SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej obejmuje: 1.1 zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych, 1.2 przeniesienie numerów na zasadach zgodnych z Prawem telekomunikacyjnym (t. j. DZ. U. z 2014 roku poz. 243 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (t. j. DZ. U. z 2010 roku Nr 249, poz z późn. zm.), 1.3 zapewnienie łączności głosowej i tekstowej (SMS i MMS) w kraju i za granicą (roaming), 1.4 pakiet transmisji danych w kraju i za granicą (roaming danych), 1.5 połączenia grupowe bezpłatne połączenie głosowe i wysyłanie wiadomości SMS między numerami telefonów używanymi przez Zamawiającego, w ramach tzw. grupy biznesowej. Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do dostawy urządzeń do obsługi telefonii komórkowej (telefony komórkowe, modemy) wraz z kartami SIM. 2. WYMAGANIA OGÓLNE: 2.1 Wykonawca będzie zobowiązany do sukcesywnego przenoszenia do własnej sieci i na własny koszt, dotychczasowych numerów abonenckich Zamawiającego według harmonogramu określonego w punkcie 3. Obecnie numery abonenckie posiadane przez Zamawiającego działają w sieci Plus. 2.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktywacji do 5 sztuk nowych numerów abonenckich w sieci Wykonawcy bez żadnych dodatkowych kosztów. 2.3 Zamawiający wymaga, aby taryfikacja połączeń głosowych była jednosekundowa, bez opłat za inicjację połączenia, a stawka za 1 min połączenia głosowego była stała, niezależna od pory lub dnia. Powyższe wymaganie nie dotyczy połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne tzw. premium. 2.4 Zamawiający wymaga, aby rozliczanie pakietów kwotowych następowało indywidualnie dla każdego numeru telefonu, a niewykorzystane części pakietów kwotowych były przenoszone na minimum 6 kolejnych cykli rozliczeniowych. W pierwszej kolejności winno nastąpić rozliczenie pakietów najstarszych. 3.1 Wykonawca zapewni możliwość wprowadzenia limitów kosztów na poszczególnych numerach abonenckich. 3.2 Wykonawca zapewni blokadę na usługi dodatkowo płatne, tj. płatne sms, mms specjalne, np. gry, horoskopy, itp., 3.3 Wykonawca zapewni blokadę transmisji danych po przekroczeniu pakietu danych w poszczególnych rodzajach abonamentów, przy czym Wykonawca udostępni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego (rola administratora/ kontrolera) możliwość wyłączania poszczególnych blokad. 3.4 Wykonawca zapewni w ramach swojej infrastruktury technicznej dostęp do technologii LTE. 3.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości pakietów transmisji danych w trakcie trwania umowy. 3.6 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie dla poszczególnych kart SIM umów jednostkowych na wzorach Wykonawcy, sporządzonych zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym (t. j. DZ. U. z 2014 roku poz. 243 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega, że w przypadku rozbieżności między postanowieniami tych umów, a 1

2 postanowieniami umowy wiodącej, rozstrzygające będą postanowienia umowy wiodącej. 2.5 Po wygaśnięciu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zachowania wszystkich numerów abonenckich użytkowanych w trakcie jej trwania oraz zgodnego z prawem przeniesienia do nowej sieci telefonii komórkowej wybranej w ramach kolejnego postępowania przetargowego. 3. RODZAJE ABONAMENTÓW WRAZ Z LICZBĄ NUMERÓW ORAZ USŁUGAMI WCHODZĄCYMI W ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH ABONAMENTÓW: Rodzaj abonamentu Usługi w ramach abonamentu liczba SIM okres rozpoczęcia świadczenia usługi ABONAMENT I bezpłatne rozmowy i SMS w grupie 5 od dnia przejęcia numeru łącznie 7 SIM bezpłatne rozmowy i SMS do zakup 7 telefonów wszystkich sieci i na telefony 1 od września 2015r. stacjonarne bez limitu Internet pakiet min. 5GB 1 od grudnia 2015r. ABONAMENT II łącznie 33 SIM zakup 23 telefonów, opcja maks. do 30 telefonów ABONAMENT III łącznie 38 SIM zakup 21 telefonów, opcja maks. do 30 telefonów bezpłatne rozmowy i SMS w grupie pakiet minut do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne: min. 300 maks. 500 pakiet SMS do wszystkich sieci: min. 100 maks. 200 Internet pakiet min. 2GB bezpłatne rozmowy i SMS w grupie pakiet minut do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne: min. 100 maks. 300 pakiet SMS do wszystkich sieci: maks. 100 Internet pakiet min. 0,5GB 19 od dnia przejęcia numeru 2 od października 2015r. 6 od listopada 2015r. 4 od grudnia 2015r. 1 od lutego 2016r. 1 od kwietnia 2016r. 25 od dnia przejęcia numeru 2 od listopada 2015r. 7 od grudnia 2015r. 4 od kwietnia 2016r. INTERNET LTE I łącznie 4 SIM pakiet min. 20GB 1 od dnia przejęcia numeru 1 od marca 2016r. 1 od kwietnia 2016r. 1 od listopada 2016r. INTERNET LTE II łącznie 3 SIM pakiet min. 10GB 2 od dnia przejęcia numeru 1 od maja 2016r. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASIĘGU I DOSTĘPNOŚCI: 4.1 Wymaga się, aby operator zasięgiem sieci telefonii komórkowej obejmował min. 95% terytorium Polski oraz umożliwił świadczenie usługi poza granicami kraju w ramach bezpłatnie aktywowanej usługi tzw. roamingu, 4.2 Usługa powinna być dostępna przez 24 godziny / 365 (366) dni, a zaoferowany poziom sygnału ma być wystarczający do nawiązania sesji łączności głosowej oraz przesłania danych. 2

3 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KART SIM: 5.1 Wykonawca dostarczy, w zależności od rodzaju urządzenia i wymagań Zamawiającego każdy rodzaj kart SIM (standard, mini, makro i Nano). Wykonawca zapewni bezkosztową dla Zamawiającego aktywację i ewentualną wymianę kart SIM. 5.2 karty SIM maja być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny numer MSISDN, 5.3 Zamawiający wymaga, aby dostarczone karty SIM posiadały możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów i były zabezpieczone przed uruchomieniem 4-cyfrowym kodem PIN, 5.4 W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta SIM musi zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej nastąp po wprowadzeniu podanego przy dostarczeniu kart kodu PUK, 5.5 Wykonawca zapewni możliwość blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub zgubienia przez użytkownika karty / urządzenia 5.6 Wykonawca w ramach usługi dostarczy Zamawiającemu zapas 10 sztuk czystych kart SIM, tj. nieaktywnych i nieprzypisanych do żadnego numeru abonenckiego, rodzaj zapasowych kart zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Dostarczenie nowych kart SIM nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania. 6. MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMAWIANYCH URZĄDZEŃ: ABONAMENT I Standard UMTS dotykowy, bez klawiatury 16M kolorów 750x1334 px 4, ppi Pamięć wbudowana 16GB Pamięć RAN 1GM WiFi v802.11a/b/g/n/ac Aparat fotograficzny 8 Mpx Drugi aparat fotograficzny 1,2 Mpx NFC wymagane LTE wymagane Video 1920x1080 px Wprowadzenie modelu na rynek polski od III kwartału 2014r. Wymagania dodatkowe wsparcie dla wirtualnych sieci prywatnych zbudowanych w oparciu o protokół L2TP + IPSEC ABONAMENT II Standard UMTS klasyczny lub dotykowy 240x320 px Wprowadzenie modelu na rynek polski od 2014r. Wymagania dodatkowe wsparcie dla wirtualnych sieci prywatnych zbudowanych w oparciu o protokół L2TP + IPSEC 3

4 ABONAMENT III Standard UMTS klasyczny lub dotykowy 240x320 px Wprowadzenie modelu na rynek polski od 2014r. 6.1 Wykonawca zapewni dostępność aparatów telefonicznych w czasie trwania umowy. Aktualny wykaz aparatów będzie stale dostępny na stronie internetowej Wykonawcy. 6.2 Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje następujące ilości aparatów telefonicznych: dla abonamentu I 7 szt. dla abonamentu II 23 szt. dla abonamentu III 21 szt. Zamawiający w zakresie dostawy telefonów, przewiduje prawo opcji, polegające na możliwości zwiększenia liczby zakupionych telefonów do maksymalnie 30 szt. w abonamencie II oraz do maksymalnie 30 szt. w abonamencie III. 6.3 Wykonawca oświadcza, że na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia usługi dla konkretnego numeru telefonu, przedstawi Zamawiającemu aparaty telefoniczne dostępne w jego aktualnej ofercie, spełniające wymagania określone w punkcie 6: dla abonamentu I min. 5 rodzajów aparatów, min. 5 producentów, dla abonamentu II i III min. 10 rodzajów aparatów, min. 5 producentów. Informacja o wyborze Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zamawiający ma prawo zakupu konkretnego modelu aparatu telefonicznego dla abonamentów I, II i III z aktualnej oferty Wykonawcy. 6.4 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń w komplecie z akcesoriami przewidzianymi przez producenta, fabrycznie nowych, posiadających wymagane prawem certyfikaty i homologacje, dedykowanych na rynek Polski. Wykonawca dostarczy urządzenia na własny koszt. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji dostarczenia dodatkowych akcesoriów dla wybranych modeli telefonów. 6.5 Wymiana urządzenia dla danego numeru abonenckiego będzie odbywała się co 24 miesiące. W przypadku rezygnacji z wymiany urządzenia, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu preferencyjne stawki na kolejne 12 miesięcy trwania umowy. 6.6 Wykonawca zapewni w ramach swojej oferty modele urządzeń typu telefon komórkowy, modem, tablet, które obsługują technologię LTE. 6.7 Wszystkie urządzenia zostaną dostarczone na 7 dni przed rozpoczęciem (aktywacją) usług, w komplecie z akcesoriami przewidzianymi przez producenta, wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. 6.8 Urządzenia muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją, Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową urządzeń (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego, którego parametry techniczne będą porównywalne z oddanym do naprawy oraz dostarczenie urządzenia po naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego). Maksymalny czas naprawy, wymagany przez Zamawiającego to 30 dni. 6.9 Wykonawca poniesie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni możliwość blokady numeru IMEI urządzenia w przypadku kradzieży lub zgubienia przez użytkownika. 4

5 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA USŁUGAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI: 7.1 Wykonawca zapewni infolinię (dedykowany numer infolinii), za pośrednictwem której Zamawiający będzie mógł uzyskać informacje dotyczące zagadnień technicznych, a także dokonywać aktywacji / dezaktywacji usług na poszczególnych kartach SIM, przy czym aktywacja usług na kartach SIM przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż 24h od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). 7.2 Wykonawca wyznaczy dedykowanego opiekuna dla Zamawiającego (lub zespół osób) do bieżącej obsługi użytkowników i kontaktu z Zamawiającym, w szczególności do wsparcia przy aktywacji kart SIM, przy włączaniu i wyłączaniu usług na kartach SIM oraz do wyjaśniania rozliczeń. Opiekun powinien być dostępny dla Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18: Wykonawca udostępni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego (rola administratora/ kontrolera) możliwość dostępu do bilingów elektronicznych wszystkich numerów telefonów komórkowych Zamawiającego. 7.2 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (rola administratora/kontrolera), przy pomocy aplikacji internetowej, będzie miał dostęp do bilingu za dowolny okres rozliczeniowy w okresie od upływu miesiąca od terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę do upływu miesiąca od terminu wygaśnięcia umowy. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca może zablokować dostęp do aplikacji internetowej systemu bilingowego, a na żądanie Zamawiającego w ciągu 30 dni dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego na niemodyfikowalnym nośniku biling i dla wszystkich numerów telefonów komórkowych za cały okres obowiązywania umowy w formacie tekstowym umożliwiającym wgląd w jego treść za pomocą ogólnie dostępnej i bezpłatnej aplikacji (na przykład ADOBE PDF w formie tekstowej), 7.3 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (rola administratora/kontrolera) będzie mógł pobierać biling z danego okresu wielokrotnie również za pomocą aplikacji internetowej na dysk lokalny swojego komputera w formacie tekstowym umożliwiającym wgląd w jego treść za pomocą ogólnie dostępnej i bezpłatnej aplikacji (na przykład ADOBE PDF w formie tekstowej). Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu do pliku w formacie akceptowanym przez MS Excel. 7.4 Biling za dany okres powinien zawierać minimum: rachunek szczegółowy dla każdego z numerów telefonicznych obejmujący listę połączeń z określonymi dla każdego połączenia: datą i godziną połączenia, czasem trwania połączenia, numerem telefonu, z którego nawiązano połączenie, numerem telefonu, z którym nawiązano połączenie (ze wskazaniem operatora sieci), kosztem połączenia, wyszczególnienie pozostałych usług z których skorzystano (wiadomość SMS, wiadomość MMS, pobieranie danych, itp.), podsumowanie wskazujące na strukturę kosztów w ramach poszczególnych usług połączenia głosowe z podziałem na operatorów sieci z uwzględnieniem czasu trwania połączeń do sieci własnej Zamawiającego, opłaty roamingowe, wiadomości tekstowe, wiadomości multimedialne, pakietowa transmisja danych. 7.5 Zamawiający wymaga możliwości powiadamiania użytkownika numeru telefonu komórkowego o wyczerpaniu pakietu za pośrednictwem wiadomości SMS. 5

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 HSDPA, Możliwość pracy jako modem 3G CSD HSCSD GPRS klasy A, transmisja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ SIM FORMUŁA RODZINA W SKLEPIE INTERNETOWYM obowiązuje od 15 lipca 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi gdzie jest dziecko"

Regulamin usługi gdzie jest dziecko Regulamin usługi gdzie jest dziecko" 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Dziecko, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług innych niż Usługa Telefonii Komórkowej) Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług Telefonii Komórkowej. Kolejny

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna )

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era KODY PROMOCJI: P_2011_2XMIN_24; P_2011_2XMIN_36; P_2011_RODZINA_24;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 2w1 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 2w1 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna Play Online 2w1 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile I. Warunki Oferty Promocyjnej związanej ze sprzedażą TELEFONU na raty Kody Promocji: w tabelce 1. Opis Oferty 1.1. W okresie od

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo