/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!"

Transkrypt

1 /2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

2 Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych dyrektyw europejskich. Zgodność z obowiązującymi normami i dyrektywami została udokumentowana. Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał oświadczenia o zgodności z normami znajdują się u producenta. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje dotyczące bezpiecznej i właściwej obsługi sterownika Logamatic Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych! W związku ze stale prowadzonymi pracami rozwojowymi rysunki, opisy działania, kolejność wykonywanych poleceń i dane techniczne mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych. Aktualizacja dokumentacji Jeżeli macie Państwo propozycje dotyczące poprawienia dokumentacji lub stwierdziliście Państwo niezgodności, prosimy o kontakt. 2

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Bezpieczeństwo użytkownika Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki Elementy obsługowe Moduły i ich funkcje Moduł obsługowy MEC Skrócona instrukcja obsługi Nastawienie temperatury pomieszczenia Regulacja przygotowania c.w.u Regulacja pompy cyrkulacyjnej Wyświetlanie parametrów roboczych instalacji Wybór programu standardowego Zmiana programu Wprowadzenie nowego programu grzewczego Wprowadzenie nowego programu przygotowania c.w.u Wprowadzenie nowego programu pracy pompy cyrkulacyjnej Funkcja "Przedłużenie pracy grzewczej/przerwa" Program urlopowy Nastawienie funkcji przełączania trybu pracy lato/zima Zmiana wskazania standardowego Wprowadzenie daty i godziny Test spalin Kalibracja czujnika temperatury pomieszczenia Automatyczny komunikat serwisowy Usterki i ich usuwanie Praca w trybie awaryjnym Protokół nastaw Indeks

4 1 Wprowadzenie 1 Wprowadzenie Sterownik Logamatic 4211 został pomyślany tak, aby można go było rozbudować i w zależności od rodzaju i wielkości instalacji może być wyposażony w dwa dodatkowe moduły funkcyjne. Modułowa budowa umożliwia regulację do czterech obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi, jeżeli przyłączone są wszystkie moduły. Na modułach znajdują się elementy do obsługi ręcznej oraz diody wskazujące stan pracy. Sterownik Logamatic 4211 wyposażony jest ponadto w komplet zabezpieczeń. W wersji podstawowej sterownik Logamatic 4211 posiada: Regulację pracy jednego kotła w zależności od temperatury zewnętrznej Regulację palnika jedno-, dwustopniowego lub modulowanego Regulację bezpośrednio podłączonego obiegu grzewczego bez podmieszania lub regulację pompy kotła Regulację temperatury ciepłej wody oraz realizację funkcji dezynfekcji termicznej Sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody Moduł obsługowy MEC2 Moduł zdalnego sterowania MEC2 jest centralnym elementem obsługi systemu. Zasada obsługi jest prosta: "nacisnąć i pokręcić" Funkcje oraz wartości parametrów roboczych wyświetlane są na wyświetlaczu. Program obsługi dostępny jest w kilkunastu językach, w tym również w języku polskim. Funkcje pokazywane na wyświetlaczu wywoływane są przy pomocy przycisków. Po naciśnięciu przycisku i przytrzymaniu go w tym stanie, można zmienić wartość, obracając pokrętłem. Zwolnienie przycisku powoduje przejęcie nowej nastawy i wprowadzenie jej do pamięci. Jeżeli w ciągu ok. 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność nastawcza, urządzenie powraca automatycznie do wskazania standardowego. W zależności od tego, jakie moduły funkcyjne zostały zastosowane, sterownik Logamatic 4211 posiada następujące funkcje: 7-kanałowy zegar sterujący z programem tygodniowym Automatyczne nastawianie czasu na podstawie radiowego sygnału zegarowego Automatyczne przełączanie trybu pracy lato/zima Przygotowanie ciepłej wody 30 minut przed włączeniem ogrzewania Priorytetowe włączanie podgrzewania ciepłej wody Program urlopowy Funkcja "przedłużenie pracy grzewczej/przerwa" Funkcja ochrony przed zamarzaniem 8 standardowych programów do wyboru. Jeżeli żaden z programów fabrycznych nie odpowiada wymaganiom użytkownika, istnieje możliwość wprowadzenia własnego programu. 3-minutowy wybieg pomp obiegowych i pompy ładującej zasobnik c.w.u., w zależności od warunków pracy Ochrona przed wykraplaniem się kondensatu Test spalin Automatyczna adaptacja charakterystyki grzewczej Automatyczna optymalizacja czasowa włączania iwyłączania Wybór między regulacją wg temperatury zewnętrznej lub wewnętrznej 4

5 Bezpieczeństwo użytkownika 2 2 Bezpieczeństwo użytkownika 2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Sterownik Logamatic 4211 przeznaczony jest do regulowania i kontrolowania pracy instalacji grzewczych w domach wielorodzinnych, budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach. 2.2 Wskazówki, których należy przestrzegać Sterowniki należy użytkować tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w należytym stanie technicznym. Użytkownik powinien zostać szczegółowo poinstruowany w zakresie obsługi urządzenia przez firmę instalacyjną. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Użytkownik może dokonywać ustawień i zmian wartości tylko tych parametrów pracy, które podano w niniejszej instrukcji. Zmiana nastaw innych parametrów powoduje zmodyfikowanie programów sterujących instalacją grzewczą i może prowadzić do zakłóceń w jej funkcjonowaniu. Prace konserwacyjne, naprawy i diagnozowanie usterek należy zlecić tylko autoryzowanemu serwisowi. NIEBEZPIECZEŃSTWO! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Instalacja elektryczna pod napięciem. Nie wolno otwierać sterownika. W razie niebezpieczeństwa odłączyć instalację grzewczą od napięcia sieciowego przy pomocy wyłącznika awaryjnego znajdującego się przed kotłownią lub odciąć ją od sieci elektrycznej za pośrednictwem bezpiecznika głównego budynku. Zakłócenia w pracy instalacji grzewczej powinny być niezwłocznie usunięte przez firmę instalacyjną. NIEBEZPIECZEŃSTWO! UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ W trakcie dezynfekcji termicznej ciepła woda podgrzewana jest zgodnie znastawą fabryczną do temperatury 70 C (czas włączenia: w nocy we wtorek o godzinie 1:00). Nastawiony fabrycznie czas włączenia może w razie potrzeby (praca w systemie zmianowym) zostać zmieniony przez firmę instalacyjną. Jeżeli w obiegu ciepłej wody użytkowej nie zostały zainstalowane termostatycznie regulowane zawory mieszające, to w czasie realizacji funkcji dezynfekcji termicznej należy korzystać z ciepłej wody tylko po jej podmieszaniu z zimną wodą. Woda o temperaturze powyżej 60 C może być przyczyną poparzeń, z tego względu należy dowiedzieć się w firmie instalacyjnej, jaka temperatura ciepłej wody została nastawiona. USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku zamarznięcia. Instalacja grzewcza narażona jest podczas mrozu na zamarznięcie, jeżeli nie znajduje się w ruchu, np. w przypadku wyłączenia awaryjnego. Instalacja grzewcza powinna być przez cały czas włączona. W przypadku wystąpienia usterek należy poinformować firmę instalacyjną. 5

6 2 Bezpieczeństwo użytkownika 2.3 Czyszczenie sterownika Sterownik należy czyścić tylko przy użyciu wilgotnej ściereczki. 2.4 Usuwanie/utylizacja Materiał opakowaniowy sterownika należy usunąć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Do wymiany baterii litowej w module CM431 uprawniona jest wyłącznie firma instalacyjna. 6

7 Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki 3 3 Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki Technika regulacyjna firmy Buderus gwarantuje użytkownikom firmowych urządzeń grzewczych optymalny komfort oraz liczne możliwości techniczne przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego zużycia energii i prostej obsłudze. Uwzględnienie wymienionych poniżej wskazówek umożliwia oszczędność energii oraz, co za tym idzie, kosztów, przy zapewnieniu ochrony środowiska. Podczas pierwszego uruchomienia instalacji przez firmę serwisową, jej kompetentny pracownik powinien udzielić użytkownikowi szczegółowego instruktażu. Wszystkie wątpliwości lub niejasności należy od razu zgłaszać instalatorowi. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać jego instrukcję obsługi. Instalacja powinna zostać dostosowana do własności cieplnych ogrzewanego domu. Należy regularnie wykonywać przeglądy konserwacyjne instalacji grzewczej. W zimnych porach roku pomieszczenia należy wietrzyć krótko i intensywnie. W ten sposób unika się nadmiernego ich wyziębienia. Należy sprawdzać ustawienia zaworów termostatycznych w poszczególnych pomieszczeniach. Nie należy nastawiać temperatury pomieszczeń iciepłej wody wyżej niż jest to konieczne. Należy sprawdzać, czy standardowe czasy przełączania (praca w trybie dziennym i nocnym), dotyczące ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody, odpowiadają przyzwyczajeniom użytkowników. Program standardowy można dostosować do potrzeb użytkowników. W okresach przejściowych należy korzystać zmożliwości nastawienia przełączania trybu letniego/zimowego. Nie należy zbyt często zmieniać nastaw temperatury w pomieszczeniach i temperatury ciepłej wody. Wszystkie zmiany nastaw temperatury są skuteczne dopiero po pewnym czasie. Jeżeli dana nastawa nie dała pożądanego efektu, należy ją skorygować dopiero następnego dnia. Przyjemny klimat pomieszczenia nie zależy tylko od temperatury, ale także od wilgotności powietrza. Im bardziej suche jest powietrze, tym bardziej zimno wydaje się być w pomieszczeniu. Rośliny mogą poprawić wilgotność powietrza w pomieszczeniu. 7

8 4 Elementy obsługowe 4 Elementy obsługowe Z L Ogranicznik temperatury maksymalnej STB Regulator temperatury wody w kotle Bezpiecznik F1 Przyłącze zewnętrznych urządzeń serwisowych imec2 Przełącznik pracy awaryjnej palnika Włącznik główny Rys. 1 Elementy obsługowe Pozycja montażowa: 1 A B 2 Moduł: FM442 ZM422 MEC2 (CM431) FM442 Obieg grzewczy 1 Palnik Obieg grzewczy 2 Obieg grzewczy 0 Kocioł/ Ciepła woda/ Pompa cyrkulacyjna Moduł obsługowy MEC2 Obieg grzewczy 3 Obieg grzewczy 4 Rys. 2 Montaż modułów w sterowniku 8

9 Moduły i ich funkcje 5 5 Moduły i ich funkcje Podane zostały przy tym wszystkie moduły wchodzące w skład wyposażenia sterownika Logamatic 4211 lub możliwe do zainstalowania. Moduł obsługowy MEC2 Moduł kontrolny CM431 Na kolejnych stronach znajdują się informacje omodułach, które można zainstalować. Logamatic 4211 O O Tab. 1 Moduł Moduł centralny ZM422 Sterownik palnika, 1 obieg grzewczy + 1 obieg ciepłej wody Moduł funkcyjny FM441 1 obieg grzewczy + 1 obieg ciepłej wody Moduły i ich funkcje Moduł funkcyjny FM442 2 obiegi grzewcze Moduł funkcyjny FM443 Obieg solarny Moduł funkcyjny FM445 LAP/LSP (System ładowania) Moduł funkcyjny FM446 Interfejs EIB Moduł funkcyjny FM448 Zbiorcza sygnalizacja zakłóceń Moduł dodatkowy ZM426 Dodatkowy ogranicznik temperatury max. O X X X X X X X O = Wyposażenie podstawowe X = Wyposażenie dodatkowe = Kombinacja/montaż nie są możliwe WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA To, jakie menu będą wyświetlane na module obsługowym MEC2, zależy od tego, jakie moduły zainstalowano i jakie ustawienia zostały wybrane. 9

10 5 Moduły i ich funkcje Moduł regulacji palnika, obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody ZM422 Moduł ZM 422 należy do podstawowego wyposażenia sterownika Logamatic Przełączniki ręczne znajdujące się na module służą jedynie do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), na module MEC2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 oznaczająca usterkę. Z L Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w czasie krótkiej nieobecności. Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcje sterowania palnika Przycisk "Test spalin" Q do wykonywania testu spalin Nacisnąć przycisk "Test spalin" przez kilka sekund. Układ regulacji obiegu grzewczego pracuje przez 30 minut z podwyższoną temperaturą zasilania. Podczas trwania testu spalin migają na przemian lampki kontrolne sygnalizujące 0 zakłócenia oraz 1 pracę w trybie letnim. Aby przerwać test, należy ponownie nacisnąć przycisk "Test spalin". Przełącznik ręczny trybu pracy palnika 2 Przełącznik ręczny powinien być zawsze ustawiony w pozycji AUT. Położenia 0, sterowanie ręczne oraz max. I + II są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych serwisantów. Palnikiem można sterować bezpośrednio przy pomocy przycisków sterowania ręcznego. Rys. 3 ZM422 Wskazanie 0 Usterka ogólna, np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty usterek wyświetlane są w formie tekstu na module obsługowym MEC2. Lampki kontrolne funkcji palnika Wskazanie 9 Usterka palnika Wskazanie A Palnik pracuje Wskazanie U Wskazanie Zwiększenie mocy pracy Wskazanie modulacyjnej V Zmniejszenie mocy pracy modulacyjnej Lampki kontrolne do funkcji sterowania obiegu grzewczego 0 i obiegu ciepłej wody użytkowej Wskazanie 1 Obieg grzewczy 0 w trybie pracy letniej Wskazanie 8 Obieg grzewczy 0 lub pompa kotła pracuje Wskazanie 8 L Pompa ładująca zasobnik pracuje Wskazanie 8 Z Pompa cyrkulacyjna pracuje 10

11 Moduły i ich funkcje 5 3: W przypadku palników jednoi dwustopniowych załączany jest jedynie pierwszy stopień palnika jako podstawowy stopień mocy. Drugi stopień pozbawiony jest napięcia. Powrót do pozycji wyjściowej siłownika palnika jest niemożliwy. W przypadku palników modulowanych możliwe jest bezstopniowe zwiększanie mocy palnika przyciskiem 5 oraz bezstopniowe zmniejszanie jego mocy przyciskiem 6. AUT: Palnik pracuje w trybie sterowania automatycznego. 0: Palnik jest wyłączony. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy awaryjny przełącznik pracy palnika znajduje się w położeniu 4. max. I+II: Palnik pracuje stale z maksymalną mocą. Funkcja sterowania obiegu grzewczego i procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej Przełącznik ręcznego sterowania obiegu grzewczego i przygotowania c.w.u.b Przełącznik ręczny powinien być zawsze ustawiony w pozycji AUT. Położenia 0 i sterowanie ręczne są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 3: Załączony zostaje obieg grzewczy 0 lub pompa obiegu kotłowego oraz pompa ładująca zasobnik. AUT: Obieg grzewczy 0 lub obieg kotłowy i obieg ciepłej wody pracują w trybie sterowania automatycznego. 0: Wyłączone są tylko pompy: obiegu grzewczego lub kotłowego oraz pompa ładująca zasobnik i pompa cyrkulacyjna. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane funkcje. 11

12 5 Moduły i ich funkcje Moduł sterowania obiegu grzewczego FM442 Moduł funkcyjny FM442 steruje dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi z zaworem mieszającym. Można zamontować max. dwa takie moduły w sterowniku. Przełączniki ręczne znajdujące się na module służą jedynie do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych. Jeżeli przełącznik ręczny B nie znajduje się wpołożeniu AUT (automatyka), na module MEC2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 oznaczająca usterkę. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w czasie krótkiej nieobecności. Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcja sterowania obiegu grzewczego Przełącznik ręczny trybu pracy obiegu grzewczegob Rys. 4 FM442 3: Włącza się pompa obiegu grzewczego. Organ nastawczy obiegu grzewczego można obsługiwać ręcznie. AUT: Obieg grzewczy pracuje w trybie sterowania automatycznego. 0: Tylko pompa obiegu grzewczego jest wyłączona. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Wskazanie 0 Usterka ogólna, np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty usterek wyświetlane są w formie tekstu na module obsługowym MEC2. Lampki kontrolne dla funkcji sterowania obiegu grzewczego Wskazanie Wskazanie Wskazanie Wskazanie 1 Obieg grzewczy w trybie pracy letniej 8 Pompa obiegu grzewczego pracuje U Zawór mieszający otwiera się V Zawór mieszający zamyka się 12

13 Moduł obsługowy MEC2 6 6 Moduł obsługowy MEC2 Moduł obsługowy MEC2 Pokrętło nastawcze Temp. zasilania 45 C Temp. zewnętrzna 10 C Radiowy sygnał zegarowy Wyświetlacz Stała praca grzewcza Automatyczna praca grzewcza sterowana zegarem Stała praca grzewcza z obniżonymi parametrami Ustawianie dnia tygodnia Wprowadzenie dni urlopowych Wybór wskazania standardowego Zadana temp. pomieszczenia Wprowadzenie temp. ciepłej wody/doładowanie Nastawianie godziny Zmiana wartości temperatury Przełączanie trybu letniego/zimowego Powrót do wskazania standardowego Wybór programu Wybór obiegów grzewczych/obiegu ciepłej wody Rys. 5 Moduł obsługowy MEC2 13

14 7 Skrócona instrukcja obsługi 7 Skrócona instrukcja obsługi Uruchomienie Należy sprawdzić, czy przełączniki ręczne na sterowniku i na zastosowanych modułach są ustawione w położeniu AUT. Włącznik sterownika należy ustawić w pozycji R. Następuje inicjacja pracy modułu obsługowego MEC2. Dane znajdujące się w sterowniku porównywane są z danymi, które posiada moduł MEC2. Po chwili wyświetlacz modułu obsługowego MEC2 wyświetla wskazanie standardowe ustawione fabrycznie. Wyłączenie z ruchu Ustawić wyłącznik sterownika w pozycji T. W razie niebezpieczeństwa należy wyłączyć zasilanie elektryczne instalacji za pomocą wyłącznika awaryjnego, znajdującego się przed kotłownią. Nastawienie temperatury pomieszczenia dla wszystkich obiegów grzewczych przyporządkowanych do modułu MEC2 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Obiegi grzewcze sterowane modułem MEC2 należy wybierać jako "obiegi zmec". W przypadku obiegów grzewczych bez modułu MEC2 należy wybrać "obieg grzewczy i numer obiegu grzewczego" lub "nazwa obiegu grzewczego i numer obiegu grzewczego". Nastawienie temperatury dziennej pomieszczenia Przy zamkniętej pokrywie nacisnąć i zwolnić przycisk E. Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się żądana wartość dziennej temperatury pomieszczenia. Nacisnąć przycisk D. Nastawienie temperatury nocnej pomieszczenia Przy zamkniętej pokrywie nacisnąć i zwolnić przycisk F. pojawi się żądana wartość nocnej temperatury pomieszczenia. Nacisnąć przycisk D. 14

15 Skrócona instrukcja obsługi 7 Nastawienie temperatury pomieszczenia dla obiegów grzewczych bez zdalnego sterowania Obiegi grzewcze nie są przyporządkowane do modułu MEC2. Nastawienie temperatury c.w.u. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk I. Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądana wartość temperatury ciepłej wody. Zwolnić przycisk I. Nastawienie temperatury dziennej w pomieszczeniu Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądany obieg grzewczy. Zwolnić przycisk C. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk E. Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się żądana wartość dziennej temperatury pomieszczenia. Zwolnić przycisk E. Nacisnąć przycisk D. Nastawienie temperatury nocnej pomieszczenia Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądany obieg grzewczy. Zwolnić przycisk C. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk F. pojawi się żądana wartość nocnej temperatury pomieszczenia. Zwolnić przycisk F. Nacisnąć przycisk D. Nastawienie temperatury pomieszczenia dla obiegów grzewczych wyposażonych w inne moduły zdalnego sterowania Patrz: oddzielne instrukcje obsługi modułu zdalnego sterowania. 15

16 7 Skrócona instrukcja obsługi Nastawienie przełączenia trybu pracy lato/zima Przed wywołaniem funkcji przełączania na tryb letni/zimowy należy wybrać żądany obieg grzewczy. Można wybrać pojedynczy obieg grzewczy albo wszystkie obiegi grzewcze przyporządkowane do modułu MEC2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądany obieg grzewczy. Zwolnić przycisk C. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk H. Obracać pokrętłem, aż wyświetli się wartość temperatury zewnętrznej, poniżej której powinno się włączyć ogrzewanie. Zwolnić przycisk H. Zmiana trybu pracy Tryby pracy obiegów grzewczych przyporządkowanych modułowi MEC2 zmienia się przy zamkniętej pokrywie klawiatury. Przy zamkniętej pokrywie nacisnąć i zwolnić przycisk E. Instalacja grzewcza pracuje stale w trybie dziennym na poziomie ustawionym dla tego trybu temperatury pomieszczenia. Przy zamkniętej pokrywie nacisnąć i zwolnić przycisk F. Instalacja grzewcza pracuje stale w trybie nocnym wg obniżonych parametrów. Przy zamkniętej pokrywie nacisnąć i zwolnić przycisk D. Instalacja pracuje w trybie automatycznym wg nastawionego programu sterującego. 16

17 Nastawienie temperatury pomieszczenia 8 8 Nastawienie temperatury pomieszczenia dla wszystkich obiegów grzewczych przyporządkowanych do modułu MEC2 Podczas instalacji firma instalacyjna ustala, które obiegi grzewcze powinny być sterowane przy pomocy modułu MEC2. Te obiegi grzewcze nazywane są "obiegami z MEC". Temperaturę pomieszczenia dla "obiegów z MEC" nastawia się pokrętłem nastawczym. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Zmiana temperatury dotyczy wszystkich obiegów grzewczych przyporządkowanych do modułu obsługowego MEC2. Jeżeli zostanie wybrany jeden obieg grzewczy i zostanie podjęta próba ustawienia temperatury pomieszczenia przy pomocy przycisku G, pojawi się komunikat błędu: "Ustawienie nie jest możliwe, należy wybrać obiegi grzewcze z MEC". Ustawienie fabryczne: Temperatura dzienna pomieszczenia: Temperatura nocna pomieszczenia: 21 C 17 C Nastawienie nie jest mozliw. Obiegi z MEC wybrac Obracać pokrętłem nastawczym przy zamkniętej pokrywie klawiatury i bez naciskania dodatkowych przycisków, aż do ustawienia żądanej wartości temperatury pomieszczenia. Temperaturę pomieszczenia można nastawiać co jeden stopień w zakresie od 11 C do 30 C. Zadaną wartość temperatury pokazuje świecąca się dioda przy pokrętle. Jeżeli temperatura jest niższa niż 15 C lub wyższa niż 25 C, dodatkowo zapala się dioda lub +. 17

18 8 Nastawienie temperatury pomieszczenia Nastawienie temperatury dziennej pomieszczenia Aby zmienić wartość zadaną temperatury dziennej pomieszczenia w czasie, gdy instalacja grzewcza pracuje w trybie nocnym, należy najpierw zmienić tryb pracy instalacji na dzienny. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk E. Obracać pokrętłem nastawczym, aż do ustawienia żądanej wartości temperatury dziennej pomieszczenia. Zwolnić przycisk E. Aby instalacja pracowała w trybie automatycznym: Nacisnąć przycisk D. Temp.pom.zadana 21 C stale dzien Nastawienie temperatury nocnej pomieszczenia Aby zmienić temperaturę nocną pomieszczenia podczas pracy instalacji grzewczej w trybie dziennym, należy najpierw zmienić tryb pracy instalacji na nocny. Temperatura nocna zależy od "rodzaju obniżenia", ustawianego na poziomie serwisowym. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "regulacja wg temperatury pomieszczenia", instalacja grzewcza załączy się dopiero wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej wartości temperatury nocnej pomieszczenia i będzie pracować do osiągnięcia tej wartości. Rodzaju obniżenia "regulacja wg temperatury pomieszczenia" nie można zastosować bez modułu zdalnego sterowania. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "regulacja wg temperatury zewnętrznej", instalacja grzewcza załączy się wtedy, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawionej wartości i będzie pracować do osiągnięcia nocnej temperatury pomieszczenia. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "wyłączone", nie będzie można nastawić temperatury nocnej pomieszczenia. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "zredukowanie", instalacja grzewcza utrzymuje zadany poziom temperatury nocnej pomieszczenia, pracując z obniżonymi parametrami. Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona do momentu spadku temperatury poniżej zadanej temperatury pomieszczenia lub temperatury zewnętrznej. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk F. Obracać pokrętłem nastawczym, aby ustawić żądaną wartość temperatury nocnej pomieszczenia. Zwolnić przycisk F. Aby instalacja pracowała w trybie automatycznym: Nacisnąć przycisk D. Temp.pom.zadana 17 C stale noc 18

19 Nastawienie temperatury pomieszczenia 8 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla obiegów grzewczych bez zdalnego sterowania Temperaturę pomieszczenia dla wszystkich obiegów grzewczych nieposiadających zdalnego sterowania ustawia się w następujący sposób: Otworzyć pokrywę klawiatury. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądany obieg grzewczy. Zwolnić przycisk C. Nastawienie temperatury dziennej pomieszczenia Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk E. Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się żądana wartość dziennej temperatury pomieszczenia. Zwolnić przycisk E. Wartość została wprowadzona do pamięci. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 Temp.pom.zadana 21 C stale dzien W przypadku obiegów grzewczych o stałej regulacji (stałotemperaturowych), np. instalacji wentylacyjnych, ogrzewania basenu, nastawienie temperatury pomieszczenia nie jest możliwe. Nastawienie temperatury nocnej pomieszczenia Aby zmienić temperaturę nocną pomieszczenia podczas pracy instalacji grzewczej w trybie dziennym, należy najpierw zmienić tryb pracy instalacji na nocny. Temperatura nocna pomieszczenia zależy od "rodzaju obniżenia", ustawianego na poziomie serwisowym. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "regulacja wg temperatury pomieszczenia", instalacja grzewcza załączy się dopiero wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej wartości temperatury nocnej pomieszczenia i będzie pracować do osiągnięcia tej wartości. Rodzaju obniżenia "regulacja wg temperatury pomieszczenia" nie można zastosować bez modułu zdalnego sterowania. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "regulacja wg temperatury zewnętrznej", instalacja grzewcza załączy się wtedy, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawionej wartości i będzie pracować do osiągnięcia nocnej temperatury pomieszczenia. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "Wyłączenie", nie będzie można nastawić temperatury nocnej pomieszczenia. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "Zredukowanie", instalacja grzewcza utrzymuje zadany poziom temperatury nocnej pomieszczenia, pracując z obniżonymi parametrami. 19

20 8 Nastawienie temperatury pomieszczenia Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona do momentu spadku temperatury poniżej zadanej temperatury pomieszczenia lub temperatury zewnętrznej. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk F. pojawi się żądana wartość nocnej temperatury pomieszczenia. Zwolnić przycisk F. Wartość została wprowadzona do pamięci. Temp.pom.zadana 17 C stale noc Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla obiegów grzewczych z innym modułem zdalnego sterowania Temperatura pomieszczenia dla wszystkich obiegów grzewczych, którym podczas instalacji przyporządkowano moduł zdalnego sterowania bez wyświetlacza, musi być ustawiona przy pomocy tego modułu. Próba nastawienia temperatury pomieszczenia przy pomocy przycisku G powoduje wyświetlenie pokazanego obok komunikatu błędu. Nastawienie nie jest mozliw. inny Obsluga zdalna 20

21 Regulacja przygotowania c.w.u. 9 9 Regulacja przygotowania c.w.u. Sterownik jest fabrycznie tak ustawiony, że przygotowanie ciepłej wody użytkowej rozpoczyna się 30 minut przed włączeniem obiegów grzewczych. Rozpoczęcie przygotowania ciepłej wody użytkowej można uzależnić od pracy obiegu grzewczego lub określić przy pomocy indywidualnego programu czasowego ("Program ciepłej wody"). Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze pracują z obniżonymi parametrami lub znajdują się w trybie pracy urlopowej, to ciepła woda użytkowa nie jest przygotowywana w trybie automatycznym. Nastawienie temperatury c.w.u. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk I. pojawi się żądana wartość temperatury ciepłej wody. Zwolnić przycisk I. Temperatura ciepłej wody została wprowadzona do pamięci. Ciepla woda zadana 60 C Dogrzanie c.w.u. Jeżeli miga lampka kontrolna w przycisku, oznacza to, że temperatura ciepłej wody spadła poniżej nastawionej wartości i w razie potrzeby należy wodę dogrzać. Nacisnąć przycisk I. Zielona dioda będzie migać tak długo, aż zasobnik zostanie doładowany. W czasie doładowywania pompa cyrkulacyjna pracuje bez przerwy. Włączenie pompy cyrkulacyjnej Jeżeli ciepła woda ma jeszcze zadaną temperaturę, naciśnięcie przycisku I włącza tylko pompę cyrkulacyjną. Ciepla woda zmierzona Doladowanie Cyrkulacja pompa pracuje 3minuty 55 C Jeżeli funkcja ta została włączona przypadkowo, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk I. Doładowanie zostaje przerwane. Ciepla woda zmierzona Doladowanie przerwane 55 C 21

22 9 Regulacja przygotowania c.w.u. Nastawienie pracy ciągłej Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. pojawi się opcja "Ciepła woda". Zwolnić przycisk C. Nacisnąć przycisk E. Ciepła woda użytkowa jest teraz przygotowywana przez całą dobę. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane jest wskazanie standardowe. Wybor obiegu grz Ciepla woda Ciepla woda zadana 55 C praca ciagla Wyłączenie przygotowywania c.w.u. Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. pojawi się opcja "Ciepła woda". Zwolnić przycisk C. Nacisnąć przycisk F. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej zostało wyłączone. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane jest wskazanie standardowe. Nastawienie trybu automatycznego Ciepla woda wyl. Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. pojawi się opcja "Ciepła woda". Zwolnić przycisk C. Nacisnąć przycisk D. Funkcja przygotowania ciepłej wody użytkowej realizowana jest w trybie automatycznym. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane jest wskazanie standardowe. Ciepla woda Automatyka Dzien 22

23 Regulacja pompy cyrkulacyjnej Regulacja pompy cyrkulacyjnej Sterownik jest fabrycznie tak ustawiony, że pompa cyrkulacyjna włącza się 30 minut przed włączeniem obiegów grzewczych. Początek pracy pompy cyrkulacyjnej można ustawić w zależności od pracy obiegu grzewczego lub przy pomocy własnego programu czasowego. Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze pracują z obniżonymi parametrami lub znajdują się w urlopowym trybie pracy, to pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Ustawienie na stałe pracy przerywanej Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się opcja "Cyrkulacja". Zwolnić przycisk C. Nacisnąć przycisk E. Pompa cyrkulacyjna pracuje stale w trybie przerywanym. Przy ustawieniu fabrycznym pompa załącza się 2 razy na godzinę na 3 minuty. Częstotliwość załączania pompy na godzinę może zmienić wyłącznie firma instalacyjna na poziomie serwisowym. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane jest wskazanie standardowe. Wybor obiegu grz Cyrkulacja Cyrkulacja praca ciagla Wyłączenie pompy cyrkulacyjnej Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się opcja "Cyrkulacja". Zwolnić przycisk C. Nacisnąć przycisk F. Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane jest wskazanie standardowe. Cyrkulacja wyl. 23

24 10 Regulacja pompy cyrkulacyjnej Nastawienie trybu automatycznego Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się opcja "Cyrkulacja". Zwolnić przycisk C. Nacisnąć przycisk D. Pompa cyrkulacyjna pracuje w trybie automatycznym. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane jest wskazanie standardowe. W trybie automatycznym pompa cyrkulacyjna pracuje w sposób przerywany. Przy ustawieniu fabrycznym pompa załącza się 2 razy na godzinę na 3 minuty. Cyrkulacja Automatyka Częstotliwość załączania pompy na godzinę może zmienić wyłącznie firma instalacyjna na poziomie serwisowym. Dezynfekcja termiczna W trakcie dezynfekcji termicznej woda jest raz w tygodniu podgrzewana do temperatury niezbędnej do zabicia bakterii z rodzaju Legionella. Zarówno pompa ładująca zasobnik jak i pompa cyrkulacyjna podczas dezynfekcji termicznej pracują bez przerwy. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO! gorącą wodą z obiegu ciepłej wody instalacji grzewczej, jeżeli nie jest on wyposażony w zawór mieszający regulowany termostatem. Podczas lub bezpośrednio po zakończeniu dezynfekcji termicznej należy używać tylko wody ciepłej podmieszanej z wodą zimną. 24

25 Wyświetlanie parametrów roboczych instalacji Wyświetlanie parametrów roboczych instalacji Wyświetlenie wartości parametrów roboczych Przy pomocy tej funkcji możliwe jest szybkie uzyskanie informacji o aktualnych parametrach roboczych instalacji. Wartości parametrów roboczych odnoszą się zawsze do wybranego obiegu grzewczego. Jeżeli moduł obsługowy MEC2 połączony jest ze sterownikiem, standardowo wyświetlana jest temperatura kotła i temperatura zewnętrzna. Obracać w prawo pokrętłem nastawczym przy otwartej pokrywie klawiatury i bez naciskania dodatkowych przycisków. Stan pracy 1. stopnia palnika oraz liczba godzin pracy palnika Obracając dalej pokrętłem, można kolejno wyświetlić następujące parametry robocze: Stan pracy 2. stopnia palnika i liczba godzin pracy palnika (tylko dla palników dwustopniowych) Zużycie dzienne - aktualne, wczoraj, przedwczoraj Zużycie tygodniowe aktualne, przed tygodniem, przed dwoma tygodniami Zużycie roczne aktualne, przed rokiem, przed dwoma laty Zmierzona i maksymalna temperatura spalin Zmierzona temperatura pomieszczenia dla danego obiegu grzewczego (nie będzie to możliwe, jeżeli moduł MEC2 jest zamontowany na sterowniku) Nastawiona temperatura pomieszczenia dla danego obiegu grzewczego Tryb pracy obiegu grzewczego Zmierzona temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego Zmierzona temperatura ciepłej wody Nastawiona temperatura ciepłej wody Tryb pracy obiegu ciepłej wody Tryb pracy pompy cyrkulacyjnej i tryb pracy pompy ładującej zasobnik Temp. kotla Temp.zewnetrzna Palnik 1 stopien godziny pracy 56 C -10 C zal. 1:00 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wartości zużycia służą tylko i wyłącznie do celów porównawczych i nie mogą być używane do obliczeń. Wartości parametrów roboczych obiegów grzewczych są wyświetlane tylko wtedy, jeżeli uprzednio zostały wybrane te obiegi grzewcze. Wartości zużycia są wyświetlane tylko wtedy, jeżeli uprzednio została wybrana ta funkcja. 25

26 12 Wybór programu standardowego 12 Wybór programu standardowego Programem standardowym jest ustawiony fabrycznie program sterujący z typowymi czasami przełączania. Do wyboru jest osiem programów standardowych (patrz Zestawienie programów standardowych, strona 29). Fabrycznie ustawiony jest program "Rodzina". Programy standardowe można stosować oddzielnie dla poszczególnych obiegów grzewczych. Można zmieniać lub dodawać czasy przełączania programów standardowych i w ten sposób ustawić własny program, odpowiadający indywidualnym potrzebom. Wybór programu "Nowy" powoduje usunięcie wszystkich wcześniej wprowadzonych czasów przełączania i daje możliwość samodzielnego wprowadzenia danych, tworzących własny program. Jeżeli nie zostanie podany żaden czas przełączania ani wprowadzony żaden program, to instalacja grzewcza będzie pracować stale w trybie dziennym. Dla każdego obiegu grzewczego można ustawić oddzielny, dowolny program zgodnie z potrzebami użytkownika. Program ustawiony przez użytkownika zapisywany i wyświetlany jest pod nazwą "Własny" i "Numer obiegu grzewczego". WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Nastawienie nie jest mozliw. pojedyncz obieg wybrac Funkcja ta nie jest możliwa, jeżeli wybrano "Obiegi z MEC". Aby zmiana programu była możliwa, należy wybrać pojedynczy obieg grzewczy jako "obieg grzewczy i numer obiegu grzewczego" lub "nazwa obiegu grzewczego i numer obiegu grzewczego". 26

27 Wybór programu standardowego 12 Wybór programu standardowego Przykład: obieg grzewczy 2 ma pracować wg programu standardowego "Wieczór". Otworzyć pokrywę klawiatury. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C, jeżeli nie wyświetli się "Obieg grzewczy 2". pojawi się "Obieg grzewczy 2". Zwolnić przycisk C. Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez krótką chwilę informacja "Obieg grzewczy 2". Zegar sterujacy Obieg grzewczy 2 Następnie na wyświetlaczu pojawi się obraz z programami, które można wybrać oraz z ostatnio wybranym programem. W przykładzie jest to program "Rodzina": nazwa programu zaczyna migać. Zegar sterujacy Wybor programu Rodzina 27

28 12 Wybór programu standardowego pokaże się żądany program standardowy. W przykładzie "Wieczór". Zegar sterujacy Wybor programu Wieczor Zwolnić przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa programu i pierwszy czas przełączania. Obracając pokrętłem nastawczym, można wyświetlić po kolei wszystkie czasy przełączania i w razie potrzeby zmienić je. Program-Wieczor poniedzialek o 06:30 21 C Więcej o zmianie czasów przełączania w rozdziale: "Zmiana programu standardowego". Powrót do wskazań standardowych Nacisnąć przycisk K. Instalacja grzewcza pracuje teraz w wybranym dla obiegu grzewczego 2 programie "Wieczór". Aby wybrać jeden z programów standardowych dla innych obiegów grzewczych, należy postępować tak jak w przykładzie. 28

29 Wybór programu standardowego 12 Zestawienie programów standardowych Jeżeli program standardowy "Rodzina" nie odpowiada potrzebom użytkownika, można wybrać jeden z siedmiu innych programów standardowych. Tryb dzienny Tryb dzienny Tryb dzienny Nazwa programu Dzień Zał. Wył. Zał. Wył. Zał. Wył. Rodzina pn. czw. pt. sob. niedz. 5:30 5:30 6:30 7:00 22:00 23:00 23:30 22:00 Rano praca na pierwszą zmianę Wieczór praca na drugą zmianę Przedpołudnie praca na pół etatu przed południem Popołudnie praca na pół etatu po południu Południe w południe w domu Samotni pn. czw. pt. sob. niedz. pn. pt. sob. niedz. pn. czw. pt. sob. niedz. pn. czw. pt. sob. niedz. pn. czw. pt. sob. niedz. pn. czw. pt. sob. niedz. 4:30 4:30 6:30 7:00 6:30 6:30 7:00 5:30 5:30 6:30 7:00 6:00 6:00 6:30 7:00 6:00 6:00 6:00 7:00 6:00 6:00 7:00 8:00 22:00 23:00 23:30 22:00 23:00 23:30 23:00 8:30 8:30 23:30 22:00 11:30 11:30 23:30 22:00 8:00 8:00 23:00 22:00 8:00 8:00 23:30 22:00 Senior pn. sob. 5:30 22:00 12:00 12:00 16:00 15:00 11:30 11:30 16:00 15:00 22:00 23:00 22:00 23:00 13:00 23:00 22:00 23:00 17:00 22:00 Nowy Tab. 2 Programy standardowe Po wybraniu programu na wyświetlaczu pojawi się jego nazwa, tak jak podano w tabeli. 29

30 13 Zmiana programu 13 Zmiana programu Aby zmienić fazy grzewcze danego programu, należy zmienić lub dodać czasy przełączania. Jeżeli zmieniono ustawienia programu standardowego, to zmieniony program wprowadzany jest do pamięci modułu MEC2 pod nazwą "Własny" wraz z numerem obiegu grzewczego. Jeżeli został już wybrany program dla konkretnego obiegu grzewczego, to można: wyświetlić czasy przełączania, obracając pokrętłem nastawczym, Tryb dzienny (np. 21 C) Tryb nocny Tryb dzienny (np. 21 C) Tryb nocny Rys. 6 Zmiana programu przy pomocy przycisku L zmienić czasy przełączania ze stopniowaniem co 10 minut, przy pomocy przycisku G wybrać zadaną temperaturę pomieszczenia przewidzianą dla dziennego lub nocnego trybu pracy instalacji. Zmiana czasu przełączania Przykład: w programie standardowym "Rodzina" we wtorek należy zmienić czas załączania obiegu grzewczego 2 z godz. 5:30 na 6:30: Otworzyć pokrywę klawiatury. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. pojawi się żądany obieg grzewczy. Zwolnić przycisk C. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę obieg grzewczy, a następnie ostatnio nastawiony program dla tego obiegu. Nazwa programu zaczyna migać. Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 zegar sterujacy Wybor programu Rodzina 30

31 Zmiana programu 13 Zwolnić przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy czas przełączania wybranego programu. Program-Rodzina poniedzialek o 05:30 21 C pokaże się następny czas przełączania, który ma zostać zmieniony. Program-Rodzina wtorek o 05:30 21 C Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk L. Czas przełączania zaczyna migać. pojawi się czwartek 6:30. Zwolnić przycisk L. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, należy ponownie nacisnąć przycisk L, przytrzymać go i obracać pokrętłem, aż wyświetli się poprzedni czas przełączania. Program-Wlasny 2 wtorek o 06:30 21 C Powrót do wskazania standardowego Nacisnąć przycisk K. 31

32 13 Zmiana programu Wstawianie czasów przełączania Wstawiając dodatkowe czasy przełączania, można przerwać fazy grzewcze. Przykład: w programie standardowym "Rodzina" obieg grzewczy 2 pracuje nieprzerwanie w piątek od 5:30 do 23:00. Aby np. wyłączyć ogrzewanie w piątek od 10:00 do 13:00, należy wstawić dwa nowe czasy przełączania. Tryb dzienny (np. 21 C) Tryb nocny Tryb dzienny (np. 21 C) Tryb nocny Wybór obiegu grzewczego Otworzyć pokrywę klawiatury. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. pojawi się "Obieg grzewczy 2". Zwolnić przycisk C. Wybór programu Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę obieg grzewczy, a następnie ostatnio nastawiony program dla tego obiegu. Nazwa programu zaczyna migać. Rys. 7 Wstawianie czasów przełączania Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 zegar sterujacy Obieg grzewczy 2 zegar sterujacy Wybor programu Rodzina Zwolnić przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy punkt przełączania wybranego programu. Program-Rodzina poniedzialek o 05:30 21 C 32

33 Zmiana programu 13 Wprowadzenie pierwszego czasu przełączania Obracać pokrętłem nastawczym w lewo, aż na wyświetlaczu pojawi się pusty ekran "Nowy punkt przełączania". nowy punkt zal o Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk M. Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądany dzień. Można wybrać poszczególne dni lub bloki dni. poniedziałek czwartek poniedziałek piątek sobota niedziela poniedziałek niedziela nowy punkt zal. piatek o Zwolnić przycisk M. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk L. pojawi się żądana godzina. Zwolnić przycisk L. nowy punkt zal. piatek o 10: Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk G. Obracać pokrętłem nastawczym w lewo, aż na wyświetlaczu pokaże się zadana wartość obniżonej temperatury pomieszczenia, np. 17 C. nowy punkt zal. Zadanej wartości temperatury pomieszczenia nie można zmienić w tym miejscu. Można jedynie wybrać i wprowadzić do pamięci nastawione wcześniej temperatury dzienne i nocne. Zwolnić przycisk G. piatek o 10:00 17 C 33

34 13 Zmiana programu Dopiero po ustawieniu wszystkich trzech wartości czas przełączania zostaje wprowadzony do pamięci i pojawia się kolejny pusty ekran, w którym można wprowadzić kolejny nowy czas przełączania. Aby wprowadzić drugi czas przełączania, należy postępować w sposób opisany powyżej. Zmieniony program zapisywany jest pod nazwą "Własny 2", gdzie "2" oznacza numer obiegu grzewczego, do którego odnosi się ten program. nowy punkt zal o Powrót do wskazania standardowego Nacisnąć przycisk K. Usunięcie czasu przełączania Przykład: w programie "Rodzina" dla obiegu grzewczego 2 należy usunąć punkt przełączania o 22:00. Wybór obiegu grzewczego Otworzyć pokrywę klawiatury. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. pojawi się "Obieg grzewczy 2". Zwolnić przycisk C. Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 Wybór programu Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę obieg grzewczy, a następnie ostatnio nastawiony program dla tego obiegu. Nazwa programu zaczyna migać. zegar sterujacy Obieg grzewczy 2 pokaże się program "Rodzina". Zwolnić przycisk J. zegar sterujacy Wybor programu Rodzina 34

35 Zmiana programu 13 Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy punkt przełączania wybranego programu. Program-Rodzina poniedzialek o 22:00 21 C Wybór i usuwanie czasu przełączania Obracać pokrętłem nastawczym, aż do następnego czasu przełączania, który ma zostać usunięty. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać wciśnięte przyciski N i O. W dolnym wierszu wyświetlacza pokaże się osiem prostokątów, które w sekundowych odstępach czasu będą znikać z ekranu, w kierunku od lewej do prawej. Zniknięcie wszystkich prostokątów oznacza, że czas przełączania został usunięty. Program-Rodzina kasowanie poniedzialek 22:00 hhhhhhh Jeżeli przyciski zostaną zwolnione wcześniej, proces usuwania zostanie przerwany. 35

36 13 Zmiana programu Usunięcie fazy grzewczej Faza grzewcza składa się z dwóch czasów przełączania. Czas przełączania można przesunąć do momentu, kiedy będzie się on pokrywał z następnym czasem przełączania. Jeżeli czasy przełączania danej fazy grzewczej zostaną nastawione na tę samą godzinę, oznacza to usunięcie tej fazy. Przykład: Wybrano program standardowy "Południe", z którego należy usunąć fazę grzewczą w poniedziałek od godz. 11:30 13:00, co oznacza przerwę w pracy grzewczej w godzinach 8:00 17:00. Program standardowy "Południe" Tryb dzienny Tryb nocny Nowy program "Program-Własny 2" Tryb dzienny Tryb nocny Rys. 8 obracać do Usunięcie fazy grzewczej Wybór obiegu grzewczego Otworzyć pokrywę klawiatury. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. pojawi się "Obieg grzewczy 2". Zwolnić przycisk C. Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 Wybór programu Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę obieg grzewczy, a następnie ostatnio nastawiony program dla tego obiegu. Nazwa programu zaczyna migać. zegar sterujacy Obieg grzewczy 2 pojawi się program "Południe". zegar sterujacy Wybor programu Poludnie Zwolnić przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy czas przełączania wybranego programu. Program-Poludnie poniedzialek o 06:00 21 C 36

37 Zmiana programu 13 Wybór i usunięcie fazy grzewczej pojawi się czas przełączania fazy grzewczej, która ma zostać usunięta. Program-Poludnie poniedzialek o 11:30 21 C Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk L. pokaże się następny czas przełączania tej fazy grzewczej. W przykładzie: 13:00. Kiedy wyświetli się godzina 13:00, na wyświetlaczu pokaże się komunikat "Cykl załączeń jest skasowany". Prostokąty w dolnym wierszu na wyświetlaczu zaczynają znikać w kierunku od lewej strony do prawej. cykl zalaczen jest skasowany hhhhhhh WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Zanim znikną wszystkie prostokąty, można przerwać proces kasowania, zwalniając przycisk L lub obracając wstecz pokrętło nastawcze. Czasy przełączania zostaną wówczas zachowane. Zniknięcie wszystkich prostokątów oznacza, że faza grzewcza z czasami przełączania 11:30 i 13:00 została usunięta. Nowy program z ciągłą fazą grzewczą zapisywany jest pod nazwą "Program-Własny 2". Powrót do wskazania standardowego Nacisnąć przycisk K. 37

38 13 Zmiana programu Łączenie faz grzewczych Aby połączyć dwie fazy grzewcze, należy przestawić czas wyłączenia pierwszej z nich na czas włączenia fazy po niej następującej. Przykład: W programie standardowym "Południe" dla obiegu grzewczego 2 chcemy połączyć fazę grzewczą w poniedziałek od 11:30 13:00 z fazą grzewczą od 17:00 22:00. W ten sposób ogrzewanie będzie działać nieprzerwanie od godz. 11:30 22:00. Program standardowy "Południe" Tryb dzienny Tryb nocny 6:00 8:00 11:30 13:00 17:00 22:00 Nowy program "Program-Własny 2" Tryb dzienny Tryb nocny obracać do 17:00 6:00 8:00 11:30 22:00 Wybór obiegu grzewczego Otworzyć pokrywę klawiatury. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. pojawi się "Obieg grzewczy 2". Zwolnić przycisk C. Rys. 9 Łączenie faz grzewczych Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 Wybór programu Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę obieg grzewczy, a następnie ostatnio nastawiony program dla tego obiegu. Nazwa programu zaczyna migać. zegar sterujacy Obieg grzewczy 2 pokaże się program "Południe". zegar sterujacy Wybor programu Poludnie 38

39 Zmiana programu 13 Zwolnić przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy czas przełączania wybranego programu. Program-Poludnie poniedzialek o 06:00 21 C Łączenie faz grzewczych pojawi się czas przełączania fazy grzewczej, która ma zostać połączona z inną fazą. W przykładzie 13:00. Program-Poludnie poniedzialek o 13:00 21 C Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk L. Wskazanie czasu zegarowego zaczyna migać. pokaże się następny czas przełączania. W przykładzie 17:00. Po nastawieniu czasu przełączania na godzinę 17:00, na wyświetlaczu pokaże się komunikat "Cykl załączeń jest połączony". W najniższym wierszu na ekranie wyświetlane są prostokąty, które znikają po kolei. cykl zalaczen jest polaczony hhhhhhhh WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Zanim znikną wszystkie prostokąty, można przerwać proces łączenia, zwalniając przycisk L lub obracając z powrotem pokrętłem nastawczym. Zniknięcie wszystkich prostokątów oznacza, że czasy przełączania "13:00" i "17:00" pokryły się i fazy grzewcze zostały połączone, a nowy program z ciągłą pracą grzewczą zapisywany jest jako "Program- Własny 2". Powrót do wskazania standardowego Nacisnąć przycisk K. 39

40 14 Wprowadzenie nowego programu grzewczego 14 Wprowadzenie nowego programu grzewczego Zalecamy zanotowanie czasów przełączania i wartości temperatury nowego programu grzewczego. Dla jednego obiegu grzewczego można wprowadzić do 42 czasów przełączania na tydzień. Wybór obiegu grzewczego Otworzyć pokrywę klawiatury. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C. pojawi się "Obieg grzewczy 2". Zwolnić przycisk C. Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 Wybór programu Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę obieg grzewczy, a następnie ostatnio nastawiony program dla tego obiegu. Nazwa programu zaczyna migać. zegar sterujacy Wybor programu Rodzina pojawi się program "Nowy". zegar sterujacy Wybor programu Nowy Zwolnić przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się ekran, w którym należy wprowadzić pierwszy nowy czas przełączania. Aby wprowadzić nowe czasy przełączania, należy postępować zgodnie ze wskazówkami rozdziału "Wprowadzenie pierwszego czasu przełączania", strona 33. nowy punkt zal o

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 1860 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 6407 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4313 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 949-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4121, 4122 i 4126 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 740-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika 6303 0174 11/2002 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 6459 03/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych Spis treści 1 Bezpieczeństwo.............................................

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa Temp. kotła 10 C 6300 7516 07/2000 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 45 C Temp. zewnętrzna Przeczytać uważnie przed uruchomieniem Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika 60 6303 9021 09/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M TRYB AUTO 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterownik Logamatic /2003 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterownik Logamatic /2003 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 1369 04/2003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych! Wstęp Uwagi do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370. Regulator pokojowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370. Regulator pokojowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 370 Regulator pokojowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo...

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6303 7204 0/2004 PL Instrukcja montażu i konserwacji Sterownik bazowy BC0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i obsługi! Spis treści Bezpieczna eksploatacja......................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05)

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05) Instrukcja obsługi CR 100 CW 100 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830385 (2015/05) Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Regulatora temperatury pomieszczenia Moduł obsługowy RC35 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 006 327-06/2007 PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 6301 4881 04/2001 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych. Impressum Urządzenie spełnia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370f. Bezprzewodowy regulator pokojowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370f. Bezprzewodowy regulator pokojowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 370f Bezprzewodowy regulator pokojowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Przestrzeganie dokumentów

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470. Regulator pogodowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470. Regulator pogodowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 470 Regulator pogodowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo...

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC300 6 720 807 410 (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW. VRC calormatic UBW. Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW. VRC calormatic UBW. Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW VRC calormatic UBW Spis treści Szanowna Klientko. Szanowny Kliencie! Gratulujemy zakupu wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 7 747 006 257 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4311/ /2003 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4311/ /2003 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 1880 04/2003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa terowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK

calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 360 Regulator temperatury pokojowej VRT 360 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji....

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

/2000 (PL)

/2000 (PL) Temp. kotła zewnętrzna 10 C Buderus 6300 7389 05/2000 (PL) Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4311 / 4312 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 Temp. 45 C Przeczytać uważnie przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470f. Bezprzewodowy regulator pogodowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470f. Bezprzewodowy regulator pogodowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 470f Bezprzewodowy regulator pogodowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Przestrzeganie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C. Sterownik pompy. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A Kęty tel

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C. Sterownik pompy. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A Kęty tel INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C Sterownik pompy Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Zastosowanie Regulator SP-21/2C przeznaczony

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej 60 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL Instrukcja obsługi Regulator 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Moduł obsługowy RC35 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 642 275 (2012/10) PL Przegląd opcji obsługowych Legenda do

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści 2. 1. Spis treści. 2. Obsługa 3. 3. Wskazówki instalacyjne 4. 3.1 Instalacja 5 / 6. 3.2 Podłączenie 7. 3.3 Wymiana baterii 8 / 9

1. Spis treści 2. 1. Spis treści. 2. Obsługa 3. 3. Wskazówki instalacyjne 4. 3.1 Instalacja 5 / 6. 3.2 Podłączenie 7. 3.3 Wymiana baterii 8 / 9 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie 7 3.3 Wymiana baterii 8 / 9 4. Ustawianie aktualnego

Bardziej szczegółowo

Zegar elektroniczny do programowania. Nastawienie zegara na czas aktualny. Zmiana czasu letniego/zimowego. Nastawienie czasu działania

Zegar elektroniczny do programowania. Nastawienie zegara na czas aktualny. Zmiana czasu letniego/zimowego. Nastawienie czasu działania Zegar elektroniczny do programowania PL 1 przycisk służący do nastawiania czasu i do nastawienia niezaprogramowanego (ręcznego) 2 (-) minus 3 (+) plus pojawi się 0 00. Przycisnąć należy przycisk 1. Za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo