38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń"

Transkrypt

1 38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu bezprzewodowego oraz dostawa urządzeń dla Centrum Projektów Informatycznych: 1. Karta SIM do połączeń głosowych i transmisji danych (telefon) ilość 50 sztuk, z możliwością zwiększenia do 75 sztuk w okresie obowiązywania umowy. 2. Karta SIM do transmisji danych (modem) ilość 50 sztuk, z możliwością zwiększenia do 75 sztuk w okresie obowiązywania umowy. 3. Fabrycznie nowe aparaty telefoniczne ilość 50 sztuk, z możliwością zwiększenia do 75 sztuk w okresie obowiązywania umowy. 4. Fabrycznie nowe modemy do transmisji danych - ilość 50 sztuk, z możliwością zwiększenia do 75 sztuk w okresie obowiązywania umowy. Umowa zostanie zawarta na 24 miesięce lub do wyczerpania środków w łącznej kwocie, wynikającej z oferty. Umowa na wszystkie zamówione numery MSISDN, bez względu na termin ich zamówienia, zostaje rozwiązana w jednym terminie po 24 miesiącach od dnia zawarcia Umowy. Szczegółowa specyfikacja usług i dostaw. 1. Połączenia głosowe i transmisja danych w telefonach. 1.1.Wspólne konto z pulą rozliczeniową dla wszystkich zamówionych numerów MSISDN Wykonawca udostępni Zamawiającemu konto, posiadające zbiorczą pulę rozliczeniową Ilość numerów należących do konta w dniu uruchomienia usługi 50 szt., z możliwością zwiększenia ilości do 75 szt. W okresie trwania umowy, bez zwiększenia wartości puli rozliczeniowej Pula rozliczeniowa pakiet wartościowy dla wszystkich zamówionych numerów MSISDN w ramach konta, z którego rozliczane będą usługi: połączenia głosowe, SMS, MMS, transmisja danych, połączenia międzynarodowe, roamingowe Z puli rozliczeniowej, korzystają wszystkie zamówione numery MSISDN należące do konta W ramach konta Wykonawca zapewni Zamawiającemu pakiet danych 1 GB, dla każdej karty SIM w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym Koszt pakietu danych rozliczany w ramach puli rozliczeniowej Wykonawca zapewnia transmisję danych po wyczerpaniu pakietu 1 GB w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym o której mowa w pkt nie skutkującą dodatkowymi opłatami wykraczającymi poza kwotę abonamentu. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku ograniczenie przepustowości po przekroczeniu limitu transmisji danych Wykonawca zapewni bezpłatne krajowe połączenia głosowe w ramach konta (pomiędzy numerami należącymi do konta), nie rozliczane z puli rozliczeniowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatne krajowe połączenia głosowe w sieci Wykonawcy, nie rozliczane z puli rozliczeniowej Ceny za minutę połączenia do wszystkich sieci, z zastrzeżeniem pkt , SMS i MMS obowiązujące w ramach puli rozliczeniowej, obowiązują również po jej przekroczeniu Wykonawca zagwarantuje blokadę wychodzących połączeń głosowych, SMS i MMS z numerami taryfikowanymi wg cen wyższych (tzw. usługi o podwyższonej płatności) niż zaoferowane.

2 Wykonawca zapewni możliwość kontroli kosztów generowanych przez użytkowników na poszczególnych kartach SIM, za pomocą dedykowanej aplikacji Wykonawca zapewni możliwość kontroli kosztów generowanych przez użytkowników na poszczególnych kartach SIM, w każdym momencie okresu rozliczeniowego przez użytkownika za pomocą dedykowanego numeru SMS lub infolinii Niewykorzystana część puli rozliczeniowej w danym okresie, powinna przechodzić na następne cykle rozliczeniowe. W pierwszej kolejności powinno nastąpić rozliczenie najstarszych niewykorzystanych pakietów. 1.2.Zakres numerów abonenckich. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył pulę kolejnych numerów MSISDN dla połączeń głosowych, ilość 50 sztuk, zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia do 75 sztuk w czasie trwania umowy. 1.3.Karty SIM Zamawiający wymaga dostarczenia kart SIM do siedziby Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny nr MSISDN. Karty SIM winny, oprócz połączeń głosowych, wysyłania i przyjmowania wiadomości SMS i MMS umożliwiać również transmisję danych w standardzie GPRS, EDGE UMTS, HSDPA, (po zainstalowaniu w telefonie wspierającym te standardy) Zamawiający wymaga, aby dostarczone, aktywne karty SIM posiadały możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów i były zabezpieczone przed uruchomieniem czterocyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu, podanego (przy dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę, kodu PUK Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę kart SIM, w przypadku jej kradzieży, zniszczenia, zagubienia, zgłoszonej przez Zamawiającego Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnej zmiany numeru MSISDN dla dowolnej karty SIM podczas trwania umowy Aktywacja nowych kart oraz zmiana numeru dla karty SIM, nastąpi w następnym dniu roboczym, po zgłoszeniu przez Zamawiającego 1.4.Telefony: Zamawiający wymaga dostarczenia, według indywidualnych zleceń Zamawiającego, fabrycznie nowych aparatów telefonicznych bez blokady SIM LOCK w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. 1.5.Grupy cenowe aparatów telefonicznych Grupa I - 40 sztuk aparatów telefonicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości do 60 sztuk. Telefony wykorzystywane we wspólnym koncie z pulą rozliczeniową Dowolny model telefonu dostępny u Wykonawcy z ceną brutto do 2000 złotych dla nowej aktywacji w taryfie dla klienta biznesowego o abonamencie złotych brutto dla umowy na 24 miesiące Specyfikacja techniczna i kryteria równoważności (parametry minimalne): Ekran dotykowy o rozdzielczości: 480 x 800 i wielkości 3,7 cala MB RAM, Procesor: dwurdzeniowy lub jednordzeniowy o częstotliwości 1,4 GHz. str. 2 z 5

3 Pamięć wew. min. 16 GB Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, GPS Aparat: 8 MegaPikseli z autofocusem Nagrywanie wideo: Odczyt plików PDF, odczyt i edycja plików DOCX, XLSX Przeglądarka WWW, klient poczty elektronicznej System operacyjny umożliwiający instalowanie aplikacji dodatkowych z dedykowanej przez producenta witryny internetowej W tej kategorii Wykonawca dostarczy najnowsze dostępne modele telefonów Przykładowe modele telefonów spełniające powyższe wymagania: Nokia Lumia 800, Samsung Galaxy SII, Sony Xperia P, iphone 4S, HTC One S Grupa II - 10 sztuk aparatów telefonicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości do 15 sztuk. Telefony wykorzystywane we wspólnym koncie z pulą rozliczeniową Dowolny model telefonu dostępny u Wykonawcy z ceną brutto do 3000 złotych dla nowej aktywacji w taryfie dla klienta biznesowego o abonamencie złotych brutto dla umowy na 24 miesiące Specyfikacja techniczna i kryteria równoważności (parametry minimalne): Ekran dotykowy o rozdzielczości: 600 x 1100 i wielkości 4,0 cala GB RAM, procesor dwurdzeniowy Pamięć wew. min. 16 GB Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, GPS Aparat: 8 MegaPikseli z autofocusem Nagrywanie wideo: Odczyt plików PDF, odczyt i edycja plików DOCX, XLSX Przeglądarka WWW, klient poczty elektronicznej System operacyjny umożliwiający instalowanie aplikacji dodatkowych z dedykowanej przez producenta witryny internetowej W tej kategorii Wykonawca dostarczy najnowsze dostępne modele telefonów Przykładowe modele telefonów spełniające powyższe wymagania: iphone 5, Nokia Lumia 920, Samsung Galaxy SIII, Sony Xperia S, HTC One X. 1.6.Transmisja danych: Wykonawca zapewni pulę transferu danych dla wszystkich kart SIM w ramach konta lub w podziale na poszczególne karty SIM Limit transferu danych 1GB na każdą kartę SIM Taryfikowanie pakietowej transmisji danych co nie więcej niż 100kB Transmisja po wyczerpaniu puli transmisji danych w okresie rozliczeniowym nie skutkującą żadnymi dodatkowymi opłatami wykraczającymi poza kwotę abonamentu, Zamawiający dopuszcza ograniczenie przepustowości po przekroczeniu limitu transmisji danych Sprawdzenie wykorzystania limitów transmisji danych przez Zamawiającego i użytkownika Za niezakupione aktywacje oraz urządzenia, powyżej 50 sztuk Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 1.7.Wymagania dodatkowe Bezpłatna aktywacja kart SIM Bezpłatne inicjowanie połączeń głosowych. str. 3 z 5

4 Taryfikowanie wszystkich rozmów, co sekundę od początku trwania połączenia (naliczanie sekundowe), z wyłączeniem połączeń międzynarodowych i roamingowych Przekierowanie połączeń głosowych po stawkach za połączenia podane w ofercie Włączanie usług CLIP/CLIR Wykonawca zapewni prawidłową realizację połączeń po włączeniu/wyłączeniu usługi CLIP/CLIR Pakiet aktywnych bezpłatnych usług w ramach opłaty np. połączenia oczekujące, blokowanie połączeń, zawieszanie połączeń, rozmowa konferencyjna, itp Możliwość zablokowania usług: Roamingu na indywidualnych kartach SIM Transmisji danych na indywidualnych kartach SIM Wykonawca bezpłatnie umożliwi aktywowanie i dezaktywowanie usługi roamingu przez Zamawiającego Wykonawca zapewni bezpłatne korzystanie z poczty głosowej nie dotyczy roamingu Wykonawca zapewni bezpłatne informowanie o wykorzystaniu puli rozliczeniowej, w zakresie połączeń głosowych, SMS, MMS oraz transmisji danych generowanych przez poszczególne karty SIM Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej zmiany numerów telefonów w czasie trwania umowy W przypadku wybrania przez Zamawiającego aparatu telefonicznego posiadającego wbudowany moduł GPS Wykonawca zapewni bezpłatny, nielimitowany dostęp do aktualnych map oraz aplikacji nawigacji Wykonawca umożliwi powiadamianie poszczególnych użytkowników telefonów komórkowych, o wyczerpaniu określonych limitów usług, za pośrednictwem wiadomości SMS Wszystkie pozostałe usługi nie wymienione w ofercie, taryfikowane będą wg najdroższego biznesowego planu taryfowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do oferty. Kwoty za te usługi wyznacza się szacunkowo jako 20% łącznej wartości tej części oferty, która dotyczy usług (abonament). 1.8.Rozliczenie połączeń i narzędzia Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość dostępu do aplikacji pozwalającej na rozliczenie bilingów wszystkich numerów telefonów komórkowych będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aplikacji zarządzającej świadczonymi usługami, konfiguracją usług i kont (również przekrojowo dla całej puli numerów abonenckich) Aplikacja powinna umożliwiać: Tworzenie rachunków szczegółowych dla każdego z numerów obejmujących listę połączeń z określonymi dla każdego połączenia: - data i godzina połączenia, - czas trwania połączenia, - numer telefonu, z którego nawiązano połączenie, - numer telefonu, z którym nawiązano połączenie, - identyfikacja operatora numeru telefonu, do którego wykonywano połączenie, - koszt połączenia, - inne wykonywane usługi: SMS, MMS, transmisja danych itp. - filtrowanie w okresach rozliczeniowych, z podziałem na wykonywane usługi, - podsumowanie w ramach poszczególnych usług i okresów, str. 4 z 5

5 - możliwość eksportu danych do pliku w formie tekstowej lub arkuszy kalkulacyjnych Zarządzanie usługami pozwalające na: - włączanie/wyłączanie przez Zamawiającego usług dodatkowych na wszystkich posiadanych kartach SIM, - włączanie/wyłączanie przez Zamawiającego transmisji danych na wszystkich posiadanych kartach SIM, - przypisywanie poszczególnym numerom telefonów limitów usług w danym okresie rozliczeniowym, pozwalających na rozliczenie użytkowników W przypadku niedostępnych możliwości z poziomu aplikacji, Wykonawca wskaże inne możliwości zmiany konfiguracji usług, o których mowa w pkt Transmisja danych. 2.1.Zamawiający wymaga dostarczenia aktywnych kart SIM w ilości 50szt. do siedziby Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny nr MSISDN. Karty SIM umożliwiać transmisję danych w standardzie GPRS, EDGE UMTS, HSDPA, (po zainstalowaniu w telefonie wspierającym te standardy) Zamawiający wymaga, aby dostarczone, aktywne karty SIM były zabezpieczone przed uruchomieniem czterocyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu, podanego (przy dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę, kodu PUK. 2.3.Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę kart SIM, w przypadku jej kradzieży, zniszczenia, zagubienia, zgłoszonej przez Zamawiającego. 2.4.Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości kart SIM do 75 szt., w czasie trwania umowy. 2.5.Limit transmisji danych przypadający na jedną kartę SIM 5 GB. 2.6.Taryfikowanie pakietowej transmisji danych co nie więcej niż 100 kb (odbiór/wysyłanie) 2.7.Przekroczenie limitu transmisji danych w danym okresie rozliczeniowym, nie skutkuje żadnymi dodatkowymi opłatami wykraczającymi poza kwotę abonamentu, 2.8. Zamawiający dopuszcza ograniczenie przepustowości po przekroczeniu limitu transmisji danych. 2.9.Wykonawca zapewni sprawdzenie wykorzystania limitów transmisji danych przez Zamawiającego i użytkownika Za niezakupione aktywacje oraz urządzenia, powyżej 50 sztuk Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aplikacji zarządzającej świadczonymi usługami, konfiguracją usług i kont oraz bilingów i rozliczeń Urządzenia do transmisji danych. Wymagania minimalne Zamawiający wymaga dostarczenia, fabrycznie nowych modemów USB bez blokady SIM LOCK w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie Obsługa transmisji danych w standardzie HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS Modem podłączany do portu USB Sterowniki dla Windows XP, Vista, Windows 7 x86/x Dostawy kart SIM oraz urządzeń. 3.1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktywne karty, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 3.2.W przypadku kolejnych aktywacji kart SIM oraz zakupu aparatów telefonicznych lub modemów powyżej liczby zamówienia głównego (50 szt. aparatów i 50 szt. modemów), Wykonawca dostarczy karty i urządzenia do siedziby Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych. str. 5 z 5

4' Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu kontynuacjq wykorzystywania 65 sztuk ;oosiadanych numer6w

4' Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu kontynuacjq wykorzystywania 65 sztuk ;oosiadanych numer6w Zaiqcznik nr j. do OpZ opis Przedmiotu zam6wienia na,,swiadczenie uslug telefonii kom6rkowej oraz mobilnego dostqpu rfo sieci f nternet wrazzdostawq urzqdze6', ['rzedmiotem zam6wienia iest Swiadczenie

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 HSDPA, Możliwość pracy jako modem 3G CSD HSCSD GPRS klasy A, transmisja

Bardziej szczegółowo

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia Ogólne 1. Promocja Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji )

Regulamin Promocji Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) Regulamin Promocji Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna )

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era KODY PROMOCJI: P_2011_2XMIN_24; P_2011_2XMIN_36; P_2011_RODZINA_24;

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo