SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011"

Transkrypt

1 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011

2 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny) 3. Koszty energii (wytwarzanie i dostawy) 4. Wyniki finansowe oraz rentownośd działalności energetycznej 5. Przepływy finansowe

3 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ, TWh Najwyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w historii: TWh Produkcja w kraju Zużycie krajowe Saldo wymiany ,3 154,6 0, ,7 149,5 2, ,4 156,0 1,4 ŚREDNIOROCZNE ZMIANY zapotrzebowania krajowego 4,5%, produkcja krajowa 3,9% produkcja zawodowe cieplne 3,2%

4 Struktura pokrycia zapotrzebowania Według typu wytwórcy Według nośnika energii 6,4% 0,4% 3,0% 2,6% 1,0% 1,9% 3,2% 3,9% 0,4% 11,0% 31,6% 45,0% 31,0% 58,7% Systemowe WK Kogeneracja WK Kogeneracja Przemysłowa Pozostałe Systemowe WB Kogeneracja G Regulacyjne wodne WK WB Gaz BIO Wiatr Woda SZ-P

5 OBROTY NA RYNKU HURTOWYM ENERGIA Sprzedaż energii na rynku hurtowym (TWh) PRZEDSIEBIORSTWA WYTWÓRCZE, w tym / 09 % ,3 - z własnej produkcji ,0 - eksport 0,0 - PRZEDSIĘBIORSTWA OBROTU, w tym ,3 - POSD ,9 - eksport 4,1 2,0 49, Giełda energii, MWh Sprzedaż sprzedaż na rynek chwilowy sprzedaż na rynek terminowy I kw '09 II kw '09 III kw '09 IV kw '09 I kw '10 II kw '10 III kw '10 IV kw '10 Wzrost sprzedaży energii z przedsiębiorstw wytwórczych w wyniku większej produkcji i przy podobnym jak w roku ubiegłym poziomie zakupów energii na pokrycie kontraktów, głównie na rynku bilansującym ( ok. 10TWh) Gwałtowny wzrost obrotów na giełdzie energii (6TWh/rok), głównie na rynku chwilowym Spadek obrotów na rynku hurtowym, w tym niższy eksport energii

6 OZE, TWh OBROTY NA RYNKU HURTOWYM PRAWA MAJĄTKOWE 11 1,1 9 1,6 0,9 7 1,1 0,8 2,9 5 0,8 2,4 2,1 3 4,2 5,0 1 2, Biogaz i biomasa Wiatr Woda Współspalanie El Z Kogeneracja, TWh 26 0,1 0,2 0,1 2,7 2,7 2,8 21 5,0 4,5 5, ,1 17,4 17, TWh OZE Produkcja 8,5 10,7 Zapotrzebowanie 9,7 12,1 KOGENERACJA Różnica 1,2 1,4 Produkcja 24,8 25,9 Zapotrzebowanie 26,1 28,3 Różnica 1,3 2,6 duże źródła węglowe 1,0 1,8 źródła małe i gazowe 0,3 0,8 Brak energii na pokrycie obowiązków dla: OZE ok. 12% (11%) [10,4% (8,7% )dostaw], KG duża ok. 7% (4%) [21,3% (20,6%) dostaw], KG mała ok. 23% (12% ) [3,1% (2,9%) dostaw]. źródła małe i gazowe pozostałe duże źródła węglowe pozostałe źródła małe i gazowe el ec systemowe duże źródła węglowe el ec systemowe

7 OBROTY NA RYNKU HURTOWYM UPRAWNIENIA DO EMISJI CO 2 Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 1) Emisja [mln t] 141,6 137,0 141,4 420,0 Limit średnioroczny [mln t] 133,8 133,1 135,5 402,4 Łączny niedobór pozwoleń [mln t] 8,5 3,3 6,0 17,8 - nadmiar [mln t] 15,8 - niedobór [mln t] 33,5 Obrót pozwoleniami Zakup - ilość [mln t] 3,9 4,8 19,9 28,6 - średnia cena [zł/t] 59,3 57,1 56,4 X Sprzedaż W skali trzech lat brak ok. 4,2% uprawnieo do emisję W 2010 roku znaczny wzrost skali obrotów uprawnieniami Dotychczasowe zakupy uprawnieo nie pokrywają niedoborów Dotychczasowa sprzedaż uprawnień jest niższa niż pozwalają na to przydziały uprawnień - ilość [mln t] 0,8 3,4 10,4 14,6 - średnia cena [zł/t] 86,3 55,4 62,4 X 1) Bez tzw. elektrociepłowni niezależnych

8 DOSTAWY ENERGII DO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Wg grup odbiorców 120 TWh Razem [TWh] 117,1 111,9 117, ,8 30,2 31,2 TPA [TWh] 15,3 17,9 29, ,4 22,4 23,1 TPA [%] ,8 36,0 38,9 Wzrost zapotrzebowania na energię: 20 0 Wg grup dostawców ,0 23,3 23, nn-g nn-c SN NN,WN 11,1 101,8 12,3 22,1 94,0 87,2 TWh 1,4 2,8 1,7 3,9 1,0 6, Umowy Sprzedaży W Umowy Sprzedaży PO minimalny wzrost dla największych odbiorców, o 0,5TWh, czyli znacznie niższe zużycie niż w 2008 roku (o 3,1TWh) - przemysł metalowy oraz chemiczny gospodarstwa domowe zużywają z roku na rok coraz więcej energii Bardzo duży wzrost sprzedaży energii wg TPA: większa aktywność przedsiębiorstw obrotu zasiedziałych (POSD), pozostałe PO preferują obrót hurtowy, chociaż dynamika pozyskiwania klientów końcowych zbliżona do POSD (175, 180%), minimalne zmiany wśród gospodarstw domowych. Umowy Sprzedaży POSD Umowy Kompleksowe POSD

9 Ceny średnie koszty ceny z przychodami z ustawy z prawami majątkowymi ryn. konkur. wg URE Giełda energii 222,8 210,6 211,7 194,8 197,21 197,5 190,7 195,32 175,8 176, Sprzedaż sprzedaż na rynek chwilowy sprzedaż na rynek terminowy I kw '09 II kw '09 III kw '09 IV kw '09 I kw '10 II kw '10 III kw '10 IV kw '10 CENY ENERGII RYNEK HURTOWY, WYTWARZANIE [zł/mwh] Spadek średnich cen, przy niewielkim wzroście kosztów energii Obniżenie przede wszystkim w elektrowniach na węglu kamiennym Nadal wysoka marża na energii *14,3 (19) zł/mwh+ Dużo niższe przychody z rekompensat *7,9 (18,2)zł/MWh+ Wyższe przychody jednostkowe ze świadectw pochodzenia *14,2 (12,2)zł/MWh+ Prawdopodobne przyczyny spadku cen: Obniżenie ceny węgla kamiennego Aktywnośd dużych odbiorców przy stosunkowo niskim wzroście popytu w tej grupie Kontrakty zawarte w okresie dekoniunktury

10 Wytwarzanie Zakup PO Zakup POSD Sprzedaż OK. CENY ENERGII RYNEK HURTOWY i DETALICZNY [zł/mwh] Koszty Akcyza I '08 II '08 III '08 IV '08 I '09 II '09 III '09 IV '09 I '10 II '10 III '10 IV ' Zakup świadectw Średnia cena zakupu energii Gwałtowny wzrost cen z początkiem roku 2009, potem spadek do I kwartału 2010 i minimalny, systematyczny wzrost w trakcie 2010 roku W 2010 roku zbliżenie cen sprzedaży hurtowej dla przedsiębiorstw obrotu zasiedziałych i nowych Od II kwartału 2009 różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży energii klientom koocowym wahała się w granicach zł/mwh pomimo zwiększenia w 2010 roku obciążeo z tytułu systemów wsparcia [w POSD średniorocznie 66 (59)zł/MWh] Suma podstawowych składników ceny pozostała na poziomie roku poprzedniego, zmieniły się proporcje Obok wymienionych składników pozostają koszty abonamentu oraz marża

11 Rok ),zł/MWh, 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0-168,7 Woda OZE KG mała i gaz Wartość świadectw pochodzenia i opłat zastępczych mld zł OZE KG duża KG mała i gaz Razem Umorzenia 4,6 0,6 0,5 5,8 w tym źródła rozproszone. -. 2,2 Opłaty zastępcze 1,0 0,3 0,3 1,6 Ogółem 5,6 1,0 0,8 7,4 CENY ENERGII RYNEK HURTOWY, SYSTEMY WSPARCIA[zł/MWh] 326,0 447,7 328,8 170,1 227,2 212,8 Koszty Wiatr KG duża Metan i biogaz Przychody 1) oszacowanie przychodów na podstawie proporcji ceny i opłaty zastępczej ,6 Suma ceny energii i ceny świadectw pochodzenia przewyższa średnie koszty jednostkowe dla wszystkich rodzajów źródeł, w tym dla wodnych ponad 2,5-krotnie Ceny świadectw pochodzenia oszacowane na podstawie zakupów przedsiębiorstw zobowiązanych do ich umarzania. Dla OZE ok. 94% opłaty zastępczej, dla KG dużej ok. 96%, dla KG gazowej 110%. Łączny dochód ze sprzedaży śp za okres wyniósł 7,4 mld zł Średnia cena zakupu świadectw Średnia cena sprzedaży energii Razem rok OZE KG KG mała Metan i duża i gaz biogaz ,9 18,5 141,1 X ,2 17,2 116,9 X ,3 190,5 187,7 243, ,2 199,9 191,0 249, ,4 152,1 150,5 x ,1 218,4 332,1 X ,6 169,3 267,4 x

12 CENY ENERGII I USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH Łączne ceny energii (energia i opłaty dystrybucyjne) zł/mwh Dynamika cen i opłat w grupach odbiorców,% Dystrybucja Energia Opłaty przejściowe Łączna cena WN-UK WN-US SN-UK SN-US nn zal. od mocy -UK nn niezal. od mocy UK ceny łączne ceny energii opłaty dystrybucyjne GD RYNEK DETALICZNY (1) Zróżnicowanie dynamiki cen i opłat: Wzrost ceny energii tylko dla gospodarstw domowych Wzrost opłat dystrybucyjnych dla odbiorców SN, nn Energia pozycja dominująca w strukturze łącznej ceny, tym bardziej po uwzględnieniu opłat koocowych, które trafiają do wytwórców energii Wysokie ceny energii dla odbiorców drobnych nietaryfowani, o niewielkiej sile rynkowej. Łącznie z usługą dystrybucyjną cena netto przekroczyła 500zł/MWh Gospodarstwa domoweenergia taryfowana, ale wcale nie najtaosza 80 U. Kompl. WN SN nn-c GD U. Sprz. WN SN

13 CENY ENERGII I USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH RYNEK DETALICZNY (2) Poziom i struktura opłat dystrybucyjnych zł/mwh WN-UK WN-US SN-UK SN-US nn z m nn nz m GD WN-UK WN-US SN-UK SN-US nn z m nn nz m GD Pozostałe Zmienne Koocowe Jakościowe Stałe Pozostałe Zmienne Koocowe Jakościowe Stałe Opłaty zmienne - największe dla odbiorców na nn system taryfowania, zasady inkasa i jakośd sieci znaczący obszar dla poprawy efektywności energetycznej Bardzo proporcjonalny rozkład obciążenia grup odbiorców opłatą jakościową Opłaty przejściowe (na pokrycie kosztów osieroconych )-najwyższe dla GD (20zł/MWh), obniżenie tych opłat dla największych odbiorców (WN) Pozostałe opłaty (ponadnormatywny pobór energii biernej *10zł/MWh] i przekroczenia mocy *3,1zł/MWh]) najbardziej dotkliwe dla małych odbiorców komercyjnych kolejny obszar dla poprawy efektywności

14 JEDNOSTKOWE KOSZTY WYTWARZANIA ENERGII koszt, zł/mwh dynamika, % ,4 Koszty zmienne (wzrost o ok. 3,5%): Koszty stałe (wzrost o ok. 2,6%) Zmiany kosztów paliwa, zł/t: Pozostałe koszty: Kamienny ok. -2,1% do 3,4% Akcyza ok. - 80% Brunatny ok. 2,3% Koszty finansowe ok. 1% Elektrownie Węgiel kamienny wzrost produkcji, spadek cen węgla energetycznego spadek kosztów jednostkowych Węgiel brunatny mniejsza produkcja wzrost kosztów stałych, podwyżka cen węgla wzrost kosztów jednostkowych Elektrociepłownie Wzrost produkcji, niewielki wzrost kosztów paliwa (jednostkowych) stabilizacja średniego kosztu energii

15 JEDNOSTKOWE KOSZTY DOSTARCZENIA ENERGII DYSTRYBUCJA Malejące opłaty przesyłowe *udział 33%] Obniżenie kosztu energii na pokrycie różnicy bilansowej *udział 14%+ Wzrost kosztów własnych *udział 54%] OBRÓT Dystrybucja koszt, zł/mwh dynamika, % ,2 Obrót koszt, zł/mwh dynamika, % Dla loku 2007 dane dotyczą rodzaju działalności Obniżenie kosztu energii *udział 79%+ Duży wzrost kosztów umarzania świadectw pochodzenia *udział 12%+ Duży wzrost kosztów własnych *udział 3%+ Wzrost akcyzy *udział 5%+

16 mld zł 6,1 0,1 0,7 0,8 0,6 0,7 1,3 1,3 Udziały w produkcji i zysku grup wytwórców 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1-5,7 0,4 0,7 1,1 1,4 0,2 0,3 0,2 1,0 1,1 0,03 0,12 0,34 0,49 Produkcja WYNIKI FINANSOWE BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ 0,5 0,3 0,5 2,6 2,4 Wyniki skorygowane wskaźnikiem inflacji, ceny ,05 0,14 0,36 0,35 Zysk Kogeneracja G Kogeneracja WK Systemowe WB Systemowe WK 1,0 1,3 1,9 3,4 11,5 10,4 0,5 1,0 1,4 0,4 0, ,3 2,5 PO POSD OSD OSP El w EC El wb El wk Sektor Poprawa wyniku w przedsiębiorstwach sieciowych (wszystkie osiągnęły zysk) wyższy popyt i stawki na SN i nn niższe ceny energii na różnicę bilansową wyższy zwrot z kapitału Największy spadek zysku w elektrowniach na węglu brunatnym zmniejszenie sprzedaży wzrost kosztów paliwa i zakupu uprawnieo do emisji CO 2 minimalny spadek cen 3 elektrociepłownie i 10 przedsiębiorstw obrotu ze stratą Wyniki grup energetycznych : PGE nieco niżej, Tauron, Energa i Enea lepiej niż rok wcześniej Wśród wytwórców stosunkowo najniższe zyski w elektrowniach na węglu kamiennym

17 1,2 2,3 1,8 1,5 2,7 2,3 2,5 3,5 3,3 4,3 3,9 5,0 6,4 7,8 7,3 8,4 10,3 17,1 16,7 19,1 21,3 RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ [%] bez pokrycia KO 2009 bez pokrycia KO 2010 bez pokrycia KO OSP POSD OSD PO Sektor EL EC Nadal bardzo wysoka jak na polską elektroenergetykę rentowności wytwórców, nawet bez uwzględnienia środków z systemu pokrywania kosztów osieroconych Najwyższa dotychczas rentownośd przedsiębiorstw sieciowych, falująca rentownośd dystrybucji Mniejszy spadek rentowności (6%) niż zysku brutto (10%)

18 OBROTY NA RYNKU ENERGII Przychody, mld zl OK: ee,c; EX; PF Sektor Spadek obrotów w sektorze przy wzroście zapotrzebowania i zwiększeniu obowiązków dla energii kolorowej : Obniżenie cen energii Ograniczenie handlu hurtowego energią Zmniejszenie dostaw w ramach umów kompleksowych

19 Rok 2009 Przepływy z działalności operacyjnej - wynik kasowy w tym PRZEPŁYWY FINANSOWE (1) El systemowe (11/12) OSD (11/14) 5,8 2,9 Wynik memoriałowy (zysk netto) 4,4 0,5 OSD: Niewysokie zyski Duża amortyzacja Stosunkowo duże nakłady inwestycyjne Wypracowane w trakcie roku środki finansowe wyższe niż zyski Amortyzacja 1,4 2,1 Przepływy z działalności inwestycyjnej w tym nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów trwałych -2,7-2,5 2,6 2,8 Przepływy finansowe -1,6 0,2 Razem przepływy 1,5 0,6 Stan środków na początek okresu 1,1 0,7 Stan środków na koniec okresu 2,6 1,3 Elektrownie: Duże zyski Stosunkowo niewysokie nakłady inwestycyjne Duże obciążenia z tytułu zadłużenia długoterminowego Wypracowane środki trzykrotnie niższe niż zyski W obu przypadkach stan kasy znacznie wyższy niż rok wcześniej

20 Przepływy wg rodzaju działalności 1), mld zł Operacyjna Inwestycyjna Finansowa Środki na koniec okresu PRZEPŁYWY FINANSOWE (2) Ujemne przepływy inwestycyjne, na poziomie inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nakłady w obu okresach (2008,2009) na bardzo zbliżonym poziomie Ponad dwukrotny wzrost inwestycji finansowych ale w ramach sektora zakup i sprzedaż aktywów finansowych jednostek powiązanych Przepływy w ramach działalności inwestycyjnej 1), mld zł ) 80% przedsiębiorstw Zbycie aktywów finansowych w tym z jednostek powiązanych Nabycie aktywów finansowych w tym w jednostkach powiązanych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów trwałych Wzrost zgromadzonych środków o 2,4 (do 5,9) mld zł przy ujemnych przepływach inwestycyjnych W roku 2010 częściowo środki zgromadzone wcześniej przeznaczono na dalsze inwestycje w aktywa finansowe w reorganizowanych grupach energetycznych

21 PODSUMOWANIE 1. Wzrost zapotrzebowania na energię 2. Znaczny wzrost sprzedaży energii z wykorzystaniem dostępu stron trzecich do sieci 3. Wzrost obrotów na giełdzie energii 4. Zmniejszenie obrotów hurtowych 5. Spadek cen hurtowych i cen dla dużych odbiorców energii 6. Zyski energetyki nadal na wysokim poziomie

22 Dziękuję za uwagę

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(Ob)k Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną za kwartał... 2016

Bardziej szczegółowo

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(D)k Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

G - 10.1 k. Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał... 2012 r. z tego. poza własną grupę kapitałową 06 X.

G - 10.1 k. Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał... 2012 r. z tego. poza własną grupę kapitałową 06 X. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.1 k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(Ob)k Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną za kwartał... 2017

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? KONWERSATORIUM Henryk Kaliś Gliwice 22 luty 2011 r podatek od energii KOSZTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKA I NIEMCY. wsparcie kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLITECHNIKA LUBELSKA STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ LUBLIN XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Kazimierz Dolny, 7-9 maja 2013 r. Zbiór prezentacji przedstawionych

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Prezentacja wprowadzająca. PANEL: Rynek energii w Polsce Marek Kulesa dyrektor biura TOE Katowice, 16.05.2012 r. ZAKRES RAPORTU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1(w)k Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze 27.12.217 Polska energetyka 25 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Cel analizy Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki realizacji 4 różnych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki. Wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

G k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r.

G k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r. MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.1 k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej

Bardziej szczegółowo

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Janusz Lewandowski Sulechów, 22 listopada 2013 Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku.

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Serwisy informacyjne poprzez różne media dostarczają nam informacji bieżących o cenach energii elektrycznej i wielu odbiorców zaczyna nurtować

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2008

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2008 Nr II (IV) - 2009 Rynek Energii Str. 59 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2008 Hanna Mikołajuk Słowa kluczowe: sprzedaż energii, ceny energii, odbiorcy końcowi, ceny hurtowe, wyniki

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce

Rozwój przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce Rozwój przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników Zakopane 22-24 kwietnia 2013r Zagadnienia 1. Rozwój ciepłownictwa sieciowego w Polsce 2. Wsparcie rozwoju kogeneracji w

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań więcej hlg@onet.pl stan rzeczy elektroenergetyki w Polsce determinują zarówno uwarunkowania gospodarcze jak i legislacyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji

Bardziej szczegółowo

Handel energią. Hurtowy zakup energii. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. II PANEL: Handel energią. Czeladź, 14 marca 2013 r.

Handel energią. Hurtowy zakup energii. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. II PANEL: Handel energią. Czeladź, 14 marca 2013 r. Handel energią. Hurtowy zakup energii II PANEL: Handel energią. Hurtowy zakup energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Czeladź, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Wybrane uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE Opis modelu rynkowego, w tym rozliczeń w relacji prosument i sprzedawca w warunkach obecnie obowiązującego prawa oraz w świetle przygotowywanych regulacji ustawy o OZE Warsztaty Rynku Energetycznego Zespół

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM założenia do rozwoju sektora elektroenergetycznego woj. pomorskiego CHOJNICE 05.12.2009r. Aktualizacja RSE - konsultacje W dniach 6 maja 2009r i 10 lipca 2009r w Instytucie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2015 r. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Straty sieciowe a opłaty dystrybucyjne

Straty sieciowe a opłaty dystrybucyjne Straty sieciowe a opłaty dystrybucyjne Autorzy: Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział Menedżerskich w Koninie - Wyższa Szkoła Kadr ( Energia elektryczna styczeń 2014) W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 3 kwartały roku 7 listopada r. Podsumowanie 3 kwartału 3 kwartał 9 miesięcy Przychody ze sprzedaży 2 506 mln zł (-9% r/r) 7 792 mln zł (-9% r/r) EBITDA 551 mln zł (+51%)

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Zmienna opłata sieciowa. Zmienna opłata. Koszty przesyłu. przes.

Zmienna opłata sieciowa. Zmienna opłata. Koszty przesyłu. przes. Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną i pomiarami ZGH "Bolesław" SA I. Koszty energii elektrycznej ponoszone przez dużych odbiorców przemysłowych w 2008 r. Ile i za co płacimy.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za I kwartał 2017 roku 10 maja 2017 roku Kluczowy udział Segmentu Dystrybucja w wynikach Grupy ENERGA 1. Stabilne wyniki Segmentu Dystrybucja przy trudniejszej sytuacji w

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. dr inż. Maciej Sołtysik Szef Biura Analiz Operacyjnych

Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. dr inż. Maciej Sołtysik Szef Biura Analiz Operacyjnych Wpływ zmian rynkowych na ceny energii dr inż. Maciej Sołtysik Szef Biura Analiz Operacyjnych przedmiot rozważań Cena energii i dystrybucji brutto Podatki, parapodatki: 182,13 zł/mwh (30 % ) Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Radosław Koropis Warszawa 16 październik 2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze Warszawa 2017.09.22 Polska energetyka 2050 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Zakres i cel analizy Polska energetyka 2050. 4 scenariusze. Scenariusz węglowy Scenariusz zdywersyfikowany z energią jądrową

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w elektrociepłowniach gazowych po przywróceniu systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji.

Sytuacja w elektrociepłowniach gazowych po przywróceniu systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. Sytuacja w elektrociepłowniach gazowych po przywróceniu systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Przemysław Kołodziejak Nałęczów 22-24 czerwca 2015r

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Rozwiązanie KDT a rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej Halina Bownik - Trymucha Departament Promowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych

RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych RYNEK MOCY projekt rozwiązań funkcjonalnych Model rynku energii w kontekście obecnej sytuacji bilansowej w KSE Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE S.A. Warszawa, 4 lipca 2016 roku Prognoza OSP bilansu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143 MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Agencja Rynku Energii S.A. G - 10.2 00-950 Warszawa 1, skr. poczt. 143 Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ. sp. z o.o. HERBERT LEOPOLD GABRYŚ ZAKOPANE 10 WRZEŚNIA

SPRZEDAŻ. sp. z o.o. HERBERT LEOPOLD GABRYŚ ZAKOPANE 10 WRZEŚNIA SPRZEDAŻ sp. z o.o. HERBERT LEOPOLD GABRYŚ ZAKOPANE 10 WRZEŚNIA 2015 hlg@one.pl POLITYCZNE PRAWNE PODMIOTY GOSPODARCZE ELEKTROENERGETYKI TECHNOLOGICZNE TECHNICZNE SPOŁECZNE EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

D0002 D0500 D0501 D0406

D0002 D0500 D0501 D0406 Parametr D0002 D0009 D0010 D0500 D0501 D0406 D0502 D0503 D0019 D0504 D0505 D0407 D0506 D0507 D0408 D0508 D0509 D0510 D0511 D0512 D0514 D0515 D0020 Opis W przedsiębiorstwach wielozakładowych, jeżeli dane

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii 17 listopada 2011 r. Warszawa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wprowadzenie KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1988-2010 ŚREDNIOROCZNE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne. Warszawa, 13 kwietnia 2012 r. GENERACJA ROZPROSZONA - stan aktualny. Rozwój generacji rozproszonej ściśle

Bardziej szczegółowo

21 marca Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku

21 marca Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku 21 marca 2017 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku Grupa ZE PAK Podsumowanie 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej (1) : 13,51 TWh

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. Główne wydarzenia Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku)

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Autor: Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A. 21 marca 2015 EC Będzin SA jako ostatnia ze spółek energetycznych notowanych na GPW opublikowała

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU Autor: Herbert Leopold Gabryś ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 12/2010) Oceniając 2010 rok w wynikach elektroenergetyki w Polsce wstępnie, bo na te

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 27.09.2012 r. ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie - wybrane

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Problemy rynku energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych, wpływ na sytuację odbiorców

Problemy rynku energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych, wpływ na sytuację odbiorców Problemy rynku energii elektrycznej w Polsce w 2008 roku i latach następnych, wpływ na sytuację odbiorców Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Energetyki Ireneusz Perkowski Członek Rady Zarządzającej TOE

Bardziej szczegółowo

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Białe certyfikaty Debata - Procesy Inwestycyjne Warszawa, 26 września 2007 r. www.ptce.pl Tomasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo