WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDMIOT: INFORMATYKA KLASA: 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDMIOT: INFORMATYKA KLASA: 6"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDMIOT: INFORMATYKA KLASA: 6 OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - aktywnie uczestniczył w szkolnych konkursach informatycznych, - zajął wysokie miejsce w konkursach organizowanych poza terenem szkoły, - z prac klasowych zdobywa oceny celujące, - posiada wiedzę wykraczającą poza materiał omawiany w klasie VI np. tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point, krótkich filmików w programie Windows Movie Maker itp. oraz prezentuje swoje umiejętności na forum klasy. OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń opanował zakres materiału na ocenę dobrą a ponadto: - wie co to jest firewall, - wie co to jest skaner on-line i potrafi z niego skorzystać, - potrafi wskazać menu główne, komórkę aktywną, paski narzędzi, komórkę nieaktywną, nagłówek kolumny, nagłówek wiersza, zakładki, pasek wprowadzania danych, pole nazwy w arkuszu kalkulacyjnym, - potrafi zaznaczyć dane w komórkach nie leżących obok siebie, - potrafi skasować dane z kilku komórek na raz, - wie co to jest blok i potrafi podać jego adres oraz wypisać adresy komórek należące do bloku, - potrafi zaznaczyć cały wiersz lub całą kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym, - potrafi wypełniać komórki kolorem, - potrafi zamieniać format liczb na walutowy, zmieniać kąt nachylenia tekstu, zawijać tekst w komórce, - wie jakie rozszerzenie mają pliki utworzone w arkuszu kalkulacyjnym, - potrafi samodzielnie wpisać formułę sumowania w arkuszu kalkulacyjnym korzystając z pojęcia =SUMA(,), - potrafi wybrać typ wykresu w zależności od prezentowanych danych,

2 - potrafi formatować utworzony przez siebie wykres w arkuszu kalkulacyjnym, - potrafi rozwiązywać zadania matematyczne przy pomocy arkusza kalkulacyjnego, - wie co to jest język Logo i zna jego historię, - zna podstawowe instrukcje w języku Logo: naprzód, wstecz, prawo, lewo, opuść, podnieść, powtórz, koło, okrąg, czyść, schowaj żółwia, pokaż żółwia, ustal kolor tła, ustal kolor pisaka, ustal grubość pisaka, - zna rozszerzenia plików tworzonych w programie Lokomocja i w programie Baltie, - potrafi stworzyć własną animację w programie Edytor postaci, - wie co to są gify, - wie jak powiększyć rozmiar gumki w programie Paint, - potrafi stworzyć prezentację składającą się z kilku slajdów, wstawia zdjęcia i teksty, obrazy, tytuł, zmieniać układ, wstawiać tło, ustawiać animację tekstu lub obrazka, - potrafi wstawić do prezentacji film, muzykę lub dźwięk, animację obiektów OCENA DOBRA: Uczeń opanował zakres materiału na ocenę dostateczną a ponadto: - wie do czego służą programy narzędziowe dbające o prawidłowe funkcjonowanie systemu operacyjnego, - wie co to jest plik spakowany i jakie najczęściej ma on rozszerzenie, - potrafi podać rodzaje wirusów komputerowych i wie czym się charakteryzują, - zna pojemności najczęściej używanych nośników danych, - potrafi wskazać komórkę aktywną, komórkę nieaktywną, nagłówek kolumny, nagłówek wiersza, zakładki, pasek wprowadzania danych, pole nazwy w arkuszu kalkulacyjnym - zna trzy sposoby poruszania się po komórkach arkusza kalkulacyjnego, - potrafi podać definicję adresu komórki, - formatuje dane umieszczone w arkuszu kalkulacyjnym: wstawia krawędzie, - potrafi samodzielnie wpisać formułę sumowania w arkuszu kalkulacyjnym wypisując wszystkie składniki sumy, - potrafi wstawiać dodatkowe wiersze i kolumny,

3 - potrafi sortować dane w porządku alfabetycznym, - potrafi stworzyć wykres w arkuszu kalkulacyjnym i nadać mu tytuł, legendę, - wie co to jest Formuła i potrafi wpisywać proste formuły liczące, - zna operatory występujące w działaniach: dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu, - wie co to jest środowisko, - potrafi skonstruować algorytm gdy ma podany cel, do którego ma on doprowadzić, - wie czym różni się program Lokomocja Imagine a program Baltie, - zna podstawowe instrukcje w języku Logo: naprzód, wstecz, prawo, lewo, opuść, podnieść, powtórz, koło, okrąg, czyść, schowaj żółwia, pokaż żółwia - potrafi utworzyć projekt w programie Baltie, - potrafi wklejać, kopiować, wycinać w programie Edytor postaci, - potrafi stworzyć animację w programie Edytor postaci posiadając kolejne instrukcje, - zna działanie narzędzi: rysowanie, zaznaczanie, obróć, nowy fragment, odtwarzaj wstecz, - wie co to są androidy, - rozumie w jaki sposób człowiek steruje robotami, - potrafi modyfikować już istniejące obrazy w programie Paint, - korzysta z opcji Zmiana rozmiaru i pochylenia w programie Paint, - potrafi stworzyć swój monogram, - potrafi tworzyć mozaiki w programie Paint, - korzysta z opcji Obróć, Przerzuć w programie Paint, - potrafi stworzyć prezentację składającą się z kilku slajdów, wstawia zdjęcia i teksty, obrazy, tytuł, zmieniać układ OCENA DOSTATECZNA: Uczeń opanował zakres materiału na ocenę dopuszczającą a ponadto: - wie co oznacza słowo Archiwizacja, - potrafi podać rodzaje wirusów komputerowych,

4 - wie co to jest program antywirusowy, - potrafi wymienić jednostki pojemności, - potrafi zamienić jednostki pojemności, - potrafi sprawdzić jaki rozmiar ma wskazany plik, program, folder, nośnik danych, - potrafi wskazać różnice w wyglądzie dokumentu arkusza kalkulacyjnego a edytora tekstu, - wie co to jest komórka aktywna, bieżąca w arkuszu kalkulacyjnym, - wie w jaki sposób oznaczone są wiersze i kolumny w arkuszu kalkulacyjnym, - potrafi wskazać komórkę aktywną, komórkę nieaktywną, nagłówek kolumny, nagłówek wiersza, zakładki, pole nazwy w arkuszu kalkulacyjnym - potrafi kasować błędnie wprowadzone dane do komórek arkusza, - potrafi odczytać adres komórki, - potrafi korzystać z opcji podgląd wydruku, - formatuje dane umieszczone w arkuszu kalkulacyjnym: zmienia położenie tekstu w komórce, - potrafi użyć przycisku Autosumowanie, - zna kilka rodzajów wykresów, - potrafi odczytać dane z wykresu, - potrafi stworzyć prosty wykres w arkuszu kalkulacyjnym, - wie co to jest język programowania i do czego służy, - potrafi uruchomić program Lokomocja Imagine, - wie co to jest algorytm i potrafi utworzyć prosty algorytm, - zna podstawowe instrukcje w języku Logo: naprzód, wstecz, prawo, lewo, opuść, podnieść, czyść, schowaj żółwia, - potrafi wpisywać proste instrukcje w programie Lokomocja, - wie co to jest animacja, - zna nazwę programu umożliwiającego tworzenie animacji, - potrafi zmienić prędkość odtwarzanej animacji, - potrafi dodawać klatki, wstawiać elipsy, zamalowywać w programie Edytor postaci,

5 - potrafi posługiwać się wszystkimi narzędziami programu Paint umieszczonymi w Przyborniku, - potrafi stworzyć prezentację składającą się z kilku slajdów, wstawia zdjęcia i teksty, OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - zna i przestrzega regulamin pracowni komputerowej, - zna potrzebę dbania o czystość sprzętu komputerowego, - zna potrzebę dbania o porządek w zainstalowanych programach, - wie jak usunąć niepotrzebny program z komputera, - wie co to jest aktualizacja systemu, - zna sposoby rozprzestrzeniania się wirusów, - zna sposoby ochrony przed wirusami, - wie co to jest bit i zna jego oznaczenie, - wie co to jest bajt i potrafi zamienić bajty na bity i na odwrót, - potrafi odczytać rozmiary plików, - wie do czego służy arkusz kalkulacyjny, - potrafi wymienić nazwy kilku arkuszy kalkulacyjnych, - wie co to jest komórka, kolumna, wiersz w arkuszu kalkulacyjnym, - potrafi wskazać komórkę aktywną, komórkę nieaktywną, nagłówek kolumny, nagłówek wiersza, zakładki w arkuszu kalkulacyjnym - potrafi formatować dane w arkuszu kalkulacyjnym: zmienia grubość czcionki, jej wielkość i kolor, - potrafi dodawać dwie komórki w arkuszu kalkulacyjnym, - potrafi rozszerzyć komórkę, - rozumie potrzebę prezentowania niektórych danych na wykresach, - potrafi uruchomić program Lokomocja Imagine, - zna podstawowe instrukcje w języku Logo: naprzód, wstecz, prawo, lewo, opuść, podnieść, - potrafi uruchomić program Baltie, - potrafi uruchomić Edytor postaci, - wie do czego wykorzystywane są roboty w życiu codziennym,

6 - wie co to jest edytor grafiki, - potrafi uruchomić program Paint oraz korzystać z podstawowych narzędzi tego programu, - wie do czego służy program Power Point i potrafi go uruchomić, - potrafi uruchomić prezentację multimedialną, OCENA NIEDOSTATECZNA: Uczeń nie opanował zakresu materiału wymaganego na ocenę dopuszczającą. KLASA: 5 OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - aktywnie uczestniczył w szkolnych konkursach informatycznych, - zajął wysokie miejsce w konkursach organizowanych poza terenem szkoły, - z prac klasowych zdobywa oceny celujące, - posiada wiedzę wykraczającą poza materiał omawiany w klasie V np. tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point, krótkich filmików w programie Windows Movie Maker itp. oraz prezentuje swoje umiejętności na forum klasy. OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń opanował materiał na ocenę dobrą a ponadto: - potrafi wymienić nazwy 5 przeglądarek internetowych, - wie co oznacza skrót www, - zna historię powstania nazwy Gogle, - wie co to są łącza internetowe (linki), - potrafi otworzyć stronę internetową w nowym oknie lub na nowej karcie, - wie jaka będzie różnica pomiędzy wpisaniem w wyszukiwarkę internetową słów: miasto Mysłowice a słów miasto Mysłowice, - wie co to jest portal internetowy,

7 - wie co to jest wortal, - wie co oznacza termin on-line i off-line, - zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z siecią Internet: FTP, - wie kto to jest kraker, - wie co to jest i przestrzega netykietę, - wie co to jest formatowanie, - rozumie na czy polega nadawanie rozmiaru czcionką (punkty), - potrafi korzystać ze skrótów klawiszowych: Ctrl+P, Ctrl+S, - wie jak w szybki sposób zaznaczyć wiersz i akapit, - wie co to jest twarda spacja i potrafi ją zastosować, - zna i potrafi stosować trzy sposoby dodawania wierszy w tabelach, - potrafi stosować opcję: Odstępy między znakami w programie Word, - potrafi stosować opcję: Efekty tekstowe w programie Word, - potrafi uzyskać efekt czcionki: indeks górny, indeks dolny przy pomocy skrótu klawiszowego, - zna znaczenie słowa , - wie co to jest serwer. OCENA DOBRA: Uczeń opanował materiał na ocenę dostateczną a ponadto: - rozumie różnicę między usuwaniem plików przy pomocy klawisza Delete a klawiszy Delete+Shift, - wie co to są słowa kluczowe, - potrafi pobrać ze strony obrazek, plik i zapisać go na dysku, - zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z siecią Internet: lokalizator internetowy, - wie kto to jest haker, - wie co to jest akapit, - zna zaawansowane narzędzia z paska narzędzi programu Word oraz menu głównego i potrafi z nich korzystać,

8 - potrafi korzystać ze skrótów klawiszowych typu: Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, - potrafi korzystać z opcji sprawdzania pisowni, - potrafi korzystać z malarza formatów, - potrafi wstawiać symbole w programie Word, - potrafi ustawić efekt czcionki indeks górny, indeks dolny, - potrafi zmieniać rozmiar klipartu zachowując jego proporcje, - zna różnicę w działaniu klawisza Shift a klawisza Caps Lock, - potrafi omówić drogę listu elektronicznego od nadawcy do odbiorcy, - potrafi wysłać list elektroniczny do kilku adresatów naraz. OCENA DOSTATECZNA: Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczająca a ponadto: - wie z czego składa się adres poczty elektronicznej i czym się on różni od adresu strony www - rozróżnia rodzaj pliku po jego rozszerzeniu, - potrafi zmienić nazwę folderu, - potrafi usunąć plik lub folder, - potrafi korzystać ze słowników i encyklopedii internetowych, - potrafi przy pomocy wyszukiwarki znaleźć interesujące go obrazy i pliki, - zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z siecią Internet: forum, - zna zasady pisania tekstów i stosuje się do nich, - potrafi korzystać z opcji ukryj/pokaż symbole w programie Word, - potrafi znaleźć potrzebny plik, - potrafi korzystać ze schowka, - potrafi ustawić wcięcie akapitowe, - potrafi wstawić do dokumentu numery stron, - potrafi przemieszczać się po tabeli używając klawisza Tab,

9 - potrafi dodać wiersze i kolumny do istniejącej już tabeli, - potrafi stosować przyciski wyrównywania, - potrafi przenosić, zmniejszać, powiększać obiekty graficzne w programie Word, - potrafi skopiować i zmienić rozmiar Klipartu, - potrafi wysłać i odebrać wiadomość z załącznikiem, - wie co to są emotikonki, - wie co to jest spam, - wie co to jest forum dyskusyjne i zna zasady korzystania z niego, - wie co to jest blog. OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - zna i przestrzega regulamin pracowni komputerowej, - potrafi formatować komórki w tabeli (wypełnienie, kolor czcionki), - wie z czego składa się nazwa pliku, - zna po jednym przykładzie rozszerzeń pliku tekstowego, graficznego, muzycznego, - wie jak działa Internet, - wie do czego służy przeglądarka internetowa, potrafi ją uruchomić i otworzyć odpowiednią stronę, - zna rolę i podstawowe usługi sieci Internet: zakupy, aukcje, blog, czat, poczta, - wie co to jest i do czego służy wyszukiwarka internetowa, - potrafi wyszukać informacje korzystając z wybranej wyszukiwarki, - przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z Internetu, - potrafi sprecyzować i wyszukać w Internecie szczegółowe informacje na zadany temat, - potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy przeglądarką a wyszukiwarką internetową, - zna korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, - wie do czego służą edytory tekstu oraz zna ich nazwy, - zna podstawowe elementy okna edytora tekstu: pasek tytułu, pasek narzędzi, linijka, pole tekstowe, kursor tekstowy,

10 - potrafi uruchomić program Notatnik i Word, - zna podstawowe narzędzia w pasku narzędzi programu Word oraz z menu głównego i potrafi z nich korzystać, - zna zasady pisania tekstów, - potrafi zapisać dokument programu Word, - potrafi zmienić krój, rozmiar, kolor czcionki, - potrafi zapisać dialog, - potrafi kopiować, wklejać, wycinać, przeciągać fragmenty tekstu, - zna zagrożenia wynikające z częstego grania w gry komputerowe, - wie z czego składają się tabele oraz zna ich zastosowanie, - potrafi wstawić tabelę o zadanej liczbie wierszy i kolumn, - potrafi stosować funkcję podkreślenie, pogrubienie i kursywa, - potrafi wstawiać autokształty, - potrafi wstawiać Kliparty, - potrafi wstawić do tekstu ozdobny napis (WordArt), - potrafi założyć konto poczty elektronicznej, - potrafi wysłać elektroniczny list, - zna i stosuje zasady netykiety, - wie co to są komunikatory internetowe i odpowiedzialnie z nich korzysta, - wie co to jest czat. KLASA 4 OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - aktywnie uczestniczył w szkolnych konkursach informatycznych, - zajął wysokie miejsce w konkursach organizowanych poza terenem szkoły,

11 - z prac klasowych zdobywa oceny celujące, - posiada wiedzę wykraczającą poza materiał omawiany w klasie IV np. tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point, krótkich filmików w programie Windows Movie Maker itp. oraz prezentuje swoje umiejętności na forum klasy. OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dobrą a ponadto: - potrafi podać definicję urządzeń wejścia i wyjścia, - potrafi zapisać plik na swoim nośniku, - wie co to jest software, - zna zastosowanie klawiszy Page Up i Page Down, - pisze na klawiaturze popełniając małą ilość błędów w krótkim czasie, - potrafi wymienić nazwy 5 przeglądarek internetowych, - wie co oznacza skrót www, - zna historię powstania nazwy Gogle, - wie co to są łącza internetowe (linki), - potrafi otworzyć stronę internetową w nowym oknie lub na nowej karcie, - wie jaka będzie różnica pomiędzy wpisaniem w wyszukiwarkę internetową słów miasto Mysłowice a słów miasto Mysłowice, - wie co to jest portal internetowy - wie co to jest wortal, - wie co oznacza termin on-line i off-line, - zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z siecią Internet: FTP, - wie kto to jest kraker, - wie co to jest netykieta. OCENA DOBRA: Uczeń opanował materiał na ocenę dostateczna a ponadto: - potrafi wskazać urządzenia wejścia i wyjścia,

12 - potrafi odróżnić mysz mechaniczna od optycznej, - wie co to są urządzenia peryferyjne, - zna różnicę pomiędzy opcją Zapisz a opcją Zapisz jako, - wie co to jest okno aktywne, - potrafi podać definicję systemu operacyjnego, - rozumie różnicę pomiędzy usuwaniem plików przy pomocy klawisza Delete a klawisza Shift+Delete, - zna definicję klawiszy alfanumerycznych, - zna zastosowanie klawiszy: Ctrl, Home, End, - zna różnicę w działaniu klawiszy Delete i Backspace, - sprawnie potrafi pisać działania matematyczne, - pisze na klawiaturze popełniając małą ilość błędów ale w dłuższym czasie, - wie co to są słowa kluczowe, - potrafi pobrać ze strony obrazek i zapisać go na dysku, - zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z siecią Internet: lokalizator internetowy, - wie kto to jest haker. OCENA DOSTATECZNA: Uczeń opanował materiał przewidziany na ocenę dopuszczającą a ponadto: - potrafi utworzyć bezpieczne hasło, - wie za co odpowiada system operacyjny, - potrafi przenosić pliki i foldery, - rozumie różnicę między plikiem a folderem, - rozróżnia rodzaj pliku po jego rozszerzeniu, - potrafi zmienić nazwę folderu, - potrafi usunąć plik lub folder, - potrafi podać nazwy bloków klawiszy na klawiaturze oraz ich przykłady,

13 - zna zastosowanie klawiszy: Esc, Caps Lock, - zna zasadę korzystania z klawiszy dwuznakowych, - potrafi korzystać z klawisza Caps Lock, - wie co oznaczają występujące na klawiaturze numerycznej symbole *, /, - pisze na klawiaturze popełniając liczne błędy ale w dość szybkim tempie, - potrafi korzystać ze słowników i encyklopedii internatowych, - potrafi przy pomocy wyszukiwarki znaleźć interesujące go obrazy, - zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z siecią Internet: forum. OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - potrafi usuwać, przeciągać, zaznaczać i otwierać pliki i foldery, - zna, rozumie oraz przestrzega regulamin pracowni komputerowej, - zna i rozumie zasady pracy przy komputerze, stara się je przestrzegać, - wie jakie zagrożenia zdrowotne przynosi zbyt długa praca z komputerem, - potrafi podać przykłady wykorzystania komputerów w życiu codziennym, - potrafi rozpoznać i nazwać elementy zestawu komputerowego, - potrafi uruchomić komputer, zalogować się do konta klasy, wylogować się i zakończyć pracę z komputerem, - wie co składa się na zasoby komputera, - potrafi otworzyć plik, folder, program, - potrafi podać przykłady systemów operacyjnych, - zna, rozumie i stosuje zasady prawa, - potrafi posługiwać się myszką, - potrafi utworzyć nowy folder i nadać mu nazwę, - potrafi stworzyć podfoldery, - potrafi zapisywać pliki, - potrafi kopiować pliki i foldery,

14 - potrafi korzystać z menu podręcznego, - potrafi utworzyć strukturę folderów, - wie z czego składa się nazwa pliku, - zna po jednym przykładzie rozszerzeń pliku tekstowego, graficznego, muzycznego, - zna zastosowanie klawiszy: Enter, Spacja, Backspace, Delete, Shift, Alt, - potrafi pisać polskie znaki w programie tekstowym, - potrafi pisać duże litery w programie tekstowym, - sprawnie potrafi pisać krótkie teksty, korzysta z klawiszy Spacja i Enter, - potrafi włączyć klawiaturę numeryczną, - pisze na klawiaturze popełniając błędy ale w tempie nie spowalniającym reszty klasy, - wie jak działa Internet, - wie do czego służy przeglądarka internetowa, potrafi ją uruchomić i otworzyć odpowiednią stronę, - zna rolę i podstawowe usługi sieci Internet - wie co to jest i do czego służy wyszukiwarka internetowa, - potrafi wyszukać informacje korzystając z wybranej wyszukiwarki, - przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z Internetu, - potrafi sprecyzować i wyszukać w Internecie szczegółowe informacje na zadany temat, - zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z siecią Internet: zakupy, aukcje, blog, czat, poczta, - zna korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, - potrafi wyjaśnić różnicę pomiędzy przeglądarką internetową a wyszukiwarką internetową.

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Numer i temat lekcji 1.Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni ; kryteria ocen 2.Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 3.Poznajemy nasze miejsce pracy 4.Okna,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo) Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 2 y tygodniowo) L.p. Liczba 1. 1 Lekcja organizacyjna 2. 1 Omówienie regulaminu pracowni informatycznej (BHP pracy z komputerem) 3. 1 Historia komputera

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Videograf Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo