oferty kupujących oferty wytwórców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferty kupujących oferty wytwórców"

Transkrypt

1 Adam Bober Rybnik, styczeń Autor jest pracownikiem Wydziału Rozwoju Elektrowni Rybnik S.A. Artykuł stanowi wyłącznie własne poglądy autora. Jak praktycznie zwiększyć obrót na giełdzie? Giełda jako jedna z możliwości prowadzenia handlu jest postrzegana jako podmiot, który najpełniej realizuje rynkowe zasady. Takie cechy jak standardowe kontrakty, transparentny rynek, duża różnorodność uczestników rynku, anonimowość, jawne oferty co do ilości i ceny, łatwość likwidacji pozycji, obecność banku rozliczającego jako gwaranta sprawiają, że z roku na rok przybywa towarów będących instrumentem podstawowym obrotu giełdowego i rośnie wolumen obrotu. Uzupełnieniem instrumentów podstawowych jest wprowadzanie instrumentów pochodnych, stanowiących ubezpieczenie ryzyka działalności gospodarczej. Fundamentalną rzeczą dla funkcjonowania każdej giełdy jest określenie ceny i wolumenu obrotu. Generalnie można wymienić dwa sposoby notowań giełdowych. Pierwszym jest system oparty o kurs jednolity. Polega on na zebraniu do określonej godziny ofert kupna i sprzedaży, a następnie na ich porównaniu wykorzystując klasyczny wykres popytu i podaży. Przecięcie krzywych określa cenę i obrót obowiązujące w danej sesji. W sposób poglądowy przedstawiono to na rysunku. Rysunek. Kurs jednolity ustalenia ceny i obrotu na giełdzie (cena w funkcji ilości). 8 oferty kupujących oferty wytwórców 8

2 Drugim sposobem jest system oparty o notowania ciągłe. Oferta kupna lub sprzedaży spływa o dowolnej porze dnia i w chwili znalezienia dla niej kontrpropozycji zostaje zrealizowana. W ten sposób cena ustalana jest indywidualnie i w ciągu dnia zmienia się wielokrotnie. Zazwyczaj na początku funkcjonowania giełdy działa ona w oparciu o kurs jednolity aby po pewnym czasie przejść do działania w oparciu o kurs płynny. Celem nadrzędnym będzie jednak w każdej sytuacji maksymalizacja obrotu, bo to obrót, a nie cena decyduje o przychodach giełdy i jej znaczeniu na rynku. Stosunkowo często słyszy się narzekania analityków i władz giełd (nie tylko giełd energii) na temat zbyt niskich obrotów na giełdzie. Należy więc wnioskować, że poprawa płynności leży w interesie wszystkich grup związanych z istnieniem giełdy. Poniżej podano prosty i skuteczny sposób jak w praktyce to osiągnąć. W oparciu o kurs jednolity działa w Polsce (i nie tylko w Polsce) giełda energii elektrycznej. Na dzień przed dostawą energii poprzez agregację danych o popycie i podaży ustala się na każdą godzinę następnej doby ilości i ceny energii elektrycznej przeznaczonej do obrotu. Możliwe przypadki ustalania ceny i obrotu są szczegółowo opisane w regulaminie giełdy. Dostawca energii elektrycznej oferując cenę za jednostkę energii jest świadomy, że jeśli jego oferta zostanie przyjęta, to zaoferowana cena sprzedaży będzie dla niego ceną minimalną. Z kolei odbiorca podając cenę kupna wie, że w przypadku przyjęcia jego oferty cena ta będzie maksymalną z możliwych. W obu przypadkach o cenie (i ilości) zadecydują ostatni z oferentów tzn. ci, których ceny i ilości (liczone narastająco) znajdują się w miejscu przecięcia krzywych popytu i podaży. Powyższy sposób ustalania ceny i obrotu w przypadku przecięcia się krzywych popytu i podaży charakteryzuje się następującymi cechami:. wytwórcy oferujący najniższe ceny sprzedaży energii zawsze ją sprzedają, a przy większej liczbie oferentów sprzedaży (i zróżnicowanych cenach) sprzedają energię po cenie wyższej niż oferowali,. odbiorcy oferujący najwyższe ceny kupna energii zawsze ją kupią, a przy większej liczbie oferentów kupna (i zróżnicowanych cenach) kupią energię po cenie niższej niż oferowali,. jedna jest cena energii elektrycznej dla wszystkich uczestników.

3 Ten sposób, choć jest prosty i przejrzysty, niekoniecznie musi oznaczać, że jest najbardziej efektywny jeśli chodzi o wolumen obrotu. Zachowując dwie pierwsze cechy i zmieniając filozofię ustalania ceny i obrotu można uzyskać lepsze rezultaty. W celu wyjaśnienia posłużono się dwoma przykładami liczbowymi. Załóżmy, że giełda otrzymała oferty kupna i sprzedaży energii elektrycznej w ilościach i cenach jak w tabeli. Tabela. Dane oferentów przykład. sprzedający kupujący ilość cena ilość cena Dla powyższych danych algorytm ceny jednolitej wyznaczyłby cenę jednostki i obrót 8 jednostek. Graficznie przedstawiono to na wykresie. Cena Ilość energii Sprzedający Kupujący Wykres. Wyznaczenie ceny i obrotu dla danych z tabeli.

4 Przedstawiając krzywą popytu i podaży w sekwencji malejącej otrzymamy wykres. Wykres. Wyznaczenie ceny i obrotu dla danych z tabeli w układzie malejących cen. Cena Ilość energii Sprzedający Kupujący Zauważmy, że choć krzywe się nie przecinają, to w całym zakresie ofertowym uzyskaliśmy ceny sprzedaży niższe niż ceny kupna. Oznacza to, że wolumen obrotu giełdowego może być jednostek. Ustalenie dla każdej porcji energii średniej ceny z oferty kupna i sprzedaży powinno zadowolić wszystkich uczestników. Średnia cena dla całego wolumenu wyniesie: (/*(.+)+./*(.+)+/*(+.)+./*(+.)+/*(+.)+/*(.+.)+ +/*(.+)+/*(.+))/ =, jednostek Kwestia ceny ma tu znaczenie drugorzędne, a zależy od ilości i jakości poszczególnych ofert. Przykład został celowo tak dobrany, aby łamana ofert kupna leżała poniżej łamanej ofert sprzedaży. Dla rozszerzenia zagadnienia na pozostałe możliwe przypadki posłużmy się drugim przykładem. Uczestnicy zgłosili oferty jak w tabeli. Tabela. Dane oferentów przykład. sprzedający kupujący ilość cena ilość cena....

5 Algorytm ceny jednolitej wyznaczyłby cenę jednostki i obrót. jednostek, co graficznie przedstawiono na wykresie. Wykres. Wyznaczenie ceny i obrotu dla danych z tabeli. Cena 8 9 Ilość energii kupno sprzedaż Postępując jak poprzednio tzn. przedstawiając krzywe popytu i podaży malejąco otrzymamy wykres. Tym razem tak dobrano zlecenia sprzedaży i kupna, aby ceny sprzedaży (kolor niebieski) przewyższały ceny kupna (kolor brązowy) dla każdej wartości energii. Jest to drugi skrajny przypadek wzajemnego położenia łamanych popytu i podaży. Takie wzajemne położenie krzywych popytu i podaży nie oznacza, że w tym przypadku inna (niż giełdowa) metoda ustalania ceny wyklucza zawarcie jakiejkolwiek transakcji. Przez cykliczne przesuwanie krzywej sprzedaży w lewo dochodzimy do miejsca kiedy krzywa ta znajdzie się na lub pod krzywą kupna. Wynik tego działania pokazano na wykresie (kolor czerwony). Obrót w tym wypadku wynosi. jednostek (odrzucamy część wykresu leżącą w drugiej ćwiartce), zaś średnia cena: ((//*(.+)+./*(+)+./*(+)+/*(.+))/. =, jednostek

6 Wykres. Wyznaczenie ceny i obrotu dla danych z tabeli w układzie malejących cen. cena kupno sprzedaż sprzedaż po przesunięciu ilość energii Jako pracownik przedsiębiorstwa mającego podpisaną umowę z giełdą energii mam dostęp do rzeczywistych ofert ilości i cen, według których jest ustalany kurs jednolity. Nie otrzymałem jednak zgody na ich publikację dla przygotowania niniejszego materiału. Przeanalizowałem kilka losowo wybranych godzin z różnych dni i zawsze otrzymałem obrót na co najmniej takim poziomie jak giełda, a w wielu przypadkach obrót był o kilkadziesiąt procent wyższy. W tabeli porównano oba sposoby określenia ceny i obrotu. Tabela. Porównanie dwóch sposobów określenia ceny i obrotu na giełdzie. System obecny niższy wolumen obrotów System zmodyfikowany co najmniej taki sam a często wyższy wolumen obrotów wytwórcy o niskich cenach sprzedaży zawsze sprzedają i otrzymują dużo wyższe ceny niż oferowali wytwórcy o niskich cenach sprzedaży zawsze sprzedają, ale ich zyski będą niższe i uzależnione od rzeczywistej gry odbiorców kupujący oferujący chęć zawarcia transakcji cena zakupu dla kupujących, którzy oferowali

7 po wysokich cenach zawsze otrzymują wysokie premie w postaci zakupu z giełdy po cenie dużo niższej jedna cena wykonania dla wszystkich uczestników najwyższe ceny będzie wyższa od ceny średniej i będzie odzwierciedleniem ich oferty różne ceny dla każdego uczestnika, cena średnia ważona służyłaby jako indeks Można z pewnością stworzyć model matematyczny udawadniający powyższą tezę na przykład bazując w pierwszym przybliżeniu na układzie dwóch równań liniowych (kupna i sprzedaży), ale na obecnym etapie rozważań nie jest to chyba potrzebne. Dla wyjaśnienia istoty sprawy posłużono się energią elektryczną, jednak sprawa dotyczy każdej giełdy, która działa w oparciu o kurs jednolity ustalania ceny. Zastosowanie powyższej procedury w praktyce jest stosunkowo proste. Wymaga oczywiście zmian w oprogramowaniu, ale w dłuższej perspektywie będzie to bardzo opłacalne. Przeciętnemu uczestnikowi giełdy wydaje się, że to oferty kupna i sprzedaży decydują o jego sukcesie. Powyższy materiał pokazuje, że wpływ na to ma jeszcze co najmniej jeden czynnik sposób kojarzenia ofert. Czynnik ten nie jest bez znaczenia bowiem jak wykazano może zwiększyć obroty giełdy o kilkanaście (a nawet kilkadziesiąt) procent. Pytanie czy możemy i chcemy tak zrobić.

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

III.4. System opłat kompensacyjnych

III.4. System opłat kompensacyjnych III.4. System opłat kompensacyjnych Dotychczasowe koncepcje rozwiązania kontraktów długoterminowych nie przyniosły zadowalających rezultatów. Jak się wydaje jednym z ważniejszych, obok złożoności samego

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ProPB.pl

Spis treści. ProPB.pl Lato 2013 PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dr Robert ZAJDLER Celem raportu jest ukazanie tych zmiennych rynkowych, które mają największy wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna 1

Analiza techniczna 1 Analiza techniczna 1 Teoria Dowa Na wstępie należy zadać pytanie: skąd bierze się tyle rozgłosu wokół teorii Dowa i dlaczego uchodzi ona za tak ważny element analizy technicznej? Zagadnienia związane ze

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW CZAS: 45 minut CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo