/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi"

Transkrypt

1 /2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Moduł obsługowy MEC Funkcje Bezpieczeństwo użytkownika Uwagi do instrukcji Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki, których należy przestrzegać Ważne wskazówki przy uruchomieniu Czyszczenie sterownika Usuwanie/utylizacja Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki Sterownik Logamatic 4122 Elementy obsługowe Moduły i ich funkcje Moduł zdalnej obsługi MEC Obiegi grzewcze z modułem zdalnej obsługi MEC Skrócona instrukcja obsługi Wyświetlanie i zmiana wskazań Wybór obiegu grzewczego Wyświetlenie wartości parametrów roboczych Zmiana wskazań standardowych Wprowadzenie daty i godziny Nastawienie temperatury w pomieszczeniu Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla wszystkich obiegów grzewczych przyporządkowanych modułowi MEC Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla obiegów grzewczych bez zdalnego sterowania Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla obiegów grzewczych z własnym modułem zdalnego sterowania (np. BFU, BFU/F) Regulacja temperatury ciepłej wody Nastawienie temperatury ciepłej wody Ciepła woda - jednokrotne ładowanie zasobnika Włączenie pompy cyrkulacyjnej Nastawienie na stałe pracy przerywanej Dezynfekcja termiczna

3 Spis treści 13 Program standardowy Wybór programu dla obiegu grzewczego Zmiana programu standardowego Przesunięcie punktów przełączenia Wstawianie punktów przełączenia Usunięcie punktów przełączenia Usunięcie fazy grzewczej Łączenie faz grzewczych Wprowadzenie nowego programu grzewczego Wprowadzenie nowego programu przygotowania ciepłej wody Wprowadzenie nowego programu dla pompy cyrkulacyjnej Program urlopowy Wprowadzenie programu urlopowego Przerwanie i ponowne włączenie programu urlopowego Wyrównanie wskazań czujnika temperatury pomieszczenia Automatyczny komunikat serwisowy Test spalin dla kotła grzewczego Usterki i ich usuwanie Postępowanie w przypadku awarii Praca w trybie awaryjnym Sterowanie pracą grzewczą instalacji przy pomocy przełączników ręcznych Usuwanie prostych usterek Protokół nastaw Indeks

4 1 Wprowadzenie 1 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy sterowników Logamatic 41xx. Przy pomocy modułów funkcyjnych systemu 4000 firmy Buderus można zestawić sterownik, którego funkcje będą odpowiadać indywidualnym życzeniom klienta. Sterowniki Logamatic 41xx wyposażone są w zależności od wersji w umieszczony pośrodku moduł obsługowy MEC2 lub w wyświetlacz kotłowy (ZM435). W pozycjach montażowych z lewej i prawej strony można zainstalować różne moduły. W zależności od wybranych modułów funkcyjnych oferowanych przez firmę Buderus ze sterownika podstawowego Logamatic 4122 można otrzymać np. sterownik Logamatic 4121 lub Logamatic Moduł obsługowy MEC2 automatycznie rozpoznaje zainstalowane moduły funkcyjne. W zależności od zainstalowanych modułów na wyświetlaczu modułu obsługowego MEC2 wyświetlane są tylko rzeczywiście dostępne funkcje. 1.1 Moduł obsługowy MEC2 Moduł zdalnego sterowania MEC2 jest centralnym elementem obsługi systemu. Zasada obsługi jest prosta: "nacisnąć i pokręcić". Funkcje oraz wartości parametrów roboczych wskazywane są na wyświetlaczu. Program obsługi dostępny jest w kilkunastu językach, w tym również w języku polskim. Przy pomocy przycisków można obsługiwać poszczególne funkcje, na wyświetlaczu pokazywane są odpowiednie komunikaty i wartości. Po naciśnięciu przycisku i przytrzymaniu go, można zmienić wartość, obracając pokrętłem nastawczym. Zwolnienie przycisku powoduje przejęcie nowej nastawy i wprowadzenie jej do Niektóre funkcje, np. dzienną i nocną temperaturę w pomieszczeniu, temperaturę ciepłej wody lub automatyczny tryb pracy grzewczej można ustawić bezpośrednio przy pomocy odpowiednich przycisków. 1.2 Funkcje W zależności od tego, jakie moduły funkcyjne zostały zainstalowane, sterownik posiada następujące funkcje: 7-kanałowy zegar sterujący z programem tygodniowym automatyczne nastawianie godziny na podstawie radiowego sygnału zegarowego (dalsze wskazówki dotyczące odbioru radiowego sygnału zegarowego, patrz rozdział 9.4, strona 28) automatyczne przełączanie trybu pracy lato/zima przygotowanie c.w.u. z optymalizacją załączeń priorytetowe włączanie podgrzewania ciepłej wody program urlopowy funkcja "przedłużenie/przerwa" funkcja ochrony przed zamarzaniem 8 standardowych programów do wyboru. Jeżeli żaden z programów fabrycznych nie odpowiada wymaganiom użytkownika, istnieje możliwość wprowadzenia własnego programu. wybieg pompy obiegowej i pompy ładującej zasobnik w zależności od warunków pracy ochrona przed wykraplaniem się wody kondensacyjnej dla podgrzewacza wody obiegowej automatyczna adaptacja charakterystyki grzewczej inteligentna optymalizacja czasu załączania i wyłączania wybór pomiędzy regulacją wg temperatury zewnętrznej (pogodową) lub wg temperatury wewnątrz pomieszczenia instalacja wielokotłowa funkcja antyblokująca raz w tygodniu pompy i zawory mieszające włączane są na krótki czas. Pod pokrywą znajdują się przyciski umożliwiające wprowadzenie dodatkowych nastaw, np. wprowadzenie dni tygodnia lub ustawienie godziny. Jeżeli przez dłuższy czas nie będą wykonywane żadne nastawy, urządzenie automatycznie powraca do wskazania standardowego. 4

5 Bezpieczeństwo użytkownika 2 2 Bezpieczeństwo użytkownika 2.1 Uwagi do instrukcji Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat bezpiecznej i prawidłowej obsługi sterowników Logamatic 4121, 4122 i Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 przeznaczone są do regulowania i kontrolowania pracy instalacji grzewczych w domach jedno- i wielorodzinnych. 2.3 Wskazówki, których należy przestrzegać Sterowniki należy użytkować tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w należytym stanie technicznym. Użytkownik powinien zostać szczegółowo poinstruowany w zakresie obsługi urządzenia przez firmę instalacyjną. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Użytkownik może dokonywać ustawień i zmian wartości tylko tych parametrów pracy, które podano w niniejszej instrukcji. Zmiana nastaw innych parametrów powoduje zmianę w programie sterującym instalacją grzewczą i może prowadzić do zakłóceń w jej funkcjonowaniu Prace konserwacyjne, naprawy oraz diagnozowanie usterek należy zlecić tylko autoryzowanemu serwisowi. NIEBEZPIECZENSTWO! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Instalacja elektryczna pod napięciem. Nie wolno otwierać sterownika. W razie niebezpieczeństwa należy wyłączyć zasilanie za pomocą wyłącznika awaryjnego instalacji grzewczej znajdującego się przed kotłownią lub odłączyć instalację od sieci elektrycznej przy pomocy bezpiecznika głównego budynku. Zakłócenia w pracy instalacji grzewczej powinny być niezwłocznie usunięte przez firmę instalacyjną. NIEBEZPIECZENSTWO! UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ W trakcie dezynfekcji termicznej ciepła woda podgrzewana jest zgodnie z nastawą fabryczną do temperatury 70 C (czas włączenia: w nocy we wtorek o godzinie 1:00). Nastawiony fabrycznie czas włączenia może w razie potrzeby (praca w systemie zmianowym) zostać zmieniony przez firmę instalacyjną. Jeżeli w obiegu ciepłej wody użytkowej nie zostały zainstalowane termostatycznie regulowane zawory mieszające, to w czasie realizacji funkcji dezynfekcji termicznej należy korzystać z ciepłej wody tylko po jej podmieszaniu z zimną wodą. Woda o temperaturze powyżej 60 C może być przyczyną poparzeń, z tego względu należy dowiedzieć się w firmie instalacyjnej, jaka temperatura ciepłej wody została nastawiona. USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku zamarznięcia. Instalacja grzewcza narażona jest podczas mrozu na zamarznięcie, jeżeli nie znajduje się w ruchu, np. w przypadku wyłączenia awaryjnego. Instalacja grzewcza powinna pracować w trybie ciągłym. W przypadku wystąpienia usterek należy poinformować firmę instalacyjną. Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom odpowiednich dyrektyw europejskich. Zgodność z obowiązującymi normami i dyrektywami została udokumentowana. Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał oświadczenia o zgodności z normami znajdują się u producenta. 5

6 2 Bezpieczeństwo użytkownika 2.4 Ważne wskazówki przy uruchomieniu Należy sprawdzić, czy przełączniki ręczne na sterowniku i na zastosowanych modułach są ustawione w położeniu "AUT". Włączyć sterownik. Włączanie: najpierw należy włączyć sterownik, potem kocioł grzewczy. Wyłączanie: najpierw należy wyłączyć kocioł grzewczy, potem sterownik. Należy zwrócić uwagę na to, aby ciepło było odbierane, w innym przypadku kocioł grzewczy wyłączy się i będzie sygnalizował usterkę. 2.5 Czyszczenie sterownika Sterownik należy czyścić tylko przy użyciu wilgotnej ściereczki. 2.6 Usuwanie/utylizacja Materiał opakowaniowy sterownika należy usunąć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Do wymiany baterii litowej w module kontrolnym CM431 uprawniona jest wyłącznie firma instalacyjna. 6

7 Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki 3 3 Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki Technika regulacyjna firmy Buderus gwarantuje użytkownikom firmowych urządzeń grzewczych optymalny komfort oraz liczne możliwości techniczne przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego zużycia energii i prostej obsłudze. Uwzględnienie wymienionych poniżej wskazówek umożliwia oszczędność energii oraz, co za tym idzie, kosztów, przy zapewnieniu ochrony środowiska: Podczas pierwszego uruchomienia instalacji przez firmę serwisową jej kompetentny pracownik powinien udzielić użytkownikowi szczegółowego instruktażu. Wszystkie wątpliwości lub niejasności należy od razu zgłaszać instalatorowi. Przed uruchomieniem instalacji grzewczej należy dokładnie przeczytać jej instrukcję obsługi. Instalacja powinna zostać dostosowana do właściwości cieplnych ogrzewanego domu. Należy regularnie wykonywać przeglądy konserwacyjne instalacji grzewczej. W zimnych porach roku pomieszczenia należy wietrzyć krótko i intensywnie. W ten sposób unika się nadmiernego ich wyziębienia. Należy sprawdzać ustawienia zaworów termostatycznych w poszczególnych pomieszczeniach. Nie należy nastawiać temperatury pomieszczeń i ciepłej wody wyżej niż jest to konieczne. Należy sprawdzać, czy standardowe czasy przełączania (praca w trybie dziennym i nocnym), dotyczące ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody, odpowiadają przyzwyczajeniom użytkowników. Program standardowy można dostosować do potrzeb użytkowników. W okresach przejściowych należy korzystać z możliwości nastawienia przełączania trybu letniego/zimowego. Nie należy zbyt często zmieniać nastaw temperatury w pomieszczeniach i temperatury ciepłej wody. Wszystkie zmiany nastaw temperatury są skuteczne dopiero po pewnym czasie. Jeżeli dana nastawa nie dała pożądanego efektu, należy ją skorygować dopiero następnego dnia. Przyjemny klimat pomieszczenia nie zależy tylko od temperatury, lecz także od wilgotności powietrza. Im bardziej suche jest powietrze, tym bardziej zimno wydaje się być w pomieszczeniu. Rośliny mogą poprawić wilgotność powietrza w pomieszczeniu. 7

8 4 Sterownik Logamatic 4122 Elementy obsługowe 4 Sterownik Logamatic 4122 Elementy obsługowe Pozycja montażowa 1 Pozycja montażowa 2 Włącznik/wyłącznik Wyświetlacz kotłowy ZM 435 Przyłącze dla zewnętrznych urządzeń serwisowych oraz modułu MEC 2 (pod klapką) Bezpiecznik 10AT Rys. 1 Elementy obsługowe W sprzedaży znajduje się również sterownik Logamatic 4122 z modułem zdalnej obsługi MEC 2. Na wyświetlaczu kotłowym wyświetlana jest temperatura instalacji na zasilaniu. Przykład montażu modułów (Logamatic 4121) Pozycja montażowa 1 dla modułu ZM424, obejmująca Obieg grzewczy 1 - z zaworem mieszajacym alternatywnie: Obieg grzewczy 1 bez podmieszania + ciepła woda i cyrkulacja Obieg grzewczy 2 z zaworem mieszającym Pozycja montażowa A dla modułu FM455 KSE1 Pozycja montażowa 2 dla dodatkowego modułu MEC2 CM431 Rys. 2 Montaż modułów w sterowniku 8

9 Moduły i ich funkcje 5 5 Moduły i ich funkcje Poniżej wymienione zostały wszystkie moduły, w które jest lub może być wyposażony sterownik. Logamatic Moduł Moduł zdalnej obsługi MEC 2 O O Wyświetlacz kotłowy ZM435 X X Moduł kontrolny CM 431 O O O Moduł centralny ZM obiegi grzewcze + 1 obieg ciepłej wody Moduł funkcyjny FM obieg grzewczy + 1 obieg ciepłej wody Moduł funkcyjny FM obiegi grzewcze Moduł funkcyjny FM 443 Obieg solarny Moduł funkcyjny FM 445 LAP/LSP (System ładowania) Moduł funkcyjny FM 446 Interfejs EIB Moduł funkcyjny FM 448 Zbiorcza sygnalizacja zakłóceń Moduł funkcyjny FM 455 KSE 1 (tylko z ZM 424) Moduł funkcyjny FM 456 KSE 2 (kaskada - 2 kotły grzewcze) Moduł funkcyjny FM 457 KSE 4 (kaskada - 4 kotły grzewcze) O X X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X Tab. 1 Moduły i ich funkcje O = Wyposażenie podstawowe = W zależności od typu, wyposażeniem podstawowym jest moduł zdalnej obsługi MEC 2 lub wyświetlacz kotłowy ZM 435. X = Wyposażenie dodatkowe = Kombinacja nie jest możliwa Na kolejnych stronach znajdują się informacje onajważniejszych modułach, które można zainstalować. Moduły FM 443 oraz FM 446 i FM 448 zostaną oddzielnie opisane w dokumentacji technicznej modułów. 9

10 5 Moduły i ich funkcje Moduł centralny ZM 424 Moduł ZM 424 wraz z modułem FM 455 należy do wyposażenia podstawowego sterownika Logamatic Steruje on pracą obiegów grzewczych i przygotowaniem c.w.u. Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 oznaczająca zakłócenie. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej nieobecności. Do tego celu należy zastosować funkcję urlopową (zobacz rozdział 18 "Program urlopowy", strona 73). Rys. 3 ZM424 0 Wskaźnik Zakłócenie ogólne, np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty błędów wyświetlane są w postaci tekstu na module zdalnej obsługi MEC 2. Lampki kontrolne funkcji Wskaźnik Palnik pracuje a Wskaźnik U "Zawór mieszający otwiera się" (cieplej) Wskaźnik V "Zawór mieszający zamyka się" (zimniej) Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik 1 Obieg grzewczy 2 w trybie pracy letniej 8 Pompa obiegu grzewczego pracuje x Pompa ładująca zasobnik pracuje y Pompa cyrkulacyjna pracuje 10

11 Moduły i ich funkcje 5 Funkcja sterowania obiegu grzewczego i procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej Przełącznik ręcznego sterowania obiegu grzewczego i przygotowania c.w.u. dla obiegu grzewczego 1: w dla obiegu grzewczego 2: B Generalnie przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0 i sterowanie ręczne (3) są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 3 AUT Włącza się pompa obiegu grzewczego. Na zawór mieszający nie jest podawane napięcie, może on być ustawiany ręcznie. Obieg grzewczy lub ciepłej wody pracuje w trybie sterowania automatycznego. 0 Pompa obiegu grzewczego i ew. pompa ładująca zasobnik oraz pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Zawór mieszający jest odłączony od napięcia. Funkcje sterujące są nadal realizowane. 3+X Włącza się pompa obiegu grzewczego i pompa ładująca zasobnik. Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane funkcje. 11

12 5 Moduły i ich funkcje Moduł funkcyjny FM 441 Moduł FM 441 steruje pracą obiegu grzewczego oraz zaopatrzeniem w ciepłą wodę użytkową. Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 oznaczająca zakłócenie. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej nieobecności. Do tego celu należy zastosować funkcję urlopową (zobacz rozdział 18 "Program urlopowy", strona 73). Rys. 4 FM441 Wskaźnik Zakłócenie ogólne, 0 np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty błędów wyświetlane są w postaci tekstu na module zdalnej obsługi MEC 2. Lampki kontrolne funkcji Wskaźnik U "Zawór mieszający otwiera się" (cieplej) Wskaźnik V "Zawór mieszający zamyka się" (zimniej) Wskaźnik 1 Wskaźnik X Obieg grzewczy w trybie pracy letniej Temperatura ciepłej wody jest niższa niż zadana wartość temperatury w trybie pracy przy obniżonych parametrach (tryb nocny) Wskaźnik 8 Pompa obiegu grzewczego pracuje Wskaźnik 8 L Pompa ładująca zasobnik pracuje Wskaźnik 8 Z Pompa cyrkulacyjna pracuje Wskaźnik Z Dezynfekcja termiczna aktywna 12

13 Moduły i ich funkcje 5 Funkcja sterowania obiegu grzewczego i procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej Przełącznik ręcznego sterowania obiegu grzewczego i przygotowania c.w.u. dla obiegu grzewczego 1: dla przygotowania c.w.u.: B B Generalnie przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0 i sterowanie ręczne (3) są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 3 Włącza się pompa obiegu grzewczego lub pompa ładująca zasobnik. Na zawór mieszający nie jest podawane napięcie, może on być ustawiany ręcznie. Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. AUT Obieg grzewczy lub ciepłej wody pracuje w trybie sterowania automatycznego. 0 Wyłącza się tylko pompa obiegu grzewczego i ew. pompa ładująca zasobnik oraz pompa cyrkulacyjna. Zawór mieszający jest odłączony od napięcia. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane funkcje. 13

14 5 Moduły i ich funkcje Moduł funkcyjny FM 442 Moduł FM 442 steruje dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi z zaworami mieszającymi. Można zamontować dwa moduły tego typu wsterowniku. Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 oznaczająca zakłócenie. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej nieobecności. Do tego celu należy zastosować funkcję urlopową (zobacz rozdział 18 "Program urlopowy", strona 73). Rys. 5 FM442 Wskaźnik Zakłócenie ogólne, 0 np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty błędów wyświetlane są w postaci tekstu na module zdalnej obsługi MEC 2. Lampki kontrolne funkcji Wskaźnik U "Zawór mieszający otwiera się" (cieplej) Wskaźnik V "Zawór mieszający zamyka się" (zimniej) Wskaźnik 1 Obieg grzewczy w trybie pracy letniej Wskaźnik 8 Pompa obiegu grzewczego pracuje 14

15 Moduły i ich funkcje 5 Funkcja sterowania obiegu grzewczego Przełącznik ręczny obiegu grzewczego dla obiegu grzewczego 1 i obiegu grzewczego 2: B Generalnie przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0 i sterowanie ręczne (3) są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 3 Włącza się pompa obiegu grzewczego. Na zawór mieszający nie jest podawane napięcie, może on być ustawiany ręcznie. AUT Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. 0 Wyłącza się pompa obiegu grzewczego. Zawór mieszający jest odłączony od napięcia. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane funkcje. 15

16 5 Moduły i ich funkcje Moduł funkcyjny FM 445 Moduł FM 445 steruje funkcją przygotowania ciepłej wody użytkowej przez system ładujący. Montuje się go w pierwszej z prawej pozycji montażowej sterownika. Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 oznaczająca zakłócenie. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej nieobecności. Do tego celu należy zastosować funkcję urlopową (zobacz rozdział "Program urlopowy"). Rys. 6 FM Wskaźnik Zakłócenie ogólne, np. sygnał 0 usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty błędów wyświetlane są w postaci tekstu na module zdalnej obsługi MEC 2. Lampki kontrolne funkcji Wskaźnik Temperatura ciepłej wody jest X niższa niż zadana wartość temperatury w trybie pracy przy obniżonych parametrach (tryb nocny) Wskaźnik U "Zawór mieszający otwiera się" (cieplej) Wskaźnik V "Zawór mieszający zamyka się" (zimniej) Wskaźnik 8 P Główna pompa ładująca zasobnik pracuje Wskaźnik 8 S Pomocnicza pompa ładująca zasobnik pracuje Wskaźnik 8 Z Pompa cyrkulacyjna pracuje Wskaźnik Z Dezynfekcja termiczna aktywna Wskaźnik } Ochrona przed osadem aktywna, pompa w obiegu wtórnym pracuje w sposób przerywany (impulsowo)

17 Moduły i ich funkcje 5 Funkcje przygotowania ciepłej wody Przełącznik ręczny funkcji przygotowania c.w.u. dla obiegu pierwotnego: BP dla obiegu wtórnego: BS Generalnie przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0 i sterowanie ręczne (3) są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo oparzenia się Podczas pracy w trybie ręcznym istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się. Dlatego przy poborze ciepłej wody użytkowej należy najpierw otworzyć zawór zimnej wody, a dopiero potem otwierać stopniowo zawór wody ciepłej, aż do uzyskania właściwej temperatury wody użytkowej. 3 AUT Włącza się pompa obiegu pierwotnego/ wtórnego. Na zawór mieszający nie jest podawane napięcie, może on być ustawiany ręcznie. System ładowania ciepłej wody pracuje w trybie automatycznym. 0 Wyłącza się pompa obiegu pierwotnego, wtórnego i pompa cyrkulacyjna. Zawór mieszający jest odłączony od napięcia. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane funkcje. 17

18 5 Moduły i ich funkcje Moduły funkcyjne FM 456 i FM 457 Moduły FM456 i FM457 pozwalają na sterowanie maksymalnie 2 lub 4 kotłami grzewczymi firmy Buderus. Dodatkowo moduły mogą sterować pracą jednego obiegu bez zaworów mieszających. Do tego obiegu grzewczego nie można przyłączyć modułu zdalnego sterowania. Przełączniki ręczne znajdujące się na modułach pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 oznaczająca zakłócenie. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej nieobecności. Do tego celu należy zastosować funkcję urlopową (zobacz rozdział 18 "Program urlopowy", strona 73). Rys. 7 FM 456 Wskaźnik Zakłócenie ogólne, 0 np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty błędów wyświetlane są w postaci tekstu na module zdalnej obsługi MEC 2. Lampki kontrolne funkcji Wskaźnik a Palnik pracuje Wskaźnik 1 Wskaźnik 8 Wskaźnik Obieg grzewczy bez zaworów mieszających w trybie pracy letniej Pompa obiegu grzewczego pracuje Przygotowanie c.w.u. przez kocioł wiszący aktywne Rys. 8 FM 457 Wskaźnik Q Trwa test spalinowy kotła 18

19 Moduły i ich funkcje 5 Funkcja sterowania obiegu grzewczego Przełącznik ręczny obiegu grzewczego dla obiegu grzewczego: B Generalnie przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0 i sterowanie ręczne (3) są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 3 Włącza się pompa obiegu grzewczego. AUT Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. 0 Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane funkcje. 19

20 6 Moduł zdalnej obsługi MEC 2 6 Moduł zdalnej obsługi MEC 2 Moduł zdalnej obsługi MEC 2 Pokrętło nastawcze Temp. zasilania 45 C Temp. zewnetrzna 10 C Radiowy sygnał zegarowy Wyświetlacz Stała praca grzewcza Automatyczna praca grzewcza sterowana zegarem Stała praca grzewcza z obniżonymi parametrami Ustawianie dnia tygodnia Wprowadzanie dni urlopowych Wybór wskazania standardowego AUT Wskazania nastawionej temp. pomieszczenia Wprowadzenie temp. ciepłej wody/doładowanie Nastawianie czasu zegarowego Zmiana wartości temperatury Przełączanie trybu letniego/zimowego Powrót do wskazania standardowego Wybór programu Wybór obiegów grzewczych/ obiegu ciepłej wody Rys. 9 Moduł zdalnej obsługi MEC 2 Modułów obsługowych MEC2 i RC30 nie wolno stosować jednocześnie. W przypadku instalacji grzewczych wyposażonych w Logamatic 4000 należy stosować wyłącznie MEC2. 20

21 Obiegi grzewcze z modułem zdalnej obsługi MEC Obiegi grzewcze z modułem zdalnej obsługi MEC 2 Podczas instalacji firma instalacyjna ustala, którymi obiegami grzewczymi będzie sterował moduł zdalnej obsługi MEC 2. Jeżeli modułowi obsługowemu MEC 2 przyporządkowano tylko jeden obieg grzewczy, otrzymuje on nazwę, np. "Obieg grzewczy 1". Jeżeli modułowi obsługowemu MEC 2 przyporządkowano kilka obiegów grzewczych, otrzymują one nazwę "Obiegi grzewcze z MEC". Obiegami grzewczymi z MEC nie można sterować wpełni niezależnie od siebie. Następujące nastawy dotyczą wszystkich obiegów z MEC: przełączenie trybu pracy zmiana temperatury zadanej przełączenie trybu letniego/ zimowego ustawienie programu urlopowego funkcja przedłużenie pracy grzewczej/ przerwa Przedstawiony obok komunikat jest wyświetlany, jeżeli zostanie wybrany jeden obieg grzewczy i zostanie podjęta próba zmiany jednej z powyższych nastaw. Aby zmienić te nastawy, należy wybrać "Obiegi grzewcze z MEC". Wybór obiegów grzewczych z MEC Nastawienie nie jest mozliw. obiegi z MEC wybrac Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. nastawczym, aż wyświetlą się "Obiegi z MEC". Zwolnić przycisk C, aby Wybor obiegu grz obiegi z MEC W przeciwieństwie do powyżej opisanych ustawień, programy grzewcze można zaprogramować tylko po wyborze poszczególnych obiegów grzewczych. Nie można zaprogramować punktów przełączania po wybraniu funkcji "Obiegi z MEC". Jeżeli zostanie podjęta próba zaprogramowania punktów przełączenia poprzez wybranie funkcji "Obiegi z MEC", wyświetli się przedstawiony obok komunikat błędu. Nastawienie nie jest mozliw. pojedyncz obieg wybrac 21

22 8 Skrócona instrukcja obsługi 8 Skrócona instrukcja obsługi Rozruch i wyłączenie z ruchu Należy sprawdzić, czy przełączniki ręczne na sterowniku i na zastosowanych modułach są ustawione w położeniu "AUT". Włączyć sterownik. Należy przestrzegać następujących wskazówek: Włączając urządzenie, należy najpierw włączyć sterownik, a potem kocioł grzewczy. Wyłączając urządzenie, należy najpierw wyłączyć kocioł grzewczy, a potem sterownik. Należy zapewnić odbiór ciepła, ponieważ w innym przypadku kocioł grzewczy wyłączy się i będzie sygnalizował usterkę. Po ok. 2 minutach zostaną rozpoznane wszystkie moduły zamontowane w sterowniku i wyświetlą się standardowe wskazania wyświetlacza. Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla wszystkich obiegów grzewczych przyporządkowanych modułowi MEC 2 Nastawianie temperatury dziennej w pomieszczeniu Zamknąć pokrywę. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk E., aż wyświetli się żądana wartość dziennej temperatury pomieszczenia. Zwolnić przycisk. Nacisnąć przycisk D. Nastawienie temperatury nocnej w pomieszczeniu Zamknąć pokrywę. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk F. żądana wartość nocnej temperatury pomieszczenia. Zwolnić przycisk. Nacisnąć przycisk D. Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla obiegów grzewczych bez zdalnego sterowania Obiegi grzewcze nie są przyporządkowane modułowi MEC 2 Nastawianie temperatury dziennej w pomieszczeniu Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. żądany obieg grzewczy. Zwolnić przycisk C. Nacisnąć i zwolnić przycisk E. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk G., aż wyświetli się żądana wartość dziennej temperatury pomieszczenia. Zwolnić przycisk G. Nacisnąć przycisk D. Nastawienie temperatury nocnej w pomieszczeniu Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. żądany obieg grzewczy. Zwolnić przycisk C. Nacisnąć i zwolnić przycisk F. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk G. żądana wartość nocnej temperatury pomieszczenia. Zwolnić przycisk G. Nacisnąć przycisk D. 22

23 Skrócona instrukcja obsługi 8 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla obiegów grzewczych wyposażonych w inne moduły zdalnego sterowania Patrz: instrukcja obsługi modułu zdalnego sterowania. Nastawienie temperatury ciepłej wody użytkowej Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk I. żądana wartość temperatury ciepłej wody. Zwolnić przycisk I. Nastawienie funkcji przełączania na program letni/zimowy Przed wywołaniem funkcji przełączania na tryb letni/zimowy należy wybrać żądany obieg grzewczy. Można wybrać albo pojedynczy obieg grzewczy lub wszystkie obiegi grzewcze przyporządkowane do modułu MEC 2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. żądany obieg grzewczy. Zwolnić przycisk C. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk H., aż wyświetli się wartość temperatury zewnętrznej, poniżej której powinno się włączyć ogrzewanie. Zwolnić przycisk H. Zmiana trybu pracy Zmiana trybu pracy obiegów grzewczych przyporządkowanych modułowi zdalnego sterowania (np. BFU). Nacisnąć i zwolnić przycisk E. Instalacja grzewcza pracuje stale w trybie dziennym na poziomie ustawionej dla tego trybu temperatury pomieszczenia. Nacisnąć i zwolnić przycisk F. Instalacja grzewcza pracuje stale w trybie nocnym wg obniżonych parametrów. Nacisnąć i zwolnić przycisk D. Instalacja pracuje w trybie automatycznym wg nastawionego programu sterującego. 23

24 9 Wyświetlanie i zmiana wskazań 9 Wyświetlanie i zmiana wskazań 9.1 Wybór obiegu grzewczego Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C 1) Standardowo wyświetlane wartości, jeżeli moduł MEC 2 został zamontowany na sterowniku (zobacz rozdział 9.3 "Zmiana wskazań standardowych", strona 27). Temp.pom.zmierz. 19,5 C Temp. zewnetrzna 0 C Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 1 Standardowo wyświetlane wartości, jeżeli moduł MEC 2 został zamontowany w uchwycie naściennym (wyposażenie dodatkowe). Na wyświetlaczu miga wskazanie obiegu grzewczego. 24

25 Wyświetlanie i zmiana wskazań 9 żądana temperatura ciepłej wody (tutaj "obieg grzewczy 2"). Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 Został wybrany obieg grzewczy 2. Temp. zasilania 45 C Temp. zewnetrzna 0 C 1) Po wybraniu obiegu grzewczego 2, na wyświetlaczu ponownie wyświetlane są standardowe wartości (tutaj: MEC 2 w sterowniku). 1 W zależności od konfiguracji instalacji zamiast "Temp. zasilania" wyświetlane może być wskazanie "Temp. kotła". 25

26 9 Wyświetlanie i zmiana wskazań 9.2 Wyświetlenie wartości parametrów roboczych Wartości parametrów pracy obiegu grzewczego wyświetlane są tylko wtedy, jeżeli uprzednio został wybrany ten obieg grzewczy. Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Wybrać obieg grzewczy. Wyświetlić wartości parametrów roboczych. Zobacz "Wybór obiegu grzewczego" na stronie 24. Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. nastawczym w prawo bez naciskania dodatkowych przycisków. Temp. zasilania 45 C Temp. zewnetrzna 21 C kociol 1 godziny pracy zal 1:07 1) Ustawienie fabryczne wyświetlane, jeżeli moduł MEC 2 zamontowano na sterowniku. Obracając dalej pokrętłem nastawczym, można, wzależności od zamontowanych modułów, wyświetlić parametry robocze pokazane obok. 1 W zależności od konfiguracji instalacji zamiast "Temp. zasilania" wyświetlane może być wskazanie "Temp. kotła". kocioł x, godziny pracy zmierzona temperatura w pomieszczeniu dla obiegu grzewczego zadana temperatura w pomieszczeniu dla obiegu grzewczego tryb pracy obiegu grzewczego zmierzona temperatura na zasilaniu dla obiegu grzewczego zmierzona temperatura ciepłej wody zadana temperatura ciepłej wody tryb pracy obiegu ciepłej wody tryb pracy pompy cyrkulacyjnej i tryb pracy pompy ładującej zasobnik 26

27 Wyświetlanie i zmiana wskazań Zmiana wskazań standardowych Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Temp. zasilania 45 C Temp. zewnetrzna 20 C Ustawienie fabryczne: wyświetlane, jeżeli moduł MEC 2 zamontowano na sterowniku. Temp.pom.zmierz. 23 C Temp. zewnetrzna 20 C Ustawienie fabryczne - wyświetlane, jeżeli moduł MEC 2 jest zainstalowany w uchwycie naściennym. Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. żądany parametr (tutaj: "Data") Temp. zasilania 45 C data Zamiast temperatury zewnętrznej można wybrać wyświetlanie następujących parametrów: Temp. na zasilaniu instalacji (jeżeli moduł MEC 2 zamontowano w cokole ściennym) Temp. zewnętrzna Ciepła woda Godzina Data 27

28 9 Wyświetlanie i zmiana wskazań 9.4 Wprowadzenie daty i godziny. Odbiór radiowego sygnału zegarowego przez moduł zdalnego sterowania MEC 2 jest zależny od Data ustawiona jest fabrycznie. usytuowania danej instalacji. Moduł MEC 2 wyposażony jest w odbiornik radiowego sygnału zegarowego, który stale nadzoruje i koryguje ustawienie daty i godziny w sterowniku. Oznacza to, że nie trzeba nastawiać czasu zegarowego przy uruchomieniu, po przerwie w dostawie prądu, po dłuższym wyłączeniu instalacji grzewczej przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub po zmianie czasu na letni izimowy Jeżeli kotłownia znajduje się w piwnicy, może się zdarzyć, że sygnał radiowy nie dociera, w takim przypadku należy ustawić datę i godzinę ręcznie. Odbiór radiowego sygnału zegarowego potwierdza symbol / na wyświetlaczu. W normalnych warunkach sygnał odbierany jest wpromieniu 1500 km od Frankfurtu nad Menem. W przypadku trudności z odbiorem sygnału, należy pamiętać, że: w pomieszczeniach z betonu zbrojonego, piwnicach, wysokich budynkach itp. sygnał jest gorzej odbierany, odległość od potencjalnych źródeł zakłóceń, jak monitor komputera, telewizor, powinna wynosić przynajmniej 1,5 m, w nocy sygnał jest przeważnie lepiej odbierany niż wdzień. Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Ustawienie daty. Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 45 C data Przykład: Należy nastawić nową datę " ". W wyświetlanej dacie miga liczba oznaczająca dzień (tutaj "20"). 28

29 Wyświetlanie i zmiana wskazań 9 żądany dzień (tutaj "28"). żądany miesiąc (tutaj "02"). żądany rok (tutaj "2000"). Ustawienie godziny. nastawa daty sobota nastawa daty niedziela nastawa daty poniedzialek Jeżeli pokrętłem nastawczym ustawimy liczbę oznaczającą dzień (tutaj "28"), to w dacie automatycznie zmienia się również nazwa dnia (tutaj "sobota"). W wyświetlanej dacie miga wskazanie miesiąca (tutaj "08"). W wyświetlanej dacie miga wskazanie roku (tutaj "1999"). Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. żądana godzina. nastawa czasu Obracając pokrętłem nastawczym, można nastawić godzinę w odstępach minutowych. 29

30 10 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu 10 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu 10.1 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla wszystkich obiegów grzewczych przyporządkowanych modułowi MEC 2 Temperaturę w pomieszczeniu można nastawić tylko, jeżeli zainstalowano moduły ZM 424, FM 441, FM 442, FM 456 lub FM 457. Podczas instalacji firma instalacyjna ustala, które obiegi grzewcze powinny być sterowane przy pomocy modułu MEC 2. Takie obiegi grzewcze nazywane są "Obiegami grzewczymi z MEC" Nastawienie temperatury dziennej w pomieszczeniu Temperaturę w pomieszczeniu dla "obiegów z MEC" nastawia się pokrętłem nastawczym. Zmieniona temperatura dotyczy wtedy wszystkich obiegów grzewczych z MEC. Jeżeli zostanie wybrany jeden obieg grzewczy i zostanie podjęta próba ustawienia temperatury w pomieszczeniu przy pomocy przycisku i, pojawi się komunikat błędu: "Nastawienie nie jest możliwe, należy wybrać obiegi grzewcze z MEC". Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Wybrać obiegi grzewcze zmec. Zobacz "Wybór obiegu grzewczego" na stronie 24. Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Ustawienie fabryczne: Temperatura dzienna w pomieszczeniu: 21 C. 30

31 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu 10 żądana temperatura dzienna w pomieszczeniu (tutaj "23 C"). Nacisnąć, aby ustawić automatyczny tryb pracy. Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. Temp.pom.zadana 23 C stale dzień Temperaturę pomieszczenia można nastawiać co jeden stopień w zakresie od 11 C do 30 C. Zadaną temperaturę pokazuje świecąca się dioda przy pokrętle. Jeżeli temperatura jest niższa niż 15 C lub wyższa niż 25 C, dodatkowo zapala się dioda lub dioda +. Temperatura jest zmieniana we wszystkich obiegach grzewczych przyporządkowanych do modułu obsługowego MEC 2. 31

32 10 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu Nastawienie temperatury nocnej w pomieszczeniu Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Wybrać obiegi grzewcze zmec. Zobacz "Wybór obiegu grzewczego" na stronie 24. Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. żądana temperatura nocna w pomieszczeniu (tutaj "17 C"). Nacisnąć, aby ustawić automatyczny tryb pracy. Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. Temp.pom.zadana 17 C stale noc Ustawienie fabryczne: 17 C. Temperaturę pomieszczenia można nastawiać co jeden stopień w zakresie od 2 C do 30 C. Zadaną wartość temperatury pokazuje świecąca się dioda przy pokrętle. Jeżeli temperatura jest niższa niż 15 C lub wyższa niż 25 C, dodatkowo zapala się dioda lub dioda +. Temperatura jest zmieniana we wszystkich obiegach grzewczych przyporządkowanych do modułu obsługowego MEC 2. 32

33 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla obiegów grzewczych bez zdalnego sterowania Wszystkie obiegi grzewcze, którym podczas instalacji nie przyporządkowano modułu zdalnego sterowania, nazywane są "Obiegami grzewczymi bez zdalnego sterowania" Nastawienie temperatury dziennej w pomieszczeniu Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Wybrać obieg grzewczy. Nastawić temperaturę dzienną w pomieszczeniu. Zobacz "Wybór obiegu grzewczego" na stronie 24. Przykład: Obieg grzewczy 2. Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C żądana temperatura dzienna w pomieszczeniu (tutaj "21 C"). Temp.pom.zadana 21 C stale dzień Ustawienie fabryczne: Temperatura dzienna w pomieszczeniu: 21 C. Temperaturę pomieszczenia można nastawiać co jeden stopień w zakresie od 11 C do 30 C. W przypadku obiegów grzewczych o stałej regulacji, np. instalacji wentylacyjnych, ogrzewania basenu, nie można nastawić temperatury pomieszczenia. 33

34 10 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu Nastawienie temperatury nocnej w pomieszczeniu Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Wybrać obieg grzewczy. Ustawić temperaturę nocną w pomieszczeniu. Zobacz "Wybór obiegu grzewczego" na stronie 24. Przykład: Obieg grzewczy 2. Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C żądana temperatura nocna w pomieszczeniu (tutaj "21 C"). Temp.pom.zadana 21 C stale noc Ustawienie fabryczne: 17 C. Temperaturę pomieszczenia można nastawiać co jeden stopień w zakresie od 2 C do 30 C. W przypadku obiegów grzewczych o stałej regulacji, np. instalacji wentylacyjnych, ogrzewania basenu, nie można nastawić temperatury pomieszczenia. 34

35 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla obiegów grzewczych z własnym modułem zdalnego sterowania (np. BFU, BFU/F) Dla wszystkich obiegów grzewczych, którym podczas instalacji przyporządkowano moduł zdalnego sterowania bez wyświetlacza, należy nastawić temperaturę w pomieszczeniu przy pomocy tego modułu. Próba nastawienia temperatury w pomieszczeniu na module MEC 2 przy pomocy przycisku G powoduje wyświetlenie następującego komunikatu błędu: Ustawienie nie jest mozliw. inna obsluga zdalna 35

36 11 Regulacja temperatury ciepłej wody 11 Regulacja temperatury ciepłej wody 11.1 Nastawienie temperatury ciepłej wody Ustawienie fabryczne: Przygotowanie ciepłej wody użytkowej rozpoczyna się 30 minut przed załączeniem się obiegów grzewczych. Regulację temperatury ciepłej wody użytkowej można uzależnić od pracy obiegu grzewczego (zobacz niżej) lub określić przy pomocy indywidualnego programu czasowego zobacz rozdział 16 "Wprowadzenie nowego programu przygotowania ciepłej wody", strona 67). Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze pracują z obniżonymi parametrami lub znajdują się w trybie pracy urlopowej, to ciepła woda użytkowa nie jest przygotowywana w trybie automatycznym. Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. żądana temperatura ciepłej wody (tutaj "60 C"). Ciepła woda zadana 60 C Temperatura ciepłej wody została wprowadzona do 36

37 Regulacja temperatury ciepłej wody Ciepła woda - jednokrotne ładowanie zasobnika Ciepła woda jednokrotne ładowanie zasobnika przy spadku temperatury poniżej wartości zadanej Jeżeli miga lampka kontrolna w przycisku I, oznacza to, że w czasie pracy wg obniżonych parametrów temperatura ciepłej wody spadła poniżej nastawionej wartości i w razie potrzeby należy dogrzać wodę. Jeżeli ogrzewanie pracuje normalnie, ciepła woda jest dogrzewana automatycznie. Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Standardowo wyświetlane wartości (jeżeli moduł MEC 2 został zamontowany na sterowniku). Nacisnąć. Ciepla woda zmierzona 55 C Doladowanie Zielona dioda w przycisku I będzie migać tak długo, aż podgrzewacz zostanie doładowany. W czasie doładowywania pompa cyrkulacyjna pracuje bez przerwy. Wyjątek: Podgrzewanie ciepłej wody przez kocioł naścienny w systemie przepływowym uaktywniane jest na 30 minut (w przypadku podgrzewacza przepływowego UBA lub EMS). 37

38 11 Regulacja temperatury ciepłej wody Ciepla woda zmierzona 55 C doladowanie przerwane Jeżeli funkcja ta została włączona przypadkowo, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk I. Doładowanie zostanie przerwane Ręczne włączenie pompy cyrkulacyjnej Jeżeli ciepła woda ma jeszcze zadaną temperaturę, naciśnięcie przycisku I włącza tylko pompę cyrkulacyjną na 3 minuty. Zielona dioda nie świeci się. Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Wskazania standardowe. Nacisnąć. Cyrkulacja pompa pracuje 3 minuty Załączana jest tylko pompa cyrkulacyjna. 38

39 Regulacja temperatury ciepłej wody Nastawienie pracy ciągłej dla funkcji przygotowania ciepłej wody Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Wskazania standardowe. wskazanie "Ciepła woda". Wybor obiegu grz Ciepla woda Nacisnąć. Ciepla woda zadana 55 C Ciepła woda użytkowa jest teraz przygotowywana przez całą dobę. Praca ciagla 3 sek. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Po trzech sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. 39

40 11 Regulacja temperatury ciepłej wody Wyłączenie funkcji przygotowywania ciepłej wody użytkowej Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Wskazania standardowe. wskazanie "Ciepła woda". Wybor obiegu grz Ciepla woda Nacisnąć. Ciepla woda wyl. 3 sek. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej zostało wyłączone na stałe. Można je włączyć ręcznie przyciskiem I. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Po trzech sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. 40

41 Regulacja temperatury ciepłej wody Nastawienie automatycznego trybu pracy Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Wskazania standardowe. wskazanie "Ciepła woda". Wybor obiegu grz Ciepła woda Nacisnąć. Ciepla woda Funkcja przygotowania ciepłej wody użytkowej realizowana jest w trybie automatycznym. Automatyka dzien 3 sek. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Po trzech sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. 41

42 12 Włączenie pompy cyrkulacyjnej 12 Włączenie pompy cyrkulacyjnej Nastawa fabryczna: Pompa cyrkulacyjna załącza się 30 minut przed załączeniem się obiegów grzewczych Nastawienie na stałe pracy przerywanej Załączanie pompy cyrkulacyjnej można uzależnić od pracy obiegu grzewczego (zobacz niżej) lub określić przy pomocy indywidualnego programu czasowego (zobacz rozdział 17 "Wprowadzenie nowego programu dla pompy cyrkulacyjnej", strona 70). Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze pracują z obniżonymi parametrami lub znajdują się w urlopowym trybie pracy, to pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. wskazanie "Cyrkulacja". Wybor obiegu grz Cyrkulacja Nacisnąć. Cyrkulacja Pompa cyrkulacyjna pracuje stale w trybie przerywanym. Praca ciagla 3 sek. 42

43 Włączenie pompy cyrkulacyjnej 12 Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Po 3 sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. Nastawa fabryczna: W trybie przerywanym pompa cyrkulacyjna załącza się dwa razy na godzinę na 3 minuty. Częstotliwość załączania pompy na godzinę może zmienić wyłącznie firma instalacyjna na poziomie serwisowym. 43

44 12 Włączenie pompy cyrkulacyjnej Wyłączenie pompy cyrkulacyjnej Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Wskazania standardowe. wskazanie "Cyrkulacja". Wybor obiegu grz Cyrkulacja Nacisnąć. Cyrkulacja wyl. 3 sek. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Pompa cyrkulacyjna wyłącza się. Po naciśnięciu przycisku doładowania I, pompa cyrkulacyjna załączana jest jeden raz na określony czas. Po zakończeniu procesu ładowania pompa cyrkulacyjna jest wyłączona na stałe. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. 44

45 Włączenie pompy cyrkulacyjnej Nastawienie automatycznego trybu pracy Czynność Komunikat na wyświetlaczu Uwagi/wskazówki Funkcja ta jest realizowana przy pomocy elementów obsługowych zaznaczonych na szaro. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Wskazania standardowe. wskazanie "Cyrkulacja". Wybor obiegu grz Cyrkulacja Nacisnąć. Cyrkulacja W trybie automatycznym pompa cyrkulacyjna pracuje w sposób przerywany. Automatyka Nastawa fabryczna: W trybie przerywanym pompa cyrkulacyjna załącza się dwa razy na godzinę na 3 minuty. Temp. zasilania 30 C Temp. zewnetrzna 21 C Częstotliwość załączania pompy na godzinę może zmienić wyłącznie firma instalacyjna na poziomie serwisowym. Po 3 sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. 45

46 12 Włączenie pompy cyrkulacyjnej 12.2 Dezynfekcja termiczna Jeżeli wybrano funkcję "Dezynfekcja termiczna", raz w tygodniu woda podgrzewana jest do temperatury koniecznej do zniszczenia legionelli. Zarówno pompa ładująca zasobnik, jak i pompa cyrkulacyjna pracują podczas dezynfekcji termicznej bez przerwy. Dezynfekcja rozpoczyna się w czasie nastawionym fabrycznie: W każdy wtorek o godzinie 1:00 woda jest podgrzewana do temperatury 70 C. Firma instalacyjna może nastawić inną godzinę, zgodnie z Państwa życzeniem. Trwanie procesu dezynfekcji termicznej wskazują diody LED Z na modułach FM 441 i FM 445. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ NIEBEZPIECZENSTWO! gorącą wodą z obiegu ciepłej wody instalacji grzewczej, jeżeli nie jest on wyposażony w zawór mieszający regulowany termostatem. Podczas lub bezpośrednio po zakończeniu dezynfekcji termicznej należy używać tylko wody ciepłej podmieszanej z wodą zimną. 46

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 1860 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6303 1350 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 6407 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4313 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 6459 03/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych Spis treści 1 Bezpieczeństwo.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 949-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4121, 4122 i 4126 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 740-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika 6303 0174 11/2002 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6303 7204 0/2004 PL Instrukcja montażu i konserwacji Sterownik bazowy BC0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i obsługi! Spis treści Bezpieczna eksploatacja......................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika 60 6303 9021 09/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M TRYB AUTO 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa Temp. kotła 10 C 6300 7516 07/2000 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 45 C Temp. zewnętrzna Przeczytać uważnie przed uruchomieniem Wstęp

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 7 747 006 257 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 6301 4881 04/2001 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych. Impressum Urządzenie spełnia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05)

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05) Instrukcja obsługi CR 100 CW 100 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830385 (2015/05) Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i serwisowania

Instrukcja montażu i serwisowania 6303 8014 10/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 obejmuje również wyposażenie dodatkowe: moduł zaworu mieszającego MM10 oraz moduł sprzęgła WM10 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Regulatora temperatury pomieszczenia Moduł obsługowy RC35 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 006 327-06/2007 PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK

calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 360 Regulator temperatury pokojowej VRT 360 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji....

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC300 6 720 807 410 (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem -

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6304 1094 06/2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Moduł radiowy RFM20 i radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Moduł obsługowy Logamatic EMS Moduł obsługowy RC25 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 642 742 (05/2010) PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL Instrukcja obsługi Regulator 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Moduł obsługowy RC35 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 642 275 (2012/10) PL Przegląd opcji obsługowych Legenda do

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic SC300 6720830532 (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Przedmowa Przedmowa Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja regulatorów Vitotronic

Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowy start Viessmann rewolucjonizuje technikę regulacji, wprowadzając nową generację regulatorów Vitotronic. Obsługiwane intuicyjnie w technice menu, komfortowe regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący 2-kanałowy Instrukcja użytkowania

Tygodniowy zegar sterujący 2-kanałowy Instrukcja użytkowania Nr katalogowy: 1073 00 1 Programowanie, odczytywanie 2 Ustawianie aktualnej godziny 3 Ustawianie dnia tygodnia 4 Wskazanie dni tygodnia (1 = pn, 2 = wt.. 7 = nd) 5 Kursor t do wskazywania dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterownik Logamatic /2003 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterownik Logamatic /2003 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 1369 04/2003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych! Wstęp Uwagi do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna ze sterownikiem KR /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna ze sterownikiem KR /2002 PL Dla użytkownika 6302 1508 05/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Instalacja solarna ze sterownikiem KR 0106 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Informacje wstępne Urządzenia odpowiadają zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i serwisu

Instrukcja obsługi i serwisu Instrukcja obsługi i serwisu Sterownik bazowy Logamatic BC10 Dla użytkownika i dla firmy specjalistycznej Przed przystąpieniem do użytku i serwisu proszę dokładnie przeczytać. 6 720 641 080 - (06/2009)

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370. Regulator pokojowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370. Regulator pokojowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 370 Regulator pokojowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo...

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego VITOTROL 200A 3/2010 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 1. Opis klawiszy TEMP VOL+ MI N F HEAT VOL- HOUR VOL ONOFF LOCKED HEAT F/ C Rys.1 Mapa szkicowa dużej wanny z masażem MI N Zwiększenie częstotliwość- szukanie / minuty System ON/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4311/ /2003 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4311/ /2003 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 1880 04/2003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa terowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Telestart T100 HTM Polski 2 Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Zakładamy, że

Bardziej szczegółowo