Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem"

Transkrypt

1 Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne jest, aby już najmłodsze dzieci w podstawowym stopniu opanowały umiejętność posługiwania się komputerem. Uczeń powinien wiedzieć, że komputer jest ważnym narzędziem pracy, źródłem rozrywki, jednak korzystanie z jego zasobów niesie również zagrożenia. Zajęcia z komputerem powinny być zindywidualizowane dzieci przychodzą do szkoły z różnym zasobem wiedzy komputerowej. Jedne potrafią tylko włączyć i wyłączyć komputer, inne biegle posługują się różnymi programami (edytor graficzny, gra, przeglądarka internetowa), jeszcze inne nigdy nie miały do czynienia z tym urządzeniem. Dlatego należy dostosować program zajęć komputerowych do umiejętności każdego dziecka, a tym samym zindywidualizować proces nauczania. Cele edukacyjne Głównym celem serii jest opanowanie umiejętności posługiwania się podstawowym zakresie komputerem i oprogramowaniem komputerowym. Ogólny cel kształcenia wyznacza cele operacyjne, takie jak: - poznanie podstawowych zasad bezpiecznej pracy z komputerem, - kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem oraz oprogramowaniem opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów i rysunków, - wykorzystanie komputera do nauki, zabawy i rozwijania zainteresowań. Treści nauczania Treści nauczania realizowane podczas zajęć komputerowych w klasach I-III z wykorzystaniem serii Elementarz małego informatyka uwzględniają podstawę programową. Komputer w edukacji wczesnoszkolnej powinien pojawiać się w sposób naturalny, jako bardzo wygodne i nowoczesne narzędzie pracy. Treści dostosowane są do wiedzy i umiejętności dzieci. Nauczanie odbywa się przez wykorzystanie elementów zabawy, gdyż stanowi to jeden z najważniejszych argumentów dla zastosowania komputera w pracy z małym dzieckiem. Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 1

2 Regulamin pracowni komputerowej. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. Prawidłowa postawa ciała podczas pracy z komputerem. Obsługa komputera i oprogramowania komputerowego Elementy zestawu komputerowego. Obsługa myszy komputerowej. Uruchamianie i wyłączanie komputera. Otwieranie i zamykanie programów. Praca w oknach systemu Windows. Zapisywanie i odtwarzanie wyników pracy. Obsługa gier edukacyjnych Uruchamianie gry komputerowej. Wykonywanie poleceń zawartych w instrukcji gry. Wykorzystanie klawiszy funkcyjnych i myszy do gry. Edytor graficzny Paint. Podstawowe narzędzia Przybornika: Zaznacz, Wypełnianie kolorem, Ołówek, Pędzel, Aerograf, Wybierz kolor, Lupa, Gumka, Linia, Elipsa, Prostokąt, Paleta kolorów. Kopiowanie i wklejanie elementów rysunku. Rysowanie z zastosowaniem wybranych narzędzi edytora graficznego. Opcja programu pozwalająca cofnąć operację Edycja Cofnij. Edytor tekstu Word Klawiatura: litery małe i wielkie, litery ze znakami diakrytycznymi (np. ą, ż, ź), cyfry, Spacja, Enter, Caps Lock, Alt, Shift. Pisanie liczb, wyrazów i przepisywanie prostych tekstów. Kolory czcionek. Klasa II Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Prawidłowa postawa ciała podczas pracy z komputerem. Zasady obowiązujące w pracowni komputerowej. Organizacja stanowiska komputerowego. Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i Internetu. 2

3 Obsługa komputera i oprogramowania komputerowego Tworzenie folderów. Urządzenia pamięci zewnętrznej. Pojęcia: Pulpit, ikona, skrót. Przechowywanie wykonanych przez siebie prac. Gry komputerowe Stosowanie wskazówek zawartych w instrukcji gry. Wykorzystanie klawiszy strzałek i myszy do gry. Edytor graficzny Paint Narzędzia Przybornika: Zaznacz, Wypełnij kolorem, Elipsa, Ołówek, Pędzel, Lupa, Gumka, Linia, Krzywa, Tekst, Prostokąt, Paleta kolorów. Kopiowanie, wklejanie, wycinanie elementów rysunku. Rysowanie za pomocą poznanych narzędzi. Edytor tekstu Word Klawiatura i jej klawisze: litery i inne znaki, klawiatura numeryczna. Kroje i rozmiary czcionek. Znaki interpunkcyjne na klawiaturze. Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Kopiowanie i wklejanie tekstu za pomocą poleceń i skrótów klawiaturowych. Pisanie prostych tekstów. Wstawianie obrazków Clipart do tekstu. Zapisywanie utworzonych dokumentów i dopisywanie do nich zmian. Program Kalkulator Zapoznanie z kalkulatorem. Podstawowe funkcje programu Kalkulator: +, -, *, /. Internet Pojęcia: Internet, strona www, przeglądarka. Netykieta Internetu. Internet jako źródło informacji i sposób komunikacji międzyludzkiej. Przeglądarka internetowa. Wpisywanie adresów stron www w przeglądarce internetowej. 3

4 Klasa III Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Zagrożenia zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem od komputera. Zasady obowiązujące w pracowni komputerowej i podczas pracy na komputerze. Zasady obowiązujące w Internecie. Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Obsługa komputera i oprogramowania komputerowego Elementy okien poznanych programów, np. obszar roboczy, paski narzędzi, suwaki. Oprogramowanie edukacyjne. Edytor graficzny Paint Kopiowanie, wklejanie, wycinanie, pomniejszanie i powiększanie elementów rysunku. Rysowanie za pomocą poznanych narzędzi. Drukowanie prac. Edytor tekstu Word Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Wstawianie obiektów Autokształty oraz obrazków Clipart do teksu. Redagowanie prostych tekstów i stosowanie wybranych funkcji formatowania tekstu. Stosowanie numeracji i punktorów. Wstawianie i uzupełnianie tabeli. Wstawianie obrazków Clipart do tabeli. Zapisywanie i odtwarzanie efektów pracy. Internet Netykieta w Interncie. Otwieranie stron internetowych. Wyszukiwanie informacji na wskazanej stronie internetowej. Podstawowe wiadomości o prawie autorskim. Zapisywanie źródła informacji. Założenie darmowego konta pocztowego. Program PowerPoint Przeglądanie prezentacji multimedialnych: uruchomienie prezentacji, pokaz slajdów, animacja. Poznanie pojęć: program multimedialny, slajd. 4

5 Przygotowanie prezentacji multimedialnej (podstawowe opcje programu). Wprowadzenie do programu Logomocja Poznanie przeznaczenia programu Logomocja. Instalowanie i uruchamianie programu. Odtwarzanie pokazów dostępnych w programie. Poznanie pojęć: programowanie, grafika żółwia Poznanie elementów budowy okna programu: ekran tekstowy, ekran graficzny. Wydawanie podstawowych poleceń żółwiowi (np, lw, pw, pż, pod, ws, cs). Rysowanie wybranych figur z wykorzystaniem procedur pierwotnych. Zapisywanie ekranu graficznego w swoim folderze. Klasa I Uczeń: siedzi w prawidłowy sposób przy komputerze, wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, zna regulamin pracowni komputerowej i zachowuje się zgodnie z jego zasadami, potrafi wskazać i nazwać elementy zestawu komputerowego, posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia i wyłącza komputer, zamyka i otwiera programy, korzysta z myszy i klawiatury, zna podstawowe narzędzia Przybornika: Zaznacz, Wypełnianie kolorem, Ołówek, Pędzel, Aerograf, Wybierz kolor, Lupa, Gumka, Linia, Krzywa, Elipsa, Prostokąt, Tekst, Paleta kolorów, umie kopiować i wklejać elementy rysunku, rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi edytora graficznego, umie wybrać kolor czcionki, pisze litery, liczby i przepisuje proste teksty, umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy, umie uruchomić gry komputerowe i grać zgodnie z poleceniami zawartymi w instrukcji. Uczeń: Klasa II 5

6 przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy z komputerem, zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i Internetu, umie utworzyć folder, umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy w komputerze i na zewnętrznym nośniku pamięci, wie, jak zachować porządek na pulpicie komputera, wykorzystuje gry edukacyjne do poszerzania swoich zainteresowań, posługuje się narzędziami Przybornika: Zaznacz, Wypełnianie kolorem, Ołówek, Pędzel, Lupa, Gumka, Linia, Krzywa, Elipsa, Prostokąt, Tekst, Paleta kolorów: kolory podstawowe, kolory niestandardowe, umie kopiować, wklejać, wycinać elementy rysunku, rysuje za pomocą poznanych narzędzi, umie wybrać krój i rozmiar czcionki, zna i stosuje podczas pisania klawisze Delete i Backspace, umie skorzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki, umie napisać prosty tekst, umie wstawić obrazki Clipart do tekstu, umie zapisać utworzony dokument i dopisać do niego zmiany, umie posługiwać się programem Kalkulator z wykorzystaniem klawiatury numerycznej, zna netykietę Internetu, wie, że Internet jest źródłem informacji i sposobem komunikowania się ludzi, umie posłużyć się przeglądarką internetową, umie wpisywać adresy stron www w przeglądarce internetowej. Klasa III Uczeń: zna zagrożenia zdrowotne i społeczne związane uzależnieniem od komputera, zna i przestrzega zasad obowiązujących w pracowni komputerowej i podczas pracy przy komputerze, zna zasady obowiązujące w Internecie i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, umie skorzystać z edytora graficznego Paint (rysować, kopiować, wklejać, wycinać, pomniejszać i powiększać elementy rysunku), 6

7 umie wydrukować swoją pracę, a także tekst wyszukany w Internecie, umie korzystać z edytora tekstu Word (zredagować prosty tekst, sprawdzić pisownię i gramatykę, zastosować wybrane funkcje formatowania tekstu, wstawić obiekty Autokształtów oraz obrazki Clipart do tekstu, zastosować numerację i punktory, wstawić i uzupełnić tabelę, zna znaki interpunkcyjne na klawiaturze, zapisać i odtworzyć efekty pracy), potrafi korzystać z programów edukacyjnych do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań, stosuje się do netykiety w Interncie, umie otworzyć strony internetowe i wyszukać informacje, wie, że artykuły ściągane z Internetu są chronione prawem autorskim, zapisuje pod artykułem ściągniętym z Internetu źródło informacji, umie skorzystać z programu PowerPoint do przygotowania prostej prezentacji (przeglądać prezentacje multimedialne slajdy, animacje), potrafi skorzystać z programu Logomocja (wie, do czego służy program, umie go zainstalować i uruchomić, umie odtwarzać pokazy dostępne w programie, zna pojęcia: programowanie, grafika żółwia, potrafi wydawać podstawowe polecenia żółwiowi oraz narysować wybrane figury z wykorzystaniem procedur pierwotnych, umie zapisać ekran graficzny w swoim folderze). 7

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Numer i temat lekcji 1.Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni ; kryteria ocen 2.Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 3.Poznajemy nasze miejsce pracy 4.Okna,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo) Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 2 y tygodniowo) L.p. Liczba 1. 1 Lekcja organizacyjna 2. 1 Omówienie regulaminu pracowni informatycznej (BHP pracy z komputerem) 3. 1 Historia komputera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 Czego uczą się dzieci w klasach I-III? W każdej klasie przypomnienie zasad pracy przy komputerze, BHP podczas pracy z komputerem. Klasa I: a) rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram i plan warsztatów komputerowych dla seniorów. Integracja grupy poznanie uczestników i ich wyobrażeń oraz oczekiwań.

Planowany harmonogram i plan warsztatów komputerowych dla seniorów. Integracja grupy poznanie uczestników i ich wyobrażeń oraz oczekiwań. Nazwa zadania: Utworzenie kawiarenki internetowej oraz organizacja warsztatów komputerowych dla seniorów z obszaru gminy Suchy Dąb w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole Planowany harmonogram i plan warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29 SPIS TREŚCI Nr spotkania Temat spotkania Strona Witaj, czwartoklasisto! 7 1 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputera Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem w szkolnej pracowni komputerowej i w

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI INNOWACJA PEDAGOGICZNA metodyczno-organizacyjno -programowa JESTEM BEZPIECZNY W SIECI Autor: Aneta Kołakowska PROJEKT INNOWACJI Inspiracją do opracowania innowacji "Jestem bezpieczny w Sieci" stały się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo