Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014"

Transkrypt

1 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r.

2 Zakres prezentacji 1. Wybrane uwarunkowania formalno prawne działalności na rynku energii elektrycznej w Polsce - wprowadzenie 2. Obrót hurtowy i detaliczny na rynku energii elektrycznej - uczestnicy, wybrane uwarunkowania, przewidywane zmiany 3. Kształtowanie się cen energii elektrycznej 4. Kolorowe obowiązki mechanizm wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej co dalej? 5. Rola i zadania spółki obrotu na rynku energii elektrycznej 6. Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w Polsce jako podstawa nowych strategii uczestników rynku energii Materiały/prezentację można będzie pobrać ze strony: M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 2

3 Wybrane uwarunkowania formalno prawne działalności na rynku energii elektrycznej w Polsce Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach Źródło: PSE SA M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 3

4 Wybrane uwarunkowania formalno prawne działalności na rynku energii elektrycznej w Polsce TRÓJPAK MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY ENERGETYCZNY projekty szansa regulacji czy energetycznych zagrożenie dla uczestników 2012/2013/2014 rynku energii Energia elektryczna i ciepło Polityka energetyczna Prezes URE Gaz ziemny Odnawialne Źródła Energii Ustawa Prawo energetyczne Ustawa Prawo gazowe Ustawa o odnawialnych źródłach energii ustawa wprowadzająca + nowelizacja starej ustawy mały trójpak r. + nowelizacja kogeneracyjna? M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 4

5 Wybrane uwarunkowania formalno prawne działalności na rynku energii elektrycznej w Polsce OD MONOPOLU DO KONKURENCJI M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 5

6 Wybrane uwarunkowania formalno prawne działalności na rynku energii elektrycznej w Polsce DEFINICJE - MECHANIZM BILANSOWANIA BILANSOWANIE HANDLOWE zgłaszanie przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do OSP realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z OSP i z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA BILANSOWANIE HANDLOWE osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z operatorem systemu przesyłowego, zajmująca się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu M. Kulesa, Warszawa, r. Slajd: 6

7 Obrót hurtowy i detaliczny na rynku energii elektrycznej KONCESJE NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE (stan na 29 listopada 2013 r.) wytwarzanie WEE: 1470, w tym wydane w 2012 roku: 189 obrót OEE: 393, w tym wydane w 2012 roku: 40 (członkowie TOE listopad ) przesyłanie i dystrybucja PEE i DEE: 179 ( ), w tym wydane w 2012 roku: 11 M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 7

8 Obrót hurtowy i detaliczny na rynku energii elektrycznej SKONSOLIDOWANE GRUPY ENERGETYCZNE: ZASIĘG TERYTORIALNY, STRUKTURA PODMIOTOWA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Źródło: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. Warszawa, maj 2013 r. M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 8

9 Obrót hurtowy i detaliczny na rynku energii elektrycznej UDZIAŁ GRUP KAPITAŁOWYCH W KRAJOWEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2011 i 2012 R. Źródło: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. Warszawa, maj 2013 r. M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 9

10 Obrót hurtowy i detaliczny na rynku energii elektrycznej Wolumen obrotu na polskim rynku energii elektrycznej TGE, POEE, Brokerzy Źródło: RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2013 r. Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2013 r. M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 10

11 Obrót hurtowy i detaliczny na rynku energii elektrycznej Źródło: M. Kulesa, Warszawa, r. Slajd: 11

12 Obrót hurtowy i detaliczny na rynku energii elektrycznej KORZYSTANIE Z PRAWA WYBORU SPRZEDAWCY, GRUDZIEŃ 2007 SIERPIEŃ 2013 Dostawa energii elektrycznej do odbiorców w 2012 roku 121,0 TWh Energia dostarczona odbiorcom TPA (grupy A, B, C i G) I-XII 2012 = 43,6 TWh I-VIII 2013 = 28,1 TWh Źródło: URE, ARE SA M. Kulesa, Warszawa, r. Slajd: 12

13 Obrót hurtowy i detaliczny na rynku energii elektrycznej LICZBA ZMIAN SPRZEDAWCY 2013 Źródło: URE, ARE SA M. Kulesa, Warszawa, r. Slajd: 13

14 Kształtowanie się cen energii elektrycznej Zestawienie prognozowanych ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych WN. Okresy rok do roku. Prognozy [PLN/MWh] Źródło: Opracowanie własne M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 14

15 Kształtowanie się cen energii elektrycznej Kwotowania kontraktu BASE Y-13 (PLN/MWh) Źródło: RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2013 r. Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2013 r. M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 15

16 Kształtowanie się cen energii elektrycznej Średnioważone ceny miesięczne na RDN TGE SA [PLN/MWh] Źródło: TGE SA M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 16

17 Kształtowanie się cen energii elektrycznej Ceny i wolumen sprzedaż energii elektrycznej w kontrakcie BASE_Y-14 oraz BAS_Y-15 na RDN TGE SA ost. m-c Źródło: TGE SA M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 17

18 Kształtowanie się cen energii elektrycznej Ceny i wolumen sprzedaż energii elektrycznej w kontrakcie BASE_Y-15 oraz BAS_Y-16 na RDN TGE SA ost. rok Źródło: TGE SA M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 18

19 Kształtowanie się cen energii elektrycznej Rysunek Z1.2. Łączne ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych posiadających umowy kompleksowe w przedsiębiorstwach obrotu (POSD) wg grup odbiorców - styczeń czerwiec Rysunek Z1.3. Średnie ceny energii elektrycznej sprzedanej dla odbiorców posiadających umowy sprzedaży w POSD Źródło: ARE SA M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 19

20 Kształtowanie się cen energii elektrycznej Rysunek Z1.1. Wskaźniki rentowności na działalności energetycznej w poszczególnych podsektorach Źródło: ARE SA M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 20

21 Kolorowe obowiązki mechanizm wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej Obowiązki sprzedawców energii elektrycznej do odbiorców końcowych związane z promowaniem OZE i CHP w Polsce Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia i projektów M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 21

22 Kolorowe obowiązki mechanizm wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej Wolumen obrotu i poziom cenowy notowań PM 2013 Źródło: RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2013 r. Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2013 r. M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 22

23 Kolorowe obowiązki mechanizm wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej Wolumen obrotu i poziom cenowy notowań PM Źródło: TGE M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 23

24 Kolorowe obowiązki mechanizm wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej Wolumen obrotu i poziom cenowy notowań PM Źródło: TGE M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 24

25 Kolorowe obowiązki mechanizm wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej Wolumen obrotu i poziom cenowy notowań PM Źródło: TGE M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 25

26 Kolorowe obowiązki mechanizm wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej M.Kulesa, Ślesin, r. < 26 >

27 Kolorowe obowiązki mechanizm wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej Realizacja obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. Wysokość wpływu z opłaty zastępczej Źródło: Ministerstwo Gospodarki M.Kulesa, Ślesin, r. < 27 >

28 Rola i zadania spółki obrotu na rynku energii elektrycznej Funkcje przedsiębiorstw obrotu na rynku energii elektrycznej ograniczanie skutków zmienności cen energii elektrycznej na rynkach konkurencyjnych stabilizacja ceny energii i oddzielenie ceny od fluktuacji cen hurtowych ograniczenie kosztów transakcyjnych związanych z udziałem w rynku zapewnienie konkurencyjnych ofert dostaw dla odbiorców końcowych i tym samym poszerzenie możliwości wyboru optymalnej oferty skuteczne zarządzanie ryzykiem i przejęcie ryzyka rynkowego M. Kulesa, Warszawa, r. Slajd: 28

29 Rola i zadania spółki obrotu na rynku energii elektrycznej Podstawowe zadania w modelu współpracy ze spółką obrotu partnerem na rynku hurtowym sprzedaż/zakup energii elektrycznej (EE) na potrzeby rynku hurtowego i detalicznego (sprzedaży EE do odbiorców końcowych) zarządzanie zakupem EE na podstawie umów z wytwórcami oraz portfela produktowego sprzedaży/zakupu EE (pasmo, szczyt, pozaszczyt, SPOT) zgłaszanie (zagregowanych) grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do OSP, bilansowanie handlowe w ramach pełnionej funkcji operatora handlowego (OH) albo podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) zakup/sprzedaż świadectw pochodzenia (certyfikatów) na potrzeby wytwórców OZE M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 29

30 Rola i zadania spółki obrotu na rynku energii elektrycznej Dodatkowe zadania w modelu współpracy ze spółką obrotu partnerem na rynku hurtowym zapewnienie dostępu do rynku (market access) przygotowywanie (lub współudział w przygotowaniu) grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do OSP dysponowanie jednostką grafikową pozyskiwanie danych pomiarowych z Fizycznych Punktów Pomiarowych (PPE) dla JG od OSD w przypadku sprzedaży do odbiorców końcowych rozliczanie sprzedaży i niezbilansowania EE sprzedaż świadectw pochodzenia M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 30

31 Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w Polsce jako podstawa nowych strategii produktowych sprzedawców Zarządzanie stroną popytową - charakterystyka Źródło: Majchrzak H.: Jak wdrożyć inteligentne sieci - wyniki pracy - Warsztaty Rynku Energetycznego. Konferencja URE - Inteligentne sieci rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju. PSE Operator SA, Warszawa, 18 września 2012 r., M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 31

32 Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w Polsce jako podstawa nowych strategii produktowych sprzedawców Schematyczne relacje pomiędzy uczestnikami rynku pomiarów Źródło: Koncepcja dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Operatora Informacji Pomiarowej. URE czerwiec 2012 r M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 32

33 Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w Polsce jako podstawa nowych strategii produktowych sprzedawców Smart metering/smart grid klucz do sukcesu? Źródłohttp://www.ti.com/ M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 33

34 Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/ Warszawa tel. (22) fax (22) PHUP Multienergia Al. Wilanowska 9A/ Warszawa tel. (22) fax (22) kom M.Kulesa, Ślesin, r. Slajd: 34

Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie

Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie Konferencja SANT Wasko SA Warszawa, 17.06.2015 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2010 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2010 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2010 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2008 Lipiec 2008 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu. 2 1. Nota wprowadzająca. 3 2. Podsumowanie, główne osiągnięcia ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2013 r. 02/2014 NR 2 (88) 30 czerwca 2014 ISSN 1506-090X Spis treści Wykaz skrótów używanych w Sprawozdaniu...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.daniel Borsucki

mgr inŝ.daniel Borsucki mgr inŝ.daniel Borsucki przy wsparciu ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ENERGETYCZNEGO. JEDYNYM ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA SEKTORA ENERGETYCZNEGO JEST MECHANIZM PRZENOSZENIA WSZYSTKICH KOSZTÓW NA ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2014

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2014 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2014 Lipiec 2014 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu.... 4 1. Słowo wstępne...... 5 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl

FITEN SA RAPORT ROCZNY. www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl 11 RAPORT ROCZNY www.fiten.pl www.ir.fiten.pl www.fitensolarteam.pl 1 List Prezesa 11 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy wyniki finansowe za 2011 rok po raz pierwszy jako spółka publiczna,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie, zmiana sprzedawcy Andrzej Łukasiewicz (przy wykorzystaniu dostępnych prezentacji) wroclaw@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 12 marca 2013 r. Spis treści: 1. ORGANIZACJA POLSKA ENERGIA S.A.... 5 1.1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podsumowanie / Główne osiągnięcia ostatniego roku... 4 2.1 Struktura organizacyjna Urzędu w uproszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów 1 Potrafimy dostrzec potrzebę zmian. I zmieniamy się. Jeśli trzeba porzucamy ustalone schematy i wyznaczamy nowe reguły, żeby zacząć na nowo.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy

PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy Studia podyplomowe Gliwice listopad/grudzień 2008 PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy Wojciech Stanek Instytut Techniki Cieplnej (p. 105a) Politechnika Śląska ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011

Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011 Przegląd RWE Polska Rynku Energii RWE Grudzień 2011 PRZEGLĄD RYNKU ENERGii GRUDZiEŃ 2011 1 Spis treści 1. RAPORT Rynek energii elektrycznej w Polsce... 3 Rynek SPOT... 3 Komentarz do rynku SPOT Analityka

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cel wprowadzenia regulacji

UZASADNIENIE. 1. Cel wprowadzenia regulacji UZASADNIENIE 1. Cel wprowadzenia regulacji Niniejsza zmiana ma na celu przedłużenie do dnia 31 marca 2015 r. obecnie funkcjonującego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY

RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNERZY WYDARZENIA PARTNERZY MEDIALNI 1 W debacie

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku energii elektrycznej

Liberalizacja rynku energii elektrycznej URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach Liberalizacja rynku energii elektrycznej adres: ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice e-mail: katowice@ure.gov.pl tel. +48(32)2587691,

Bardziej szczegółowo

Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 roku

Rynek energetyczny w Polsce. Podsumowanie 2010 roku Rynek energetyczny w Polsce Podsumowanie 2010 roku Zawartość 03 Produkcja energii w Polsce 13 Ceny nośników energii 16 Wyniki finansowe sektora energetycznego 17 Przekształcenia kapitałowe 21 Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podsumowanie / Główne osiągnięcia ostatniego roku... 4 2.1 Struktura organizacyjna Urzędu w uproszczeniu...

Bardziej szczegółowo