Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna"

Transkrypt

1 Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna

2 TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce odwrotu - kreuje potrzebę budowy rynkowego mechanizmu wyznaczenia ceny energii. Tę potrzebę zaspokaja Towarowa Giełda Energii. Oferuje możliwość wyznaczenia obiektywnej rynkowej ceny, będącej punktem odniesienia dla innych transakcji zawieranych na rynku energii. Jesteśmy jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce. Przejrzysty mechanizm funkcjonowania giełdy powoduje, że cena towaru zależy tylko i wyłącznie od układu sił podaży i popytu w danym momencie Od połowy 2000 roku w Polsce funkcjonuje giełdowy rynek energii elektrycznej prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE). TGE powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa, jako niezbędny element liberalizującego się rynku energii elektrycznej w Polsce.

3 Akcjonariusze TGE Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 3 Giełda Papierów Wartościowych SA; 2,33% RWE Polska SA; 2,00% Zespól Elektrociepłowni wrocławskich Kogeneracja SA; 4,66% Enea SA; 1,02% Electrabel SA; 1,02% Elektrim Volt SA; 1,14% PGE Elektrownia Bełchatów SA; 1,02% "PKP Energetyka" SA; 1,00% Bergen Energii; 0,83% Akcjonariuszami TGE jest 17 podmiotów. Największy to Skarb Państwa, który posiada 22,3% akcji. Energa SA; 5,00% Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. ; 6,83% E.ON Energy Trading SE; 10,00% PGE Elektrownia Opole SA; 10,00% PGE Polska Grupa Energetyczna SA; 10,00% Skarb Państwa; 22,34% Zespół Elektrowni - Pątnów - Adamów - Konin SA; 10,83% Elektrim SA; 10,00%

4 TGE prowadzone rynki Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 4 Towarowa Giełda Energii prowadzi pięć rynków, na których Członkowie Giełdy w sposób aktywny i bezpieczny mogą handlować energią elektryczną, prawami majątkowymi i uprawnieniami do emisji CO2. Są to: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Energii Elektrycznej (RTEE) Rynek Terminowy Finansowy (RTF) Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji (RPM), Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUE). Jednocześnie TGE organizuje rozliczenia transakcji zawartych przez jej Członków na poszczególnych rynkach jak i w transakcjach pozasesyjnych.

5 Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 5 Rynek Dnia Bieżącego Bilansuj swój portfel na bieżąco z wykorzystaniem TGE

6 Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 6 Rynek Dnia Bieżącego (RDB) informacje ogólne TGE poszerza swoją ofertę na rynku SPOT dla energii elektrycznej - obok prowadzonego już Rynku Dnia Następnego uruchamia Rynek Dnia Bieżącego. Głównym celem wdrożenia RDB jest umożliwienie korygowania pozycji kontraktowych przez Członków Giełdy po zamknięciu notowań na RDN dzień przed realizacją dostaw energii i w trakcie doby realizacji dostaw energii. Notowane kontrakty: kontrakty godzinowe Fizyczna dostawa zakontraktowanej energii elektrycznej Notowania odbywają się codziennie w godzinach 07:15 14:30 Notowania odbywają się w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych Jednostka notowania: 1 kontrakt Waluta notowania: PLN Rozliczaniem zawartych transakcji zajmuje się Izba Rozrachunkowa System notujący: Condico Trade

7 Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 7 Rynek Dnia Bieżącego (RDB) organizacja obrotu Obrót energią elektryczną na RDB odbywa się na kontraktach godzinowych w systemie kursu jednolitego (tzw. FIXING) i podczas notowań ciągłych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego CONDICO Trade. Obrót na RDB prowadzony jest w dniu poprzedzającym Dzień Dostawy - po zakończeniu sesji RDN oraz w Dniu Dostawy zgodnie z harmonogramem notowań na RDB znajdującym się w dokumencie: Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na RDB. Do obrotu wprowadzony jest kontrakt o kodzie: RDBk_DD-MM-RRRR_HGG, gdzie poszczególne symbole oznaczają: k kolejny dzień tygodnia (np. poniedziałek 1) DD dzień dostaw MM miesiąc dostawy RRRR rok dostawy GG oznaczona godzinę końca przedziału czasowego (np. 01 odpowiada okresowi czasu od godziny 00:00:00 do godziny 01:00:00)

8 Aplikacja do składania zleceń CONDICO Trade Od samego początku, w pracach nad założeniami funkcjonalnymi do CONDICO Trade, uczestniczyli Członkowie Giełdy. Rezultatem jest narzędzie dopasowane do potrzeb uczestników rynku skrojone na miarę. CONDICO Trade jest wciąż rozwijane, na bieżąco analizowane są uwagi Członków Giełdy, modyfikowane są istniejące rozwiązania i dodawane nowe funkcjonalności. Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 8

9 Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 9 Rynek Dnia Bieżącego harmonogram sesji Doba N 1 (dzień przed dostawą) Członkowie Giełdy mogą składać zlecenia w systemie kursu jednolitego i w trakcie notowań ciągłych. Zlecenia można składać na wszystkie godziny doby N. Doba N (doba dostawy) Członkowie Giełdy mogą składać zlecenia w trakcie notowań ciągłych. Podczas kolejnych godzin sesji giełdowej RDB zmniejsza się liczba godzin na które można składać zlecenia co ilustruje diagram powyżej.

10 Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 10 Rynek Dnia Bieżącego fizyczna dostawa energii Rozliczeniem ilościowym zakontraktowanej energii elektrycznej zajmuje się polski OSP PSE Operator. Aktualizacja Grafików Pracy i zgłaszanie transakcji zawartych na RDB do OSP odbywa się codziennie, przez system wymiany informacji z OSP WIRE, niezależnie od transakcji zawartych na rynku RDN zgodnie ze Szczegółowymi zasadami obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na RDB. TGE zgłasza transakcje zawarte na RDB do OSP między godz. 17:00 18:00 w dobie poprzedzającej dobę dostawy (N - 1) oraz cyklicznie, co godzinę między godz. 07:30 15:00 w dobie dostawy (N), dla okresu dostawy dla którego upłynął okres aktualizacji. Przykład dla godziny dostawy h = 13 dnia dostawy n aktualizacja Grafików Pracy

11 Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 11 Rynek Dnia Bieżącego rozliczenie finansowe Równolegle z prowadzeniem notowań TGE dokonuje rozliczeń transakcji zawartych przez Członków Giełdy na prowadzonych przez nią rynkach. W procesie rozliczeń TGE korzysta z usług Banku Rozliczeniowego. Rozliczeniem finansowym zawartych transakcji zajmuje się Izba Rozliczeniowa, która obecnie jest departamentem Giełdy. Od I kw r. rozliczenia finansowe przejmie nowopowstała Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Rozliczenia transakcji zawartych na RDB przeprowadzane są codziennie po zakończeniu sesji. Przepływy finansowe dokonywane są w tygodniowym okresie rozliczeniowym, co oznacza, że wszystkie należności i zobowiązania wynikające z zawartych transakcji kupna i sprzedaży przez każdego Członka Giełdy i wszystkich Członków razem są w cyklach tygodniowych wzajemnie agregowane i kompensowane a następnie rozliczane wartościowo. Szczegółowe procedury odnośnie rozliczeń transakcji zawartych na RDB dostępne są w dokumencie: Szczegółowe zasaday obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na RDB.

12 Rynek Dnia Bieżącego korzyści Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 12 Możliwość korygowania pozycji kontraktowych przez Członków Giełdy na dzień przed i w trakcie dnia dostawy energii elektrycznej Przejrzystość funkcjonowania dzięki nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego Łatwe zawieranie transakcji dzięki nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Pewność dokonywania zgłoszeń USE do OSP w ramach prowadzonych rynków. W przypadku niezgodności za obowiązujące przyjmuje się dane określone dla Jednostki Grafikowej Giełdy.

13 Członkostwo na TGE Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 13 Bezpośrednie członkostwo Po spełnieniu wszystkich wymogów związanych z bezpośrednim członkostwem Udział w Rynkach za pośrednictwem Domu Maklerskiego* Poprzez dom maklerski, który jest członkiem TGE w zakresie danego rynku * Obecnie dotyczy tylko rynków RPM i RUE. W przyszłości także RDN RDB i RTEE i RTF.

14 Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 14 Wymagania związane z członkostwem na giełdzie Wymagania Prawne Wymagania Techniczne Wymagania Finansowe Umowa koncesja wydana przez Prezesa URE na wytwarzanie (w tym w OZE) lub na obrót energią elektryczną Zatrudnienie licencjonowanego maklera giełd towarowych Umowa przesyłowa dla Uczestników Rynku Bilansującego albo odpowiednia umowa z Przedsiębiorstwem Organizującym Bilansowanie POB Członkostwo w odpowiednim Rejestrze Świadectw Pochodzenia (RPM) Otwarcie Rachunku w odpowiednim Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji (RUE) Otwarcie rachunku w BOŚ S.A., będącym Bankiem Rozliczeniowym dostęp do internetu, PC, przeglądarka internetowa; depozyt gotówkowy na zakup energii elektrycznej; sprzedaż bez depozytów Uchwała zarządu TGE dopuszczająca do działania na RDN.

15 Dlaczego TGE? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 15 TGE to jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce. TGE to konkurencyjne opłaty transakcyjne na rynku polskim TGE to nowoczesna technologia oparta na licencji amerykańskiego giganta NASDAQ OMX TGE to bezpieczeństwo obrotu i gwarancja rozliczeń zawartych transakcji TGE to równe zasady uczestnictwa dla wszystkich członków niezależnie od ich wielkości TGE to znana i ugruntowana marka na polskim rynku energii elektrycznej

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 22.02.2011 Rzeszów Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi informatycznych do efektywnego handlu energią. Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu

Wykorzystanie narzędzi informatycznych do efektywnego handlu energią. Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Wykorzystanie narzędzi informatycznych do efektywnego handlu energią Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu ZACZNIJMY OD PODSTAW... CZYM JEST GIEŁDA? Giełda jest miejscem, gdzie odbywają się regularnie,

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM

NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 R. NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA JEDEN Z PIERWSZYCH DOMÓW MAKLERSKICH, DZIAŁAJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM W numerze: Czym jest giełda? Władze Giełdy Historia Giełdy Wybrane instrumenty rynku kapitałowego :wszystko

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo