Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa opolskiego 2019

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa opolskiego 2019"

Transkrypt

1 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa opolskiego 2019

2 Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie opolskim realizowany przez Wojewódzki Zespół PDO. Podmiot koordynujący Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach. Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Jolanta Głogowska sekretarz Wojewódzkiego Zespołu PDO dr inż. Krzysztof Gawęcki dyrektor SDOO w Głubczycach Skład i druk: Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j. Sobolewo, ul. Tygrysia 50, Białystok tel , Rozpowszechnianie danych zawartych w publikacji z podaniem COBORU SDOO w Głubczycach jako źródła informacji

3 Spis treści WPROWADZENIE PSZENICA OZIMA JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME RZEPAK OZIMY PSZENICA JARA JĘCZMIEŃ JARY OWIES SOJA ZIEMNIAK BOBIK GROCH

4 WPROWADZENIE 4SDOO W GŁUBCZYCACH Realizując nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w Polsce przekazujemy w Państwa ręce kolejną publikację Listy Odmian Zalecanych do uprawy w województwie opolskim na rok Program PDO funkcjonuje nieprzerwanie od 1998r. Jest to prawnie umocowany system doświadczalny, w realizacji którego współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem polskiego rolnictwa poprzez wdrażanie do praktyki rolniczej szerokorozumianego postępu hodowlanego i agrotechnicznego. Podstawy prawne funkcjonowania PDO w Polsce określają następujące akty prawne: - Ustawa z dn. 9 listopada 2012r o nasiennictwie; - Ustawa z dn. 25 listopada 2010r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych Na szczeblu krajowym organem doradczym i opiniodawczym jest Krajowy Zespół Koordynujący (KZK PDO), w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska rolniczego: firm, instytucji, producentów rolnych, hodowców, świata nauki. Członków KZK PDO powołuje Dyrektor COBORU na okres 4-letniej kadencji. Przewodniczącym KZK w obecnej kadencji jest Pan dr inż. Jacek Rajewski. Na poziomie województw funkcjonują Zespoły Wojewódzkie PDO (WZ PDO), zaś podmiotem koordynującym Program jest Stacja Doświadczalna Oceny Odmian (SDOO), jako Oddział Terenowy COBORU. Do zadań WZ PDO należy opracowanie planu i zakresu badań w województwie, ustalenie liczby doświadczeń, ilości odmian oraz ustalenie zasad upowszechniania informacji o wynikach badań i doświadczeń PDO. W roku 2018 na terenie województwa opolskiego Program realizowano w sześciu lokalizacjach: SDOO Głubczyce, OODR Łosiów, GRN Pagro Pągów, HR Smolice O/Bąków oraz HZ Zamarte O/ Stare Olesno i drugi rok z rzędu w ZSCKR w Bogdańczowicach gdzie zlokalizowano doświadczenia z odmianami soi. Program PDO w sezonie wegetacyjnym obejmował w województwie opolskim 34 doświadczenia w 10 gatunkach roślin uprawnych. Lokalizacja doświadczeń nie jest przypadkowa, odzwierciedla ona przekrój warunków glebowych i klimatycznych naszego województwa. Uzyskiwane wyniki z doświadczeń i przygotowana na ich bazie rekomendacja odmian może stanowić podstawę decyzji o wyborze odmian dla producentów rolnych z terenu całego województwa. Wyrażam głęboką nadzieję, że rekomendacja odmian dokonana na bazie wyników doświadczeń PDO, posłuży Państwu przy wyborze najwłaściwszej odmiany! Krzysztof Gawęcki

5 PSZENICA OZIMA Lp ODMIANA KR/ CCA ROK WPISANIA NA LOZ WARTOŚĆ TECH- NOLOGICZNA ZIMOTRWAŁOŚĆ skala 9 o PLON ZIARNA % WZORCA a 1 a 2 1. ARKADIA KR 2012 A ARTIST KR 2016 B BELISSA KR 2017 B BONANZA KR 2019 B 4 102* 99* 5. FRANZ KR 2016 A FRISKY KR 2017 C 3 103* 102* 7. HONDIA KR 2017 A 5, KWS DAKOTANA KR 2016 A LG JUTA KR 2019 B 5,5 98* 100* 10. LINUS KR 2012 A PATRAS KR 2014 A POKUSA KR 2019 B RGT KILIMANJARO KR 2017 A KR Krajowy Rejestr Odmian A odmiana jakościowa B odmiana chlebowa 3 6 zimotrwałość w skali 9 o wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian a 1 81,3 dt/ha przeciętny poziom agrotechniki a 2 96,8 dt/ha intensywny poziom agrotechniki * dla odmian Bonanza, Frisky i LG Juta wzorzec z lat (a1 82,0 a2 99,9 dt/ha) ARKADIA Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń Odmiana jakościowa A, o zimotrwałości 6. Większa odporność na rdzę brunatną, mniejsza na mączniaka, septoriozę liści, choroby podsuszkowe i fuzariozę kłosów. Rośliny wysokie, o większej podatności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania wcześniejszy. Odporność na porastanie ziarna w kłosach mniejsza. Plon ziarna wysoki, zwłaszcza po soi i kukurydzy na ziarno w opóźnionym terminie. Masa tysiąca ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym większe. Zawartość białka mniejsza, ilość glutenu wyższa. Wskaźnik sedymentacji i liczba opadania mniejsze. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. ARTIST Hodowca: DSV Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana chlebowa B, o zimotrwałości 4. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew, średnia na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów, dość mała na septoriozę liści i brunatną plamistość liści. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach dość duża. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren duża, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacji duży do bar- LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

6 6SDOO W GŁUBCZYCACH dzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. BELISSA Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice Odmiana chlebowa B, o zimotrwałości 5. Średnia odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatna plamistość liści i septoriozę plew, mniejsza na rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Zawartość białka i wskaźnik sedymentacji dość duże. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. BONANZA Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana chlebowa B, o zimotrwałości 4. Dość duża odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów, średnia na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew, oraz na rdzę żółtą. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna dość dobry. Masa tysiąca ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. FRANZ Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana jakościowa A, o zimotrwałości 3. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę liści, średnia na choroby podstawy źdźbła, rdze żółtą i septoriozę plew a mała na fuzariozę kłosów. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. FRISKY Hodowca: Limagrain Central Europe Societe Europeenne spółka Europejska Oddziała w Polsce, Poznań Odmiana pastewna C, o zimotrwałości 3. Duża odporność na rdzę brunatną, dość duża na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę liści i septoriozę plew, średnia na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów. Rośliny

7 dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacji duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. HONDIA Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń Odmiana jakościowa A, o zimotrwałości 5,5. Dość duża odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów, średnia na rdzę brunatną rdzę żółtą, septoriozę liści i septoriozę plew. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość duża, wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. KWS DAKOTANA Hodowca: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice Odmiana jakościowa A, o zimotrwałości 3. Dość duża odporność na rdzę brunatna i septoriozę liści, średnia na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość duża, wskaźnik sedymentacji duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. LG JUTA Hodowca: Limagrain Central Europe Societe Europeenne spółka Europejska Oddział w Polsce, Poznań Odmiana chlebowa B, o zimotrwałości 5,5. Duża odporność na septoriozę liści, dość duża na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę żółtą, średnia na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Odporność na porastanie ziarna w kłosach przeciętna. Plon ziarna dobry. Masa tysiąca ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość mała, wskaźnik sedymentacji duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

8 8SDOO W GŁUBCZYCACH LINUS Hodowca: RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice Odmiana jakościowa A, o zimotrwałości 4. Większa odporność na septoriozę i fuzariozę kłosów. Rośliny niższe, o większej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późniejszy, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach mniejsza. Plon ziarna wysoki, zwłaszcza po rzepaku ozimym, pszenicy i soi w optymalnym terminie siewu oraz po kukurydzy na ziarno w opóźnionym terminie siewu. Masa tysiąca ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym niższe. Zawartość białka średnia, ilość glutenu wyższa. Wskaźnik sedymentacji i liczba opadania niższe. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. PATRAS Hodowca: DSV Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana jakościowa A, o zimotrwałości 4.Większa podatność na brunatną plamistość liści, septoriozę i fuzariozę kłosów, mniejsza na septoriozę liści. Rośliny średniej wysokości, o lepszej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania wcześniejszy. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna średni, wyższy po kukurydzy na ziarno w opóźnionym terminie siewu. Masa tysiąca ziaren i wyrównanie wysokie, gęstość ziarna w stanie zsypnym mniejsza. Zawartość białka średnia, ilość glutenu niższa. Wskaźnik sedymentacji średni, liczba opadania wysoka. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. POKUSA Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Strzelce Odmiana chlebowa B, o zimotrwałości 3. Zdrowotność przeciętna. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna dość dobry. Masa tysiąca ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacji dość duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. RGT KILIMANJARO Hodowca: RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice Odmiana jakościowa A, o zimotrwałości 3. Dość duża odporność na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów, średnia na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną plamistość liści, dość mała na mączniaka prawdziwego. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość duża, wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki.

9 JĘCZMIEŃ OZIMY Lp ODMIANA KR/ CCA ROK WPISANIA NA LOZ ZIMOTRWAŁOŚĆ skala 9 o PLON ZIARNA % WZORCA a 1 a 2 1. KWS KOSMOS KR SU VIRENI (2 rzędowa) KR TITUS KR ZENEK KR , rz odmiana dwurzędowa KR Krajowy Rejestr Odmian 4,5 6 zimotrwałość w skali 9 o wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian a 1 83,6 dt/ha przeciętny poziom agrotechniki a 2 99,3 dt/ha intensywny poziom agrotechniki KWS KOSMOS Hodowca: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice Odmiana wielorzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 5. Średnia odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę, dość mała na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatna plamistość. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o przeciętnej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. SU VIRENI Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana dwurzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 5. Średnia odporność na plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość, dość mała na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o przeciętnej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. TITUS Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego o zimotrwałości 5. Większa odporność na pleśń śniegową i mączniaka. Rośliny bardzo wysokie, o większej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późniejszy, dojrzewania średni. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren i wyrównanie duże. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

10 ZENEK Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń Odmiana wielorzędowa typu pastewnego o zimotrwałości 5,5. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego, średnia na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę, dość mała na ciemnobrunatną plamistość. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren dość mała, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. SDOO W GŁUBCZYCACH 10

11 PSZENŻYTO OZIME Lp ODMIANA KR/ CCA ROK WPISANIA NA LOZ ZIMOTRWAŁOŚĆ skala 9 o PLON ZIARNA % WZORCA a 1 a 2 1. AVOKADO KR ,5 106* KASYNO KR ,5 99* 103* 3. LOMBARDO k KR MELOMAN KR , RUFUS KR ,5 99* 108* KR Krajowy Rejestr Odmian k odmiana krótkosłoma w odmiana zalecana wstępnie 3 6 zimotrwałość w skali 9 o wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian a 1 82,0dt/ha przeciętny poziom agrotechniki a 2 95,7dt/ha intensywny poziom agrotechniki * dla odmian Avokado, Kasyno, Rufus wzorzec z lat (a1 85,9, a2 99,6dt/ha) AVOKADO Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń Odmiana pastewna o zimotrwałości 5,5. Duża odporność na septoriozę plew, dość duża na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów, średnia na septoriozę liści i rynchosporiozę, mała na pleśń śniegową. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach dość duża. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. KASYNO Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń Odmiana pastewna o zimotrwałości 5,5. Duża odporność na rdzę brunatną, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów, dość duża na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i rynchosporiozę, średnia na choroby podstawy źdźbła i septoriozę plew. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka mała, liczba opadania dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

12 LOMBARDO Hodowca: Syngenta Polska sp. z o.o., Warszawa Odmiana pastewna o zimotrwałości 5. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew, średnia na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści, rynchosporiozę fuzariozę kłosów, mała na rdzę brunatną. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka mała, liczba opadania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. SDOO W GŁUBCZYCACH MELOMAN Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Strzelce Odmiana pastewna o zimotrwałości 5,5. Duża odporność na mączniaka prawdziwego, dość duża na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów, średnia na rynchosporiozę, dość mała na pleśń śniegową. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Odporność na porastanie ziarna w kłosach dość duża. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka dość mała, liczba opadania duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. RUFUS Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana pastewna o zimotrwałości 4,5. Dość duża odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego i septoriozę liści, średnia na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę plew, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, liczba opadania bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. 12

13 ŻYTO OZIME Lp ODMIANA KR/ CCA ROK WPISANIA NA LOZ PLON ZIARNA % WZORCA a 1 a 2 1. KWS BINNTTO F 1 KR 2017 w 107* 107* 2. KWS DOLARO F 1 KR 2017 w 113* 108* 3. KWS FLORANO F 1 KR * 106* 4. SU ARVID F 1 KR * 112* 5. SU PERFORMER F 1 KR SU PROMOTOR F 1 KR TUR F 1 KR KR Krajowy Rejestr Odmian F 1 odmiana mieszańcowa w odmiana zalecana wstępnie wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian a 1 79,0 dt/ha przeciętny poziom agrotechniki a 2 92,2 dt/ha intensywny poziom agrotechniki * dla odmian KWS Binto, KWS Dolaro, KWS Florano, SU Arvid wzorzec z lat (a1 81,0, a2 93,9 dt/ha) KWS BINNTTO Hodowca: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice Odmiana mieszańcowa. Dość duża odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rynchosporiozę i septoriozę liści, średnia na pleśń śniegową i rdzę źdźbłową, dość mała na mączniaka prawdziwego. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość mała, liczba opadania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. KWS DOLARO Hodowca: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice Odmiana mieszańcowa. Dość duża odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozę liści, średnia na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość mała, liczba opadania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. KWS FLORANO Hodowca: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice Odmiana mieszańcowa. Dość duża odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozę liści, dość mała na mączniaka prawdziwego. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kło- LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

14 SDOO W GŁUBCZYCACH 14 sach średnia. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren dość mała, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka mała, liczba opadania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. SU ARVID Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana mieszańcowa. Dość duża odporność na pleśń śniegową, średnia na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i septoriozę liści, dość mała na rdzę brunatną i rdzę źdźbłową. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka mała, liczba opadania dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. SU PERFORMER Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana mieszańcowa. Średnia odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka mała do bardzo małej, liczba opadania duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. SU PROMOTOR Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana mieszańcowa. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego, średnia na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozę liści. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka mała do bardzo małej, liczba opadania dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. TUR Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice Odmiana mieszańcowa. Duża odporność na mączniaka właściwego, rdzę brunatną i septoriozę liści. Rośliny wyższe, o lepszej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach mniejsza. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren średnia, wyrównanie większe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka mniejsza, liczba opadania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby większa.

15 RZEPAK OZIMY ROK WPISANIA PLON ZIARNA % WZORCA Lp ODMIANA KR/CCA NA LOZ ATORA F 1 KR BONANZA F 1 KR * 3. DK EXCEPTION F 1 CCA * 4. DK EXOTTER F 1 KR 2019 w 128** 5. DK EXPIRO F 1 KR * 6. DK EXPRESSION F 1 KR * 7. DK EXTRACT F 1 KR * 8. DX PLATINIUM F 1 KR * 9. ES IMPERIO F 1 KR * 10. MARCOPOLOS F 1 KR STEFANO KWS F 1 KR 2019 w 122** 12. SY FLORIDA F 1 KR SY ILONA KR * 14. TIGRIS F 1 KR * KR Krajowy Rejestr CCA Wspólnotowy Katalog Odmian F 1 odmiana mieszańcowa w odmiana zalecana wstępnie wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian 36,6 dt/ha * dla odmian Bonanza, DK Exception, DK Expiro, DK Expression, DK Extract, DK Platinium, ES Imperio, SY Ilona, Tigris wzorzec z lat ,0 dt/ha ** dla odmian DK Exotter, Stefano KWS wzorzec z 2018 roku 50,1 dt/ha ATORA Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych, większa na suchą zgniliznę kapustnych. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. BONANZA Hodowca: RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych, średnia na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion nieco większa od średniej. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

16 DK EXCEPTION Hodowca: Monsanto Polska sp. z o.o., Warszawa Odmiana mieszańcowa ze wspólnotowego katalogu odmian rolniczych (CCA), nie wpisana do Krajowego Rejestru, o przeciętnej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych, mniejsza od średniej na choroby podstawy łodygi, większa od średniej na czerń krzyżowych. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Masa 1000 nasion średnia. SDOO W GŁUBCZYCACH DK EXOTTER w Hodowca: Monsanto Polska sp. z o.o., Warszawa Odmiana mieszańcowa o dość dużej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych, mniejsza od średniej na choroby podstawy łodygi. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco wcześniejszy od średniego, dojrzałości technicznej średni. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. Masa 1000 nasion średnia. DK EXPIRO Hodowca: Monsanto Polska sp. z o.o., Warszawa Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych, średnia na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych. Rośliny dość wysokie, o nieco mniejszej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. 16 DK EXPRESSION Hodowca: Monsanto Polska sp. z o.o., Warszawa Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, mniejsza od średniej na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych. Rośliny średniej wysokości, o nieco mniejszej od średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

17 DK EXTRACT Hodowca: Monsanto Polska sp. z o.o., Warszawa Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi, średnia na zgniliznę twardzikową, mniejsza od średniej na czerń krzyżowych. Rośliny średniej wysokości, o nieco mniejszej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. DK PLATINIUM Hodowca: Monsanto Polska sp. z o.o., Warszawa Odmiana mieszańcowa o przeciętnej zimotrwałości. Średnia odporność na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych, mniejsza od średniej na zgniliznę twardzikową. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. ES IMPERIO Hodowca: Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań Odmiana mieszańcowa o dość dużej zimotrwałości. Średnia odporność na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych, mniejsza od średniej na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion większa od średniej. MARCOPOLOS Hodowca: KWS Polska sp. z o.o., Poznań Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych, średnia na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi. Rośliny dość wysokie, o mniejszej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

18 STEFANO KWS Hodowca: KWS Polska sp. z o.o., Poznań Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na choroby podstawy łodygi, średnia na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. Masa 1000 nasion średnia. SDOO W GŁUBCZYCACH SY FLORIDA Hodowca: Syngenta Polska sp. z o.o., Warszawa Odmiana mieszańcowa o mniejszej od średniej zimotrwałości. Większa od średniej odporność na zgniliznę twardzikową, średnia na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 średnia. SY ILONA Hodowca: Syngenta Polska sp. z o.o., Warszawa Odmiana populacyjna o dość dużej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych, mniejsza od średniej na suchą zgniliznę kapustnych. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion dość duża. 18 TIGRIS Hodowca: Monsanto Polska sp. z o.o., Warszawa Odmiana mieszańcowa o średniej zimotrwałości. Średnia odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi, mniejsza od średniej na czerń krzyżowych. Rośliny dość wysokie, o nieco mniejszej od średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia

19 PSZENICA JARA Lp ODMIANA KR/ CCA ROK WPISANIA NA LOZ WARTOŚĆ TECHNOLO- GICZNA PLON ZIARNA % WZORCA a 1 a 2 1. FRAJDA KR 2019 B 103* 104* 2. GOPLANA KR 2016 A HARENDA KR 2016 B OSTKA SMOLICKA o KR 2014 A RUSAŁKA KR 2018 A TYBALT KR 2007 A VARIUS KR 2019 A KR Krajowy Rejestr Odmian o odmiana oścista A odmiana jakościowa B odmiana chlebowa wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian a 1 66,9 dt/ha przeciętny poziom agrotechniki a 2 73,5 dt/ha intensywny poziom agrotechniki * dla odmiany Frajda wzorzec z lat (a1 70,5, a2 76,4) FRAJDA Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Strzelce Odmiana chlebowa B. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów, średnia na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę liści i septoriozę plew. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach mała. Plon ziarna dobry do bardzo dobrego. Masa tysiąca ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacji wysoki, liczba opadania dość duża. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. GOPLANA Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń Odmiana jakościowa A. Większa odporność na mączniaka właściwego. Rośliny średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późniejszy. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna bardzo wysoki. Masa tysiąca ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym mniejsze. Zawartość białka i ilość glutenu mniejsze. Wskaźnik sedymentacji niższy, liczba opadania średnia. Wydajność ogólna mąki wyższa. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

20 HARENDA Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Kraków Odmiana chlebowa B. Większa podatność na septoriozę liści. Rośliny niższe, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach mniejsza. Plon ziarna wysoki, zwłaszcza na przeciętnym poziomie agrotechniki. Masa tysiąca ziaren mniejsza, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo wysoka. Zawartość białka i ilość glutenu mniejsze. Wskaźnik sedymentacji wysoki, liczba opadania mniejsza. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. SDOO W GŁUBCZYCACH OSTKA SMOLICKA Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice Odmiana jakościowa oścista A. Większa podatność na mączniaka i rdzę brunatną, mniejsza na fuzariozę kłosów. Rośliny wyższe, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna niższy. Masa tysiąca ziaren i wyrównanie wyższe, gęstość ziarna w stanie zsypnym wysoka. Zawartość białka średnia, ilość glutenu mniejsza. Wskaźnik sedymentacji wysoki, liczba opadania mniejsza. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o dużej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. RUSAŁKA Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Strzelce Odmiana jakościowa A. Dość duża odporność na brunatną plamistość liści, średnia na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i fuzariozę kłosów, mała na septoriozę plew i rdzę żółtą. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach dość mała. Plon ziarna dość wysoki, zwłaszcza na przeciętnym poziomie agrotechniki. Masa tysiąca ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacji i liczba opadania duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o większej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. 20 TYBALT Hodowca: Irena Szyld, Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Kalisz Odmiana jakościowa A. Większa odporność na mączniaka i rdzę brunatną. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późniejszy. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Plon ziarna wysoki. Masa

21 tysiąca ziaren większa, wyrównanie ziarna mniejsze, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Zawartość białka średnia, ilość glutenu większa. Wskaźnik sedymentacji średni, liczba opadania wysoka. Wydajność ogólna mąki większa. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. VARIUS Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana jakościowa A. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą, średnia na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach mała. Plon ziarna bardzo dobry. Masa tysiąca ziaren mała, wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego, liczba opadania duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Odmiana o mniejszej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

22 JĘCZMIEŃ JARY SDOO W GŁUBCZYCACH 22 Lp ODMIANA GRUPA WARTOŚCI TECHNOLOGICZNEJ KR/ CCA ROK WPISANIA NA LOZ PLON ZIARNA % WZORCA a 1 a 2 1 KWS VERMONT past KR PAUSTIAN past KR PODAREK past KR RADEK past KR RUBASZEK past KR SOLDO past KR KR Krajowy Rejestr Odmian past odmiana pastewna wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian a 1 70,1 dt/ha przeciętny poziom agrotechniki a 2 81,6 dt/ha intensywny poziom agrotechniki KWS VERMONT Hodowca: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice Odmiana typu pastewnego. Dość duża odporność na mączniaka, średnia na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Odmiana o przeciętnej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. PAUSTIAN Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń Odmiana typu pastewnego. Dość duża odporność na rynchosporiozę, średnia na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, i ciemnobrunatną plamistość. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Odmiana o większej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. PODAREK Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Strzelce Odmiana typu pastewnego. Dość duża odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę, średnia na ciemnobrunatną plamistość, dość mała na mączniaka prawdziwego. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren, wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Odmiana o większej reakcji na intensywny poziom agrotechniki.

23 RADEK Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Strzelce Odmiana typu pastewnego. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość, średnia na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Plon ziarna wysoki do bardzo wysokiego. Masa tysiąca ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o przeciętnej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. RUBASZEK Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice Odmiana typu pastewnego. Dość duża odporność na mączniaka prawdziwego, średnia na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Plon ziarna wysoki. Masa tysiąca ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana o średniej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. SOLDO Hodowca: Saaten-Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana typu pastewnego. Większa odporność na mączniaka i plamistość siatkową. Rośliny średniej wysokości, o lepszej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późniejszy, dojrzewania średni. Plon ziarna wysoki zwłaszcza na intensywnym poziomie agrotechniki. Masa tysiąca ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka mniejsza. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana o dużej reakcji na intensywny poziom agrotechniki. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

24 OWIES ROK WPISANIA PLON ZIARNA % WZORCA Lp ODMIANA KR/CCA NA LOZ BINGO ż KR HARNAŚ ż KR KOZAK ż KR 2018 w 105* 5. MONSUN ż KR 2018 w 104* KR Krajowy Rejestr Odmian ż odmiana żółto ziarnista w odmiana zalecana wstępnie wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian 72,1 dt/ha * dla odmian Kozak, Monsun wzorzec z lat (78,9 dt/ha) SDOO W GŁUBCZYCACH BINGO Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Strzelce Odmiana żółtoziarnista. Większa odporność na helmintosporiozę. Rośliny wyższe, o mniejszej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania wcześniejszy. Plon ziarna wyższy. Masa tysiąca ziaren i wyrównanie większe, gęstość ziarna w stanie zsypnym mniejsza. Zawartość białka średnia, tłuszczu większa. Udział łuski w ziarnie mniejszy. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. HARNAŚ Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Kraków Odmiana żółtoziarnista. Zdrowotność średnia. Rośliny niższe, o większej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania późniejszy. Plon ziarna wyższy. Masa tysiąca ziaren niższa, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo mała. Zawartość białka i tłuszczu niższa. Udział łuski w ziarnie wyższy. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. KOZAK Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, Strzelce Odmiana żółtoziarnista. Dość duża odporność na helmintosporiozę, rdzę źdźbłową i septoriozę liści, średnia na mączniaka i rdzę owsa. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość wczesny. Plon ziarna wyższy. Masa tysiąca ziaren średnia, wyrównanie dość małe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka średnia, tłuszczu duża. Udział łuski w ziarnie dość mały. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 24

25 MONSUN Hodowca: Saaten-Union sp. z o.o., Wągrowiec Odmiana żółtoziarnista. Średnia odporność na helmintosporiozę, rdzę owsa, rdzę źdźbłową i septoriozę liści, dość mała na mączniaka. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Plon ziarna wyższy. Masa tysiąca ziaren i wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka i tłuszczu dość duża. Udział łuski w ziarnie średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

26 SOJA SDOO W GŁUBCZYCACH 26 ROK WPISANIA PLON NASION % WZORCA Lp. ODMIANA KR/CCA NA LOZ ALIGATOR KR GL MELANIE KR * 3 LISSABON CCA MERLIN CCA MORAVIANS CCA * 6 PETRINA KR * 7 SIRELIA CCA * 8 SULTANA CCA KR Krajowy Rejestr Odmian CCA Wspólnotowy Katalog Odmian wzorzec średnia dla wszystkich badanych odmian dla plonu nasion 34,3 dt/ha * dla odmiany GL Melania, Moravians i Petrina wzorzec z lat r (35,3 dt/ha) ALIGATOR Hodowca: Euralis Nasiona sp. z o.o., Poznań Odmiana późna do bardzo późnej, odporna na pękanie strąków. Rośliny średnio wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Osadzanie dolnych strąków średnie. Mała skłonność do pękania strąków. Masa tysiąca nasion duża do bardzo dużej, zawartość białka średnia do dużej, tłuszczu średnia, włókna surowego dość mała. Plon nasion, białka i tłuszczu wysoki. GL MELANIE Hodowca: IGP Polska sp. z o.o. sp. k., Poznań Odmiana późna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Równomierność dojrzewania średnia. Osadzanie dolnych strąków średnie. Odporność na pękanie strąków średnia. Masa tysiąca nasion średnia, zawartość białka duża, tłuszczu i włókna surowego średnia do małej. Plon nasion duży, białka bardzo duży. LISSABON Hodowca: Saatbau Polska sp. z o.o., Środa Śląska Odmiana ze wspólnotowego katalogu odmian rolniczych (CCA), nie wpisana do Krajowego Rejestru. Odmiana średniowczesna, odporna na pękanie strąków i osypywanie nasion. Rośliny niskie, o większej odporności na wyleganie. Osadzanie dolnych strąków niższe, liczba strąków na jednej roślinie wysoka. Masa tysiąca nasion niższa, zawartość białka i tłuszczu średnie. Plon nasion wysoki, białka i tłuszczu średni. MERLIN Hodowca: Saatbau Polska sp. z o.o., Środa Śląska Odmiana ze wspólnotowego katalogu odmian rolniczych (CCA), nie wpisana do Krajowego Rejestru.

27 Odmiana wczesna, odporna na pękanie strąków, mniej odporna na osypywanie nasion. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Osadzanie dolnych strąków przeciętne. Masa tysiąca nasion średnia. Zawartość białka wysoka, tłuszczu średnia. Plon nasion wysoki. MORAVIANS Hodowca: Prograin Zia s.r.o. Odmiana ze wspólnotowego katalogu odmian rolniczych (CCA), nie wpisana do Krajowego Rejestru. Odmiana średniowczesna. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie w końcu kwitnienia i przed zbiorem. Równomierność dojrzewania duża. Osadzanie dolnych strąków wysokie. Masa tysiąca nasion duża, zawartość białka i tłuszczu duża. Plon nasion, białka i tłuszczu wysoki. PETRINA Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń Odmiana bardzo późna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie w końcu kwitnienia i średniej przed zbiorem. Równomierność dojrzewania dość mała. Osadzanie dolnych strąków średnie. Odporność na pękanie strąków średnia do dość małej. Masa tysiąca nasion dość mała, zawartość białka mała, tłuszczu surowego dość duża, włókna surowego w nasionach średnia. Plon nasion i białka duży. SIRELIA Hodowca: RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice Odmiana ze wspólnotowego katalogu odmian rolniczych (CCA), nie wpisana do Krajowego Rejestru. Odmiana średniowczesna. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie w końcu kwitnienia i przed zbiorem. Równomierność dojrzewania duża. Osadzanie dolnych strąków średnie. Masa tysiąca nasion średnia, zawartość białka i tłuszczu duża. Plon nasion, białka i tłuszczu wysoki. SULTANA Hodowca: RAGT Semences Polska sp. z o.o., Łysomice Odmiana ze wspólnotowego katalogu odmian rolniczych (CCA), nie wpisana do Krajowego Rejestru. Odmiana późna, odporna na pękanie strąków i osypywanie nasion. Rośliny niskie o wysokiej odporności na wyleganie. Osadzenie strąków niższe, liczba strąków na roślinie wysoka. Masa tysiąca nasion średnia. Plon nasion, białka i tłuszczu wysoki. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa opolskiego 2018

Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa opolskiego 2018 Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa opolskiego 2018 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Dyrektor: mgr inż. Norbert Styrc

Dyrektor: mgr inż. Norbert Styrc Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w woj. śląskim ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek,

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017 zboża jare zboża ozime rzepak ozimy

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest prawnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2017 Karzniczka, luty 2017 Europejski

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA LZO 2010

PSZENICA OZIMA LZO 2010 LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI PSZENICA OZIMA LZO 2010 LUDWIG Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2017

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2017 Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2017 Lista zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Rok 2017- SDOO Szczecin Dąbie

Bardziej szczegółowo

Omiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego

Omiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego Na tegorocznej Liście Odmian Zalecanych znalazły się 24 odmiany roślin jarych, 32 ozimych oraz 13 odmian ziemniaków jadalnych i 6 odmian ziemniaków skrobiowych. Podstawą do ustalenia Listy była analiza

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. uprawa aktualności 24 ZBOŻA. Nowe odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Nowe odmiany zbóż ozimych W 2017 roku na podstawie badań rejestrowych prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych, należących

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2018

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2018 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2018 zboża jare zboża ozime ziemniaki groch

Bardziej szczegółowo

Zalecane do uprawy odmiany roślin rolniczych w woj. podkarpackim na 2019 r.

Zalecane do uprawy odmiany roślin rolniczych w woj. podkarpackim na 2019 r. Zalecane do uprawy odmiany roślin rolniczych w woj. podkarpackim na 2019 r. Zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2017

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2017 Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2017 W dniu 31 stycznia 2017 roku odbyło się w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim posiedzenie Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Goplana 2 Kandela 3 Mandaryna 4 Rusałka 5 Serenada 6 Tybalt 7 Harenda Listę odmian zalecanych w

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy nowe odmiany. Bazalt (d. BKH 4213) Odmiana populacyjna

Rzepak ozimy nowe odmiany. Bazalt (d. BKH 4213) Odmiana populacyjna uprawa aktualności 24 COBORU. Nowe odmiany rzepaku ozimego Nowe rzepaki Rzepak ozimy jest, obok pszenicy ozimej i kukurydzy, ą, w przypadku której obserwujemy największy postęp biologiczny. Świadczy o

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2018

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2018 Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2018 W dniu 29 stycznia 2018 roku odbyło się w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim posiedzenie Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Lista Zalecanych Odmian

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2012 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2016 Karzniczka, luty 2016 "Europejski

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI GROCH

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

OWIES 2018 ( )

OWIES 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku OWIES 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Nowe odmiany wybranych upraw prowadzonych metodami ekologicznymi.

Nowe odmiany wybranych upraw prowadzonych metodami ekologicznymi. Nowe odmiany wybranych upraw prowadzonych metodami ekologicznymi. Corocznie do Krajowego rejestru odmian wpisywane są nowe odmiany. Cechują się zazwyczaj większym postępem w zakresie plenności. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2015 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany PSZENICA JARA Doświadczenia z pszenicą jarą prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 17 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 9 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku OWIES 2017( )

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku OWIES 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku OWIES 2017(2015-2017) Bukówka. Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2019 Bobowate grubonasienne, Bobik, Groch siewny, Łubin żółty, Soja

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2019 Bobowate grubonasienne, Bobik, Groch siewny, Łubin żółty, Soja Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2019 Bobowate grubonasienne, Bobik, Groch siewny, Łubin żółty, Soja Opracował: dr inż. Piotr Pszczółkowski Bobik - charakterystyka odmian

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA 2017( )

PSZENICA JARA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA JARA 2017(2015-2017) Bukówka.Październik 2017 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2014 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2013 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2019

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2019 Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2019 W dniu 28 stycznia 2019 roku odbyło się w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim posiedzenie Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku.

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku. III Żyto ozime Ziarno żyta wykorzystywane jest wielokierunkowo. Według szacunków aż połowa corocznych zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, mimo że dla większości grup zwierząt jest to pasza nienajlepsza.

Bardziej szczegółowo

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Lista Zalecanych Odmian

Bardziej szczegółowo

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r.

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą jest natomiast, niestety, niższa cena ziarna

Bardziej szczegółowo

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka 1.1. Jęczmień ozimy Tabela 24 Jęczmień ozimy odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ 1 Souleyka 2010 2013 2 KWS Meridian 2011 2014 3 Titus 2012 2015 4 Zenek 2013 2015 5 SU Melania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2017/18 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono trzy doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2018 Karzniczka, luty 2018 Badania

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

SOJA. Tabela 72. Soja odmiany badane w 2017 roku.

SOJA. Tabela 72. Soja odmiany badane w 2017 roku. SOJA Soja jest jedną z ważniejszych roślin na świecie, której uprawa systematycznie rośnie. Do czołowych producentów, a zarówno eksporterów należą Stany Zjednoczone, Brazylia i Argentyna. Areał uprawy

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 (2012-2014) Zeszyt 2 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w 2018 roku znajdowały

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w roku znajdowały się

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2014

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2014 Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2014 W dniu 6 lutego 2014 roku odbyło się w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim posiedzenie Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Nasiona zboża Jesień 2019

Nasiona zboża Jesień 2019 Nasiona zboża Jesień 2019 Spis treści Jęczmień ozimy BAZOOKA Jęczmień ozimy SU JULE Pszenica ozima RGT REFORM Pszenica ozima VIKI Pszenica ozima VIRIATO Pszenżyto ozime TEMUCO Żyto ozime SU COMPOSIT F1

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2016 zarejestrowano 18 nowych odmian: 3 jakościowe chlebowe (Lindbergh, Mirek, Nordkap), 13 chlebowych (Bartosz, Bonanza,

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował JĘCZMIEŃ OZIMY Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 14 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 11 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013.

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Lp. Odmiana Rok wpisu do KRO w Polsce Rok włączenia do LZO Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016 Stacja Koordynująca PDOiR w woj. zachodniopomorskim Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu 70 478

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim. Pszenica ozima 2018

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim. Pszenica ozima 2018 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

polecamy do uprawy: ziaren/m2

polecamy do uprawy: ziaren/m2 Pszenica CH CAMPALA GRUPA E/A Pewna jakość! CH CAMPALA jest plenną pszenicą jarą o bardzo wysokiej ocenie parametrów technologicznych ziarna. Wczesne kłoszenie pozwala tej odmianie zdecydowanie efektywniej

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie łódzkim Pszenica ozima 2019 Sulejów, sierpień

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2017 wpisano do Krajowego rejestru 7 nowych odmian w tym: 4 jakościowe chlebowe (Formacja, KWS Firebird, KWS Spencer,

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2018 zarejestrowano 11 nowych odmian: 4 jakościowe chlebowe (Apostel, Comandor, Euforia, Reduta), sześć chlebowych (Błyskawica,

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA 2017( )

PSZENICA OZIMA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA OZIMA 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Soja. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Soja. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Soja Uwagi ogólne W ostatnich latach wzrasta zainteresownie uprawą soi, gatunku stosunkowo nowego dla rolnika, który w Polsce nie był uprawiany na szeroką skalę. Aktualnie w Krajowym rejestrze (KR) znajduje

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

Tabela 10.1 Owies. Odmiany badane. Rok zbioru: 2017 Rok wpisania do Adres jednostki zachowującej odmianę, Krajowego Odmiana

Tabela 10.1 Owies. Odmiany badane. Rok zbioru: 2017 Rok wpisania do Adres jednostki zachowującej odmianę, Krajowego Odmiana Rozdział 10 Owies W roku w ramach PDO na obszarze województwa pomorskiego założono dwa doświadczenia z owsem, w Lubaniu na glebie klasy V, oraz w ZDOO w Wyczechach na glebie klasy IIIa Celem przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Owies. Tabela 40. Owies odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do KRO LOZ

Owies. Tabela 40. Owies odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do KRO LOZ Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku. Gatunek

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 PSZENICA OZIMA LEGENDA (2005) Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dość duża. Odporność na septoriozę plew -

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp. I Pszenica ozima Znaczenie gospodarcze pszenicy jest bardzo duże, jest to cenione i powszechnie uprawiane zboże. Ziarno pszenicy wykorzystywane jest do wielu celów. Służy do produkcji mąki, z której powstaje

Bardziej szczegółowo

Wstępne Wyniki Plonowania Odmian w Doświadczeniach Porejestrowych w województwie pomorskim

Wstępne Wyniki Plonowania Odmian w Doświadczeniach Porejestrowych w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Wstępne Wyniki Plonowania Odmian w Doświadczeniach Porejestrowych w województwie pomorskim Rzepak

Bardziej szczegółowo

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie łódzkim Rzepak ozimy 2019 Sulejów, sierpień

Bardziej szczegółowo