Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu... 9 Obchodzenie programu ogrzewania Wyświetlanie i zmiana ustawionych wielkości Ustawianie wartości zadanych temperatury Zmienianie programu ogrzewania Definiowanie okresów wakacyjnych Wyświetlanie i ustawianie temperatury c.w.u Zmienianie drugiego programu przełączania Ustawianie zegara Wskazówki Awarie, błędy i sterowanie ręczne Siemens Building Technologies b 1/28

2 Siemens Building Technologies b 2/ Z01

3 Panel operatora 1 Przyciski trybu pracy. Przycisk odpowiadający bieżącemu trybowi pracy jest podświetlony 2 Przycisk włączania/wyłączania przygotowania c.w.u. 3 Przycisk Info 4 Wyświetlacz 5 Przyciski wyboru i zmiany nastaw 6 Suwaki do dostrajania krzywej grzania 7 Przyciski do sterowania ręcznego: A = sterowanie ręczne ZAŁ (zapalona dioda ) Przyciski B i C patrz strona 26 8 Dioda sygnalizująca OTWIERANIE zaworu lub palnika modulowanego lub WŁĄCZENIE 1-go stopnia palnika 9 Dioda sygnalizująca ZAMYKANIE zaworu lub palnika modulowanego lub WŁĄCZENIE 2-go stopnia palnika 10 Dioda sygnalizująca WŁĄCZENIE pompy 11 Pokrętło do zmiany temperatury w pomieszczeniu Siemens Building Technologies b 3/28

4 Znaczenie symboli na wyświetlaczu ECO ERROR BUS Ogrzewanie NORMALNE Ogrzewanie ZREDUKOWANE Ogrzewanie wyłączone z uwagi na dostatecznie wysoką temperaturę zewnętrzną Tryb wakacyjny Ogrzewanie WYŁĄCZONE (zapewniona ochrona przed zamarzaniem) Błąd w instalacji Aktywne jedno z ograniczeń maksimum Aktywne jedno z ograniczeń minimum Regulator podłączony do magistrali komunikacyjnej Siemens Building Technologies b 4/28

5 Przycisk Info Wcisnąć kilka razy przycisk kolejno: Godzina Temperatura zewnętrzna aby wyświetlona została Temperatura w pomieszczeniu (tylko, gdy jest podłączony czujnik) Temperatura zasilania lub kotła Strzałka wskazuje wyświetlaną zmienną. Ostatnio wybrana informacja pozostaje na wyświetlaczu Siemens Building Technologies b 5/28

6 Tryby pracy Ogrzewanie WYŁĄCZONE Automatyczne podgrzewanie i ochładzanie zgodnie z wprowadzonym programem automatyczne WY- ŁĄCZENIE ogrzewania w ustawionym okresie wakacyjnym automatyczne WYŁĄCZENIE jeśli pozwala na to temperatura zewnętrzna (funkcja ECO) Ogrzewanie stale ZREDUKOWANE Ogrzewanie stale NORMALNE Ochrona przed zamarzaniem działa we wszystkich trybach pracy Zdalna praca z regulatorem pomieszczeniowym możliwa jest tylko w trybie AUTO Gdy miga przycisk, to regulator uwzględnia w pracy nastawy regulatora pomieszczeniowego W trybie AUTO regulator działa w pełni automatycznie przez cały rok. Siemens Building Technologies b 6/28

7 Włączenie ogrzewania Czy instalacja grzewcza jest gotowa do pracy? Sprawdzić, w jakiej pozycji jest wyłącznik główny. Wcisnąć kilka razy przycisk aż na wyświetlaczu pojawi się godzina i dzień tygodnia. Skorygować je w razie potrzeby. Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować datę. Wcisnąć przycisk aby włączyć tryb AUTO Procedura zmiany nastaw opisana jest na stronach 12 i 21 Podczas uruchomienia regulatora instalator wprowadza praktyczne i sprawdzone nastawy! Siemens Building Technologies b 7/28

8 Przygotowanie c.w.u. Przez przyciśnięcie przycisku przygotowanie c.w.u. jest WŁĄCZANE (przycisk podświetlony) lub WYŁĄCZA- NE (przycisk zgaszony). Gdy przycisk jest podświetlony, regulator podgrzewa c.w.u. w następujących okresach czasu (zależnie od nastaw wprowadzonych przez instalatora): Zgodnie z 2-gim programem przełączania Zgodnie z programem ogrzewania 24 godziny na dobę ( zaznacz krzyżykiem w odpowiednim miejscu) Jeśli w instalacji jest zasobnik c.w.u., można go ręcznie naładować trzymając wciśnięty przycisk dopóki nie zacznie migać (tylko w instalacjach, w których c.w.u. nie jest podgrzewana elektrycznie). Podgrzewanie c.w.u. działa niezależnie od trybu pracy regulatora Podczas okresu wakacyjnego nie ma ogrzewania c.w.u. Siemens Building Technologies b 8/28

9 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu Jeżeli temperatura w pomieszczeniu zawsze jest nieprawidłowa, niezależnie od pogody, należy skorygować ją za pomocą pokrętła: Temperatura w pomieszczeniu za niska: przekręć pokrętło w stronę + Temperatura w pomieszczeniu za wysoka: przekręć pokrętło w stronę Pokrętło nastawcze posiada skalę w C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest nieprawidłowa tylko przy ładnej lub tylko przy zimnej pogodzie, należy skorygować krzywą grzania przy pomocy specjalnych suwaków. Do tego celu dostępne są trzy możliwości zmiany nastaw do wyboru, zależnie od nastaw wprowadzonych przez instalatora. Zmiany nastaw wykonuje się w następująco: Siemens Building Technologies b 9/28

10 Sposób zmiany nastaw Analogowy Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu przy ładnej pogodzie Przesunąć lewy suwak o około 5 C Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu przy zimnej pogodzie Przesunąć prawy suwak o około 5 C Cyfrowy Zmienić nastawę w linii o około 5 C Przez magistralę Skontaktować się z instalatorem ( zaznacz krzyżykiem w odpowiednim miejscu) Zmienić nastawę w linii o około 5 C Skontaktować się z instalatorem Po dokonaniu zmiany nastaw należy odczekać dwa dni, w celu ustabilizowania temperatury w pomieszczeniu! Siemens Building Technologies b 10/28

11 Obchodzenie programu ogrzewania Bez ogrzewania ZREDUKOWANEGO: Wcisnąć przycisk aby wybrać NORMALNY tryb pracy Ogrzewanie ZREDUKOWANE: Wcisnąć przycisk aby wybrać ZREDUKOWANY tryb pracy Należy pamiętać, aby przywrócić normalny program ogrzewania! Regulator pracuje zgodnie z programem ogrzewania tylko wtedy, gdy jest w trybie AUTO Siemens Building Technologies b 11/28

12 Wyświetlanie i zmiana ustawionych wartości Wcisnąć przycisk lub aby wejść w tryb nastaw Nastawy są przypisane do 30 linii: Wybór następnej linii Wybór poprzedniej linii Zmiana nastawy: Zwiększanie Zmniejszanie Wprowadzoną nastawę zatwierdza się przez wybranie następnej linii lub przez wyjście z trybu nastaw Wyjście z trybu nastaw: przez wciśnięcie przycisku żądanego trybu pracy lub przycisku, albo automatycznie po 30 minutach Lista linii nastaw znajduje się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji Działanie przycisków najlepiej sprawdzić zmieniając czas regulatora (patrz strona 21) Siemens Building Technologies b 12/28

13 Ustawianie wartości zadanych temperatury Wybór linii: wciśnij lub Zmiana wartości: wciśnij lub W linii ustawia się wartość zadaną temperatury dla ogrzewania NORMALNEGO (wskazanie ). Nastawa fabryczna: 20 C W linii ustawia się wartość zadaną temperatury dla ogrzewania ZREDUKOWANEGO (wskazanie ). Nastawa fabryczna: 14 C W linii ustawia się wartość zadaną dla zabezpieczenia przed zamarzaniem i wakacji (wskazanie ). Nastawa fabryczna: 10 C Wyjście z trybu nastaw: wybierz żądany tryb pracy. Pamiętać należy o przedmiotach wrażliwych na temperaturę, jak np. rośliny! Siemens Building Technologies b 13/28

14 Zmienianie programu ogrzewania Wybór linii: wciśnij lub Zmiana wartości: wciśnij lub Regulator ma standardowo ustawiony następujący programy ogrzewania: Codziennie 6:00-22:00: ogrzewanie NORMALNE Codziennie 22:00-6:00: ogrzewanie ZREDUKOWANE Można wprowadzić maksymalnie trzy okresy ogrzewania na każdy dzień. Dla każdego okresu należy wprowadzić następujące godziny: początek NORMALNEGO ogrzewania koniec NORMALNEGO ogrzewania Siemens Building Technologies b 14/28

15 Procedura wprowadzania nastaw: 1. W linii wybrać dzień, który ma być zmieniony: 1 = Poniedziałek, 2 = Wtorek, itd. 1-7 = wszystkie dni tygodnia 2. W linii ustawić godzinę początku NORMALNEGO ogrzewania 3. W linii ustawić godzinę końca NORMALNEGO ogrzewania Jeśli wymagane są dodatkowe okresy ogrzewania: 4. W liniach i ustawić godziny początku i końca 2-go okresu ogrzewania 5. W liniach i ustawić godziny początku i końca 3-go okresu ogrzewania Aby usunąć okres ogrzewania, zmieniać nastawę w linii, lub aż na wyświetlaczu pojawi się --:-- Wyjście z trybu nastaw: wybierz żądany tryb pracy. Siemens Building Technologies b 15/28

16 Przykładowy program dobowy z trzema okresami ogrzewania: Ogrzewanie NORMALNE od 7:00 do 12:00, od 14:00 do 18:00 i od 19:00 do 23:00 Jeśli program na weekend ma być inny od pozostałych dni, to najpierw wprowadzić nastawy dla całego tygodnia (1-7) a potem wprowadzić zmiany dla dnia 6 i 7 Siemens Building Technologies b 16/28

17 Definiowanie okresów wakacyjnych Wybór linii: wciśnij lub Zmiana wartości: wciśnij lub Można ustawić maksymalnie osiem okresów wakacyjnych. Pojedynczy okres definiuje się następująco: 1. Linia : Wprowadź numer okresu 2. Linia : Wprowadź datę początku (pierwszy dzień) 3. Linia : Wprowadź datę końca (ostatni dzień) (dostępne po wprowadzeniu nastawy w linii ) Aby usunąć wprowadzoną nastawę, zmieniać nastawę w linii aż na wyświetlaczu pojawi się Po upływie okresu wakacji, jego nastawy są usuwane. Wyjście z trybu nastaw: wybierz żądany tryb pracy. Podczas okresu wakacyjnego nie ma ogrzewanie c.w.u. Przed wprowadzeniem danych dobrze jest przygotować plan wakacji Siemens Building Technologies b 17/28

18 Wyświetlanie i ustawianie temperatury c.w.u. Wybór linii: wciśnij lub Zmiana wartości: wciśnij lub W linii ustawia się wartość zadaną temperatury c.w.u. dla ogrzewania NORMALNEGO. Nastawa fabryczna wynosi 55 C Bieżąca temperatura c.w.u. wyświetlana jest w linii W linii ustawia się wartość zadaną temperatury c.w.u. dla ogrzewania ZREDUKOWANEGO. Nastawa ta wykorzystywana jest w okresach WYŁĄ- CZENIA w wybranym programie ogrzewania. Nastawa fabryczna wynosi 40 C Wyjście z trybu nastaw: wybierz żądany tryb pracy Zbyt wysoka temperatura c.w.u. zwiększa ryzyko poparzenia i powoduje wytwarzanie kamienia kotłowego! Siemens Building Technologies b 18/28

19 Zmienianie drugiego programu przełączania Oprócz programu przełączania z okresami ogrzewania, regulator posiada dodatkowy drugi program przełączania. Instalator przypisał ten program w instalacji do... Nastawy fabryczne są następujące: Codziennie od 6:00 do 22:00: WŁĄCZONE Codziennie od 22:00 do 6:00: WYŁĄCZONE W każdym dniu można ustawić maksymalnie trzy okresy WŁĄCZENIA. Dla każdego okresu WŁĄCZENIA wymagane są następujące godziny: Początek okresu WŁĄCZENIA Koniec okresu WŁĄCZENIA Jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian, postępować zgodnie z poniższą procedurą (analogiczną jak dla programu przełączania z okresami ogrzewania): Siemens Building Technologies b 19/28

20 Wybór linii: wciśnij lub Zmiana wartości: wciśnij lub 1. W linii, wybrać dzień, który ma być zmieniony: 1 = Poniedziałek, 2 = Wtorek, etc. 1-7 = wszystkie dni tygodnia 2. W liniach i ustawić godziny początku i końca 1-go okresu WŁĄCZENIA 3. W liniach i ustawić godziny początku i końca 2-go okresu WŁĄCZENIA 4. W liniach i ustawić godziny początku i końca 3-go okresu WŁĄCZENIA Aby usunąć okres WŁĄCZENIA, zmieniać nastawę w linii, lub aż na wyświetlaczu pojawi się --:-- Wyjście z trybu nastaw: wybierz żądany tryb pracy. Siemens Building Technologies b 20/28

21 Ustawianie zegara Wybór linii: wciśnij lub Zmiana wartości: wciśnij lub 1. Ustawianie bieżącej godziny: Wybrać linię 2. Ustawianie bieżącego dnia tygodnia, daty i roku wykonać w ten sam sposób: Dzień tygodnia w linii (1 = Poniedziałek, 2 = Wtorek, itd.) Data (dzień i miesiąc) w linii Rok w linii Wyjście z trybu nastaw: wybierz żądany tryb pracy. Zmiana czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy jest dokonywana automatycznie. Siemens Building Technologies b 21/28

22 Wskazówki jak oszczędzać bez zmniejszania komfortu Upewnić się, że w ciągu dnia temperatura w pomieszczeniu nie będzie przekraczać 21 C. Każdy stopień powyżej tej wartości podwyższy koszty ogrzewania o 6 do 7 % Przewietrzać dom szybko, z oknami otwartymi na oścież Grzejnikowe zawory termostatyczne w niewykorzystywanych pomieszczeniach ustawić w pozycji ochrony przed zamarzaniem Grzejniki nie powinny być zasłonięte zasłonami, meblami, itp., ponieważ powoduje to redukcję emisji ciepła Zamknięte okiennice, zasłonięte żaluzje itp. zmniejszają straty ciepła w pomieszczeniach Regularnie sprawdzać zużycie energii cieplnej Upewnić się, że wartość zadana temperatury c.w.u. nie jest nadmiernie wysoka Siemens Building Technologies b 22/28

23 Postępowanie w razie awarii Nie działa ogrzewanie: Sprawdzić wyświetlacz. Jeśli pokazuje się ECO (ekonomicznie), ogrzewanie nie jest potrzebne, ponieważ na zewnątrz jest wystarczająco ciepło W pomieszczeniu utrzymywana jest stała temperatura: Sprawdzić tryb pracy regulatora (tylko tryb AUTO zapewnia ochładzanie i ponowne podgrzewanie) Regulator pomieszczeniowy podłączony do regulatora nie działa: Sprawdzić tryb pracy regulatora. Aby regulator pomieszczeniowy mógł oddziaływać na regulator, to regulator musi być w trybie AUTO Żądana temperatura w pomieszczeniu jest osiągana za wcześnie lub za późno: Zmienić program ogrzewania Jeśli budynek jest dobrze izolowany, to czas ochładzania może być długi Siemens Building Technologies b 23/28

24 Awarie, błędy i sterowanie ręczne Jeśli nie ma pewności, sprawdzić: Czy instalacja jest WŁĄCZONA? Czy wszystkie bezpieczniki w instalacji są sprawne? Czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa? Czy nastawy regulatora były zmieniane przez niepowołane osoby? (czas, wartości zadane, itd.) Sprawdzić wyświetlacz. Jeśli pokazuje się ERROR, to w linii odczytać można kod błędu: 10 = błąd czujnika temperatury zewnętrznej 11 = błąd czujnika nasłonecznienia 12 = błąd czujnika wiatru 20 = błąd czujnika temperatury kotła 30 = błąd czujnika temperatury zasilania 40 = błąd czujnika temperatury powrotu 50 = błąd czujnika zasobnika lub 1-go termostatu 52 = błąd czujnika zasobnika lub 2-go termostatu 54 = błąd czujnika temperatury zasilania c.w.u. 60 = błąd czujnika temperatury w pomieszczeniu Siemens Building Technologies b 24/28

25 61 = błąd regulatora pomieszczeniowego 81 = zwarcie na magistrali 82 = jeden adres magistrali przypisany kilka razy 100 = dwa nadrzędne sygnały zegara na magistrali 120 = alarm zasilania 140 = niedostępny adres magistrali lub typ instalacji Powyższe kody błędów są istotne dla serwisu. Jeśli regulator wykorzystuje czujnik temperatury w pomieszczeniu (regulator pomieszczeniowy): Czy czujnik narażony jest na przeciągi, bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, itd.? Czy czujnik jest zakłócany przez źródła ciepła, takie jak ludzie, maszyny, oświetlenie, itd.? Czy czujnik zasłonięty jest meblami, zasłonami, itd.? Czy wszystkie termostatyczne zawory grzejnikowe w pomieszczeniu z czujnikiem są całkowicie otwarte? Siemens Building Technologies b 25/28

26 Gdy sterowanie nie funkcjonuje prawidłowo: Jeżeli źródło ciepła i pompy w dalszym ciągu pracują: wcisnąć przycisk A aby przejść na sterowanie ręczne: Instalacja ogrzewania z zaworem: Zawór może być sterowany ręcznie przyciskiem B (OTWIERANIE) lub C (ZAMYKANIE). Instalacja ogrzewania bez zaworu: Palnik pracuje w sposób ciągły. Dla 2-stopniowego palnika, drugi stopień może być ZAŁĄCZONY i WYŁĄ- CZONY przyciskiem C. Dla palnika modulowanego, sterować można przyciskiem B (OTWIERANIE) lub C (ZA- MYKANIE). Przygotowanie c.w.u.: Pompy obiegu przygotowania c.w.u. pracują ciągle. Jeżeli w instalacji c.w.u. zastosowano zawór mieszający, to można go ręczne przestawić na żądaną pozycję. Wyłączenie sterowania ręcznego: wcisnąć przycisk A lub wybrać żądany tryb pracy regulatora. Siemens Building Technologies b 26/28

27 Źródło ciepła nie pracuje: Palnik został zablokowany. Nacisnąć przycisk reset! Pompa obiegowa i/lub pompa kotła nie pracuje. Sprawdzić bezpieczniki! Rozłączony mechanizm sprzęgający siłownik z zaworem. Zamontować prawidłowo! Jeśli nie można samodzielnie rozwiązać problemu, należy wezwać instalatora. Adres i numer telefonu instalatora: Siemens Building Technologies b 27/28

28 Wartość zadana dla ogrzewania NORMAL. Wartość zadana dla ogrzewania ZREDUK. Wartość zadana dla okresu wakacyjnego / ochrony przed zamarzaniem Dzień tygodnia (1 do 7), do programu ogrzewania do Nastawy programu przełączania Liczba okresów wakacyjnych (1 do 8) Pierwszy dzień okresu wakacji (dzień.miesiąc) Ostatni dzień okresu wakacji (dzień.miesiąc) Krzywa grzania, temperatura zasilania przy +15 C Krzywa grzania, temperatura zasilania przy 5 C Wartość zadana temperatury c.w.u. NORMAL. Bieżąca wartość temperatury c.w.u. Wartość zadana temperatury c.w.u. ZREDUK. to Nastawy dla drugiego programu przełączania to Nastawy zegara (data i godzina) Wskazanie kodu błędu Siemens Building Technologies b 28/28

Sterownik ogrzewania SIGMAGYR RVL470

Sterownik ogrzewania SIGMAGYR RVL470 Sterownik ogrzewania SIGMAGYR RVL470 Instrukcja użytkowania Przegląd...2, 3 Objaśnienia symboli...4 Przycisk Info...5 Tryby pracy...6 Włączanie ogrzewania...7 Nieprawidłowa temperatura w pomieszczeniu...8

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

RVD240 (RVD245) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u. Opis techniczny

RVD240 (RVD245) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u. Opis techniczny RVD240 (RVD245) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u. Opis techniczny Wydanie 3.0 Seria regulatora D CE1P2384pl 27.05.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens Building Technologies HVAC

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 023 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC30 Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 031 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania RDD10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Automatyczne przełączanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

RVD110 / RVD130 (RVD115 / RVD135) Ciepłownicze regulatory c.o. i c.w.u Opis techniczny

RVD110 / RVD130 (RVD115 / RVD135) Ciepłownicze regulatory c.o. i c.w.u Opis techniczny RVD110 / RVD130 (RVD115 / RVD135) Ciepłownicze regulatory c.o. i c.w.u Opis techniczny Wydanie 4.0 Seria regulatora D CE1P2381pl 27.05.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens Building

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

RVD230 (RVD235) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u Opis techniczny

RVD230 (RVD235) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u Opis techniczny RVD230 (RVD235) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u Opis techniczny Wydanie 3.0 Seria regulatora D CE1P2383pl 27.05.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens Building Technologies HVAC Products

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 053 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF30 do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z zaworem rewersyjnym Wyjścia dla 2-stawnych

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET

NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET INSTRUKCJA URUCHOMIENIA USŁUGI w PLATFORMIE e-multifun NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET Strona 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI E-MULTIFUN OPIS PANELU

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD 3 036 Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD z programem tygodniowym i zewnętrznym czujnikiem temperatury (opcja) do instalacji ogrzewania RDE20.1 Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO

MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO C.MG Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 022 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych z nagrzewnicą elektryczną RCC20 Wyjścia dla 2-stawnego siłownika zaworu i nagrzewnicy elektrycznej Wyjścia dla

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 071 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDJ10 Programowalny (program dobowy), do instalacji grzewczych ryby pracy: Automatyczny, Komfort, Energooszczędny i Ochrona przed zamarzaniem Duży wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Synco 700 Regulator uniwersalny RMU7..B Instrukcja obsługi

Synco 700 Regulator uniwersalny RMU7..B Instrukcja obsługi B3144 Synco 700 Regulator uniwersalny RMU7..B Instrukcja obsługi CE1B3144_pl 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

1 Jak używać instrukcji. 2 Instrukcje ogólne. 3 Główne cechy. 4 Instalacja

1 Jak używać instrukcji. 2 Instrukcje ogólne. 3 Główne cechy. 4 Instalacja Zawartość 1 - Jak używać instrukcji 3 2 - Instrukcje ogólne 4 3 - Główne cechy 5 4 - Instalacja 6 5 - Konfiguracja parametrów 10 6 - Wyłączanie 13 7 - Wybieranie trybu pracy 14 8 - Ustawianie zegara i

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Synco 700 Regulator grzewczy RMH760B Regulator kaskady kotłów RMK770 Instrukcja obsługi

Synco 700 Regulator grzewczy RMH760B Regulator kaskady kotłów RMK770 Instrukcja obsługi B3133 Synco 700 Regulator grzewczy RMH760B Regulator kaskady kotłów RMK770 Instrukcja obsługi CE1B3133_pl 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 203 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym (dni tygodnia / weekend), do instalacji grzewczych REV17.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA INFORMACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA QAA 73 Albatros Regulator pokojowy QAA 73 jest przeznaczony do czasowej regulacji temperatury pokojowej systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy

Regulator ciepłowniczy 2 384 Regulator ciepłowniczy do dwóch obiegów grzewczych i, z komunikacją Seria D RVD240 Regulator przeznaczony do stosowania w autonomicznych lub systemowych instalacjach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 021 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC10 Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM OGRZEWANIA/CHŁODZENIA POMPĄ CIEPŁA BIAWAR MULTISPLIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM OGRZEWANIA/CHŁODZENIA POMPĄ CIEPŁA BIAWAR MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM OGRZEWANIA/CHŁODZENIA POMPĄ CIEPŁA BIAWAR MULTISPLIT 8 0/0 SPIS TREŚCI - Miejsce montażu... - Wymagania elektryczne... - Instrukcja bezpieczeństwa... - Prezentacja głównych elementów...

Bardziej szczegółowo

RVL472. Regulator ogrzewania. Instrukcja instalowania

RVL472. Regulator ogrzewania. Instrukcja instalowania Regulator ogrzewania Instrukcja instalowania SIGMAGYR RVL472 1. Instalowanie 1.1 Miejsce instalacji W suchym pomieszczeniu, np. kotłownia Rodzaje montażu: - W panelu sterującym (na wewnętrznej ściance

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy z przygotowaniem c.w.u.

Regulator ciepłowniczy z przygotowaniem c.w.u. 2 526 Regulator ciepłowniczy z przygotowaniem c.w.u. Seria B RVL472 Wielofunkcyjny regulator ogrzewania do zastosowań w budynkach mieszkalnych i użytkowych Dostosowany do: sterowania ogrzewaniem strefowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Pogotowie cieplne (041)

Pogotowie cieplne (041) WSTĘP Węzeł cieplny MEC jest urządzeniem słuŝącym dla potrzeb centralnego ogrzewania i (opcjonalnie) do ogrzewania ciepłej wody uŝytkowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości urządzeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com Podręcznik użytkownika DEVIreg 550 Inteligentny termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 6 2 Ustawienia................ 7 2.1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy

Regulator ciepłowniczy 2 522 Regulator ciepłowniczy Seria B RVL470 Wielofunkcyjny regulator ogrzewania do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Jest regulatorem pogodowym z możliwością uwzględnienia algorytmu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Telestart T100 HTM Polski 2 Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Zakładamy, że

Bardziej szczegółowo

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5 VIKERSØNN CRES manager Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. 1/5 1. EKRAN GŁÓWNY (T.bazowa CO oraz Gradient) od których Temperatura zadana CO jest zależna. UWAGA: Aby podnieść (lub obniżyć)

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 067 RDF310.2, RDF310.21 RDF410.21 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do montażu w puszkach przyłączeniowych do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 042 RCU20 Pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU20 Regulacja ciągła PI Wyjście 3-stawne dla ogrzewania lub chłodzenia Tryby pracy: normalny, energooszczędny i

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika 6 720 868 641 (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 026 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC60.1 Regulacja ciągła PI Wyjście dla 3-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Automatyczne

Bardziej szczegółowo

RVD G2513. Montaż. Miejsce montażu. Montaż elektryczny. Dopuszczalne długości przewodów. Zamocowanie regulatora do podstawy

RVD G2513. Montaż. Miejsce montażu. Montaż elektryczny. Dopuszczalne długości przewodów. Zamocowanie regulatora do podstawy 74 319 723 G2513 pl Instrukcja instalowania Regulator ciepłowniczy dla 1 obiegu grzewczego i RVD25 Niniejszą instrukcję należy przechowywać z regulatorem! Montaż Miejsce montażu W suchym pomieszczeniu,

Bardziej szczegółowo

RVD G2515. Montaż. Miejsce montażu. Montaż elektryczny. Dopuszczalne długości przewodów. Zamocowanie regulatora do podstawy

RVD G2515. Montaż. Miejsce montażu. Montaż elektryczny. Dopuszczalne długości przewodów. Zamocowanie regulatora do podstawy 74 319 727 G2515 pl Instrukcja instalowania Regulator ciepłowniczy dla 2 obiegów grzewczych i RVD26 Niniejszą instrukcję należy przechowywać z regulatorem! Montaż Miejsce montażu W suchym pomieszczeniu,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych

Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych Cena brutto: 181,60 zł Cena netto: 147,64

Bardziej szczegółowo

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c.

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 205 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych lub chłodniczych REV24.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży

Bardziej szczegółowo