Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Regulatora temperatury pomieszczenia Moduł obsługowy RC35 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2007 PL

2 Przegląd opcji obsługowych Przegląd opcji obsługowych Legenda do rysunku: 1 Aby otworzyć pokrywę, należy pociągnąć za wgłębienie po lewej stronie 2 Wyświetlacz 3 Pokrętło do zmiany wartości i temperatur lub poruszania się w poszczególnych menu pn pomiesz 4 Przycisk funkcji podstawowych: Jeżeli świeci się wskaźnik LED,... "AUT" (tryb auto) "Tryb Dzień" (ręczny) "Tryb Noc" (ręczny) "Ciepła woda" 5 Przyciski funkcji dodatkowych: "Menu/OK" "Godzina" "Data" "Temperatura" "Info" "Powrót"... aktywny jest program przełączeń (automatyczne przełączenie między nocną a dzienną temperaturą pomieszczenia).... instalacja grzewcza pracuje z ustawioną dzienną temperaturą pomieszczenia. Załączona jest funkcja przygotowania c.w.u. (ustawienie fabryczne).... instalacja pracuje z nocną temperaturą pomieszczenia. Aktywna jest ochrona przeciw zamarzaniu. Wyłączona jest funkcja przygotowania c.w.u. (ustawienie fabryczne).... temperatura c.w.u. spadła poniżej ustawionej wartości. Naciśnięcie przycisku umożliwia ponowne nagrzanie c.w.u. (w czasie działania funkcji miga wskaźnik LED). 1) Funkcja: Otwarcie menu użytkownika i potwierdzenie wyboru. Przy równoczesnym obrocie pokrętła: zmiana ustawienia. Ustawienie godziny. Ustawienie daty. Ustawienie temperatury pomieszczenia. Otwarcie menu informacyjnego (odczyt wartości). Cofnięcie o jeden krok lub punkt menu. 1) Istnieje możliwość wyłączenia wskaźnika LED. W przypadku kotłów grzewczych z UBA1.x wskaźnik LED nie świeci w ogóle. 2 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

3 Spis treści Spis treści Przegląd opcji obsługowych 2 Spis treści 3 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i symbole Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Skrócona instrukcja obsługi 7 3 Dane dotyczące urządzenia Opis produktu Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Deklaracja zgodności WE Czyszczenie Utylizacja Podstawowe czynności obsługowe Wyświetlacz Ustawienie trybu pracy Przejściowa zmiana temperatury pomieszczenia Trwała zmiana temperatury pomieszczenia Ustawienie temperatury pomieszczenia dla określonych obiegów grzewczych Ustawienie daty i godziny Ustawienie funkcji przygotowania c.w.u Odczyt informacji (menu Info) Komunikaty na wyświetlaczu Wyłączenie z ruchu/wyłączenie Obsługa przy pomocy Menu użytkownika Wprowadzenie do Menu użytkownika Przegląd opcji Menu użytkownika Wybór obiegu grzewczego Ustawienie wskazania standardowego Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

4 Spis treści 5.5 Ustawienie trybów pracy Tryby przygotowania c.w.u Tryby pracy cyrkulacji Ustawienie programu przełączeń Wybierz program Wskazanie aktualnego programu Zmiana punktu przełączania Wprowadzenie punktu przełączania Skasowanie punktu przełączania Ustawienie temperatur pomieszczeń Ustawienie programu przygotowania c.w.u Ustawienie programu cyrkulacji Próg przełączenia tryb letni/tryb zimowy Ustawienie zmiany na czas letni/zimowy Ustawienie temperatury c.w.u Ustawienie funkcji urlopowej Ustawienie funkcji Party Ustawienie funkcji Przerwa Ustawienie funkcji dezynfekcji termicznej Zrównanie wskazań temperatur Ustawienie fazy podgrzewania wstępnego gazowej pompy ciepła Informacje na temat ustawienia modułu obsługowego Rodzaje regulacji instalacji grzewczej Wskazówki w zakresie oszczędności energii Usuwanie usterek Najczęstsze pytania Komunikaty usterek i serwisowe Resetowanie usterek (Reset) Protokół ustawień 61 9 Przegląd czynności obsługowych RC35 63 Indeks 64 4 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i symbole 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i symbole 1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przestrzegać instrukcji w celu zagwarantowania prawidłowego działania. Montaż i uruchomienie urządzenia można zlecić wyłączenie wykwalifikowanemu instalatorowi. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zasadami zachowania się i przestrzegać ich: Niebezpieczeństwo poparzenia się w punktach poboru wody Jeżeli ustawiona wartość temperatury c.w.u. przekracza 60 C: w punkcie poboru odkręcać tylko wodę zmieszaną. Podczas dezynfekcji termicznej: odkręcać tylko wodę zmieszaną. Ostrzeżenie: mróz Jeżeli instalacja grzewcza nie pracuje, może zamarznąć podczas mrozu: Należy cały czas pozostawiać załączoną instalację c.o. W razie usterki: zresetować samemu usterkę lub zgłosić ją wyspecjalizowanej firmie. Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

6 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i symbole 1.2 Objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oznaczone są w tekście trójkątem ostrzegawczym i ramką. Ostrzeżenia wskazują na ciężar gatunkowy zagrożenia, jaki wystąpi, jeżeli działania zmierzające do ograniczenia szkody nie będą podejmowane. Uwaga wskazuje na możliwość wystąpienia niewielkich szkód materialnych. Ostrzeżenie wskazuje na możliwość wystąpienia lekkiego poszkodowania osób lub dużych szkód materialnych. Wskazówki oznaczone są w tekście przy pomocy umieszczonego obok symbolu. Ograniczone są one poziomymi liniami powyżej i poniżej tekstu. Wskazówki zawierają ważne informacje obowiązujące w sytuacjach, w których nie istnieje żadne zagrożenia dla osób lub urządzenia. Teksty na wyświetlaczu: pojęcia, które odnoszą się bezpośrednio do wskazań wyświetlacza zaznaczone są w tekście tłustym drukiem. Przykład: MENU UŻYTKOWNIKA MENU UŻYTKOWNIKA Wskazanie standard Tryby pracy Program przełączeń próg temp lato/zima Czynności: podejmowane po kolei kroki obsługowe oznaczone są kropką wyliczania. Przykład: nacisnąć przycisk. Jeżeli czynności obejmują więcej niż dwa kroki obsługowe, a ich kolejność jest istotna, kroki są numerowane (1., 2.,...). Informacje na temat korzystania z instrukcji: W rozdziale 5.1 "Wprowadzenie do Menu użytkownika" wyjaśniono obszernie kroki obsługowe, przy pomocy których można dokonać ustawień w menu użytkownika. Poniższe opisy objaśniają obsługę modułu jedynie w skrócie. 6 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

7 Skrócona instrukcja obsługi 2 2 Skrócona instrukcja obsługi Sytuacja wyjściowa: pokrywa jest zamknięta. Co robi użytkownik,... Obsługa Wskazanie/wynik jeżeli w danym dniu w całym mieszkaniu jest tymczasowo zbyt zimno/ciepło? jeżeli w całym mieszkaniu cały czas jest zbyt zimno/ciepło? Zmienić temperaturę pomieszczenia i uaktywnić tryb auto Przekręcić pokrętło. Wartość aktualnie ustawionej temperatury pomieszczenia miga. Ustawić pokrętłem żądaną temperaturę pomieszczenia. Zwolnić pokrętło. Zmieniona temperatura jest zapamiętana (przestaje migać). Ponownie pojawia się wskazanie standardowe. W trybie automatycznym zmieniona temperatura pomieszczenia obowiązuje do następnego przełączenia na tryb Dzień/Noc. Zmiana temperatury pomieszczenia dla trybu Dzień: trzymać naciśnięty przycisk i równocześnie przekręcić pokrętłem. Zmiana temperatury pomieszczenia dla trybu Noc: trzymać naciśnięty przycisk i równocześnie przekręcić pokrętłem. 1) Zalecamy uaktywnić tryb auto: nacisnąć przycisk. Zmienione temperatury pomieszczenia są zapamiętane. Świeci się wskaźnik LED obok przycisku. USTAWIENIE TEMP. POM. Temperatura pom. do następnego pkt. przełączenia zmieniona na USTAWIENIE TEMP. POM. Nastawiona temp. pomieszczenia dla trybu Dzień Wybrany jest tryb automatyczny. Zmiana na: Dzień: Noc: Tab. 1 Skrócona instrukcja obsługi temperatury pomieszczeń Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

8 2 Skrócona instrukcja obsługi Co robi użytkownik,... Obsługa Wskazanie/wynik aby jednorazowo nagrzać pomieszczenie w czasie innym niż ustawiony (poza programem przełączeń)? ręczny tryb Dzień ("Stale ogrzewanie"), tryb auto jest wyłączony aby podczas dłuższej nieobecności oszczędzać energię? ręczny tryb Noc ("Stale zredukowane"), tryb auto jest wyłączony Wybrać tryb ręczny Dzień: nacisnąć przycisk. Świeci się wskaźnik LED obok przycisku. Aby zakończyć jednorazową fazę grzewczą: Ponownie uaktywnić tryb auto: nacisnąć przycisk. Świeci się wskaźnik LED obok przycisku. Wybrać tryb ręczny Noc: nacisnąć przycisk. Wskaźnik LED obok przycisku świeci się. 1) Aby powrócić: Ponownie uaktywnić tryb auto: nacisnąć przycisk. Wskaźnik LED obok przycisku świeci się. Wybrałeś tryb Dzień. Nastawiona temperatura pomieszczenia to: Wybrałeś tryb Noc. Nastawiona temperatura pomieszczenia to: Tab. 1 Skrócona instrukcja obsługi temperatury pomieszczeń 1) Jeżeli jako rodzaj obniżenia nocnego wybrano "Wyłączenie", ogrzewanie jest w nocy wyłączane. Nie ma możliwości ustawienia temperatury pomieszczenia w nocy. Wyświetlacz wskazuje odpowiedni komunikat. Przy większych instalacjach grzewczych z kilkoma obiegami grzewczymi: Opisane wcześniej zmiany temperatury pomieszczenia obowiązują dla wszystkich obiegów grzewczych, które przyporządkowane są do modułu obsługowego RC35 (tzw. obiegi grzewcze RC35, str. 27). Jest to normalny przypadek zastosowania. Jeżeli jednak istnieje potrzeba zmiany temperatury dla innych obiegów grzewczych: proszę przeczytać informacje na str Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

9 Skrócona instrukcja obsługi 2 Skrócona instrukcja obsługi dalsze funkcje obsługowe Niektóre z poniższych funkcji obsługiwane są przy pomocy menu użytkownika. Informacje na temat obsługi tego menu znajdują się w instrukcji od str. 24. Co robi użytkownik,... Obsługa Wskazanie/wynik aby w czasie urlopu oszczędzić energię grzewczą? aby zmienić temperaturę w trybie urlopowym? Ustawienie trybu urlopowego w menu użytkownika (str. 45). Warunek: tryb urlopowy jest aktywny. Przekręcić pokrętło. Temperatura pomieszczenia została zmieniona na pozostałą część urlopu. USTAWIENIE URLOPU Nastawiona temp. pomieszczenia dla trybu Urlop: w lecie (tylko przygotowanie c.w.u., brak c.o.)? jeżeli w przejściowych porach roku (wiosna/jesień) jest zbyt zimno lub zbyt ciepło? jeżeli godzina przestawiana jest na czas letni/ zimowy? W zależności od temperatury moduł obsługowy przełącza automatycznie między trybem pracy letniej a zimowej. Jeżeli jednak użytkownik chce przełączyć ręcznie: Na module obsługowym kotła ustawić pokrętło w pozycji "0". Ustawienia na module RC35 zostawić nie zmienione. Ustawienie progu przełączenia tryb letni/tryb zimowy w menu użytkownika (str. 43). -lub- Użyć trybu ręcznego. Moduł obsługowy RC35 przełącza automatycznie między czasem letnim a zimowym (str. 43). Na przykładzie przedstawiono tutaj moduł obsługowy BC10 na kotle grzewczym Tab. 2 Skrócona instrukcja obsługi dalsze funkcje obsługowe Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

10 2 Skrócona instrukcja obsługi Co robi użytkownik,... Obsługa Wskazanie/wynik kiedy zmienia się tryb życia w dzień i w nocy (np. podczas pracy na zmiany)? Wybrać inny program przełączeń w menu użytkownika (str. 33). W razie potrzeby dostosować program przełączeń do warunków: zmienić, wprowadzić lub skasować punkty przełączania (str. 37). aby zmienić kontrast wyświetlacza? Tab. 2 Zmienić kontrast wyświetlacza: nacisnąć i trzymać przyciski oraz i równocześnie przekręcić pokrętłem. Skrócona instrukcja obsługi dalsze funkcje obsługowe 10 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

11 Dane dotyczące urządzenia 3 3 Dane dotyczące urządzenia 3.1 Opis produktu Moduł obsługowy RC35 umożliwia prostą obsługę instalacji grzewczej Buderus. Przy pomocy pokrętła można zmienić temperaturę pomieszczenia w całym mieszkaniu. Zawory termostatyczne na grzejnikach należy regulować tylko wtedy, kiedy w danym pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt ciepło. Regulacja automatyczne z ustawianym programem przełączeń zapewnia pracę oszczędzającą energię poprzez zmniejszanie temperatury pomieszczenia o określonych porach lub całkowite wyłączanie ogrzewania (ustawiane obniżenie nocne). Instalacja grzewcza sterowana jest w sposób zapewniający optymalny komfort cieplny przy minimalnym zużyciu energii. 3.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł obsługowy RC35 może być zastosowany wyłącznie do instalacji grzewczych kotłami firmy Buderus w domach jedno- i wielorodzinnych. Kocioł grzewczy musi być wyposażony w System Zarządzania Energią EMS lub uniwersalny automat palnikowy UBA1.x. Zalecamy, aby instalacja grzewcza zawsze pracowała z modułem obsługowym (bez modułu obsługowego możliwy tylko tryb awaryjny). 3.3 Deklaracja zgodności WE Konstrukcja oraz sposób pracy produktu sa zgodne z dyrektywami europejskimi oraz uzupełniającymi wymaganiami krajowymi. Zgodność dokumentuje się znakowaniem CE. Deklaracja zgodności dla opisanego tu produktu dostępna jest w internecie pod adresem można ją także uzyskać w najbliższym oddziale firmy Buderus. 3.4 Czyszczenie Moduł obsługowy należy czyścić tylko przy użyciu nawilżonej szmatki. 3.5 Utylizacja Opakowanie utylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. W razie wymiany części: starą część utylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 11

12 4 Podstawowe czynności obsługowe 4 Podstawowe czynności obsługowe 4.1 Wyświetlacz Wyświetlacz modułu obsługowego RC35 w normalnym trybie pracy może wskazywać następujące elementy: pn pomiesz otworzyć pokrywę. Rys. 1 Elementy wskaźnikowe wyświetlacza 1 górna linijka informacyjna: wskazanie standardowe (ustawienie fabryczne: data i czas) 2 wskazanie temperatury pomieszczenia lub kotła (duży format) 3 dolna linia statusu: wskazywane są różne tryby pracy i komunikaty błędów i serwisowe (jeżeli zaistniały) 4 Symbol Solar (jeżeli istnieje instalacja solarna i jest aktywna) Użytkownik ma możliwość ustawienia, jaka wartość będzie ciągle wyświetlana w pierwszej linijce Wskazania standardowego (rys. 1, 1) (str. 31). Jeżeli moduł obsługowy zamontowany jest na kotle grzewczym, nie można zmierzyć temperatury pomieszczenia. W miejsce temperatury pomieszczenia (rys. 1, 2) wskazywana jest wtedy temperatura kotła (kocioł). 12 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

13 Podstawowe czynności obsługowe Ustawienie trybu pracy Tryb pracy ustawiany jest bezpośrednio poprzez naciśnięcie podanego przycisku: Tryb pracy Tryb auto (ustawienie zalecane) Stale ogrzewanie (ręczny tryb Dzień) Przy cisk Objaśnienie Program przełączeń jest aktywny. O ustawionej godzinie (punkt przełączania) następuje automatyczne przełączenie między trybem dziennym a nocnym. 1) Nocą instalacja grzewcza pracuje ze zmniejszoną temperaturą (jest to ustawienie fabryczne, możliwe jest też wyłączenie instalacji w nocy). Funkcja przygotowania c.w.u. jest załączona w dzień i wyłączona w nocy (ustawienie fabryczne). Wskaźnik LED przycisku trybu auto świeci się, dodatkowo, w zależności od aktualnego statusu świeci się wskaźnik LED dla trybu pracy Noc lub Dzień. Ustawienie fabryczne: 21 C. Ręczny tryb Dzień przydatny jest wtedy, gdy użytkownik chce załączyć ogrzewanie w czasie innym niż ustawiony. Regulacja automatyczna jest wyłączona. Funkcja przygotowania c.w.u. jest załączona (ustawienie fabryczne). Świeci się tylko wskaźnik LED trybu Dzień. Stale zredukowane (ręczny tryb Noc) Tab. 3 Objaśnienie trybów pracy Ustawienie fabryczne: 17 C. Instalacja c.o. pracuje ze zmniejszoną temperaturą pomieszczenia (ustawienie fabryczne). Ręczny tryb Noc przydatny jest wtedy, kiedy użytkownik przez dłuższy czas jest nieobecny. Regulacja automatyczna jest wyłączona. Funkcja przygotowania c.w.u. jest wyłączona (ustawienie fabryczne). Świeci się tylko wskaźnik LED dla trybu Noc. 1) Automatyczny tryb dzienny i nocny odpowiada ręcznemu trybowi dziennemu i nocnemu. Różnica polega wyłącznie na automatycznym przełączeniu. Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 13

14 4 Podstawowe czynności obsługowe Ustawienie przy pomocy podanych tutaj przycisków obowiązuje dla obiegów grzewczych przyporządkowanych do RC35 (tzw. obiegi grzewcze RC35, str. 27). Aby ustawić tryb pracy dla innych obiegów grzewczych należy: użyć menu użytkownika \ tryby pracy (str. 31). 4.3 Przejściowa zmiana temperatury pomieszczenia Temperatura pomieszczenia powinna być zmieniona tylko do następnego punktu przełączania. W punkcie przełączania regulacja automatyczna przełącza między trybem pracy nocnej i dziennej (str. 33). Następnie instalacja nagrzewa pomieszczenie z normalną ustawioną temperaturą. Sytuacja wyjściowa: pokrywa jest zamknięta. Obsługa 1. Przekręcić pokrętło. Wartość aktualnie ustawionej temperatury pomieszczenia miga. Kontynuować przekręcanie pokrętła. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa, a przeciwne do ruchu wskazówek zegara obniża temperaturę pomieszczenia. 2. Po osiągnięciu żądanej temperatury pomieszczenia: zwolnić pokrętło. Zmieniona temperatura jest zapamiętana (przestaje migać). Ponownie pojawia się wskazanie standardowe. Wynik USTAWIENIE TEMP. POM. Temperatura pom. do następnego pkt. przełączenia zmieniona na USTAWIENIE TEMP. POM. Temperatura pom. do następnego pkt. przełączenia zmieniona na W trybie ręcznym nie świeci się wskaźnik LED obok przycisku. W tym przypadku obowiązuje zmieniona temperatura pomieszczenia, do momentu naciśnięcia jednego z przycisków. 14 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

15 Podstawowe czynności obsługowe 4 Zakończenie przejściowej zmiany temperatury Powrót do trybu automatycznego: nacisnąć przycisk. Program automatyczny wykorzystuje regularnie ustawione temperatury dla trybu Dzień i Noc. -lub- Powrót do trybu ręcznego: nacisnąć jeden z przycisków - lub. Zastosowane są regularnie ustawione temperatury dla trybu Dzień i Noc. Jeżeli instalacja c.o. wyposażona jest w moduł obsługi zdalnej RC20 (str. 28): przejściowa zmiana temperatury pomieszczenia możliwa jest także przy pomocy modułu obsługi zdalnej, jeżeli został on wyprodukowany w okresie od roku Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 15

16 4 Podstawowe czynności obsługowe 4.4 Trwała zmiana temperatury pomieszczenia Uwaga: uszkodzenie instalacji przez mróz. Jeżeli temperatury pomieszczenia ustawiane są na wartości poniżej 10 C, może dojść do takiego wychłodzenia pomieszczeń, że spowoduje to np. zamarznięcie rur w ścianach zewnętrznych w czasie mrozu. Ustawić wyższe temperatury pomieszczeń niż 10 C. Obsługa 1. Zmiana temperatury pomieszczenia dla trybu Dzień: trzymać naciśnięty przycisk i równocześnie przekręcić pokrętłem. Wynik USTAWIENIE TEMP. POM. Nastawiona temp. pomieszczenia dla trybu Dzień 2. Zmiana temperatury pomieszczenia dla trybu Noc 1) : trzymać naciśnięty przycisk i równocześnie przekręcić pokrętłem. USTAWIENIE TEMP. POM. Nastawiona temp. pomieszczenia dla trybu Noc: 3. Zalecamy uaktywnić pracę automatyczną. Zapewnia ona automatyczne przełączenie między trybem Dzień i Noc (obniżenie nocne). Nacisnąć przycisk. Wybrany jest tryb automatyczny. Zmiana na: Dzień: Noc: Tryb automatyczny ze zmienionymi temperaturami pomieszczenia jest aktywny. Świeci się wskaźnik LED obok przycisku. Ponownie pojawia się wskazanie standardowe. 1) Jeżeli jako rodzaj obniżenia nocnego wybrano "Tryb wyłączenia", ogrzewanie jest w nocy wyłączane. Nie ma możliwości ustawienia temperatury pomieszczenia w nocy. Wyświetlacz wskazuje odpowiedni komunikat. 16 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

17 Podstawowe czynności obsługowe Ustawienie temperatury pomieszczenia dla określonych obiegów grzewczych Przy pomocy przycisku użytkownik może ustawić temperaturę pomieszczenia dla wybranych obiegów grzewczych, jeżeli instalacja wyposażona jest w kilka obiegów grzewczych (str. 28). Wskazywane są tylko te obiegi grzewcze, które nie są wyposażone w moduł obsługi zdalnej RC20. Brak wyboru, jeżeli można wybrać tylko jeden obieg grzewczy. Wszystkie obiegi grzewcze RC35 mają te same wartości zadane temperatury pomieszczenia. Jeżeli brak wyboru, lub gdy użytkownik wybierze obiegi grzewcze RC35, należy ustawić te same temperatury, jak jest to opisane na str. 16. Uwaga: uszkodzenie instalacji przez mróz. Jeżeli temperatury pomieszczenia ustawiane są na wartości poniżej 10 C, może dojść do takiego wychłodzenia pomieszczeń, że spowoduje to np. zamarznięcie rur w ścianach zewnętrznych w czasie mrozu. Ustawić wyższe temperatury pomieszczeń niż 10 C. 1. Otworzyć pokrywę (za wgłębienie po lewej stronie). 2. Nacisnąć przycisk i ponownie zwolnić go. 3. Wybrać obieg grzewczy (str ). Brak wyboru, jeżeli instalacja ma tylko jeden obieg grzewczy. 4. Zmiana temperatury pomieszczenia dla trybu Dzień: trzymać naciśnięty przycisk i równocześnie przekręcić pokrętłem. 5. Przekręcić pokrętło, aby przejść do ustawienia temperatury pomieszczenia dla trybu Noc. 6. Zmiana temperatury pomieszczenia dla trybu Noc: trzymać naciśnięty przycisk i równocześnie przekręcić pokrętłem. 7. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk lub zamknąć pokrywę, aby ponownie ukazało się wskazanie standardowe. Zmienione temperatury pomieszczenia są aktywne. Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 17

18 4 Podstawowe czynności obsługowe Jeżeli jako rodzaj obniżenia nocnego wybrano "Tryb wyłączenia", ogrzewanie jest w nocy wyłączane. Nie ma możliwości ustawienia temperatury pomieszczenia w nocy. Wyświetlacz wskazuje odpowiedni komunikat. 4.6 Ustawienie daty i godziny Do właściwej pracy instalacji grzewczej potrzebne jest prawidłowe ustawienie daty i godziny. Po awarii zasilania zegar pracuje jeszcze przez ok. 8 godzin. Jeżeli awaria zasilania trwa dłużej, wyświetlacz wskazuje, że należy ponownie ustawić datę i godzinę. Ustawienie daty: 1. Otworzyć pokrywę (za wgłębienie po lewej stronie). 2. Nacisnąć przycisk. Miga rok. 3. Ustawienie roku: trzymać naciśnięty przycisk i równocześnie przekręcić pokrętłem. 4. Zwolnić przycisk. Rok jest zapamiętany. 5. Aby ustawić miesiąc i dzień, powtórzyć kroki 2 do 4. Na krótko wskazywana jest ustawiona data. Następnie wyświetlane jest wskazanie standardowe. Ustawienie godziny: 1. Nacisnąć przycisk. Migają godziny. 2. Ustawienie godziny: trzymać naciśnięty przycisk i równocześnie przekręcić pokrętłem. 3. Zwolnić przycisk. Godziny są zapamiętane. 4. Aby ustawić minuty, powtórzyć kroki 1 do 3. Na krótko wskazywana jest ustawiona godzina. Następnie wyświetlane jest wskazanie standardowe. 18 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

19 Podstawowe czynności obsługowe Ustawienie funkcji przygotowania c.w.u. Przy temperaturze c.w.u. ponad 60 C istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się! Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo oparzenia się! Ustawiona fabrycznie temperatura c.w.u. wynosi 60 C. Przy wyższych ustawieniach istnieje niebezpieczeństwo poparzenia się w punktach poboru wody. Przy ustawieniach wyższych niż 60 C należy odkręcać wodę tylko zmieszaną. Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo oparzenia się! W czasie dezynfekcji termicznej ciepła woda nagrzewana jest do temperatury ponad 60 C. W czasie lub po dezynfekcji termicznej: odkręcać tylko wodę zmieszaną. Czynność i cel Obsługa Zmiana temperatury c.w.u. Przy pracy zgodnie z ustawieniem fabrycznym podczas faz grzewczych (tryb Dzień) wybranego programu przełączeń do dyspozycji jest ciepła woda użytkowa. Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. ładowany jest co rano, 30 minut przed rozpoczęciem grzania. Jeżeli instalacja grzewcza wyposażona jest w moduł obsługi zdalnej (np. RC20, str. 28): na module obsługi zdalnej można zmienić temperaturę c.w.u. w całej instalacji grzewczej. Tab. 4 Ustawienie funkcji przygotowania c.w.u. Sytuacja wyjściowa: pokrywa jest zamknięta. Zmiana temperatury c.w.u.: trzymać naciśnięty przycisk i równocześnie przekręcić pokrętłem. Jeżeli wyświetlony zostaje komunikat, że ustawienie nie jest możliwe: na module obsługowym ustawić pokrętło w pozycji "Aut" 1). Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 19

20 4 Podstawowe czynności obsługowe Czynność i cel Jednorazowe nagrzanie c.w.u. Dopiero gdy temperatura spadnie o 5 C poniżej ustawionej temperatury c.w.u., następuje w czasie trybu Dzień ponowne automatyczne nagrzanie wody (aby zaoszczędzić energię). Jeżeli potrzeba większych ilości gorącej wody wieczorem lub w czasie poza trybem Dzień, można nagrzać ciepłą wodę użytkową. Funkcja ta nie jest możliwa w przypadku kotłów z UBA1.x. Regularne nagrzewanie c.w.u. Obsługa Świecący się wskaźnik LED 2) przycisku sygnalizuje sytuację, kiedy temperatura c.w.u. spadnie poniżej ustawionej wartości. Nagrzanie c.w.u. w trybie ręcznym: nacisnąć przycisk. Wskaźnik LED na przycisku miga 2). Rozpoczyna się nagrzewanie, które zostanie automatycznie zakończone. Jeżeli nagrzewanie nie jest wymagane (woda jeszcze ciepła), wyświetlony zostanie komunikat. Uruchamiana jest tylko pompa cyrkulacyjna (jeżeli jest), co umożliwia szybszą dostępność c.w.u. w miejscach poboru. Aby przerwać nagrzewanie: ponownie nacisnąć przycisk. Jeżeli użytkownik potrzebuje regularnie większe ilości gorącej wody poza ustawionymi czasami przygotowania c.w.u. w trybie Dzień, to może ustawić oddzielny program ciepłej wody (str. 42). Załączenie/wyłączenie funkcji dezynfekcji termicznej Funkcja ta nagrzewa ciepłą wodę użytkową do temperatury, która wymagana jest do zwalczenia zarazków chorobotwórczych (np. bakterii Legionella). Ustawienie funkcji dezynfekcji termicznej (str. 49). Tab. 4 Ustawienie funkcji przygotowania c.w.u. 1) Ustawienie jest zależne od zastosowanego kotła grzewczego. 2) Wskaźnik LED "Ciepła woda" mógł być wyłączony przez firmę instalatorską. 20 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

21 Podstawowe czynności obsługowe Odczyt informacji (menu Info) Przy pomocy menu Info użytkownik może sobie wyświetlić ustawione i zmierzone wartości. Dostępne informacje są zależne od zamontowanych komponentów w instalacji c.o. Obsługa 1. Otworzyć pokrywę (za wgłębienie po lewej stronie). Wynik pt temp. zewn. h 2. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć menu INFO. Na pięć sekunkd wyświetlone zostanie menu znajdujące się po prawej stronie. Potem przechodzi się automatycznie do następnego kroku. -lub- Przekręcić pokrętłem, aby od razu przejść do następnego wskazania. 3. Przekręcić pokrętło, aby wyświetlić dalsze informacje. Poprzez obrót pokrętła uzyskuje się informacje o instalacji. INFO\POM.\OBIEG GRZ 1 Nastawiona temp. pomieszczenia Zmierzona temp. pomieszczenia 4. Aby wyjść z menu Info: nacisnąć przycisk lub zamknąć pokrywę. Ponownie wyświetlane będzie wskazanie standardowe. Tab. 5 Czynności dokonywane w menu Info Komunikat o c.w.u. w menu Info Ciepła woda na kotle jest wyłączona. Komunikat ten oznacza, że na module obsługowym kotła pokrętło ustawione jest w pozycji "0". Ustawić pokrętło w pozycji "Aut" 1), aby umożliwić regulację przygotowania c.w.u. poprzez moduł obsługowy RC35. 1) Ustawienie jest zależne od zastosowanego kotła grzewczego. Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 21

22 4 Podstawowe czynności obsługowe Przyciski trybów pracy nie mają w menu Info przyporządkowanych funkcji. Wskazania graficzne w menu Info (przebieg temperatury zewnętrznej i zysk solarny) Menu Info daje możliwość prezentacji graficznej przebiegu temperatury zewnętrznej w ciągu ostatnich dwóch dni, jak również (jeżeli zainstalowane są komponenty solarne) zysku solarnego. W ten sposób użytkownik otrzymuje przejrzyste przedstawienie parametrów, które ułatwia porównanie odpowiednich wartości. W obydwu wskazaniach wykres aktualizowany jest co 15 minut, a o godzinie 0:00 prezentacja rozpoczyna się na nowo. Z tego względu między godziną 0:00 a 0:14 nie jest wyświetlane żadne wskazanie dla aktualnego dnia. Wartości minimalne i maksymalne są dostosowywane dynamicznie. Przebieg temperatury zewnętrznej (stacja meteorologiczna): Dwa wskazania prezentują przebieg temperatury dnia dzisiejszego i wczorajszego. Dodatkowo wyświetlana jest minimalna i maksymalna wartość temperatury, która wystąpiła od godziny 0:00 w dniu wczorajszym. Zysk solarny 1) : Wskazywany zysk solarny informuje użytkownika, w jakim stopniu energia pozyskana przez kolektor słoneczny przyczyniła się do ogrzania c.w.u. Wartość ta ustalana jest na podstawie różnicy temperatur między podgrzewaczem a kolektorem słonecznym w połączeniu z modulacją pompy obiegu solarnego. Zysk solarny uzależniony jest w dużym stopniu od zamontowanej instalacji wraz z jej komponentami i dlatego nie jest zasadne przedstawienie wyniku w kwh. Wartość wskazania jest wielkością specyficzną dla danej instalacji i nie nadaje się do porównań z innymi instalacjami. Zysk solarny można jednak porównywać z analogicznymi wartościami dla danej instalacji w inne dni. 1) Funkcja zależna jest od zastosowanego kotła grzewczego. 22 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

