Giełda Energii Elektrycznej Kto pierwszy ten lepszy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Giełda Energii Elektrycznej Kto pierwszy ten lepszy"

Transkrypt

1 Sławomir Horbaczewski Janusz Nowak Krzysztof Sobieraj Bank Energetyki SA Giełda Energii Elektrycznej Kto pierwszy ten lepszy Zgodnie z dokumentami przyjętymi w lipcu 1998 roku przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pt. Program oraz uwarunkowania prywatyzacji sektora energetycznego i Harmonogram realizacji przedsięwzięć związanych z urynkowieniem cen energii elektrycznej w przyszłym roku ma powstać w Polsce Giełda Energii Elektrycznej. Od czerwca 1999 roku nastąpi uruchomienie transakcji na rynku natychmiastowym, a od września 1999 roku na rynku terminowym. Naturalnymi uczestnikami rynku będą przede wszystkim elektrownie i elektrociepłownie, spółki dystrybucyjne oraz wielcy odbiorcy. Do uczestnictwa w rynku energii elektrycznej przygotowują się także podmioty, które zamierzają pełnić rolę pośredników pomiędzy wytwórcami a odbiorcami. Szczególnie w fazie początkowej istnieje duże prawdopodobieństwo, że niektórzy uczestnicy Giełdy będą mogli na młodym rynku osiągnąć stosunkowo duże zyski wykorzystując brak doświadczenia pozostałych konkurentów. Dlatego ważne jest odpowiednio wczesne zebranie doświadczeń z innych giełd energii, w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału wytwórczego elektrowni. Aktywne uczestnictwo wytwórców na Giełdzie będzie wymagało gruntownej zmiany podejścia kierownictwa elektrowni. Duże dobowe zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną będą wymagały bardziej elastycznego podejścia wytwórców i niekiedy pracy elektrowni w ekstremalnych warunkach. Do tej pory, można zaryzykować stwierdzenie, że to technicy odgrywali istotną rolę w prowadzeniu elektrowni. Gra na Giełdzie będzie jednak wymagała, aby to finansiści decydowali o uruchomieniu bądź zatrzymaniu bloków. Do tej zmiany będzie na pewno trudno przyzwyczaić się energetykom, którzy bardziej fascynują się rozwiązaniami technicznymi niż zagadnieniami finansowymi. Na Giełdzie Energii będą funkcjonowały, co najmniej dwa parkiety: parkiet transakcji natychmiastowych (spot) oraz parkiet transakcji terminowych (forward). W celu udziału w rynku natychmiastowym uczestnicy rynku w dniu poprzedzającym dzień dostawy energii elektrycznej będą zgłaszać swoje oferty kupna bądź sprzedaży energii elektrycznej po określonej cenie. Rynek transakcji terminowych nie będzie miał na celu rzeczywistej dostawy energii elektrycznej, a jedynie ograniczenie ryzyka uczestników giełdy oraz będzie wskazówką dla uczestników giełdy odnośnie kształtowania się cen energii w przyszłości. W Europie najlepiej rozwiniętą giełdę energii elektrycznej posiadają państwa skandynawskie. Obecnie tworzą je Norwegia, Szwecja i Finlandia. Giełda w Skandynawii działa już od Została początkowo utworzona przez Norwegię, następnie w 1996 roku dołączyła do niej Szwecja, a w 1998 roku Finlandia. Stosunkowo długa historia rynku energii elektrycznej w Skandynawii oraz pozytywne opinie o tym rynku pozwalają sądzić, że polscy twórcy Giełdy Energii Elektrycznej będą wzorować się na rozwiązaniach zastosowanych u naszych północnych sąsiadów. W celu udziału w rynku natychmiastowym uczestnicy giełdy skandynawskiej do godziny dwunastej dnia poprzedniego składają oferty kupna bądź sprzedaży energii elektrycznej dla każdej pełnej godziny. Pomiędzy godzina dwunastą, a czternastą Nord Pool oblicza ceny energii elektrycznej na następny dzień i przekazuje je uczestnikom. Do godziny czternastej trzydzieści uczestnicy sprawdzają, czy obliczone ceny przez Nord Pool zgadzają się z ich ofertami. Po godzinie czternastej trzydzieści Nord Pool podaje ostateczne ceny jakie będą obowiązywać w dniu następnym. Ceny energii elektrycznej w dużym stopniu zależą od pory doby, jak również dnia tygodnia. Od poniedziałku do piątku ceny zmieniają się według utartego scenariusza. Występują dwa szczyty poranny i wieczorny oraz dolina nocna. W sobotę i w niedzielę ceny są znacznie niższe niż w dni robocze. W 40 tygodniu br. różnica pomiędzy doliną nocną a szczytem dziennym wynosiła około 25% (wykres 1). Strona: 1

2 Ceny energii elektrycznej w koronach norweskich za MWh w 40 tygodniu 1998 roku w Nord Poolu Wykres 1 Ceny energii elektrycznej na skandynawskiej giełdzie w dużym stopniu zależą od zgłaszanego popytu. Większy obrót energią elektryczną powoduje jednocześnie wzrost cen (wykres 2). Obroty na giełdzie w 40 tygodniu 1998 roku w MWh/h Wykres 2 Jednym z głównych graczy na krajowej giełdzie energii elektrycznej powinny być Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA. Spółka ta posiada cztery duże elektrownie szczytowo-pompowe w Żarnowcu, Porąbce, Solinie i Dychowie. Elektrownie te będą kupować energię elektryczną przede wszystkim w dolinie nocnej a sprzedawać w szczycie porannym lub wieczornym. Różnica pomiędzy cenami w szczycie a cenami w dolinie będzie stanowić marżę ESP SA. Dlatego np. w interesie ESP SA jest, aby ta różnica była jak największa. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z 24 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia urzędowych cen energii elektrycznej... stawki opłat w Taryfie hurtowej obowiązującej w 1998 roku są istotnie zróżnicowane (tabela 1). Można by oczekiwać, że przynajmniej w pierwszym okresie dobowe zmiany cen energii elektrycznej będą większe na polskiej giełdzie energii elektrycznej niż na Nord Poolu. Jednak trzeba również wziąć pod uwagę, że struktura cen na rynku wolnym może kształtować się odmiennie niż na rynku regulowanym. Tabela 1 Stawki opłat w Taryfie hurtowej obowiązujące od 1 stycznia 1998 roku w rozliczeniach za energię elektryczną sprzedawaną przez PSE SA do spółek dystrybucyjnych Strona: 2

3 Nr strefy Strefa Stawki opłat za energię elektryczną czynną brutto zł/mwh ZIMA (a) LATO (b) szczyt przedpołudniowy 157,48 155,12 2. szczyt popołudniowy 257,37 210,36 3. pozostałe godziny doby 78,74 70,51 Relatywnie duże zmiany cen energii elektrycznej występują na skandynawskiej giełdzie w zależności od pory roku. W 1997 roku ceny na rynku natychmiastowym w Nord Poolu w okresie zimowym były około 100% wyższe niż w okresie letnim. W tym przypadku, jeżeli w Polsce sytuacja będzie wyglądała podobnie beneficjentem tak dużych zmian będą elektrociepłownie produkujące energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu. Ceny energii elektrycznej w Nord Pool w 1997 roku (najwyższe, najniższe, uśrednione) Wykres 3 Podstawowym produktem elektrociepłowni jest ciepło, na które jest zbyt głównie w okresie zimowym. Do tej pory nie było w Polsce istotnego zróżnicowania cen za energię elektryczną kupowaną od elektrociepłowni w okresie zimowym i letnim. Sądzimy jednak, że w Polsce po uwolnieniu cen energii elektrycznej elektrownie i elektrociepłownie będą uzyskiwać wyższe ceny za energię sprzedawaną w zimie niż w lecie. Sądzimy jednak, że różnice nie będą aż tak duże jak w Skandynawii. Istotnym składnikiem giełdy skandynawskiej jest możliwość zawierania kontraktów terminowych. Dzięki istnieniu tego rynku uczestnicy giełdy (sprzedający i kupujący) mogą ograniczyć ryzyko nagłych zmian cen na rynku natychmiastowym. Ponadto ceny kontraktów terminowych obrazują oczekiwania rynku dotyczące kształtowania cen energii elektrycznej w przyszłości. Rynek kontraktów długoterminowych nie ma na celu fizycznej dostawy energii elektrycznej. Jest to rynek wyłącznie finansowy, który służy przede wszystkim do zarządzania ryzykiem oraz zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami cen. W Nord Pool możliwe jest zawieranie kontraktów długoterminowych na okres do 3 lat. W Skandynawii, gdzie znaczna część energii elektrycznej jest produkowana w elektrowniach wodnych, ważnym czynnikiem wpływającym na ceny energii elektrycznej jest pogoda. W 1997 roku średnia cena energii elektrycznej na rynku natychmiastowym Strona: 3

4 wyniosła 135 koron norweskich za MWh. W 1996 roku cena ta była o prawie 90% wyższa i wynosiła 254 koron norweskich za MWh. Tak duża zmiana cen była spowodowana, poza wzrostem konkurencji, większymi opadami deszczu i zarazem zwiększoną produkcją energii elektrycznej. Dzięki kontraktom terminowym możliwe było już w 1996 roku odpowiednie zabezpieczenie się przed tak niekorzystną zmianą cen poprzez kupno kontraktu długoterminowego. Na rynku tym istnieje także możliwość spekulacji, podobnie jak na rynku papierów wartościowych. Wytrawni gracze, którzy na przykład potrafią dobrze przewidywać zjawiska pogodowe mogą osiągać ponad przeciętne zyski poprzez zajęcie odpowiedniej pozycji kontraktowej. Rynek terminowy od początku istnienia giełdy skandynawskiej nabiera coraz większego znaczenia (wykres 4). Obroty na poszczególnych rynkach w Nord Pool Wykres 4 TWh Rynek natychmiastowy Rynek terminowy Dynamika wzrostu obrotów na rynku terminowym znacznie przekracza dynamikę obrotów na rynku natychmiastowym. Potwierdza to jak ważnym segmentem giełdy energii jest rynek terminowy, który na przykład nie funkcjonuje jeszcze w Wielkiej Brytanii. Sądzimy, że w związku z przewidywanym zmniejszeniem udziału w krajowym rynku energii kontraktów długoterminowych znaczenie transakcji terminowych w Polsce również będzie istotne. Giełda Nord Pool ma obecnie najdłuższą historię spośród giełd energii elektrycznej na świecie. W 1997 roku obrót w Nord Pool wyniósł 43,6 TWh, co stanowiło około 17% całkowitej konsumpcji energii elektrycznej na terenie objętym przez giełdę. W Polsce szacuje się, że nie więcej niż 70% energii elektrycznej została objęta kontraktami długoterminowymi. Jest więc duża szansa na pełne powodzenie powołania do życia polskiej Giełdy Energii Elektrycznej. Patrząc na szybki wzrost uczestników giełdy w Skandynawii, których pod koniec marca 1998 roku było już 226 można oczekiwać również dużego zainteresowania wielu podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych uczestnictwem w polskiej Giełdzie. Możemy również przewidywać, że w Polsce, w związku z brakiem powiązań kapitałowych pomiędzy sektorem wytwarzania i dystrybucji, udział w obrotach giełdy może być jeszcze wyższy. W Skandynawii dominują narodowe, pionowo zintegrowane koncerny elektroenergetyczne, posiadające w swoich strukturach zarówno wytwarzanie, jak i dystrybucję. Dlatego trudno oczekiwać, aby np. własne jednostki dystrybucji firmy Vattenfall kupowały duże ilości energii elektrycznej na giełdzie zamiast bezpośrednio od elektrowni należących do szwedzkiej firmy. Krajowe banki już przygotowują się do uczestnictwa w polskiej Giełdzie Energii Elektrycznej. Do tych banków zalicza się również Bank Energetyki SA. Sądzimy, że w okresie początkowym będzie istniała duża szansa na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, zgodnie ze starą polską zasadą: kto pierwszy ten lepszy. Strona: 4

5 Kontakt: Sławomir Horbaczewski Janusz Nowak Krzysztof Sobieraj - Prezes Zarządu Banku Energetyki SA - Dyrektor Departamentu Energetyki i Operacji Kapitałowych Banku Energetyki SA - Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki i Operacji Kapitałowych Banku Energetyki SA Departament Energetyki i Operacji Kapitałowych Bank Energetyki SA ul. Jasna 2/4, Warszawa Tel.: , Fax: , Strona: 5

Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej?

Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej? Sławomir Horbaczewski Janusz Nowak Krzysztof Sobieraj Bank Energetyki SA Dlaczego polskiej elektroenergetyce potrzebna jest giełda energii elektrycznej? Pomimo postępów w reformowaniu polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

III.4. System opłat kompensacyjnych

III.4. System opłat kompensacyjnych III.4. System opłat kompensacyjnych Dotychczasowe koncepcje rozwiązania kontraktów długoterminowych nie przyniosły zadowalających rezultatów. Jak się wydaje jednym z ważniejszych, obok złożoności samego

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NORD POOL. Struktura giełdy Nord Pool

GIEŁDA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NORD POOL. Struktura giełdy Nord Pool GIEŁDA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NORD POOL Nord Pool jest pierwszą międzynarodową giełdą energii elektrycznej. Założona została w 1993 roku. Jej właścicielami są norweska firma Statnett SF oraz szwedzka firma

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie rynku energii w Polsce

Kształtowanie rynku energii w Polsce 668 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Kształtowanie rynku energii w Polsce 1. Wprowadzenie Energetyka jest głównym czynnikiem rozwoju gospodarki, decydującym

Bardziej szczegółowo

ROSNIE PRODUKCJA I ZUŻYCIE PRĄDU

ROSNIE PRODUKCJA I ZUŻYCIE PRĄDU Lipiec upłynął w Polsce, i nie tylko, pod znakiem niespotykanej fali upałów. Póki co jednak nasza energetyka poradziła sobie z pogodą całkiem nieźle. Rodzi się natomiast w związku z tym pytanie: czy nie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko***

Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko*** ZAGADNIENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE Tom 48 Zeszyt 1 2003 Katarzyna Halicka*, Arkadiusz Jurczuk**, Joanicjusz Nazarko*** ZARZĄDZANIE PORTFELEM ZAKUPÓW NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO**** W wyniku liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ProPB.pl

Spis treści. ProPB.pl Lato 2013 PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dr Robert ZAJDLER Celem raportu jest ukazanie tych zmiennych rynkowych, które mają największy wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

HSC Research Report. Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) HSC/04/02.

HSC Research Report. Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) HSC/04/02. HSC Research Report HSC/04/02 Power markets in Poland and worldwide (Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie) Rafał Weron* * Hugo Steinhaus Center, Wrocław University of Technology, Poland Hugo

Bardziej szczegółowo

... GARSCI STATYSTYKI

... GARSCI STATYSTYKI Najważniejszym wydarzeniem sierpnia była bez wątpienie sprzedaż polskich aktywów szwedzkiego potentata dwóm rodzimym spółkom. O wyborze Tauronu i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez Vattenfalla

Bardziej szczegółowo

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM A. Kanicki: Systemy elektroenergetyczne 146 9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM 9.1 Zasady funkcjonowanie rynków energii elektrycznej 9.1.1 Od monopolu do

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY

RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNERZY WYDARZENIA PARTNERZY MEDIALNI 1 W debacie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2

Bardziej szczegółowo

Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011

Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011 Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011 PRZEGLĄD RYNKU ENERGii GRUDZiEŃ 2011 1 Spis treści 1. RAPORT Rynek energii elektrycznej w Polsce... 3 Rynek SPOT... 3 Komentarz do rynku SPOT Analityka

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB+ Rating niezabezpieczonego A- zadłużenia W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.... 4 1.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Energetyka będzie się rozwijać

Energetyka będzie się rozwijać polska EnerGIA magazyn NR 2 (4) LUTY 29 grupy tauron ISSN 1689-34 Tauron liderem sprzedaży detalicznej Łańcuch wartości Odnawialne źródła energii Wiceminister Skarbu Joanna Schmid: Energetyka będzie się

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo