Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności 2015/2016"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe LUQAM Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności 2015/2016

2 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności wyróżnia to, że zajęcia prowadzone są przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie związane z różnymi aspektami zarządzania bezpieczeństwem żywności. Słuchacze poznają zagadnienia związane z produkcją różnego rodzaju żywności, dystrybucją żywności w sieciach handlowych, urzędową kontrolą żywności, badaniami laboratoryjnymi żywności, optymalizacją procesu produkcji, zarówno po stronie kontrolowanych/ audytowanych, jak i kontrolujących/audytujących. CEL STUDIÓW Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli auditora, pełnomocnika i menedżera systemów zapewniania/zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Zajęcia prowadzone są przez praktyków posiadających doświadczenie związane z różnymi aspektami zarządzania bezpieczeństwem żywności. Słuchacze poznają zagadnienia związane z produkcją różnego rodzaju żywności, dystrybucją żywności w sieciach handlowych, urzędową kontrolą żywności, badaniami laboratoryjnymi żywności i optymalizacją procesu produkcji, zarówno po stronie kontrolowanych/audytowanych, jak i kontrolujących/audytujących. ADRESACI Oferta studiów skierowana jest do osób, które pracują lub wiążą swoją przyszłość z pracą w przemyśle spożywczym oraz w całym łańcuchu żywnościowym: producenci żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolnicy, firmy świadczące usługi żywieniowe i cateringowe, sprzedawcy detaliczni i hurtowi, firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe i dystrybucyjne, dostawcy wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością, laboratoria badawcze, sieci handlowe. KORZYŚCI DLA FIRMY Pracownik zostanie kompleksowo przygotowany do pełnienia roli auditora, pełnomocnika i menedżera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Pracownik będzie przygotowany zarówno na audity certyfikujące jak i kontrole Sanepid. Pracownik zostanie przeszkolony również z zagadnień specjalistycznych takich jak Food Defence, czy Problem Solving w branży spożywczej.

3 CERTYFIKATY Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, każdy student otrzymuje: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Certyfikat Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO (SwissCert), Certyfikat Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC (SwissCert), Certyfikat Auditor wewnętrzny system zarządzania jakością ISO 9001 (SwissCert), Certyfikat Auditor wewnętrzny w laboratoriach badawczych i wzorcujących ISO (SwissCert). Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów. Certyfikaty wydawane przez jednostkę certyfikacyjną SwissCert są wydawane w języku polskim i niemieckim. Dodatkowo: Uczestnik studiów otrzymuje film szkoleniowy Partytura dla Audytora. Na życzenie uczestników zostaje zorganizowane spotkanie z przedstawicielem SwissCert Polska, w ramach którego zostanie przeanalizowana sylwetka auditorska uczestnika studiów, nadanie kodów auditorskich oraz rozmowa o kwalifikacji i ewentualnej, późniejszej pracy w charakterze auditora SwissCert WAŻNE INFORMACJE Rekrutacja do: Liczba semestrów: 2 zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca Liczba zjazdów: 10 Zajęcia: sobota, niedziela ZASADY ZALICZENIA Test zaliczeniowy

4 PROGRAM Temat Opis Program I. ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE SYSTEM HACCP WYMAGANIA NORMY ISO I PAS WYMAGANIA STANDARDÓW SIECIOWYCH IFS I BRC Budowanie jakości na całym etapie życia wyrobu wg. wytycznych APQP wraz z zasadami współpracy Klient Dostawcy wg. wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej. Powiązania pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów. Zalecane metody i narzędzia stosowane na etapie projektowania wyrobu, projektowania procesu oraz jego uruchamiania, ze szczególnym uwzględnieniem diagramów przepływu procesów, analiz FMEA procesu i planów kontroli. HACCP jako obligatoryjne narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności (wymagania prawne) Jakość żywności (jakość zdrowotna, jakość sensoryczna) Omówienie wdrażania systemu HACCP na metodologii 12 kroków Powołanie zespołu HACCP Opis produktu i przeznaczenie konsumenckie Schemat technologiczny i jego weryfikacja Analiza zagrożeń (wskaźnik priorytety, drzewo decyzyjne wg. Notermansa, analiza zagrożeń w NACMCF Wyznaczenie CCP i CP (drzewo decyzyjne) Ustalenie wartości krytycznych i interwencyjnych System monitoringu CCP (odpowiedzialność i zapisy) Działania korygujące (analiza przyczyn, ocena skuteczności) Weryfikacja systemu HACCP (analiza danych) Dokumentacja systemu (struktura dokumentacji, nadzorowanie dokumentacji) Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z praktycznym rozumieniem wymagań normy i sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub nie spełnienie). Szkolenie obejmuje "powtórkę z normy". Ułatwia zrozumienie wymagań normy, z punktu widzenia ich użyteczności dla osiągania celów strategicznych, a więc ich praktycznego zastosowania. Intencją trenerów jest też obalenie mitu, jakoby "ISO" było równoznaczne z biurokratyzacją. Pozwala to na spojrzenie na wymagania normy z wielu perspektyw i poprawia rozumienie istoty i znaczenia tychże wymagań dla realizacji przyjętych strategii i celów biznesowych

5 ROLA AUDITORA W ORGANIZACJI ROLA PEŁNOMOCNIKA W ORGANIZACJI II. WARSZTATY I CASE STUDIES Audit - obowiązek, czy wartość? Definicje i pojęcia związane z auditem system zarządzania jakością Rola auditu w procesie oceny skuteczności systemu zarządzania jakością Podstawowe zasady auditowania Kompetencje auditora - wiedza, umiejętności i doświadczenie Planowanie auditu w cyklu PDCA Metodologia prowadzenia wywiadów w ramach procesu auditu Identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie niezgodności Zamknięcie procesu auditu Środowiska w jakich funkcjonują systemy zarządzania (plusy i minusy) 7 Grzechów Głównych podstawowe błędy i pułapki w systemach Głos klienta, a wartość produktu/usługi Określenie kierunku rozwoju firmy Polityka organizacji Planowanie celów z uwzględnieniem czterech perspektyw funkcjonowania firmy Strukturalizacja funkcjonalna i procesowa fundament sytemu zarządzania Określanie procesów systemu zarządzania jakością Budowanie świadomości jakościowej wśród pracowników firmy Projektowanie skutecznych kanałów komunikacji wewnętrznej Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego wybór i komunikacja z jednostką certyfikacyjną PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMU HACCP CASE STUDY Praktyczne wdrożenie systemu HACPP w przedsiębiorstwie produkującym soki owocowe oraz w restauracji Zakupy wg specyfikacji zakupowych, formularzy oceny dostaw, kryteriów kwalifikujących dla dostawców Opis produktu (skład, cech mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne itd.) Schemat technologiczny Charakterystyka zagrożeń Przeprowadzenie analizy zagrożeń ( burza mózgów i określenie wskaźnika priorytetu) Wyznaczenia CCP (określenie wartości krytycznych oraz monitoringu, zapisy) Wyznaczenie CP (określenie wartości krytycznych oraz monitoringu, zapisy) Weryfikacja Dokumentowanie (polityka jakości, nadzorowanie)

6 KOMUNIKACJA W PROCESIE AUDITU BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE SIECI SKLEPÓW DETALICZNYCH CASE STUDY SIX SIGMA FAZA IMPROVE I MINITAB Zajęcia przewidziane na jeden dzień szkoleniowy: interaktywne warsztaty z wykorzystaniem kamery. Szkolenie stanowi studium przypadku wdrażania i analizy funkcjonowania systemu bezpieczeństwa żywności w oparciu o system ISO ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych etapów łańcucha dostaw żywności do sklepów. Rola komunikacji w procesie auditu Podstawy i warunki skutecznej komunikacji z auditowanym Koncepcja Alberta Mehrabiana - udział komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przekazywaniu i pozyskiwaniu informacji Formułowanie odpowiednich pytań Znaczenie aktywnego słuchania, stosowanie parafrazy, klaryfikacji Co to znaczy być dobrym auditorem? Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - asertywność auditora Wstęp krótkie przedstawienie sektora Istota i zakres wdrażania SBŻ w sieci sklepów X (i w centrach logistycznych) - wykład Proces wdrażania SBŻ krok po kroku(omówienie, ćwiczenia): o Problemy podczas wdrażania (dyskusja, burza mózgów) o Tego się nie da zrobić pułapki podczas wdrażania o Najsłabsze ogniwa systemu, (brak komunikacji, niewyszkolony personel) o Błędna analiza CCP o Tworzenie nadmiaru dokumentów o Wady, zalety, korzyści systemu o Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie, czyli jak się przygotować na nieprzewidziane (dyskusja, burza mózgów ) wewnętrzne i zewnętrzne źródła incydentów (przykłady) Podsumowanie (dyskusja - ocena funkcjonowania systemu) Omówienie głównych kroków fazy Improve Sposoby oceny i wyboru rozwiązania Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania projekty pilotażowe Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania projekty pilotażowe Omówienie problemów jakie możemy napotkać podczas wdrażania projektów 6 Sigma Zajęcia z wykorzystaniem aplikacji komputerowych do analiz statystycznych III. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

7 GHP, GMP, GLP Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej: Budynek i otoczenie (lokalizacja, rozwiązania konstruktorskie, funkcjonalny układ) Maszyny i Urządzenia (harmonogram czynności obsługowych i metrologicznych) Magazynowanie (zasada fifo, fefo, warunki środowiskowe, logistyka) Zakupy (lista kwalifikowanych dostawców, oceny dostaw) Personel (kwalifikacje, szkolenia) Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Higienicznej: Budynek (rozwiązania konstruktorskie, plan higieny) Program DD Program usuwania odpadów (kategorie odpadów) Harmonogram badania wody (kryteria oceny) Mycie i dezynfekcja (instrukcje mycia, walidacja procesów mycia, dobór środków myjących karty charakterystyki, ocena skuteczności) Higiena personelu Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej: Warunki lokalowe i środowiskowe (hałas, czystość mikrobiologiczna, temperatura, wilgotność) Metody badań (walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru) Wyposażenia (sprawność metrologiczna, wzorcowania, sprawdzenia, nadzorowanie) Pobieranie próbek (metodyki) Materiału odniesienia (CRM, szczepy wzorcowe) Odczynniki, testy, materiały pomocnicze. FOOD DEFENCE IV. ZAJĘCIA DODATKOWE

8 LEAN MANAGEMENT I PROBLEM SOLVING W BRANŻY SPOŻYWCZEJ AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJĄCYCH - ISO ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE I ZARZĄDZANIE BHP W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI Program zajęć: Omówienie wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Jakością: Nadzorowanie dokumentacji i zapisów Przegląd zapytań, ofert i umów Podwykonawstwo Skargi Badanie niezgodne z wymaganiami Działania korygujące i zapobiegawcze Audit wewnętrzny Przegląd zarządzania Omówienie wymagań technicznych: Personel Warunki lokalowe i środowiskowe Metody badawcze( walidacja, szacowanie niepewności pomiaru) Spójność pomiarowa Wyposażenie pomiarowe Pobieranie próbek Zapewnienie jakości badań Sprawozdania z badań

9 CENA Płatność w 1 racie: 3750 zł brutto Płatność w 2 ratach: 3900 zł brutto ( ) STANDARDOWE ZNIŻKI 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia 15% dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie bądź magisterskie w 2014 lub 2015 roku 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM 20% dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy Dla 8 osób: 30% rabatu Dla 9 osób: 33% rabatu Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu OFERTA KORPORACYJNA Kwota brutto Rabat Standardowa cena dla 1 uczestnika 3750 zł - Cena przy zgłoszeniu 8 osób 2625 zł 30% Cena przy zgłoszeniu 9 osób 2512,50 zł 33% Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 2362,50 zł 37% Rabaty nie sumują się.

10 ZAPISY Aby zapisać się na studia należy: 1. Zapoznać się z regulaminem studiów. 2. Zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM. 3. Dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych. 4. Wpłacić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego). Biuro rekrutacji: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, Kraków Dziekanat: i piętro, p. 105 pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00 Dokładnych informacji udziela: Karolina Antos Opiekun studiów podyplomowych LUQAM tel kom

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Project Management 2015/2016

Project Management 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Project Management 2015/2016 www.luqam.com/pm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Project Management to kierunek, na którym w ciągu 20 dni uczestnicy mają szansę poznać koncepcje zarządzania

Bardziej szczegółowo

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 www.luqam.com/tpm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA FIRM v.e WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001, ISO-14001, 18001, ISO/TS 16949,, AS-9100, TQM SZKOLENIA Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA wg DYREKTYW UE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Akademia BSI Katalog. Wrzesień 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter

Akademia BSI Katalog. Wrzesień 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter Akademia BSI Katalog Wrzesień 2015 - Grudzień 2015 Nowość By Royal Charter 1 KLIKNIJ NA WŁAŚCIWE SZKOLENIE Witamy w Akademii BSI 3-7 O BSI, Nasze wartości, Szkolenia dedykowane Zarządzanie Jakością ISO

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do wniosku o powołanie studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo