logistycznych tam, gdzie do przekazywania szczegółowych informacji na temat jednostek logistycznych wykorzystywana jest Elektroniczna Wymiana Danych (EDI). Dostawca, po otrzymaniu zamówienia od swojego odbiorcy kompletuje zamówiony towar, tworząc jednostkę logistyczną i oznacza ją etykietą zawierającą SSCC. Zanim nastąpi fizyczna dostawa towaru, dostawca wysyła do odbiorcy komunikat EDI Awizo wysyłki. Zawiera on, oprócz SSCC również informacje o zawartości przesyłki, czyli numery identyfikacyjne EAN, ilość towaru w każdej jednostce logistycznej, ostateczne miejsce dostawy towaru, itp. Awizo jest u odbiorcy porównywane ze złożonym zamówieniem i przekazywane do bazy danych. Dzięki temu, że komunikat EDI znacznie wyprzedza nadejście dostawy, odbiorca może odpowiednio zareagować, jeżeli występują rozbieżności pomiędzy towarem zamawianym a otrzymanym. Może również rozpocząć jego wcześniejszą sprzedaż. Kiedy dostawa nadejdzie, odczytywane są numery SSCC, oprogramowanie uruchamia procedurę płatności i uaktualnia stany magazynowe. 6

7 Rys. 3. Schemat wykorzystania numeru SSCC przez różne ogniwa procesu logistycznego Źródło: Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN Globalny Numer Jednostki Handlowej (Global Trade Item Number GTIN) numer systemu GS1, służący do jednoznacznej, unikalnej identyfikacji jednostek handlowych i/lub opakowań zbiorczych (przedmiotu handlu). Zastosowanie GTIN obejmuje głównie identyfikację jednostek przeznaczonych do skanowania w punkcie sprzedaży detalicznej, nazywanych również jednostkami konsumenckimi (głównie w segmencie FMCG). Do ich identyfikacji służy numer GTIN-13, a jeśli są bardzo małe, numer GTIN-8 (lub GTIN-12 ze skróconymi zerami). Jednostki nie przeznaczone do sprzedaży detalicznej są identyfikowane numerem GTIN-14. Numer GTIN umieszczany jest na etykiecie logistycznej z identyfikatorem zastosowania IZ(01) lub IZ(02) w zależności od rodzaju palety. Format numeru to n2+n14 (lub n8, n12, n13) znaków w układzie (na przykładzie GTIN-13): (01) 590 JJJJ TTTTT K (02) 590 JJJJJJJ TT K IZ Prefiks dla GS1 Numer jednostki kodującej Oznaczenie jednostki handlowej (produktu) Cyfra kontrolna gdzie: IZ Identyfikator Zastosowania dla GTIN IZ(01) lub IZ(02), 590 prefiks kraju (dla Polski zawsze 590), J J numer jednostki kodującej ( numer firmy ) o zmiennej długości (od 4 do 7 cyfr), T T numer jednostki produktu (o długości od 5 do 2 cyfr, w zależności od długości numeru jednostki kodującej), K cyfra kontrolna. 7

8 5.4. Identyfikatory Zastosowań systemu GS1 Tab. Wybrane Identyfikatory IZ IZ Zawartość Format 00 Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej n2+ n18 01 Globalny Numer Jednostki Handlowej n2+ n14 02 GTIN jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej n2+ n14 10 Numer serii produkcyjnej n2+ an Data produkcji n2+ n6 13 Data pakowania n2+ n6 15 Data sprzedać do (jakość) n2+ n6 17 Data zużyć do (bezpieczeństwo) n2+ n6 21 Numer seryjny n2+ an Waga netto (kilogramy) n4+ n6 37 Liczba jednostek zawartych w jednostce logistycznej n2+ n..8 Na etykiecie logistycznej można umieścić tyle dodatkowych informacji ile jest konieczne. Obejmują one następujące elementy danych: wariant produktu, data pakowania, produkcji, maksymalna data trwałości, minimalna data trwałości, numer serii produkcyjnej, numer seryjny i miary logistyczne. Dodatkowe informacje producenta są zazwyczaj połączone z numerem towaru przy pomocy IZ (01) lub IZ (02), ale mogą być połączone bezpośrednio z SSCC IZ (00) Prefiksy systemu GS1 Tab. Wybrane prefiksy GS1 Kraj Prefiks Kraj Prefiks Polska 590 Dania Niemcy Rumunia 594 Estonia 474 Węgry 599 Łotwa 475 Finlandia Litwa 477 Norwegia Białoruś 481 Szwecja Ukraina 482 Słowacja 858 Wielka Brytania Czechy 859 Grecja 520 Serbia 860 Irlandia 539 Turcja 869 Portugalia 560 Holandia Islandia 569 Austria

9 6. Jednostka handlowa i jednostka logistyczna Jednostka handlowa dowolna jednostka (produkt lub usługa), co do której istnieje potrzeba dostępu do z góry określonych informacji i która może być zamawiana, wyceniana lub fakturowana w celach handlowych pomiędzy uczestnikami w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. Jednostka logistyczna jednostka o dowolnym składzie, utworzona dla celów transportu i/lub składowania, która wymaga zarządzania w całym łańcuchu dostaw. W Europie wyróżnić można cztery podstawowe typy jednostek logistycznych. Jednostki logistyczne mogą być jednorodne (homogeniczne) oraz niejednorodne (heterogeniczne) rodzajowo. Jednostka jednorodna zawiera jeden typ jednostki handlowej. Wszystkie jednostki na najwyższym poziomie pakowania są takie same i są identyfikowane za pomocą takiego samego numeru. Jednostka niejednorodna zawiera różne rodzaje jednostek handlowych na najwyższym poziomie pakowania, które są identyfikowane za pomocą różnych numerów. Standardowa jednostka logistyczna zawiera stałą liczbę jednostek określoną przez dostawcę i może pełnić dwie funkcje: może być wykorzystywana w celach transportowych (funkcje logistyczne). W tym przypadku jednostka taka jest identyfikowana wyłącznie przy pomocy SSCC. Dodatkowo można zamieścić informację o zawartości przy pomocy IZ (02) oraz (37). może być także jednostką handlową, która jest wyceniana, zamawiana i fakturowana (stanowi część regularnej oferty dostawcy). W takiej sytuacji paleta taka będzie dodatkowo identyfikowana przy pomocy swojego własnego numeru za pomocą IZ (01). Jednostka ta może mieć stałą lub zmienną ilość i dotyczyć także towarów sprzedawanych luzem. Niestandardowa jednostka logistyczna jest jednostką utworzoną specjalnie na potrzeby specyficznego zamówienia (nie stanowi części stałej oferty dostawcy). Tab. Typy jednostek logistycznych Wyszczególnienie Zawartość jednorodna Zawartość niejednorodna Standardowa jednostka logistyczna Dostarczana regularnie Jednorodna zawartość Dostarczana regularnie Niejednorodna zawartość Niestandardowa jednostka logistyczna Dostarczana nieregularnie Jednorodna zawartość Dostarczana nieregularnie Niejednorodna zawartość 9

