AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD AutoCAD 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1"

Transkrypt

1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów lokalizacji; włączanie/wyłączanie stałych trybów lokalizacji; zaznaczanie obiektów (włączanie uchwytów); zaznaczanie obiektów oknem zwykłym i oknem przecinającym; usuwanie obiektów, zaokrąglanie (wraz ze zmianą promienia zaokrąglenia); Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011 Wybieramy kolejni: Start -> Programy -> Autodesk -> AutoCAD Mechanical > AutoCAD 2011, rys. 1. Lepiej wywoływać aplikację w ten sposób niż ze skrótu na Pulpicie. Rys. 1 Aplikacja jest bardzo silnym programem więc wywołuje się dosyć długo i ponowne klikanie w ikonę na Pulpicie tylko znacznie wydłuży czas otwierania aplikacji. Rysowanie rozpoczynamy wybierając przycisk Nowy rys. 2, Rys. 2 a następnie w oknie Wybierz szablon wybieramy acadiso.dwt, rys. 3. (Tam gdzie mamy zaznaczoną opcję o nie pokazywaniu rozszerzeń może być widoczna tylko sama nazwa pliku acadiso). Copyright 2011, mgr inż. Janusz Bonarowski, dr inż. Stanisław Skotnicki 1

2 Rys. 3 Szablon ten udostępnia obszar rysowania 1000mm x 4000mm, przez co opisy wydają się bardzo małe. Aby obszar rysowania przystosować do naszych potrzeb - z bocznego (szarego) menu wybieramy Zoom zakres, rys. 4. Rys. 4 Na dolnym pasku wyszarzyć kliknięciem Wprowadzanie dynamiczne, rys. 4. Copyright 2011, mgr inż. Janusz Bonarowski, dr inż. Stanisław Skotnicki 2

3 Rys. 5. Kliknąć Wprowadzanie dynamiczne, aby je wyszarzyć Aby przywołać pasek Lokalizacja kliknijmy: wstążkę Widok, Paski narzędzi, AutoCAD, Lokalizacja, rys. 6. Rys. 6 Ustawmy pasek Lokalizacja pod menu ze wstęgami, rys. 7. Rys. 7 Stany rysowania skok, orto i siatka możemy wybrać naciskając na klawiaturze klawisze funkcyjne: F7 siatka, F8 orto, F9 skok. Podczas rysowania należy sprawdzac komunikaty AutoCAD a wyświetlane w pasku dialogowym i wierszu polecenia, pod wykonywanym rysunkiem. Dodajmy Pasek menu, rys. 8. Copyright 2011, mgr inż. Janusz Bonarowski, dr inż. Stanisław Skotnicki 3

4 Rys. 8 Korzystając z narzędzi paska Lokalizacja, rys. 7, wykonajmy rysunek 9 wg następujących kroków: Rys. 9 Rysowanie odcinka AB Aby rozpocząć rysowanie kliknijmy wstęgę Narzędzia główne i wybierzmy narzędzie Linia. Narysujmy odcinek AB klikając na ekranie punkty A i B. Po narysowaniu odcinka naciśnijmy klawisz <ESC> aby przerwać dalsze rysowanie linii łamanej. Rysowanie okręgów I i II Następnie rozpocznijmy rysowanie okręgów współśrodkowych I i II, których środki muszą znajdować się, dodatkowo, w punkcie A. Mając narysowany odcinek AB - konstrukcje rysowania okręgu I wykonamy następująco: 1. Kliknijmy narzędzie Okrąg, na wstędze Narzędzia główne, rys. 10. Copyright 2011, mgr inż. Janusz Bonarowski, dr inż. Stanisław Skotnicki 4

5 Rys Kliknijmy narzędzie Znajdź punkt końcowy na pasku Lokalizacja, rys. 11. Rys Kliknijmy odcinek AB, w pobliżu punktu A, a narzędzie Lokalizacji pobierze współrzędne punktu A z bazy rysunku i umieści w tym punkcie środek okręgu. 4. Przesuwając myszą możemy dynamicznie kreować promień okręgu, po kliknięciu myszą okrąg I zostanie narysowany. Okrąg II możemy narysować korzystając z różnych narzędzi paska Lokalizacja. Możemy to być narzędzie Znajdź punkt końcowy, tak jak przy rysowaniu okręgu I lub z narzędzia Znajdź środek na pasku Lokalizacja, rys. 12. Rys. 12 Copyright 2011, mgr inż. Janusz Bonarowski, dr inż. Stanisław Skotnicki 5

6 Narysujmy okrąg II tą drugą metodą: 1. Kliknijmy narzędzie Okrąg, na wstędze Narzędzia główne, rys Kliknijmy narzędzie Znajdź środek na pasku Lokalizacja, rys Kliknijmy okrąg I (Uwaga! Klikamy okrąg a nie jego środek), a narzędzie pobierze z bazy rysunku współrzędne środka wskazanego okręgu I i umieści w nim środek okręgu II. 4. Przesuwając myszą możemy obserwować propozycję promienia okręgu, a po kliknięciu uzyskamy rysunek okręgu II. Rysowanie okręgów III i IV Okręgi III i IV narysujmy podobnie jak okręgi I i II, korzystając z narzędzi Znajdź punkt końcowy i/lub Znajdź środek. Rysowanie stycznej do okręgu II i IV 1. Kliknij narzędzie Linia na wstędze Narzędzia główne. 2. Kliknij narzędzie Znajdź punkt styczności z paska Lokalizacja, rys kliknij okrąg II, kliknij okrąg IV, styczna do okręgów została narysowana Rys. 13 Rysowanie odcinka wychodzącego z punktu A (środek okręgu) i prostopadłego do stycznej do okręgów II i IV. 1. Kliknij narzędzie Linia na wstędze Narzędzia główne. 2. Kliknijmy narzędzie Znajdź środek na pasku Lokalizacja, rys Kliknijmy okrąg I (lub okrąg II) (Uwaga! Klikamy okrąg a nie jego środek) środek okręgu zostanie odnaleziony i zaznaczony. 4. Klikamy narzędzie Znajdź punkt prostopadłości na pasku Lokalizacja, rys Kliknijmy styczną do okręgów I i II. (Uwaga! Styczną klikamy w dowolnym punkcie, a AutoCAD rozwiąże równanie i odnajdzie współrzędne punktu styczności). Odcinek wychodzący ze środka okręgu i prostopadły do stycznej zostanie narysowany, rys. 15. Rys. 14 Copyright 2011, mgr inż. Janusz Bonarowski, dr inż. Stanisław Skotnicki 6

7 Rys. 15 Rysowanie odcinka łączącego środek okręgu I i środek odcinka stycznego do okręgów II i IV 1. Kliknij narzędzie Linia na wstędze Narzędzia główne. 2. Kliknijmy narzędzie Znajdź środek na pasku Lokalizacja, rys Kliknijmy okrąg I (lub okrąg II) (Uwaga! Klikamy okrąg a nie jego środek) środek okręgu zostanie odnaleziony i zaznaczony. 4. Klikamy narzędzie Znajdź punkt symetryczny na pasku Lokalizacja, rys Kliknijmy styczną do okręgów I i II. (Uwaga! Styczną klikamy w dowolnym punkcie, a AutoCAD odnajdzie współrzędne punktu środka odcinka). Odcinek wychodzący ze środka okręgu i dochodzący do środka odcinka stycznego zostanie narysowany, rys. 17. Rys. 16 Rys. 17 Posługując się narzędziami paska Lokalizacji proszę narysować cały rysunek 8. Copyright 2011, mgr inż. Janusz Bonarowski, dr inż. Stanisław Skotnicki 7

8 Zaokrąglanie Narysujmy rysunek jak na rys. 22. Rys. 18 Niech wierzchołek A ma promień zaokrąglenia 25. Wybierzmy ze wstążki Narzędzia ogólne, Zaokrąglij, rys. 23. Rys. 19 Proszę zwrócić uwagę na wiersz dialogowy, jaki się wówczas pojawi, rys. 24. Rys. 20 Jeśli wykonywane było już zaokrąglanie, wskazany jest promień zaokrąglenia (tu 2.5, uwaga na kropkę dziesiętną) i polecenie kliknięcia ramion kąta do zaokrąglenia. Jeśli zamierzamy wykonać zaokrąglenia promieniem innym niż proponowany należy wybrać opcję <Ustawienia> wpisując z klawiatury literę U i naciskając klawisz <Enter>. Wywołane zostanie okno Zaokrąglenie, rys. 34, w którym możemy, z listy rozwijalnej, wybrać lub wpisać wymagany promień zaokrąglenia i zatwierdzić klikając przycisk OK, a następnie Copyright 2011, mgr inż. Janusz Bonarowski, dr inż. Stanisław Skotnicki 8

9 klikając ramiona kąta uzyskać wymagane zaokrąglenie. Operację kończymy naciskając klawisz <Esc>. Rys. 21 Proszę zaokrąglić pozostałe wierzchołki wieloboku zmieniając dowolnie promień zaokrąglenia, rys. 26. Rys. 22 Jako pracę samodzielną proszę wykonać rysunki jak na rys. 27. Copyright 2011, mgr inż. Janusz Bonarowski, dr inż. Stanisław Skotnicki 9

10 Rys. 23 Copyright 2011, mgr inż. Janusz Bonarowski, dr inż. Stanisław Skotnicki 10

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Modelowania Przestrzennego

Laboratorium Modelowania Przestrzennego Laboratorium Modelowania Przestrzennego Skrypt Krzysztof Skabek, Piotr Łab edz Politechnika Krakowska 2011 2 Spis treści 1 Przetwarzanie w środowisku MATLAB 5 2 Repetytorium algebry liniowej 7 3 Modele

Bardziej szczegółowo

Haas Special Edition

Haas Special Edition Haas Special Edition Moduł Tokarski SPORZĄDZIŁ: TOMASZ GONTARSKI ESPRIT CAM CENTER KOSTRZYŃSKA 36, 02-979 WARSZAWA TEL. (22) 842 01 08, 601 852 158, FAX. +48 22 379 44 90 TOMASZ.GONTARSKI@ESPRITCAM.PL

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form)

Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form) Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form) Wstep. Ściąga ta nie ma na celu zastępowania pomocy systemu UNIGRAPHICS. Zawiera tylko ogólne wskazówki i omówienie głównych narzędzi programu umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Mój pierwszy projekt

Mój pierwszy projekt Mój pierwszy projekt Autor: Andrzej Starosta, Tomasz Bryl Materiał szkoleniowy Mój pierwszy projekt jest własnością Plantso. AutoCAD stanowi zarejestrowany znak handlowy firmy Autodesk, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Spis treści 1. Instalacja aplikacji Notow@niaPlus (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox)... 2 2. Uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo