Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze"

Transkrypt

1 Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych 1

2 Kto może zostać Członkiem Giełdy? Członkami Giełdy mogą być podmioty określone w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w tym w szczególności: a) towarowe domy maklerskie w rozumieniu art. 2 pkt. 8) ustawy o giełdach towarowych; b) domy maklerskie w rozumieniu art. 2 pkt. 9) ustawy o giełdach towarowych; c) przedsiębiorstwa energetyczne oraz będący osobami prawnymi odbiorcy uprawnieni do zmiany sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne d) niebędące towarowymi domami maklerskimi spółki handlowe, prowadzące działalność, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a (oznaczone co do gatunku rzeczy) ustawy o giełdach towarowych 2

3 Struktura rynków/ działalności TGE Towarowa Giełda Energii RDB RDN Aukcje Rynek terminowy Energia elektryczna Gaz ziemny Kontrakty godzinowe Kontrakty godzinowe, blokowe Kontrakty blokowe Kontrakty terminowe Kontrakty bazowe, szczytowe, poza szczytem Kontrakty bazowe Prawa majątkowe Transakcje na rynku spot są zawierane w ramach transakcji sesyjnych i pozasesyjnych Rejestr świadectw pochodzenia Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia energii elektrycznej

4 Rozwój obrotu na rynku energii elektrycznej Obroty na rynkach energii elektrycznej w latach ¹ TWh 200,0 Kształtowanie się konkurencyjnego rynku energii +19,4% 131,8% % 139,4% ,0 103,9% 106,9% ,6 186, ,0 0,0 0,5% 0,5 1,3% 1,2 1,0% 1,0 2,6% 2,6 1,8% 1,9 1,9% 2,0 1,6% 1,7 2,1% 2,5 1,8% 2,1 3,3% 3,7 68,6% 81,7 126,7 131, Obrót energią elektryczną na TGE (lewa oś) Stosunek obrotu na TGE do konsumpcji energii w Polsce 2000 Rynek spot Rynek terminowy Obligo Stały rozwój oferty produktowej Jako punkt odniesienia dla 2014 przyjęto konsumpcję w 2013 r. Źródło: TGE, Enerdata

5 Rozwój obrotu na rynku energii elektrycznej Umocniliśmy swoją pozycję na rynku energii elektrycznej Łączny wolumen obrotu na rynkach energii w 2014 r. : TWh Obrót energią elektryczną 186,8 TWh 200,0 160,0 120,0 80,0 40,0 81,7 126,7 +23,0% 131,1 176,6 186,8 wzrost o 5,8 proc. r/r 0, Zmieniliśmy harmonogram sesji na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej ograniczając liczbę fixingów: w celu koncentracji obrotu w celu przygotowania do pełnoprawnego uczestnictwa w rynku europejskim, opartego na modelu Price Coupling of Regions (planowanego na 2016 r.) 5

6 Rozwój obrotu na rynku gazu Łączny wolumen obrotów na rynku gazu Uczestniczyliśmy w stworzeniu płynnego rynku gazu ziemnego 111,6 TWh Obrót gazem ziemnym w 2014 r. (narastająco) TWh w przybliżeniu 10, 17 mld m³ wolumen importu gazu w 2013 r ,6 0 mar cze wrz gru

7 Rozwój obrotu na rynku gazu Zmieniliśmy harmonogram sesji na Rynku Dnia Następnego gazu ziemnego o Wprowadziliśmy notowania jednolite o Wydłużyliśmy notowania Uruchomiliśmy Rynek Dnia Bieżącego gazu ziemnego Poszerzyliśmy ofertę produktową na rynkach gazu ziemnego o nowe instrumenty: o Z dostawą w weekend o Sezonowe o Tygodniowe Powołaliśmy przy Zarządzie Komitet Rynku Gazu Organizowaliśmy liczne warsztaty dla uczestników rynku 7

8 Wysoka płynność na dużym rynku czyni z TGE ważnego partnera dla największych giełd w UE Wskaźniki płynności giełdowej na rynkach energii elektrycznej w 2014 r.¹ - % wskaźnik: (rynek spot + rynek terminowy RTT)/konsumpcja ,5% 172,9% Rynek Niemcy nordycki² i Austria Rynek energii elektrycznej 139,4% 83,5% 58,5% Polska Holandia Czechy 53,1% Węgry 50,2% Belgia 26,3% Francja Wskaźniki płynności giełdowej na rynkach energii elektrycznej w 2014 r.¹ - wskaźnik: rynek spot/ konsumpcja % 28,8% Rynek gazu ziemnego Wskaźniki płynności giełdowej na rynkach gazu ziemnego w 2014 r.¹ wskaźnik: (rynek spot + rynek terminowy RTT)/konsumpcja 62,6% Polska 27,0% 23,6% 22,4% 1,6% 0,3% Dania Francja Austria Niemcy Czechy Węgry Wskaźniki płynności giełdowej na rynkach gazu ziemnego w 2014 r.¹ wskaźnik: rynek spot/ konsumpcja 109,4% 49,3% 17,8% 41,7% 26,8% 35,0% 25,1% 15,3% 3,7% n/d 18,6% 21,0% 13,5% 0,8% n/d Rynek Niemcy nordycki² i Austria Polska Holandia Czechy Węgry Belgia Francja Polska Dania Francja Austria Niemcy Czechy Węgry 8 1. Wskaźniki płynności rozumiane jako stosunek obrotu giełdowego do konsumpcji energii elektrycznej w kraju. Dane o konsumpcji za 2013 r. Dane o obrocie nie uwzględniają rejestracji kontraktów bilateralnych. 2. Dania, Estonia, Łotwa, Norwegia, Szwecja Źródło: TGE, Enerdata, Eurostat, Urząd Statystyczny na Węgrzech, Energienet.dk (data wejścia )

9 Obroty na rynku energii elektrycznej na TGE Wolumen obrotu na rynkach energii elektrycznej prowadzonych przez TGE w 2014r Rynek Wolumen [MWh] RDN RDB RTT Razem

10 Wartość indeksu IRDN24 w

11 11 Wolumen obrotu i średnioważona cena na RDN w 2014r.

12 12 Obroty na RDN z podziałem na fazy sesji w 2014r.

13 13 Wolumen zawartych transakcji na RTT na energii elektrycznej dla serii instrumentów BASE z podziałem na kontrakty tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne. Dane za okres 1 styczeń grudzień 2014

14 14 Wolumen zawartych transakcji na RTT na energii elektrycznej dla serii instrumentów PEAK5 z podziałem na kontrakty tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne. Dane za okres 1 styczeń grudzień 2014

15 15 Wolumen [TWh] zawartych transakcji na RTT na energii elektrycznej dla instrumentu BASE_Y-15 z podziałem na miesiące za okres 1 styczeń grudzień 2014.

16 16 Kurs rozliczeniowy dla instrumentu BASE_Y-15. Dane za okres 1 styczeń grudzień 2014

17 17 Miesięczny, łączny wolumen obrotu na RTT dla energii elektrycznej oraz średni kurs rozliczeniowy dla wszystkich instrumentów RTT dla energii elektrycznej. Dane za okres 1 styczeń grudzień 2014

18 Cena energii na rynku hurtowym Podstawowe czynniki wpływające na cenę energii elektryczne: cena energii na rynku hurtowym (kontrakty terminowe) 18

19 19 Cena energii na rynku hurtowym

20 Cena praw majątkowych cena praw majątkowych tzw. Certyfikatów 20

21 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