WYCIĄG Z TARYFY OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCIĄG Z TARYFY OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYCIĄG Z TARYFY OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I. WYCIĄG Z TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENERGA OPERATOR S.A. NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 r. (dotyczy Grupy taryfowej G11, G12, G12w oraz G12r) 1.2. Warunki stosowania Taryfy Niniejsza Taryfa ustalona przez ENERGA-OPERATOR SA zwanego dalej Operatorem obowiązuje Odbiorców przyłączonych do sieci Operatora, w tym operatorów systemów dystrybucyjnych nieposiadających co najmniej dwóch sieciowych miejsc dostarczania energii elektrycznej połączonych siecią tego operatora i podmioty stosownie do zawartych umów i świadczonych im usług oraz w zakresie nielegalnego poboru energii elektrycznej, z uwzględnieniem oddziałów: Elbląg, Gdańsk, Kalisz, Koszalin, Olsztyn, Płock, Słupsk, Toruń Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii określonych w rozporządzeniu systemowym. Tabele stawek opłat ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna 8. Tabela stawek abonamentowej dla poszczególnych grup taryfowych i okresów rozliczeniowych 9.1. Tabele stawek przejściowej i 9.2. Tabela stawek opłat sieciowych Składnik zmienny stawki 9.2. Tabela stawek opłat sieciowych Składnik stały stawki dla zdalnego odczytu dla zdalnego odczytu Stawki przejściowej [w ] dla zużycia rocznego [] [] [] [] < > 1200 [wzł/kwh] [zł/kwh] [] [] G11 2,82 1,30 0,61 0,58 0,45 1,90 6,50 0,0127 0,2285 X X 3,72 6,10 G12 2,82 1,30 0,61 0,58 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,2510 0,0580 7,65 11,17 G12w 2,82 1,30 0,61 0,58 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,2632 0,0593 7,65 11,17 G12r 2,82 1,30 0,61 0,58 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,2383 0,0615 7,65 11, OZE. We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę OZE w wysokości 3,70 zł/mwh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt niniejszej taryfy. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych: G12, G12w, G12r. taryfowa Miesiące G12 Strefa dzienna 6:00-13:00 i 15:00-22:00 Strefa nocna 13:00-15:00 i 22:00-6:00 G12w Strefa dzienna 6:00-13:00 i 15:00-22:00 Strefa nocna 13:00-15:00 i 22:00-6:00* G12r Strefa szczytowa 7:00-13:00 i 16:00-22:00 Strefa pozaszczytowa 13:00-16:00 i 22:00-7:00 * Do nocnej zaliczane są wszystkie godziny sobót i niedziel oraz wszystkie godziny innych dni ustawowo wolnych od pracy. Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych w strefach czasowych: G12, G12w, G12r ustawia się wg czasu zimowego i nie zmienia się go w okresie obowiązywania czasu letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref czasowych w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego. II. WYCIĄG Z TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 r. (dotyczy Grupy taryfowej G11, G11n, G12, G12e, G12g, G12n, G12w oraz G13) Operator w niniejszej Taryfie, ze względu na prowadzenie działalności w różnych lokalizacjach, szczegółowo wskazanych w udzielonej temu Operatorowi koncesji na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, ustalił zróżnicowane, ze względu na ponoszone koszty zakupu usług dystrybucji, stawki opłat za świadczenie tych usług, dla poszczególnych obszarów działania umownie nazwanych na potrzeby Taryfy: a) obszar jeleniogórski, b) obszar legnicki, c) obszar opolski, d) obszar wałbrzyski, e) obszar wrocławski, f) obszar bielski, g) obszar będziński, h) obszar częstochowski, i) obszar krakowski, j) obszar tarnowski, k) obszar gliwicki ( ) ustala się następujące grupy taryfowe dla*: a) obszaru jeleniogórskiego dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12g, G12w, b) obszaru legnickiego dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12g, G12w, c) obszaru opolskiego dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12g, G12w, d) obszaru wałbrzyskiego dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12g, G12w, e) obszaru wrocławskiego dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12g, G12w, f) obszaru bielskiego dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12e, G12w, G13, g) obszaru będzińskiego dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12e, G12w, G13, h) obszaru częstochowskiego dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12e, G12w, G13, i) obszaru krakowskiego dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12e, G12w, G13, j) obszaru tarnowskiego dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12e, G12w, G13, k) obszaru gliwickiego dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G11n, G12, G12n, G12w. * dotyczy grup taryfowych: G11, G11n**, G12, G12g**, G12n**, G12 e**, G12w, G13. ** Z grupy taryfowej G12g korzystają odbiorcy na obszarze jeleniogórskim, legnickim, opolskim, wałbrzyskim i wrocławskim, którzy dokonali wyboru tej grupy do dnia r. Z grupy taryfowej G12e korzystają odbiorcy na obszarze bielskim, będzińskim, częstochowskim, krakowskim, tarnowskim, którzy dokonali wyboru tej grupy do dnia r. Z grup taryfowych G11n i G12n korzystają odbiorcy na obszarze gliwickim, którzy dokonali wyboru tych grup do dnia r. Odbiorcy z grup taryfowych G11n, G12e, G12g i G12n mogą korzystać z tych grup nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Począwszy od 1 stycznia 2019 r. odbiorcy z grupy taryfowej G11n na obszarze gliwickim będą rozliczani w grupie taryfowej G11, zaś odbiorcy z grupy taryfowej G12g na obszarze jeleniogórskim, legnickim, opolskim, wałbrzyskim i wrocławskim, G12e na obszarze bielskim, będzińskim, częstochowskim, krakowskim i tarnowskim i G12n na obszarze gliwickim w grupie taryfowej G12, o ile nie wybiorą innej z dostępnych grup taryfowych Ustalone w niniejszej Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii określonych w rozporządzeniu systemowym. E.5

2 8. STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH Tabele stawek opłat dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna 8.1. Tabele stawek opłat dla obszaru jeleniogórskiego, legnickiego, opolskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego, z zastrzeżeniem dostępności grup taryfowych z pkt Taryfy Tabele stawek abonamentowej dla poszczególnych Tabele stawek przejściowej i Składnik zmienny stawki Składnik stały stawki 1 Stawki przejściowej [w ] dla zużycia rocznego [] [] [] [] < > 1200 [w zł/kwh] [zł/kwh] [] [] G11 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 0,1636 X X 1,62 3,95 G12 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,1761 0,0532 4,47 7,00 G12g 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,2126 0,0734 4,59 7,37 G12w 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,2209 0,0356 4,47 7, Tabele stawek opłat dla obszaru bielskiego, będzińskiego, częstochowskiego, krakowskiego i tarnowskiego, z zastrzeżeniem dostępności grup taryfowych z pkt Taryfy Tabele stawek abonamentowej dla poszczególnych Tabele stawek przejściowej i Składnik zmienny stawki Składnik stały stawki 1 Stawki przejściowej [w ] dla zużycia rocznego / szczyt przedpołudniowy / szczyt przedpołudniowy /Pozostałe godziny doby [] [] [] [] < > 1200 [w zł/kwh] [zł/kwh] [] [] G11 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 0,1778 X X 1,83 3,95 G12 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,1820 0,0378 4,47 7,00 G12e 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,2336 0,0480 4,59 7,37 G12w 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,2209 0,0356 4,47 7,00 G13 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 0,1248 0,2149 0,0236 4,47 7, Tabele stawek opłat dla obszaru gliwickiego, z zastrzeżeniem dostępności grup taryfowych z pkt Taryfy Tabele stawek abonamentowej dla poszczególnych Tabele stawek przejściowej i Składnik zmienny stawki Składnik stały stawki 1 Stawki przejściowej [w ] dla zużycia rocznego [] [] [] [] < >1200 [w zł/kwh] [zł/kwh] [] [] G11 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 0,1404 X X 4,47 7,00 G11n 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 0,1164 X X 10,77 21,96 G12 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,1803 0,0301 4,47 7,00 G12n 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,1253 0, ,77 21,96 G12w 4,80 2,40 0,80 0,40 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,1912 0,0291 4,47 7,00 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę OZE w wysokości 3,70 zł/mwh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt f) niniejszej taryfy Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych ( ) G13 czasowy Lato (od 1 kwietnia do 30 września) Zima (od 1 października do 31 marca) Szczyt przedpopołudniowy 7:00-13:00 7:00-13:00 Szczyt popołudniowy 19:00-22:00 16:00-21:00 Pozostałe godziny doby* 13:00-19:00 i 22:00-7:00 13:00-16:00 i 21:00-7:00 * Jeżeli układy pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty, niedziele zaliczane są do trzeciej jako pozostałe godziny doby Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych ( ) G12, G12n Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna 14 godzin w ciągu doby* 10 godzin w ciągu doby* z tego 8 następujących po sobie godzin z przedziału pomiędzy godzinami 22:00 a 7:00 oraz 2 następujące po sobie godziny z przedziału pomiędzy godzinami 13:00 a 16:00 * Godziny zegarowe trwania stref czasowych w grupach taryfowych G12 określa Operator.

3 Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych ( ) G12e, G12g, G12w taryfowa Miesiące G12e Strefa dzienna 7:00-13:00 i 15:00-21:00 G12g Strefa dzienna 7:00-14:00 i 16:00-22:00 oraz sobota 7:00-14:00 G12w Strefa szczytowa Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-13:00 i 15:00-22:00 Strefa nocna 13:00-15:00 i 21:00-7:00 Strefa nocna 14:00-16:00 i 22:00-7:00 oraz od soboty od godziny 14:00 do poniedziałku do godziny 7:00 Strefa pozaszczytowa Od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-15:00 i 22:00-6:00 oraz dni ustawowo wolnych od pracy ** ** Rozszerzenie pozaszczytowej o dni ustawowo wolne od pracy następować będzie począwszy od pierwszego odczytu układu pomiarowego-rozliczeniowego w roku 2016 dokonanego przez Operatora, o ile zainstalowany u odbiorcy układ pomiarowo-rozliczeniowy umożliwia takie rozszerzenie Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych w strefach czasowych określonych w pkt oraz w grupie taryfowej G13 ustawia się wg czasu zimowego i nie zmienia się go w okresie obowiązywania czasu letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego. III. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z O.O. NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 r. (dotyczy Grupy taryfowej G11, G12, G12w, G11p oraz G12p) Ustalone w niniejszej Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii określonych w rozporządzeniu systemowym. 8. STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH Tabele stawek opłat ENEA Operator Sp. z o.o. 8. Stawki opłat za usługi dystrybucji dla poszczególnych grup taryfowych 8.4. Stawki opłat abonamentowych Stawki przejściowej [w ] dla zużycia rocznego rozliczeniowy rozliczeniowy rozliczeniowy rozliczeniowy jakościowa 8.2. Składnik zmienny stawki 8.2. Składnik stały stawki Cała doba Dzień/ Szczyt Noc/ Pozaszczyt Układ 1 fazowy Układ 3 fazowy [] [] [] X < > 1200 [w zł/kwh] [zł/kwh] [] [] G11 3,84 1,92 0,64 0,32 0,45 1,90 6,50 0,0127 0,1610 X X 2,99 4,57 G12 3,84 1,92 0,64 0,32 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,1823 0,0600 4,12 6,78 G12w 3,84 1,92 0,64 0,32 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,1770 0,0533 8,00 12,44 G11p 0,16 0,16 0,16 0,16 0,45 1,90 6,50 0,0127 0,1610 x x 2,99 4,57 G12p 0,16 0,16 0,16 0,16 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,1823 0,0600 4,12 6,78 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę OZE w wysokości 3,70 zł/mwh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych: G12, G12w, G12p. taryfowa Miesiące G12w Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 6:00-21:00 Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 21:00-6:00 oraz wszystkie godziny doby sobót i dni ustawowo wolnych od pracy G12,G12p Strefa dzienna Strefa nocna 14 godzin w ciągu doby 10 godzin w ciągu doby w tym: 8 kolejnych godzin, spośród 9 godzin nocnej doliny obciążenia systemu elektroenergetycznego, trwającego od godziny 22:00 do godziny 7:00 2 kolejne godziny spośród 4 godzin pomiędzy godziną 13:00 a godziną 17:00 Godziny zegarowe trwania stref czasowych określa Operator Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych w strefach czasowych: G12 i G12p ustawia się wg czasu zimowego i nie zmienia się w okresie obowiązywania czasu letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego., 2) IV. WYCIĄG Z TARYFY DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. NA OKRES DO 31 GRUDNIA 2017 r. (dotyczy Grupy taryfowej G11, G12, G12w) Ustalone w niniejszej Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii określonych w rozporządzeniu systemowym. 7. STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI I STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH Tabele stawek opłat innogy Stoen Operator Sp. z o.o abonamentowej 7.4. przejściowej i 7.4. Składnik zmienny stawki 7.4. Składnik stały stawki 1 przejściowej [w ] dla zużycia rocznego jakościowa Jednostrefowy Dzienny Nocny [] [] X < > 1200 [w zł/kwh] [zł/kwh] [] [] G11 2,24 0,52 0,26 0,45 1,90 6,50 0,0127 0,1358 X X 5,38 9,31 G12 2,24 0,52 0,26 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,1476 0,0321 5,38 9,31 G12w 2,24 0,52 0,26 0,45 1,90 6,50 0,0127 X 0,1491 0,0624 5,38 9, OZE. We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę OZE w wysokości 3,70 zł/mwh, wskazanej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 62/2016, z dnia 22 listopada 2016 r. dotyczącej wysokości stawki OZE na rok kalendarzowy ) Podstawa prawna: Taryfa dla energii elektrycznej w części dotyczącej stawek przejściowej, stawek jakościowych oraz stawki OZE, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. W pozostałym zakresie obowiązuje: a) od 1 stycznia 2017 r. do 11 lutego 2017 r. Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na okres do 31 grudnia 2016 r. b) od 12 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na okres do 31 grudnia 2017 r.

4 Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych: G12, G12w. taryfowa Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna G12 6:00-13:00 i 15:00-22:00 13:00-15:00 i 22:00-6:00 G12w Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00 Od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-6:00 oraz wszystkie godziny sobót i niedziel Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych w strefach czasowych: G12 i G12w ustawia się wg czasu zimowego i nie zmienia się w okresie obowiązywania czasu letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego. V. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 r. (dotyczy Grupy taryfowej G11, G12, G12n, G12w) Operator w niniejszej Taryfie, ze względu na prowadzenie działalności w różnych lokalizacjach, szczegółowo wskazanych w udzielonej temu Operatorowi koncesji na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, ustalił zróżnicowane stawki opłat za świadczenie tych usług, dla poszczególnych oddziałów: a) Oddział Białystok, b) Oddział Lublin, c) Oddział Łódź Miasto (Łódź I), d) Oddział Łódź Teren (Łódź II), e) Oddział Rzeszów, f) Oddział Skarżysko-Kamienna, g) Oddział Warszawa, h) Oddział Zamość Ustalone w niniejszej Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii określonych w rozporządzeniu systemowym W oparciu o zasady podziału odbiorców określone w pkt (Taryfy) ustala się następujący podział na grupy taryfowe* w Oddziałach: a) Oddział Białystok dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12n, G12w, b) Oddział Lublin dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12n, G12w, c) Oddział Łódź Miasto (Łódź I) dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12n, G12w, d) Oddział Łódź Teren (Łódź II) dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12n, G12w, e) Oddział Rzeszów dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12n, G12w, f ) Oddział Skarżysko-Kamienna dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12n, G12w, g) Oddział Warszawa dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12n, G12w, h) Oddział Zamość dla Odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia G11, G12, G12n, G12w. *dotyczy grup taryfowych: G11, G12, G12n, G12w. 7. STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI I STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH Tabele stawek opłat PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Oddział Lublin Oddział Łódź Miasto Oddział Łódź Teren Stawki usług i dystrybucji opłat netto Jedn. Grupy Taryfowe Grupy Taryfowe Grupy Taryfowe Grupy Taryfowe G11 G12 G12n G12w G11 G12 G12n G12w G11 G12 G12n G12w G11 G12 G12n G12w 1 Składnik stały stawki : układ 1-fazowy 1,96 3,50 3,50 3,92 1,96 3,50 3,50 3,92 1,96 3,50 3,50 3,92 1,96 3,50 3,50 3,92 układ 3-fazowy 4,73 7,11 7,11 7,70 4,73 7,11 7,11 7,70 4,73 7,11 7,11 7,70 4,73 7,11 7,11 7,70 2 przejściowej dla odbiorców zużywających rocznie: poniżej 500 kwh energii elektrycznej 0,45 0,45 0,45 0,45 od 500 kwh do 1200 kwh energii elektrycznej 1,90 1,90 1,90 1,90 powyżej 1200 kwh energii elektrycznej 6,50 6,50 6,50 6,50 3 Składnik zmienny stawki : całodobowy 0,2075 X X X 0,2075 X X X 0,1953 X X X 0,2075 X X X dzienny X 0,2360 0,2078 0,2411 X 0,2360 0,2078 0,2411 X 0,2360 0,2078 0,2411 X 0,2360 0,2078 0,2411 nocny zł/kwh X 0,0347 0,0321 0,0329 X 0,0720 0,0400 0,0690 X 0,0720 0,0400 0,0690 X 0,0720 0,0400 0,0690 szczyt przedpołudniowy X X X X X X X X X X X X X X X X szczyt popołudniowy X X X X X X X X X X X X X X X X pozostałe godziny doby X X X X X X X X X X X X X X X X 4 jakościowa zł/kwh 0,0127 0,0127 0,0127 0, abonamentowej w rozliczeniu: jednomiesięcznym 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 dwumiesięcznym 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 sześciomiesięcznym 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 Tabele stawek opłat PGE Dystrybucja S.A. (ciąg dalszy) Oddział Rzeszów Oddział Skarżysko-Kamienna Oddział Warszawa Oddział Zamość Stawki usług i dystrybucji opłat netto Jedn. Grupy Taryfowe Grupy Taryfowe Grupy Taryfowe Grupy Taryfowe G11 G12 G12n G12w G11 G12 G12n G12w G11 G12 G12n G12w G11 G12 G12n G12w 1 Składnik stały stawki : - układ 1-fazowy 1,96 3,50 3,50 3,92 1,96 3,50 3,50 3,92 1,96 3,50 3,50 3,92 1,96 3,50 3,50 3,92 - układ 3-fazowy 4,73 7,11 7,11 7,70 4,73 7,11 7,11 7,70 4,73 7,11 7,11 7,70 4,73 7,11 7,11 7,70 2 przejściowej dla odbiorców zużywających rocznie: - poniżej 500 kwh energii elektrycznej 0,45 0,45 0,45 0,45 - od 500 kwh do 1200 kwh energii elektrycznej 1,90 1,90 1,90 1,90 - powyżej 1200 kwh energii elektrycznej 6,50 6,50 6,50 6,50 3 Składnik zmienny stawki : całodobowy 0,2075 X X X 0,2075 X X X 0,2075 X X X 0,2075 X X X dzienny X 0,2360 0,2078 0,2411 X 0,2360 0,2078 0,2411 X 0,2360 0,2078 0,2411 X 0,2360 0,2078 0,2411 nocny zł/kwh X 0,0447 0,0346 0,0399 X 0,0720 0,0400 0,0690 X 0,0720 0,0400 0,0690 X 0,0679 0,0400 0,0690 szczyt przedpołudniowy X X X X X X X X X X X X X X X X szczyt popołudniowy X X X X X X X X X X X X X X X X pozostałe godziny doby X X X X X X X X X X X X X X X X 4 jakościowa zł/kwh 0,0127 0,0127 0,0127 0, abonamentowej w rozliczeniu: jednomiesięcznym 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 dwumiesięcznym 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 sześciomiesięcznym 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

5 7.9. OZE. We wszystkich grupach taryfowych w każdym z Oddziałów Spółki wprowadza się stawkę OZE w wysokości 3,70 zł/mwh, wskazaną w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt niniejszej taryfy Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami według grupy taryfowej G12: czasowy I Strefa dzienna 14 godzin w ciągu doby II Strefa nocna 22:00-6:00 oraz 2 kolejne godziny spośród 4 godzin pomiędzy godziną 13:00-17:00 Godziny zegarowe stref czasowych określa Operator Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej G12n: czasowy poniedziałek - piątek sobota niedziela I Strefa dzienna 5:00-1:00 5:00-1:00 II Strefa nocna* 1:00-5:00 1:00-5:00 cała doba * Jeżeli urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalają, wszystkie dni ustawowo wolne od pracy (w tym niedziele), zaliczane są (cała doba) do nocnej Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami według grupy taryfowej G12w: czasowy poniedziałek - piątek sobota, niedziela I Strefa dzienna 14 godzin w ciągu doby II Strefa nocna 22:00-6:00 oraz 2 kolejne godziny spośród 4 godzin pomiędzy godziną 13:00-17:00 cała doba Godziny zegarowe trwania stref czasowych określa Operator Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych w strefach czasowych określonych w pkt. 2.2 (Taryfy) ustawia się według czasu zimowego i nie zmienia się go w okresie obowiązywania czasu letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref czasowych w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego. OSD DANE KONTAKTOWE ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk tel. 991 lub innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Nieświeska 52, Warszawa tel , ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań tel. 991 lub , TAURON Dystrybucja S.A. ul. Lwowska 23, Katowice tel. 991 infolinia dot. awarii i przerw w zasilaniu tel infolinia obsługowa TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, Lublin tel / tel. 991 Pogotowie Energetyczne Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58, Łódź tel zgłaszanie awarii Oddział Łódź Teren ul. Tuwima 58, Łódź tel Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, Białystok tel zgłoszenie nielegalnego poboru energii Oddział Rzeszów ul. 8 Marca 8, Rzeszów tel Oddział Warszawa ul. Marsa 95, Warszawa tel Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, Skarżysko-Kamienna tel Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, Zamość tel Oddział Lublin ul. Garbarska 21, Lublin tel

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. obowiązującej od dnia 01.01.2017 r. www.gkpge.pl Taryfa dla Energii Elektrycznej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca Rzeszów Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011 dla Odbiorców z grup taryfowych G

PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca Rzeszów Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011 dla Odbiorców z grup taryfowych G PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011 dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów, 2011 r. Spis treści: 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów, 2013 r.

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów, 2013 r. Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów, 2013 r. Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Definicje 3 3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 3 3.1. Zasady kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Hetmańska 15L 82300 Elbląg CENNIK energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 12/12/2016 roku obowiązująca od 01.01.2017 r. Ożarów Mazowiecki, 2016-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 14/12/2014 roku obowiązująca od 01.01.2015 r. Ożarów Mazowiecki, 2014-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony Uchwałą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Nr 237/2009 z dnia 31.12.2009 ze

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów 2014 r.

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów 2014 r. Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów 2014 r. 1. Informacje ogólne Spis treści: 1. Informacje ogólne 3 2. Definicje 3 3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów 2014 r.

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów 2014 r. Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów 2014 r. Spis treści: 1. Informacje ogólne 3 2. Definicje 3 3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 3 3.1. Zasady kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą Zarządu z dnia 26 listopada 2013 roku i obowiązuje od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G

Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów, 2015 r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 4 2. DEFINICJE 5 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 5 3.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G

Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów, 2016 r. www.gkpge.pl Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzona na okres od 1 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 4787/770/VIII/2015 PGE Obrót Spółka

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW Z GRUP TARYFOWYCH G Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu ENEA S.A. nr 406/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A.

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 2017 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 2. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI... 8 2.1. Zasady kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony Uchwałą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Nr 528 z dnia 10.12.2015r. obowiązujący

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla grup taryfowych w pakietach: KORPORACYJNY, KLASYCZNY, EKONOMICZNY, UNIWERSALNY, ZIELONY Obowiązuje od 1 marca 2012 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 29.12.2015, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfowy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A.

Cennik taryfowy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A. PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów Cennik taryfowy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGE

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R Rzeszów, 2016 r. www.gkpge.pl Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C i R zatwierdzona uchwałą

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej

Taryfa dla energii elektrycznej Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych A, B, C i R zatwierdzona uchwałą Zarządu PGE Obrót S.A. numer 3954/692/ VIII/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. obowiązująca od 1 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R zatwierdzona uchwałą Zarządu PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 15.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

STALPRODUKT S.A. w Bochni

STALPRODUKT S.A. w Bochni STALPRODUKT S.A. w Bochni Taryfa dla energii elektrycznej STALPRODUKT S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną ZATWIERDZAM Bochnia, dn. 15 grudnia 2017 r... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O TARYFIE... 2 2.

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 10 marca 2008 roku, nr 24/2008 i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie KRAKÓW, 2012 r.

Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie KRAKÓW, 2012 r. Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie KRAKÓW, 2012 r. Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Strona 1 z 36 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Taryfie. 3 2. Definicje... 4 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OBRÓT SA Cennik energii elektrycznej

ENERGA-OBRÓT SA Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA Cennik energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu ENERGA-OBRÓT SA nr 17/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 134/II/2010 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 25 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja niska emisja Zasady rozliczeń z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO - INŻYNIER MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 316/III/2013 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 12 grudnia 2013 r. Ceny i stawki opłat

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia r.

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia r. Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia 02.11.2015 r.) 1 Informacje ogólne 1.1 Cennik stanowi zbiór cen i stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie

Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Taryfa niniejsza została zatwierdzona decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2011 roku nr DTA-4211-75(8)/2011/2698/V/JC/DK

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A.

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Prot Stan na 22_11_2010 Lublin, 2011 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2. DEFINICJE... 7 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A.

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 2. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI...

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego ENEA SA z siedzibą w Poznaniu, zwanego dalej Przedsiębiorstwem, zatwierdzam

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego ENEA SA z siedzibą w Poznaniu, zwanego dalej Przedsiębiorstwem, zatwierdzam Warszawa, 17 grudnia 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRE-4211-51(7)/2015/2688/IX/KKu/MDę DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z Grup taryfowych G

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z Grup taryfowych G Cennik sprzedaży energii dla Odbiorców z Grup taryfowych G Ważny od 12 listopada 2013 r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 1 Informacje ogólne... 3 2 Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną...

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO zatwierdzona uchwałą Zarządu PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku nr 4004/698/VIII/2014

Bardziej szczegółowo

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Grupy taryfowe B, C Kraków 2013 Rok Spis treści. str. 1. Informacje ogólne... 3 2. Definicje... 4 3. Ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej i świadczone

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nr 18/2016 z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. KraKów, 2013 r.

Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. KraKów, 2013 r. Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie KraKów, 2013 r. Spis treści 1. Informacje o Taryfie 5 2. Definicje 6 3. Zasady rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji 7 3.1. Zasady kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A.

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Prot Stan na 22_11_2010 Lublin, 2011 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2. DEFINICJE... 7 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza kosztów ogrzewania według różnych taryf spółek energetycznych

Analiza porównawcza kosztów ogrzewania według różnych taryf spółek energetycznych Analiza porównawcza kosztów ogrzewania według różnych taryf spółek energetycznych Styczeń, 218 2 Przedmowa W związku ze złym stanem powietrza w Polsce w okresie zimowym (przekroczenia stężenia pyłów PM1

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R Tekst Taryfy został zatwierdzony w dniu 7 listopada 2012 r. uchwałą Zarządu RWE Polska S.A. nr 152/2012 i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nr 4934/13 z dnia 8 stycznia 2013r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych G11, G11e, G12, G12e

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych G11, G11e, G12, G12e TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych G11, G11e, G12, G12e TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. na terenie TAURON Dystrybucja GZE S.A. obowiązująca z dniem 1 marca 2012 roku zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nr 12/2009 z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ innogy Polska S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ innogy Polska S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ innogy Polska S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R Tekst taryfy został zatwierdzony w dniu 11 marca 2015 r. uchwałą Zarządu Sprzedawcy nr 36/2015 i obowiązuje od dnia 01.04.2015

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Warszawa 12.2013 r. (aktualizacja nazw i grup taryfowych 12.2017r.) SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ... 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 ROK

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 ROK CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 ROK Warszawa 2012 r. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ... 4 3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Prawnik z Energią z dnia r.

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Prawnik z Energią z dnia r. REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 4 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A.

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 2. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI...

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w GDAŃSKU TARYFA

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w GDAŃSKU TARYFA ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w GDAŃSKU TARYFA Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.11. 2017.JSz z dnia 14 grudnia 2017 roku, (Biuletyn branżowy URE Energia elektryczna

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp. z o.o. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Energetyki WAGON Sp. z o.o. z dnia 08. sierpnia 2008 roku i obowiązuje od dnia 01.

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 282/III/2014 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 16 grudnia 2014 r. Ceny i stawki opłat

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w GDAŃSKU TARYFA

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w GDAŃSKU TARYFA ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w GDAŃSKU TARYFA Taryfa zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRR.4211.28.8.2016.KKu.MDę z dnia 15 grudnia 2016 r. wprowadzona Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 4 Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o.

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o. W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Grandmaster Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015 r. OKA-4211-37(20)/2014/2015/5214/VII/MMi1

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy S.A. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY

Katowicki Holding Węglowy S.A. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY obowiązująca od 1 lutego 2017 roku zatwierdzona przez Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. uchwałą nr 167/2017

Bardziej szczegółowo

RWE Polska TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla grup taryfowych A, B, C i R

RWE Polska TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla grup taryfowych A, B, C i R RWE Polska TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla grup taryfowych A, B, C i R Obowiązuje od 01.03.2011 TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Tekst Taryfy został

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO Obowiązuje od 1 listopada 2014 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu ENEA S.A. nr 348/2014 z dnia 28.10.2014 r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy S.A. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego KHW S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego KHW S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego KHW S.A. obowiązująca od 1 lutego 2016 roku zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej

Taryfa dla energii elektrycznej KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA z siedzibą w GDAŃSKU Taryfa dla energii elektrycznej TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA ZOSTAŁA ZATWIERDZONA DECYZJĄ PREZESA URZĘDU REGULACJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla energii elektrycznej

TARYFA. dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 31.01.2008, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r.

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 4 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY.

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej

Taryfa dla energii elektrycznej KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA z siedzibą w GDAŃSKU Taryfa dla energii elektrycznej TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA ZOSTAŁA ZATWIERDZONA DECYZJĄ PREZESA URZĘDU REGULACJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o. o. w Chełmku TARYFA dla sprzedaży energii elektrycznej Chełmek 2009 rok Spis treści. 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje......4

Bardziej szczegółowo

TARYFA ENION S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

TARYFA ENION S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE TARYFA ENION S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Taryfa niniejsza została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010 roku nr DTA-4211-73(9)/2010/2717/IV/DK i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Jolanta Skrago Piotr Furdzik

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Jolanta Skrago Piotr Furdzik Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej Jolanta Skrago Piotr Furdzik Gliwice, 2011 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres: ul. Owocowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. 2008 R. Dla klientów grup taryfowych G, przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. 2008 R. Dla klientów grup taryfowych G, przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. 2008 R. Dla klientów grup taryfowych G, przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w gdańsku Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energii Elektrycznej

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w gdańsku Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energii Elektrycznej z siedzibą w gdańsku Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energii Elektrycznej Taryfa na świadczenie usług dystrybucyjnych dla została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

str. 1 przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta.

str. 1 przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta. PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta zimowa 2014 dla biznesu nr 3 z dnia 18.12.2013r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20 CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2015 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 30 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4

SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4 SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4 3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH... 4 3.2. STREFY CZASOWE...

Bardziej szczegółowo

str. 1 Tabela nr 1 PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r.

str. 1 Tabela nr 1 PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r. PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA (4)/ VIII.AZa.Zmd

Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA (4)/ VIII.AZa.Zmd PEZES UZĘDU EGULACJI ENEGETYKI Nr OKA.4211.18(4)/2017.1493.VIII.AZa.Zmd Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r. DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Poznań, 2016 r. SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 DEFINICJE... 6 3 ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI... 8 3.1 ZASADY KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla grup taryfowych B, C, R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla grup taryfowych B, C, R z siedzibą w Jaworznie TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla grup taryfowych B, C, R Zatwierdzona Uchwałą nr 112/II/2008 z dnia 14.02.2008 r. Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Znak sprawy: ZP OA-271-4/BG/2016

WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Znak sprawy: ZP OA-271-4/BG/2016 WZÓR (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: ZP OA-271-4/BG/2016 UMOWA zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków NIP 577-17-44-356,

Bardziej szczegółowo

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej Henryk Kossak Radosław Prześlica Wrocław, 2011 1 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres:

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej RWE Stoen S.A r.

Taryfa dla energii elektrycznej RWE Stoen S.A r. Taryfa dla energii elektrycznej RWE Stoen S.A. 2008 r. Taryfa została zatwierdzona w dniu 3 grudnia 2007 r. uchwałą Zarządu RWE Stoen S.A. nr 159/2007 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

- 1 umowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ

- 1 umowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Załącznik nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego zamówienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R Tekst Taryfy został zatwierdzony w dniu 11 marca 2015 r. uchwałą Zarządu RWE Polska S.A. nr 36/2015 i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Punktów Poboru Energii (PPE) z szacunkowym zużyciem energii

Wykaz Punktów Poboru Energii (PPE) z szacunkowym zużyciem energii Wykaz Punktów Poboru Energii (PPE) z szacunkowym zużyciem energii ZAŁĄCZNK NR 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego numer ZP/PN/2312/07/4140/2016 na:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr..

Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr.. załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr.. W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Power 21 Sp. z o.o. obowiązująca odbiorców na obszarze miasta Raciborza od dnia 1 kwietnia 2015 roku zatwierdzona przez Zarząd Power 21 Sp. z o.o. uchwałą z dnia 25 marca

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej

Taryfa dla energii elektrycznej KonCERN energetyczny ENERGA SA z siedzibą w gdańsku Taryfa dla energii elektrycznej TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA ZOSTAŁA ZATWIERDZONA DECYZJĄ PREZESA URZĘDU REGULACJI

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. TARYFA DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o.

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. TARYFA DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. TARYFA DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. TARYFA DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej

Taryfa dla energii elektrycznej Taryfa dla energii elektrycznej Dla odbiorców z grup taryfowych G Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Warszawa, 16 grudnia 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRE-4211-39(11)/2014/2688/VIII/BH/JCz

Bardziej szczegółowo