Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej"

Transkrypt

1 /2001 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych.

2 Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich norm i dyrektyw. Zgodność z tymi normami została udokumentowana. Odnośna dokumentacja oraz deklaracja zgodności znajdują się u producenta. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych! W związku ze stale prowadzonymi pracami rozwojowymi, rysunki, opisy działania, kolejność wykonywanych poleceń i dane techniczne mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych. Aktualizacja dokumentacji Jeżeli macie Państwo propozycje odnośnie poprawienia dokumentacji lub stwierdziliście Państwo niezgodności, prosimy o kontakt. Adres producenta Buderus Heiztechnik GmbH D Wetzlar Nr dokumentacji: Data wydania: 04/2001 2

3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa i użytkowania Wskazówki bezpieczeństwa Usuwanie/utylizacja Moduł funkcyjny FM Wejścia/wyjścia, przyłącza Montaż w sterownikach Logamatic Ustawienia przełącznika ręcznego Funkcje modułu FM Instalacja modułu funkcyjnego FM 443 w sterowniku Zmiana trybu pracy Odbiornik solarny "1" obieg solarny Układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników Licznik ciepła w obiegu solarnym Odbiornik solarny "2" obieg solarny Test przekaźników Protokół usterek Usterki Monitorowanie pracy instalacji Odbiornik solarny "1" obieg solarny Układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników Obieg solarny licznik ciepła Odbiornik solarny "2" obieg solarny Indeks

4 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo Rozdział ten zawiera ogólne wskazówki bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania czynności serwisowych dotyczących modułu funkcyjnego FM 443. Ponadto w innych rozdziałach niniejszej instrukcji serwisowej znajdują się dalsze wskazówki bezpieczeństwa, których również należy przestrzegać. Przed przystąpieniem do wykonania opisanych poniżej czynności należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi wskazówkami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie podanych tu wskazówek odnoszących się do bezpieczeństwa może spowodować ciężkie szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym włącznie jak również może być przyczyną szkód materialnych i środowiskowych. 1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł funkcyjny FM 443 przeznaczony jest do montażu w sterownikach systemu regulacyjnego Logamatic Aby moduł pracował prawidłowo, konieczne jest zastosowanie sterownika z oprogramowaniem w wersji przynajmniej

5 Bezpieczeństwo Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa i użytkowania Przedstawione w niniejszej instrukcji serwisowej wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa i użytkowania oznaczone zostały przy pomocy znaku ostrzegawczego. Poniżej danego znaku ostrzegawczego znajduje się ostrzeżenie wskazujące na stopień zagrożenia. Należy bezwzględnie stosować się do opisanych tu czynności, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom! WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA PIERWSZEGO STOPNIA NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzeżenie "Niebezpieczeństwo" wskazuje na niebezpieczeństwa, które mogą spowodować szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym włącznie. NIEBEZPIECZEŃSTWO! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA W WYNIKU PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Znak ten wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA DRUGIEGO STOPNIA UWAGA! Ostrzeżenie "Uwaga" wskazuje na niebezpieczeństwa, które mogą spowodować szkody materialne. Wskazówki praktyczne to, ogólnie rzecz biorąc, uwagi dotyczące prac serwisowych wskazujące na możliwe źródła błędów, które mogą stanowić zagrożenie. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wskazówki praktyczne pozwalają na optymalne, ekonomiczne, bezpiecznie i przyjazne dla środowiska wykorzystanie oraz posługiwanie się urządzeniami technicznymi. 5

6 1 Bezpieczeństwo 1.3 Wskazówki bezpieczeństwa Moduł funkcyjny FM 443 został skonstruowany i wykonany zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz uznanymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Mimo to nie jest możliwe całkowite wykluczenie szkód materialnych w przypadku nieprawidłowego przeprowadzenia prac serwisowych. Przed rozpoczęciem prac serwisowych na module funkcyjnym FM 443 należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją serwisową. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA NIEBEZPIECZEŃSTWO! w wyniku porażenia prądem elektrycznym przy otwartym sterowniku. Przed otwarciem sterownika należy: odłączyć instalację grzewczą od napięcia sieciowego przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub odłączyć ją od sieci elektrycznej za pomocą bezpiecznika głównego budynku. 1.4 Usuwanie/utylizacja Zużyty moduł należy przekazać autoryzowanej firmie w celu usunięcia/utylizacji w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego. 6

7 Moduł funkcyjny FM Moduł funkcyjny FM 443 Można zamontować tylko jeden moduł funkcyjny FM 443 w sterowniku systemu regulacyjnego Logamatic Głównym zadaniem modułu funkcyjnego FM 443 jest przyporządkowanie instalacji solarnej z jednym lub dwoma odbiornikami solarnymi (np. zasobnik) do zastosowanego sterownika. Po zamontowaniu modułu funkcyjnego FM 443 dostępne są następujące funkcje wzgl. możliwości podłączenia: Zmiana trybu pracy Przyłączenie odbiornika solarnego "1" (np. zasobnikowy podgrzewacz wody użytkowej) Ustawienie układu zasobnika buforowego w obejściu w celu wykorzystania ciepła do ogrzewania lub ustawienie układu szeregowego zasobników Przyłączenie licznika ciepła obiegu solarnego (WMZ) wyposażenie dodatkowe firmy Buderus Przyłączenie odbiornika solarnego "2" (np. basen) 7

8 2 Moduł funkcyjny FM Rys. 1 Pokrywa czołowa modułu funkcyjnego FM 443 Poz. 1: Przełącznik ręczny (obieg solarny 1) Poz. 2: Dioda LED "zawór trójdrogowy" w przypadku układu zasobnika buforowego w obejściu (brak wspomagania c.o. przez zasobnik) w przypadku układu szeregowego zasobników (pompa wyłączona) Poz. 3: Dioda LED "zawór trójdrogowy" w przypadku układu zasobnika buforowego w obejściu (wspomaganie c.o. przez zasobnik) w przypadku układu szeregowego zasobników (pompa włączona) Poz. 4: Pompa obiegu solarnego 1 Poz. 5: Max. temperatura zasobnika 1 Poz. 6: Dioda LED "zakłócenie pracy modułu" (kolor czerwony) ogólne zakłócenie pracy modułu Poz. 7: Max. temperatura kolektora Poz. 8: Pompa wtórnego obiegu solarnego 2 Poz. 9: Pompa obiegu solarnego 2 lub zawór trójdrogowy 2 w pozycji obieg solarny 2 Poz. 10: Zawór trójdrogowy w pozycji obieg solarny 1 Poz. 11: Przełącznik ręczny (wybór obiegu solarnego) 8

9 Moduł funkcyjny FM WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Przed montażem modułu funkcyjnego FM 443 należy sprawdzić wersję oprogramowania modułu kontrolnego (CM 431) i modułu zdalnego sterowania MEC2 (wersja od 4.17). Bliższych informacji udziela firma Buderus. 2.1 Wejścia/wyjścia, przyłącza W górnej części tylnej ścianki modułu funkcyjnego FM 443 umieszczone są zaciski niskiego napięcia oraz przyłącza dla wejść/wyjść 230 V. Na listwach znajdują się kolorowe naklejki z opisami odpowiadającymi przynależnym wtyczkom. Wtyczki oznaczone są kolorami i opatrzone odnośnymi kodami. Oznaczenie Opis Sieć Zasilanie sieciowe PSS2 Pompa obiegu solarnego 2 SU Zawór trójdrogowy (zasobnik 1/zasobnik 2) PS2 Pompa wtórnego obiegu solarnego 2 Układ zasobnika buforowego w obejściu: Zawór trójdrogowy SPB Układ szeregowy zasobników: Dodatkowa pompa PSS1 Pompa obiegu solarnego 1 Tab. 1 Przyłącza 230 V 9

10 2 Moduł funkcyjny FM 443 FPB WMZ Czujnik Tab. 2 Oznaczenie FR FP FR FV ZV FSS2 FSS FSK Przyłącza niskiego napięcia Opis Układ zasobnika buforowego wobejściu: Czujnik temperatury na powrocie Układ szeregowy zasobników: Czujnik temperatury ciepłej wody Układ zasobnika buforowego wobejściu: Czujnik temperatury zasobnika buforowego Układ szeregowy zasobników: Czujnik temperatury zasobnika solarnego Przyłącze masy Czujnik temperatury na powrocie obiegu solarnego do pomiaru ilości ciepła Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu solarnego do pomiaru ilości ciepła Miernik strumienia objętościowego w obiegu solarnym do pomiaru ilości ciepła Czujnik temperatury odbiornika solarnego 2 Czujnik temperatury odbiornika solarnego 1 Czujnik temperatury kolektora WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy zwrócić uwagę na to, aby w zależności od układu instalacji (układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników) prawidłowo przyłączyć i zamontować we właściwej pozycji czujnik FPB. 10

11 Moduł funkcyjny FM Montaż w sterownikach Logamatic 4000 Moduł funkcyjny FM 443 można zamontować w każdej wolnej pozycji montażowej sterowników typoszeregu 4000 (np. w pozycji montażowej 1-4 w przypadku sterownika Logamatic 43xx). Możliwa obsada pozycji montażowych w poszczególnych sterownikach 4111, 4112, xx 1, 2 1, 2 1, 2, 3, 4 Tab. 3 Możliwa obsada pozycji montażowych WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Moduł funkcyjny FM443 należy zamontować, jeżeli to możliwe, z prawej strony. W ten sposób przyporządkowanie obiegów grzewczych będzie logiczne. Moduły obiegów grzewczych należy montować w sterowniku zaczynając od lewej strony. 11

12 2 Moduł funkcyjny FM Ustawienia przełącznika ręcznego Różne ustawienia przełącznika ręcznego powodują zmianę trybu pracy obiegów solarnych lub dwóch odbiorników solarnych. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Generalnie przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT" Przełącznik ręczny (obieg solarny 1) Ustawienie Działanie Obieg solarny 1 (pompa obiegu solarnego 1) i obejście (zawór trójdrogowy) są wyłączone. Przełącznik należy ustawiać w tej pozycji tylko w przypadku nowych instalacji względnie podczas prac konserwacyjnych lub serwisowych. Obieg solarny 1 i obejście pracują automatycznie ustawienie standardowe. Aktywny tryb ustawień ręcznych. Pompa obiegu solarnego 1 jest włączona. Brak sterowania obejścia. Tab. 4 Ustawienia przełącznika ręcznego WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się dioda LED "zakłócenie pracy modułu". 12

13 Moduł funkcyjny FM Jeżeli aktywny jest tryb ustawień ręcznych: Ciepły czynnik obiegowy instalacji solarnej (np. wodny roztwór glikolu) może przepływać od zasobnika do pola kolektorów. Zimny czynnik obiegowy (<0 C) instalacji solarnej (np. wodny roztwór glikolu) może przepływać od kolektora do zasobnika temperatura zasobnika spada i może być konieczne dogrzanie. Nie działa zabezpieczenie kolektorów. Nie działa zabezpieczenie zasobnika. Nie działa zabezpieczenie przeciwmrozowe kolektorów. USZKODZENIE URZĄDZENIA UWAGA! Jeżeli przełącznik znajduje się stale w pozycji "sterowanie ręczne", może to prowadzić do uszkodzenia instalacji solarnej aż do zniszczenia poszczególnych elementów instalacji. Przełącznik można ustawiać w pozycji "sterowanie ręczne" tylko przez krótki czas. 13

14 2 Moduł funkcyjny FM Przełącznik ręczny (wybór obiegu solarnego) Ustawienie Działanie Wybór obiegu solarnego jest wyłączony. Przełącznik należy ustawiać w tej pozycji tylko w przypadku nowych instalacji względnie podczas prac konserwacyjnych lub serwisowych. Aktywna jest funkcja modułu funkcyjnego FM 443 (moduł solarny) automatycznego przełączania do ładowania odbiorników solarnych ustawienie standardowe. Jeżeli zmagazynowano wystarczająco dużo energii słonecznej, to ładowany jest tylko odbiornik solarny "2" (obieg solarny 2). Przełączanie automatyczne nie jest aktywne. Jeżeli zmagazynowano wystarczającą ilość energii solarnej, ładowany jest tylko odbiornik solarny "1" (obieg solarny 1). Przełączanie automatyczne nie jest aktywne. Tab. 5 Ustawienia przełącznika ręcznego WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), to na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się dioda LED "zakłócenie pracy modułu". 14

15 Funkcje modułu FM Funkcje modułu FM 443 Ten rozdział zawiera informacje na temat korzystania z poszczególnych funkcji oraz ich ustawiania przy pomocy modułu zdalnej obsługi MEC Instalacja modułu funkcyjnego FM 443 w sterowniku POZIOM SERWISU Dane ogolne Wywołanie poziomu serwisowego Szczegółowe informacje na temat korzystania z modułu zdalnej obsługi MEC 2 zawiera instrukcja serwisowa danego sterownika Logamatic 4xxx. Z tego względu przedstawiono tu jedynie skrócony opis obsługi modułu MEC 2. Moduł MEC 2 ma dwa poziomy obsługi (poziom 1 przy zamkniętej pokrywie klawiatury oraz poziom 2 przy otwartej pokrywie klawiatury) i jeden poziom serwisowy (dostępny przy pomocy klucza kodowego). Na poziomie serwisowym znajdują się funkcje i parametry uporządkowane w postaci menu głównego oraz jego podmenu, które pozwalają na dokonanie odpowiednich nastaw w sterownikach. Rys. 2 Moduł zdalnej obsługi MEC 2 1 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Wyświetlacz Pokrętło nastawcze Przyciski funkcyjne 2 3 Aby przejść na poziom serwisowy, należy nacisnąć przedstawiony obok zestaw przycisków (klucz kodowy), aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu wskazania "POZIOM SERWISU Dane ogólne". 15

16 3 Funkcje modułu FM 443 Obsługa modułu funkcyjnego FM 443 przy pomocy modułu MEC 2 Po zamontowaniu modułu funkcyjnego FM 443 (patrz Instrukcja montażu "Moduły sterowników 4xxx") zostaje on automatycznie rozpoznany przez sterownik. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli moduł funkcyjny FM 443 nie zostanie rozpoznany automatycznie, trzeba go jednorazowo ręcznie zainstalować przy pomocy modułu obsługowego MEC 2. Ręczna instalacja modułu funkcyjnego FM 443 przy pomocy modułu MEC 2 Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISU Wybór modułu". POZIOM SERWISU Wybor modulu WYBOR MODULU Pozycja A Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby przejść do menu głównego "WYBÓR MODUŁU". Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "WYBÓR MODUŁU Pozycja A". Modul kotla ZM

17 Funkcje modułu FM Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie pozycji montażowej, w której zamontowany jest moduł funkcyjny FM 443. Moduł funkcyjny FM 443 powinien być np. zainstalowany w pozycji 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" (tekst w dolnym wierszu zaczyna migać) i jednocześnie obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie modułu funkcyjnego FM 443. Zwolnić przycisk "Wskazanie". Nacisnąć przycisk "Powrót". WYBOR MODULU Pozycja 2 Moduł funkcyjny FM 443 (moduł solarny) zainstalowany jest na pozycji 2. Modul solarny FM 443 Nacisnąć trzy razy przycisk "Powrót" lub zamknąć pokrywę klawiatury, aby przejść na poziom obsługi 1. 17

18 3 Funkcje modułu FM Zmiana trybu pracy Można zmienić tryb pracy sterownika solarnego. Możliwe jest ustawienie następujących trybów pracy: Tryb ręczny ZAŁ (przycisk "Tryb dzienny") Tryb ręczny WYŁ (przycisk "Tryb nocny") Tryb automatyczny (Przycisk "AUT") WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli ustawiony jest tryb pracy "Tryb ręczny ZAŁ" (przycisk "Tryb dzienny"), to zapewniona jest ochrona kolektorów. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Przy zamkniętej klapie klawiatury modułu obsługowego MEC 2 wyświetlany jest zawsze obieg grzewczy, do którego przyporządkowany jest moduł obsługowy MEC 2. Jeżeli moduł obsługowy MEC 2 nie jest przyporządkowany do żadnego obiegu grzewczego, to wyświetlany jest zawsze najniższy, zainstalowany obieg grzewczy. Dokładniejsze informacje znajdują się w dokumentacji technicznej sterownika. Otworzyć pokrywę klawiatury modułu zdalnej obsługi MEC 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Obieg grzewczy". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się "Wybór obiegu grzewczego - solarny". Zwolnić przycisk "Obieg grzewczy". 18

19 Funkcje modułu FM Tryby pracy Nacisnąć przycisk trybu ręcznego ZAŁ (przycisk "Tryb dzienny"), aby ustawić sterownik solarny na "stale ZAŁ". Nacisnąć przycisk trybu automatycznego (przycisk "AUT"), aby ustawić sterownik solarny w trybie pracy automatycznej. Nacisnąć przycisk trybu ręcznego WYŁ (przycisk "Tryb nocny"), aby wyłączyć sterownik solarny. Tryb pracy Tryb ręczny ZAŁ Zakres nastaw AUTO WYŁ ZAŁ Ustawienia fabryczne Automatyka Ten tryb pracy nie ma żadnych funkcji regulacyjnych, jednak instalacja solarna wyłącza się, jeżeli temperatura pola kolektorów lub zasobnika/zasobników przekroczy maksymalną, dopuszczalną wartość. Jeżeli ten tryb pracy jest aktywny: Ciepły czynnik obiegowy instalacji solarnej (np. roztwór wodny glikolu) może przepływać od zasobnika do pola kolektorów. Zimny czynnik obiegowy (<0 C) instalacji solarnej (np. roztwór wodny glikolu) może przepływać od kolektora do zasobnika temperatura zasobnika spada i może być konieczne dogrzanie. 19

20 3 Funkcje modułu FM Odbiornik solarny "1" obieg solarny 1 Sterowanie pierwszym odbiornikiem (np. zasobnik) jest możliwe przy pomocy modułu funkcyjnego FM 443. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jako odbiornik solarny "1" należy ustawić zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Ustawienie maksymalnej temperatury zasobnika Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "DANE SOLARNE". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE max. temperatura zasobnika 1". DANE SOLARNE Temperatura maks Zasobnik 1 60 C Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić maksymalną temperaturę zasobnika. Max. temperatura zasobnika 1 Zakres nastaw Ustawienia fabryczne C 60 C 20

21 Funkcje modułu FM Ustawienie obniżenia temperatury zasobnika (funkcja optymalizacji) Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "SOLAR". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE zasobnik solarny 1 obniżenie do". DANE SOLARNE zasobnik solar 1 obnizyc temp.do brak Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić obniżenie temperatury zasobnika. Zasobnik 1 obniżenie do Zakres nastaw brak C Ustawienia fabryczne brak WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Moduł funkcyjny FM 443 posiada funkcję optymalizacji pozwalającą na lepsze wykorzystanie uzyskanej energii słonecznej. W zależności od ilości zmagazynowanej energii słonecznej, można obniżyć temperaturę doładowania do ustawionej tutaj wartości. 21

22 3 Funkcje modułu FM Układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników Układ zasobnika buforowego w obejściu Układ zasobnika buforowego w obejściu można zastosować, jeżeli instalacja solarna ma zasilać instalację grzewczą. Należy zamontować następujące komponenty w instalacji: Zasobnik wielofunkcyjny lub buforowy Zawór trójdrogowy na powrocie instalacji grzewczej FPB Tab. 6 Czujnik Pozycje montażowe czujnika FR Czujnik temperatury należy zamontować na powrocie instalacji grzewczej. FP Czujnik temperatury należy zamontować na/w zasobniku buforowym lub wielofunkcyjnym. Pozycje montażowe czujnika Układ szeregowy zasobników Aby rozbudować istniejącą instalację grzewczą o zasobnik solarny, należy zastosować szeregowy układ zasobników w systemie grzewczym. Zasobnik solarny należy zainstalować przed zasobnikiem c.w.u. Należy zamontować następujące komponenty w instalacji: Zasobnik solarny Dodatkowa pompa FPB Tab. 7 Czujnik Pozycje montażowe czujnika FR Czujnik temperatury należy zamontować na/w zasobniku c.w.u. FP Czujnik temperatury należy zamontować na/w zasobniku solarnym. Pozycje montażowe czujnika 22

23 Funkcje modułu FM WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli w systemie zastosowano układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy kolektorów, funkcję "obejście" należy uaktywnić przy pomocy modułu obsługowego MEC 2. Jeżeli funkcja ta jest aktywna ("tak"), to należy podać odpowiednie wartości różnicy temperatur załączania i wyłączania Aktywacja układu zasobnika buforowego w obejściu lub układu szeregowego zasobników Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "DANE SOLARNE". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY obejście". DANE SOLARNE obejscie tak Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można uaktywnić układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników. Zakres nastaw Ustawienia fabryczne Obejście tak/nie nie 23

24 3 Funkcje modułu FM Nastawienie różnicy temperatur, przy której włącza się funkcja "obejście" Jeżeli układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników jest aktywny, to na poziomie menu "DANE SOLARNE" należy ustawić różnicę temperatur dla załączania funkcji. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE załączanie obejścia różnica temperatur". DANE SOLARNE zal. obejscia roznica temp. 10 K Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić różnicę temperatur, przy której włącza się funkcja "obejście". Załączanie obejścia różnica temperatur Zakres nastaw Ustawienia fabryczne 7 20 K 10 K 24

25 Funkcje modułu FM Nastawienie różnicy temperatur, przy której wyłącza się funkcja "obejście" Jeżeli układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników jest aktywny, to na poziomie menu "DANE SOLARNE" należy ustawić różnicę temperatur dla wyłączania. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Różnica temperatur dla wyłączania funkcji "obejście" musi być niższa niż różnica temperatur dla załączania funkcji "obejście". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE wyłączanie obejścia różnica temperatur". DANE SOLARNE wyl. obejscia roznica temp. 10 K Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić różnicę temperatur, przy której wyłącza się funkcja "obejście". Wyłączanie obejścia różnica temperatur Zakres nastaw Ustawienia fabryczne 5 15 K 5 K 25

26 3 Funkcje modułu FM Licznik ciepła w obiegu solarnym Jeżeli w obiegu solarnym zainstalowano zespół licznika ciepła, to jego wartości pomiarowe można odczytać na wyświetlaczu modułu obsługowego MEC 2. Dotyczy to tylko ilości ciepła pierwszego odbiornika solarnego. Ilość ciepła drugiego odbiornika solarnego oblicza się na podstawie czasu pracy pompy. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Z funkcji tej można korzystać tylko razem z zespołem licznika ciepła. Zespół można kupić jako wyposażenie dodatkowe firmy Buderus. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy zwrócić uwagę na to, aby czujnik WMZ był prawidłowo przyłączony (patrz tabela 2, "Przyłącza niskiego napięcia", strona 10). Uaktywnić funkcję "licznik ciepła". Jeżeli funkcja ta jest aktywna ("tak"), należy nastawić odpowiednią zawartość glikolu w obiegu solarnym. 26

27 Funkcje modułu FM Aktywacja pomiaru ilości ciepła Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "DANE SOLARNE". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE licznik ciepła." DANE SOLARNE licznik ciepla tak Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić funkcję pomiaru ilości ciepła. Zakres nastaw Ustawienia fabryczne Licznik ciepła tak/nie nie 27

28 3 Funkcje modułu FM Ustawienie zawartości glikolu Jeżeli funkcja pomiaru ilości ciepła jest aktywna, na poziomie menu "DANE SOLARNE" należy nastawić odpowiednią zawartość glikolu w obiegu solarnym. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE zawartość glikolu". DANE SOLARNE Zawart. glikolu 50 % Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić zawartość glikolu. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli obieg solarny pracuje tylko z wodnym roztworem glikolu, to glikol należy rozcieńczyć. Ilość uzyskanej energii słonecznej można obliczyć z jednostkowej pojemności cieplnej czynnika grzewczego w obiegu solarnym i przepływu objętościowego. Zawartość glikolu Zakres nastaw 0% 30% 40% 50% Ustawienia fabryczne 50 % 28

29 Funkcje modułu FM Odbiornik solarny "2" obieg solarny 2 Jeżeli chcemy włączyć drugi odbiornik energii słonecznej (np. basen lub zasobnik buforowy) do systemu regulacji przy pomocy modułu funkcyjnego FM 443, należy uaktywnić funkcję "2 odbiornik solarny". Drugi odbiornik może być ładowany przy pomocy zaworu trójdrogowego lub oddzielnej pompy Aktywacja drugiego odbiornika energii solarnej Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "DANE SOLARNE". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE 2 odbiornik". DANE SOLARNE 2 odbiornik brak Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można uaktywnić drugi odbiornik. 2 odbiornik Zakres nastaw brak zawór trójdrogowy oddzielna pompa Ustawienia fabryczne brak 29

30 3 Funkcje modułu FM Ustawienie możliwości przełączania Jeżeli uaktywniono drugi odbiornik solarny, na poziomie menu "DANE SOLARNE" należy nastawić rodzaj przełączania. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE przełączanie." DANE SOLARNE przelaczanie automatycznie Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić różne możliwości przełączania. Przełączanie Zakres nastaw automatycznie zawsze zasobnik 1 zawsze zasobnik 2 Ustawienia fabryczne automatycznie 30

31 Funkcje modułu FM Ustawienie maksymalnej temperatury zasobnika Jeżeli uaktywniono drugi odbiornik solarny, to na poziomie menu "DANE SOLARNE" należy nastawić maksymalną temperaturę zasobnika. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE max. temperatura zasobnika 2". DANE SOLARNE Temperatura maks Zasobnik 2 60 C Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Teraz można nastawić maksymalną temperaturę zasobnika. Max. temperatura zasobnika 2 Zakres nastaw Ustawienia fabryczne C 60 C 31

32 4 Test przekaźników 4 Test przekaźników W menu "Test przekaźników" można sprawdzić, czy urządzenia zewnętrzne (np. pompy) zostały prawidłowo przyłączone. USZKODZENIE URZĄDZENIA UWAGA! W czasie trwania testu przekaźników instalacja nie działa. Wszystkie funkcje regulacyjne są nieaktywne. Po zakończeniu testu należy wyjść z tej funkcji, aby nie spowodować uszkodzenia instalacji. Test przekaźników Jeżeli wybrano funkcję "TEST PRZEKANIKÓW solar", można pojedynczo włączać lub wyłączać pompy podłączone do modułu funkcyjnego FM 443. Jeżeli funkcja "Test przekaźników" jest aktywna: Ciepły czynnik obiegowy instalacji solarnej (np. roztwór wodny glikolu) może przepływać od zasobnika do pola kolektorów. Zimny czynnik obiegowy (<0 C) instalacji solarnej (np. roztwór wodny glikolu) może przepływać od kolektora do zasobnika temperatura zasobnika spada i może być konieczne dogrzanie. Nie działa zabezpieczenie kolektorów. Nie działa zabezpieczenie zasobnika. Nie działa zabezpieczenie przeciwmrozowe kolektorów. 32

33 Test przekaźników 4 Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DANE SOLARNE test przekaźników." TEST PRZEKAZNIK Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "Test przekaźników". Na wyświetlaczu pojawi się "TEST PRZEKAŹNIKÓW - kocioł". Kociol Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "TEST PRZEKAŹNIKÓW - solar". Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu "TEST PRZEKAŹNIKÓW - solar". Można testować funkcjonowanie (zał/wył) następujących przekaźników: Zawór trójdrogowy Obejście Pompa pierwotna SP1 Pompa pierwotna SP2 Pompa wtórna SP2 33

34 5 Protokół usterek 5 Protokół usterek W punkcie programu "Błąd" można odczytać cztery ostatnie komunikaty usterek układu regulacji instalacji grzewczej. Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISU błąd". POZIOM SERWISU Blad Usterka 1 sol.obej.cz.pow. od 08: do 11: Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "Błąd". Mogą być wyświetlane następujące komunikaty usterek: Czujnik temperatury kolektora Czujnik temperatury zasobnika buforowego w obejściu Czujnik temperatury na powrocie obejścia Czujnik temperatury na zasilaniu pomiar ilości ciepła Czujnik temperatury na powrocie pomiar ilości ciepła Czujnik w zasobniku 1 dół Czujnik w zasobniku 2 dół Pomiar przepływu objętościowego Ustawienie histerezy 34

35 Usterki 6 6 Usterki WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W kolumnie "Usterka" wymieniono wszystkie usterki, które mogą pojawić się w pracy modułu funkcjonalnego FM 443, odbiorników solarnych i licznika ciepła. Kolumna "Usterka" zawiera komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu modułu obsługi zdalnej MEC 2. Usterka Czujnik temperatury zasobnika buforowego w obejściu Czujnik temperatury na powrocie obejścia Występujące objawy Brak sterowania wyjścia układu obejściowego. Brak sterowania wyjścia układu obejściowego. Możliwe przyczyny usterki Czujnik temperatury zasobnika buforowego jest uszkodzony. Zasobnik buforowy nie został przyłączony/został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Czujnik temperatury na powrocie jest uszkodzony. Czujnik na powrocie nie został przyłączony/został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Sposoby usunięcia usterki Sprawdzić przyłącze czujnika w module funkcyjnym FM 443 (FPB- FP). Sprawdzić czujnik w obejściu, czy nie został uszkodzony/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. Sprawdzić przyłącze czujnika w module funkcyjnym FM 443 (FPB- FR). Sprawdzić czujnik w obejściu, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. 35

36 6 Usterki Usterka Czujnik temperatury na zasilaniu pomiar ilości ciepła Czujnik temperatury na powrocie pomiar ilości ciepła Występujące objawy Licznik nie dokonuje pomiaru ilości ciepła. Licznik nie dokonuje pomiaru ilości ciepła. Możliwe przyczyny usterki Czujnik na zasilaniu jest uszkodzony. Czujnik na zasilaniu nie został przyłączony/został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Czujnik na powrocie jest uszkodzony. Czujnik na powrocie nie został przyłączony/został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Sposoby usunięcia usterki Sprawdzić przyłącze czujnika w module funkcyjnym FM 443 (WMZ-FV). Sprawdzić czujnik na zasilaniu instalacji solarnej, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. Sprawdzić przyłącze czujnika w module funkcyjnym FM 443 (WMZ-FR). Sprawdzić czujnik na powrocie instalacji solarnej, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Czujnik temperatury kolektora Zasobnik 1 i zasobnik 2 nie są ładowane energią słoneczną. Czujnik temperatury kolektora jest uszkodzony. Czujnik temperatury kolektora nie został przyłączony/został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. Sprawdzić czujnik temperatury kolektora, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. 36

37 Usterki 6 Usterka Czujnik w zasobniku 1 - dół Czujnik w zasobniku 2 - dół Występujące objawy Zasobnik 1 nie jest ładowany energią słoneczną. Zasobnik 2 nie jest ładowany energią słoneczną. Ustawienie histerezy Moduł funkcyjny FM 443 wyłącza się. Pomiar przepływu objętościowego Licznik nie dokonuje pomiaru ilości ciepła. Możliwe przyczyny usterki Czujnik w zasobniku 1 jest uszkodzony. Czujnik w zasobniku 1 nie został przyłączony/ został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Czujnik w zasobniku 2 jest uszkodzony. Czujnik w zasobniku 2 nie został przyłączony/ został przyłączony nieprawidłowo. Uszkodzony moduł FM 443 lub sterownik. Wartości nastawione przez użytkownika są nielogiczne. Próg załączania jest mniejszy niż próg wyłączania, albo dla zasobnika 1, albo zasobnika 2, albo dla obejścia. Miernik przepływu objętościowego jest uszkodzony lub nie został właściwie przyłączony. Sposoby usunięcia usterki Sprawdzić czujnik zasobnika 1, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. Sprawdzić czujnik zasobnika 2, czy nie uległ uszkodzeniu/nie został podłączony w niewłaściwej pozycji. Sprawdzić np. zabezpieczenie urządzenia. Sprawdzić nastawy modułu funkcyjnego FM 443 przy pomocy modułu obsługowego MEC 2. Czy miernik przepływu został właściwie przyłączony w module funkcyjnym FM 443? Moduł funkcyjny FM 443 jest uszkodzony. Niewłaściwy układ hydrauliczny. Sprawdzić funkcjonowanie modułu solarnego. W razie potrzeby wymienić moduł funkcyjny FM

38 7 Monitorowanie pracy instalacji 7 Monitorowanie pracy instalacji Przy pomocy menu głównego "Monitoring" można odczytać aktualne wartości (dane monitoringu) parametrów układu regulacji instalacji solarnej. Wywołać poziom serwisowy. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "POZIOM SERWISOWY - monitoring". MONITORING Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać menu główne "MONITORING". Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "MONITORING - kocioł". Kociol Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "MONITORING solar." Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu "MONITORING solar". W podmenu można odczytać aktualne wartości i stany pracy instalacji. 38

39 Monitorowanie pracy instalacji Odbiornik solarny "1" obieg solarny Temperatura kolektora, tryb pracy MONITORING SOLAR Kolektor 110 C Zasobnik 1 blokada Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę kolektora i tryb pracy zasobnika 1. Możliwe komunikaty zablokowany wyłączony Zasobnik 1 low flow high flow włączony tryb ręczny Zablokowany Zasobnik 1 nie jest ładowany, ponieważ: temperatura kolektora jest za wysoka lub temperatura zasobnika jest za wysoka lub zasobnik 1 jest wyłączony lub ładowany jest właśnie inny zasobnik lub wystąpiła usterka w pracy modułu funkcjonalnego FM 443. Wyłączony Uzyskana energia słoneczna jest niewystarczająca do załadowania zasobnika 1. LOW FLOW Zasobnik 1 ładowany jest z wyższą różnicą temperatur (mniejszym strumieniem przepływu). HIGH FLOW Zasobnik 1 ładowany jest z mniejszą różnicą temperatur (większym strumieniem przepływu). 39

40 7 Monitorowanie pracy instalacji Włączony tryb ręczny Sterownik pracuje w trybie "tryb ręczny ZAŁ". To znaczy, że praca pompy obiegu solarnego sterowana jest w 100%. Wszystkie funkcje regulacyjne modułu funkcyjnego FM 443 są nieaktywne, kontrolowana jest tylko maksymalna temperatura kolektorów Temperatura zasobnika 1, stan pompy obiegu solarnego 1 MONITORING SOLAR SP1 srodek 30 C SP1 dol 15 C pompa SP1 50% Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę zasobnika 1 i tryb pracy pompy obiegu solarnego 1. "SP1 środek" = temperatura przygotowania c.w.u. "SP1 dół' = temperatura zasobnika solarnego na dole "pompa SP 1" = stopień modulacji pompy obiegu solarnego Uzyskana energia słoneczna MONITORING SOLAR Solar wydajn. 1 Wyświetlacz pokazuje całkowitą i aktualnie uzyskaną energię słoneczną obiegu solarnego 1. aktualnie kwh 450 W 40

41 Monitorowanie pracy instalacji Układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników MONITORING SOLAR obejscie wyl. Wyświetlacz pokazuje stan zaworu trójdrogowego (układ zasobnika buforowego w obejściu lub układ szeregowy zasobników) oraz temperaturę zasobnika buforowego i na powrocie instalacji grzewczej. bufor 60 C powrot 30 C Możliwe komunikaty Wyłączony Układ zasobnika buforowego lub układ szeregowy zasobników jest wyłączony lub nie został uaktywniony przy pomocy modułu obsługowego MEC 2. Odpowiednie wyjścia nie są sterowane przez sterownik solarny. Pozycja zaworu trójdrogowego zależy w tym przypadku od zastosowanego typu zaworu. Należy sprawdzić, czy zawór trójdrogowy został poprawnie zamontowany. Bezpośrednio Temperatura na powrocie instalacji grzewczej jest wyższa niż temperatura w dolnej partii zasobnika buforowego lub wielofunkcyjnego. Powrót instalacji grzewczej jest wprowadzany bezpośrednio do kotła. Zawór trójdrogowy znajduje się w pozycji "obejście". Zasobnik Obejście wyłączony bezpośrednio zasobnik Temperatura na powrocie instalacji grzewczej jest niższa niż temperatura w dolnej partii zasobnika buforowego lub wielofunkcyjnego. Powrót instalacji grzewczej prowadzony jest przez zawór trójdrogowy w celu podgrzania przez zasobnik buforowy lub wielofunkcyjny. 41

42 7 Monitorowanie pracy instalacji 7.3 Obieg solarny licznik ciepła MONITORING SOLAR Przeplyw 900 l/h Wyświetlacz pokazuje aktualny przepływ objętościowy przez przepływomierz (zespół licznika) oraz temperaturę na zasilaniu i powrocie. Zasilanie 90 C Powrot 30 C 42

43 Monitorowanie pracy instalacji Odbiornik solarny "2" obieg solarny Temperatura kolektora, tryb pracy MONITORING SOLAR Kolektor 110 C Zasobnik 2 zablokowany Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę kolektora i tryb pracy zasobnika 2. Możliwe komunikaty zablokowany wyłączony Zasobnik 2 high flow sprawdzenie przełączenia włączony tryb ręczny Zablokowany Zasobnik 2 nie jest ładowany, ponieważ: temperatura kolektora jest za wysoka lub temperatura zasobnika jest za wysoka lub zasobnik 2 jest wyłączony lub ładowany jest właśnie inny zasobnik lub wystąpiła usterka w pracy modułu funkcjonalnego FM 443. Wyłączony Uzyskana energia słoneczna jest niewystarczająca do załadowania zasobnika 2. HIGH FLOW Zasobnik 1 ładowany jest z mniejszą różnicą temperatur (większym strumieniem przepływu). 43

44 7 Monitorowanie pracy instalacji Sprawdzenie przełączenia "Sprawdzenie przełączenia" włącza się jeżeli: zasobnik solarny "2" jest ładowany i zasobnik solarny "1" jest wyłączony (różnica temperatur jest niewystarczająca do ładowania zasobnika). Jeżeli zachodzą powyższe warunki, to sterownik solarny sprawdza, czy można ładować zasobnik solarny "1" (ma on pierwszeństwo). Sprawdzanie jest powtarzane w regularnych odstępach (ustawienie fabryczne, WE = 30 minut), do momentu, aż zasobnik solarny "1" będzie mógł być ponownie doładowany. Włączony tryb ręczny Sterownik pracuje w trybie "ręczne ZAŁ". To znaczy, że praca obiegu solarnego 2 jest sterowana. Wszystkie funkcje regulacyjne modułu funkcyjnego FM 443 są nieaktywne, kontrolowana jest tylko maksymalna temperatura kolektorów. 44

45 Monitorowanie pracy instalacji Temperatura zasobnika 2, stan pompy obiegu solarnego 2 lub zaworu trójdrogowego i pompy obiegu solarnego wtórnego 2 MONITORING SOLAR SP2 dol 30 C zawor 3-drogowy Pompa 2 SP2 wyl. wyl. Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę zasobnika 2 oraz tryb pracy pomp i zaworów. "SP2 dół" = "Zawór trójdrogowy" "Pompa wtórna SP2" temperatura zasobnika solarnego 2 na dole = stan zaworu trójdrogowego = pompa wtórnego obiegu solarnego 2 Możliwe komunikaty SP1 (zasobnik 1) Zawór trójdrogowy SP2 (zasobnik 2) wył. Pompa pierwotna SP2 Pompa wtórna SP2 zał/wył zał/wył Uzyskana energia słoneczna MONITORING SOLAR Solar wydajn. 2 Wyświetlacz pokazuje całkowitą i aktualnie uzyskaną energię słoneczną w obiegu solarnym 2. aktualnie kwh 450 W 45

46 8 Indeks 8 Indeks A Aktywacja pomiaru ilości ciepła C Czujnik FP , 22, 35 Czujnik FPB Czujnik FR , 22, 35 Czujnik FV Czujnik WMZ H HIGH FLOW , 43 I Instalacja modułu funkcyjnego FM L Licznik ciepła w obiegu solarnym LOW FLOW M Max. temperatura zasobnika Możliwości przełączania Monitorowanie pracy instalacji solarnej.38 O Obejście - bezpośrednio Obejście - wyłączone Obejście - zasobnik Obniżenie temperatury zasobnika Obsługa modułu funkcyjnego FM 443 przy pomocy modułu obsługi zdalnej.. 16 Odbiornik solarny "1" Odbiornik solarny "2" P Pompa pierwotna SP Pompa wtórna SP Poziom serwisu Pozycja montażowa modułu solarnego.11 Przełącznik ręczny Przygotowanie c.w.u R Różnica temperatur, przy której włącza się funkcja "obejście" Różnica temperatur, przy której wyłącza się funkcja "obejście" S SP SP Sprawdzenie przełączenia T Temperatura kolektora , 43 Test przekaźników Tryb automatyczny , 19 Tryb ręczny WYŁ , 19 Tryb ręczny ZAŁ , 19 U Układ szeregowy zasobników.. 9, 22, 23 Układ zasobnika buforowego w obejściu , 10, 22, 23 Ustawienie max. temperatury zasobnika 31 Usuwanie Uzyskana energia słoneczna... 40, 45 W Włączony tryb ręczny Wersja Wskazówki bezpieczeństwa Wyłączony , 45 Z Zablokowany , 43 Zawartość glikolu Zmiana trybu pracy

47 Notatki 47

48 Autoryzowany Partner Handlowy: Niemcy Buderus Heiztechnik GmbH, D Wetzlar Austria Buderus Austria Heiztechnik GmbH Rennbahnweg 65, A-1220 Wiedeń Szwajcaria Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36, CH-4133 Pratteln

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla wykonawcy. Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 4xxx. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu

/2001 PL Dla wykonawcy. Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 4xxx. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu 6301 0513 03/2001 PL Dla wykonawcy Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xxx Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Od wydawcy Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 448. Moduł sygnalizacji usterek. Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 448. Moduł sygnalizacji usterek. Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł sygnalizacji usterek Moduł funkcyjny FM 448 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia lub prac serwisowych. 6 720 648 783 (2011/07) PL Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna ze sterownikiem KR /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna ze sterownikiem KR /2002 PL Dla użytkownika 6302 1508 05/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Instalacja solarna ze sterownikiem KR 0106 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Informacje wstępne Urządzenia odpowiadają zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 1860 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 630 65 /000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 5 do kolektorów SKS 3.0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Zastrzega się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6303 1350 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

Regulatory słoneczne typu

Regulatory słoneczne typu Regulatory słoneczne typu Logamatic SC mgr inż. Adam KONISZEWSKI Firma BUDERUS Dzięki nowoczesnej technologii system regulacji typu Logamatic SC firmy Buderus zapewnia maksymalny uzysk energii promieniowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika 6303 0174 11/2002 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6303 7204 0/2004 PL Instrukcja montażu i konserwacji Sterownik bazowy BC0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i obsługi! Spis treści Bezpieczna eksploatacja......................................

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterownik KR 0106 Ustawienie funkcji /2002 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterownik KR 0106 Ustawienie funkcji /2002 PL Dla firmy instalacyjnej 6301 7894 05/2002 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterownik KR 0106 Ustawienie funkcji Przeczytać uważnie przed rozruchem lub wykonaniem prac serwisowych. Wstęp Uwagi na temat niniejszej

Bardziej szczegółowo

FM444. Możliwe załączenia. Moduł funkcyjny alternatywnego urządzenia grzewczego. Organ nastawczy Powrót. Organ nastawczy. Urządzenie grzewcze

FM444. Możliwe załączenia. Moduł funkcyjny alternatywnego urządzenia grzewczego. Organ nastawczy Powrót. Organ nastawczy. Urządzenie grzewcze Możliwe załączenia Powrót Moduł - widok z przodu Pozycja przełącznika Pozycja przełącznika Tryb Tryb Tryb regulacji regulacji regulacji Tryb Tryb regulacji regulacji Praca kotła Wewnętrzna magistrala Bus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator solarny 7747006071-00.1 SD Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 008 505 PL (03/2007) OSW

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Kunda, Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Instrukcja obsługi CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl 02.2010. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 Fax +49-8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Nr art.: 3061918_0611 Zmiany zastrzeżone!

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika 60 6303 9021 09/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M TRYB AUTO 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE /2001 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja montażu. Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE /2001 PL Instrukcja serwisowa 630 055 04/00 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja montażu Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 6407 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4313 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Z tej prezentacji dowiesz się: Czym różni się starsza pompa ciepła Vitocal 160-A od nowszej pompy ciepła Vitocal 161-A. Jakie nowe funkcje specjalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. FM444 Alternatywne źródło ciepła. Moduł funkcyjny. Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. FM444 Alternatywne źródło ciepła. Moduł funkcyjny. Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM444 Alternatywne źródło ciepła Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych! 6 720 646 449 (2008/03)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Control-Manager 200 ES1 Zasilanie i zabezpieczenie do kotłowni kaskadowych Vitomoduł 200 Instrukcja montażu i obsługi ZABEZP. KOMIN. INNE ZABEZP. RESET TEST SIEĆ ZB. MELD USTEREK Control-Manager 200 typ

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 6 720 613 748 pl (2007/04) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 3 1.1 Ogólne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 6459 03/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych Spis treści 1 Bezpieczeństwo.............................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i serwisowania

Instrukcja montażu i serwisowania 6303 8014 10/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 obejmuje również wyposażenie dodatkowe: moduł zaworu mieszającego MM10 oraz moduł sprzęgła WM10 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa Temp. kotła 10 C 6300 7516 07/2000 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 45 C Temp. zewnętrzna Przeczytać uważnie przed uruchomieniem Wstęp

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej 60 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Control-Manager 200 ES2 Zasilanie i zabezpieczenie do kotłowni kaskadowych Vitomoduł 200 Instrukcja montażu i obsługi MIN POZ. MAX TEMP. MAX CIŚN. ZABEZP. KOMIN. RESET TEST SIEĆ ZB. MELD USTEREK MIN CIŚN.

Bardziej szczegółowo

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46 STERWNIKI SLARNE 5 LAT Gwarancji * STERWNIKI SLARNE ich zadaniem jest sterowanie pracą całego układu solarnego. Zestaw mikroprocesorów steruje całością instalacji, otrzymuje sygnały z czujników temperatury

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1 Schematy instalacji solarnych Schemat 1 Układ ten jest stosowany, gdy użytkownik do ogrzewania używa kotła c.o. (może być węglowy bez regulacji temperatury. Na obiekcie nie ma zbiornika c.w.u., lub jeżeli

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Wielofunkcyjne trójfazowe przekaźniki monitorujące, serii CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo