Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej"

Transkrypt

1 /2001 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych.

2 Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich norm i dyrektyw. Zgodność z tymi normami została udokumentowana. Odnośna dokumentacja oraz deklaracja zgodności znajdują się u producenta. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych! W związku ze stale prowadzonymi pracami rozwojowymi, rysunki, opisy działania, kolejność wykonywanych poleceń i dane techniczne mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych. Aktualizacja dokumentacji Jeżeli macie Państwo propozycje odnośnie poprawienia dokumentacji lub stwierdziliście Państwo niezgodności, prosimy o kontakt. Adres producenta Buderus Heiztechnik GmbH D Wetzlar Nr dokumentacji: Data wydania: 04/2001 2

3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa i użytkowania Wskazówki bezpieczeństwa Usuwanie/utylizacja Moduł funkcyjny FM Wejścia/wyjścia, przyłącza Montaż w sterownikach Logamatic Ustawienia przełącznika ręcznego Funkcje modułu FM Instalacja modułu funkcyjnego FM 443 w sterowniku Zmiana trybu pracy Odbiornik solarny "1" obieg solarny Układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników Licznik ciepła w obiegu solarnym Odbiornik solarny "2" obieg solarny Test przekaźników Protokół usterek Usterki Monitorowanie pracy instalacji Odbiornik solarny "1" obieg solarny Układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników Obieg solarny licznik ciepła Odbiornik solarny "2" obieg solarny Indeks

4 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo Rozdział ten zawiera ogólne wskazówki bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania czynności serwisowych dotyczących modułu funkcyjnego FM 443. Ponadto w innych rozdziałach niniejszej instrukcji serwisowej znajdują się dalsze wskazówki bezpieczeństwa, których również należy przestrzegać. Przed przystąpieniem do wykonania opisanych poniżej czynności należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi wskazówkami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie podanych tu wskazówek odnoszących się do bezpieczeństwa może spowodować ciężkie szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym włącznie jak również może być przyczyną szkód materialnych i środowiskowych. 1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł funkcyjny FM 443 przeznaczony jest do montażu w sterownikach systemu regulacyjnego Logamatic Aby moduł pracował prawidłowo, konieczne jest zastosowanie sterownika z oprogramowaniem w wersji przynajmniej

5 Bezpieczeństwo Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa i użytkowania Przedstawione w niniejszej instrukcji serwisowej wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa i użytkowania oznaczone zostały przy pomocy znaku ostrzegawczego. Poniżej danego znaku ostrzegawczego znajduje się ostrzeżenie wskazujące na stopień zagrożenia. Należy bezwzględnie stosować się do opisanych tu czynności, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom! WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA PIERWSZEGO STOPNIA NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzeżenie "Niebezpieczeństwo" wskazuje na niebezpieczeństwa, które mogą spowodować szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym włącznie. NIEBEZPIECZEŃSTWO! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA W WYNIKU PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Znak ten wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA DRUGIEGO STOPNIA UWAGA! Ostrzeżenie "Uwaga" wskazuje na niebezpieczeństwa, które mogą spowodować szkody materialne. Wskazówki praktyczne to, ogólnie rzecz biorąc, uwagi dotyczące prac serwisowych wskazujące na możliwe źródła błędów, które mogą stanowić zagrożenie. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wskazówki praktyczne pozwalają na optymalne, ekonomiczne, bezpiecznie i przyjazne dla środowiska wykorzystanie oraz posługiwanie się urządzeniami technicznymi. 5

6 1 Bezpieczeństwo 1.3 Wskazówki bezpieczeństwa Moduł funkcyjny FM 443 został skonstruowany i wykonany zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz uznanymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Mimo to nie jest możliwe całkowite wykluczenie szkód materialnych w przypadku nieprawidłowego przeprowadzenia prac serwisowych. Przed rozpoczęciem prac serwisowych na module funkcyjnym FM 443 należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją serwisową. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA NIEBEZPIECZEŃSTWO! w wyniku porażenia prądem elektrycznym przy otwartym sterowniku. Przed otwarciem sterownika należy: odłączyć instalację grzewczą od napięcia sieciowego przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub odłączyć ją od sieci elektrycznej za pomocą bezpiecznika głównego budynku. 1.4 Usuwanie/utylizacja Zużyty moduł należy przekazać autoryzowanej firmie w celu usunięcia/utylizacji w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego. 6

7 Moduł funkcyjny FM Moduł funkcyjny FM 443 Można zamontować tylko jeden moduł funkcyjny FM 443 w sterowniku systemu regulacyjnego Logamatic Głównym zadaniem modułu funkcyjnego FM 443 jest przyporządkowanie instalacji solarnej z jednym lub dwoma odbiornikami solarnymi (np. zasobnik) do zastosowanego sterownika. Po zamontowaniu modułu funkcyjnego FM 443 dostępne są następujące funkcje wzgl. możliwości podłączenia: Zmiana trybu pracy Przyłączenie odbiornika solarnego "1" (np. zasobnikowy podgrzewacz wody użytkowej) Ustawienie układu zasobnika buforowego w obejściu w celu wykorzystania ciepła do ogrzewania lub ustawienie układu szeregowego zasobników Przyłączenie licznika ciepła obiegu solarnego (WMZ) wyposażenie dodatkowe firmy Buderus Przyłączenie odbiornika solarnego "2" (np. basen) 7

8 2 Moduł funkcyjny FM Rys. 1 Pokrywa czołowa modułu funkcyjnego FM 443 Poz. 1: Przełącznik ręczny (obieg solarny 1) Poz. 2: Dioda LED "zawór trójdrogowy" w przypadku układu zasobnika buforowego w obejściu (brak wspomagania c.o. przez zasobnik) w przypadku układu szeregowego zasobników (pompa wyłączona) Poz. 3: Dioda LED "zawór trójdrogowy" w przypadku układu zasobnika buforowego w obejściu (wspomaganie c.o. przez zasobnik) w przypadku układu szeregowego zasobników (pompa włączona) Poz. 4: Pompa obiegu solarnego 1 Poz. 5: Max. temperatura zasobnika 1 Poz. 6: Dioda LED "zakłócenie pracy modułu" (kolor czerwony) ogólne zakłócenie pracy modułu Poz. 7: Max. temperatura kolektora Poz. 8: Pompa wtórnego obiegu solarnego 2 Poz. 9: Pompa obiegu solarnego 2 lub zawór trójdrogowy 2 w pozycji obieg solarny 2 Poz. 10: Zawór trójdrogowy w pozycji obieg solarny 1 Poz. 11: Przełącznik ręczny (wybór obiegu solarnego) 8

9 Moduł funkcyjny FM WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Przed montażem modułu funkcyjnego FM 443 należy sprawdzić wersję oprogramowania modułu kontrolnego (CM 431) i modułu zdalnego sterowania MEC2 (wersja od 4.17). Bliższych informacji udziela firma Buderus. 2.1 Wejścia/wyjścia, przyłącza W górnej części tylnej ścianki modułu funkcyjnego FM 443 umieszczone są zaciski niskiego napięcia oraz przyłącza dla wejść/wyjść 230 V. Na listwach znajdują się kolorowe naklejki z opisami odpowiadającymi przynależnym wtyczkom. Wtyczki oznaczone są kolorami i opatrzone odnośnymi kodami. Oznaczenie Opis Sieć Zasilanie sieciowe PSS2 Pompa obiegu solarnego 2 SU Zawór trójdrogowy (zasobnik 1/zasobnik 2) PS2 Pompa wtórnego obiegu solarnego 2 Układ zasobnika buforowego w obejściu: Zawór trójdrogowy SPB Układ szeregowy zasobników: Dodatkowa pompa PSS1 Pompa obiegu solarnego 1 Tab. 1 Przyłącza 230 V 9

10 2 Moduł funkcyjny FM 443 FPB WMZ Czujnik Tab. 2 Oznaczenie FR FP FR FV ZV FSS2 FSS FSK Przyłącza niskiego napięcia Opis Układ zasobnika buforowego wobejściu: Czujnik temperatury na powrocie Układ szeregowy zasobników: Czujnik temperatury ciepłej wody Układ zasobnika buforowego wobejściu: Czujnik temperatury zasobnika buforowego Układ szeregowy zasobników: Czujnik temperatury zasobnika solarnego Przyłącze masy Czujnik temperatury na powrocie obiegu solarnego do pomiaru ilości ciepła Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu solarnego do pomiaru ilości ciepła Miernik strumienia objętościowego w obiegu solarnym do pomiaru ilości ciepła Czujnik temperatury odbiornika solarnego 2 Czujnik temperatury odbiornika solarnego 1 Czujnik temperatury kolektora WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy zwrócić uwagę na to, aby w zależności od układu instalacji (układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników) prawidłowo przyłączyć i zamontować we właściwej pozycji czujnik FPB. 10

11 Moduł funkcyjny FM Montaż w sterownikach Logamatic 4000 Moduł funkcyjny FM 443 można zamontować w każdej wolnej pozycji montażowej sterowników typoszeregu 4000 (np. w pozycji montażowej 1-4 w przypadku sterownika Logamatic 43xx). Możliwa obsada pozycji montażowych w poszczególnych sterownikach 4111, 4112, xx 1, 2 1, 2 1, 2, 3, 4 Tab. 3 Możliwa obsada pozycji montażowych WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Moduł funkcyjny FM443 należy zamontować, jeżeli to możliwe, z prawej strony. W ten sposób przyporządkowanie obiegów grzewczych będzie logiczne. Moduły obiegów grzewczych należy montować w sterowniku zaczynając od lewej strony. 11

12 2 Moduł funkcyjny FM Ustawienia przełącznika ręcznego Różne ustawienia przełącznika ręcznego powodują zmianę trybu pracy obiegów solarnych lub dwóch odbiorników solarnych. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Generalnie przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT" Przełącznik ręczny (obieg solarny 1) Ustawienie Działanie Obieg solarny 1 (pompa obiegu solarnego 1) i obejście (zawór trójdrogowy) są wyłączone. Przełącznik należy ustawiać w tej pozycji tylko w przypadku nowych instalacji względnie podczas prac konserwacyjnych lub serwisowych. Obieg solarny 1 i obejście pracują automatycznie ustawienie standardowe. Aktywny tryb ustawień ręcznych. Pompa obiegu solarnego 1 jest włączona. Brak sterowania obejścia. Tab. 4 Ustawienia przełącznika ręcznego WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się dioda LED "zakłócenie pracy modułu". 12

13 Moduł funkcyjny FM Jeżeli aktywny jest tryb ustawień ręcznych: Ciepły czynnik obiegowy instalacji solarnej (np. wodny roztwór glikolu) może przepływać od zasobnika do pola kolektorów. Zimny czynnik obiegowy (<0 C) instalacji solarnej (np. wodny roztwór glikolu) może przepływać od kolektora do zasobnika temperatura zasobnika spada i może być konieczne dogrzanie. Nie działa zabezpieczenie kolektorów. Nie działa zabezpieczenie zasobnika. Nie działa zabezpieczenie przeciwmrozowe kolektorów. USZKODZENIE URZĄDZENIA UWAGA! Jeżeli przełącznik znajduje się stale w pozycji "sterowanie ręczne", może to prowadzić do uszkodzenia instalacji solarnej aż do zniszczenia poszczególnych elementów instalacji. Przełącznik można ustawiać w pozycji "sterowanie ręczne" tylko przez krótki czas. 13

14 2 Moduł funkcyjny FM Przełącznik ręczny (wybór obiegu solarnego) Ustawienie Działanie Wybór obiegu solarnego jest wyłączony. Przełącznik należy ustawiać w tej pozycji tylko w przypadku nowych instalacji względnie podczas prac konserwacyjnych lub serwisowych. Aktywna jest funkcja modułu funkcyjnego FM 443 (moduł solarny) automatycznego przełączania do ładowania odbiorników solarnych ustawienie standardowe. Jeżeli zmagazynowano wystarczająco dużo energii słonecznej, to ładowany jest tylko odbiornik solarny "2" (obieg solarny 2). Przełączanie automatyczne nie jest aktywne. Jeżeli zmagazynowano wystarczającą ilość energii solarnej, ładowany jest tylko odbiornik solarny "1" (obieg solarny 1). Przełączanie automatyczne nie jest aktywne. Tab. 5 Ustawienia przełącznika ręcznego WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), to na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się dioda LED "zakłócenie pracy modułu". 14

15 Funkcje modułu FM Funkcje modułu FM 443 Ten rozdział zawiera informacje na temat korzystania z poszczególnych funkcji oraz ich ustawiania przy pomocy modułu zdalnej obsługi MEC Instalacja modułu funkcyjnego FM 443 w sterowniku POZIOM SERWISU Dane ogolne Wywołanie poziomu serwisowego Szczegółowe informacje na temat korzystania z modułu zdalnej obsługi MEC 2 zawiera instrukcja serwisowa danego sterownika Logamatic 4xxx. Z tego względu przedstawiono tu jedynie skrócony opis obsługi modułu MEC 2. Moduł MEC 2 ma dwa poziomy obsługi (poziom 1 przy zamkniętej pokrywie klawiatury oraz poziom 2 przy otwartej pokrywie klawiatury) i jeden poziom serwisowy (dostępny przy pomocy klucza kodowego). Na poziomie serwisowym znajdują się funkcje i parametry uporządkowane w postaci menu głównego oraz jego podmenu, które pozwalają na dokonanie odpowiednich nastaw w sterownikach. Rys. 2 Moduł zdalnej obsługi MEC 2 1 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Wyświetlacz Pokrętło nastawcze Przyciski funkcyjne 2 3 Aby przejść na poziom serwisowy, należy nacisnąć przedstawiony obok zestaw przycisków (klucz kodowy), aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu wskazania "POZIOM SERWISU Dane ogólne". 15

16 3 Funkcje modułu FM 443 Obsługa modułu funkcyjnego FM 443 przy pomocy modułu MEC 2 Po zamontowaniu modułu funkcyjnego FM 443 (patrz Instrukcja montażu "Moduły sterowników 4xxx") zostaje on automatycznie rozpoznany przez sterownik. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli moduł funkcyjny FM 443 nie zostanie rozpoznany automatycznie, trzeba go jednorazowo ręcznie zainstalować przy pomocy modułu obsługowego MEC 2. Ręczna instalacja modułu funkcyjnego FM 443 przy pomocy modułu MEC 2 Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISU Wybór modułu". POZIOM SERWISU Wybor modulu WYBOR MODULU Pozycja A Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby przejść do menu głównego "WYBÓR MODUŁU". Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "WYBÓR MODUŁU Pozycja A". Modul kotla ZM

17 Funkcje modułu FM Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie pozycji montażowej, w której zamontowany jest moduł funkcyjny FM 443. Moduł funkcyjny FM 443 powinien być np. zainstalowany w pozycji 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" (tekst w dolnym wierszu zaczyna migać) i jednocześnie obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie modułu funkcyjnego FM 443. Zwolnić przycisk "Wskazanie". Nacisnąć przycisk "Powrót". WYBOR MODULU Pozycja 2 Moduł funkcyjny FM 443 (moduł solarny) zainstalowany jest na pozycji 2. Modul solarny FM 443 Nacisnąć trzy razy przycisk "Powrót" lub zamknąć pokrywę klawiatury, aby przejść na poziom obsługi 1. 17

18 3 Funkcje modułu FM Zmiana trybu pracy Można zmienić tryb pracy sterownika solarnego. Możliwe jest ustawienie następujących trybów pracy: Tryb ręczny ZAŁ (przycisk "Tryb dzienny") Tryb ręczny WYŁ (przycisk "Tryb nocny") Tryb automatyczny (Przycisk "AUT") WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli ustawiony jest tryb pracy "Tryb ręczny ZAŁ" (przycisk "Tryb dzienny"), to zapewniona jest ochrona kolektorów. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Przy zamkniętej klapie klawiatury modułu obsługowego MEC 2 wyświetlany jest zawsze obieg grzewczy, do którego przyporządkowany jest moduł obsługowy MEC 2. Jeżeli moduł obsługowy MEC 2 nie jest przyporządkowany do żadnego obiegu grzewczego, to wyświetlany jest zawsze najniższy, zainstalowany obieg grzewczy. Dokładniejsze informacje znajdują się w dokumentacji technicznej sterownika. Otworzyć pokrywę klawiatury modułu zdalnej obsługi MEC 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Obieg grzewczy". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się "Wybór obiegu grzewczego - solarny". Zwolnić przycisk "Obieg grzewczy". 18

19 Funkcje modułu FM Tryby pracy Nacisnąć przycisk trybu ręcznego ZAŁ (przycisk "Tryb dzienny"), aby ustawić sterownik solarny na "stale ZAŁ". Nacisnąć przycisk trybu automatycznego (przycisk "AUT"), aby ustawić sterownik solarny w trybie pracy automatycznej. Nacisnąć przycisk trybu ręcznego WYŁ (przycisk "Tryb nocny"), aby wyłączyć sterownik solarny. Tryb pracy Tryb ręczny ZAŁ Zakres nastaw AUTO WYŁ ZAŁ Ustawienia fabryczne Automatyka Ten tryb pracy nie ma żadnych funkcji regulacyjnych, jednak instalacja solarna wyłącza się, jeżeli temperatura pola kolektorów lub zasobnika/zasobników przekroczy maksymalną, dopuszczalną wartość. Jeżeli ten tryb pracy jest aktywny: Ciepły czynnik obiegowy instalacji solarnej (np. roztwór wodny glikolu) może przepływać od zasobnika do pola kolektorów. Zimny czynnik obiegowy (<0 C) instalacji solarnej (np. roztwór wodny glikolu) może przepływać od kolektora do zasobnika temperatura zasobnika spada i może być konieczne dogrzanie. 19

20 3 Funkcje modułu FM Odbiornik solarny "1" obieg solarny 1 Sterowanie pierwszym odbiornikiem (np. zasobnik) jest możliwe przy pomocy modułu funkcyjnego FM 443. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jako odbiornik solarny "1" należy ustawić zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Ustawienie maksymalnej temperatury zasobnika Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "DANE SOLARNE". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE max. temperatura zasobnika 1". DANE SOLARNE Temperatura maks Zasobnik 1 60 C Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić maksymalną temperaturę zasobnika. Max. temperatura zasobnika 1 Zakres nastaw Ustawienia fabryczne C 60 C 20

21 Funkcje modułu FM Ustawienie obniżenia temperatury zasobnika (funkcja optymalizacji) Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "SOLAR". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE zasobnik solarny 1 obniżenie do". DANE SOLARNE zasobnik solar 1 obnizyc temp.do brak Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić obniżenie temperatury zasobnika. Zasobnik 1 obniżenie do Zakres nastaw brak C Ustawienia fabryczne brak WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Moduł funkcyjny FM 443 posiada funkcję optymalizacji pozwalającą na lepsze wykorzystanie uzyskanej energii słonecznej. W zależności od ilości zmagazynowanej energii słonecznej, można obniżyć temperaturę doładowania do ustawionej tutaj wartości. 21

22 3 Funkcje modułu FM Układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników Układ zasobnika buforowego w obejściu Układ zasobnika buforowego w obejściu można zastosować, jeżeli instalacja solarna ma zasilać instalację grzewczą. Należy zamontować następujące komponenty w instalacji: Zasobnik wielofunkcyjny lub buforowy Zawór trójdrogowy na powrocie instalacji grzewczej FPB Tab. 6 Czujnik Pozycje montażowe czujnika FR Czujnik temperatury należy zamontować na powrocie instalacji grzewczej. FP Czujnik temperatury należy zamontować na/w zasobniku buforowym lub wielofunkcyjnym. Pozycje montażowe czujnika Układ szeregowy zasobników Aby rozbudować istniejącą instalację grzewczą o zasobnik solarny, należy zastosować szeregowy układ zasobników w systemie grzewczym. Zasobnik solarny należy zainstalować przed zasobnikiem c.w.u. Należy zamontować następujące komponenty w instalacji: Zasobnik solarny Dodatkowa pompa FPB Tab. 7 Czujnik Pozycje montażowe czujnika FR Czujnik temperatury należy zamontować na/w zasobniku c.w.u. FP Czujnik temperatury należy zamontować na/w zasobniku solarnym. Pozycje montażowe czujnika 22

23 Funkcje modułu FM WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli w systemie zastosowano układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy kolektorów, funkcję "obejście" należy uaktywnić przy pomocy modułu obsługowego MEC 2. Jeżeli funkcja ta jest aktywna ("tak"), to należy podać odpowiednie wartości różnicy temperatur załączania i wyłączania Aktywacja układu zasobnika buforowego w obejściu lub układu szeregowego zasobników Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "DANE SOLARNE". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY obejście". DANE SOLARNE obejscie tak Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można uaktywnić układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników. Zakres nastaw Ustawienia fabryczne Obejście tak/nie nie 23

24 3 Funkcje modułu FM Nastawienie różnicy temperatur, przy której włącza się funkcja "obejście" Jeżeli układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników jest aktywny, to na poziomie menu "DANE SOLARNE" należy ustawić różnicę temperatur dla załączania funkcji. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE załączanie obejścia różnica temperatur". DANE SOLARNE zal. obejscia roznica temp. 10 K Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić różnicę temperatur, przy której włącza się funkcja "obejście". Załączanie obejścia różnica temperatur Zakres nastaw Ustawienia fabryczne 7 20 K 10 K 24

25 Funkcje modułu FM Nastawienie różnicy temperatur, przy której wyłącza się funkcja "obejście" Jeżeli układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników jest aktywny, to na poziomie menu "DANE SOLARNE" należy ustawić różnicę temperatur dla wyłączania. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Różnica temperatur dla wyłączania funkcji "obejście" musi być niższa niż różnica temperatur dla załączania funkcji "obejście". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE wyłączanie obejścia różnica temperatur". DANE SOLARNE wyl. obejscia roznica temp. 10 K Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić różnicę temperatur, przy której wyłącza się funkcja "obejście". Wyłączanie obejścia różnica temperatur Zakres nastaw Ustawienia fabryczne 5 15 K 5 K 25

26 3 Funkcje modułu FM Licznik ciepła w obiegu solarnym Jeżeli w obiegu solarnym zainstalowano zespół licznika ciepła, to jego wartości pomiarowe można odczytać na wyświetlaczu modułu obsługowego MEC 2. Dotyczy to tylko ilości ciepła pierwszego odbiornika solarnego. Ilość ciepła drugiego odbiornika solarnego oblicza się na podstawie czasu pracy pompy. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Z funkcji tej można korzystać tylko razem z zespołem licznika ciepła. Zespół można kupić jako wyposażenie dodatkowe firmy Buderus. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy zwrócić uwagę na to, aby czujnik WMZ był prawidłowo przyłączony (patrz tabela 2, "Przyłącza niskiego napięcia", strona 10). Uaktywnić funkcję "licznik ciepła". Jeżeli funkcja ta jest aktywna ("tak"), należy nastawić odpowiednią zawartość glikolu w obiegu solarnym. 26

27 Funkcje modułu FM Aktywacja pomiaru ilości ciepła Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "DANE SOLARNE". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE licznik ciepła." DANE SOLARNE licznik ciepla tak Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić funkcję pomiaru ilości ciepła. Zakres nastaw Ustawienia fabryczne Licznik ciepła tak/nie nie 27

28 3 Funkcje modułu FM Ustawienie zawartości glikolu Jeżeli funkcja pomiaru ilości ciepła jest aktywna, na poziomie menu "DANE SOLARNE" należy nastawić odpowiednią zawartość glikolu w obiegu solarnym. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE zawartość glikolu". DANE SOLARNE Zawart. glikolu 50 % Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić zawartość glikolu. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli obieg solarny pracuje tylko z wodnym roztworem glikolu, to glikol należy rozcieńczyć. Ilość uzyskanej energii słonecznej można obliczyć z jednostkowej pojemności cieplnej czynnika grzewczego w obiegu solarnym i przepływu objętościowego. Zawartość glikolu Zakres nastaw 0% 30% 40% 50% Ustawienia fabryczne 50 % 28

29 Funkcje modułu FM Odbiornik solarny "2" obieg solarny 2 Jeżeli chcemy włączyć drugi odbiornik energii słonecznej (np. basen lub zasobnik buforowy) do systemu regulacji przy pomocy modułu funkcyjnego FM 443, należy uaktywnić funkcję "2 odbiornik solarny". Drugi odbiornik może być ładowany przy pomocy zaworu trójdrogowego lub oddzielnej pompy Aktywacja drugiego odbiornika energii solarnej Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "DANE SOLARNE". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE 2 odbiornik". DANE SOLARNE 2 odbiornik brak Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można uaktywnić drugi odbiornik. 2 odbiornik Zakres nastaw brak zawór trójdrogowy oddzielna pompa Ustawienia fabryczne brak 29

30 3 Funkcje modułu FM Ustawienie możliwości przełączania Jeżeli uaktywniono drugi odbiornik solarny, na poziomie menu "DANE SOLARNE" należy nastawić rodzaj przełączania. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE przełączanie." DANE SOLARNE przelaczanie automatycznie Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić różne możliwości przełączania. Przełączanie Zakres nastaw automatycznie zawsze zasobnik 1 zawsze zasobnik 2 Ustawienia fabryczne automatycznie 30

31 Funkcje modułu FM Ustawienie maksymalnej temperatury zasobnika Jeżeli uaktywniono drugi odbiornik solarny, to na poziomie menu "DANE SOLARNE" należy nastawić maksymalną temperaturę zasobnika. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE max. temperatura zasobnika 2". DANE SOLARNE Temperatura maks Zasobnik 2 60 C Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić maksymalną temperaturę zasobnika. Max. temperatura zasobnika 2 Zakres nastaw Ustawienia fabryczne C 60 C 31

32 4 Test przekaźników 4 Test przekaźników W menu "Test przekaźników" można sprawdzić, czy urządzenia zewnętrzne (np. pompy) zostały prawidłowo przyłączone. USZKODZENIE URZĄDZENIA UWAGA! W czasie trwania testu przekaźników instalacja nie działa. Wszystkie funkcje regulacyjne są nieaktywne. Po zakończeniu testu należy wyjść z tej funkcji, aby nie spowodować uszkodzenia instalacji. Test przekaźników Jeżeli wybrano funkcję "TEST PRZEKANIKÓW solar", można pojedynczo włączać lub wyłączać pompy podłączone do modułu funkcyjnego FM 443. Jeżeli funkcja "Test przekaźników" jest aktywna: Ciepły czynnik obiegowy instalacji solarnej (np. roztwór wodny glikolu) może przepływać od zasobnika do pola kolektorów. Zimny czynnik obiegowy (<0 C) instalacji solarnej (np. roztwór wodny glikolu) może przepływać od kolektora do zasobnika temperatura zasobnika spada i może być konieczne dogrzanie. Nie działa zabezpieczenie kolektorów. Nie działa zabezpieczenie zasobnika. Nie działa zabezpieczenie przeciwmrozowe kolektorów. 32

33 Test przekaźników 4 Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE test przekaźników." TEST PRZEKAZNIK Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "Test przekaźników". Na wyświetlaczu pojawi się "TEST PRZEKAŹNIKÓW - kocioł". Kociol Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "TEST PRZEKAŹNIKÓW - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu "TEST PRZEKAŹNIKÓW - solar". Można testować funkcjonowanie (zał/wył) następujących przekaźników: Zawór trójdrogowy Obejście Pompa pierwotna SP1 Pompa pierwotna SP2 Pompa wtórna SP2 33

34 5 Protokół usterek 5 Protokół usterek W punkcie programu "Błąd" można odczytać cztery ostatnie komunikaty usterek układu regulacji instalacji grzewczej. Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISU błąd". POZIOM SERWISU Blad Usterka 1 sol.obej.cz.pow. od 08: do 11: Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "Błąd". Mogą być wyświetlane następujące komunikaty usterek: Czujnik temperatury kolektora Czujnik temperatury zasobnika buforowego w obejściu Czujnik temperatury na powrocie obejścia Czujnik temperatury na zasilaniu pomiar ilości ciepła Czujnik temperatury na powrocie pomiar ilości ciepła Czujnik w zasobniku 1 dół Czujnik w zasobniku 2 dół Pomiar przepływu objętościowego Ustawienie histerezy 34

35 Usterki 6 6 Usterki WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W kolumnie "Usterka" wymieniono wszystkie usterki, które mogą pojawić się w pracy modułu funkcjonalnego FM 443, odbiorników solarnych i licznika ciepła. Kolumna "Usterka" zawiera komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu modułu obsługi zdalnej MEC 2. Usterka Czujnik temperatury zasobnika buforowego w obejściu Czujnik temperatury na powrocie obejścia Występujące objawy Brak sterowania wyjścia układu obejściowego. Brak sterowania wyjścia układu obejściowego. Możliwe przyczyny usterki Czujnik temperatury zasobnika buforowego jest uszkodzony. Zasobnik buforowy nie został przyłączony/został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Czujnik temperatury na powrocie jest uszkodzony. Czujnik na powrocie nie został przyłączony/został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Sposoby usunięcia usterki Sprawdzić przyłącze czujnika w module funkcyjnym FM 443 (FPB- FP). Sprawdzić czujnik w obejściu, czy nie został uszkodzony/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. Sprawdzić przyłącze czujnika w module funkcyjnym FM 443 (FPB- FR). Sprawdzić czujnik w obejściu, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. 35

36 6 Usterki Usterka Czujnik temperatury na zasilaniu pomiar ilości ciepła Czujnik temperatury na powrocie pomiar ilości ciepła Występujące objawy Licznik nie dokonuje pomiaru ilości ciepła. Licznik nie dokonuje pomiaru ilości ciepła. Możliwe przyczyny usterki Czujnik na zasilaniu jest uszkodzony. Czujnik na zasilaniu nie został przyłączony/został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Czujnik na powrocie jest uszkodzony. Czujnik na powrocie nie został przyłączony/został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Sposoby usunięcia usterki Sprawdzić przyłącze czujnika w module funkcyjnym FM 443 (WMZ-FV). Sprawdzić czujnik na zasilaniu instalacji solarnej, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. Sprawdzić przyłącze czujnika w module funkcyjnym FM 443 (WMZ-FR). Sprawdzić czujnik na powrocie instalacji solarnej, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Czujnik temperatury kolektora Zasobnik 1 i zasobnik 2 nie są ładowane energią słoneczną. Czujnik temperatury kolektora jest uszkodzony. Czujnik temperatury kolektora nie został przyłączony/został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. Sprawdzić czujnik temperatury kolektora, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. 36

37 Usterki 6 Usterka Czujnik w zasobniku 1 - dół Czujnik w zasobniku 2 - dół Występujące objawy Zasobnik 1 nie jest ładowany energią słoneczną. Zasobnik 2 nie jest ładowany energią słoneczną. Ustawienie histerezy Moduł funkcyjny FM 443 wyłącza się. Pomiar przepływu objętościowego Licznik nie dokonuje pomiaru ilości ciepła. Możliwe przyczyny usterki Czujnik w zasobniku 1 jest uszkodzony. Czujnik w zasobniku 1 nie został przyłączony/ został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Czujnik w zasobniku 2 jest uszkodzony. Czujnik w zasobniku 2 nie został przyłączony/ został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Wartości nastawione przez użytkownika są nielogiczne. Próg załączania jest mniejszy niż próg wyłączania, albo dla zasobnika 1, albo zasobnika 2, albo dla obejścia. Miernik przepływu objętościowego jest uszkodzony lub nie został właściwie przyłączony. Sposoby usunięcia usterki Sprawdzić czujnik zasobnika 1, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. Sprawdzić czujnik zasobnika 2, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. Sprawdzić nastawy modułu funkcyjnego FM 443 przy pomocy modułu obsługowego MEC 2. Czy miernik przepływu został właściwie przyłączony w module funkcyjnym FM 443? Moduł funkcyjny FM 443 jest uszkodzony. Niewłaściwy układ hydrauliczny. Sprawdzić funkcjonowanie modułu solarnego. W razie potrzeby wymienić moduł funkcyjny FM

38 7 Monitorowanie pracy instalacji 7 Monitorowanie pracy instalacji Przy pomocy menu głównego "Monitoring" można odczytać aktualne wartości (dane monitoringu) parametrów układu regulacji instalacji solarnej. Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - monitoring". MONITORING Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "MONITORING". Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "MONITORING - kocioł". Kociol Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "MONITORING solar." Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu "MONITORING solar". W podmenu można odczytać aktualne wartości i stany pracy instalacji. 38

39 Monitorowanie pracy instalacji Odbiornik solarny "1" obieg solarny Temperatura kolektora, tryb pracy MONITORING SOLAR Kolektor 110 C Zasobnik 1 blokada Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę kolektora i tryb pracy zasobnika 1. Możliwe komunikaty zablokowany wyłączony Zasobnik 1 low flow high flow włączony tryb ręczny Zablokowany Zasobnik 1 nie jest ładowany, ponieważ: temperatura kolektora jest za wysoka lub temperatura zasobnika jest za wysoka lub zasobnik 1 jest wyłączony lub ładowany jest właśnie inny zasobnik lub wystąpiła usterka w pracy modułu funkcjonalnego FM 443. Wyłączony Uzyskana energia słoneczna jest niewystarczająca do załadowania zasobnika 1. LOW FLOW Zasobnik 1 ładowany jest z wyższą różnicą temperatur (mniejszym strumieniem przepływu). HIGH FLOW Zasobnik 1 ładowany jest z mniejszą różnicą temperatur (większym strumieniem przepływu). 39

40 7 Monitorowanie pracy instalacji Włączony tryb ręczny Sterownik pracuje w trybie "tryb ręczny ZAŁ". To znaczy, że praca pompy obiegu solarnego sterowana jest w 100%. Wszystkie funkcje regulacyjne modułu funkcyjnego FM 443 są nieaktywne, kontrolowana jest tylko maksymalna temperatura kolektorów Temperatura zasobnika 1, stan pompy obiegu solarnego 1 MONITORING SOLAR SP1 srodek 30 C SP1 dol 15 C pompa SP1 50% Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę zasobnika 1 i tryb pracy pompy obiegu solarnego 1. "SP1 środek" = temperatura przygotowania c.w.u. "SP1 dół' = temperatura zasobnika solarnego na dole "pompa SP 1" = stopień modulacji pompy obiegu solarnego Uzyskana energia słoneczna MONITORING SOLAR Solar wydajn. 1 Wyświetlacz pokazuje całkowitą i aktualnie uzyskaną energię słoneczną obiegu solarnego 1. aktualnie kwh 450 W 40

41 Monitorowanie pracy instalacji Układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników MONITORING SOLAR obejscie wyl. Wyświetlacz pokazuje stan zaworu trójdrogowego (układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników) oraz temperaturę zasobnika buforowego i na powrocie instalacji grzewczej. bufor 60 C powrot 30 C Możliwe komunikaty Wyłączony Układ zasobnika buforowego lub układ szeregowy zasobników jest wyłączony lub nie został uaktywniony przy pomocy modułu obsługowego MEC 2. Odpowiednie wyjścia nie są sterowane przez sterownik solarny. Pozycja zaworu trójdrogowego zależy w tym przypadku od zastosowanego typu zaworu. Należy sprawdzić, czy zawór trójdrogowy został poprawnie zamontowany. Bezpośrednio Temperatura na powrocie instalacji grzewczej jest wyższa niż temperatura w dolnej partii zasobnika buforowego lub wielofunkcyjnego. Powrót instalacji grzewczej jest wprowadzany bezpośrednio do kotła. Zawór trójdrogowy znajduje się w pozycji "obejście". Zasobnik Obejście wyłączony bezpośrednio zasobnik Temperatura na powrocie instalacji grzewczej jest niższa niż temperatura w dolnej partii zasobnika buforowego lub wielofunkcyjnego. Powrót instalacji grzewczej prowadzony jest przez zawór trójdrogowy w celu podgrzania przez zasobnik buforowy lub wielofunkcyjny. 41

42 7 Monitorowanie pracy instalacji 7.3 Obieg solarny licznik ciepła MONITORING SOLAR Przeplyw 900 l/h Wyświetlacz pokazuje aktualny przepływ objętościowy przez przepływomierz (zespół licznika) oraz temperaturę na zasilaniu i powrocie. Zasilanie 90 C Powrot 30 C 42

43 Monitorowanie pracy instalacji Odbiornik solarny "2" obieg solarny Temperatura kolektora, tryb pracy MONITORING SOLAR Kolektor 110 C Zasobnik 2 zablokowany Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę kolektora i tryb pracy zasobnika 2. Możliwe komunikaty zablokowany wyłączony Zasobnik 2 high flow sprawdzenie przełączenia włączony tryb ręczny Zablokowany Zasobnik 2 nie jest ładowany, ponieważ: temperatura kolektora jest za wysoka lub temperatura zasobnika jest za wysoka lub zasobnik 2 jest wyłączony lub ładowany jest właśnie inny zasobnik lub wystąpiła usterka w pracy modułu funkcjonalnego FM 443. Wyłączony Uzyskana energia słoneczna jest niewystarczająca do załadowania zasobnika 2. HIGH FLOW Zasobnik 1 ładowany jest z mniejszą różnicą temperatur (większym strumieniem przepływu). 43

44 7 Monitorowanie pracy instalacji Sprawdzenie przełączenia "Sprawdzenie przełączenia" włącza się jeżeli: zasobnik solarny "2" jest ładowany i zasobnik solarny "1" jest wyłączony (różnica temperatur jest niewystarczająca do ładowania zasobnika). Jeżeli zachodzą powyższe warunki, to sterownik solarny sprawdza, czy można ładować zasobnik solarny "1" (ma on pierwszeństwo). Sprawdzanie jest powtarzane w regularnych odstępach (ustawienie fabryczne, WE = 30 minut), do momentu, aż zasobnik solarny "1" będzie mógł być ponownie doładowany. Włączony tryb ręczny Sterownik pracuje w trybie "ręczne ZAŁ". To znaczy, że praca obiegu solarnego 2 jest sterowana. Wszystkie funkcje regulacyjne modułu funkcyjnego FM 443 są nieaktywne, kontrolowana jest tylko maksymalna temperatura kolektorów. 44

45 Monitorowanie pracy instalacji Temperatura zasobnika 2, stan pompy obiegu solarnego 2 lub zaworu trójdrogowego i pompy obiegu solarnego wtórnego 2 MONITORING SOLAR SP2 dol 30 C zawor 3-drogowy Pompa 2 SP2 wyl. wyl. Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę zasobnika 2 oraz tryb pracy pomp i zaworów. "SP2 dół" = "Zawór trójdrogowy" "Pompa wtórna SP2" temperatura zasobnika solarnego 2 na dole = stan zaworu trójdrogowego = pompa wtórnego obiegu solarnego 2 Możliwe komunikaty SP1 (zasobnik 1) Zawór trójdrogowy SP2 (zasobnik 2) wył. Pompa pierwotna SP2 Pompa wtórna SP2 zał/wył zał/wył Uzyskana energia słoneczna MONITORING SOLAR Solar wydajn. 2 Wyświetlacz pokazuje całkowitą i aktualnie uzyskaną energię słoneczną w obiegu solarnym 2. aktualnie kwh 450 W 45

46 8 Indeks 8 Indeks A Aktywacja pomiaru ilości ciepła C Czujnik FP , 22, 35 Czujnik FPB Czujnik FR , 22, 35 Czujnik FV Czujnik WMZ H HIGH FLOW , 43 I Instalacja modułu funkcyjnego FM L Licznik ciepła w obiegu solarnym LOW FLOW M Max. temperatura zasobnika Możliwości przełączania Monitorowanie pracy instalacji solarnej.38 O Obejście - bezpośrednio Obejście - wyłączone Obejście - zasobnik Obniżenie temperatury zasobnika Obsługa modułu funkcyjnego FM 443 przy pomocy modułu obsługi zdalnej.. 16 Odbiornik solarny "1" Odbiornik solarny "2" P Pompa pierwotna SP Pompa wtórna SP Poziom serwisu Pozycja montażowa modułu solarnego.11 Przełącznik ręczny Przygotowanie c.w.u R Różnica temperatur, przy której włącza się funkcja "obejście" Różnica temperatur, przy której wyłącza się funkcja "obejście" S SP SP Sprawdzenie przełączenia T Temperatura kolektora , 43 Test przekaźników Tryb automatyczny , 19 Tryb ręczny WYŁ , 19 Tryb ręczny ZAŁ , 19 U Układ szeregowy zasobników.. 9, 22, 23 Układ zasobnika buforowego w obejściu , 10, 22, 23 Ustawienie max. temperatury zasobnika 31 Usuwanie Uzyskana energia słoneczna... 40, 45 W Włączony tryb ręczny Wersja Wskazówki bezpieczeństwa Wyłączony , 45 Z Zablokowany , 43 Zawartość glikolu Zmiana trybu pracy

47 Notatki 47

48 Autoryzowany Partner Handlowy: Niemcy Buderus Heiztechnik GmbH, D Wetzlar Austria Buderus Austria Heiztechnik GmbH Rennbahnweg 65, A-1220 Wiedeń Szwajcaria Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36, CH-4133 Pratteln

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Control-Manager 200 ES1 Zasilanie i zabezpieczenie do kotłowni kaskadowych Vitomoduł 200 Instrukcja montażu i obsługi ZABEZP. KOMIN. INNE ZABEZP. RESET TEST SIEĆ ZB. MELD USTEREK Control-Manager 200 typ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji. Manager kaskadowy WCM-KA 3.0 83258448 1/2013-04

Instrukcja montażu i eksploatacji. Manager kaskadowy WCM-KA 3.0 83258448 1/2013-04 83258448 1/2013-04 1 Wskazówki dla użytkownika... 6 1.1 Prowadzenie użytkownika... 6 1.1.1 Symbole... 6 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji... 6 1.1.3 Rękojmia i odpowiedzialność... 7 2 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterownik 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych 6 720 616 999-03/2008

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK SOLARNY MR 04 SOLAR

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK SOLARNY MR 04 SOLAR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY STEROWNIK SOLARNY

Bardziej szczegółowo

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL:

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL: Regulatory pogodowe COMFORT Oznaczenie klucza aplikacji 210 310 Rodzaj aplikacji i układu Rodzaje obiegów Ogrzewnie Technologia Ciepła woda użytkowa (CWU) CWU Zasobnik z wężownicą Zasobnik z ładowaniem

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY DWUFUNKCYJNY STEROWNIK POMPY W UKŁADZIE C.O.

MIKROPROCESOROWY DWUFUNKCYJNY STEROWNIK POMPY W UKŁADZIE C.O. 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1 CYFROWY REGULATOR SOLARNY PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Polska Ekologia Nr 211/2004 1 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawników

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Układy regulacji R19 /R33 DigiComfort w funkcji warunków pogodowych Wolf GmbH 84048 Mainburg Postfach 1380 Telefon 08751/74-0 Telex 5 85 21 Telefax 0 87 51 / 74 16 00 Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 300-A. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 300-A. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Kompaktowa pompa ciepła z napędem elektrycznym, typ AWC-I, AWC-I-M, AW-O, AW-O-M VITOCAL 00-A 6/2009 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1. z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u.

Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1. z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u. Wielosystemowy sterownik solarny SR-618C1 z obsługą dodatkowych urządzeń, wielu pól kolektorów, wspomagania ogrzewania i cyrkulacją pompy c.w.u. PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Regulacja system MES II

Regulacja system MES II system ES II Informacja systemu system ES II odułowo zbudowana regulacja dla dużych układów grzewczych z więcej niż 3 obiegami grzewczymi lub kaskady kotłów, dużych systemów solar lub sieci ciepłowniczych

Bardziej szczegółowo

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 PL Dla operatora Instrukcja obsługi auromatic 620 VRS 620/3 Spis treści Spis treści 1 Wskazówki do dokumentacji... 3 1.1 Zachowanie dokumentacji... 3 1.2 Zastosowane symbole...

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja System automatyki domowej Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Stacja domowa głośnomówiąca 1280..

Instrukcja montażu i obsługi. Stacja domowa głośnomówiąca 1280.. Instrukcja montażu i obsługi Stacja domowa głośnomówiąca 1280.. Opis urządzenia Stacja domowa głośnomówiąca należy do systemu komunikacji domofonowej Gira iskłada się z następujących elementów: 3 4 5 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł obsługi BM WOLF GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Nr art.: 3062602_0709 Zmiany zastrzeżone PL Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS 22...60. Geotermiczna pompa ciepła. 6 720 640 766(2009/03) pl 6 720 614 967-36.1I

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS 22...60. Geotermiczna pompa ciepła. 6 720 640 766(2009/03) pl 6 720 614 967-36.1I Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 967-36.1I Logatherm WPS 22...60 6 720 640 766(2009/03) pl Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem - i to od ponad 275 lat. Od początku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Notatki Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 59/2012

Deklaracja zgodności nr 59/2012 TECH -1- ST-427i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 59/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

System EZR Manager 128028.1314

System EZR Manager 128028.1314 System EZR Manager Informacje ogólne.... Opis.... Założenia.... Konto użytkownika i funkcja Cloud.... Uruchomienie funkcji Cloud w stacji bazowej... Instrukcja obsługi.... Informacje ogólne.... Stacja

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 Instrukcja instalacji i obsługi Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 dla urządzeń grzewczych z układem sterującym Heatronic 3 lub 4 z magistralą US lub ze złączem analogowym 1-2-4 6 720 612

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 9/2007. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-28 230V, 50Hz

TECH. Deklaracja zgodności nr 9/2007. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-28 230V, 50Hz ST-28 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 9/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-28 230V,

Bardziej szczegółowo

Termometr na podczerwień Nr produktu 0001082153

Termometr na podczerwień Nr produktu 0001082153 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr na podczerwień Nr produktu 0001082153 Strona 1 z 8 Termometr na podczerwień 31.1133.01 do mierzenia temperatury na czole Skrócona instrukcja obsługi 1. Ściągnąć aplikację App

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu Roth Termostat zegarowy Basicline T Instrukcja montażu 1 Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na www.roth-polska.com Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806 INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE Wersja 5806 Spis treści. Wstęp... 3 Opis regulatora RT 208B... 4 Opis symboli wyświetlacza... 5 Skrócony

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132 PL Instrukcja obsługi termostatów devireg 130,131,132 Spis treści: 1. Funkcje I zastosowania termostatów 2. Instrukcja montażu a. Montaż czujnika podłogowego do termostatów devireg 130 i 132 b. Montaż

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V,

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V, ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-350

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO

SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji program u09, wydanie 4, wrzesień 2014 Pb Wstęp SOLARCOMP S1 jest przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania FB 100

Moduł zdalnego sterowania FB 100 Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania F 100 dla modulu FW 100 lub FW 200 na kotle z systemem Heatronic przystosowanym do magistrali US OSW 6 720 612 481-00.1R Przegląd elementów obsługowych

Bardziej szczegółowo