10 7. Identyfikacja jednostek logistycznych Tab. Standardowe i niestandardowe jednostki logistyczne Typ jednostki logistycznej Dane obowiązkowe Dane zalecane Standardowa jednorodna SSCC Jeżeli jednostka jest jednostką handlową GTIN (jednostki logistycznej), zdefiniowany za pomocą IZ (01) Jeżeli jednostka nie jest jednostką handlową GTIN (zawartości) i liczba, zdefiniowane za pomocą IZ (02) i IZ (37) GTIN (zawartości) i liczba, Niestandardowa SSCC zdefiniowane za pomocą jednorodna IZ (02) oraz IZ (37) Standardowa niejednorodna Niestandardowa niejednorodna SSCC GTIN (jednostki logistycznej), zdefiniowany za pomocą IZ (01) wyłącznie wtedy, gdy jednostka jest jednostką handlową SSCC 7.1. Zasady identyfikacji jednostek logistycznych Kiedy identyfikuje się jednostki handlowe zawarte w jednostce logistycznej przy pomocy IZ (02), liczba tych jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej musi być przedstawiana przy pomocy IZ (37). Miary handlowe (netto) są stosowane w celu uzupełnienia identyfikacji jednostki handlowej zmiennej ilości. Obejmują informacje takie jak: waga, objętość lub długość jednostki handlowej o zmiennej ilości i dlatego zawsze muszą być stosowane razem z numerem GTIN zaczynającym się od cyfry 9. Zaleca się stosowanie jednej z następujących miar metrycznych, w zależności od rodzaju produktu: o waga netto w kilogramach IZ (310n*), o długość w metrach IZ (311n*), o powierzchnia w metrach kwadratowych IZ (314n*), o objętość netto w litrach IZ (315n*). * n wskazuje położenie przecinka dziesiętnego. W przypadku, gdy jednostka logistyczna zawiera pewna liczbę jednostek handlowych zmiennej ilości, należy stosować odpowiednią miarę handlową (np. IZ (310n) dla wagi netto) w celu uzupełnienia identyfikacji. Ponadto możliwe jest przedstawienie zmiennej liczby sztuk zawartych w jednostce handlowej przy pomocy IZ (30). 10

11 Cyfra wskaźnikowa GTIN cyfra, określająca wariant pakowania danego GTIN. Najczęściej jest to cyfra z zakresu od 0-8. W sytuacji towaru o zmiennej ilości jest to cyfra 9, otrzymuje ona specjalne znaczenie i oznacza, że dany GTIN przeznaczony jest do znakowania towarów o zmiennej ilości i reprezentuje wirtualną ilość jednostkową towaru (np. jeden kilogram). W przypadku wielu towarów istnieją wymagania prawne, zgodnie z którymi informacja o dacie musi być przekazana końcowemu konsumentowi. W Europie wiele z tych wymogów wynika z dyrektyw Komisji Europejskiej i zależy od specyfiki produktów. W stosownych przypadkach na etykiecie należy umieścić jedną z poniższych dat, w zależności od rodzaju towaru (produkty spożywcze i niespożywcze): o data produkcji: IZ (11), o data pakowania: IZ (13), o najlepsze do: IZ (15), o data ważności: IZ (17). Wybór odpowiedniego rodzaju daty do wykorzystania na etykiecie logistycznej GS1 jest konsekwencją typu daty podanej w formacie czytelnym wzrokowo na samym produkcie (zwykle z powodów prawnych). Umożliwia to spójne śledzenie ruchu i pochodzenia produktów w przypadku konieczności wycofania danego produktu z rynku ( traceability ) Przykłady prawidłowego oraz nieprawidłowego łączenia IZ Tab. Przykłady prawidłowego (obowiązkowego) łączenia IZ IZ Opis IZ Pożądane uzupełnienia 01 lub 02 z N 1 = , 13, 15, 17 Identyfikator jednostki handlowej o zmiennej ilości Identyfikator zawartości jednostki logistycznej Identyfikator zawartości jednostki logistycznej Numer serii produkcyjnej 30, 3nnn lub 3nnn lub 8001 Obowiązkowe połączenie z informacją o zmiennej ilości 00 Obowiązkowe połączenie z SSCC lub 02 Daty 01 lub Numer seryjny 01 Obowiązkowa liczba zawartych jednostek handlowych Obowiązkowe połączenie z GTIN lub z identyfikatorem zawartości jednostki logistycznej Obowiązkowe połączenie z GTIN lub z identyfikatorem zawartości jednostki logistycznej Obowiązkowe połączenie z GTIN pojedynczej jednostki handlowej (numer 11

12 seryjny nie może odnosić się do zgrupowania jednostek handlowych) 30 Zmienna liczba 01 lub 02 3nnn Miary logistyczne 00 lub Liczba zawartych jednostek 02 Obowiązkowe połączenie z GTIN o zmiennej ilości Obowiązkowe połączenie z SSCC lub GTIN o zmiennej ilości Obowiązkowe połączenie z identyfikatorem zawartości jednostki logistycznej Tab. Przykłady nieprawidłowego łączenia IZ IZ Opis IZ Opis Możliwe niezgodności Identyfikacja Identyfikacja Podwójne numery GTIN o różnych 01 jednostki 01 jednostki wartościach. handlowej handlowej Identyfikacja jednostki handlowej Identyfikacja jednostki handlowej Dodatkowe dane dla przemysłu medycznego Dodatkowe dane dla przemysłu medycznego Dodatkowe dane dla przemysłu medycznego Kraj pochodzenia jednostki handlowej Kraj początkowego przetworzenia Identyfikacja zawartości jednostki logistycznej Ilość jednostek handlowych Numer partii/serii produkcyjnej 17 Data przydatności 21 Numer seryjny 426 Kraj pełnego przetworzenia 424 Kraj przetworzenia IZ (02) nie może być stosowany do identyfikacji jednostek handlowych zawartych w jednostce handlowej. Liczba jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej zdubluje dane podstawowe GTIN IZ (37) może być łączony z IZ (02) Podwójne numery partii / serii produkcyjnej o różnych wartościach. Podwójne daty przydatności o różnych wartościach. Podwójne numery seryjne o różnych wartościach. Powielenie Kraju pochodzenia jednostki handlowej (obejmuje go Kraj pełnego przetworzenia) Powielenie Kraju początkowego przetworzenia (obejmuje go Kraj przetworzenia) 12

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE ODY RESOWE W LOGISTYCE Efektywność komunikacji i współpraca między systemami uzyskana dzięki unifikacji komunikatów i kodom kreskowym 91 HISTORIA ody jednowymiarowe Lata 40. - badania nad możliwością zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Piotr Frąckowiak, ILiM- GS1 Polska Webinar GS1, 09.09.2016 Standaryzacja czy jest potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 21.10.2015 Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład5 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Systemy informatyczne w logistyce Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Co będzie: IT w logistyce - funkcje LIS Globalna

Bardziej szczegółowo

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN NUMERY LOKALIZACYJNE EAN Codziennie na całym świecie przesyłane są ogromne ilości informacji dotyczących partnerów handlowych i związanych z miejscami ich lokalizacji. Na kopertach wypisuje się nazwy i

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar Hanna Walczak 09.01.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1. Rodzaje opakowań z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1. Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1. Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar 11.10.2013 Po co, dlaczego, w jaki sposób? Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 25.06.2015 Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN identyfikuje każdą jednostkę lub usługę wobec, której zachodzi potrzeba wyceniania,

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Piotr Frąckowiak 1 Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Bez dobrze zorganizowanej informatyki nie ma dzisiaj efektywnej logistyki. Twierdzenie takie

Bardziej szczegółowo

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Czy wszystkie produkty są bezpieczne na rynku? Sól

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 Katarzyna GRONDYS Streszczenie: W drodze integracji obrotu handlowego w skali globalnej utworzono system GS1, którego zadaniem jest kreowanie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Agata Horzela Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tel. 61 850 49 71 agata.horzela@gs1pl.org 22.06.2015 r. GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową

Bardziej szczegółowo

ilości przy pomocy standardów GS1

ilości przy pomocy standardów GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 26.10.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE. Grzegorz Sokołowski

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE. Grzegorz Sokołowski Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE Grzegorz Sokołowski Webinar 10.10.2013 Agenda Bezpieczeństwo produktów na rynku

Bardziej szczegółowo

Kod kreskowy RFID. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Kod kreskowy RFID. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Kod kreskowy RFID prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Zagadnienia Historia i rozwój kodów kreskowych na przestrzeni 40 lat Znaczenie globalnych identyfikatorów dla współczesnych

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie Branża farmaceutyczna w odpowiedzi na nowe wymogi na rzecz bezpiecznego leku czyli wypracowywanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Wersja 1.2 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A.

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A. Strona 1 z 8 Załącznik opisuje wymagania techniczne jakie muszą spełniać etykiety identyfikacyjne używane do oznaczania, oraz sposób ich mocowania i zabezpieczania przed zniszczeniem w czasie transportu.

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 14.01.2016 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Logistyka w branży odzieżowej

Logistyka w branży odzieżowej Logistyka w branży odzieżowej dr inż. Michał Grabia Poznań, grudzień 2012 r. GS1 a branża odzieżowa Rozwiązania dla branży odzieżowej: Globalne identyfikatory GS1 Elektroniczny Kod Produktu - EPC Globalne

Bardziej szczegółowo

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta?

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Webinar 26.06.2014 AGENDA Bezpieczeństwo produktów na rynku garść faktów Traceability wymagania i zasady Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1. The global language of business

Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1.  The global language of business Polska OZNACZANIE TOWARÓW MIERZONYCH KODAMI KRESKOWYMI GS1 www.gs1.org The global language of business Wprowadzenie W odpowiedzi na pojawiającą się w naszym kraju potrzebę oznaczania kodami kreskowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2 Regionalna Baza Logistyczna 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWIZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case study Leroy Merlin Elektroniczna awizacja z etykietą logistyczną Wdrożenie DESADV (EDI) Poprawna etykieta logistyczna Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

"Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016

Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej?  Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 "Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 Znakowanie produktów leczniczych w Polsce opakowania jednostkowe

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Znakowanie opakowań dla ADC, EDI i Mobile Commerce

Znakowanie opakowań dla ADC, EDI i Mobile Commerce III Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Sesja: Etykietowanie, znakowanie, kodowanie Znakowanie opakowań dla ADC, EDI i Mobile Commerce 16-17.06.2011r. Poznań Anna Kosmacz-Chodorowska Instytut Logistyki

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP współpraca z dostawcami i zadania ILIM w projekcie. Joanna Redmer ILiM GS1 Polska

Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP współpraca z dostawcami i zadania ILIM w projekcie. Joanna Redmer ILiM GS1 Polska Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP współpraca z dostawcami i zadania ILIM w projekcie Joanna Redmer ILiM GS1 Polska Webinar dla dostawców firmy: 08.01.2015 Oferta dla dostawców Rossmann

Bardziej szczegółowo

Zasady śledzenia ryb i produktów rybnych z wykorzystaniem standardów GS1. (Opracowano na podstawie broszury Traceability of fish Guidelines )

Zasady śledzenia ryb i produktów rybnych z wykorzystaniem standardów GS1. (Opracowano na podstawie broszury Traceability of fish Guidelines ) Polska Zasady śledzenia ryb i produktów rybnych z wykorzystaniem standardów GS1 (Opracowano na podstawie broszury Traceability of fish Guidelines ) www.gs1pl.org The global language of business 1. Streszczenie...3

Bardziej szczegółowo

Jak znakować produkty ochrony zdrowia? Identyfikowalność dziś i jutro

Jak znakować produkty ochrony zdrowia? Identyfikowalność dziś i jutro Jak znakować produkty ochrony zdrowia? Identyfikowalność dziś i jutro strona 1 / 39 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel i zakres opracowania... 4 3. Podstawy prawne i inne uwarunkowania... 5 4. Standardy

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i standardy GS1 w Internecie

Kody kreskowe i standardy GS1 w Internecie Kody kreskowe i standardy GS1 w Internecie Szanse i Wyzwania Jacek Pucher, ILiM-GS1 Polska 24 kwietnia 2015 r. GS1: Globalny Język Biznesu GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Dr Piotr Nowak Instytut Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Założenia systemu Weaver WMS Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Logistyka (seminarium)

Logistyka (seminarium) Wydział Informatyki i Zarządzania Logistyka (seminarium) Dr inż. Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Zarządzania e-mail: tomasz.chlebus@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Grzegorz Sokołowski

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Grzegorz Sokołowski Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Grzegorz Sokołowski Webinar 29.06.2015 Agenda Bezpieczeństwo produktów na rynku garść faktów Traceability wymagania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP. Joanna Redmer ILiM GS1 Polska

Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP. Joanna Redmer ILiM GS1 Polska Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP Joanna Redmer ILiM GS1 Polska Webinar dla dostawców ROSSMANN, 05.08.2014 1. Konsultacje w zakresie zasad projektowania i generowania etykiet logistycznych

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA GLOBALNYCH STANDARDÓW DLA TRACEABILITY PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA W WYBRANEJ BRANŻY

IMPLEMENTACJA GLOBALNYCH STANDARDÓW DLA TRACEABILITY PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA W WYBRANEJ BRANŻY Olga Szulecka Piotr J. Bykowski Morski Instytut Rybacki w Gdyni IMPLEMENTACJA GLOBALNYCH STANDARDÓW DLA TRACEABILITY PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA W WYBRANEJ BRANŻY Standardy GS1, cechujące się uniwersalnością

Bardziej szczegółowo

Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL. Webinar, 23 października 2014

Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL. Webinar, 23 października 2014 Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL Webinar, 23 października 2014 Webinar Dr inż. Krzysztof Muszyński ILiM GS1 Polska krzysztof.muszynski@gs1pl.org T + 48 61 850 48 77 Agenda Wprowadzenie Omówienie Projektu

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania e-gospodarki na rzecz usprawniania logistyki w branży kosmetycznej

Nowe rozwiązania e-gospodarki na rzecz usprawniania logistyki w branży kosmetycznej II Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Sesja: Magazynowanie i spedycja Nowe rozwiązania e-gospodarki na rzecz usprawniania logistyki w branży kosmetycznej 13-14.10.2011r. Poznań Anna Kosmacz-Chodorowska

Bardziej szczegółowo

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS

Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 11. DECYZJA Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 11. DECYZJA Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 stycznia 2014 r. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 11 DECYZJA Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych a wymogi unijne

Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów elektronicznych a wymogi unijne 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego VII Blok Tematyczny: Stawiając czoła przyszłości farmacji pakowanie, znakowanie, logistyka Współpraca w farmaceutycznym łańcuchu dostaw z użyciem dokumentów

Bardziej szczegółowo

Kodowanie produktów - cz. 1

Kodowanie produktów - cz. 1 Kodowanie produktów - cz. 1 25.07.2005 r. Wstęp Do identyfikacji wyrobów od dawna używa się różnego rodzaju kodów i klasyfikacji. Obecnie stosuje się m.in. natowską kodyfikację wyrobów, kodowanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Artykuł zawiera krótkie charakterystyki dwóch nowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA seminarium

LOGISTYKA seminarium LOGISTYKA seminarium Dr inż. Budynek B4, p. 422 E-mail: tadeusz.zbroja@ioz.pwr.wroc.pl Strona internetowa: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy Cel zajęć CEL OGÓLNY Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

e-komunikacja w łańcuchu dostaw

e-komunikacja w łańcuchu dostaw e-komunikacja w łańcuchu dostaw Forrester Research: In fact, a review of the EDI volume statistics captured during our most recent Forrester Wave on B2B service providers indicates that the annual volume

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin

Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin Elektroniczna awizacja i etykieta metodą na szybsze przyjęcia dostaw case z Leroy Merlin Trendy w łańcuchu dostaw Wzrost kosztów logistycznych Outsourcing usług logistycznych Zrównoważony rozwój (ekologia)

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Informatyka a globalny łańcuch dostaw

Informatyka a globalny łańcuch dostaw Wpływ informatyki na logistykę cz. 2. 05.07.2004 r. Informatyka a globalny łańcuch dostaw Globalne postrzeganie logistyki jest nie lada wyzwaniem dla wszystkich dostawców narzędzi informatycznych predestynowanych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 07/10/2013 GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników, zarządzającą systemem standardów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI

ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI 1. Opis produktu. Współpracując z firmami produkcyjnymi, wykorzystującymi w codziennej pracy magazyny wysokiego składowania, stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Kod kreskowy RFID. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kod kreskowy RFID. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kod kreskowy RFID prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia Historia i rozwój kodów kreskowych na przestrzeni 40 lat Znaczenie globalnych identyfikatorów dla współczesnych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Mariusz Puto prezes zarządu SKK S.A. Grupa Ceramika Color Firma

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wsparcie decyzji logistycznych

Informatyczne wsparcie decyzji logistycznych dr inż. Paweł Morawski Informatyczne wsparcie decyzji logistycznych semestr letni 2013/2014 Cel przedmiotu Celem przedmiotu Informatyczne wsparcie decyzji logistycznych jest wyjaśnienie roli informacji/informatyzacji

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 04/02/2014 GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników, zarządzającą systemem standardów,

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 PLAN PREZENTACJI Krótko o GS1 Dlaczego warto dbać o jakość kodów? Podstawowe symboliki kodów Zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm. Informacja dot. kodów kreskowych służących przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.) ZAWARTOŚĆ KODU KRESKOWEGO GS1-128 SŁUŻĄCEGO DO IDENTYFIKACJI PRZESYŁEK POCZTOWYCH

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

UNIQ Lisner sp. z o.o.

UNIQ Lisner sp. z o.o. UNIQ Lisner sp. z o.o. System identyfikacji i identyfikowalności w zakładzie Lisner wraz z wybranymi aspektami certyfikacji MSC Jolanta Dębowska Dyrektor ds. Jakości Zakres prezentacji 1. Identyfikowalność

Bardziej szczegółowo

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Polska KOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.9, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

STANDARDY EAN UCC W ROZWIĄZANIACH LOGISTYCZNYCH PRZYKŁADY WDROŻEŃ

STANDARDY EAN UCC W ROZWIĄZANIACH LOGISTYCZNYCH PRZYKŁADY WDROŻEŃ STANDARDY EAN UCC W ROZWIĄZANIACH LOGISTYCZNYCH PRZYKŁADY WDROŻEŃ W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na znaczenie standardów w logistyce oraz zaprezentowano rozwiązania oferowane w ramach międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl

Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl Instrukcja integracji z portalem ogłoszeń praca.24portal.pl Wersja: 1.0 Data utworzenia: 09.06.2010 Data auktualizacji: 09.06.2010 Adres: E1 Jędrzej Hiller Maciej Algusiewicz Spółka Cywilna, ul. Przełajowa

Bardziej szczegółowo

Usprawnienia łańcuchów dostaw w przemyśle farmaceutycznym z wykorzystaniem standardów GS1

Usprawnienia łańcuchów dostaw w przemyśle farmaceutycznym z wykorzystaniem standardów GS1 Logistyka Usprawnienia łańcuchów dostaw w przemyśle farmaceutycznym z wykorzystaniem standardów GS1 25-26 czerwiec 2009 Łódź Anna Kosmacz-Chodorowska Standardy kodów kreskowych i EDI w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0

Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0 Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY Wersja 1.0 EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Europejski przewodnik po zasadach znakowania opakowań zbiorczych znakowanie rozszerzone

Europejski przewodnik po zasadach znakowania opakowań zbiorczych znakowanie rozszerzone Europejski przewodnik po zasadach znakowania opakowań zbiorczych znakowanie rozszerzone Spis treści Deklaracja... 3 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cel dokumentu... 4 1.2. Okoliczności powstania poradnika...

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo