Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1."

Transkrypt

1 Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Temat: Podawanie leków miejscowo (skóra, błony śluzowe). Podawanie leków przez przewód pokarmowy. Rozkładnie leków. Płukanie oka i ucha. Dawki leków. dokonać podziału i scharakteryzować rodzaje leków stosowanych na błony śluzowe, skórę, doustnie, podjęzykowo i okołopoliczkowo omówić wskazania i przeciwskazania do zastosowania poszczególnych rodzajów leków w/w drogami oraz do wykonywania płukania oka i ucha przedstawić cele, zasady, niebezpieczeństwa i powikłania podawania leków na błony śluzowe, skórę, doustnie, podjęzykowo i okołopoliczkowo oraz wykonywania płukania oka i ucha omówić metody i techniki podawania leków na błony śluzowe, skórę, doustnie, podjęzykowo i okołopoliczkowo wymienić czynniki wpływające na zwiększenie i zmniejszenie wchłaniania leków wymienić czynniki wpływające na zaburzenia metabolizmu leków omówić przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do podawania leków na błony śluzowe, skórę, drogę doustną, podjęzykową i okołopoliczkową oraz do wykonania płukania oka i ucha omówić zadania pielęgniarki podczas wykonywania w/w zabiegów skompletować zestawy do podawania leków na błony śluzowe, skórę, drogą doustną, podjęzykową i okołopoliczkową oraz do wykonania płukania oka i ucha przygotować otoczenie do rozkładania leków omówić zasady postępowania ze zużytym sprzętem. medycznych. Tom I, II PZWL Warszawa

2 Copyright by Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wydanie I. Katowice studiów medycznych. PZWL Warszawa Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa Ćwiczenie 2. Temat: Podawanie leków przez układ oddechowy, tlenoterapia. Odśluzowanie dróg oddechowych. Drenaż ułożeniowy. Pulsoksymetria i kapnometria. Dawki leków. wymienić cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania terapii inhalacyjnej scharakteryzować leki i środki najczęściej stosowane w inhalacjach omówić cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania tlenoterapii przedstawić techniki podawania tlenu omówić pojęcie, cele, metody pomiaru, zakres norm oraz wskazania do wykonania pulsoksymerii i kapnometrii wymienić cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania stosowania drenażu ułożeniowego wymienić i scharakteryzować pozycje drenażowe (cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, niebezpieczeństwa, powikłania, techniki) wymienić cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania wykonywania toalety drzewa oskrzelowego omówić zadania pielęgniarki podczas wykonywania w/w zabiegów omówić przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do wykonywania w/w zabiegów skompletować zestawy do wykonywania w/w zabiegów omówić zasady postępowania ze zużytym sprzętem.

3 1. Ślusarska B, Zarzycka D, Zahradniczek K. Podstawy Pielęgniarstwa. Tom II. Wybrane działania pielęgniarskie. Wydawnictwo PZWL Warszawa 2011 (dodruk 2. Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów medycznych. Tom I, II PZWL Warszawa 3. Kulik H, Eszyk J. (red.) Algorytmy czynności i zabiegów pielęgniarskich. Copyright by Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wydanie I. Katowice 4. Kózka M, Płaszewska Żywko L. Procedury Pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL Warszawa 5. Kózka M, Płaszewska Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 6. Nutbean T, Daniels R. Procedury zabiegowe. PZWL Ćwiczenie 3. Temat: Podawanie leków dotkankowo. Pobieranie leków do strzykawki z fiolki i ampułki. Dawki leków. zdefiniować pojęcia oraz wymienić zasady aseptyki, antyseptyki, sterylizacji i dezynfekcji, wymienić wskazania, przeciwskazania, zasady, zagrożenia i powikłania podawania leków dotkankowo przedstawić rodzaje stosowanych iniekcji omówić zasady przygotowywania i przechowywania leków do podania dotkankowego omówić zasady postępowania ze sprzętem jałowym jednorazowego użytku i ze sprzętem wielorazowego użytku omówić zadania pielęgniarki podczas pobierania leków z fiolki i ampułki skompletować zestaw do nabrania leków z fiolki i ampułki. omówić zasady postępowania ze zużytym sprzętem.

4 medycznych. Tom I, II PZWL Warszawa studiów medycznych. PZWL Warszawa Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 7. Hildebrand N. Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Urban & Partner, Wrocław Ćwiczenie 4. Temat: Wstrzyknięcia śródskórne. Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym. Dawki leków. omówić istotę, cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania iniekcji śródskórnej oraz opisać miejsca wykonania tej iniekcji omówić zadania pielęgniarki podczas wykonywania wstrzyknięć śródskórnych wymienić i omówić skład zestawu przeciwwstrząsowego scharakteryzować definicję, przyczyny, objawy i postępowanie pielęgniarki we wstrząsie anafilaktycznym przedstawić zasady przygotowywania leków do podania drogą śródskórną omówić przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do wykonywania w/w zabiegu skompletować zestaw do podania leku drogą śródskórną omówić zasady postępowania ze zużytym sprzętem.

5 medycznych. Tom I, II PZWL Warszawa studiów medycznych. PZWL Warszawa Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 7. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. PZWL, Warszawa 2007 (dodruk 2014) 8. Hildebrand N. Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Urban & Partner, Wrocław 2001 Ćwiczenie 5. Temat: Wstrzyknięcia podskórne. Podawanie insuliny. Pobieranie krwi włośniczkowej obsługa glukometru. Dawki leków. omówić istotę, cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania iniekcji podskórnej oraz opisać miejsca wykonania tej iniekcji omówić istotę, cele, zasady, wskazania, zagrożenia pomiaru poziomu glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru oraz opisać miejsca wykonania tego zabiegu omówić zadania pielęgniarki podczas wykonywania wstrzyknięć podskórnych, iniekcji insuliny oraz pomiaru poziomu glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru scharakteryzować definicję, działanie insuliny, cele, zasady podawania, wskazania, przeciwskazania oraz niebezpieczeństwa i powikłania insulinoterapii

6 wymienić miejsca wstrzyknięć insuliny scharakteryzować normy glikemii podać definicję, przyczyny, objawy oraz postępowanie w przypadku wystąpienia hipoglikemii oraz hiperglikemii omówić preparaty insuliny oraz rodzaje i metody insulinoterapii wymienić zasady przechowywania oraz mieszania insulin przedstawić zasady przygotowywania leków do podania drogą podskórną omówić przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do wykonywania iniekcji podskórnej, do podania insuliny oraz do pomiaru poziomu glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru skompletować zestaw do podania leku drogą podskórną, do wstrzyknięcia insuliny oraz do pomiaru poziomu glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru omówić zasady postępowania ze zużytym sprzętem. medycznych. Tom I, II PZWL Warszawa studiów medycznych. PZWL Warszawa Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 8. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. PZWL, Warszawa 2007 (dodruk 2014) 9. Hildebrand N. Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Urban & Partner, Wrocław 2001.

7 Ćwiczenie 6. Temat: Wstrzyknięcia domięśniowe. Założenie zgłębnika do żołądka. Płukanie żołądka. Odżywianie przez zgłębnik, przez przetokę. omówić istotę, cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania iniekcji domięśniowej oraz opisać miejsca wykonania tej iniekcji omówić zadania pielęgniarki podczas wykonywania wstrzyknięć domięśniowych przedstawić postępowanie pielęgniarki w przypadku wystąpienia powikłań podczas wykonywania wstrzyknięć domięśniowych scharakteryzować leki stosowane w iniekcjach domięśniowych przedstawić zasady przygotowywania leków do podania drogą domięśniową omówić przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do wykonywania iniekcji domięśniowej omówić istotę, cele (diagnostyczne i lecznicze), zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania założenia zgłębnika do żołądka, płukania żołądka oraz odżywiania przez zgłębnik i przetokę wymienić metody wprowadzania zgłębnika do żołądka oraz metody kontroli umieszczenia zgłębnika w żołądku omówić zadania pielęgniarki podczas wykonywania w/w zabiegów podać definicje wskazania do założenia przeskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) wymienić przeciwwskazania do założenia przeskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) podać definicje, wskazania i przeciwskazania do założenia mikrojejunostomii opisać rodzaje zestawów do karmienia enteralnego omówić przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do założenia zgłębnika do żołądka, płukania żołądka oraz odżywiania przez zgłębnik i przetokę skompletować zestaw do podania leku drogą domięśniową, do założenia zgłębnika do żołądka, płukania żołądka oraz odżywiania przez zgłębnik i przetokę omówić zasady postępowania ze zużytym sprzętem.

8 medycznych. Tom I, II PZWL Warszawa studiów medycznych. PZWL Warszawa Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 7. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. PZWL, Warszawa 2007 (dodruk 2014) 8. Dzirba A. Wstrzyknięcia domięśniowe. PZWL Warszawa Hildebrand N. Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Urban & Partner, Wrocław Ćwiczenie 7. Temat: Nakłucia żylne. Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych. Obsługa pompy infuzyjnej. Dawki leków. przedstawić cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, niebezpieczeństwa i powikłania nakłucia naczynia krwionośnego określić zasady wyboru naczynia żylnego do pobrania krwi omówić cele, wskazania, zasady, powikłania/ zagrożenia i utrudnienia pobierania krwi żylnej omówić cele, wskazania, przeciwskazania, zasady, powikłania/ zagrożenia oraz normy badania OB scharakteryzować metody i systemy pobierania krwi żylnej omówić pojęcie, cele, zasady, wskazania, podłączenia pompy infuzyjnej przeciwskazania, zagrożenia i powikłania

9 wymienić rodzaje pomp infuzyjnych oraz zalecenia do ich zastosowania omówić zadania pielęgniarki podczas wykonywania w/w zabiegów skompletować zestaw do pobrania krwi żylnej oraz do podłączenia pompy infuzyjnej omówić przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do wykonywania w/w zabiegów omówić zasady postępowania ze zużytym sprzętem. medycznych. Tom I, II PZWL Warszawa studiów medycznych. PZWL Warszawa Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 7. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. PZWL, Warszawa 2007 (dodruk 2014) 8. Hildebrand N. Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Urban & Partner, Wrocław Ćwiczenie 8. Temat: Założenie i pielęgnacja kaniuli dożylnej. Kroplowy wlew dożylny nawadniający i po podaniu leków. Ocena i pielęgnacja miejsca wkłucia centralnego i portu naczyniowego. Dawki leków. omówić pojęcie, cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania założenia kaniuli dożylnej krótkiej typu wenflon, cewnika żylnego długiego (centralnego) oraz cewnika tętniczego wymienić rodzaje kaniuli dożylnej

10 przedstawić cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, niebezpieczeństwa i powikłania nakłucia naczynia krwionośnego wymienić miejsca nakłucia naczynia krwionośnego oraz zasady wyboru miejsca kaniulacji scharakteryzować pielęgnację założonej kaniuli dożylnej krótkiej typu wenflon, cewnika żylnego długiego (centralnego) oraz cewnika tętniczego i miejsca wkłucia omówić powikłania/zagrożenia terapii dożylnej omówić pojęcie, cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania kroplowego wlewu dożylnego scharakteryzować rodzaje płynów infuzyjnych przedstawić zasady przygotowania i mieszania leków we wlewie kroplowym skompletować zestaw do założenia kaniuli dożylnej krótkiej typu wenflon i do kroplowego wlewu dożylnego omówić przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do wykonywania w/w zabiegów omówić zasady postępowania ze zużytym sprzętem. medycznych. Tom I, II PZWL Warszawa studiów medycznych. PZWL Warszawa Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 7. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. PZWL, Warszawa 2007 (dodruk 2014) 8. Hildebrand N. Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Urban & Partner, Wrocław 2001.

11 Ćwiczenie 9. Temat: Cewnikowanie pęcherza moczowego-jednorazowe. Założenie cewnika do pęcherza moczowego na stałe. Płukanie pęcherza moczowego. DZM. Pobranie moczu na badanie bakteriologiczne. Zasady przygotowania i pobrania moczu. Dawki leków. omówić istotę, cele (diagnostyczne i lecznicze), zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania cewnikowania pęcherza moczowego (jednorazowego i na stałe) wymienić rodzaje cewników zakładanych do pęcherza moczowego wymienić cele, zasady, wskazania, przeciwwskazania, powikłania/zagrożenia pobrania moczu na badanie ogólne i bakteriologiczne omówić istotę, cele (diagnostyczne i lecznicze), zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia i powikłania płukania pęcherza moczowego wymienić stosowane środki do płukania pęcherza moczowego omówić definicję, cele, zasady, wskazania, przeciwskazania, zagrożenia/powikłania DZM omówić przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do wykonywania cewnikowania pęcherza moczowego jednorazowego, pobrania moczu do badania bakteriologicznego, założenia cewnika do pęcherza moczowego na stałe, płukania pęcherza moczowego oraz DZM omówić zadania pielęgniarki podczas wykonywania w/w zabiegów omówić pielęgnację pacjenta z cewnikiem założonym na stałe skompletować zestaw do w/w zabiegów omówić zasady postępowania ze zużytym sprzętem. medycznych. Tom I, II PZWL Warszawa

12 studiów medycznych. PZWL Warszawa Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa Ćwiczenie 10. Temat: Pobieranie materiałów do badań: kał, plwocina. Asystowanie przy pobieraniu materiałów do badań diagnostycznych: nakłucie jamy brzusznej, opłucnej, pobieranie szpiku i punkcji lędźwiowej. omówić definicje, cele, zasady, wskazania i przeciwskazania do pobierania plwociny do badania określić właściwości plwociny oraz przygotowanie pacjenta do jej pobrania omówić cele, zasady, wskazania i przeciwskazania do pobrania kału do badania wymienić rodzaje badań kału oraz scharakteryzować przygotowanie pacjenta do każdego z nich zinterpretować prawidłowe wartości kału omówić definicje, cele (diagnostyczne i lecznicze), zasady, wskazania, przeciwskazania (względne i bezwzględne), zagrożenia i powikłania nakłuć jamy brzusznej, opłucnej, pobierania szpiku i punkcji lędźwiowej wymienić rodzaje nakłuć (biopsji) jamy brzusznej określić miejsca nakłucia jamy brzusznej, opłucnej oraz miejsca pobierania szpiku i wykonania punkcji lędźwiowej omówić przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do wykonania nakłucia jamy brzusznej, opłucnej, pobierania szpiku i punkcji lędźwiowej wymienić standardowo wykonywane badania u pacjenta przed wykonaniem w/w zabiegów omówić przygotowanie i zadania (asystowanie) pielęgniarki podczas wykonywania w/w zabiegów omówić przygotowanie otoczenia do wykonania w/w zabiegów

13 opisać postępowanie z pacjentem po wykonaniu w/w zabiegów skompletować zestaw do w/w zabiegów oraz do pobrania plwociny i kału do badania omówić zasady postępowania ze zużytym sprzętem. medycznych. Tom I, II PZWL Warszawa studiów medycznych. PZWL Warszawa Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa Ćwiczenie 11. Zaliczenie.

TECHNIKI ZABIEGÓW. TECHNIKI ZABIEGÓW Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Ratownictwa Medycznego

TECHNIKI ZABIEGÓW. TECHNIKI ZABIEGÓW Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Ratownictwa Medycznego TECHNIKI ZABIEGÓW Nazwa przedmiotu TECHNIKI ZABIEGÓW Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Ratownictwa Medycznego Kod przedmiotu TZ Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Nazwa programu kształcenia (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Poziom i forma

Bardziej szczegółowo

Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów diagnostycznych i leczniczych

Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów diagnostycznych i leczniczych Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu 2 Typ modułu SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów diagnostycznych i leczniczych obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana. Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki...

Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana. Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki... Autorzy...5...9 Przedmowa...17 Wprowadzenie Samokierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich...21 Violetta Mianowana Część I Działania opiekuńcze w pracy pielęgniarki...33 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnia zakres działań pielęgniarki w zależności od stanu pacjenta, w tym: długotrwale unieruchomionego, z bólem, gorączką, zaburzeniami snu

Wyjaśnia zakres działań pielęgniarki w zależności od stanu pacjenta, w tym: długotrwale unieruchomionego, z bólem, gorączką, zaburzeniami snu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Promocja zdrowia i profilaktyka Udział pielęgniarki realizacji profilaktycznych programów

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Podstawy pielęgniarstwa dr Grażyna Dębska (wykład, konwersatorium)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPIEKI POŁOŻNICZEJ 2013-2014 TREŚCI PRZEDMIOTU I ODNIESIENIE DO EK DLA PRZEDMIOTU

PODSTAWY OPIEKI POŁOŻNICZEJ 2013-2014 TREŚCI PRZEDMIOTU I ODNIESIENIE DO EK DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY OPIEKI POŁOŻNICZEJ 2013-2014 TREŚCI PRZEDMIOTU I ODNIESIENIE DO EK DLA PRZEDMIOTU SYMBOL Wk1 WYKŁADY Uwarunkowania historyczne i kierunki rozwoju zawodu położnej. Historia i kierunki rozwoju opieki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM Ratownictwo medyczne RAZEM 280

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM Ratownictwo medyczne RAZEM 280 Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: Rodzaj studiów: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Praktyka zawodowa SOR Kod modułu RM.1.029 Wydział Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Miejsce zajęć: oddziały dla chorych dorosłych: chorób wewnętrznych, opiekuńczopielęgnacyjny

Miejsce zajęć: oddziały dla chorych dorosłych: chorób wewnętrznych, opiekuńczopielęgnacyjny PRAKTYKA ZAWODOWA Z PODSTAW PIELĘGNIARSTWA Studia stacjonarne Autor programu: mgr piel. Krystyna Buławska Liczba godzin: 120godz; Czas realizacji: 3 tygodni; I rok ; II semestr; wakacyjna Miejsce zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PP w języku polskim PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Fundamentals of Nursing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pierwsza Pomoc Medyczna z elementami pielęgniarstwa Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Katedra Ratownictwa Medycznego

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Katedra Ratownictwa Medycznego SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy pielęgniarstwa Kod podmiotu IP.1/POP-PP Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3)

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Pielęgniarstwo praktyczny 1/1 i 2 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia

Szczegółowe efekty kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok 1, semestr

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Nazwa modułu Podstawy pielęgniarstwa CPP

Kod modułu Nazwa modułu Podstawy pielęgniarstwa CPP Kod modułu CPP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R ZE D M I O T U ) Nazwa modułu I nf o r ma c j e o g ó l n e Podstawy pielęgniarstwa Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Podstawy pielęgniarstwa

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Podstawy pielęgniarstwa S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu CPP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Pielęgniarstwo praktyczny 1/1 i 2 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Rok I, sem.i, II Rok I, sem. I Rodzaj zajęć i liczba godzin

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Rok I, sem.i, II Rok I, sem. I Rodzaj zajęć i liczba godzin Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma studiów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, tel. (41) 345 13 13, 345 69 19 fax (41) 345-78-88, www.wseip.edu.pl e-mail: wseip@wseip.edu.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Podstawy pielęgniarstwa II - opis przedmiotu

Podstawy pielęgniarstwa II - opis przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa II Kod przedmiotu 12.6-WP-PielP-PDST2-W-S14_pNadGen0AR8P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa Kod przedmiotu 12.7-WL-LEK-Pp-Ć2_pNadGen541ZV

Bardziej szczegółowo

Podstawy pielęgniarstwa

Podstawy pielęgniarstwa Kod modułu C.PP S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) Nazwa modułu I n f o r m a c j e o g ó l n e Podstawy pielęgniarstwa Rodzaj modułu Obowiązkowy 2015/2016/2017 Wydział PUM Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

65 160/10 80 120 35 Suma 470. Seminaria/ praktyczne

65 160/10 80 120 35 Suma 470. Seminaria/ praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawy Pielęgniarstwa modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 0.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

Program praktyki z Podstaw piel gniarstwa w Karkonoskiej Pa stwowej Szkole Wy

Program praktyki z Podstaw piel gniarstwa w Karkonoskiej Pa stwowej Szkole Wy Program praktyki z Podstaw pielęgniarstwa w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I roku sem. 1 i 2 Kierunek: pielęgniarstwo I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Wyższa

Bardziej szczegółowo

Podstawy pielęgniarstwa I - opis przedmiotu

Podstawy pielęgniarstwa I - opis przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa I Kod przedmiotu 12.6-WP-PielP-PDST1-L-S14_pNadGenSQDQ9 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. ECTS: P-1-K-PP studia stacjonarne w/ćw. 15 praktyczne - 80 Praktyki zawodowe Bilans nakładu pracy studenta. udział w ćwiczeniach

Pielęgniarstwo. ECTS: P-1-K-PP studia stacjonarne w/ćw. 15 praktyczne - 80 Praktyki zawodowe Bilans nakładu pracy studenta. udział w ćwiczeniach Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Podstawy pielęgniarstwa Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy pielęgniarstwa - opis przedmiotu

Podstawy pielęgniarstwa - opis przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-PODST Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I/ II roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Metody badania i leczenia psów i kotów

Metody badania i leczenia psów i kotów Metody badania i leczenia psów i kotów Spis treści Część Metody badania Ogólne badanie kliniczne Unieruchomienie pacjenta Pobieranie krwi Pobranie krwi Ŝylnej Pobieranie krwi tętniczej Postępowanie z próbką

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 110428-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101310-2011 data 05.05.2011 r.

Numer ogłoszenia: 110428-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101310-2011 data 05.05.2011 r. Numer ogłoszenia: 110428-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Nr sprawy 9/E/P/2011 Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101310-2011

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH cennik obowiązuje od 27 kwietnia 2015 roku Lp. NAZWA SPECJALNOŚCI CENA W ZŁ 1. Dermatologia 40,00 2. Okulistyka 40,00 3. Ginekologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

Medyczne czynności ratunkowe - podstawy opieki nad chorym

Medyczne czynności ratunkowe - podstawy opieki nad chorym SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Medyczne czynności ratunkowe - podstawy opieki nad chorym 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ-RM-1-115

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Profil:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Wydział Nauk o Zdrowiu Rocznik 15/16 Kierunek Profil kształcenia KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Pielęgniarstwo ogólnoakademicki x praktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAUKI ZAKRESIE PODSTA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 231 KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca ydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A.

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Kod przedmiotu: IOZPIE-L-3k3-2014S Pozycja planu: C3 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa III 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP Przychodnia jest czynna: poniedziałek 7.05 18.00 wtorek 7.05 15.00 środa 7.05 15.00 czwartek 7.05 15.00

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO- PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 3- LENIE STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ Dane identyfikujące zakład Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakladu Nazwa zakładu i jego siedziba, adres telefon, kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 201/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3)

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI Warszawa 2017 Dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania pielęgniarskiej opieki paliatywnej XXI wieku mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Wyzwania pielęgniarskiej opieki paliatywnej XXI wieku mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej Trudności w pielęgniarstwie opieki paliatywnej Wyzwania pielęgniarskiej opieki paliatywnej XXI wieku mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej Opieka paliatywna ma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PP w języku polskim PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Fundamentals of Nursing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia ogólnoakademicki x praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/201 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3)

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz próbek

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz próbek WYKAZ PRÓBEK (NALEŻY DOSTARCZYĆ PO JEDNEJ PRÓBCE WG. PONIŻSZEGO WYKAZU) NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU NR POZYCJI PAKIET 1 PAKIET 1 - OPRZYRZĄDOWANIE DO ODSYSANIA 2,4 PAKIET 2 PAKIET 2 WKŁADY DO SSAKA 2,5L

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz WADIUM NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU WYSOKOŚĆ WADIUM

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ ZNAK SPRAWY ZP/PN/63/17/LNP/RK wykaz WADIUM NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU WYSOKOŚĆ WADIUM NUMER PAKIET NAZWA PAKIETU WYSOKOŚĆ WADIUM PAKIET 1 PAKIET 1 - OPRZYRZĄDOWANIE DO ODSYSANIA 791 zł PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET 4 PAKIET 5 PAKIET 6 PAKIET 7 PAKIET 8 PAKIET 9 PAKIET 10 PAKIET 11 PAKIET 12

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Pielęgniarstwo ogólnoakademicki x praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. dr n. med. Mariola Głowacka. Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. dr n. med. Mariola Głowacka. Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2015 ARTA PRZEDMIOTU od przedmiotu POP-PP w języku polskim PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Fundamentals of Nursing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW ierunek

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU I II - - - -

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU I II - - - - ARTA PRZEDMIOTU od przedmiotu PP w języku polskim PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Fundamentals of Nursing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW ierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Dziennik Ustaw 4 Poz. 1567 ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Załącznik nr 2 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I NAUKOWE PODSTAWY PRAKTYKI PIELE GNIARSKIEJ... 17

PRAWNE I NAUKOWE PODSTAWY PRAKTYKI PIELE GNIARSKIEJ... 17 SPIS TREŚCI CZE ŚĆ I PRAWNE I NAUKOWE PODSTAWY PRAKTYKI PIELE GNIARSKIEJ... 17 1. Podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki Maria Kózka... 19 2. Zastosowanie badań naukowych w praktyce zawodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 - Metody badania

Spis treści. Część 1 - Metody badania IX Spis treści Część 1 - Metody badania Ogólne badanie kliniczne 3 Unieruchomienie pacjenta 3 Pobieranie krwi 14 Pobranie krwi żylnej 14 Pobieranie krwi tętniczej 17 Postępowanie z próbką krwi 19 Próbka

Bardziej szczegółowo

MAJEWSKI Kancelaria Radcowska

MAJEWSKI Kancelaria Radcowska Kielce 11 maja 2015r. Opinia prawna sporządzona na podstawie art.6 ust.1 w zw. z art.8 ust.1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. t. jednolity z 2002, nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) opisująca

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Dziennik umiejętności zawodowych

Wydział Nauk o Zdrowiu Dziennik umiejętności zawodowych Projekt: Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI i ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANU Nazwisko i imię studenta, nr dyplomu... Poznań 2016/2017 CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Waga w % Wykład Egzamin - test wyboru i uzupełnień 60%

Opis modułu kształcenia. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Waga w % Wykład Egzamin - test wyboru i uzupełnień 60% Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy pielęgniarstwa Kod podmiotu IP. POP-PP Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej

Kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej Kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej Konferencja Opieka paliatywna w Polsce 2016 Warszawa, 9.04.2016r. Izabela Kaptacz Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej WNoZ, SUM 1. Zdobywanie wiedzy (kształcenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr)

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) JEDNOSTKA TERENOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Rodzaj i czas trwania Obowiązkowa praktyka

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. Zajęcia kontaktowe

Opis modułu kształcenia. Zajęcia kontaktowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy pielęgniarstwa Kod podmiotu IPL./POP-PP Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia naczyniowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChN Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Użycie wkłuć doszpikowych. Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół

Użycie wkłuć doszpikowych. Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół Użycie wkłuć doszpikowych Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół Przygotowane przez: rat. med. Mateusz Wszół Po odbyciu tego kursu uczestnik powinien umieć: Omówić wskazania do założenia dojścia doszpikowego.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fijoterapia Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKIECH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKIECH Uczelnia Warszawska -Curie 03- tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKIECH KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

Warunkiem podjęcia praktyki jest pozytywny wynik zaliczenia ( semestr 2) /egzaminu (semestr 3) z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne.

Warunkiem podjęcia praktyki jest pozytywny wynik zaliczenia ( semestr 2) /egzaminu (semestr 3) z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne. Program praktyki z Interny i pielęgniarstwa internistycznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Kształcenia Praktycznego

Dziennik Kształcenia Praktycznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Zdrowia Dziennik Kształcenia Praktycznego Kierunek: PIELĘGNIARSTWO Profil: praktyczny Studia pierwszego stopnia Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna linia dojelitowa. Inteligentne połączenie

Bezpieczna linia dojelitowa. Inteligentne połączenie Bezpieczna linia dojelitowa Inteligentne połączenie Bezpieczny system do żywienia Bezpieczny i prosty Połączenie z dietą ENPlus Port worki ENPlus Port uniwersalny adapter ENPlus Spike ENPlus Port puste

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej Załącznik nr 2 I. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych 1) lekarz specjalista medycyny paliatywnej

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie DZIENNIK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH S T U D E N T A PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE Kierunek: P I E L Ę G N I A R S T W O.. IMIĘ i NAZWISKO Regulamin

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Prakt. Zaw. 1 - - - - 80-2 2 - - - - 40-1 Razem - - - - 120-3

I. KARTA PRZEDMIOTU. Prakt. Zaw. 1 - - - - 80-2 2 - - - - 40-1 Razem - - - - 120-3 I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Prowadzący przedmiot: Formy zajęć, liczba godzin Podstawy pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE Program przeznaczony dla pielęgniarek AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPRACOWANIU

Bardziej szczegółowo