OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu wymaganego parametru.* Świadczenie usług telefonii komórkowej 1. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 300 numerów wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM z akcesoriami. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celach rozliczeniowych stworzył grupę numerów użytkowanych przez Zamawiającego (tzw. Sieć Firmowa ) obejmującą wszystkie numery telefonów GSM użytkowanych w sieci Wykonawcy oraz numery telefonów stacjonarnych centrali BOR. Obecnie Zamawiający użytkuje 238 numerów telefonicznych w ramach telefonii komórkowej, których operatorem jest firma PTC S.A. 3. Zamawiający wymaga aby usługa była świadczona na możliwie największym obszarze Polski. Za możliwie największy obszar Polski Zamawiający będzie uznawał obszar Polski, na którym jest świadczona usługa o parametrach niegorszych niż usługa będąca przedmiotem zamówienia, przez co najmniej jednego operatora telekomunikacyjnego wpisanego do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W przypadku realizacji powyższego wymogu poprzez tzw. roaming krajowy, możliwość korzystania z usługi nie będzie wymagała wykonania przez użytkownika żadnych dodatkowych czynności ponad te, które są wykonywane przy korzystaniu z usługi w macierzystej sieci. Ponadto Zamawiający wymaga, aby ewentualne zalogowanie się do sieci innego operatora odbywało się w sposób automatyczny i następowało niezwłocznie po zaniku sygnału operatora macierzystego, zarówno podczas prowadzenia rozmowy jak też w czasie czuwania. Możliwość korzystania z usługi nie będzie wymagała ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat. 25/2012/ZP Strona 1

2 4. Zamawiający wymaga, aby usługa była świadczona poza obszarem Polski - na zasadach nie gorszych niż oferowane dla innych klientów biznesowych. 5. Zamawiający wymaga zaoferowania jednego rodzaju abonamentu (taryfy) dla wszystkich usług, zgodnie z wymaganiami ujętymi w pkt. 1, 2 i Abonament zaproponowany w ofercie przez Wykonawcę jest rozumiany przez Zamawiającego, jako opłacone prawo do korzystania z usług telefonii komórkowej, wykupione przedterminowo przez abonenta na okres jednego miesiąca Abonament, o którym mowa w pkt. 1.6 musi zawierać, co najmniej koszty korzystania z usług wymienionych w pkt (koszty połączeń do sieci firmowej Zamawiającego) oraz musi zawierać, co najmniej koszty korzystania z usług wymienionych w pkt W celach przeliczeniowych przyjmuje się, że koszt transmisji 1 MB danych odpowiada cenie max. 1min. połączenia do innych krajowych operatorów komórkowych. Świadczone przez Wykonawcę usługi będą obejmowały minimum: 1. Połączenia do sieci firmowej Zamawiającego. 2. Połączenia do sieci własnej Wykonawcy. 3. Połączenia do sieci telefonii stacjonarnej. 4. Połączenia do innych sieci komórkowych. 5. Transmisję danych w technologii GPRS lub nowszej. 6. Usługi SMS, MMS. 7. Inne usługi oferowane i dostępne w taryfach dla firm. 8. Roaming. 9. Wysyłanie odbiór faxów. Wykonawca zapewni w ramach zaoferowanego abonamentu (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) minimum: 1. Aktywację kart SIM. 2. Utrzymanie kart SIM w stałej gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych. 3. Brak opłat za rozpoczęcie połączenia. 25/2012/ZP Strona 2

3 4. Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy wszystkich rodzajów połączeń (1s/1s) za wyjątkiem transmisji danych. 5. Taryfikacja transmisji danych max. co 100 kb. 6. Możliwość blokady połączeń wychodzących w przypadku przekroczenia, określonej przez zamawiającego, wysokości rachunku. 7. Wymianę kart SIM w wypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty lub zablokowania. 8. Aktywację/deaktywację roamingu. 9. Aktywację/deaktywację wybranych usług dodatkowych. 10. Zmianę numeru telefonicznego, jeżeli korzystanie z danego numeru będzie dla Zamawiającego uciążliwe. 11. Pocztę głosową. 12. Możliwość blokowania połączeń na wybrane numery i grupy numerów na wniosek Zamawiającego. 13. SMS-ową informację o rzeczywistym stanie rachunku danego numeru abonenckiego wyrażoną w PLN. Zamawiający dopuszcza uaktualnianie powyższej informacji nie rzadziej niż jeden raz dziennie. 14. Przekazywanie Zamawiającemu, po każdym okresie rozliczeniowym, szczegółowych billingów przeprowadzonych połączeń. Dane taryfikacyjne mają być udostępnione Zamawiającemu poprzez aplikację internetową w postaci pliku Excel. W przypadku zapisu danych taryfikacyjnych w innym formacie Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezpłatnie program oraz licencję na nieograniczone użytkowanie programu, w którym dane zostały zapisane. Program ten musi mieć możliwość eksportu wszystkich danych do pliku Excel. 15. Opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi. 16. Aktywacja/deaktywacja i świadczenie usługi faxowej na max. 10 numerach wskazanych przez zamawiającego, usługa aktywna i skonfigurowana w momencie zamówienia. 17. Połączenia wewnętrzne skrócone na numery centrali telefonicznej zamawiającego wybieranie max. 6-cio cyfrowe. 18. Możliwość bezpłatnego wypożyczenia na potrzeby zamawiającego 30 szt. kart SIM (numery telefoniczne niezmienne w trakcie trwania umowy) w okresach określonych przez zamawiającego wg taryfy określonej w umowie. 25/2012/ZP Strona 3

4 19. Połączenia do sieci firmowej Zamawiającego. 20. Zablokowanie połączeń i SMS na numery PREMIUM. 21. Zablokowanie przychodzących płatnych SMS. 4. Minimalne wymagania techniczno funkcjonalne dla telefonów komórkowych GSM: 1. Aparaty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, a baterie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą, 2. Częstotliwość działania w MHz min. 850/900/1800/ Kolorowy wyświetlacz. 4. Łączność Bluetooth z profilami dostępu do zestawu głośnomówiącego, słuchawkowego i bezprzewodowego. 5. Możliwość synchronizacji z komputerem za pośrednictwem kabla. 6. Transmisja danych min. GPRS i EDGE. 7. Książka telefoniczna z zapisem min. 500 pozycji. 8. Głosowy wybór abonenta. 9. Wbudowany zestaw głośnomówiący. 10. Szybkie wybieranie numeru. 11. Czas pracy na baterii: gotowość min. 200 godz., czas rozmów min. 3 godz. 12. Możliwość wysyłania SMS i MMS. 13. Radio FM. 14. Bateria litowo jonowa. 5. Zestaw z aparatem telefonicznym GSM zawierał będzie: 1. Zestaw słuchawkowy Bluetooth z ładowarką. 2. Ładowarka sieciowa. 3. Ładowarka samochodowa. 4. Skórzany poziomy futerał do pasa w kolorze czarnym uniemożliwiający wysunięcie się z niego aparatu telefonicznego. 25/2012/ZP Strona 4

5 6. Wymagania dotyczące zestawów telefonicznych 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ofercie 3 różne zestawy aparatów telefonicznych GSM spełniających wymagania opisane w pkt. 4 i Zamawiający wybierze spośród zaoferowanych zestawów najkorzystniejszy zdaniem Zamawiającego zestaw telefoniczny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu części lub całej ilości zestawów telefonów opisanych w pkt. 4 i Po dwunastu miesiącach od uruchomienia usługi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ofercie 3 różne zestawy aparatów telefonicznych GSM spełniających wymagania opisane w pkt. 4 i 5, przy czym ceny zestawów nie mogą być wyższe niż w ofercie. 5. Zamawiający wybierze spośród zaoferowanych zestawów aparatów telefonicznych GSM opisanych w pkt. 6.4 najkorzystniejszy/sze zdaniem Zamawiającego oraz określi ilość zestawów do dostawy. 6. Operator, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do przejęcia (zachowania) wszystkich aktualnie używanych przez zamawiającego 238 numerów obecny operator PTC S.A. Ewentualne koszty związane z przeniesieniem numerów do innego operatora poniesie Wykonawca. * - Jeśli oferowany parametr spełnia wymogi Zamawiającego należy wpisać SPEŁNIA w kolumnie nr 3, w przeciwnym wypadku NIE SPEŁNIA. ** - Skorzystanie (lub nie) przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt nie ma wpływu na sposób wyliczenia wartości punktowej oferty.... /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 25/2012/ZP Strona 5

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 08.01.2013 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna )

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era KODY PROMOCJI: P_2011_2XMIN_24; P_2011_2XMIN_36; P_2011_RODZINA_24;

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 14.11.2012 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU Roaming międzynarodowy to świadczona przez operatorów sieci mobilnych usługa, umożliwiająca swobodne korzystanie z Twojego telefonu poza granicami kraju. Abonent

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin usługi Centralka Orange obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania

obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania Regulamin Usługi BlackBerry BES Premium obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 HSDPA, Możliwość pracy jako modem 3G CSD HSCSD GPRS klasy A, transmisja

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny Przy wyborze taryfy Pakiet korporacyjny wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Pakiet Korporacyjny, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe

Bardziej szczegółowo