/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi"

Transkrypt

1 /2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

2 Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom odpowiednich dyrektyw europejskich. Zgodność z obowiązującymi normami i dyrektywami została udokumentowana. Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał oświadczenia o zgodności z normami znajdują się u producenta. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat bezpiecznej i prawidłowej obsługi sterowników Logamatic 4311 i Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych! W związku ze stale prowadzonymi pracami rozwojowymi rysunki, opisy działania, kolejność wykonywanych poleceń i dane techniczne mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych. Aktualizacja dokumentacji Jeżeli macie Państwo propozycje dotyczące poprawienia dokumentacji lub stwierdziliście Państwo niezgodności, prosimy o kontakt. 2

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Bezpieczeństwo użytkownika Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki Elementy obsługowe Moduły i ich funkcje Moduł zdalnej obsługi MEC Skrócona instrukcja obsługi Nastawienie temperatury pomieszczenia Regulacja przygotowania c.w.u Regulacja pompy cyrkulacyjnej Wyświetlanie parametrów roboczych instalacji Wybór programu standardowego Zmiana programu standardowego Wprowadzenie nowego programu grzewczego Wprowadzenie nowego programu przygotowania c.w.u Wprowadzenie nowego programu pompy cyrkulacyjnej Funkcja przedłużenie pracy grzewczej/przerwa Program urlopowy Nastawienie funkcji przełączania na tryb letni/zimowy Zmiana wskazań standardowych Wprowadzenie daty i godziny Test spalin Kalibracja czujnika temperatury pomieszczenia Wskazówki do obsługi instalacji wielokotłowych Automatyczny komunikat serwisowy Usterki i ich usuwanie Praca w trybie awaryjnym Protokół nastaw Indeks

4 1 Wprowadzenie 1 Wprowadzenie Sterowniki Logamatic 4311 i Logamatic 4312 zostały pomyślane tak, aby można je było rozbudować, awzależności od rodzaju i wielkości instalacji mogą być wyposażone w dwa dodatkowe moduły funkcyjne. Modułowa budowa umożliwia regulację do ośmiu obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi, jeżeli moduły są zamontowane i podłączone we wszystkich wolnych gniazdach montażowych. Na modułach znajdują się elementy do obsługi ręcznej oraz diody wskazujące stan pracy. Sterowniki Logamatic 4311 i Logamatic 4312 wyposażone są ponadto w komplet zabezpieczeń. W wersji podstawowej sterownik Logamatic 4311 posiada:! regulację pracy jednego kotła w zależności od temperatury zewnętrznej! regulację palnika jedno-, dwustopniowego lub modulowanego! regulację obiegu kotłowego! moduł zdalnej obsługi MEC2 W wersji podstawowej sterownik Logamatic 4312 posiada:! regulację pracy jednego kotła w zależności od temperatury zewnętrznej! regulację palnika jedno-, dwustopniowego lub modulowanego! regulację obiegu kotłowego! wyświetlanie temperatury kotła na wyświetlaczu nakotłowym Moduł zdalnego sterowania MEC2 jest centralnym elementem obsługi systemu. Zasada obsługi jest prosta: "nacisnąć i pokręcić" Funkcje oraz wartości parametrów roboczych wyświetlane są na wyświetlaczu. Program obsługi dostępny jest w kilkunastu językach, wtym również w języku polskim. Funkcje pokazywane na wyświetlaczu wywoływane są przy pomocy przycisków. Po naciśnięciu przycisku i przytrzymaniu go w tym stanie, można zmienić wartość, obracając pokrętłem. Zwolnienie przycisku powoduje przejęcie nowej nastawy i wprowadzenie jej do pamięci. Jeżeli w ciągu ok. 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność nastawcza, urządzenie regulacyjne automatycznie powraca do wskazań standardowych. W zależności od tego, jakie moduły funkcyjne zostały zastosowane, sterowniki Logamatic 4311 i Logamatic 4312 posiadają następujące funkcje:! 10-kanałowy zegar sterujący z programem tygodniowym! automatyczne nastawianie czasu na podstawie radiowego sygnału zegarowego! automatyczne przełączanie trybu pracy lato/zima! przygotowanie ciepłej wody 30 minut przed włączeniem ogrzewania! priorytetowe włączanie podgrzewania ciepłej wody! program urlopowy! funkcja ochrony przed zamarzaniem! 8 standardowych programów do wyboru. Jeżeli żaden z programów fabrycznych nie odpowiada Państwa wymaganiom, możecie Państwo wprowadzić własny program.! 3 minutowy wybieg pomp obiegowych i pompy ładującej zasobnik c.w.u., w zależności od warunków pracy! ochrona przed wykraplaniem się kondensatu! test spalin! automatyczna adaptacja charakterystyki grzewczej! automatyczna optymalizacja czasowa włączania iwyłączania! wybór pomiędzy regulacją wg temperatury zewnętrznej (pogodową) lub wg temperatury wewnątrz pomieszczenia 4

5 Bezpieczeństwo użytkownika 2 2 Bezpieczeństwo użytkownika 2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Sterowniki Logamatic 4311 i 4312 przeznaczone są do regulowania i kontrolowania pracy instalacji grzewczych w domach wielorodzinnych, budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach. 2.2 Wskazówki, których należy przestrzegać! Sterowniki należy użytkować tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w należytym stanie technicznym.! Użytkownik powinien zostać szczegółowo poinstruowany w zakresie obsługi urządzenia przez firmę instalacyjną.! Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.! Użytkownik może dokonywać ustawień i zmian wartości tylko tych parametrów pracy, które podano w niniejszej instrukcji. Zmiana nastaw innych parametrów powoduje zmianę w programie sterującym instalacją grzewczą i może prowadzić do zakłóceń w jej funkcjonowaniu.! Prace konserwacyjne, naprawy i diagnozowanie usterek należy zlecić tylko autoryzowanemu serwisowi. NIEBEZPIECZEŃSTWO! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Instalacja elektryczna pod napięciem.! Nie wolno otwierać sterownika.! W razie niebezpieczeństwa należy wyłączyć zasilanie za pomocą wyłącznika awaryjnego instalacji grzewczej znajdującego się przed kotłownią lub odłączyć instalację od sieci elektrycznej przy pomocy bezpiecznika głównego budynku.! Zakłócenia w pracy instalacji grzewczej powinny być niezwłocznie usunięte przez firmę instalacyjną. NIEBEZPIECZEŃSTWO! UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ W trakcie dezynfekcji termicznej ciepła woda podgrzewana jest zgodnie z nastawą fabryczną do temperatury 70 C (czas włączenia: w nocy we wtorek o godzinie 1:00).! Nastawiony fabrycznie czas włączenia może w razie potrzeby (praca w systemie zmianowym) zostać zmieniony przez firmę instalacyjną.! Jeżeli w obiegu ciepłej wody użytkowej nie zostały zainstalowane termostatycznie regulowane zawory mieszające, to w czasie realizacji funkcji dezynfekcji termicznej nie należy korzystać z ciepłej wody bez jej podmieszania z zimną wodą.! Woda o temperaturze powyżej 60 C może być przyczyną poparzeń, z tego względu należy dowiedzieć się w firmie instalacyjnej, jaka temperatura ciepłej wody została nastawiona. USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku zamarznięcia. Instalacja grzewcza narażona jest podczas mrozu na zamarznięcie, jeżeli nie znajduje się w ruchu, np. w przypadku wyłączenia awaryjnego.! Instalacja grzewcza powinna być przez cały czas włączona.! W przypadku wystąpienia usterek należy poinformować firmę instalacyjną. 5

6 2 Bezpieczeństwo użytkownika 2.3 Czyszczenie sterownika! Sterownik należy czyścić tylko przy użyciu wilgotnej ściereczki. 2.4 Usuwanie/utylizacja! Materiał opakowaniowy sterownika należy usunąć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.! Do wymiany baterii litowej w module CM431 uprawniona jest wyłącznie firma instalacyjna. 6

7 Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki 3 3 Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki Technika regulacyjna firmy Buderus gwarantuje użytkownikom firmowych urządzeń grzewczych optymalny komfort oraz liczne możliwości techniczne przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego zużycia energii i prostej obsłudze. Uwzględnienie wymienionych poniżej wskazówek umożliwia oszczędność energii oraz, co za tym idzie, kosztów, przy zapewnieniu ochrony środowiska.! Podczas pierwszego uruchomienia instalacji przez firmę serwisową, jej kompetentny pracownik powinien udzielić użytkownikowi szczegółowego instruktażu. Wszystkie wątpliwości lub niejasności należy od razu zgłaszać instruującemu.! Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać jego instrukcję obsługi.! Instalacja powinna zostać dostosowana do własności cieplnych ogrzewanego domu.! Należy regularnie wykonywać przeglądy konserwacyjne instalacji grzewczej.! W zimnych porach roku pomieszczenia należy wietrzyć krótko i intensywnie. W ten sposób unika się nadmiernego ich wyziębienia.! Należy sprawdzać ustawienia zaworów termostatycznych w poszczególnych pomieszczeniach.! Nie należy nastawiać temperatury pomieszczeń iciepłej wody wyżej niż jest to konieczne. Należy sprawdzać, czy standardowe czasy przełączania (praca w trybie dziennym i nocnym), dotyczące ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody, odpowiadają przyzwyczajeniom użytkowników?! Program standardowy można dostosować do potrzeb użytkowników.! W okresach przejściowych należy korzystać zmożliwości nastawienia przełączania trybu letniego/ zimowego.! Nie należy zbyt często zmieniać nastaw temperatury w pomieszczeniach i temperatury ciepłej wody.! Wszystkie zmiany nastaw temperatury są skuteczne dopiero po pewnym czasie. Jeżeli dana nastawa nie dała pożądanego efektu, należy ją skorygować dopiero następnego dnia.! Przyjemny klimat pomieszczenia nie zależy tylko od temperatury, ale także od wilgotności powietrza. Im bardziej suche jest powietrze, tym bardziej zimno wydaje się być w pomieszczeniu. Rośliny mogą poprawić wilgotność powietrza w pomieszczeniu. 7

8 4 Elementy obsługowe 4 Elementy obsługowe Obsługa sterownika Logamatic 4312 jest analogiczna do obsługi sterownika Logamatic W związku z tym, dalsza część instrukcji nie zawiera oddzielnych wskazówek dla sterownika Logamatic Ogranicznik temperatury max. Regulator temperatury wody kotłowej F1 F2 Bezpieczniki Przyłącze do zewnętrznych urządzeń serwisowych i modułu MEC2 Włącznik awaryjny palnika Włącznik główny urządzenia Rys. 1 Elementy obsługowe Pozycja montażowa: 1 2 A B 3 4 Moduł: FM442 FM442 ZM432 MEC2 FM441 FM447 (CM431) Rys. 2 Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy 2 Montaż modułów w sterowniku Obieg grzewczy 3 Obieg grzewczy 4 Obieg kotłowy Palnik Moduł zdalnej obsługi MEC2 Moduł strategiczny (dla instalacji wielokotłowych) Obieg grzewczy 5 ciepła woda/ pompa cyrkulacyjna lub obieg grzewczy 5 obieg grzewczy 6 (dla modułu FM442 w pozycji montażowej 3) 8

9 Moduły i ich funkcje 5 5 Moduły i ich funkcje Poniżej wymienione zostały wszystkie moduły, w które są lub mogą być wyposażone w sterowniki Logamatic 4311/4312. Moduł zdalnej obsługi MEC2 Na kolejnych stronach znajdują się informacje o modułach, które można zainstalować. Logamatic O X Moduł kontrolny CM431 O O Tab. 1 Moduł Moduł centralny ZM432 Palnik + funkcje sterowania obiegu kotłowego Moduł funkcyjny FM441 1 obieg grzewczy + 1 obieg ciepłej wody Moduł funkcyjny FM442 2 obiegi grzewcze Moduł funkcyjny FM443 Obieg solarny Moduł funkcyjny FM445 LAP/LSP (System ładowania) Moduł funkcyjny FM446 Interfejs EIB Moduł funkcyjny FM447 Moduł strategiczny Moduł funkcyjny FM448 Zbiorcza sygnalizacja zakłóceń Moduł dodatkowy ZM426 Dodatkowy ogranicznik temperatury max. Moduły i ich funkcje O O X X X X X X X X X X X X X X X O = Wyposażenie podstawowe X = Wyposażenie dodatkowe = Kombinacja/montaż nie są możliwe WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA To, jakie menu będą wyświetlane na module obsługowym MEC2, zależy od tego, jakie moduły zainstalowano i jakie ustawienia zostały wybrane. 9

10 5 Moduły i ich funkcje Moduł sterowania palnika i obiegu kotłowego ZM432 Moduł ZM432 należy do podstawowego wyposażenia sterowników Logamatic 4311 i Logamatic Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), na module MEC2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0, oznaczająca zakłócenie. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w czasie krótkotrwałej nieobecności. Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcje sterowania palnika Przycisk "Test spalin" Q do wykonywania testu spalin Nacisnąć przycisk "Test spalin" przez kilka sekund. Układ regulacji obiegu grzewczego pracuje przez 30 minut z podwyższoną temperaturą zasilania. Podczas trwania testu spalinowego, migają na przemian lampki sygnalizujące 0 zakłócenia oraz 1 pracę w trybie letnim. Test spalin można przerwać, ponownie naciskając przycisk serwisowy. Przełącznik ręczny trybu pracy palnika ] Przełącznik ręczny powinien zawsze znajdować się wpozycji AUT. Położenia 0, sterowanie ręczne i max I + II są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników w wypadku awarii. Palnikiem można sterować bezpośrednio przy pomocy przycisków sterowania ręcznego. Sterownik nadal pracuje. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w trakcie krótkiej nieobecności. Rys. 3 ZM432 Wskaźnik 0 Zakłócenie ogólne, np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty usterek pokazywane są w formie tekstowej na module zdalnej obsługi MEC2. Lampki kontrolne funkcji sterowania palnika Wskaźnik 9 Usterka palnika Wskaźnik A Palnik pracuje Wskaźnik U Modulacyjne zwiększenie mocy Wskaźnik V Modulacyjne zmniejszenie mocy Lampki kontrolne dla funkcji sterownia obiegu kotłowego Wskaźnik 1 Wskaźnik 8 Obieg kotłowy w trybie pracy letniej Pompa kotłowa pracuje Wskaźnik Otwieranie zaworu mieszającego w kierunku U kotła Wskaźnik Otwieranie zaworu mieszającego w kierunku V obiegu grzewczego 10

11 Moduły i ich funkcje 5 3: W przypadku palników jednoi dwustopniowych wysterowywany jest jedynie pierwszy stopień palnika jako podstawowy stopień mocy. W przypadku palników modulowanych możliwe jest bezstopniowe zwiększanie mocy palnika przyciskiem 5 oraz bezstopniowe zmniejszanie mocy palnika przyciskiem 6. AUT: Palnik pracuje w trybie sterowania automatycznego. 0: Palnik jest wyłączony. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy awaryjny przełącznik pracy palnika znajduje się w położeniu 4. max I+II: Palnik pracuje stale z maksymalną mocą. Funkcje sterowania obiegu kotłowego Przełącznik ręczny trybu pracy obiegu kotłowego B Przełącznik ręczny powinien zawsze znajdować się w pozycji AUT. Położenia 0 i sterowanie ręczne są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników w razie wystąpienia awarii. 3: Jeżeli została zamontowana pompa obiegu kotłowego, to jest ona w tym położeniu przełącznika włączana. Organ nastawczy w obiegu kotłowym można przestawiać ręcznie. AUT: Obieg kotłowy pracuje w trybie automatycznym. 0: Jeżeli została zamontowana pompa obiegu kotłowego, to jest ona w tym położeniu przełącznika wyłączana. Organ nastawczy w obiegu kotłowym można przestawiać ręcznie. Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane funkcje. 11

12 5 Moduły i ich funkcje Moduł sterowania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody FM441 Przy pomocy modułu funkcyjnego FM441 sterowany jest obieg grzewczy z zaworem mieszającym oraz obieg ciepłej wody z pompą cyrkulacyjną. W jednym sterowniku można zamontować jeden taki moduł w dowolnej pozycji montażowej. Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełącznik ręczny B nie znajduje się wpołożeniu AUT (automatyka), na module MEC2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0, oznaczająca zakłócenie. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w czasie krótkiej nieobecności. Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcja sterowania obiegu grzewczego B Przełącznik ręczny trybu pracy obiegu grzewczego 3: Włącza się pompa obiegu grzewczego. Organ nastawczy obiegu grzewczego można obsługiwać ręcznie. AUT: Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. 0: Tylko pompa obiegu grzewczego jest wyłączona. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Funkcja sterowania przygotowania c.w.u. B Przełącznik ręczny trybu pracy przygotowania c.w.u. 3: Włącza się pompa ładująca zasobnik. AUT: Obieg ciepłej wody pracuje w trybie automatycznym. 0: Tylko pompa ładująca zasobnik jest wyłączona. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Rys. 4 FM441 Wskaźnik 0 Zakłócenie ogólne, np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty usterek pokazywane są w formie tekstowej na module zdalnej obsługi MEC2. Lampki kontrolne dla funkcji sterownia obiegu grzewczego Wskaźnik 1 Obieg grzewczy w trybie pracy letniej Wskaźnik 8 Pompa obiegu grzewczego pracuje Wskaźnik U Zawór mieszający otwiera się Wskaźnik V Zawór mieszający zamyka się Lampki kontrolne dla funkcji sterownia przygotowania c.w.u. Wskaźnik C.w.u. ma zbyt niską temperaturę X Wskaźnik 8 L Pompa ładująca zasobnik pracuje Wskaźnik Trwa dezynfekcja termiczna Z Wskaźnik 8 Z Pompa cyrkulacyjna pracuje 12

13 Moduły i ich funkcje 5 Moduł sterowania obiegu grzewczego FM442 Moduł funkcyjny FM442 steruje dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi z zaworami mieszającymi. Można zamontować max. cztery takie moduły wsterowniku. Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełącznik ręczny B nie znajduje się wpołożeniu AUT (automatyka), na module MEC2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0, oznaczająca zakłócenie. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w czasie krótkiej nieobecności. Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcja sterowania obiegu grzewczego Przełącznik ręczny obiegu grzewczego B 3: Włącza się pompa obiegu grzewczego. Organ nastawczy obiegu grzewczego można obsługiwać ręcznie. AUT: Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. 0: Tylko pompa obiegu grzewczego jest wyłączona. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Rys. 5 FM442 Wskaźnik 0 Zakłócenie ogólne, np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty usterek pokazywane są w formie tekstowej na module zdalnej obsługi MEC2. Lampki kontrolne dla funkcji sterownia obiegu grzewczego Wskaźnik 1 Wskaźnik 8 Obieg grzewczy w trybie pracy letniej Pompa obiegu grzewczego pracuje Wskaźnik U Zawór mieszający otwiera się Wskaźnik V Zawór mieszający zamyka się 13

14 5 Moduły i ich funkcje Moduł strategiczny FM447 Moduł strategiczny służy do regulacji pracy instalacji wielokotłowej oraz steruje realizacją szeregu funkcji specjalnych, np. zbiorczą sygnalizacją zakłóceń. Moduł strategiczny nie posiada żadnych elementów obsługowych. Rys. 6 FM447 Wskaźnik 0 Zakłócenie ogólne, np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Komunikaty usterek pokazywane są w formie tekstowej na module zdalnej obsługi MEC2. Lampki kontrolne funkcji sterownia palnika Wskaźnik U Włączenie kolejnego stopnia palnika Wskaźnik V Wyłączenie kolejnego stopnia palnika Wskaźnik [ 1. stopień lub podstawowy stopień mocy danego kotła (palnika) Wskaźnik \ 2. stopień lub modulacja danego kotła (palnika) a Wskaźnik kotła 1 (palnik 1) a Wskaźnik kotła 2 (palnik 2) a Wskaźnik kotła 3 (palnik 3) 14

15 Moduł zdalnej obsługi MEC2 6 6 Moduł zdalnej obsługi MEC2 Moduł zdalnej obsługi MEC2 Radiowy sygnał zegarowy Pokrętło nastawcze Temp. zasilania 45 C Temp. zewnetrzna 10 C Wyświetlacz Stała praca grzewcza Automatyczna praca grzewcza sterowana zegarem Stała praca grzewcza z obniżonymi parametrami Ustawianie dnia tygodnia Wprowadzanie dni urlopowych Wybór wskazania standardowego Zadana temp. pomieszczenia Wprowadzenie temp. ciepłej wody/doładowanie Nastawianie godziny Zmiana wartości temperatury Przełączanie trybu letniego/zimowego Powrót do wskazań standardowych Wybór programu Wybór obiegów grzewczych/ obiegu ciepłej wody Rys. 7 Moduł obsługowy MEC2 15

16 7 Skrócona instrukcja obsługi 7 Skrócona instrukcja obsługi Uruchomienie! Należy sprawdzić, czy przełączniki ręczne na sterowniku i na zastosowanych modułach są ustawione w położeniu AUT.! Włącznik sterownika należy ustawić w pozycji R. Moduł obsługowy MEC2 jest uaktywniany. Następuje porównywanie danych znajdujących się w sterowniku z które posiada moduł MEC2. Po chwili wyświetlacz modułu obsługowego MEC2 wyświetla fabryczne wskazania standardowe. Wyłączenie z ruchu! Ustawić wyłącznik sterownika w pozycji T.! W razie niebezpieczeństwa należy wyłączyć zasilanie elektryczne instalacji za pomocą wyłącznika awaryjnego, znajdującego się przed kotłownią. Nastawienie temperatury pomieszczenia dla wszystkich obiegów grzewczych przyporządkowanych modułowi MEC2 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Obiegi grzewcze sterowane modułem MEC2 należy wybierać jako "obiegi z MEC". Obiegi grzewcze niesterowane modułem MEC2 należy wybierać jako "obieg grzewczy i numer obiegu grzewczego" lub "nazwa obiegu grzewczego i numer obiegu grzewczego". Nastawienie temperatury dziennej pomieszczenia! Przy zamkniętej pokrywie nacisnąć i zwolnić przycisk E.! Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się żądana wartość dziennej temperatury pomieszczenia.! Nacisnąć przycisk D. Nastawienie temperatury nocnej pomieszczenia! Przy zamkniętej pokrywie nacisnąć i zwolnić przycisk F.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość nocnej temperatury pomieszczenia.! Nacisnąć przycisk D. 16

17 Skrócona instrukcja obsługi 7 Nastawienie temperatury pomieszczenia dla obiegów grzewczych bez zdalnego sterowania Obiegi grzewcze nie są przyporządkowane modułowi MEC2. Nastawienie temperatury dziennej pomieszczenia! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się obieg grzewczy.! Zwolnić przycisk C.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk E.! Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się żądana wartość dziennej temperatury pomieszczenia.! Zwolnić przycisk E.! Nacisnąć przycisk D. Nastawienie temperatury ciepłej wody użytkowej! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk I.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądana wartość temperatury ciepłej wody.! Zwolnić przycisk I. Nastawienie temperatury nocnej pomieszczenia! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądany obieg grzewczy.! Zwolnić przycisk C.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk F.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość nocnej temperatury pomieszczenia.! Zwolnić przycisk F.! Nacisnąć przycisk D. Nastawienie temperatury pomieszczenia dla obiegów grzewczych wyposażonych w inne moduły zdalnego sterowania! Zobacz: oddzielna instrukcja obsługi modułu zdalnego sterowania. 17

18 7 Skrócona instrukcja obsługi Nastawienie funkcji przełączania na program letni/zimowy Przed wywołaniem funkcji przełączania na tryb letni/zimowy należy wybrać żądany obieg grzewczy. Można wybrać pojedynczy obieg grzewczy albo wszystkie obiegi grzewcze przyporządkowane do modułu MEC2.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądany obieg grzewczy.! Zwolnić przycisk C.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk H.! Obracać pokrętłem, aż wyświetli się wartość temperatury zewnętrznej, poniżej której powinno się włączyć ogrzewanie.! Zwolnić przycisk H. Zmiana trybu pracy Tryby pracy obiegów grzewczych przyporządkowanych modułowi MEC2 zmienia się przy zamkniętej pokrywie klawiatury.! Nacisnąć i zwolnić przycisk E przy zamkniętej pokrywie klawiatury. Instalacja grzewcza pracuje stale w trybie dziennym na poziomie ustawionej dla tego trybu temperatury pomieszczenia.! Nacisnąć i zwolnić przycisk F przy zamkniętej pokrywie klawiatury. Instalacja grzewcza pracuje stale w trybie nocnym wg obniżonych parametrów.! Nacisnąć i zwolnić przycisk D przy zamkniętej pokrywie klawiatury. Instalacja pracuje w trybie automatycznym wg nastawionego programu sterującego. 18

19 Nastawienie temperatury pomieszczenia 8 8 Nastawienie temperatury pomieszczenia dla wszystkich obiegów grzewczych przyporząd-kowanych modułowi MEC2 Podczas instalacji firma instalacyjna ustala, które obiegi grzewcze powinny być sterowane przy pomocy modułu MEC2. Te obiegi grzewcze nazywane są "obiegami z MEC". Temperaturę pomieszczenia dla "obiegów z MEC" nastawia się pokrętłem nastawczym. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Temperatura jest zmieniana we wszystkich obiegach grzewczych przyporządkowanych do modułu obsługowego MEC2. Jeżeli zostanie wybrany jeden obieg grzewczy i zostanie podjęta próba ustawienia temperatury pomieszczenia przy pomocy przycisku G, pojawi się komunikat błędu: "Ustawienie nie jest możliwe, należy wybrać obiegi grzewcze z MEC". Ustawienie fabryczne: Temperatura dzienna pomieszczenia: 21 C Temperatura nocna pomieszczenia: 17 C Nastawienie nie jest mozliw. Obiegi z MEC wybrac Obracać pokrętłem nastawczym przy zamkniętej pokrywie klawiatury i bez naciskania dodatkowych przycisków, aż do ustawienia żądanej wartości temperatury pomieszczenia. Temperaturę pomieszczenia można nastawiać co jeden stopień w zakresie od 11 C do 30 C. Zadaną wartość temperatury pokazuje świecąca się dioda przy pokrętle. Jeżeli temperatura jest niższa niż 15 C lub wyższa niż 25 C, dodatkowo zapala się dioda lub +. 19

20 8 Nastawienie temperatury pomieszczenia Nastawienie temperatury dziennej pomieszczenia Aby zmienić zadaną wartość temperatury dziennej pomieszczenia podczas pracy instalacji grzewczej w trybie nocnym, należy najpierw zmienić tryb pracy instalacji na dzienny.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk E.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż do ustawienia żądanej wartości temperatury dziennej pomieszczenia.! Zwolnić przycisk E. Aby instalacja pracowała w trybie automatycznym:! Nacisnąć przycisk D. Temp.pom.zadana 21 C stale dzien Nastawienie temperatury nocnej pomieszczenia Aby zmienić temperaturę nocną pomieszczenia podczas pracy instalacji grzewczej w trybie dziennym, należy najpierw zmienić tryb pracy instalacji na nocny. Temperatura nocna zależy od "rodzaju obniżenia", ustawianego na poziomie serwisowym. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "regulacja wg temperatury pomieszczenia" i "regulacja wg temperatury zewnętrznej", instalacja grzewcza załączy się dopiero wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej wartości temperatury nocnej pomieszczenia i będzie pracować do osiągnięcia tej wartości. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "wyłączone", nie będzie można nastawić temperatury nocnej pomieszczenia. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "zredukowane", instalacja grzewcza stara się utrzymać zadany poziom temperatury nocnej pomieszczenia, pracując z obniżonymi parametrami.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk F.! Obracać pokrętłem nastawczym, aby ustawić żądaną wartość temperatury nocnej pomieszczenia.! Zwolnić przycisk F.! Aby instalacja pracowała w trybie automatycznym:! Nacisnąć przycisk D. Temp.pom.zadana 17 C stale noc 20

21 Nastawienie temperatury pomieszczenia 8 Nastawienie temperatury pomieszczenia dla obiegów grzewczych bez zdalnego sterowania Temperaturę pomieszczenia dla wszystkich obiegów grzewczych nieposiadających zdalnego sterowania ustawia się w następujący sposób:! Otworzyć pokrywę klawiatury.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądany obieg grzewczy.! Zwolnić przycisk C. Nastawienie temperatury dziennej pomieszczenia! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk E.! Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się żądana wartość dziennej temperatury pomieszczenia.! Zwolnić przycisk E. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 Temp.pom.zadana 21 C stale dzien W przypadku obiegów grzewczych z regulacją stałotemperaturową, np. instalacji wentylacyjnych, ogrzewania basenu, nastawienie temperatury pomieszczenia nie jest możliwe. 21

22 8 Nastawienie temperatury pomieszczenia Nastawienie temperatury nocnej pomieszczenia Aby zmienić temperaturę nocną pomieszczenia podczas pracy instalacji grzewczej w trybie dziennym, należy najpierw zmienić tryb pracy instalacji na nocny. Temperatura nocna pomieszczenia zależy od "rodzaju obniżenia", ustawianego na poziomie serwisowym. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "regulacja wg temperatury pomieszczenia" i "regulacja wg temperatury zewnętrznej", instalacja grzewcza załączy się dopiero wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej wartości temperatury nocnej pomieszczenia i będzie pracować do osiągnięcia tej wartości. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "wyłączone", nie będzie można nastawić temperatury nocnej pomieszczenia. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj obniżenia "zredukowane", instalacja grzewcza stara się utrzymać zadany poziom temperatury nocnej pomieszczenia, pracując z obniżonymi parametrami. Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona do momentu spadku temperatury poniżej zadanej temperatury pomieszczenia lub temperatury zewnętrznej.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk F.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość nocnej temperatury pomieszczenia.! Zwolnić przycisk F. Nastawienie temperatury pomieszczenia dla obiegów grzewczych z innymi modułami zdalnego sterowania Temperatura pomieszczenia dla wszystkich obiegów grzewczych, którym podczas instalacji przyporządkowano moduł zdalnego sterowania bez wyświetlacza, musi być ustawiona przy pomocy tego modułu. Próba nastawienia temperatury pomieszczenia przy pomocy przycisku G powoduje wyświetlenie pokazanego obok komunikatu błędu. Temp.pom.zadana Nastawienie nie jest mozliw. inny Obsluga zdalna 17 C stale noc 22

23 Regulacja przygotowania c.w.u. 9 9 Regulacja przygotowania c.w.u. Do realizacji funkcji regulacji przygotowania c.w.u. musi być zainstalowany moduł sterowania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej FM441. Sterownik jest fabrycznie tak ustawiony, że przygotowanie ciepłej wody użytkowej rozpoczyna się 30 minut przed włączeniem obiegów grzewczych. Rozpoczęcie przygotowania ciepłej wody użytkowej można uzależnić od pracy obiegu grzewczego lub określić przy pomocy indywidualnego programu czasowego ("Program ciepłej wody"). Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze pracują z obniżonymi parametrami lub pracują w trybie urlopowym, nie jest przygotowywana ciepła woda użytkowa. Nastawienie temperatury ciepłej wody użytkowej! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk I.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość temperatury ciepłej wody.! Zwolnić przycisk I. Temperatura ciepłej wody została wprowadzona do pamięci. Dogrzanie c.w.u. Jeżeli miga lampka kontrolna w przycisku I, oznacza to, że temperatura ciepłej wody spadła poniżej nastawionej wartości i w razie potrzeby należy wodę dogrzać.! Nacisnąć przycisk I. Zielona dioda będzie migać tak długo, aż podgrzewacz zostanie doładowany. W czasie doładowywania pompa cyrkulacyjna pracuje bez przerwy. Włączenie pompy cyrkulacyjnej Jeżeli ciepła woda ma jeszcze zadaną temperaturę, naciśnięcie przycisku I włącza tylko pompę cyrkulacyjną. Ciepla woda zadana Ciepla woda zmierzona doladowanie Cyrkulacja pompa pracuje 3minuty 60 C 55 C Jeżeli funkcja ta została włączona przypadkowo, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk I. Doładowanie zostaje przerwane. Ciepla woda zmierzona doladowanie przerwane 55 C 23

24 9 Regulacja przygotowania c.w.u. Nastawienie pracy ciągłej! Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja "Ciepła woda".! Zwolnić przycisk C.! Nacisnąć przycisk E. Ciepła woda użytkowa jest teraz przygotowywana przez całą dobę. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. Wybor obiegu grz Ciepla woda Ciepla woda zadana 55 C praca ciagla Wyłączenie przygotowywania ciepłej wody użytkowej! Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja "Ciepła woda".! Zwolnić przycisk C.! Nacisnąć przycisk F. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej zostało wyłączone. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. Nastawienie automatycznego trybu pracy Ciepla woda wyl! Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja "Ciepła woda".! Zwolnić przycisk C.! Nacisnąć przycisk D. Funkcja przygotowania ciepłej wody użytkowej realizowana jest w trybie automatycznym. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. Ciepla woda Automatyka Dzien 24

25 Regulacja pompy cyrkulacyjnej Regulacja pompy cyrkulacyjnej Aby można było realizować funkcje regulacji pompy cyrkulacyjnej, musi być zainstalowany moduł sterowania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej FM441. Sterownik jest fabrycznie tak ustawiony, że pompa cyrkulacyjna włącza się 30 minut przed włączeniem obiegów grzewczych. Początek pracy pompy cyrkulacyjnej można ustawić wzależności od pracy obiegu grzewczego lub przy pomocy własnego programu czasowego. Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze pracują z obniżonymi parametrami lub znajdują się w urlopowym trybie pracy, to pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Nastawienie pracy ciągłej! Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się opcja "Cyrkulacja".! Zwolnić przycisk C.! Nacisnąć przycisk E. Pompa cyrkulacyjna pracuje nieprzerwanie. W ustawieniu fabrycznym pompa załącza się 2razy na godzinę na 3 minuty. Ilość i długość załączeń pompy na godzinę może zmienić na poziomie serwisowym wyłącznie firma instalacyjna. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. Wybor obiegu grz Cyrkulacja Cyrkulacja praca ciagla Wyłączenie pompy cyrkulacyjnej! Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się opcja "Cyrkulacja".! Zwolnić przycisk C.! Nacisnąć przycisk F. Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. Cyrkulacja wyl 25

26 10 Regulacja pompy cyrkulacyjnej Nastawienie automatycznego trybu pracy! Otworzyć pokrywę klawiatury, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pokaże się opcja "Cyrkulacja".! Zwolnić przycisk C.! Nacisnąć przycisk D. Pompa cyrkulacyjna pracuje w trybie automatycznym. Po trzech sekundach ponownie wyświetlane są wskazania standardowe. W trybie automatycznym pompa cyrkulacyjna pracuje w sposób przerywany. W ustawieniu fabrycznym pompa załącza się 2razy na godzinę na 3 minuty. Częstotliwość załączania pompy na godzinę może zmienić wyłącznie firma instalacyjna na poziomie serwisowym. Dezynfekcja termiczna W trakcie dezynfekcji termicznej woda jest raz w tygodniu podgrzewana do temperatury niezbędnej do zniszczenia legionelli. Zarówno pompa ładująca zasobnik jak i pompa cyrkulacyjna podczas dezynfekcji termicznej pracują bez przerwy. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ Cyrkulacja Automatyka NIEBEZPIECZEŃSTWO! gorącą wodą z obiegu ciepłej wody instalacji grzewczej, jeżeli nie jest on wyposażony w zawór mieszający regulowany termostatem.! Podczas lub bezpośrednio po zakończeniu dezynfekcji termicznej należy używać tylko wody ciepłej podmieszanej z wodą zimną. 26

27 Wyświetlanie parametrów roboczych instalacji Wyświetlanie parametrów roboczych instalacji Wyświetlanie wartości parametrów roboczych Przy pomocy tej funkcji możliwe jest szybkie uzyskanie informacji o aktualnych parametrach roboczych instalacji. Wartości parametrów roboczych odnoszą się zawsze do wybranego obiegu grzewczego. Jeżeli moduł obsługowy MEC2 połączony jest ze sterownikiem, standardowo wyświetlana jest temperatura kotła i temperatura zewnętrzna.! Obracać w prawo pokrętłem nastawczym przy otwartej pokrywie klawiatury i bez naciskania dodatkowych przycisków. Stan pracy 1 stopnia palnika oraz ilość godzin pracy palnika Obracając dalej pokrętłem, można kolejno wyświetlić następujące parametry robocze: Stan pracy 2 stopnia palnika i ilość godzin pracy palnika (tylko dla palników dwustopniowych) Zużycie dzienne - aktualne, wczoraj, przedwczoraj Zużycie tygodniowe aktualne, przed tygodniem, przed dwoma tygodniami Zużycie roczne aktualne, przed rokiem, przed dwoma laty Zmierzona i maksymalna temperatura spalin Zmierzona temperatura pomieszczenia dla obiegu grzewczego (nie będzie to możliwe, jeżeli moduł MEC2 jest zamontowany na sterowniku) Zadana temperatura pomieszczenia dla obiegu grzewczego Tryb pracy obiegu grzewczego Zmierzona temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego Zmierzona temperatura ciepłej wody Zadana temperatura ciepłej wody Tryb pracy obiegu ciepłej wody Tryb pracy pompy cyrkulacyjnej i tryb pracy pompy ładującej zasobnik Temp. kotla 56 C Temp. zewnetrzna -10 C Palnik 1 stopien godziny pracy zal 1:00 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wartości zużycia służą tylko i wyłącznie do celów porównawczych i nie mogą być używane do obliczeń. Wartości parametrów roboczych obiegów grzewczych są wyświetlane tylko wtedy, jeżeli uprzednio zostały wybrane te obiegi grzewcze. Wartości zużycia obiegów grzewczych są wyświetlane tylko wtedy, jeżeli uprzednio zostały wybrane te obiegi grzewcze. 27

28 12 Wybór programu standardowego 12 Wybór programu standardowego Programem standardowym jest ustawiony fabrycznie program sterujący z typowymi czasami przełączania. Do wyboru jest osiem programów standardowych (zobacz: Zestawienie programów standardowych strona 31). Fabrycznie ustawiony jest program "Rodzina". Programy standardowe można stosować oddzielnie dla poszczególnych obiegów grzewczych. Można zmieniać lub dodawać czasy przełączania programów standardowych i w ten sposób ustawić własny program, odpowiadający indywidualnym potrzebom. Wybór programu "Nowy" powoduje usunięcie wszystkich wcześniej wprowadzonych czasów przełączania i daje możliwość samodzielnego wprowadzenia danych, tworzących własny program. Jeżeli nie zostanie podany żaden czas przełączania ani wprowadzony żaden program, to instalacja grzewcza będzie pracować stale w trybie dziennym. Dla każdego obiegu grzewczego można ustawić oddzielny, dowolny program zgodnie z potrzebami użytkownika. Program ustawiony przez użytkownika zapisywany i wyświetlany jest pod nazwą "Własny" i "numerem obiegu grzewczego". WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Funkcja ta nie jest możliwa, jeżeli wybrano "Obiegi z MEC". Aby zmiana programu była możliwa, należy wybrać pojedynczy obieg grzewczy jako "obieg grzewczy i numer obiegu grzewczego" lub "nazwa obiegu grzewczego i numer obiegu grzewczego". Nastawienie nie jest mozliw. pojedyncz obieg wybrac 28

29 Wybór programu standardowego 12 Wybór programu standardowego Przykład: Obieg grzewczy 2 ma pracować wg programu standardowego "Wieczór".! Otworzyć pokrywę klawiatury.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C, jeżeli nie zostanie wyświetlony "Obieg grzewczy 2".! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się "Obieg grzewczy 2".! Zwolnić przycisk C. Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez krótką chwilę informacja "Obieg grzewczy 2". zegar sterujacy Obieg grzewczy 2 Następnie na wyświetlaczu pojawi się maska z programami, które można wybrać oraz z ostatnio wybranym programem. Przykład "Rodzina". Nazwa programu zaczyna migać. zegar sterujacy Wybor programu Rodzina 29

30 12 Wybór programu standardowego! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się żądany program standardowy. Przykład: "Wieczór". zegar sterujacy Wybor programu Wieczor! Zwolnić przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa programu i pierwszy czas przełączania. Obracając pokrętłem nastawczym, można wyświetlić po kolei wszystkie czasy przełączania i w razie potrzeby zmienić je. Więcej o zmianie czasów przełączania w rozdziale: "Zmiana programu standardowego". Powrót do wskazań standardowych! Nacisnąć przycisk K. Instalacja grzewcza pracuje teraz w wybranym dla obiegu grzewczego 2 programie "Wieczór". Aby wybrać jeden z programów standardowych dla innych obiegów grzewczych, należy postępować tak jak w przykładzie. Program-Wieczor poniedzialek o 6:30 21 C 30

31 Wybór programu standardowego 12 Zestawienie programów standardowych Jeżeli program standardowy "Rodzina" nie odpowiada potrzebom użytkownika, można wybrać jeden z siedmiu innych programów standardowych. Tryb dzienny Tryb dzienny Tryb dzienny Nazwa programu Dzień zał. wył. zał. wył. zał. wył. Rodzina pn.-czw. pt. sob. niedz. 5:30 5:30 6:30 7:00 22:00 23:00 23:30 22:00 Rano praca na pierwszą zmianę Wieczór praca na drugą zmianę Przedpołudnie praca na pół etatu przed południem Popołudnie praca na pół etatu po południu Południe w południe w domu Samotni pn.-czw. pt. sob. niedz. pn.-czw. sob. niedz. pn.-czw. pt. sob. niedz. pn.-czw. pt. sob. niedz. pn.-czw. pt. sob. niedz. pn.-czw. pt. sob. niedz. 4:30 4:30 6:30 7:00 6:30 6:30 7:00 5:30 5:30 6:30 7:00 6:00 6:00 6:30 7:00 6:00 6:00 6:00 7:00 6:00 6:00 7:00 8:00 22:00 23:00 23:30 22:00 23:00 23:30 23:00 8:30 8:30 23:30 22:00 11:30 11:30 23:30 22:00 8:00 8:00 23:00 22:00 8:00 8:00 23:30 22:00 Senior pn.-czw. 5:30 22:00 12:00 12:00 16:00 15:00 11:30 11:30 16:00 15:00 22:00 23:00 22:00 23:00 13:00 23:00 22:00 23:00 17:00 22:00 Nowy Tab. 2 Programów standardowych Po wybraniu programu na wyświetlaczu pojawi się jego nazwa, tak jak podano w tabeli. 31

32 13 Zmiana programu standardowego 13 Zmiana programu standardowego Aby zmienić fazy grzewcze jakiegoś programu, należy zmienić lub dodać czasy przełączania. Jeżeli zmieniono ustawienia programu standardowego, to tak zmieniony program wprowadzany jest do pamięci modułu MEC2 pod nazwą "Własny" wraz z numerem obiegu grzewczego. Jeżeli został już wybrany program dla konkretnego obiegu grzewczego, to można: wyświetlić czasy przełączania, obracając pokrętłem nastawczym, Tryb dzienny (np. 21 C) Tryb nocny Tryb dzienny (np. 21 C) Tryb nocny Rys. 8 Zmiana programu przy pomocy przycisku L zmienić czasy przełączania ze stopniowaniem co 10 minut, przy pomocy przycisku G wybrać zadaną temperaturę pomieszczenia przewidzianą dla dziennego lub nocnego trybu pracy instalacji. Zmiana czasu przełączania Przykład: w programie standardowym "Rodzina" we wtorek należy zmienić czas załączania obiegu grzewczego 2 z 5:30 na 6:30:! Otworzyć pokrywę klawiatury.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany obieg grzewczy.! Zwolnić przycisk C.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę obieg grzewczy, a następnie ostatnio nastawiony program dla tego obiegu. Nazwa programu zaczyna migać. Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 zegar sterujacy Wybor programu Rodzina 32

33 Zmiana programu standardowego 13! Zwolnić przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy czas przełączania wybranego programu. Program-Rodzina poniedzialek o 5:30 21 C! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się następny czas przełączania, który ma zostać zmieniony. Program-Rodzina Wtorek o 5:30 21 C! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk L. Czas przełączania zaczyna migać.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się czwartek 6:30.! Zwolnić przycisk L. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia, należy ponownie nacisnąć przycisk L, przytrzymać go i obracać pokrętłem, aż wyświetli się poprzedni czas przełączania. Program-Wlasny 2 Wtorek o 6:30 21 C Powrót do wskazań standardowych! Nacisnąć przycisk K. 33

34 13 Zmiana programu standardowego Wstawianie czasów przełączania Wstawiając dodatkowe czasy przełączania, można przerwać fazy grzewcze. Przykład: W programie standardowym "Rodzina" obieg grzewczy 2 pracuje nieprzerwanie w piątek od 5:30 do 23:00. Aby np. wyłączyć ogrzewanie w piątek od 10:00 do 13:00, należy wstawić dwa nowe czasy przełączania. Tryb dzienny (np. 21 C) Tryb nocny Tryb dzienny (np. 21 C) Tryb nocny Wybór obiegu grzewczego! Otworzyć pokrywę klawiatury.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się "Obieg grzewczy 2".! Zwolnić przycisk C. Wybór programu! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę obieg grzewczy, a następnie ostatnio nastawiony program dla tego obiegu. Nazwa programu zaczyna migać. Rys. 9 Wstawianie czasów przełączania Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 zegar sterujacy Obieg grzewczy 2 zegar sterujacy Wybor programu Rodzina! Zwolnić przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy punkt przełączania wybranego programu. Program-Rodzina poniedzialek o 5:30 21 C 34

35 Zmiana programu standardowego 13 Wprowadzenie pierwszego czasu przełączania! Obracać pokrętłem nastawczym w lewo, aż na wyświetlaczu pojawi się pusta maska "Nowy punkt przełączania". nowy punkt zal o ! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk M.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się żądany dzień. Można wybrać poszczególne dni lub bloki dni. Poniedziałek-czwartek Poniedziałek-piątek Sobota-niedziela Poniedziałek-niedziela! Zwolnić przycisk M.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk L.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana godzina.! Zwolnić przycisk L. nowy punkt zal. piatek o nowy punkt zal. piatek o 10:00 - -! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk G.! Obracać pokrętłem nastawczym w lewo, aż na wyświetlaczu pokaże się zadana wartość obniżonej temperatury pomieszczenia, np. 17 C. Zadanej wartości temperatury pomieszczenia nie można zmienić w tym miejscu. Można jedynie wybrać i wprowadzić do pamięci nastawione wcześniej temperatury dzienne i nocne.! Zwolnić przycisk G. nowy punkt zal. piatek o 10:00 17 C 35

36 13 Zmiana programu standardowego Dopiero po ustawieniu wszystkich trzech wartości, czas przełączania zostaje wprowadzony do pamięci i pojawia się kolejna pusta maska, w której można wprowadzić kolejny nowy czas przełączania. Aby wprowadzić drugi czas przełączania, należy postępować w sposób opisany powyżej. Zmieniony program zapisywany jest pod nazwą "Własny 2", gdzie "2" oznacza numer obiegu grzewczego, do którego odnosi się ten program. Powrót do wskazań standardowych! Nacisnąć przycisk K. nowy punkt zal o Usunięcie czasu przełączania Przykład: w programie "Rodzina" dla obiegu grzewczego 2 należy usunąć punkt przełączania o22:00. Wybór obiegu grzewczego! Otworzyć pokrywę klawiatury.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się "Obieg grzewczy 2".! Zwolnić przycisk C. Wybór programu Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę obieg grzewczy, a następnie ostatnio nastawiony program dla tego obiegu. Nazwa programu zaczyna migać. zegar sterujacy Obieg grzewczy 2! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się program "Rodzina".! Zwolnić przycisk J. zegar sterujacy Wybor programu Rodzina 36

37 Zmiana programu standardowego 13 Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy punkt przełączania wybranego programu. Program-Rodzina poniedzialek o 22:00 21 C Wybór i usuwanie czasu przełączania! Obracać pokrętłem nastawczym, aż do następnego czasu przełączania, który ma zostać usunięty.! Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać wciśnięte przyciski N i O. W dolnym wierszu wyświetlacza pokaże się osiem prostokątów, które w sekundowych odstępach czasu będą znikać z ekranu, w kierunku od lewej do prawej. Zniknięcie wszystkich prostokątów oznacza, że czas przełączania został usunięty. Program-Rodzina kasowanie poniedzialek 22:00 hhhhhhh Jeżeli przyciski zostaną zwolnione wcześniej, proces usuwania zostanie przerwany. 37

38 13 Zmiana programu standardowego Usunięcie fazy grzewczej Faza grzewcza składa się z dwóch czasów przełączania. Czas przełączania można przesunąć do momentu, kiedy będzie się on pokrywał z następnym czasem przełączania. Jeżeli czasy przełączania danej fazy grzewczej zostaną nastawione na tę samą godzinę, oznacza to usunięcie tej fazy. Przykład: Wybrano program standardowy "Południe", z którego należy usunąć fazę grzewczą w poniedziałek od 11:30 do 13:00, co oznacza przerwę w pracy grzewczej w godzinach 8:00-17:00. Program standardowy "Południe" Tryb dzienny Tryb nocny Nowy program "Program-Własny 2" Tryb dzienny Tryb nocny obracać do Rys. 10 Usunięcie fazy grzewczej Wybór obiegu grzewczego! Otworzyć pokrywę klawiatury.! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk C.! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się "Obieg grzewczy 2".! Zwolnić przycisk C. Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 Wybór programu! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę obieg grzewczy, a następnie ostatnio nastawiony program dla tego obiegu. Nazwa programu zaczyna migać. zegar sterujacy Obieg grzewczy 2! Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się program "Południe". zegar sterujacy Wybor programu Poludnie! Zwolnić przycisk J. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy czas przełączania wybranego programu. Program-Poludnie poniedzialek o 6:00 21 C 38

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6303 1350 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 6407 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4313 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 949-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4121, 4122 i 4126 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 740-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 6459 03/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych Spis treści 1 Bezpieczeństwo.............................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa Temp. kotła 10 C 6300 7516 07/2000 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 45 C Temp. zewnętrzna Przeczytać uważnie przed uruchomieniem Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika 60 6303 9021 09/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M TRYB AUTO 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika 6303 0174 11/2002 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4311/ /2003 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4311/ /2003 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 1880 04/2003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa terowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterownik Logamatic /2003 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterownik Logamatic /2003 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 1369 04/2003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych! Wstęp Uwagi do instrukcji

Bardziej szczegółowo

/2000 (PL)

/2000 (PL) Temp. kotła zewnętrzna 10 C Buderus 6300 7389 05/2000 (PL) Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4311 / 4312 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 Temp. 45 C Przeczytać uważnie przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6303 7204 0/2004 PL Instrukcja montażu i konserwacji Sterownik bazowy BC0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i obsługi! Spis treści Bezpieczna eksploatacja......................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370. Regulator pokojowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370. Regulator pokojowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 370 Regulator pokojowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo...

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 6301 4881 04/2001 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych. Impressum Urządzenie spełnia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Regulatora temperatury pomieszczenia Moduł obsługowy RC35 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 006 327-06/2007 PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i serwisowania

Instrukcja montażu i serwisowania 6303 8014 10/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 obejmuje również wyposażenie dodatkowe: moduł zaworu mieszającego MM10 oraz moduł sprzęgła WM10 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05)

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05) Instrukcja obsługi CR 100 CW 100 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830385 (2015/05) Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC300 6 720 807 410 (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370f. Bezprzewodowy regulator pokojowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370f. Bezprzewodowy regulator pokojowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 370f Bezprzewodowy regulator pokojowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Przestrzeganie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470. Regulator pogodowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470. Regulator pogodowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 470 Regulator pogodowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo...

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej 60 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL Instrukcja obsługi Regulator 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Moduł obsługowy RC35 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 642 275 (2012/10) PL Przegląd opcji obsługowych Legenda do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK

calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 360 Regulator temperatury pokojowej VRT 360 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 7 747 006 257 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470f. Bezprzewodowy regulator pogodowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470f. Bezprzewodowy regulator pogodowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 470f Bezprzewodowy regulator pogodowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Przestrzeganie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW. VRC calormatic UBW. Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW. VRC calormatic UBW. Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW VRC calormatic UBW Spis treści Szanowna Klientko. Szanowny Kliencie! Gratulujemy zakupu wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący 2-kanałowy Instrukcja użytkowania

Tygodniowy zegar sterujący 2-kanałowy Instrukcja użytkowania Nr katalogowy: 1073 00 1 Programowanie, odczytywanie 2 Ustawianie aktualnej godziny 3 Ustawianie dnia tygodnia 4 Wskazanie dni tygodnia (1 = pn, 2 = wt.. 7 = nd) 5 Kursor t do wskazywania dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

calormatic 330 VRT 330 PL; HU

calormatic 330 VRT 330 PL; HU calormatic 330 VRT 330 PL; HU Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 330 Regulator temperatury pokojowej VRT 330 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji...

Bardziej szczegółowo