Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa"

Transkrypt

1 Temp. kotła 10 C /2000 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 45 C Temp. zewnętrzna Przeczytać uważnie przed uruchomieniem

2 Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania terownik jako urządzenie techniczne powinien być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, przy uwzględnieniu wskazań zawartych w instrukcji serwisowej. Konserwację urządzenia, dokonywanie napraw i diagnozę awarii należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi. Wszelkie zmiany, odbiegające od opisanych nastaw i zmiany wartości, powodują unieważnienie gwarancji. Urządzenie należy stosować tylko w określonych zestawach, przy zastosowaniu akcesoriów i części zamiennych podanych w instrukcji serwisowej. Inne zestawy, akcesoria i części zamienne mogą być używane tylko wtedy, jeżeli są one przewidziane do takiego zastosowania i nie wpływają negatywnie na parametry pracy i bezpieczeństwo użytkowania. Przed otwarciem sterownika instalacja musi zostać trwale pozbawiona napięcia zasilającego przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub bezpieczników elektrycznych. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych! W związku ze stale prowadzonymi pracami rozwojowymi, rysunki, sposób działania i dane techniczne mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych. Recycling Na module CM 431 znajduje się bateria litowa. Można ją wymienić tylko na baterię tego samego typu lub na baterię wskazaną przez producenta. Jeżeli wymiana nie zostanie wykonana prawidłowo, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. W przypadku wycofania modułu z użytku, należy wyjąć baterię i zutylizować ją zgodnie z zaleceniami producenta. 2

3 pis treści 1 Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury maksymalnej (TB) Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) Parametry i wyświetlane dane terownik Logamatic 4211 Elementy obsługowe terownik Logamatic Moduły terownik Logamatic 4211 Moduł obsługi zdalnej MEC Uruchomienie modułu obsługowego MEC Klucz kodowy, przegląd stosowanych programów prawdzenie działania ogranicznika temperatury maksymalnej TB Ogólne dane znamionowe Wybór modułu Dane znamionowe kotła Dane dotyczące obiegów grzewczych Dane instalacji przygotowania c.w.u Ustawienie adresu, oporność pozorna (impendancja) obciążenia Krzywe grzania Test przekaźników Test wyświetlacza LCD Układ rejestracji usterek Monitoring danych instalacji Funkcja "Reset" Wywołanie wersji programu Charakterystyki czujników Ustawienie specyficznych danych znamionowych kotła Indeks Instrukcja obsługi sterownika Logamatic 4311/4312 Wydanie 05/2000 3

4 1 Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury maksymalnej (TB) 1 Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury maksymalnej (TB) Demontaż obudowy i demontaż ogranicznika temperatury maksymalnej 1 1 W celu ustawienia żądanych temperatur należy wymontować ogranicznik temperatury maksymalnej (rys. 1, poz. 2) z obudowy. A Uwaga! Przed otwarciem sterownika urządzenie należy wyłączyć z sieci przy pomocy wyłącznika awaryjnego instalacji grzewczej lub wyłącznika bezpieczeństwa. Aby zdemontować ogranicznik temperatury należy wykręcić obie śruby (rys. 1, poz. 1). Zdjąć pokrywę (rys. 1, poz. 3). Odkręcić pokrywę ochronną (rys. 1, poz. 2). Rozkręcić zamocowanie śrubowe. Wyjąć ogranicznik temperatury i wykonać poniższe ustawienia. J Wskazówka! Ogranicznik temperatury należy nastawić na maksymalną temperaturę instalacji grzewczej zgodnie z przepisami danego kraju. J Wskazówka! Fabrycznie ustawiona jest temperatura 110 C. 3 2 Rys. 1 terownik Logamatic Ustawienie ogranicznika temperatury maksymalnej Rys. 2 Wariant A 2 Rys. 2 Wariant A Odkręcić śrubę (rys. 2, poz. 1). Ustawić blaszkę ze skalą temperatury (rys. 2, poz. 2) w oznakowanej pozycji (rys. 2, poz. 3). Ponownie przykręcić śrubę (rys. 2, poz. 1). Rys. 3 Wariant B Ustawić dźwignię nastawczą (rys. 3, poz. 1) na odpowiednią temperaturę. 1 Rys. 3 Wariant B 4

5 Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) 2 2 Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) J Wskazówka! Przestawienie regulatora temperatury wody kotłowej z 90 C na 105 C (tylko przy nastawieniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa na 120 C). W przypadku instalacji, które wymagają temperatury wody kotłowej powyżej 90 C (Uwzględnić wskazówkę!), można przestawić regulator temperatury wody kotłowej z 90 C na 105 C. Zdjąć pokrętło nastawcze. Wyłamać krzywkę (rys. 4, poz. 1). Ponownie nałożyć pokrętło nastawcze. 1 J Wskazówka! terowniki Logamatic mogą być stosowane do temperatury max 99 C. Zobacz instrukcja serwisowa "Maksymalna temperatura wyłączenia palnika". Rys. 4 Pokrętło nastawcze 5

6 3 Parametry i wyświetlane dane 3 Parametry i wyświetlane dane Niektóre opcje wyświetlane są w zależności od tego, jakie moduły zainstalowano i jakie wartości wcześniej ustawiono. Dane ogólne Min. temperatura zewnętrzna Zegar radiowy aktywny Zdalne ustawianie Rodzaj budynku Wybór modułów Pozycja A Pozycja 1 Pozycja 2 Dane znamionowe kotła Typ kotła Paliwo Czas przesterowania organu nastawczego (zaworu) Rodzaj regulacji w kotłach Ecostream Rodzaj palnika Min. moc pracy modulacyjnej Czas całkowitego przesterowania organu nastawczego palnika Komunikacja z automatem palnikowym Ograniczenie mocy na podst. temperatury zewnętrznej Funkcja pompy w obiegu kotłowym Czas wybiegu pompy w obiegu kotłowym Min. czas pracy palnika Temperaturowy algorytm (logika) sterowania pomp Min. temperatura załączenia palnika Maksymalna temperatura wyłączenia palnika Graniczna temperatura spalin Obieg grzewczy 1 ystem grzewczy Nazwa obiegu grzewczego Temperatura punktu początkowego krzywej Temperatura projektowa Minimalna temperatura zasilania Maksymalna temperatura zasilania Moduł obsługi zdalnej Maksymalny wpływ pomieszczenia Rodzaj obniżenia Regulacja wg temperatury zewnętrznej od wartości Obniżenie temperatury zasilania Korekcja wskazań temperatury pomieszczenia Adaptacja automatyczna Optymalizacja załączeń Optymalizacja czasu wyłączania Ochrona przed zamarzaniem od Priorytet ciepłej wody Organ nast. Czas przesterowania organu nastawczego (zaworu) Nadwyżka temperatury kotła Przełączanie zewnętrzne Dzień/Noc/Automatyka Zewnętrzny meldunek zakłócenia w pracy pompy usz. jastrychu Temperatura suszenia jastrychu Czas suszenia jastrychu Maksymalna temperatura suszenia jastrychu Maksymalny czas suszenia jastrychu Obniżenie temperatury suszenia jastrychu Czas pracy z obniżoną temperaturą suszenia jastrychu Ciepła woda Ciepła woda tak/nie Zakres temperatury ciepłej wody do Optymalizacja załączeń Odbiór ciepła resztowego Histereza Nadwyżka temperatury kotła Zewnętrzna sygnalizacja zakłóceń WF1/WF2 tyk zewnętrzny WF1/WF3 Dezynfekcja termiczna Dezynfekcja: temperatura Dzień tygodnia dezynfekcji Czas rozpoczęcia dezynfekcji Cyrkulacja (ilość załączeń na godzinę) Krzywe grzania Krzywa obiegu grzewczego 0 Krzywa obiegu grzewczego 1 Krzywa obiegu grzewczego 2 Krzywa obiegu grzewczego 3 Krzywa obiegu grzewczego 4 Test przekaźników Kocioł Obieg grzewczy 0 Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy 2 Obieg grzewczy 3 Obieg grzewczy 4 Ciepła woda Test LCD Błąd Monitoring Kocioł Obieg grzewczy 0 Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy 2 Obieg grzewczy 3 Obieg grzewczy 4 Ciepła woda Wersja programu terownik Reset Ustawienia sterownika Godziny pracy Bląd Maksymalna temperatura spalin Obieg grzewczy 2, 3, 4 patrz obieg grzewczy 1 6

7 terownik Logamatic 4211 Elementy obsługowe 4 4 terownik Logamatic 4211 Elementy obsługowe Z Temp. kotła 45 C Temp. zewnętrzna 10 C L Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa Regulator temperatury wody kotłowej F1 Przyłącze Bezpiecznik dla zewnętrznych urządzeń serwisowych i modułu MEC 2 Wyłącznik awaryjny palnik Wyłącznik urządzenia Montaż modułów w sterowniku Pozycja montażowa Temp. kotła 45 C Temp. zewnętrzna 10 C Moduł FM 442 ZM 422 MEC 2 (CM 431) FM 442 Obieg Palnik Jednostka grzewczy 1 Obieg grzewczy 0 Obieg obsługowa lub obieg kotłowy grzewczy 2 MEC 2 Ciepła woda/ Pompa cyrkulacyjna Obieg grzewczy 3 Obieg grzewczy 4 7

8 5 terownik Logamatic Moduły 5 terownik Logamatic Moduły Moduł regulacji palnika, obiegu grzewczego i obiegu ciepłej wody ZM 422 Moduł ZM 422 należy do podstawowego wyposażenia sterownika Logamatic Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), to na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 sygnalizująca awarię. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w trakcie krótkiej nieobecności. Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Z L Funkcje sterowania palnika Q Przycisk serwisowy test spalin Nacisnąć przycisk serwisowy na kilka sekund. Regulacja obiegu grzewczego pracuje przez 30 minut z podwyższoną temperaturą zasilania. Podczas trwania testu spalin świecą się naprzemiennie lampki sygnalizujące zakłócenia 0 oraz 1 pracę w trybie letnim. Test spalin można przerwać, ponownie naciskając przycisk serwisowy. Przełącznik rodzaju pracy palnika 2 Przełącznik ręczny powinien być zawsze ustawiony w pozycji AUT. Położenia 0, sterowanie ręczne i max I + II są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. Palnikiem można sterować bezpośrednio przy pomocy przycisków sterowania ręcznego. 3 terowanie ręczne: W przypadku palników jedno- i dwustopniowych wysterowywany jest jedynie pierwszy stopień palnika jako podstawowy stopień mocy. Drugi stopień pozbawiony jest napięcia. Powrót do pozycji wyjściowej siłownika palnika nie jest możliwy. W przypadku palników modulowanych możliwe jest bezstopniowe zwiększanie mocy palnika przyciskiem 5 oraz bezstopniowe zmniejszanie AUT: mocy palnika przyciskiem 6. Palnik pracuje w trybie sterowania automatycznego. 0: Palnik jest wyłączony. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy awaryjny przełącznik pracy palnika znajduje się w położeniu 4. max I+II: Palnik pracuje stale z maksymalną mocą. Wskazanie 0 Ogólny sygnał zakłóceń np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Meldunki błędów wyświetlają się w formie tekstu dialogowego na wyświetlaczu modułu obsługowego MEC 2. Lampki kontrolne funkcji sterowania palnika Wskazanie 9 zakłócenie w pracy palnika Wskazanie A palnik pracuje Wskazanie U modulacyjne zwiększenie mocy Wskazanie V modulacyjne zmniejszenie mocy Lampki kontrolne dla funkcji sterowania obiegu grzewczego 0 i obiegu ciepłej wody użytkowej Wskazanie 1 obieg grzewczy 0 w trybie pracy letniej Wskazanie 8 pompa obiegu grzewczego 0 lub pompa obiegu kotłowego pracuje Wskazanie 8L pompa ładująca zasobnik pracuje Wskazanie 8Z pompa cyrkulacyjna pracuje 8

9 terownik Logamatic Moduły 5 Funkcje sterowania obiegu grzewczego i obiegu ciepłej wody Przełącznik trybu pracy obiegu grzewczego i obiegu ciepłej wody B Przełącznik ręczny powinien być zawsze ustawiony w pozycji AUT. Położenia 0 i sterowanie ręczne są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 3 terowanie ręczne: Włączona jest pompa obiegu grzewczego 0 lub pompa obiegu kotłowego oraz pompa ładująca zasobnik. AUT: Obieg grzewczy 0 lub obieg kotła i obieg ciepłej wody pracują w trybie sterowania automatycznego. 0: Wyłączone są tylko pompy: obiegu grzewczego 0 lub obiegu kotłowego, pompa ładująca zasobnik i pompa cyrkulacyjna. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane funkcje. 9

10 5 terownik Logamatic Moduły Moduł regulacji obiegów grzewczych FM 442 Moduł regulacyjny FM 442 steruje dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi z zaworami mieszającymi. Można zamontować maksymalnie po dwa moduły tego typu wsterowniku. Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełącznik ręczny Bnie znajduje się w położeniu AUT, to na module obsługowym MEC 2 pojawi się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 sygnalizująca awarię. Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcje sterowania obiegu grzewczego 1 Przełącznik trybu pracy obiegu grzewczego B 3 terowanie ręczne: W tym położeniu załącza się pompa obiegu grzewczego. Organ nastawczy obiegu grzewczego można obsługiwać ręcznie. AUT: Obieg grzewczy pracuje w trybie sterowania automatycznego. 0: Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona. Organ nastawczy obiegu grzewczego nie pracuje. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Wskazanie 0 Ogólny sygnał zakłóceń np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Meldunki błędów wyświetlają się w formie tekstu dialogowego na wyświetlaczu modułu sterowania zdalnego MEC 2 Lampki kontrolne dla funkcji sterownia obiegu grzewczego Wskazanie 1 obieg grzewczy w trybie pracy letniej Wskazanie 8 pompa obiegu grzewczego pracuje Wskazanie U otwieranie zaworu mieszającego Wskazanie V zamykanie zaworu mieszającego Funkcja sterowania obiegu grzewczego 2 pracuje analogicznie do funkcji sterowania obiegu grzewczego 1. 10

11 terownik Logamatic 4211 Moduł obsługi zdalnej MEC terownik Logamatic 4211 Moduł obsługi zdalnej MEC 2 Moduł obsługowy MEC 2 Radiowy sygnał zegarowy Pokrętło nastawcze Temp. kotła 45 C Temp. zewnętrzna 10 C Wyświetlacz tała praca grzewcza Automatyczna praca grzewcza sterowana programem zegarowym tała praca grzewcza z obniżonymi parametrami Ustawianie dnia tygodnia Wprowadzanie dni urlopowych Wybór wskazania standardowego Wskazanie nastawionej zadanej temperatury pomieszczenia Wprowadzanie temperatury ciepłej wody/doładowanie Ustawianie czasu zegarowego Zmiana wartości temperatury Przełączanie trybu pracy Powrót do wskazania standardowego Wybór programu Wybór obiegów grzewczych/ obiegu ciepłej wody Ze sterownikiem może współpracować tylko jeden moduł MEC 2. Moduł MEC 2 może być zamontowany bezpośrednio na sterowniku lub połączony z nim kablem w trybie online, względnie może być połączony ze sterownikiem przy pomocy zacisków BF na module funkcyjnym. 11

12 7 Uruchomienie modułu obsługowego MEC 2 7 Uruchomienie modułu obsługowego MEC 2 Moduł obsługowy MEC 2 może być zastosowany w różnych sterownikach, np.: Logamatic 4211 Logamatic 4311/4312 Logamatic 4111 Moduł obsługowy MEC 2 może być: - zainstalowany bezpośrednio na sterowniku, - zainstalowany na cokole naściennym jako moduł obsługi zdalnej, - podłączony do specjalnego adaptera z osobnym zasilaniem sieciowym. Jeżeli moduł MEC 2 zainstalowany jest w sterowniku lub w cokole naściennym, to rozpoznaje automatycznie z jakim sterownikiem jest połączony (automatyczna identyfikacja). Nie trzeba wtedy wybierać typu sterownika. W zależności od przypadku zastosowania, na wyświetlaczu pojawiają się różne komunikaty. MEC jest uaktywniany Fabrycznie nowy moduł MEC 2 zainstalowany wsterowniku Jeżeli w sterowniku został zainstalowany fabrycznie nowy moduł MEC 2 i istnieje między nimi połączenie, dane są pobierane bezpośrednio z tego sterownika. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat "Dane są ze sterownika odbierane". Dane sa ze sterownika odbierane Moduł MEC 2 zainstalowany w innym sterowniku Jeżeli moduł MEC 2 ma wersję oprogramowania, która nie zgadza się z oprogramowaniem sterownika, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: "nieznany sterownik". Należy zdemontować moduł MEC 2 ze sterownika i zamienić na moduł MEC 2 z odpowiednią wersją oprogramowania. nieznany sterownik Fabrycznie nowy moduł MEC 2 zainstalowany w adapterze Jeżeli fabrycznie nowy moduł MEC 2 zostanie podłączony do specjalnego adaptera z osobnym zasilaczem sieciowym, to należy wybrać odpowiedni typ sterownika. Na wyświetlaczu pojawi się "terownik Logamatic 4211, Logamatic 4311/4312 lub Logamatic 4111". terownik Logamatic

13 Uruchomienie modułu obsługowego MEC 2 7 Zaprogramowany moduł MEC 2 zainstalowany w sterowniku Jeżeli typ sterownika jest inny niż ten zaprogramowany w module MEC 2, to można jedynie odbierać dane ze sterownika. Inny sterownik Przycisk - Noc odbior Nacisnąć przycisk F. Na wyświetlaczu pojawią się komunikaty przedstawione obok. Dane sa ze sterownika odbierane Jeżeli moduł MEC 2 zostanie połączony z innym sterownikiem Logamatic 4211, to przez ok. 3 sek. pojawi się na wyświetlaczu komunikat. Uwaga inny sterownik 13

14 7 Uruchomienie modułu obsługowego MEC 2 Przesyłanie zmienionych danych modułu MEC 2 do sterownika lub odbiór danych ze sterownika Jeżeli moduł MEC 2 zostanie zdemontowany ze sterownika i zostaną zmienione jego dane, to przy ponownym zamontowaniu modułu w tym samym sterowniku pojawi się komunikat "Przycisk - AUT: przesyłanie, Przycisk Noc: odbiór". terownik pyta, czy ma przejąć nowe dane, czy też ma pozostawić stare dane. Przycisk - Aut przesylanie Przycisk - Noc odbior Nacisnąć przycisk D = Dane są przesyłane do sterownika. Dane sa do sterownika przesylane Nacisnąć przycisk F = Dane są odbierane ze sterownika. Dane sa ze sterownika odbierane Te same komunikaty wyświetlane są, jeżeli jeden moduł MEC 2 obsługuje kilka sterowników tego samego typu, np. w przypadku instalacji wielokotłowej. W tym przypadku na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund komunikat ostrzegawczy "Uwaga inny sterownik". Uwaga inny sterownik 14

15 Klucz kodowy, przegląd stosowanych programów 8 8 Klucz kodowy, przegląd stosowanych programów Wejście na poziom serwisowy Dostęp do poziomu serwisowego jest zabezpieczony kluczem kodowym. Poziom serwisowy mogą obsługiwać tylko pracownicy firm instalacyjnych. Zmiany wprowadzone na poziomie serwisowym przez osoby nieupoważnione powodują unieważnienie gwarancji. Uaktywnić klucz kodowy N + C + G Nacisnąć jednocześnie powyższe przyciski, a następnie zwolnić je. W przedostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwszy punkt menu programu. W ostatnim wierszu wyświetlana jest nastawiona wartość parametru odnoszącego się do tego menu. Wartość tę można zmienić, naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk N jednocześnie obracając pokrętłem nastawczym. Po zwolnieniu przycisku N nowa wartość jest wprowadzana do pamięci. Zasada obsługi: nacisnąć i pokręcić Poziom serwisowy podzielony jest na kilka płaszczyzn programowych. Jeżeli w ostatnim wierszu nie jest wyświetlana żadna wartość oznacza to, że wybrany punkt programu posiada jeszcze dodatkowe opcje. Wywołanie punktu programu POZIOM ERWIU Dane ogolne Przeglądanie punktów programu Poszczególne punkty programowe uporządkowane są w strukturze pierścieniowej, tzn. po ostatnim punkcie programu wyświetlany jest ponownie punkt pierwszy. - Dane ogólne - Wybór modułów Wersja programu - Dane ogólne N Wywołanie punktów podprogramu - Dane ogólne - Min. temperatura zewnętrzna Min. temperatura zewnętrzna - Wybór modułu 15

16 8 Klucz kodowy, przegląd stosowanych programów Wywołanie i zmiana wartości nastaw N + C + G Uaktywnić klucz kodowy Należy wybrać właściwy punkt z podprogramu. Niektóre punkty programu wyświetlane są tylko wtedy, jeżeli zainstalowane są odpowiednie moduły i czujniki (automatyczna i logiczna identyfikacja). Wprowadzenie sprzecznych nastaw parametrów jest niemożliwe dzięki zablokowaniu wyświetlania na ekranie modułu obsługowego odpowiednich wskazań. Połączenia logiczne uniemożliwiają natomiast wprowadzenie błędnych danych. N Wywołać właściwy punkt programu. DANE OGOLNE Min. temp. zewn. -10 C Na wyświetlaczu pokazywane będą wartości nastawione dla danego punktu programu. N + Ustawić nową wartość. Zwolnić przycisk. Wartość została wprowadzona do pamięci. DANE OGOLNE Min. temp. zewn. -12 C K Powrót do poprzedniego poziomu menu. - Dane ogolne - Min. temperatura zewnętrzna - Rodzaj budynku - Zegar radiowy aktywny - Zdalne ustawianie POZIOM ERWIU Dane ogolne Powrót do programu nadrzędnego Nacisnąć przycisk K. Naciskając przycisk kilkakrotnie można powrócić do wskazania standardowego. terownik powraca automatycznie do wskazania standardowego, jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Temp. kotla Temp. zewnetrzna 22 C 10 C 16

17 prawdzenie działania ogranicznika temperatury maksymalnej TB 9 9 prawdzenie działania ogranicznika temperatury maksymalnej TB Włączyć urządzenie i wywołać poziom serwisowy N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N + Wskazanie Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: "Test przekaźników". N Dwa razy nacisnąć przycisk. zaczyna migać. Obracać pokrętłem do momentu, aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat "1 stopień załączony". Palnik załącza się. POZIOM ERWIU Test przekaznik Test przekaznik palnik 1. stopien zal. Zdjąć pokrętło nastawcze regulatora temperatury. Przy pomocy śrubokręta wcisnąć dźwignię lub przycisk (w zależności od typu sterownika) i przytrzymać tak długo, aż zadziała ogranicznik temperatury maksymalnej. Z L Temp. kotła 45 C Temp. zewnętrzna 10 C Przerwanie lub zakończenie testu Naciśnięcie przycisku K kończy lub przerywa test. przycisk dźwignia Ponownie zamontować pokrętło regulatora temperatury i ustawić regulator w położenie "AUT". Temp. kotła 45 C Temp. zewnętrzna 10 C Aby odblokować ogranicznik temperatury maksymalnej należy odkręcić nakrętkę osłaniającą ogranicznik i nacisnąć znajdujący się pod nią przycisk odblokowujący. 17

18 10 Ogólne dane znamionowe 10 Ogólne dane znamionowe W części programu "Ogólne dane znamionowe" można ustawić następujące wartości instalacji grzewczej i właściwości budynku: - Min. temperatura zewnętrzna - Rodzaj budynku - Zegar radiowy aktywny - Zdalne ustawianie N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Dane ogólne". N Nacisnąć i zwolnić przycisk. Dane ogolne Min. temperatura zewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna jest średnią wartością statystyczną i nie ma wpływu na temperaturę obliczeniową. Średnie wartości minimalnej temperatury zewnętrznej zostały przedstawione na mapie stref klimatycznych. Informacji udzielają także instalatorzy. N + Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Min. temperatura zewnętrzna". Obracać pokrętłem nastawczym, aż do ustawienia właściwej wartości "Min. temperatury zewnętrznej". DANE OGOLNE Min. temp. zewn. -10 C Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Min. temperatura zewnętrzna -30 C - 0 C -10 C 18

19 Ogólne dane znamionowe 10 Rodzaj budynku Pod hasłem "Rodzaj budynku" podaje się zapotrzebowanie energetyczne, które określone zostało w projekcie obiektu. Zapotrzebowanie energetyczne budynku, wyrażone rodzajem budynku, zostało podzielone na trzy klasy: lekki budynek o zapotrzebowaniu energetycznym powyżej 100 W/m 2 średni budynek o zapotrzebowaniu energetycznym od W/m 2 ciężki budynek o zapotrzebowaniu energetycznym do 60 W/m 2 N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N Nacisnąć i zwolnić przycisk. POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Rodzaj budynku". DANE OGOLNE N + Obracać pokrętłem nastawczym aż do ustawienia właściwego rodzaju budynku. Rodzaj budynku sredni DANE OGOLNE Rodzaj budynku ciezki Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Rodzaj budynku lekki średni ciężki średni 19

20 10 Ogólne dane znamionowe Włączenie lub wyłączenie zegara radiowego N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU N Nacisnąć i zwolnić przycisk. Dane ogolne N + Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat "Zegar radiowy aktywny". Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "tak" lub "nie". Wskazówka: Jeżeli zostanie wybrana opcja "nie", to odbiór radiowego sygnału zegarowego zostanie wyłączony we wszystkich sterownikach połączonych w sieć poprzez magistralę danych. Dotyczy to także zegarowych sygnałów radiowych modułów zdalnego sterowania BFU/F, a także innych modułów obsługowych MEC 2 z funkcją odbioru radiowego sygnału zegarowego. DANE OGOLNE Radiozegar aktyw tak Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Zegar radiowy aktywny tak/nie tak 20

21 Ogólne dane znamionowe 10 Zdalne ustawianie Funkcja zdalnego ustawiania daje możliwość wprowadzania i zmiany danych przy pomocy systemów zdalnej obsługi, np. systemu Logamatic. tak nie = zdalne ustawianie przy pomocy systemu zdalnego Logamatic. = zdalne ustawianie nie jest możliwe. Możliwe są jednak nadal odczyt i kontrola parametrów instalacji. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N Nacisnąć i zwolnić przycisk. POZIOM ERWIU Dane ogolne N + Obracać Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Zdalne ustawianie". pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "tak" lub "nie". DANE OGOLNE Zdalna nastawa tak Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Zdalne ustawianie tak/nie tak 21

22 11 Wybór modułu 11 Wybór modułu W przypadku fabrycznie nowego modułu zdalnego sterowania MEC 2 lub przeprowadzenia realizacji funkcji "Reset", moduły rozpoznawane są automatycznie. Jeżeli moduł obsługowy MEC 2 jest podłączony tylko do źródła zasilania i w związku z tym nie ma możliwości komunikacji ze sterownikiem, moduły trzeba wybrać ręcznie. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy Poziom serwisu Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Wybór modułów". N Nacisnąć przycisk. Poziom serwisu Wybor modulow Na pozycji montażowej A wyświetlane jest wskazanie modułu kotła ZM 422. WYBOR MODULU Pozycja A Modul kotla ZM 422 N + Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, aż wyświetli się wskazanie następnej pozycji montażowej. Wskazanie zaczyna migać. Obracając pokrętłem wybrać odpowiedni moduł funkcyjny. WYBOR MODULU Pozycja 1 2 obiegi grz. FM 442 Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Pozycja montażowa A Moduł sterowania kotła Pozycje montażowe 1-2 Moduł funkcyjny ZM 422 brak brak FM 442 brak, jeżeli MEC 2 jest podłączony tylko do źródła zasilania brak, jeżeli MEC 2 jest podłączony tylko do źródła zasilania 22

23 Dane znamionowe kotła Dane znamionowe kotła Ustawienie typu kotła W zależności od wybranego typu kotła wyświetlane są specjalne możliwości ustawienia (zobacz rozdział 24, strona 94). Niskotemperaturowy kocioł grzewczy Praca niskotemperaturowego kotła grzewczego regulowana jest za pomocą fabrycznie ustawionego algorytmu sterowania pompy, którego funkcje zależą od wybranego "rodzaju palnika". N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N + "Typ Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". Na wyświetlaczu pokazuje się wskazanie kotła". Aktualne wskazanie typu kotła miga. Obracać pokrętłem nastawczym do momentu ustawienia typu kotła "niskotemperaturowy". POZIOM ERWIU Dane ogolne POZIOM ERWIU Dane kotla DANE KOTLA Typ kotla niskotemp. 23

24 12 Dane znamionowe kotła Temperaturowy algorytm (logika) sterowania pomp Pompy obiegów grzewczych i jeżeli została zamontowana pompa obiegu kotła, załączane są przez algorytm sterujący pomp zależny od temperatury. konfigurowany fabrycznie algorytm może być zmieniony jedynie w szczególnych przypadkach. Wartość temperatury załączającej ten specjalny algorytm pracy pomp ustawiona jest fabrycznie o 5 K poniżej minimalnej temperatury wyłączenia kotła. Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Logika pompy". N + Obracać pokrętłem nastawczym aż do ustawienia właściwego żądanej temperatury. DANE KOTLA Logika pompy Temperatura 40 C Typ kotła Temperaturowy algorytm (logika) sterowania pomp Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Niskotemperaturowy Ecostream Kondensacyjny niskotemperaturowy NT/ temperatura progowa 15 C - 60 C palnik 1-stopn.: 40 C palnik 2-stopn.: 45 C palnik modulowany 50 C 24

25 Dane znamionowe kotła 12 Kocioł Ecostream Warunki eksploatacji kotła Ecostream są ustawione fabrycznie i zostaną uwzględnione automatycznie. Opcja "Regulacja Ecostream przez" pozwala na ustalenie, w jaki sposób ma być regulowana temperatura robocza wody grzewczej w kotle. Fabrycznie temperatura robocza wody grzewczej w kotle ustawiona jest na 50 C. Zadana wartość temperatury na zasilaniu kotła ustawiona jest o 4 K wyżej (54 C). W przypadku nastawy "organ nastawczy obiegu grzewczego", pompy obiegów grzewczych będą załączane po osiągnięciu przez wodę w kotle temperatury o 5 K niższej od temperatury roboczej i wyłączane po spadku tej temperatury do wartości o 7 K poniżej poziomu temperatury roboczej. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". POZIOM ERWIU Dane kotla N + "Typ Na wyświetlaczu pokazuje się wskazanie kotła". Wskazanie to zaczyna migać. Obracać pokrętłem aż do ustawienia typu kotła "Ecostream". DANE KOTLA Typ kotla Ecostream 25

26 12 Dane znamionowe kotła Regulacja kotłów Ecostream Należy wybrać jedną z następujących możliwości ustawień: - "Organ nast. obiegu grzewczego", jeżeli regulacja kotła Ecostream realizowana jest przez oddziaływanie na zawory regulacyjne obiegów grzewczych. - "Układ regulacji zewnętrznej", jeżeli regulacja kotła Ecostream realizowana jest przez zewnętrzne układy regulacji, tzn. kiedy sterownik Logamatic 4211 nie musi spełniać żadnych warunków eksploatacyjnych, np. kocioł dwublokowy ze zintegrowanym układem regulacji pracy pierścieniowych klap dławiących obu bloków kotłowych. N + Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Ecostream Regulacja przez". Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie żądany rodzaj regulacji. DANE KOTLA Ecostream Regulacja przez Organ nast. OG Czas przesterowania organu nastawczego Czas przesterowania organu nastawczego jest ustawiony fabrycznie i w normalnych warunkach nie musi być zmieniany. Należy pamiętać o tym, że błędne nastawy czasu przesterowania mogą powodować oscylacyjną pracę układu regulacji temperatury zasilania kotła. Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Czas przesterowania organu nastawczego". N + Obracać pokrętłem nastawczym aż do ustawienia właściwego czasu przesterowania zaworu regulacyjnego. DANE KOTLA Organ nast. czas przesterow. 120 sek Poszczególne czasy przesterowania zaworów regulacyjnych w obiegach grzewczych można odczytać w punkcie programu "Obieg grzewczy". Jeżeli czasy przesterowania poszczególnych organów nastawczych w obiegach grzewczych różnią się między sobą, to podawana jest ich wartość reprezentatywna (średnia). Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Regulacja Ecostream przez Czas przesterowania organu nastawczego (zaworu) Organ nast. obieg grzewczy Układ regulacji zewnętrznej Organ nast. obieg grzewczy sek. 120 sek. 26

27 Dane znamionowe kotła 12 Kocioł kondensacyjny Jeżeli zainstalowany został kocioł kondensacyjny, to należy wybrać typ kotła "Kondensacyjny". W tym przypadku nie muszą być spełnione żadne warunki eksploatacyjne. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". POZIOM ERWIU Dane kotla N + "Typ Na wyświetlaczu pokazuje się wskazanie kotła". Wskazanie to zaczyna migać. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Kocioł kondensacyjny". DANE KOTLA Typ kotla Kondensacyjny 27

28 12 Dane znamionowe kotła Kocioł niskotemperaturowy (NT) z wymaganą temperaturą progową Po wybraniu danego typu kotła automatycznie uwzględniane są odpowiednie warunki eksploatacyjne ustawione fabrycznie. Temperatura robocza wody grzewczej w kotle na zasilaniu jest regulowana odpowiednim zaworem regulacyjnym. Ustawione wartości obowiązują zawsze wtedy, kiedy występuje zapotrzebowanie na moc ze strony układów odbiorczych, niezależnie od tego, czy palnik jest włączony, czy nie. W celu wspomagania regulacji temperatury roboczej, w przypadku gdy temperatura wody spadnie poniżej zdefiniowanej temperatury minimalnej, wyłączane są pompy obiegowe w obiegach grzewczych i pompa obiegu kotłowego. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". POZIOM ERWIU Dane kotla N + Na wyświetlaczu pokazuje się wskazanie "Typ kotła". Aktualne wskazanie typu kotła miga. Obracać pokrętłem nastawczym do momentu ustawienia typu kotła "NT/ temp. progowa". DANE KOTLA Typ kotla NT/ temp. progowa 28

29 Dane znamionowe kotła 12 Paliwo Ten punkt programu pozwala na wybór właściwego rodzaju paliwa, które faktycznie stosowane będzie w danym kotle. Ustawienie to ma wpływ na zadane wartości parametrów pracy organu nastawczego i regulatora palnikowego. Fabrycznie jest ustawiony rodzaj paliwa "gaz", jeżeli zostanie on zmieniony na olej, obowiązują niższe wartości zadane. N + Wskazanie Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Paliwo". zaczyna migać. Obracając pokrętłem nastawczym wybrać żądany rodzaj paliwa. DANE KOTLA Paliwo gaz Wskazówka: Regulacja pracy kotła NT/z temp. progową musi być realizowana poprzez organy nastawcze obiegów grzewczych. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Paliwo gaz, olej gaz 29

30 12 Dane znamionowe kotła Ustawienie rodzaju palnika W zależności od wybranego rodzaju palnika na wyświetlaczu ukazywać się będą dodatkowe wskazania koniecznych nastaw. Możliwy jest wybór jednego z następujących rodzajów palników: - "jednostopniowy", - "dwustopniowy", - "modulowany". - "2 x jednostopniowy", który należy wybrać w następujących przypadkach: W przypadku kaskady dwóch kotłów z palnikami jednostopniowymi, które pracują tylko z jednym sterownikiem Logamatic 4211 na 1 kotle i ze sterownikiem stałowartościowym na 2 kotle. W określonych dwublokowych kotłach grzewczych z palnikami jednostopniowymi, pracującymi niezależnie od siebie. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne POZIOM ERWIU Dane kotla Palnik jednostopniowy Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". N Nacisnąć przycisk. DANE KOTLA Typ kotla Kondensacyjny N + Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "Rodzaj palnika". Obracając pokrętłem wybrać odpowiedni rodzaj palnika. DANE KOTLA Rodzaj palnika jednostopniowy Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Rodzaj palnika jednostopniowy dwustopniowy modulowany 2 x jednostopniowy jednostopniowy 30

31 Dane znamionowe kotła 12 Palnik modulowany N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N + Obracając Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "Rodzaj palnika". pokrętłem wybrać odpowiedni rodzaj palnika. Minimalna moc pracy modulacyjnej "Minimalna moc modulacyjna" jest częścią mocy całkowitej palnika, do której można zmniejszyć jego moc w wyniku sterowania modulacyjnego. Jeżeli zapotrzebowanie mocy spadnie poniżej nastawionej wartości, palnik zostanie zupełnie wyłączony. Błędne ustawienie może powodować oscylacyjną pracę układu regulacji. Obracać pokrętłem do chwili, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Minimalna modulacja". N + Obracając pokrętłem wybrać min. moc modulacyjną. POZIOM ERWIU Dane kotla DANE KOTLA Rodzaj palnika modulowany DANE KOTLA Minimalna modulacja 30 % Czas całkowitego przesterowania organu nastawczego palnika Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "org. nast. palnik czas przesterow.". W ten sposób sterownik otrzyma informację o czasie, jaki potrzebuje siłownik organu nastawczego palnika na przesterowanie z położenia "zamknij" w położenie "otwórz". N + Obracając Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "org. nast. palnik - czas przesterow." pokrętłem wybrać czas całkowitego przesterowania palnika. DANE KOTLA org. nast.palnik czas przesterow. 12 sek. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Min. moc pracy modulacyjnej % 30 % Czas całkowitego przesterowania organu nastawczego palnika 5-60 sek. 12 sek. 31

32 12 Dane znamionowe kotła 2 x palnik jednostopniowy N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N + Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "Rodzaj palnika". Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "2 x jednostopniowy". Komunikacja z automatem palnikowym Należy podać, czy możliwa jest komunikacja z automatem palnikowym. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Komunikacja z automatem palnikowym". N + Obracając pokrętłem nastawczym nastawić żądaną opcję. Ograniczenie mocy Jeżeli został wybrany palnik "2 x jednostopniowy", to w punkcie programu "Ograniczenie mocy" można wprowadzić temperaturę, od której 2 stopień jest automatycznie blokowany. Przykład: W okresie letnim, od określonej wartości temperatury zewnętrznej, praca kotła na potrzeby przygotowania c.w.u. zostanie ograniczona do załączania tylko jednego stopnia lub bloku kotła. N + Obracać pokrętłem nastawczym tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Ograniczenie mocy od temperatury zewnętrznej". Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie wartości temperatury zewnętrznej, od której 2 stopień ma być zablokowany. POZIOM ERWIU Dane kotla DANE KOTLA Rodzaj palnika 2 x jednostopn. DANE KOTLA Komunikacja Automat palnik. DANE KOTLA Ogranicz. mocy od temp. zewn. nie 17 C Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Komunikacja z cyfrowym automatem palnikowym tak/nie nie Ograniczenie mocy od. temperatury zewnętrznej 0-30 C, brak 17 C 32

33 Dane znamionowe kotła 12 Ogólne ustawienia danych znamionowych kotła Poniższe ustawienia są niezależne od typu kotła i rodzaju palnika. Funkcja pompy może być ustawiona tylko wtedy, gdy nie wybrano żadnego obiegu grzewczego 0. - Ustawienie funkcji pompy W zależności od zastosowanego układu hydraulicznego oraz warunków eksploatacyjnych określonych kotłów grzewczych, pompa w obiegu kotłowym pełni rolę pompy zasilającej, obejściowej lub pompy zapewniającej właściwą temperaturę w miejscu pomiaru temperatury. Możliwe są następujące funkcje pompy: - Pompa obiegu kotłowego Logika sterowania oraz sposób pracy pompy obiegu kotłowego zależy od ustawionego typu kotła, tzn. ewentualne warunki eksploatacyjne kotła mają wpływ na załączanie pompy obiegu kotłowego. Czas wybiegu pompy w obiegu kotłowym można zmienić w wyjątkowych przypadkach. - Pompa punktu pomiarowego, zapewniająca właściwe warunki w miejscu pomiaru temperatury. Pompa ta służy przede wszystkim do zasilania strefy pomiaru czujnika kotła w instalacjach dwukotłowych. Pompa zapewniająca właściwe warunki w miejscu pomiaru temperatury pracuje zawsze jednocześnie z 1 stopniem palnika. terowanie pracą pompy jest niezależne od nastawionego typu kotła. Jeżeli zostanie wybrane to ustawienie, pompa kotłowa lub pompa punktu pomiarowego nie podlega warunkom eksploatacyjnym kotła. W każdym jednak przypadku należy zapewnić warunki eksploatacyjne kotła zgodnie z instrukcją roboczą K6. - Brak N + C + G Uaktywnić klucz kodowy - Czas wybiegu pompy w obiegu kotłowym Aby optymalnie wykorzystać ciepło zakumulowane w kotle grzewczym, należy podać czas wybiegu pompy po wyłączeniu palnika. - Min. czas pracy palnika Minimalny czas pracy palnika informuje o tym, jak długo ma pracować palnik po załączeniu, niezależnie od aktualnej wartości zadanej. Właściwy wybór tego parametru pozwala uniknąć częstego włączania i wyłączania palnika w określonych sytuacjach ruchowych. - Min. temperatura załączenia palnika Palnik jest załączany najpóźniej w momencie, kiedy przy istniejącym zapotrzebowaniu na ciepło temperatura zasilania kotła spada do minimalnej temperatury załączenia. - Maksymalna temperatura wyłączenia palnika Palnik jest wyłączany najpóźniej w momencie, kiedy temperatura zasilania kotła wzrośnie do maksymalnej temperatury wyłączenia. - Wartość graniczna maksymalnej temperatury spalin Do pomiaru temperatury spalin trzeba zainstalować czujnik temperatury spalin. W przypadku przekroczenia "maksymalnej temperatury" spalin możliwe jest zdalne przekazanie komunikatu serwisowego przez system zdalnego sterowania. Wówczas oznaczać to będzie konieczność przeprowadzenia konserwacji (czyszczenia) kotła grzewczego. POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". N Nacisnąć przycisk. POZIOM ERWIU Dane kotla 33

34 12 Dane znamionowe kotła Funkcja pompy Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Funkcja pompy". N + Obracając pokrętłem wybrać funkcję pompy. DANE KOTLA Funkcja pompy brak Ustawienie czasu wybiegu pompy w obiegu kotłowym Fabrycznie ustawioną wartość 60 min. można zmienić tylko w wyjątkowych przypadkach. Obracać pokrętłem nastawczym tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Czas wybiegu pompy w obiegu kotłowym". N + Obracając pokrętłem wybrać czasu wybiegu. Ustawienie minimalnego czasu pracy palnika Wartość ta jest zmieniana tylko w wyjątkowych przypadkach. DANE KOTLA Pompa kotla wybieg 60 min. Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "palnik - min. czas pracy". N + Obracając pokrętłem wybrać min. czas pracy palnika. DANE KOTLA palnik min. czas przesterow. 120 sek. 34

35 Dane znamionowe kotła 12 Ustawienie minimalnej temperatury załączenia palnika Wartość tej temperatury powinna być zmieniana jedynie w wyjątkowych przypadkach. N + Obracając Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Min. temperatura załączenia palnika". pokrętłem wybrać temperaturę. DANE KOTLA min. temperatura zalacz. palnika 5 C Ustawienie maksymalnej temperatury wyłączenia palnika Wartość tej temperatury powinna być zmieniana jedynie w wyjątkowych przypadkach. N + Obracając Obracać pokrętłem tak długo, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "maksymalna temperatura wyłączenia palnika". pokrętłem wybrać temperaturę. DANE KOTLA granica temp.wyl. palnika 80 C Funkcja pompy w obiegu kotłowym Czas wybiegu pompy w obiegu kotłowym Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa pompa obiegu kotła pompa punktu pomiarowego brak 0-60 min. praca ciągła brak 60 min. Min. czas pracy palnika sek. 120 sek. Min. temperatura załączenia palnika 5-65 C 5 C Maksymalna temperatura wyłączenia palnika C 80 C 35

36 12 Dane znamionowe kotła Ustawienie wartości granicznej maksymalnej temperatury spalin Jeżeli wartość graniczna temperatury spalin zostanie przekroczona, to możliwe jest przesłanie komunikatu o niewłaściwej pracy systemu. POZIOM ERWIU N + C + G Uaktywnić klucz kodowy Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". N Nacisnąć przycisk. POZIOM ERWIU Dane kotla Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "maksymalna temperatura spalin". N + Obracając pokrętłem wybrać temperaturę. DANE KOTLA Graniczna Temp. spalin 180 C Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Wartość graniczna maksymalnej temperatury spalin brak C brak 36

37 Dane dotyczące obiegów grzewczych Dane dotyczące obiegów grzewczych N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: żądany "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego". Przykład: "Obieg grzewczy 1" N Nacisnąć przycisk. POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 1 DANE OBIEGU GRZ1 Na wyświetlaczu ukaże się pierwszy punkt programu "ystem grzewczy" wybranego obiegu grzewczego. ystem grzewczy grzejniki 37

38 13 Dane dotyczące obiegów grzewczych Wybór systemu grzewczego Jeżeli wybrano funkcję pompy w obiegu grzewczym, nie można zainstalować obiegu grzewczego 0. Można wybrać następujące systemy grzewcze: - Brak Tą nastawę stosuje się w przypadku, gdy w sterowniku został zainstalowany moduł funkcyjny FM 442, a nie zainstalowano żadnego obiegu grzewczego. Wszystkie poniższe opcje "Danych obiegu grzewczego" nie mają wtedy zastosowania. - Grzejniki, konwektory Charakterystyka grzewcza jest przeliczana automatycznie, odpowiednio do krzywej dla grzejników lub wymienników konwektorowych. - Ogrzewanie podłogowe Automatycznie obliczana jest płaska charakterystyka grzewcza dla niskich wartości temperatury projektowej. - Punkt początkowy krzywej Zadana wartość jest zależna liniowo od temperatury zewnętrznej. Charakterystyka grzewcza łączy w formie linii prostej, punkt początkowy krzywej z drugim punktem, który określony jest przez temperaturę projektową. Przykład: Należy wybrać system grzewczy "Ogrzewanie podłogowe" dla obiegu grzewczego 2. - Praca stałotemperaturowa ystem ten może być zastosowany do regulacji ogrzewania basenu lub do regulacji wstępnej obiegów wentylacyjnych, w których powinna być utrzymana stała wartość temperatury niezależnie od temperatury zewnętrznej. Dla tego sposobu regulacji nie można zastosować obsługi zdalnej. - Regulator temperatury pomieszczenia Zadana wartość jest zależna od uchybu regulacji temperatury pomieszczenia. W tym przypadku w pomieszczeniu musi być zainstalowany moduł zdalnej obsługi. POZIOM ERWIU Dane ogolne N + C + G Uaktywnić klucz kodowy Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: żądany "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego". Przykład: "Obieg grzewczy 2" N Nacisnąć i zwolnić przycisk. POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 N + Obracać Wskazanie ustawionego systemu grzewczego zaczyna migać. pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Ogrz. podłogowe". DANE OBIEGU GRZ2 ystem grzewczy Ogrz. podlogowe Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa ystem grzewczy brak grzejniki konwektory ogrzewanie podłogowe praca stałotemperaturowa punkt początkowy krzywej regulator temperatury pomieszczenia grzejniki 38

39 Dane dotyczące obiegów grzewczych 13 Zmiana nazwy obiegu grzewczego Zamiast nazwy "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego" można wybrać inną nazwę z listy standardowej. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: żądany "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego". Przykład: "Obieg grzewczy 2" N Nacisnąć i zwolnić przycisk. POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 N + Obracać Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Nazwa obiegu grzewczego". Wskazywana nazwa zaczyna migać. pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pokaże się żądana nazwa. DANE OBIEGU GRZ2 Nazwa obiegu grz Obieg grzewczy Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Nazwa obiegu grzewczego obieg grzewczy mieszkanie ogrzewanie podłogowe piętro łazienka basen budynek piwnica Obieg grzewczy 39

40 13 Dane dotyczące obiegów grzewczych Ustawienie temperatury punktu początkowego charakterystyki grzewczej Jeżeli ustawiono system grzewczy "punkt początkowy krzywej", temperatura punktu początkowego charakterystyki i temperatura projektowa dają linię prostą. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: żądany "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego". Przykład: "Obieg grzewczy 2" N POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Punkt początkowy krzywej". DANE OBIEGU GRZ2 ystem grzewczy punkt pocz krzyw N + Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Punkt początkowy krzywej". Obracając pokrętłem ustawić wartość zadaną w odniesieniu do +20 C temperatury zewnętrznej. DANE OBIEGU GRZ2 Punkt pocz krzyw 30 C Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Temperatura punktu początkowego krzywej C 30 C 40

41 Dane dotyczące obiegów grzewczych 13 Ustawienie temperatury projektowej Temperatura projektowa musi być ustawiona co najmniej o 10 K wyżej niż temperatura punktu początkowego czarakterystyki grzewczej. Jeżeli wartość temperatury projektowej zostanie zmieniona, to w zależności od kierunku tej zmiany instalacja pracować będzie z bardziej płaską lub bardziej stromą charakterystyką grzewczą. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: żądany "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego". Przykład: "Obieg grzewczy 2" N Nacisnąć i zwolnić przycisk. POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 N + Obracając Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Temp. projektowa". pokrętłem ustawić wartość zadaną w odniesieniu do minimalnej temperatury zewnętrznej, zgodnie z mapą stref klimatycznych. DANE OBIEGU GRZ2 Temp. projektowa 75 C Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Temperatura projektowa C 75 C dla grzejników 45 C dla ogrzewania podłogowego 41

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterownik 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych 6 720 616 999-03/2008

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Układy regulacji R19 /R33 DigiComfort w funkcji warunków pogodowych Wolf GmbH 84048 Mainburg Postfach 1380 Telefon 08751/74-0 Telex 5 85 21 Telefax 0 87 51 / 74 16 00 Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Notatki Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

NANO 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u0.x, wydanie 1, czerwiec 2014 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO

NANO 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u0.x, wydanie 1, czerwiec 2014 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO NANO 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u0.x, wydanie 1, czerwiec 2014 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel.343

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji. Manager kaskadowy WCM-KA 3.0 83258448 1/2013-04

Instrukcja montażu i eksploatacji. Manager kaskadowy WCM-KA 3.0 83258448 1/2013-04 83258448 1/2013-04 1 Wskazówki dla użytkownika... 6 1.1 Prowadzenie użytkownika... 6 1.1.1 Symbole... 6 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji... 6 1.1.3 Rękojmia i odpowiedzialność... 7 2 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015 NANO+ INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO PRACA W PROTOKOLE C14 Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 111-W. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 111-W. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem do eksploatacji stałotemperaturowej lub sterowanej pogodowo VITODENS 111-W 4/2012 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 9/2007. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-28 230V, 50Hz

TECH. Deklaracja zgodności nr 9/2007. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-28 230V, 50Hz ST-28 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 9/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-28 230V,

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

System EZR Manager 128028.1314

System EZR Manager 128028.1314 System EZR Manager Informacje ogólne.... Opis.... Założenia.... Konto użytkownika i funkcja Cloud.... Uruchomienie funkcji Cloud w stacji bazowej... Instrukcja obsługi.... Informacje ogólne.... Stacja

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2008 ST-80 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 6/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-80 230V,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806 INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE Wersja 5806 Spis treści. Wstęp... 3 Opis regulatora RT 208B... 4 Opis symboli wyświetlacza... 5 Skrócony

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 56/2012

Deklaracja zgodności nr 56/2012 tech -1- 1. ST 280 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 56/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 300-A. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 300-A. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Kompaktowa pompa ciepła z napędem elektrycznym, typ AWC-I, AWC-I-M, AW-O, AW-O-M VITOCAL 00-A 6/2009 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł obsługi BM WOLF GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Nr art.: 3062602_0709 Zmiany zastrzeżone PL Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 6 720 807 409 (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji. Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Control-Manager 200 ES1 Zasilanie i zabezpieczenie do kotłowni kaskadowych Vitomoduł 200 Instrukcja montażu i obsługi ZABEZP. KOMIN. INNE ZABEZP. RESET TEST SIEĆ ZB. MELD USTEREK Control-Manager 200 typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

UKŁAD STEROWNICZY OBSŁUGA REGULATORA

UKŁAD STEROWNICZY OBSŁUGA REGULATORA ZAŁACZNIK NR 1 UKŁAD STEROWNICZY OBSŁUGA REGULATORA MODEL Bentrup TC66 Centrum Ceramiki i Technologii Dariusz Kępka Kepka Group Produkcja Pieców Producent regulatora: Bentrup Wersja 1/2012 2012 CCiT Kepka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

CM907 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM907 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM907 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM907 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 PL Dla operatora Instrukcja obsługi auromatic 620 VRS 620/3 Spis treści Spis treści 1 Wskazówki do dokumentacji... 3 1.1 Zachowanie dokumentacji... 3 1.2 Zastosowane symbole...

Bardziej szczegółowo

OUMAN EH-800/EH-800B. Regulator instalacji grzewczych INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. www.ouman.fi

OUMAN EH-800/EH-800B. Regulator instalacji grzewczych INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. www.ouman.fi OUMAN EH-800/EH-800B Regulator instalacji grzewczych INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 www.ouman.fi EH-800 jest regulatorem grzewczym do stosowania w prywatnych domostwach i budynkach użyteczności publicznej wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/2008

Deklaracja zgodności nr 27/2008 Deklaracja zgodności nr 27/2008 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-45 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY DWUFUNKCYJNY STEROWNIK POMPY W UKŁADZIE C.O.

MIKROPROCESOROWY DWUFUNKCYJNY STEROWNIK POMPY W UKŁADZIE C.O. 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. TYP RT 02 P/7/2004. 1. Podstawowe parametry regulatora

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. TYP RT 02 P/7/2004. 1. Podstawowe parametry regulatora Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek P/7/2004 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. TYP RT 02 1. Podstawowe parametry Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-04C (15/07/2010 program od wersji v.1.0)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-04C (15/07/2010 program od wersji v.1.0) RT04C/2010/v1.0 Zakład elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-04C (15/07/2010 program od wersji v.1.0) RT-04C 1.Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator OMEGA S1

Mikroprocesorowy regulator OMEGA S1 UWAGA! Mikroprocesorowy regulator OMEGA S1 Urządzenie przeznaczone jest do sterowania systemem grzewczym CWU z wykorzystaniem zespołu paneli fotowoltaicznych wyposażonego we własne, ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 100M Poradnik użytkownika

ECL Comfort 100M Poradnik użytkownika ECL Comfort 100M Poradnik użytkownika 2004.11 *087R74* *vi7ab4* ECL Comfort 100M Poradnik użytkownika 2004.11 *087R74* *vi7ab4* Spis treści Strona Poradnik użytkownika Przed rozpoczęciem... Obsługa regulatora

Bardziej szczegółowo

088U0221. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania CF-RC

088U0221. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania CF-RC 088U0221 PL Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania CF-RC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji...........................................................

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania FB 100

Moduł zdalnego sterowania FB 100 Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania F 100 dla modulu FW 100 lub FW 200 na kotle z systemem Heatronic przystosowanym do magistrali US OSW 6 720 612 481-00.1R Przegląd elementów obsługowych

Bardziej szczegółowo

Regulacja system MES II

Regulacja system MES II system ES II Informacja systemu system ES II odułowo zbudowana regulacja dla dużych układów grzewczych z więcej niż 3 obiegami grzewczymi lub kaskady kotłów, dużych systemów solar lub sieci ciepłowniczych

Bardziej szczegółowo

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL:

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL: Regulatory pogodowe COMFORT Oznaczenie klucza aplikacji 210 310 Rodzaj aplikacji i układu Rodzaje obiegów Ogrzewnie Technologia Ciepła woda użytkowa (CWU) CWU Zasobnik z wężownicą Zasobnik z ładowaniem

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo