Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012"

Transkrypt

1 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012 ZBOŻA JARE, ZBOŻA OZIME, GROCH SIEWNY, RZEPAK OZIMY i JADALNE ODMIANY ZIEMNIAKA Cicibór marzec

2 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80, Biała Podlaska tel , fax Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012 zboża jare, zboża ozime, rzepak ozimy, groch siewny i jadalne odmiany ziemniaka Opracował: dr inż. Piotr Pszczółkowski Publikacja chroniona prawem wydawcy; każda reprodukcja całości lub jej części wymaga zgody wydawcy 2

3 Wstęp Od 2011 roku Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) zostało przekształcone w Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze. Jest to system obejmujący swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również agrotechniczne i inne niezbędne dla potrzeb praktyki rolniczej. W systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) corocznie badana jest wartość gospodarcza odmian, z uwzględnieniem nowo zarejestrowanych w krajowym rejestrze odmian, oraz niektórych odmian z katalogu CCA rejestr UE. Na podstawie otrzymanych wyników z tych badań, corocznie tworzone są,,listy Zalecanych Odmian do uprawy na terenie województwa lubelskiego. Podstawą prawną do prowadzenia tego typu badań są: ustawa o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 roku (Dz.U. z 2007 Nr 41, poz. 271 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 254 z dnia 30. grudnia 2010r. oraz porozumienia zawarte pomiędzy; Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, a Samorządem Województwa Lubelskiego i Lubelską Izbą Rolniczą. Decyzję dotyczącą włączenia lub wycofania odmiany z LZO podejmuje Dyrektor Stacji Koordynującej PDOiR w województwie lubelskim, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii członków Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W dniu 14 lutego 2012 roku w siedzibie Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie odbyło się posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa i Rolniczego (PDOiR) na którym ustalone zostały Listy Zalecanych Odmian (LZO) dla: zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku ozimego, grochu siewnego i jadalnych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny Warunkiem wpisania odmiany na LZO jest odpowiednia liczba doświadczeń co najmniej trzy doświadczenia w danym województwie i czas trwania badań - 2 lata w systemie rejestracyjnym i przynajmniej 2 lata w systemie PDOiR. Głównym kryterium zamieszczenia odmiany na Liście Zalecanych Odmian jest wysokość i stabilność plonowania, w województwie lubelskim, ponadto analizuje się także inne cechy odmian, jak np.: mrozoodporność, zimotrwałość, odporność na choroby, wartość technologiczną, jakość ziarna, przydatność do przemysłu przetwórczego lub specyficznych warunków gospodarowania. Taki system badań w dużym stopniu eliminuje napływ na nasz rynek odmian często nadmiernie rozreklamowanych, a przy tym o małej przydatności do uprawy na terenie województwa. Wysiewanie nowych, niesprawdzonych odmian jest ryzykowne, ponieważ nie znamy ich interakcji odmianowo środowiskowych, szczególnie ważnych w uprawie; rzepaku ozimego i zbożach ozimych. Odmiany zamieszczone na LZO dla Lubelszczyzny wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach województwa, wielokrotnie potwierdziły swój wysoki potencjał plonowania. Uprawa właściwie dobranej odmiany do warunków środowiskowych ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych w gospodarstwie rolnym. W 2012 roku dla woj. lubelskiego utworzono LZO dla gatunków: pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy, groch siewny, ziemniak odmiany jadalne. Szczegółowe wyniki z doświadczeń realizowanych w 2011 na terenie Lubelszczyzny zamieszczone są w publikacji,, Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w woj. lubelskim w 2011 r. oraz na stronie internetowej SDOO Cicibór. Przewodniczący Zespołu Wojewódzkiego PDOiR w woj. lubelskim dr inż. Piotr Pszczółkowski 3

4 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na terenie woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Hewilla 3 Kandela 4 Katoda 5 Łagwa 6 Ostka Smolicka 7 Parabola 8 Tybalt 9 Trappe Listę zalecanych odmian w pszenicy jarej na województwo lubelskie opracowano na podstawie wyników uzyskanych ze ścisłych eksperymentów polowych prowadzonych w trzech punktach doświadczalnych woj. lubelskiego, oraz z jednego punktu doświadczalnego woj. mazowieckiego. Badania realizowano w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w woj. lubelskim w latach Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Rok wpisania do krajowego Plon ziarna ( ) rejestru / rok a 1 a 2 Hodowca włączenia do LZO Wzorzec dt/ha 57,7 64,5 elitarne (grupa E) 1 Bombona 2005/ DANKO Hodowla Roślin Choryń jakościowe (grupa A) 1 Hewilla 2006/ Małopolska Hodowla Roślin-HBP Kraków 2 Kandela 2010/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 3 Katoda 2008/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 4 Łagwa 2009/ Małopolska Hodowla Roślin-HBP Kraków 5 Ostka Smolicka 2010/ Hodowla Roślin Smolice, Grupa IHAR 6 Parabola 2006/ Małopolska Hodowla Roślin-HBP Kraków 7 Tybalt 2005/ Irena Szyld ul. Celtycka 41a Kalisz chlebowe (grupa B) 1 Trappe 2008/ KWS Lochow Polska Kondratowice Wzorzec z wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) 4

5 Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2011). Wysokość roślin (cm) Wyleganie Porastanie Wyrównanie ziarna >2,5mm w % Ilość glutenu mokrego Mączniak Rdza Brunatna Brunatna plamistość liści 9 Septorioza liści Septorioza plew 1 Bombona 97 7, ,5 6,6 7,4 6,9 7,7 2 Hewilla 100 6, ,2 7,0 7,4 6,4 7,2 3 Kandela 92 6, ,1 8,0 7,5 7,0 7,5 4 Katoda 96 7, ,6 7,5 7,6 7,0 7,3 5 Łagwa 96 7, ,8 7,6 7,5 6,8 7,4 6 Ostka Smolicka 95 7, ,1 7,3 7,3 6,9 7,9 7 Parabola 92 7, ,5 7,0 7,5 6,6 7,2 8 Tybalt 84 7, ,3 8,3 7,4 6,9 7,5 9 Trappe 89 7, ,4 7,6 7,7 7,0 7,5 Skala 1-9 : 9 - wartość bardzo duża, 5, 1 bardzo mała. Bombona odmiana elitarna (grupa E). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła, na fuzariozę kłosów dość mała, na rdzę źdźbłową mała. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zasypowym. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki. elitarna, w warunkach Lubelszczyzny szósty rok na liście odmian zalecanych do uprawy. Hewilla jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i chorób podstawy źdźbła-, ma mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach dość duża. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym. Liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka, ilość glutenu duża do bardzo dużej, liczba opadania bardzo duża. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnim cyklu badań uzyskano plon ziarna w wysokości 101 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 103 % wzorca w technologii intensywnej, czwarty rok na LZO dla Lubelszczyzny. Kandela jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę żółtą - duża do bardzo dużej, na mączniaka i rdzę brunatną duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew -, na fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik 5

6 sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań woj. lubelskim uzyskano plon ziarna w wysokości 107 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 103 % wzorca w technologii intensywnej, pierwszy rok na LZO dla Lubelszczyzny. Katoda jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną duża, na brunatną plamistość liści dość duża, na septoriozę liści, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość mała, na fuzariozę kłosów mała. wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań uzyskano plon ziarna w wysokości 102 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 98 % wzorca w technologii intensywnej, trzeci rok na LZO dla Lubelszczyzny. Łagwa jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań uzyskano plon ziarna w wysokości 100 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 98 % wzorca w technologii intensywnej, pierwszy rok na LZO dla Lubelszczyzny. Ostka Smolicka jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew- dużą, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła, na mączniaka - dość mała, na rdzę żółtą - mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny uzyskano plon 108 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 112 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, pierwszy rok na LZO dla woj. lubelskiego. Jest to obecnie najwyżej plonująca odmiana. Parabola - jakościowa (grupa A). Odporność na ważniejsze choroby. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym. Odporność na porastanie ziarna dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W warunkach Lubelszczyzny odmiana uzyskała na wysokim poziomie agrotechniki 101 % wzorca, oraz 100 % wzorca na podstawowym poziomie uprawy, z pośród wszystkich zalecanych odmian w woj. lubelskie odznacza się najwyższym wyrównaniem ziarna (84%) oraz największą masą 1000 ziaren, piąty rok na LZO. 6

7 Tybalt jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka i rdzę brunatną duża, na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła, na rdzę źdźbłową dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna bardzo duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. w ścisłych doświadczeniach polowych w woj. lubelskim potwierdziła swój wysoki potencjał plonowania, uzyskując stosownie: 108 % wzorca na a 1 i 110 % wzorca na a 2. Od sześciu lat na liście odmian zalecanych dla Lubelszczyzny. Trappe chlebowa (grupa B). Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę liści dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła -. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach przeciętna. Masa 1000 ziaren i wyrównanie małe, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka, ilość glutenu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny uzyskała 103 % wzorca na a 1 i 106 % wzorca na a 2, trzeci rok na LZO. Pszenica ozima charakterystyka odmian pszenicy ozimej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 - Bamberka 2 - Legenda 3 - Natula 4 - Ostroga 5 Skagen 6 Smuga 7 Bogatka 8 Jenga 9 Meteor 10 Mulan 11 Nutka Listę zalecanych odmian do uprawy pszenicy ozimej na terenie województwa lubelskiego opracowano na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w siedmiu punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach

8 Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Mrozoodporność w skali 9 Rok wpisania do krajowego rejestru / rok włączenia do LZO Plon ziarna ( ) a 1 a 2 Wzorzec dt/ha 74,8 86,5 jakościowe (grupa A) Hodowca 1 Bamberka 3,5 2009/ Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 2 Legenda / Poznańska Hodowla Roślin Tulce 3 Natula 4,5 2009/ Małopolska Hodowla Roślin-HBP Kraków 4 Ostroga * / DANKO Hodowla Roślin Choryń 5 Skagen / Saaten-Union Polska Wągrowiec 6 Smuga ** 5,5 2004/ DANKO Hodowla Roślin Choryń chlebowe (grupa B) 1 Bogatka / DANKO Hodowla Roślin Choryń 2 Jenga * / Saaten-Union Polska Wągrowiec 3 Meteor / SW Seed sp.z o.o. Wrocław 4 Mulan * / Saaten-Union Polska Wągrowiec 5 Nutka / Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR Mrozoodporność w skali 9 - wg COBORU (Lista Opisowa Odmian 2011) Wzorzec z wszystkich badanych odmian *- odmiana badana w latach **- z lat 2009 i 2011 a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami). 8

9 Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2011). Wysokość roślin (cm) Wyleganie Porastanie Wyrównanie ziarna >2,5mm w % Liczba opadania Ilość glutenu mokrego Mączniak Rdza brunatna Brunatna plamistość liści Septorioza liści Septorioza plew 1 Bamberka 97 7, ,5 7,1 7,5 6,7 7,2 2 Legenda 116 6, ,6 7,2 7,9 7,0 7,6 3 Natula 104 7, ,7 7,2 7,8 6,5 7,5 4 Ostroga 99 7, ,1 8,2 8,2 7,4 7,7 5 Skagen 96 7, ,9 7,1 8,2 7,4 7,6 6 Smuga 108 7, ,2 6,7 7,8 6,3 6,8 7 Bogatka 103 6, ,6 6,8 7,9 6,7 7,1 8 Jenga 89 7, ,6 7,5 8,3 7,4 7,6 9 Meteor 92 7, ,5 7,3 7,9 7,1 7,4 10 Mulan 96 7, ,4 7,4 7,5 6,7 7,1 11 Nutka 107 7, ,0 6,4 8,1 6,7 7,1 Skala 1-9 : 9 - wartość bardzo duża, 5, 1 bardzo mała. Bamberka - jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W warunkach Lubelszczyzny w trzyletnim cyklu badań odmiana potwierdziła swój wysoki potencjał plonowania, uzyskując 105 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 107 % wzorca w intensywnej technologii uprawy, pierwszy rok na LZO dla woj. lubelskiego. Legenda - jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dość duża. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę plew duża, na septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny wysokie do bardzo wysokich o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duża. Wydajność mąki dość dobra. W warunkach Lubelszczyzny w trzyletnim cyklu badań uzyskano 104 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 105 % wzorca w intensywnej technologii uprawy, piąty rok na LZO. 9

10 Natula - jakościowa (grupa A). Mrozoodporność. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana wydała plon 107 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 105 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, pierwszy rok na LZO dla woj. lubelskiego. Ostroga - jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Mrozoodporność. Odporność na rdzę brunatną- duża do bardzo dużej, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła dość duża, na fuzariozę kłosów- przeciętna, na mączniaka dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren dość duża do bardzo dużej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym. Odporność na porastanie w kłosie duża, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duża. Wydajność ogólna mąki dość dobra. W dwuletnim cyklu badań wydała plon 106 % na podstawowym poziomie agrotechniki i 101 % wzorca na poziomie intensywnym, drugi rok na LZO dla Lubelszczyzny. Skagen - jakościowa (grupa A). Mrozoodporność prawie. Odporność na septoriozę liści i plew duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana wydała plon 105 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 103 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, pierwszy rok na LZO. Smuga - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność. Odporność na fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka, na septoriozę liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość mała, na rdzę brunatną mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W 2011 roku w badaniach PDOiR na Lubelszczyźnie uzyskano plon ziarna na podstawowym poziomie 101 % wzorca na poziomie intensywnym 102 % wzorca. Jest obecnie najczęściej kontraktowaną i skupowaną odmianą poprzez duże podmioty gospodarcze na lubelskim rynku zbożowym. Bogatka chlebowa (grupa B). Mrozoodporność prawie. Odporność na mączniaka dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła 10

11 . Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W badaniach PDOiR w warunkach woj. lubelskiego uzyskano plon 99 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 100 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, szósty rok na LZO. Jenga chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała. Odporność na septoriozę liści duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów-. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 100 ziaren mała, wyrównanie bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość duże. Zawartość białka, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W badaniach PDOiR w warunkach woj. lubelskiego odmiana ta plonowała najwyżej ze wszystkich badanych odmian, 109 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 104 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, drugi rok na LZO dla Lubelszczyzny. Meteor chlebowa (grupa B). Mrozoodporność dość mała. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów przeciętna. Rośliny niskie o dość dużej odporność na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnim cyklu badań PDOiR w warunkach Lubelszczyzny uzyskano plon 102 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 100 % wzorca na intensywnym poziomie uprawy, trzeci rok na LZO woj. lubelskiego. Mulan chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści- dość duża, na mączniaka, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporność na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość duża. Zawartość białka, ilość glutenu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W dwuletnim cyklu badań PDOiR w warunkach Lubelszczyzny uzyskano plon 105 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 103 % wzorca na wysokim poziomie uprawy, drugi rok na LZO woj. lubelskiego. Nutka chlebowa (grupa B) przydatna na cele młynarsko piekarskie. Mrozoodporność mała. Odporność na choroby zróżnicowana: na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną i mączniaka dość mała. Wysokość roślin. odporna na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach dość mała. Gęstość zsypna, liczba opadania duża, zawartość glutenu dość duża a jego jakość wyrażona indeksem dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnim cyklu badań uzyskano plon 100 % wzorca na a 1 i 102 % wzorca na a 2, od siedmiu lat na LZO dla Lubelszczyzny. 11

12 Jęczmień jary charakterystyka odmian jęczmienia jarego zalecanych do uprawy na terenie woj. lubelskiego. 1 Atico 2 Conchita 3 Frontier 4 KWS Olof 5 Sebastian 6 Stratus 7 - Suweren Lista zalecanych odmian jęczmienia jarego do uprawy na terenie województwa lubelskiego została sporządzona na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Doświadczenia polowe realizowano w czterech punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach Odmiany badano pod kątem przydatności pastewnej. Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Rok wpisania do krajowego rejestru / rok włączenia do LZO Plon ziarna ( ) a 1 a 2 Wzorzec dt/ha 61,8 70,0 Hodowca 1 Atico P 2009/ Małopolska Hodowla Roślin-HBP Kraków 2 Conchita B 2009/ KWS Lochow Polska Kondratowice 3 Frontier P 2006/ HaGe Polska sp.z o.o. Żołędowo 4 KWS Olof P 2010/ KWS Lochow Polska Kondratowice 5 Sebastian B 2005/ HaGe Polska sp.z o.o. Żołędowo 6 Stratus B 1999/ Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 7 Suweren P 2010/ Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR Wzorzec z wszystkich badanych odmian( pod kątem przydatności pastewnej) P odmiana pastewna B odmiana browarna a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) 12

13 Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2011). Wysokość roślin (cm) Wyleganie Wyrównanie ziarna >2,5mm w % Zawartość białka ( N x 6,25 ) skali 9 Mączniak Plamistość siatkowa Rdza jęczmienia Rynchosporioza Czarna plamistość 1 Atico 81 6, ,0 7,3 7,0 7,8 7,5 2 Conchita 70 6, ,1 7,5 7,7 7,7 7,6 3 Frontier 65 7, ,0 7,5 7,6 7,8 7,6 4 KWS Olof 75 6, ,1 7,6 7,6 8,0 7,8 5 Sebastian 66 6, ,9 7,2 7,4 7,7 7,0 6 Stratus 77 6, ,0 7,3 7,5 7,6 7,2 7 Suweren 80 6, ,9 7,3 7,6 7,7 7,1 Skala 1-9 : 9- wartość bardzo duża, 5, 1 bardzo mała. Atico typu pastewnego. Odporność na rynchosporiozę dość duża, na mączniaka, czarną plamistość i plamistość siatkową-, na rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby. w trzyletnim cyklu badań wykazała swój wysoki potencjał plonowania. Uzyskano 105 % wzorca na a 1 i 107 % wzorca na a 2, drugi rok na liście odmian zalecanych do uprawy w woj. lubelskim. Conchita typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej. Odporność na rdzę jęczmienia dość duża, mączniaka, rynchosporiozę, plamistość siatkową i czarną plamistość -. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana wydała plon 103 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy, pierwszy rok na LZO dla woj. lubelskiego. Frontier typu pastewnego. Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość, na mączniaka dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby. kolejny rok potwierdziła swój wysoki potencjał plonowania. Uzyskano plon 104 % wzorca na a 1 i 105 % wzorca na a 2, od pięciu lat na liście odmian zalecanych do uprawy na Lubelszczyźnie. KWS Olof typu pastewnego. Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę. Rośliny średnio wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa

14 ziaren, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. w dwuletnim cyklu badań plonowała najwyżej ze wszystkich badanych odmian. Uzyskano stosownie 111 % wzorca na a 1 i 110 % wzorca na a 2, pierwszy rok na liście odmian zalecanych. Sebastian typu browarnego, o bardzo dobrej wartości technologicznej. Odporność na rdzę jęczmienia i rdzę źdźbłową dość duża na mączniaka, plamistość siatkową i rynchosporiozę a na czarną plamistość dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny wydała plon 103 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 104 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. od sześciu lat na LZO. Stratus typu browarnego. Wartość technologiczna ziarna dobra. Zdrowotność przeciętna. Rośliny średniej wysokości, odporność na wyleganie duża. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre. Ziarno o dość małej zawartości białka. Wymagania glebowe przeciętne. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań plonowała: 104 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 103 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Od ośmiu lat na LZO dla Lubelszczyzny. Suweren typu pastewnego. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę, na czarną plamistość dość mała, na mączniaka prawdziwego - mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie dość duża. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W dwuletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny wydała plon 104 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 106 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, pierwszy rok na LZO dla woj. lubelskiego. Jęczmień ozimy - charakterystyka odmian jęczmienia ozimego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Lomerit 2 Maybrit 3 Merlot 4 Scarpia Lista zalecanych odmian do uprawy jęczmienia ozimego na terenie województwa lubelskiego została sporządzona po raz piąty dla tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w trzech punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach

15 Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Mrozoodporność w skali 9 Rok wpisania do krajowego rejestru / rok włączenia do LZO Plon ziarna ( ) a 1 a 2 Wzorzec dt/ha 70,1 78,7 Hodowca 1 Lomerit 5,5 2002/ KWS Lochow Polska Kondratowice 2 Maybrit / Saaten-Union Polska Wągrowiec 3 Merlot / Saaten-Union Polska Wągrowiec 4 Scarpia / Saaten-Union Polska Wągrowiec Mrozoodporność w skali 9 - wg COBORU (Lista Opisowa Odmian 2011). Wzorzec z wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian (COBORU 2011). Wysokość roślin (cm) Wyleganie Wyrównanie ziarna >2,2 mm w % Zawartość białka ( N x 6,25 ) skala 9 Mączniak prawdziwy Plamistość siatkowa Rdza jęczmienia 1-9 Rynchosporioza 1-9 Czara plamistość Lomerit 103 6, ,4 7,2 7,2 7,9 7,6 2 Maybrit 103 5, ,6 7,0 7,8 7,9 7,2 3 Merlot 111 7, ,1 7,3 8,2 8,0 7,4 4 Scarpia 106 6, ,4 7,2 7,4 8,0 7,5 Skala 1-9 : 9 wartość bardzo duża, 5, 1 bardzo mała. Lomerit - odmiana typu pastewnego. Mrozoodporność przeciętna. Odporność na większość chorób dość duża, jedynie na mączniaka. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, 15

16 wyrównanie ziarna dobre, zawartość białka mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań PDOiR w woj. lubelskim uzyskano plon 103 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 100 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, piąty rok na LZO. Maybrit - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność. Odporność na mączniaka duża, rdzę jęczmienia, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i czarną plamistość- dość duża, na plamistość siatkowa. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny uzyskano plon 101 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 102 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, pierwszy rok na LZO dla woj. lubelskiego. Merlot - odmiana typu pastewnego o kłosie wielorzędowym ościstym. Mrozoodporność nieco powyżej średniej. Odporność na rdzę jęczmienia bardzo duża, na pozostałe choroby duża lub dość duża. Rośliny dość wysokie o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dobre, zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. w trzyletnim cyklu badań PDOiR na Lubelszczyźnie potwierdziła swój wysoki potencjał plonotwórczy, uzyskując 104 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 102 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, piąty rok na LZO dla Lubelszczyzny. Scarpia - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność. Odporność na rynchosporiozę dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość-, na mączniaka mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym. Zawartość białka w ziarnie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny uzyskano najwyższe plony ze wszystkich badanych odmian niezależnie od zastosowanej technologii uprawy, tj. 106 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 104 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Trzeci rok na LZO dla Lubelszczyzny. Pszenżyto ozime - charakterystyka odmian pszenżyta ozimego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Algoso 2 Aliko 3 Baltiko 4 Moderato 5 Todan 6 Trismart 7 Tulus Lista zalecanych odmian do uprawy pszenżyta ozimego na obszarze województwa lubelskiego została sporządzona na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w pięciu punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach

17 Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Mrozoodporność w skali 9 Rok wpisania do krajowego rejestru / rok włączenia do LZO Plon ziarna ( ) a 1 a 2 Wzorzec dt/ha 75,5 85,1 Hodowca 1 Algoso 4,5 2007/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 2 Aliko 5,5 2005/ Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 3 Baltiko * / DANKO Hodowla Roślin Choryń 4 Moderato / DANKO Hodowla Roślin Choryń 5 Todan / Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 6 Trismart / DANKO Hodowla Roślin Choryń 7 Tulus 4,5 2009/ Saaten-Union Polska Wągrowiec Mrozoodporność w skali 9 - wg COBORU (Lista Opisowa Odmian 2011) Baltiko *- odmiana krótkosłoma Wzorzec z wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2011). Wysokość roślin (cm) Wyleganie Porastanie Wyrównanie ziarna >2,2 mm w % Liczba opadania Zawartość białka ( N x 5,83 ) skala 9 Mączniak Rdza Brunatna Rynchosporioza 1-9 Septorioza liści Septorioza plew 1 Algoso 121 7, ,5 6,7 7,6 6,7 7,4 2 Aliko 128 5, ,5 7,2 7,9 6,8 7,2 3 Baltiko 96 8, ,9 6,0 7,8 6,7 7,3 4 Moderato 126 6, ,9 8,4 7,7 7,4 7,5 5 Todan 123 6, ,7 7,9 8,2 7,3 7,2 6 Trismart 123 6, ,2 5,7 7,7 6,2 7,2 7 Tulus 118 7, ,1 8,3 7,9 7,4 7,7 Skala 1-9 : 9 wartość bardzo duża, 5, 1 bardzo mała. 17

18 Algoso pastewna. Mrozoodporność. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła, na fuzariozę kłosów dość mała, na septoriozę liści mała, na mączniaka mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny uzyskano plon 106 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 110 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, trzeci rok na LZO dla woj. lubelskiego. Jest to obecnie najwyżej plonująca odmiana. Aliko pastewna. Mrozoodporność dość duża. Odporność na rdzę źdźbłową duża, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka, septoriozę liści, septoriozę plew i rynchosporiozę - przeciętna, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania mała. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana potwierdziła swój wysoki potencjał plonowania, uzyskując 101 % wzorca na podstawowym poziomie uprawy i 106 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Od pięciu lat na LZO. Baltiko typu półkarłowego, mrozoodporność dość mała. Odporności na mączniaka, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchsporiozę i choroby podstawy źdźbła, na rdzę brunatną dość mała. Rośliny bardzo niskie o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosach, liczba opadania mała do bardzo małej. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W badaniach PDOiR na Lubelszczyźnie w latach (2009/11) uzyskano plon 99 % wzorca na podstawowym poziomie uprawy i 100% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, czwarty rok na LZO dla woj. lubelskiego. Moderato pastewna, typu tradycyjnego (o normalnej wysokości roślin).mrozoodporność. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na septoriozę liści duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę plew i rynchosporiozę dość duża, na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosach dość mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. W trzyletnim cyklu badań (2009/11) odmiana plonowała na poziomie 100 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 103 % wzorca na wysokim poziomie uprawy, od siedmiu lat na LZO dla Lubelszczyzny. Todan typu tradycyjnego, mrozoodporność. Odporność na rdzę brunatną duża, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża. Rośliny dość wysokie o małej odporności na wyleganie. Termin dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnich badaniach na Lubelszczyźnie uzyskano plon 100 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 101 % wzorca na wysokim poziomie uprawy, od siedmiu lat na LZO. Trismart pastewna, mrozoodporność dość duża. Odporność na septoriozę plew i fuzariozę kłosów, na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość mała, na septoriozę liści mała do bardzo małej, na rdzę brunatną bardzo mała. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie, liczba opadania dość duża. Zawartość białka. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań (2009/11) odmiana potwierdziła swój wysoki potencjał plonotwórczy, uzyskując 101 % wzorca na przeciętnym poziomie 18

19 agrotechniki i 103 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Trzeci rok na liście zalecanych odmian dla Lubelszczyzny. Tulus pastewna, mrozoodporność prawie. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka, septoriozę plew i liści oraz fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań (2009/11) uzyskano 109 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy. Pierwszy rok na liście zalecanych odmian dla Lubelszczyzny. Żyto ozime - charakterystyka odmian żyta ozimego zalecanych do uprawy na terenie woj. lubelskiego. 1 Bosmo 2 Dańkowskie Diament 3 Stanko 4 Bellami F 1 5 Brasetto F 1 6 Gonello F 1 Lista zalecanych odmian do uprawy żyta ozimego na terenie województwa lubelskiego została sporządzona po raz piąty dla tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w dwóch punktach doświadczalnych w województwie lubelskim i jednym punkcie doświadczalnym w województwie mazowieckim. Proponowane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Rok wpisania do krajowego Plon ziarna ( ) rejestru / rok włączenia a 1 a 2 do LZO Wzorzec dt/ha 69,9 81,0 Hodowca 1 Bosmo 2001/ Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR 2 Dańkowskie Diament 2005/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 3 Stanko 2007/ Dr Stanisław Ramenda Antoniny 4 Bellami F / KWS Lochow Polska Kondratowice 5 Brasetto F / KWS Lochow Polska Kondratowice 6 Gonello F / KWS Lochow Polska Kondratowice Wzorzec z wszystkich badanych odmian (w tym mieszańcowych) F 1 - odmiana mieszańcowa a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) 19

20 Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2011). Wysokość roślin (cm) Wyleganie Porastanie Wyrównanie ziarna >2,2 mm w % Liczba opadania Zawartość białka Mączniak Rdza brunatna Rdza źdźbłowa 1-9 Rynchosporioza 1-9 Septorioza liści 1 Bosmo 158 5, ,9 7,6 7,5 7,3 6,6 2 Dańkowskie Diament 149 5, ,2 6,8 7,2 7,3 6,5 3 Stanko 150 5, ,7 6,9 7,5 7,2 6,4 4 Bellami F , ,6 6,8 6,8 7,3 6,9 5 Brasetto F , ,8 6,9 7,0 7,2 6,8 6 Gonello F , ,8 6,7 6,7 7,1 6,8 Skala 1-9 : 9 wartość bardzo duża, 5, 1 bardzo mała. Bosmo odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno, o dobrej zimotrwałości. Zdrowotność dobra, odporność na rdzę brunatną bardzo duża na mączniaka i rdzę źdźbłową dość duża, na rynchosporiozę i septoriozę liści przeciętna. Rośliny dość wysokie o średniej odporność na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach przeciętna. Zawartość białka dość duża, liczba opadania dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W badaniach PDOiR w woj. lubelskim w trzyletnim cyklu badań uzyskano plon 91 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy. Dańkowskie Diament - odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Zimotrwałość dobra. Odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę przeciętna, na mączniaka i choroby podstawy źdźbła dość mała. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie ziarna w kłosach, liczba opadania i zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań w woj. lubelskim uzyskano plon ziarna w wysokości 90 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 89 % wzorca na wysokim poziomie uprawy. Stanko - odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na rdzę brunatną dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową i septoriozę liści-, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W warunkach Lubelszczyzny jest to najwyżej plonującą odmiana z grupy odmian populacyjnych. W badaniach PDOiR w latach (2009/11) uzyskano plon w wysokości; 93 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy. Bellami F 1 - odmiana mieszańcowa, trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła- dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłowa i septoriozę liści-. Rośliny niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach 20

21 przeciętna. Masa 1000 ziaren, wyrównanie dość dobre. Gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość mała, liczba opadania duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie (2009/11) uzyskano plon 107 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 108 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Brasetto F 1 - odmiana mieszańcowa, trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka, rdzę źdźbłowa, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną i rynchosporiozę. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby. Jest to aktualnie najwyżej plonująca odmiana w tym gatunku. W badaniach PDOiR w latach (2009/11) uzyskano plon 112 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy. Pierwszy rok na LZO dla Lubelszczyzny. Gonello F 1 - odmiana mieszańcowa, trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną i rynchosporiozę, na rdzę źdźbłową dość mała. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie (2009/11) uzyskano plon 105 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 110 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Pierwszy rok na LZO dla Lubelszczyzny. Rzepak ozimy charakterystyka odmian rzepaku ozimego zalecanych do uprawy na terenie woj. lubelskiego. 1 Adriana 2 Casoar 3 NK Bold 4 NK Pegaz 5 Exotic F 1 6 Extend F 1 7 Nelson F 1 7 NK Petrol F 1 8 Toccata F 1 10 Visby F 1 Listę zalecanych odmian rzepaku ozimego do uprawy na terenie województwa lubelskiego opracowano na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w trzech punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach Uzyskane wyniki z 2011 roku w (jedno doświadczenie) nie pozwalają w myśl obowiązujących zasad na skreślenie lub włączenie odmian na tą listę. 21

22 Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Lp Rok wpisania do krajowego rejestru / rok włączenia do LZO Wzorzec dt/ha 48,3 Zimotrwałość w skali 9 Plon nasion ( ) Hodowca odmiany populacyjne 1 Adriana * 7,8 2008/ Limagrain Central Europe Societe Poznań 2 Casoar 7,6 2007/ Monsanto Polska sp. z o.o. Warszawa 3 NK Bold * 7,3 2008/ Syngenta Seeds sp. z o.o. Warszawa 4 NK Pegaz * 7,4 2008/ Syngenta Seeds sp. z o.o. Warszawa odmiany mieszańcowe 1 Exotic * F 1 7,9 2008/ Monsanto Polska sp. z o.o. Warszawa 2 Extend F 1 7,6 2006/ Monsanto Polska sp. z o.o. Warszawa 3 Nelson F 1 7,7 2006/ Syngenta Seeds sp. z o.o. Warszawa 4 NK Petrol* F 1 7,7 2008/ Syngenta Seeds sp. z o.o. Warszawa 5 Toccata F 1 7,8 2007/ Syngenta Seeds sp. z o.o. Warszawa 6 Visby * F 1 7,8 2008/ Saaten-Union Polska Wągrowiec Wzorzec z wszystkich badanych odmian Zimotrwałość w skali 9 - wg COBORU (Lista Opisowa Odmian 2010) * - odmiana badana w latach Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2010) Zawartość w nasionach tłuszczu % s.m. glukozynolanów µm/g Zawartość w śrucie białka włókna % smb Wysokość roślin (cm) Wyleganie (%) Zgnilizna twardzikowa % roślin Sucha zgnilizna kapustnych % roślin Czerń krzyżowych skala 9 1 Adriana 47,4 9,1 37,2 9, ,6 2 Casoar 44,9 14,2 36,5 9, ,2 3 NK Bold 46,5 10,1 35,8 9, ,2 4 NK Pegaz 46,6 9,4 34,9 9, ,3 5 Exotic F 1 44,3 15,1 38,3 9, ,3 6 Extend F 1 45,1 14,5 37,7 9, ,1 7 Nelson F 1 44,7 18,9 36,6 9, ,8 8 NK Petrol F 1 45,2 8,8 37,3 9, ,5 9 Toccata F 1 46,0 20,0 38,5 9, ,4 10 Visby F 1 45,5 7,7 36,2 9, ,3 Skala wartość cechy: 9 - bardzo duża, 5, 1 bardzo mała. 22

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Lista Zalecanych Odmian

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest prawnie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI GROCH

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA LZO 2010

PSZENICA OZIMA LZO 2010 LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI PSZENICA OZIMA LZO 2010 LUDWIG Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2012 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Goplana 2 Kandela 3 Mandaryna 4 Rusałka 5 Serenada 6 Tybalt 7 Harenda Listę odmian zalecanych w

Bardziej szczegółowo

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. uprawa aktualności 24 ZBOŻA. Nowe odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Nowe odmiany zbóż ozimych W 2017 roku na podstawie badań rejestrowych prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych, należących

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2013 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 PSZENICA OZIMA LEGENDA (2005) Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dość duża. Odporność na septoriozę plew -

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Średni plon odmian owsa w dt/ha w 2012r.

Średni plon odmian owsa w dt/ha w 2012r. Ocena odmian zbóż za sezon 2011/ roku na podstawie doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego prowadzonych w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2011/

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017 zboża jare zboża ozime rzepak ozimy

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA 2017( )

PSZENICA JARA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA JARA 2017(2015-2017) Bukówka.Październik 2017 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2014 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku.

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku. III Żyto ozime Ziarno żyta wykorzystywane jest wielokierunkowo. Według szacunków aż połowa corocznych zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, mimo że dla większości grup zwierząt jest to pasza nienajlepsza.

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2016 Karzniczka, luty 2016 "Europejski

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany PSZENICA JARA Doświadczenia z pszenicą jarą prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 17 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 9 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe odmiany siewnych zbóż ozimych 2018 w ofercie DABEST. Jęczmień, Pszenżyto, Żyto, Pszenica

Pozostałe odmiany siewnych zbóż ozimych 2018 w ofercie DABEST. Jęczmień, Pszenżyto, Żyto, Pszenica Pozostałe odmiany siewnych zbóż ozimych 2018 w ofercie DABEST Jęczmień, Pszenżyto, Żyto, Pszenica Jęczmień EUFORA - odmiana pastewna dwurzędowa; plonowanie bardzo dobre na wszystkich stanowiskach; dobra

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 (2012-2014) Zeszyt 2 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2015 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001 III Żyto ozime Żyto dobrze wykorzystuje zapasy wody pozimowej, wyróżnia się najwyższą mrozoodpornością, jak również posiada najniższe wymagania w odniesieniu do gleby i przedplonu oraz dość dobrze znosi

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2012 Karzniczka, luty

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Dyrektor: mgr inż. Norbert Styrc

Dyrektor: mgr inż. Norbert Styrc Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w woj. śląskim ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek,

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa opolskiego 2019

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa opolskiego 2019 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa opolskiego 2019 Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie opolskim realizowany przez Wojewódzki Zespół PDO. Podmiot

Bardziej szczegółowo

VI Pszenica jara. Tabela 31. Pszenica jara odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO LOZ. Grupa, jakości

VI Pszenica jara. Tabela 31. Pszenica jara odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO LOZ. Grupa, jakości VI Pszenica jara Pszenica jara odgrywa mniejszą rolę w uprawie zbóż niż pszenica ozima ze względu na niższą plenność i zawodność plonów. Uprawa tego gatunku ma jednak duże znaczenie w niektórych rejonach,

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2017 Karzniczka, luty 2017 Europejski

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew może poprawić

Bardziej szczegółowo

Omiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego

Omiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego Na tegorocznej Liście Odmian Zalecanych znalazły się 24 odmiany roślin jarych, 32 ozimych oraz 13 odmian ziemniaków jadalnych i 6 odmian ziemniaków skrobiowych. Podstawą do ustalenia Listy była analiza

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2007

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2007 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2007 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI Pawłowice, marzec 2007 1 Stacja Doświadczalna

Bardziej szczegółowo

13 lutego 2013 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie obyło się Posiedzenie Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa

13 lutego 2013 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie obyło się Posiedzenie Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa 13 lutego 2013 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie obyło się Posiedzenie Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR), na którym ustalone zostały

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 OWIES. Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru 2012,2011,2010

Tabela 1 OWIES. Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru 2012,2011,2010 WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH W POKAZOWYM GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM W CHWAŁOWICACH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W RADOMIU Wstęp W roku w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

polecamy do uprawy: ziaren/m2

polecamy do uprawy: ziaren/m2 Pszenica CH CAMPALA GRUPA E/A Pewna jakość! CH CAMPALA jest plenną pszenicą jarą o bardzo wysokiej ocenie parametrów technologicznych ziarna. Wczesne kłoszenie pozwala tej odmianie zdecydowanie efektywniej

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza I Pszenica ozima Pszenica ozima ma największe znaczenie spośród zbóż uprawianych w Polsce. Od wielu lat hodowla pszenicy zarówno w kraju, jak i za granicą wykazuje duży postęp. Świadczy o tym wpisywana

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż posiada wiele zalet, między innymi toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleby.

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych.

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych. Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych. W sezonie 2012/2013 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Pszenżyta ozime siewne

Pszenżyta ozime siewne Pszenżyta ozime siewne 2017 www.dabest.pl 1 2 3 Pszenżyto PALERMO - stabilny, wysoki plon! Odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokim i stabilnym plonie. Wykazuje nadzwyczajną zdrowotność, szczególnie

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, co stanowi

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2006

LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2006 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Stacja Koordynująca PDO w województwie śląskim ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek, tel./fax 032 2334187 LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2015 roku wynosiła ponad 1,3 mln ha i była podobna do lat poprzednich.

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Rok wpisu do KR Rok włącz do LZO Kod kraju pochodz. Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenie z pszenicą ozimą w województwie małopolskim w sezonie 2010/11 założono w trzech punktach: tj. SDOO Węgrzce

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo