Opracowanie cykliczne. Lipiec Rynek akcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie cykliczne. Lipiec 2013. Rynek akcji"

Transkrypt

1 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w domu maklerskim DI BRE Banku S.A. Zaloguj się do StrefyBReBrokers lub załóż rachunek na 3 lipca 2013 Opracowanie cykliczne Przegląd miesięczny BRE Bank Securities Rynek akcji Makroekonomia WIG Średnie P/E 2013 Średnie P/E 2014 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie pkt WIG BUX PX ,3 11,1 888 mln PLN Przegląd miesięczny Lipiec 2013 Rynek akcji W związku z utrzymującą się niepewnością, co do przyszłych decyzji Rządu ws. OFE w kolejnych 8 tygodniach polskie indeksy będą poddane dużej zmienności. Na rynkach światowych niepewność związana z działaniami FED będzie jeszcze się utrzymywała, korekta (tak traktujemy obecne spadki) może potrwać jeszcze kilka tygodni (zasięg korekty 4-5%). Ze spółek Finanse. Podtrzymujemy nasze neutralne nastawienie do sektora bankowego. Rekomendujemy przeważanie walorów PKO BP i BZ WBK, czyli konsolidatorów rynku, oraz niedoważanie ekspozycji względem Getin Noble Banku i Millennium, czyli potencjalnych celów akwizycyjnych. Poza bankami podtrzymujemy neutralną rekomendację na PZU oraz Kupuj na walory Kruka Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) Iza Rokicka (+48 22) Kamil Kliszcz (+48 22) Jakub Szkopek (48 22) Paweł Szpigiel (+48 22) Piotr Zybała (48 22) Komentarz makroekonomiczny Makroekonomiści BRE Banku Paliwa. Po ostatnich spadkach zamykamy naszą negatywną rekomendację dla LTS. Podwyższamy natomiast zalecenie dla Orlenu, który korzysta na powrocie wzrostów na marży petrochemicznej i powinien pochwalić się mocnymi przepływami pieniężnymi w 2Q. Energetyka. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami PGE okazało się najgorszym wyborem w ramach sektora (Opole, dywidenda) i nadal rekomendujemy pozycjonowanie się w spółkach, które będą pozytywnie zaskakiwać wynikami w kolejnych kwartałach, czyli ENA i TPE. Media. Naszym zdaniem TVN ze stabilną oglądalnością i produkcją własną o wysokiej jakości jest najlepszym wyborem w sektorze mediów na monetyzację odbicia na rynku reklamowym. Górnictwo i metale. Wraz z poprawą twardych danych makro ze światowej gospodarki sytuacja na rynkach surowcowych powinna się stabilizować. Okazją do kupna akcji w długim okresie powinna być podaż akcji pracowniczych w JSW. Przemysł. Na lipiec największe szanse na wzrost spostrzegamy w akcjach Astarty, Boryszewa, Bumechu, Hydrotoru, Impexmetalu, Seleny i Tarczyńskiego. Wciąż negatywnie oceniamy perspektywy producentów materiałów budowlanych, których rynki są późno cykliczne (Grupa Kety, Rovese). Budownictwo. Preferujemy niezadłużone spółki budowlane (Budimex, Ulma, Erbud, Unibep), które w czerwcu potwierdziły dużą zdolność do pozyskiwania nowych kontraktów. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w Opolu nie rozwiązuje problemów Polimexu, Mostostalu Warszawa i Rafako. Inwestycje w te spółki wciąż są obarczone dużym ryzykiem. 3 lipca 2013 Deweloperzy. Rekomendujemy kupno dużych deweloperów komercyjnych (GTC, Echo), których kursy dostały zadyszki w drugiej połowie czerwca. Sprzedaż mieszkań w Q2 najprawdopodobniej nie wzrosła wystarczająco, by pociągnąć kursy deweloperów mieszkaniowych. Inne. Work Service uchwalił Program Opcji Menedżerskich. Rekomendacje. W raporcie miesięcznym podwyższamy rekomendację dla spółek: Lotos (Trzymaj) i PKN Orlen (Kupuj). Dom Inwestycyjny BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Spis treści 1. Rynek akcji Makroekonomia Aktualne rekomendacje DI BRE Statystyki rekomendacji Banki BZ WBK Getin Noble Bank Handlowy ING BSK Millennium Pekao PKO BP Ubezpieczyciele PZU Usługi finansowe Kruk Paliwa, chemia Ciech Lotos MOL PGNiG PKN Orlen Police ZA Puławy Energetyka CEZ Enea PGE Tauron Telekomunikacja Netia TP SA Media TVN Górnictwo i metale JSW KGHM LW Bogdanka Przemysł Alchemia Astarta Boryszew Famur Impexmetal Kernel Kęty Kopex Rovese Budownictwo Budimex Elektrobudowa Erbud Unibep Deweloperzy Dom Development Echo Investment GTC Robyg Inne Work Service lipca

3 Rynek akcji Na świecie wydarzeniem miesiąca było wystąpienie szefa FED, który pomimo ogłoszenia utrzymania dotychczasowej polityki monetarnej (stopy procentowe: 0-0,25%, zakup obligacji: 85 mld USD/mies.), zapoczątkował kolejną falę wyprzedaży na rynkach finansowych (zarówno na rynku akcji, surowców, jak i obligacji). Przed wystąpieniem w komentarzach pojawiało się konsensusowe oczekiwanie o tym, że FED może zacząć redukować skup aktywów w okresie wrzesień/październik. Tak negatywną reakcję na coś czego rynki mogły oczekiwać naszym zdaniem może tłumaczyć obawa inwestorów nie tyle o to, jak decyzja FED wpłynie na gospodarkę amerykańską, lecz o jej wpływ na słabnące Chiny czy nadal bardzo niepewną sytuację w Europie. Ta niepewność będzie jeszcze się utrzymywała, dlatego okres korekty (tak traktujemy obecne spadki) na rynkach rozwiniętych (po silnych wzrostach trwających od listopada 2012) może potrwać jeszcze kilka tygodni (dalszy zasięg korekty szacujemy na 4-5%). Niemniej jednak poprawa sytuacji gospodarczej w USA nie jest na tyle dynamiczna (patrz rynek pracy), żeby FED zaskoczył szybką redukcją programu skupu aktywów (raczej stopniowa redukcja, która zakończy się dopiero w połowie 2014, nadal niskie stopy procentowe). W Europie widać wreszcie pierwsze symptomy ożywienia (dalsze wzrosty PMI w Hiszpanii, Włoszech, Francji). Nadal relatywnie słabo wyglądają transformujące gospodarkę Chiny (kolejny spadek PMI). Na polskim rynku dominującym pozostaje temat reformy OFE. W czerwcowym raporcie miesięcznym zakładaliśmy, że wersją jaką Rząd przyjmie ws. reformy OFE będzie transfer do ZUS 10-15% aktywów OFE. W międzyczasie okazało się, że zmiany w systemie będą zdecydowanie głębsze (rządowy raport Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego ), co negatywnie wpłynęło na wyceny polskich spółek. Szerzej o wpływie reformy OFE na rynek i ocenie poszczególnych scenariuszy wypowiedzieliśmy się w komentarzu specjalnym z 27 czerwca. Naszym zdaniem proponowany scenariusz obligacyjny jest zdecydowanie pozytywny dla rynku akcji (kupuj akcje), a obligacyjny plus zdecydowanie negatywny. W przypadku wariantu dobrowolności przy niskich transferach aktywów do ZUS i podwyższonych limitach inwestycyjnych OFE w akcje oceniamy ten scenariusz jako neutralny. Wraz ze wzrostem transferów (powyżej 50-60%) scenariusz staje się negatywny. W związku z utrzymującą się niepewnością, co do przyszłych decyzji Rządu (mających kluczowe znaczenia dla rynku akcji) w kolejnych 8 tygodniach (do czasu podjęcia przez Rząd ostatecznej decyzji w sprawie realizowanego wariantu) indeksy będą poddane dużej zmienności (kolejne przecieki o prawdopodobnym scenariuszu). Naszym zdaniem, z perspektywy Rządu za wariantem dobrowolności przemawiają czynniki bardziej natury politycznej, za wariantem obligacyjnym bardziej ekonomiczne. Obecnie trudno jest nam wskazać, który wariant zostanie wybrany. USA: lepiej ale czy na tyle żeby FED działał szybko? Wydarzeniem miesiąca było wystąpienie szefa FED, który pomimo ogłoszenia utrzymania dotychczasowej polityki monetarnej (stopy procentowe: 0-0,25%, zakup obligacji: 85 mld USD mies.), zapoczątkował kolejną falę wyprzedaży na rynkach finansowych. Jednocześnie FED potwierdził, że dopóki stopa bezrobocia nie obniży się do 6,5%, dopóty utrzyma zerowe stopy procentowe oraz że prawdopodobieństwo trwałego ożywienia gospodarki rośnie. Ten pozytywny wydźwięk komunikatu kontrastował jednak z zaskakująco słabymi danymi o PKB za 1 kwartał br. Ostatecznie, w związku z rewizją wydatków konsumpcyjnych wzrost został obniżony z 2,4% (początkowe odczyty) do zaledwie 1,8% Q/Q. Przy analizie danych należy pamiętać, że gospodarka amerykańska znajduje się w fazie zaciskania fiskalnego negatywnie wpływającego na konsumpcję (wyższe podatki) oraz wydatki rządowe (odejmują od wzrostu 0,9 punktu procentowego). Dotychczas słabiej radzący sobie przemysł, wydaje się powoli odżywać o czym może świadczyć ponowny wzrost ISM powyżej 50 punktów (50,9) oraz rosnące zamówienia (+3% za maj). 3 lipca

4 Nastroje konsumentów (Conference Board) (L) a wskaźniki wyprzedzające w przemyśle USA (P) Źródło: Bloomberg Co ciekawe, na wskaźnikach pomimo wyższych podatków sentyment konsumentów nadal się poprawia. Indeks Conference Board notuje najwyższe poziomy od załamania gospodarczego w 2008 roku, na co istotny wpływ mają zapewne: wzrost cen nieruchomości, spadek bezrobocia, wzrost cen akcji na giełdzie. Dzieje się tak, pomimo słabnącego w ostatnich miesiącach wzrostu w przemyśle opisanego indeksem ISM. Na pierwszy rzut oka, sytuacja jest bardzo podobna do tej z końca poprzedniego cyklu wzrostowego (2007). Tym razem jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że to dalsza poprawa nastroju konsumentów (bo czynniki pozytywnie na nią wpływające utrzymają się, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy) pozwoli wydźwignąć się przemysłowi. Warto przy tym zwrócić uwagę na jedną z istotnych różnic w porównaniu z 2007 rokiem. Indeks nastroju małych i średnich firm (NFIB small bussines optimism) zachowuje się zdecydowanie lepiej niż firm dużych (ISM), bardziej wystawionych na koniunkturę na rynkach światowych. Celem dla FED jest osiągnięcie 6,5% stopy bezrobocia (obecnie 7,6%). Poniżej prezentujemy wykres opisujący jak zmieniała się stopa bezrobocia w USA w ostatnich kryzysach, gdzie 0 oznacza początek wzrostu bezrobocia. Obecne załamanie na rynku pracy było najsilniejszym (przyrost stopy o 5,5 punktu). Jak dotychczas działania stymulujące gospodarkę pozwoliły na jej obniżenie o 2,5 punktu. W dalszym ciągu stopa w relacji do punktu startowego pozostaje na wysokich poziomach, nawet jeśli osiągnie cel wyznaczony przez FED. Jeżeli tempo kreowania nowych miejsc pracy utrzyma się na obecnym poziomie (175 tys.), to cel powinien zostać osiągnięty nie wcześniej niż w połowie 2014 r., przy czym obserwowany brak presji płacowej na rynku pracy oddala obawy, że ekspansja monetarna FED spowoduje gwałtowny wzrost inflacji. Zmiana stopy bezrobocia w USA (gdzie 0 oznacza początek kryzysu, L) i wskaźniki zaskoczeń makroekonomicznych Citibanku (P) Eurozone USA -150 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 Źródło: Bloomberg PMI w Europie Czerwcowe wskaźniki wyprzedzające dla przemysłu w strefie euro po raz kolejny zaskoczyły. Tym razem zaskoczenie dotyczy krajów peryferyjnych, które szybciej wychodzą ze spowolnienia. Podczas gdy dla całej strefy wskaźnik wyniósł 48,8 pkt. (poprzednio 48,3 pkt.), z czego w Niemczech spadł do 48,6 pkt. (poprzednio 49,4 pkt), to we Francji wzrósł aż o 2 p.p. do 48,4 pkt., w Hiszpanii osiągnął najwyższy poziom od 26 miesięcy (50,0 vs. 48,1 pkt. poprzednio), a dla Włoch zanotował wzrost do 49,1 pkt. z 47,3 pkt. poprzednio. Spośród 3 lipca

5 dużych gospodarek jedynie w Wielkiej Brytanii indeks utrzymuje się powyżej 50 punktów (w czerwcu 52,5 pkt. w stosunku do 51,5 pkt. w maju). Wskaźniki PMI w Europie nadal w trendzie wzrostowym (L), w Polsce również (na tle dynamiki produkcji przemysłowej) (P) Źródło: Bloomberg Podobnie jak w większości europejskich krajów, w Polsce PMI również wzrósł zbliżając się do progu 50 punktów (z 48 do 49,3 pkt.), co jest najwyższym poziomem od roku. Subindeksy mogą świadczyć o tym, że pozytywne tendencje otrzymają się również w przyszłości. Chodzi m.in. o: wyhamowanie spadku bieżącej produkcji, tempo spadku zaległości produkcyjnych oraz spadku cen wyrobów gotowych, wzrost nowych zamówień w tym zamówień eksportowych, stabilizację na rynku pracy (zatrudnienie prawdopodobnie osiągnęło minimalny punkt cyklu w kwietniu). Nasi makroekonomiści oczekują, że zarówno w całej Strefie, jak również w Polsce, trend wzrostowy utrzyma się, czego efektem będzie stopniowo poprawa twardych danych makro w drugiej połowie roku. Co dalej z OFE? 26 czerwca Rząd opublikował raport Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego, w którym dokonuje własnej oceny efektywności systemu emerytalnego ze szczególnym uwzględnieniem filaru prywatnego. tj. OFE. Zgodnie z oczekiwaniami, raport jest krytyczny dla OFE zarówno na poziomie efektywności zarządzania, kosztów funkcjonowania systemu jak również wpływu na parametry długu publicznego dziś i w przyszłości. Na tej podstawie Rząd ocenienia, że konieczna jest gruntowna reforma systemu. W dokumencie przedstawia trzy potencjalne warianty reformy, należy przy tym pamiętać, że ostateczne rozwiązania mogą różnić się od prezentowanych w dokumencie (m.in. efekt konsultacji społecznych), co w wystąpieniu publicznym (2 lipca) potwierdził Premier Tusk. Obecnie proces wszedł w dwumiesięczny (pierwotnie miało to być 30 dni) okres konsultacji społecznych. Na bazie posiadanej wiedzy nasuwają się następujące wnioski. Jeżeli Rząd chce szybko obniżyć wskaźniki długu publicznego (jeszcze w tym roku) powinien wybrać wariant obligacyjny. Jeżeli chce maksymalizować wpływy do ZUS wariant dobrowolności plus. Scenariusz dobrowolności (trzecia opcja) wydaje się być trudny w implementacji (jak i druga opcja), a nie gwarantuje wpływów do ZUS na poziomie opcji pierwszej. Z perspektywy Rządu za wariantem dobrowolności przemawiają czynniki bardziej natury politycznej (o swoich oszczędnościach decydują przyszli wyborcy, nie jest to kontrowersyjna decyzja administracyjna), za wariantem obligacyjnym bardziej ekonomiczne (pewne ponad 140 mld PLN do ZUS, uniknięcie ryzyka nacjonalizacji przedsiębiorstw, bez negatywnego wpływu na rynek akcji). Naszym zdaniem scenariusz obligacyjny jest zdecydowanie pozytywny dla rynku akcji (kupuj akcje), a obligacyjny plus zdecydowanie negatywny. W przypadku wariantu dobrowolności przy niskich transferach aktywów do ZUS i podwyższonych limitach inwestycyjnych OFE w akcje oceniamy scenariusz jako neutralny. Wraz ze wzrostem transferów (powyżej 50-60%) scenariusz staje się negatywny. Michał Marczak (+48 22) lipca

6 Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące Spółek, dla których dokonano zmiany zaleceń inwestycyjnych w Przeglądzie Miesięcznym: LOTOS rekomendacja Trzymaj Redukuj Trzymaj Redukuj Trzymaj data wydania kurs z dnia rekomendacji 41,50 WIG w dniu rekomendacji 45538,45 40, ,16 39, ,78 42, ,68 37, ,94 PKN ORLEN rekomendacja Trzymaj Akumuluj Kupuj Akumuluj Kupuj data wydania kurs z dnia rekomendacji 51,30 WIG w dniu rekomendacji 47888,16 53, ,90 50, ,66 53, ,68 48, ,94 3 lipca

7 Michał Marczak tel. (+48 22) Dyrektor Zarządzający Dyrektor Departamentu Analiz Strategia, Telekomunikacja, Surowce, Metale Departament Analiz: Kamil Kliszcz tel. (+48 22) Wicedyrektor Paliwa, Chemia, Energetyka Iza Rokicka tel. (+48 22) Banki Jakub Szkopek tel. (+48 22) Przemysł Paweł Szpigiel tel. (+48 22) Media, IT Piotr Zybała tel. (+48 22) Budownictwo, Deweloperzy Departament Sprzedaży Instytucjonalnej: Piotr Dudziński tel. (+48 22) Dyrektor Marzena Łempicka-Wilim tel. (+48 22) Wicedyrektor Kierownik zagranicznej sprzedaży instytucjonalnej: Matthias Falkiewicz tel. (+48 22) Maklerzy: Michał Jakubowski tel. (+48 22) Tomasz Jakubiec tel. (+48 22) Szymon Kubka tel. (+48 22) Anna Łagowska tel. (+48 22) Paweł Majewski tel. (+48 22) Adam Mizera tel. (+48 22) Adam Prokop tel. (+48 22) Michał Rożmiej tel. (+48 22) Jakub Słotkowicz tel. (+48 22) Prywatny Makler Jarosław Banasiak tel. (+48 22) Dyrektor Biura Aktywnej Sprzedaży Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa 3 lipca

8 Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent Marża EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaży Przegląd miesięczny Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% TRZYMAJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, ż e stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Do rekomendacji wybrano istotne informacje z całej historii spółek będących przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej rekomendacji. Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Jest możliwe, że DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DI BRE Banku, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: Asseco Business Solutions, Bakalland, BOŚ, Certyfikaty SRNFIZ, Erbud, Es-System, Kruk, Magellan, Mieszko, Neuca, Pemug, Polimex Mostostal Siedlce, Solar, Tarczyński, ZUE. DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora rynku dla następujących spółek: Asseco Busines Solutions, Bakalland, BOŚ, Erbud, Es-System, KGHM, Kruk, LW Bogdanka, Magellan, Mieszko, Neuca, Pekao, PKN Orlen, PKO BP, Polimex Mostostal, Solar, Tarczyński, ZUE. DI BRE Banku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi od następujących spółek: AB, Agora, Alior Bank, Alchemia, Ambra, BNP Paribas, Boryszew, BPH, BRE Bank, BZ WBK, Deutsche Bank, Echo Investment, Elzab, Enea, Energoaparatura, Erbud, Es- System, Farmacol, Ferrum, Getin Holding, Grupa o2, Handlowy, Impexmetal, ING BSK, Intergroclin Auto, Ipopema, Koelner, Kredyt Bank, Kruk, LW Bogdanka, Magellan, Mennica, Mercor, Mieszko, Millennium, Mostostal Warszawa, Netia, Neuca, Odratrans, Orbis, Paged, PA Nova, Pekao, Pemug, PGE, PGNiG, PKO BP, Polimex-Mostostal, Polnord, Prochem, Projprzem, Prokom Software, PZU, Robyg, Rubikon Partners NFI, Seco Warwick, Solar, Sygnity, Tarczyński, Techmex, Unibep. W ciągu ostatnich 12 miesięcy DI BRE było oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej spółek: BRE Bank Hipoteczny, Grupa o2, Tarczyński. Asseco Poland świadczy usługi informatyczne na rzecz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. DI BRE Banku S.A. posiada umowę dotyczącą obsługi kasowej z PEKAO oraz umowę abonamentową z TP S.A. Niniejszy Przegląd Miesięczny zawiera tylko i wyłącznie informacje uprzednio już opublikowane przez DI BRE Banku S.A. i stanowi jedynie ich zbiorcze i niezmienione udostępnienie. Informacje, w tym rekomendacje, o których mowa w Przeglądzie Miesięcznym zostały zamieszczone w oddzielnych raportach, których daty wydania znajdują się na stronie 10 Przeglądu Miesięcznego. Zestawienie zmian rekomendacji, dokonanych w Przeglądzie Miesięcznym, znajduje się na stronie 11 niniejszego opracowania. W związku z powyższym - w ocenie DI BRE Banku S.A. - Przegląd Miesięczny nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w DI BRE Banku S.A. upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 3 lipca

Przegląd miesięczny: grudzień 2013

Przegląd miesięczny: grudzień 2013 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl piątek, 6 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami piątek, 5 czerwca 2015 komentarz specjalny Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami Cena bieżąca: 9,90 PLN PND PW; PNDP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 04 Pod koniec

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 maja 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy 2 marca 2010 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Sektor IT Polska COMW.WA; SGN.PW Kupuj (Niezmieniona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2013 r.

Rynek akcji w 2013 r. 10 grudnia 2012 Opracowanie cykliczne Strategia 2012 BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 17 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny Przemysł samochodowy, Niemcy Spółka uważa, że Grupa jest jednym z wiodących dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych w Europie oraz jednym z kilku

Bardziej szczegółowo

Work Service: kupuj (podwyższona)

Work Service: kupuj (podwyższona) wtorek, 7 października 2014 aktualizacja raportu Work Service: kupuj (podwyższona) WSE PW; WSE.WA Inne, Polska Cross-selling i wzrost rentowności Work Service zakończył z sukcesem proces czterech przejęć

Bardziej szczegółowo

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA 18 listopada 2009 Handel Polska Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA BRE Bank Securities Łukasz Dynysiuk (48 22) 697 47 36 lukasz.dynysiuk@dibre.com.pl Obecna cena: 2,41 PLN Nowe otwarcie Spółka jest dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji 5 października 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 41000 35800 30600 25400 20200 pkt BUX PX 15000 2008-09-29 2009-01-27 2009-05-22 2009-09-14 Zespół Analiz: Rynek akcji Michał Marczak (+48 22)

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz

Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz 2 stycznia 215 Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce Miniony rok nie był szczegålnie udany dla polskiego rynku akcji. Podczas gdy głåwne indeksy giełdowe zakończyły 2 r. na poziomach zbliżonych do tych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad 2006

Opracowanie cykliczne. Listopad 2006 7 listopada 2006 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Makroekonomia 48 767 Średnie P/E 2006 Średnie P/E 2007 Średni dzienny obrót (3 m-ce) 19,5 16,6 1003 mln PLN Listopad 2006 na tle indeksów

Bardziej szczegółowo

Inter Groclin Auto przemysł samochodowy

Inter Groclin Auto przemysł samochodowy RAPORT ANALITYCZNY przemysł samochodowy ISSN 1508-308X Warszawa, 26.01.04 Efektywna spółka, efektywny rynek Spółka przesunęła ogłoszenie prognozy wyników 2004 r. na koniec marca, ale w zamian za to poinformowała

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Bioton BOTN.WA; BIO.PW

Komentarz specjalny. Bioton BOTN.WA; BIO.PW 15 lipca 2005 Biotechnologia Polska Obecna cena 7,10 PLN Bioton BOTN.WA; BIO.PW Ile warta jest opcja wzrostu? BRE Bank Securities Bioton jest obecnie wyceniany na 7,10, co przy uwzględnieniu naszych prognoz

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Banki. W oczekiwaniu na punkt zwrotny. Banki. BRE, Bank Handlowy, ING BSK, Millennium, Pekao, PKO BP 12 grudnia 2011

Banki. W oczekiwaniu na punkt zwrotny. Banki. BRE, Bank Handlowy, ING BSK, Millennium, Pekao, PKO BP 12 grudnia 2011 BRE, Bank Handlowy, ING BSK, Millennium, Pekao, PKO BP 12 grudnia 2011 W oczekiwaniu na punkt zwrotny Powracamy do wydawania rekomendacji dla sześciu polskich banków. Waga dla sektora jest neutralnego,

Bardziej szczegółowo