23 Podstawowe czynności obsługowe Komunikaty na wyświetlaczu Moduł obsługowy wskazuje komunikat, jeżeli np. w danych warunkach nie można dokonać ustawienia. Jeżeli wyświetlacz wskazuje na dole Dalej dowol. przyciskiem: Nacisnąć dowolny przycisk, aby potwierdzić komunikat lub zamknąć okno komunikatu. Dalej dowol.klawiszem 4.10 Wyłączenie z ruchu/wyłączenie Moduł obsługowy RC35 zasilany jest prądem poprzez instalację grzewczą i cały czas pozostaje załączony. Jest on wyłączany tylko wtedy, kiedy musi być wyłączona instalacja np. do celów konserwacyjnych. Aby załączyć lub wyłączyć instalację grzewczą należy przełączyć wyłącznik główny na kotle w pozycję 1 (ZAŁ) lub 0 (WYŁ). Po wyłączeniu instalacji lub awarii zasilania przez 8 godzin pozostają zachowane ustawienia daty i czasu. Wszystkie inne ustawienia pozostają zachowane trwale. Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 23

24 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5.1 Wprowadzenie do Menu użytkownika Przy pomocy menu użytkownika można dokonywać określonych ustawień. Sposób postępowania jest zawsze taki sam: 1. Otworzyć pokrywę (za wgłębienie po lewej stronie). 2. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć MENU UŻYTKOWNIKA. 3. Przekręcić pokrętłem aby zmienić wybraną opcję (zaznaczoną symbolem ). 4. Nacisnąć przycisk, aby potwierdzić wybór. 5. Trzymać naciśnięty przycisk (wartość miga) i równocześnie przekręcać pokrętłem, aby zmienić wartość. Zwolnić przycisk: zmieniona wartość zostaje zapamiętana. 6. Nacisnąć przycisk, aby cofnąć się o jeden krok. -lub- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk lub zamknąć pokrywę, aby ponownie ukazało się wskazanie standardowe. Przykład: Ustawienie trybu pracy stale ogrzewanie dla obiegu grzewczego 1 Obsługa 1. Otworzyć pokrywę (za wgłębienie po lewej stronie). Wynik pt temp. zewn. h 2. Nacisnąć przycisk aby otworzyć MENU UŻYTKOWNIKA. MENU UŻYTKOWNIKA Wskazanie standard Tryby pracy Program przełączeń próg temp lato/zima Tab. 6 Czynności dokonywane w Menu użytkownika (przykład) 24 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

25 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5 Obsługa 3. Przekręcić pokrętło w lewo, aż wybrana zostanie opcja tryby pracy (oznaczona przy pomocy ). Wynik MENU UŻYTKOWNIKA Wskazanie standard Tryby pracy Program przełączeń próg temp lato/zima 4. Nacisnąć przycisk, aby potwierdzić wybór. Otwiera się menu UŻYTKOWNIK \ TRYB PRACY. Wskazanie wyświetlacza jest zależne od ilości obiegów grzewczych. Jeżeli jest tylko jeden obieg grzewczy i nie ma pompy cyrkulacyjnej oraz przygotowania c.w.u. wskazanie nie pojawia się w ogóle (str. 27). potem przechodzi się do następnego kroku. 5. Nacisnąć przycisk, aby wybrać obieg grzewczy 1. UŻYTKOWNIK\TRYB PRACY obieg grzewczy 1 obieg grzewczy 2 obieg grzewczy 3 ciepła woda TRYB PRACY\OG1 Jaki zastosować tryb pracy? auto 6. Trzymać naciśnięty przycisk (wartość miga) i równocześnie przekręcać pokrętłem, aby zmienić wartość. TRYB PRACY\OG1 Jaki zastosować tryb pracy? auto 7. Zwolnić przycisk. Wartość przestaje migać. Zmieniona wartość jest zapamiętana. TRYB PRACY\OG1 Jaki zastosować tryb pracy? stale ogrzewanie 8. Jeżeli ten przykład został zastosowany tylko w celach szkoleniowych: należy upewnić się, że została zachowana wartość początkowa. W tym celu ewentualnie powtórzyć kroki 6 i 7. TRYB PRACY\OG1 Jaki zastosować tryb pracy? auto Tab. 6 Czynności dokonywane w Menu użytkownika (przykład) Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 25

26 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika Obsługa Wynik 9. Nacisnąć przycisk, aby cofnąć się o jeden krok. -lub- Aby zakończyć ustawienia: nacisnąć kilkakrotnie przycisk lub zamknąć pokrywę. Ponownie wyświetlane będzie wskazanie standardowe. W ten sposób można dokonywać wszystkich ustawień w MENU UŻYTKOWNIKA. Tab. 6 Czynności dokonywane w Menu użytkownika (przykład) 5.2 Przegląd opcji Menu użytkownika Menu użytkownika podzielone jest na następujące punkty menu: Punkt menu Działanie str. Wskazanie standardowe Tryby pracy Program przełączeń Próg temp lato/zima Czas letni/zimowy Wybór wskazania standardowego (stałego) na wyświetlaczu Ustawianie trybów pracy dla wszystkich zainstalowanych obiegów grzewczych (auto, stale ogrzewanie, stale zredukowane), ustawienie możliwe również dla obiegów przygotowania c.w.u. i cyrkulacji. Zmiana trybu Noc/Dzień o ustalonych godzinach i dniach tygodnia (tylko w trybie automatycznym), możliwe osobne programy dla c.w.u. i cyrkulacji Automatyczne przełączenie między trybem zimowym a letnim (zależne od temperatury zewnętrznej) Automatyczne przełączenie czasu zimowego na letni i odwrotnie Temperatura c.w.u. Ustawienie temperatury c.w.u. 44 Urlop podczas urlopu przerywany jest ustawiony program przełączeń (oszczędność energii przy nieobecności lub komfort przy obecności) 45 Funkcja Party Tab. 7 Menu użytkownika Jednorazowe przedłużenie trybu Dzień na określony czas Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

27 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5 Punkt menu Działanie str. Funkcja Przerwa Dezynfekcja termiczna 1) Korekcja temp. pom. Jednorazowe przerwanie trybu Dzień na określony czas (nieobecność w domu) Nagrzanie wody w celu zwalczenia zarazków chorobotwórczych Zrównanie wskazywanej temperatury pomieszczenia z wartością zmierzoną przez termometr Faza podgrz. wst GPC Ustawienie gazowej pompy ciepła 50 Tab. 7 Menu użytkownika 1) Funkcja zależna jest od zastosowanego kotła grzewczego. 5.3 Wybór obiegu grzewczego Jeżeli instalacja posiada kilka obiegów grzewczych: w przypadku niektórych ustawień należy wybrać, dla jakiego obiegu grzewczego mają one obowiązywać. Na wyświetlaczu wskazywane są faktycznie istniejące obiegi grzewcze: Wybór obiegu grzewczego Obieg grzewczy 1 od obiegu grzewczego 2 1) Objaśnienie Obieg grzewczy bez zaworu mieszającego Obiegi grzewcze z zaworem mieszającym, czyli redukowalną temperaturą na zasilaniu Obiegi grzew. RC35 Tab. 8 Wszystkie obiegi grzewcze przyporządkowane do modułu RC35, tzn. nie posiadające własnego modułu obsługi zdalnej (rys. 2, 1); wskazanie obiegów grzewczych wyświetlane jest tylko wtedy, gdy do RC35 przyporządkowanych jest więcej obiegów grzewczych Możliwe obiegi grzewcze w instalacji Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 27

28 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika Wybór obiegu grzewczego Ciepła woda Cyrkulacja 1) Solar 1) Cała instalacja Objaśnienie Funkcja przygotowania c.w.u. regulowana przez moduł obsługowy RC35 Pompa cyrkulacyjna wysterowana poprzez moduł obsługowy RC35 Instalacja solarna, jeżeli została zainstalowana Wszystkie obiegi grzewcze, c.w.u., pompa cyrkulacyjna i solar Tab. 8 Możliwe obiegi grzewcze w instalacji 1) Funkcja zależna jest od zastosowanego kotła grzewczego. Zalecenie: jeżeli instalacja posiada kilka obiegów grzewczych, w większości przypadków sensownym jest wybrać obiegi grzew. RC35. Brak wyboru, jeżeli instalacja ma tylko jeden obieg grzewczy, nie posiadając c.w.u., pompy cyrkulacyjnej i obiegu solarnego. W przypadku niektórych kotłów brak wyboru obiegu grzewczego. Czym jest obieg grzewczy? Obiegiem grzewczym nazywany jest obieg, który pokonuje woda grzewcza po wypływie z kotła, poprzez grzejniki i z powrotem. Do jednego kotła może być przyłączone kilka obiegów grzewczych, np. jeden obieg do grzejników a inny do ogrzewania podłogowego. Grzejniki zasilane są w tym układzie wodą o wyższej temperaturze, aniżeli ogrzewanie podłogowe. Temperatura na zasilaniu to wytworzona przez kocioł temperatura wody grzewczej, która tłoczona jest do zasilania obiegu grzewczego. Przy pomocy modułu obsługowego RC35 można obsługiwać i regulować kilka obiegów grzewczych (rys. 2, 1). Obok modułu obsługowego RC35 dla innych obiegów grzewczych istnieje możliwość zastosowania osobnego "modułu obsługi zdalnej" (np. RC20) (rys. 2, 2). Zastosowanie modułu obsługi zdalnej jest zasadne w tych przypadkach, kiedy w obiegach grzewczych żądane jest zastosowanie różnych systemów grzewczych (np. grzejniki/ogrzewanie podłogowe) i/lub różnych poziomów temperatury. 28 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

29 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5 Rys. 2 Możliwości wykonania instalacji grzewczej z dwoma obiegami grzewczymi 1 Obydwa obiegi grzewcze regulowane są przez jeden moduł obsługowy. 2 Każdy obieg grzewczy wyposażony jest we własny moduł obsługowy/obsługi zdalnej. Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 29

30 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika Nazwy obiegów grzewczych dla przykładu na rysunku 2 Przed dokonaniem ustawień, które obowiązują dla określonego obiegu grzewczego, należy najpierw wybrać obieg grzewczy. Użytkownik może ustalć go, poprzez wybór odpowiedniej nazwy, zgodnie z tab. 9. Różne wartości temperatur w obiegach grzewczych (tab. 9, 1b) możliwe są możliwe również przy pomocy modułu obsługowego RC35 bez modułu obsługi zdalnej, jeżeli instalator dokona odpowiednich ustawień. W takim układzie temperatury pomieszczeń dla osobnego obiegu grzewczego ustawia się poprzez menu użytkownika (str. 40). Rys. 2 1(a) 1(b) Dla obiegu grzewczego 1+2 taka sama temperatura pomieszczenia (ustawienie fabryczne) możliwe różne temperatury pomieszczenia 2) 2 możliwe różne temperatury pomieszczenia Nazwy obiegów grzewczych na wyświetlaczu OG1+OG2 = obiegi grzew. RC35 1) OG1 = obiegi grzew. RC35 OG2 = obieg grzewczy 2 OG1 = obieg grzewczy 1 OG2 = obiegi grzew. RC35 Tab. 9 Nazwy obiegów grzewczych dla przykładu na rys. 2 Ustawienie temperatury pomieszczenia str OG1: str OG2: str. 17 lub 40 OG1: poprzez RC20 OG2: str ) Brak wyboru obiegu grzewczego, jeżeli do dyspozycji nie ma innych obiegów grzewczych, jak np. ciepła woda użytkowa. 2) tutaj: ustawienie przez instalatora OG 1 = RC35, OG 2 = brak 30 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

31 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika Ustawienie wskazania standardowego Przy pomocy tego punktu menu można wybrać wartość, która będzie standardowo wskazywana w górnej linijce na wyświetlaczu (wskazanie trwałe). 1. Otworzyć menu użytkownika. 2. Wybrać wskazanie standardowe. Możliwe wskazania standardowe: data + godzina (ustawienie fabryczne) temperatura zewnętrzna (zmierzona temperatura zewnętrzna) temperatura kotła (zmierzona temperatura kotła, temperatura na zasilaniu) temperatura c.w.u. (w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u.) temperatura kolektora (tylko w instalacjach solarnych) 5.5 Ustawienie trybów pracy W opcji obiegi grzew. RC35 tryb pacy można zmienić przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku (np. ). Dla pozostałych obiegów grzewczych należy stosować ten punkt menu. Jeżeli obieg grzewczy posiada moduł obsługi zdalnej (np. RC20/RC20RF), można użyć przycisków zmiany trybu pracy w module obsługi zdalnej. 1. Otworzyć menu użytkownika. 2. Wybrać tryby pracy. 3. Jeżeli instalacja grzewcza posiada kilka obiegów grzewczych (str. 27): wybrać i potwierdzić żądany obieg grzewczy. 4. Ustawić tryb pracy dla wybranego obiegu grzewczego: auto (program przełączeń) stale ogrzewanie (ręczny tryb Dzień) stale zredukowane (ręczny tryb Noc) Dalsze informacje o trybach pracy znajdują się na str. 13. Nie ma wyboru, jeżeli instalacja ma tylko jeden obieg grzewczy i nie ma przygotowania c.w.u. Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 31

32 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika Tryby przygotowania c.w.u. Do przygotowania c.w.u. można ustawić jeden z poniższych trybów pracy: auto (program przełączeń). Może to być program przełączania dla ogrzewania lub własny program przygotowania c.w.u. (str. 42). stale zał (ręczny tryb stały). Ciepła woda jest utrzymywana stale w ustawionej temperaturze. stale wył (ręczny tryb Noc). Przyciskiem użytkownik może uruchomić w razie potrzeby program przygotowania c.w.u. (jednorazowe nagrzanie c.w.u., str. 20) Tryby pracy cyrkulacji 1) Pompa cyrkulacyjna zapewnia szybkie dostarczanie c.w.u. do miejsc poboru (jeżeli są). W tym celu pompa cyrkulacyjna przetłacza ciepłą wodę osobną rurą cyrkulacyjną raz lub kilka razy na godzinę. Czas uruchamiania pompy cyrkulacyjnej może dostosować instalator w menu serwisowym. Dla cyrkulacji można ustawić jeden z poniższych trybów pracy: auto: cyrkulacja rozpoczyna się 30 minut przed załączeniem pierwszego obiegu grzewczego i zatrzymuje się wraz z wyłączeniem ostatniego obiegu (ustawienie fabryczne). Alternatywnie istnieje możliwość ustawienia osobnego programu cyrkulacji (str. 42). stale zał: pompa cyrkulacyjna pracuje ciągle, niezależnie od obiegów grzewczych w ustalonym przedziale. stale wył: pompa cyrkulacyjna nie jest wysterowana w ustalonym czasie. Przy pomocy przycisku użytkownik w razie potrzeby ma możliwość nagrzać c.w.u. i uruchomić cyrkulację. 1) Funkcja zależna jest od zastosowanego kotła grzewczego. 32 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

33 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika Ustawienie programu przełączeń Automatyka o ustalonych porach dokonuje automatycznego przejścia między trybem Dzień i Noc. Ustawienie fabryczne dla tych temperatur to 21 C dla trybu Dzień i 17 C dla trybu Noc. Przed wyborem programu przełączeń ("Program grzewczy") należy odpowiedzieć na następujące pytania: O której godzinie rano ma być ciepło? Czy ten moment zależny jest od dnia tygodnia? Czy są dni, kiedy w czasie dnia nie ma potrzeby ogrzewać? Od której godziny wieczorem nie ma potrzeby ogrzewania? Również to uzależnione jest również od dnia tygodnia. 1. Otworzyć menu użytkownika. 2. Wybrać program przełączeń. 3. Jeżeli instalacja grzewcza posiada kilka obiegów grzewczych (str. 27): wybrać i potwierdzić żądany obieg grzewczy. Dla każdego obiegu grzewczego można ustawić osobny program przełączeń. Następnie zostaną wyświetlone następujące możliwości wyboru: wybierz program (str. 34) wyświetl akt. prog. (str. 36) zmień punkt przeł. (str. 37) wprow. punkt przeł. (str. 37) usuń punkt przeł. (str. 38) temp. pomieszczeń (str. 40, ustawienia niemożliwe dla obiegów c.w.u., cyrkulacji i solarnego) 4. Zalecenie: opcja wybierz program pozwala wybrać program, który jest optymalnie dostosowany do preferencji danego użytkownika. 5. Jeżeli potrzeba jeszcze dostosować program standardowy: należy zmienić, wstawić lub skasować poszczególne punkty przełączania. -lub- 6. Aby utworzyć nowy całościowy program przełączeń należy wybrać opcję: wybierz program oraz nowy program. Następnie automatycznie otworzy się punkt menu wprow. punkt przeł. (str. 37) i użytkownik może utworzyć swój własny program przełączania. Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 33

34 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika Zgodnie z ustawieniem fabrycznym program przełączeń wyznacza również czasy przygotowania c.w.u. oraz załączania pompy cyrkulacyjnej. Użytkownik może jednak ustawić dla obydwóch funkcji osobne programy przełączeń (rozdział 5.7 i 5.8) Wybierz program W tym podmenu można wybrać i uaktywnić program przełączeń. Użytkownik wybiera jeden z wstępnie ustawionych programów standardowych (tab. 10, str. 35) lub swój własny - nowy lub zmieniony. Dwa nowe lub zmienione programy przełączeń można wprowadzić do pamięci i wybrać jako własny 1 lub własny 2. Wybór wstępnie ustawionego programu przełączeń: 1. Trzymać naciśnięty przycisk i przekręcić pokrętło, aby wybrać i uaktywnić program przełączeń. 2. Nacisnąć przycisk, aby powrócić do możliwości wyboru. 3. Aby wyświetlić graficznie wybrany program, należy wybra wyświetl akt. prog. (str. 36). -lub- 4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby powrócić do wskazania standardowego. Utworzenie nowego programu: wybrać opcję nowy program. Punkt menu wprow. punkt przeł (str. 37) otwiera się automatycznie i użytkownik może utworzyć swój własny program przełączania. Jeżeli instalacja grzewcza wyposażona jest w moduł obsługi zdalnej (np. RC20, str. 28): także na module obsługi zdalnej można używać programu własny 2, o ile moduł RC20 został wyprodukowany w okresie od roku Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

35 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5 Punkty załączania i wyłączania w programach standardowych Program Dzień ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ Rodzina (ustawienie fabryczne) rano (zmiana poranna do pracy) wieczór (zmiana wieczorna do pracy) przedpołudnie (praca przez pół dnia - rano) popołudnie (praca przez pół dnia - popołudnie) Południe (w południe w domu) samotni pn cz pt so nd pn cz pt so nd pn pt so nd pn cz pt so nd pn cz pt so nd pn cz pt so nd pn cz pt so nd 5:30 5:30 6:30 7:00 4:30 4:30 6:30 7:00 6:30 6:30 7:00 5:30 5:30 6:30 7:00 6:00 6:00 6:30 7:00 6:00 6:00 6:00 7:00 6:00 6:00 7:00 8:00 22:00 23:00 23:30 22:00 22:00 23:00 23:30 22:00 23:00 23:30 23:00 8:30 8:30 23:30 22:00 11:30 11:30 23:30 22:00 8:00 8:00 23:00 22:00 8:00 8:00 23:30 22:00 12:00 12:00 16:00 15:00 11:30 11:30 16:00 15:00 senior pn nd 5:30 22:00 Tab. 10 Programy standardowe (ZAŁ = tryb Dzień, WYŁ = tryb Noc) 22:00 23:00 22:00 23:00 13:00 23:00 22:00 23:00 17:00 22:00 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 35

36 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika nowy program Tab. 10 Program Dzień ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ własny 1 własny 2 Jeżeli użytkownik wybierze nowy program, to przy pomocy opcji wprow. punkt przeł. może on utworzyć nowy program przełączania. Dwa nowe lub zmienione programy przełączeń można wprowadzić do pamięci i wybrać jako własny 1 lub własny 2. pn cz pt so nd pn cz pt so nd Programy standardowe (ZAŁ = tryb Dzień, WYŁ = tryb Noc) Wskazanie aktualnego programu Przy pomocy podmenu wyświetl akt. prog. można wyświetlić aktualnie ustawiony program przełączeń (rys. 3). Wykres zawsze przedstawia program przełączeń dla jednego dnia tygodnia lub grupy dni. Aktualny punkt przełączania miga (na zmianę kółko i krzyżyk). Pod wykresem wskazywana jest godzina przełączenia tego punktu oraz temperatura ustawiana po przełączeniu. Pozostałe punkty przełączenia oznaczone są krzyżykiem. PROGRAM OG1\STAND. pn Rys. 3 Przykład dla programu przełączeń Przedpołudnie 36 Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

37 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5 1 Podanie temperatury dziennej i nocnej 2 Linijka informacyjna 3 Punkty załączania (zmiana na tryb Dzień) 4 Punkty wyłączania (zmiana na tryb Noc) 5 Linijka wskazań statusu i ustawień dla wybranego punktu przełączania 1. Przekręcić pokrętło w prawo. Na wyświetlaczu wskazywany jest następny punkt przełączania. 2. Dalej przekręcić pokrętłem, aby wskazać następne dni. 3. Nacisnąć przycisk, aby powrócić do menu wyboru Zmiana punktu przełączania Przy pomocy opcji zmień punkt przeł. użytkownik może zmienić godziny w programie przełączeń, w których następuje przełączenie na inny poziom temperatury zadanej. 1. Przekręcić pokrętłem, aby wybrać inny punkt przełączania. Dalsze przekręcanie pokrętła spowoduje przejście do następnego dnia tygodnia. Wybrany punkt przełączania miga. 2. Trzymać naciśnięty przycisk i przekręcić pokrętłem, aby ustawić godzinę dla tego punktu przełączania. 3. W razie potrzeby: przytrzymać naciśnięty przycisk i przekręcić pokrętłem, aby zmienić ten punkt w punkt załączania lub wyłączania. 4. Powtórzyć kroki 1 do 3, aby zmienić pozostałe punkty przełączania. 5. Nacisnąć przycisk, aby zakończyć wprowadzanie danych. Jeżeli po dokonanej zmianie programu przez 5 min nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, następuje zakończenie wprowadzania danych (potem przechodzi się do następnego kroku). 6. Trzymać naciśnięty przycisk i przekręcić pokrętło, aby zmieniony program wprowadzić do pamięci jako własny 1 lub własny 2 albo przerwać dalsze działanie wybierając opcję brak zapisu. Program własny 1 lub własny 2 używany jest od tego momentu dla tego obiegu grzewczego. W razie potrzeby ustawienia punktów dla grupy dni (pn-cz, pn-pt, pn-nd, so-nd), należy wybrać wybierz program \ nowy program Wprowadzenie punktu przełączania Przy pomocy opcji wprow. punkt przeł. użytkownik może dołączyć dodatkowe punkty Moduł obsługowy RC35 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 37

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL Instrukcja obsługi Regulator 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Moduł obsługowy RC35 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 642 275 (2012/10) PL Przegląd opcji obsługowych Legenda do

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Moduł obsługowy Logamatic EMS Moduł obsługowy RC25 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 642 742 (05/2010) PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05)

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05) Instrukcja obsługi CR 100 CW 100 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830385 (2015/05) Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC300 6 720 807 410 (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika 6303 0174 11/2002 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4121, 4122 i 4126 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 740-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic SC300 6720830532 (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Przedmowa Przedmowa Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 283 PL (06/2007) OSW Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Dla Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 949-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. EMS plus. Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR. Moduł obsługowy

Instrukcja obsługi. EMS plus. Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR. Moduł obsługowy Moduł obsługowy EMS plus 6 720 808 471-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR 6 720 813 261 (2014/10) pl Przeczytaj uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Spis

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego VITOTROL 200A 3/2010 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury pomieszczenia Moduł obsługowy RC35 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed uruchomieniem i wykonywaniem prac serwisowych 7 747 006 352-06/2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800. Moduł obsługowy EMS O (2015/06) PL

Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800. Moduł obsługowy EMS O (2015/06) PL Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 812 360-00.2O 6 720 815 797 (2015/06) PL Wstęp Wstęp Szanowni klienci, Ciepło daje życie to motto ma u nas tradycję. Ciepło jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 6407 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4313 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370. Regulator pokojowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370. Regulator pokojowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 370 Regulator pokojowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic RC200. EMS plus. Moduł obsługowy. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2013/06)

Instrukcja obsługi Logamatic RC200. EMS plus. Moduł obsługowy. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2013/06) Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 337-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC200 6 720 807 372 (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator solarny 7747006071-00.1 SD Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 008 505 PL (03/2007) OSW

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja regulatorów Vitotronic

Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowy start Viessmann rewolucjonizuje technikę regulacji, wprowadzając nową generację regulatorów Vitotronic. Obsługiwane intuicyjnie w technice menu, komfortowe regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470. Regulator pogodowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470. Regulator pogodowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 470 Regulator pogodowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo...

Bardziej szczegółowo

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 Instrukcja instalacji i obsługi Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 dla urządzeń grzewczych z układem sterującym Heatronic 3 lub 4 z magistralą US lub ze złączem analogowym 1-2-4 6 720 612

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 6 720 613 748 pl (2007/04) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 3 1.1 Ogólne wskazówki

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6303 1350 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370f. Bezprzewodowy regulator pokojowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370f. Bezprzewodowy regulator pokojowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 370f Bezprzewodowy regulator pokojowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Przestrzeganie dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 6 720 611 660-00.1O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM 110-1 TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE 110-1 TE 140-1 TE 170-1 6 720 614 249 PL (2007/06) OSW Szanowni

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym VITOTROL 200 RF 2/2012 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Z tej prezentacji dowiesz się: Czym różni się starsza pompa ciepła Vitocal 160-A od nowszej pompy ciepła Vitocal 161-A. Jakie nowe funkcje specjalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB172-24 T50. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB172-24 T50. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 018-00-1O Logamax plus GB172-24 T50 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 644 035 (11/2010) PL Wstęp Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury pomieszczenia ze sterowaniem solarnym FR 100 / FR 110

Regulator temperatury pomieszczenia ze sterowaniem solarnym FR 100 / FR 110 Instrukcja instalacji i obsługi Regulator temperatury pomieszczenia ze sterowaniem solarnym FR 100 / FR 110 dla urządzeń grzewczych z układem sterującym Heatronic 3 z magistralą US lub ze złączem analogowym

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym VITOTROL 200 RF 3/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 300-A. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 300-A. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Kompaktowa pompa ciepła z napędem elektrycznym, typ AWC-I, AWC-I-M, AW-O, AW-O-M VITOCAL 00-A 6/2009 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla

Bardziej szczegółowo

Wskazówki bezpieczeństwa Informacje zawarte w instrukcji ważne ze względów bezpieczeństwa są wyróżnione w następujący sposób:

Wskazówki bezpieczeństwa Informacje zawarte w instrukcji ważne ze względów bezpieczeństwa są wyróżnione w następujący sposób: Wydanie 10.16 PL Instrukcja obsługi i instalacji Cyfrowy pilot zdalnego sterowania Lago FB Tłumaczenie z języka niemieckiego 2016 Elster GmbH Bezpieczeństwo Przeczytać i zachować na przyszłość Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Wskazówki bezpieczeństwa Informacje zawarte w instrukcji ważne ze względów bezpieczeństwa są wyróżnione w następujący sposób:

Wskazówki bezpieczeństwa Informacje zawarte w instrukcji ważne ze względów bezpieczeństwa są wyróżnione w następujący sposób: 10.2.1.4 Wydanie 01.12 PL Instrukcja obsługi i instalacji Cyfrowy pilot zdalnego sterowania Lago FB Tłumaczenie z języka niemieckiego 2012 Elster GmbH Bezpieczeństwo Przeczytać i przechować Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Dla operatora. Instrukcja obsługi. calormatic 630. Modułowy regulator pogodowy

Dla operatora. Instrukcja obsługi. calormatic 630. Modułowy regulator pogodowy calormatic 630 PL Dla operatora Instrukcja obsługi calormatic 630 Modułowy regulator pogodowy Spis treści Spis treści 1 Wskazówki do dokumentacji...3 1.1 Zachowanie dokumentacji... 3 1.2 Zastosowane symbole...

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 350-A. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 350-A. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Kompaktowa pompa ciepła z napędem elektrycznym, typ AWH-I, AWH-I-M, AWH-O, AWH-O-M VITOCAL 50-A 5/2009 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika 60 6303 9021 09/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M TRYB AUTO 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70

Bardziej szczegółowo

multimatic 700 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika VRC 700 Wydawca / producent Vaillant GmbH

multimatic 700 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika VRC 700 Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi multimatic 700 VRC 700 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 1860 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470f. Bezprzewodowy regulator pogodowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470f. Bezprzewodowy regulator pogodowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 470f Bezprzewodowy regulator pogodowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Przestrzeganie dokumentów

Bardziej szczegółowo

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 PL Dla operatora Instrukcja obsługi auromatic 620 VRS 620/3 Spis treści Spis treści 1 Wskazówki do dokumentacji... 3 1.1 Zachowanie dokumentacji... 3 1.2 Zastosowane symbole...

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania FB 100

Moduł zdalnego sterowania FB 100 Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania F 100 dla modulu FW 100 lub FW 200 na kotle z systemem Heatronic przystosowanym do magistrali US OSW 6 720 612 481-00.1R Przegląd elementów obsługowych

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 100 VITOTRONIC 300-K. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 100 VITOTRONIC 300-K. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja wielokotłowa z regulatorami stałotemperaturowymi (Vitotronic 100, typ GC1B, GC4B lub HC1B) oraz regulatorem kaskadowym sterowanym pogodowo

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 7 747 006 257 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-283

Instrukcja obsługi ST-283 Tech Instrukcja obsługi ST-283-1 - ST 283 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 83/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 222-G VITOCAL 242-G VITOCAL 333-G VITOCAL 333-G NC VITOCAL 343-G. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 222-G VITOCAL 242-G VITOCAL 333-G VITOCAL 333-G NC VITOCAL 343-G. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Urządzenia kompaktowe pomp ciepła z napędem elektrycznym VITOCAL 222-G VITOCAL 242-G VITOCAL 333-G VITOCAL 333-G NC VITOCAL 343-G 8/2009 Proszę zachować!

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i serwisu

Instrukcja obsługi i serwisu Instrukcja obsługi i serwisu Sterownik bazowy Logamatic BC10 Dla użytkownika i dla firmy specjalistycznej Przed przystąpieniem do użytku i serwisu proszę dokładnie przeczytać. 6 720 641 080 - (06/2009)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P. Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera. Wyprodukowano przez:

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P. Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera. Wyprodukowano przez: INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury pomieszczenia ze sterowaniem solarnym FR 100 / FR 110

Regulator temperatury pomieszczenia ze sterowaniem solarnym FR 100 / FR 110 Instrukcja instalacji i obsługi Regulator temperatury pomieszczenia ze sterowaniem solarnym FR 100 / FR 110 dla urządzeń grzewczych z układem sterującym Heatronic 3 z magistralą danych lub ze złączem analogowym

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo