Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa"

Transkrypt

1 Temp. kotła 10 C /2000 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 45 C Temp. zewnętrzna Przeczytać uważnie przed uruchomieniem

2 Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania terownik jako urządzenie techniczne powinien być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, przy uwzględnieniu wskazań zawartych w instrukcji serwisowej. Konserwację urządzenia, dokonywanie napraw i diagnozę awarii należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi. Wszelkie zmiany, odbiegające od opisanych nastaw i zmiany wartości, powodują unieważnienie gwarancji. Urządzenie należy stosować tylko w określonych zestawach, przy zastosowaniu akcesoriów i części zamiennych podanych w instrukcji serwisowej. Inne zestawy, akcesoria i części zamienne mogą być używane tylko wtedy, jeżeli są one przewidziane do takiego zastosowania i nie wpływają negatywnie na parametry pracy i bezpieczeństwo użytkowania. Przed otwarciem sterownika instalacja musi zostać trwale pozbawiona napięcia zasilającego przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub bezpieczników elektrycznych. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych! W związku ze stale prowadzonymi pracami rozwojowymi, rysunki, sposób działania i dane techniczne mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych. Recycling Na module CM 431 znajduje się bateria litowa. Można ją wymienić tylko na baterię tego samego typu lub na baterię wskazaną przez producenta. Jeżeli wymiana nie zostanie wykonana prawidłowo, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. W przypadku wycofania modułu z użytku, należy wyjąć baterię i zutylizować ją zgodnie z zaleceniami producenta. 2

3 pis treści 1 Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury maksymalnej (TB) Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) Parametry i wyświetlane dane terownik Logamatic 4211 Elementy obsługowe terownik Logamatic Moduły terownik Logamatic 4211 Moduł obsługi zdalnej MEC Uruchomienie modułu obsługowego MEC Klucz kodowy, przegląd stosowanych programów prawdzenie działania ogranicznika temperatury maksymalnej TB Ogólne dane znamionowe Wybór modułu Dane znamionowe kotła Dane dotyczące obiegów grzewczych Dane instalacji przygotowania c.w.u Ustawienie adresu, oporność pozorna (impendancja) obciążenia Krzywe grzania Test przekaźników Test wyświetlacza LCD Układ rejestracji usterek Monitoring danych instalacji Funkcja "Reset" Wywołanie wersji programu Charakterystyki czujników Ustawienie specyficznych danych znamionowych kotła Indeks Instrukcja obsługi sterownika Logamatic 4311/4312 Wydanie 05/2000 3

4 1 Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury maksymalnej (TB) 1 Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury maksymalnej (TB) Demontaż obudowy i demontaż ogranicznika temperatury maksymalnej 1 1 W celu ustawienia żądanych temperatur należy wymontować ogranicznik temperatury maksymalnej (rys. 1, poz. 2) z obudowy. A Uwaga! Przed otwarciem sterownika urządzenie należy wyłączyć z sieci przy pomocy wyłącznika awaryjnego instalacji grzewczej lub wyłącznika bezpieczeństwa. Aby zdemontować ogranicznik temperatury należy wykręcić obie śruby (rys. 1, poz. 1). Zdjąć pokrywę (rys. 1, poz. 3). Odkręcić pokrywę ochronną (rys. 1, poz. 2). Rozkręcić zamocowanie śrubowe. Wyjąć ogranicznik temperatury i wykonać poniższe ustawienia. J Wskazówka! Ogranicznik temperatury należy nastawić na maksymalną temperaturę instalacji grzewczej zgodnie z przepisami danego kraju. J Wskazówka! Fabrycznie ustawiona jest temperatura 110 C. 3 2 Rys. 1 terownik Logamatic Ustawienie ogranicznika temperatury maksymalnej Rys. 2 Wariant A 2 Rys. 2 Wariant A Odkręcić śrubę (rys. 2, poz. 1). Ustawić blaszkę ze skalą temperatury (rys. 2, poz. 2) w oznakowanej pozycji (rys. 2, poz. 3). Ponownie przykręcić śrubę (rys. 2, poz. 1). Rys. 3 Wariant B Ustawić dźwignię nastawczą (rys. 3, poz. 1) na odpowiednią temperaturę. 1 Rys. 3 Wariant B 4

5 Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) 2 2 Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) J Wskazówka! Przestawienie regulatora temperatury wody kotłowej z 90 C na 105 C (tylko przy nastawieniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa na 120 C). W przypadku instalacji, które wymagają temperatury wody kotłowej powyżej 90 C (Uwzględnić wskazówkę!), można przestawić regulator temperatury wody kotłowej z 90 C na 105 C. Zdjąć pokrętło nastawcze. Wyłamać krzywkę (rys. 4, poz. 1). Ponownie nałożyć pokrętło nastawcze. 1 J Wskazówka! terowniki Logamatic mogą być stosowane do temperatury max 99 C. Zobacz instrukcja serwisowa "Maksymalna temperatura wyłączenia palnika". Rys. 4 Pokrętło nastawcze 5

6 3 Parametry i wyświetlane dane 3 Parametry i wyświetlane dane Niektóre opcje wyświetlane są w zależności od tego, jakie moduły zainstalowano i jakie wartości wcześniej ustawiono. Dane ogólne Min. temperatura zewnętrzna Zegar radiowy aktywny Zdalne ustawianie Rodzaj budynku Wybór modułów Pozycja A Pozycja 1 Pozycja 2 Dane znamionowe kotła Typ kotła Paliwo Czas przesterowania organu nastawczego (zaworu) Rodzaj regulacji w kotłach Ecostream Rodzaj palnika Min. moc pracy modulacyjnej Czas całkowitego przesterowania organu nastawczego palnika Komunikacja z automatem palnikowym Ograniczenie mocy na podst. temperatury zewnętrznej Funkcja pompy w obiegu kotłowym Czas wybiegu pompy w obiegu kotłowym Min. czas pracy palnika Temperaturowy algorytm (logika) sterowania pomp Min. temperatura załączenia palnika Maksymalna temperatura wyłączenia palnika Graniczna temperatura spalin Obieg grzewczy 1 ystem grzewczy Nazwa obiegu grzewczego Temperatura punktu początkowego krzywej Temperatura projektowa Minimalna temperatura zasilania Maksymalna temperatura zasilania Moduł obsługi zdalnej Maksymalny wpływ pomieszczenia Rodzaj obniżenia Regulacja wg temperatury zewnętrznej od wartości Obniżenie temperatury zasilania Korekcja wskazań temperatury pomieszczenia Adaptacja automatyczna Optymalizacja załączeń Optymalizacja czasu wyłączania Ochrona przed zamarzaniem od Priorytet ciepłej wody Organ nast. Czas przesterowania organu nastawczego (zaworu) Nadwyżka temperatury kotła Przełączanie zewnętrzne Dzień/Noc/Automatyka Zewnętrzny meldunek zakłócenia w pracy pompy usz. jastrychu Temperatura suszenia jastrychu Czas suszenia jastrychu Maksymalna temperatura suszenia jastrychu Maksymalny czas suszenia jastrychu Obniżenie temperatury suszenia jastrychu Czas pracy z obniżoną temperaturą suszenia jastrychu Ciepła woda Ciepła woda tak/nie Zakres temperatury ciepłej wody do Optymalizacja załączeń Odbiór ciepła resztowego Histereza Nadwyżka temperatury kotła Zewnętrzna sygnalizacja zakłóceń WF1/WF2 tyk zewnętrzny WF1/WF3 Dezynfekcja termiczna Dezynfekcja: temperatura Dzień tygodnia dezynfekcji Czas rozpoczęcia dezynfekcji Cyrkulacja (ilość załączeń na godzinę) Krzywe grzania Krzywa obiegu grzewczego 0 Krzywa obiegu grzewczego 1 Krzywa obiegu grzewczego 2 Krzywa obiegu grzewczego 3 Krzywa obiegu grzewczego 4 Test przekaźników Kocioł Obieg grzewczy 0 Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy 2 Obieg grzewczy 3 Obieg grzewczy 4 Ciepła woda Test LCD Błąd Monitoring Kocioł Obieg grzewczy 0 Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy 2 Obieg grzewczy 3 Obieg grzewczy 4 Ciepła woda Wersja programu terownik Reset Ustawienia sterownika Godziny pracy Bląd Maksymalna temperatura spalin Obieg grzewczy 2, 3, 4 patrz obieg grzewczy 1 6

7 terownik Logamatic 4211 Elementy obsługowe 4 4 terownik Logamatic 4211 Elementy obsługowe Z Temp. kotła 45 C Temp. zewnętrzna 10 C L Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa Regulator temperatury wody kotłowej F1 Przyłącze Bezpiecznik dla zewnętrznych urządzeń serwisowych i modułu MEC 2 Wyłącznik awaryjny palnik Wyłącznik urządzenia Montaż modułów w sterowniku Pozycja montażowa Temp. kotła 45 C Temp. zewnętrzna 10 C Moduł FM 442 ZM 422 MEC 2 (CM 431) FM 442 Obieg Palnik Jednostka grzewczy 1 Obieg grzewczy 0 Obieg obsługowa lub obieg kotłowy grzewczy 2 MEC 2 Ciepła woda/ Pompa cyrkulacyjna Obieg grzewczy 3 Obieg grzewczy 4 7

8 5 terownik Logamatic Moduły 5 terownik Logamatic Moduły Moduł regulacji palnika, obiegu grzewczego i obiegu ciepłej wody ZM 422 Moduł ZM 422 należy do podstawowego wyposażenia sterownika Logamatic Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu AUT (automatyka), to na module MEC 2 pojawia się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 sygnalizująca awarię. Nie należy używać przełącznika ręcznego do wyłączania instalacji w trakcie krótkiej nieobecności. Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Z L Funkcje sterowania palnika Q Przycisk serwisowy test spalin Nacisnąć przycisk serwisowy na kilka sekund. Regulacja obiegu grzewczego pracuje przez 30 minut z podwyższoną temperaturą zasilania. Podczas trwania testu spalin świecą się naprzemiennie lampki sygnalizujące zakłócenia 0 oraz 1 pracę w trybie letnim. Test spalin można przerwać, ponownie naciskając przycisk serwisowy. Przełącznik rodzaju pracy palnika 2 Przełącznik ręczny powinien być zawsze ustawiony w pozycji AUT. Położenia 0, sterowanie ręczne i max I + II są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. Palnikiem można sterować bezpośrednio przy pomocy przycisków sterowania ręcznego. 3 terowanie ręczne: W przypadku palników jedno- i dwustopniowych wysterowywany jest jedynie pierwszy stopień palnika jako podstawowy stopień mocy. Drugi stopień pozbawiony jest napięcia. Powrót do pozycji wyjściowej siłownika palnika nie jest możliwy. W przypadku palników modulowanych możliwe jest bezstopniowe zwiększanie mocy palnika przyciskiem 5 oraz bezstopniowe zmniejszanie AUT: mocy palnika przyciskiem 6. Palnik pracuje w trybie sterowania automatycznego. 0: Palnik jest wyłączony. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy awaryjny przełącznik pracy palnika znajduje się w położeniu 4. max I+II: Palnik pracuje stale z maksymalną mocą. Wskazanie 0 Ogólny sygnał zakłóceń np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Meldunki błędów wyświetlają się w formie tekstu dialogowego na wyświetlaczu modułu obsługowego MEC 2. Lampki kontrolne funkcji sterowania palnika Wskazanie 9 zakłócenie w pracy palnika Wskazanie A palnik pracuje Wskazanie U modulacyjne zwiększenie mocy Wskazanie V modulacyjne zmniejszenie mocy Lampki kontrolne dla funkcji sterowania obiegu grzewczego 0 i obiegu ciepłej wody użytkowej Wskazanie 1 obieg grzewczy 0 w trybie pracy letniej Wskazanie 8 pompa obiegu grzewczego 0 lub pompa obiegu kotłowego pracuje Wskazanie 8L pompa ładująca zasobnik pracuje Wskazanie 8Z pompa cyrkulacyjna pracuje 8

9 terownik Logamatic Moduły 5 Funkcje sterowania obiegu grzewczego i obiegu ciepłej wody Przełącznik trybu pracy obiegu grzewczego i obiegu ciepłej wody B Przełącznik ręczny powinien być zawsze ustawiony w pozycji AUT. Położenia 0 i sterowanie ręczne są pozycjami specjalnymi, które mogą być ustawiane jedynie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 3 terowanie ręczne: Włączona jest pompa obiegu grzewczego 0 lub pompa obiegu kotłowego oraz pompa ładująca zasobnik. AUT: Obieg grzewczy 0 lub obieg kotła i obieg ciepłej wody pracują w trybie sterowania automatycznego. 0: Wyłączone są tylko pompy: obiegu grzewczego 0 lub obiegu kotłowego, pompa ładująca zasobnik i pompa cyrkulacyjna. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Lampki kontrolne sygnalizują aktualnie realizowane funkcje. 9

10 5 terownik Logamatic Moduły Moduł regulacji obiegów grzewczych FM 442 Moduł regulacyjny FM 442 steruje dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi z zaworami mieszającymi. Można zamontować maksymalnie po dwa moduły tego typu wsterowniku. Przełączniki ręczne znajdujące się na module pełnią jedynie funkcje serwisowe i dozorowe. Jeżeli przełącznik ręczny Bnie znajduje się w położeniu AUT, to na module obsługowym MEC 2 pojawi się odpowiedni komunikat i świeci się lampka 0 sygnalizująca awarię. Funkcje regulacyjne modułu są nadal realizowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcje sterowania obiegu grzewczego 1 Przełącznik trybu pracy obiegu grzewczego B 3 terowanie ręczne: W tym położeniu załącza się pompa obiegu grzewczego. Organ nastawczy obiegu grzewczego można obsługiwać ręcznie. AUT: Obieg grzewczy pracuje w trybie sterowania automatycznego. 0: Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona. Organ nastawczy obiegu grzewczego nie pracuje. Funkcje sterujące są nadal realizowane. Wskazanie 0 Ogólny sygnał zakłóceń np. sygnał usterki pochodzący z instalacji, usterka czujnika, zakłócenia zewnętrzne, błędne połączenia, wewnętrzny błąd pracy modułu, praca w trybie ręcznym. Meldunki błędów wyświetlają się w formie tekstu dialogowego na wyświetlaczu modułu sterowania zdalnego MEC 2 Lampki kontrolne dla funkcji sterownia obiegu grzewczego Wskazanie 1 obieg grzewczy w trybie pracy letniej Wskazanie 8 pompa obiegu grzewczego pracuje Wskazanie U otwieranie zaworu mieszającego Wskazanie V zamykanie zaworu mieszającego Funkcja sterowania obiegu grzewczego 2 pracuje analogicznie do funkcji sterowania obiegu grzewczego 1. 10

11 terownik Logamatic 4211 Moduł obsługi zdalnej MEC terownik Logamatic 4211 Moduł obsługi zdalnej MEC 2 Moduł obsługowy MEC 2 Radiowy sygnał zegarowy Pokrętło nastawcze Temp. kotła 45 C Temp. zewnętrzna 10 C Wyświetlacz tała praca grzewcza Automatyczna praca grzewcza sterowana programem zegarowym tała praca grzewcza z obniżonymi parametrami Ustawianie dnia tygodnia Wprowadzanie dni urlopowych Wybór wskazania standardowego Wskazanie nastawionej zadanej temperatury pomieszczenia Wprowadzanie temperatury ciepłej wody/doładowanie Ustawianie czasu zegarowego Zmiana wartości temperatury Przełączanie trybu pracy Powrót do wskazania standardowego Wybór programu Wybór obiegów grzewczych/ obiegu ciepłej wody Ze sterownikiem może współpracować tylko jeden moduł MEC 2. Moduł MEC 2 może być zamontowany bezpośrednio na sterowniku lub połączony z nim kablem w trybie online, względnie może być połączony ze sterownikiem przy pomocy zacisków BF na module funkcyjnym. 11

12 7 Uruchomienie modułu obsługowego MEC 2 7 Uruchomienie modułu obsługowego MEC 2 Moduł obsługowy MEC 2 może być zastosowany w różnych sterownikach, np.: Logamatic 4211 Logamatic 4311/4312 Logamatic 4111 Moduł obsługowy MEC 2 może być: - zainstalowany bezpośrednio na sterowniku, - zainstalowany na cokole naściennym jako moduł obsługi zdalnej, - podłączony do specjalnego adaptera z osobnym zasilaniem sieciowym. Jeżeli moduł MEC 2 zainstalowany jest w sterowniku lub w cokole naściennym, to rozpoznaje automatycznie z jakim sterownikiem jest połączony (automatyczna identyfikacja). Nie trzeba wtedy wybierać typu sterownika. W zależności od przypadku zastosowania, na wyświetlaczu pojawiają się różne komunikaty. MEC jest uaktywniany Fabrycznie nowy moduł MEC 2 zainstalowany wsterowniku Jeżeli w sterowniku został zainstalowany fabrycznie nowy moduł MEC 2 i istnieje między nimi połączenie, dane są pobierane bezpośrednio z tego sterownika. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat "Dane są ze sterownika odbierane". Dane sa ze sterownika odbierane Moduł MEC 2 zainstalowany w innym sterowniku Jeżeli moduł MEC 2 ma wersję oprogramowania, która nie zgadza się z oprogramowaniem sterownika, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: "nieznany sterownik". Należy zdemontować moduł MEC 2 ze sterownika i zamienić na moduł MEC 2 z odpowiednią wersją oprogramowania. nieznany sterownik Fabrycznie nowy moduł MEC 2 zainstalowany w adapterze Jeżeli fabrycznie nowy moduł MEC 2 zostanie podłączony do specjalnego adaptera z osobnym zasilaczem sieciowym, to należy wybrać odpowiedni typ sterownika. Na wyświetlaczu pojawi się "terownik Logamatic 4211, Logamatic 4311/4312 lub Logamatic 4111". terownik Logamatic

13 Uruchomienie modułu obsługowego MEC 2 7 Zaprogramowany moduł MEC 2 zainstalowany w sterowniku Jeżeli typ sterownika jest inny niż ten zaprogramowany w module MEC 2, to można jedynie odbierać dane ze sterownika. Inny sterownik Przycisk - Noc odbior Nacisnąć przycisk F. Na wyświetlaczu pojawią się komunikaty przedstawione obok. Dane sa ze sterownika odbierane Jeżeli moduł MEC 2 zostanie połączony z innym sterownikiem Logamatic 4211, to przez ok. 3 sek. pojawi się na wyświetlaczu komunikat. Uwaga inny sterownik 13

14 7 Uruchomienie modułu obsługowego MEC 2 Przesyłanie zmienionych danych modułu MEC 2 do sterownika lub odbiór danych ze sterownika Jeżeli moduł MEC 2 zostanie zdemontowany ze sterownika i zostaną zmienione jego dane, to przy ponownym zamontowaniu modułu w tym samym sterowniku pojawi się komunikat "Przycisk - AUT: przesyłanie, Przycisk Noc: odbiór". terownik pyta, czy ma przejąć nowe dane, czy też ma pozostawić stare dane. Przycisk - Aut przesylanie Przycisk - Noc odbior Nacisnąć przycisk D = Dane są przesyłane do sterownika. Dane sa do sterownika przesylane Nacisnąć przycisk F = Dane są odbierane ze sterownika. Dane sa ze sterownika odbierane Te same komunikaty wyświetlane są, jeżeli jeden moduł MEC 2 obsługuje kilka sterowników tego samego typu, np. w przypadku instalacji wielokotłowej. W tym przypadku na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund komunikat ostrzegawczy "Uwaga inny sterownik". Uwaga inny sterownik 14

15 Klucz kodowy, przegląd stosowanych programów 8 8 Klucz kodowy, przegląd stosowanych programów Wejście na poziom serwisowy Dostęp do poziomu serwisowego jest zabezpieczony kluczem kodowym. Poziom serwisowy mogą obsługiwać tylko pracownicy firm instalacyjnych. Zmiany wprowadzone na poziomie serwisowym przez osoby nieupoważnione powodują unieważnienie gwarancji. Uaktywnić klucz kodowy N + C + G Nacisnąć jednocześnie powyższe przyciski, a następnie zwolnić je. W przedostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwszy punkt menu programu. W ostatnim wierszu wyświetlana jest nastawiona wartość parametru odnoszącego się do tego menu. Wartość tę można zmienić, naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk N jednocześnie obracając pokrętłem nastawczym. Po zwolnieniu przycisku N nowa wartość jest wprowadzana do pamięci. Zasada obsługi: nacisnąć i pokręcić Poziom serwisowy podzielony jest na kilka płaszczyzn programowych. Jeżeli w ostatnim wierszu nie jest wyświetlana żadna wartość oznacza to, że wybrany punkt programu posiada jeszcze dodatkowe opcje. Wywołanie punktu programu POZIOM ERWIU Dane ogolne Przeglądanie punktów programu Poszczególne punkty programowe uporządkowane są w strukturze pierścieniowej, tzn. po ostatnim punkcie programu wyświetlany jest ponownie punkt pierwszy. - Dane ogólne - Wybór modułów Wersja programu - Dane ogólne N Wywołanie punktów podprogramu - Dane ogólne - Min. temperatura zewnętrzna Min. temperatura zewnętrzna - Wybór modułu 15

16 8 Klucz kodowy, przegląd stosowanych programów Wywołanie i zmiana wartości nastaw N + C + G Uaktywnić klucz kodowy Należy wybrać właściwy punkt z podprogramu. Niektóre punkty programu wyświetlane są tylko wtedy, jeżeli zainstalowane są odpowiednie moduły i czujniki (automatyczna i logiczna identyfikacja). Wprowadzenie sprzecznych nastaw parametrów jest niemożliwe dzięki zablokowaniu wyświetlania na ekranie modułu obsługowego odpowiednich wskazań. Połączenia logiczne uniemożliwiają natomiast wprowadzenie błędnych danych. N Wywołać właściwy punkt programu. DANE OGOLNE Min. temp. zewn. -10 C Na wyświetlaczu pokazywane będą wartości nastawione dla danego punktu programu. N + Ustawić nową wartość. Zwolnić przycisk. Wartość została wprowadzona do pamięci. DANE OGOLNE Min. temp. zewn. -12 C K Powrót do poprzedniego poziomu menu. - Dane ogolne - Min. temperatura zewnętrzna - Rodzaj budynku - Zegar radiowy aktywny - Zdalne ustawianie POZIOM ERWIU Dane ogolne Powrót do programu nadrzędnego Nacisnąć przycisk K. Naciskając przycisk kilkakrotnie można powrócić do wskazania standardowego. terownik powraca automatycznie do wskazania standardowego, jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Temp. kotla Temp. zewnetrzna 22 C 10 C 16

17 prawdzenie działania ogranicznika temperatury maksymalnej TB 9 9 prawdzenie działania ogranicznika temperatury maksymalnej TB Włączyć urządzenie i wywołać poziom serwisowy N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N + Wskazanie Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: "Test przekaźników". N Dwa razy nacisnąć przycisk. zaczyna migać. Obracać pokrętłem do momentu, aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat "1 stopień załączony". Palnik załącza się. POZIOM ERWIU Test przekaznik Test przekaznik palnik 1. stopien zal. Zdjąć pokrętło nastawcze regulatora temperatury. Przy pomocy śrubokręta wcisnąć dźwignię lub przycisk (w zależności od typu sterownika) i przytrzymać tak długo, aż zadziała ogranicznik temperatury maksymalnej. Z L Temp. kotła 45 C Temp. zewnętrzna 10 C Przerwanie lub zakończenie testu Naciśnięcie przycisku K kończy lub przerywa test. przycisk dźwignia Ponownie zamontować pokrętło regulatora temperatury i ustawić regulator w położenie "AUT". Temp. kotła 45 C Temp. zewnętrzna 10 C Aby odblokować ogranicznik temperatury maksymalnej należy odkręcić nakrętkę osłaniającą ogranicznik i nacisnąć znajdujący się pod nią przycisk odblokowujący. 17

18 10 Ogólne dane znamionowe 10 Ogólne dane znamionowe W części programu "Ogólne dane znamionowe" można ustawić następujące wartości instalacji grzewczej i właściwości budynku: - Min. temperatura zewnętrzna - Rodzaj budynku - Zegar radiowy aktywny - Zdalne ustawianie N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Dane ogólne". N Nacisnąć i zwolnić przycisk. Dane ogolne Min. temperatura zewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna jest średnią wartością statystyczną i nie ma wpływu na temperaturę obliczeniową. Średnie wartości minimalnej temperatury zewnętrznej zostały przedstawione na mapie stref klimatycznych. Informacji udzielają także instalatorzy. N + Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Min. temperatura zewnętrzna". Obracać pokrętłem nastawczym, aż do ustawienia właściwej wartości "Min. temperatury zewnętrznej". DANE OGOLNE Min. temp. zewn. -10 C Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Min. temperatura zewnętrzna -30 C - 0 C -10 C 18

19 Ogólne dane znamionowe 10 Rodzaj budynku Pod hasłem "Rodzaj budynku" podaje się zapotrzebowanie energetyczne, które określone zostało w projekcie obiektu. Zapotrzebowanie energetyczne budynku, wyrażone rodzajem budynku, zostało podzielone na trzy klasy: lekki budynek o zapotrzebowaniu energetycznym powyżej 100 W/m 2 średni budynek o zapotrzebowaniu energetycznym od W/m 2 ciężki budynek o zapotrzebowaniu energetycznym do 60 W/m 2 N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N Nacisnąć i zwolnić przycisk. POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Rodzaj budynku". DANE OGOLNE N + Obracać pokrętłem nastawczym aż do ustawienia właściwego rodzaju budynku. Rodzaj budynku sredni DANE OGOLNE Rodzaj budynku ciezki Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Rodzaj budynku lekki średni ciężki średni 19

20 10 Ogólne dane znamionowe Włączenie lub wyłączenie zegara radiowego N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU N Nacisnąć i zwolnić przycisk. Dane ogolne N + Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat "Zegar radiowy aktywny". Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "tak" lub "nie". Wskazówka: Jeżeli zostanie wybrana opcja "nie", to odbiór radiowego sygnału zegarowego zostanie wyłączony we wszystkich sterownikach połączonych w sieć poprzez magistralę danych. Dotyczy to także zegarowych sygnałów radiowych modułów zdalnego sterowania BFU/F, a także innych modułów obsługowych MEC 2 z funkcją odbioru radiowego sygnału zegarowego. DANE OGOLNE Radiozegar aktyw tak Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Zegar radiowy aktywny tak/nie tak 20

21 Ogólne dane znamionowe 10 Zdalne ustawianie Funkcja zdalnego ustawiania daje możliwość wprowadzania i zmiany danych przy pomocy systemów zdalnej obsługi, np. systemu Logamatic. tak nie = zdalne ustawianie przy pomocy systemu zdalnego Logamatic. = zdalne ustawianie nie jest możliwe. Możliwe są jednak nadal odczyt i kontrola parametrów instalacji. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N Nacisnąć i zwolnić przycisk. POZIOM ERWIU Dane ogolne N + Obracać Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Zdalne ustawianie". pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "tak" lub "nie". DANE OGOLNE Zdalna nastawa tak Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Zdalne ustawianie tak/nie tak 21

22 11 Wybór modułu 11 Wybór modułu W przypadku fabrycznie nowego modułu zdalnego sterowania MEC 2 lub przeprowadzenia realizacji funkcji "Reset", moduły rozpoznawane są automatycznie. Jeżeli moduł obsługowy MEC 2 jest podłączony tylko do źródła zasilania i w związku z tym nie ma możliwości komunikacji ze sterownikiem, moduły trzeba wybrać ręcznie. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy Poziom serwisu Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Wybór modułów". N Nacisnąć przycisk. Poziom serwisu Wybor modulow Na pozycji montażowej A wyświetlane jest wskazanie modułu kotła ZM 422. WYBOR MODULU Pozycja A Modul kotla ZM 422 N + Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, aż wyświetli się wskazanie następnej pozycji montażowej. Wskazanie zaczyna migać. Obracając pokrętłem wybrać odpowiedni moduł funkcyjny. WYBOR MODULU Pozycja 1 2 obiegi grz. FM 442 Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Pozycja montażowa A Moduł sterowania kotła Pozycje montażowe 1-2 Moduł funkcyjny ZM 422 brak brak FM 442 brak, jeżeli MEC 2 jest podłączony tylko do źródła zasilania brak, jeżeli MEC 2 jest podłączony tylko do źródła zasilania 22

23 Dane znamionowe kotła Dane znamionowe kotła Ustawienie typu kotła W zależności od wybranego typu kotła wyświetlane są specjalne możliwości ustawienia (zobacz rozdział 24, strona 94). Niskotemperaturowy kocioł grzewczy Praca niskotemperaturowego kotła grzewczego regulowana jest za pomocą fabrycznie ustawionego algorytmu sterowania pompy, którego funkcje zależą od wybranego "rodzaju palnika". N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N + "Typ Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". Na wyświetlaczu pokazuje się wskazanie kotła". Aktualne wskazanie typu kotła miga. Obracać pokrętłem nastawczym do momentu ustawienia typu kotła "niskotemperaturowy". POZIOM ERWIU Dane ogolne POZIOM ERWIU Dane kotla DANE KOTLA Typ kotla niskotemp. 23

24 12 Dane znamionowe kotła Temperaturowy algorytm (logika) sterowania pomp Pompy obiegów grzewczych i jeżeli została zamontowana pompa obiegu kotła, załączane są przez algorytm sterujący pomp zależny od temperatury. konfigurowany fabrycznie algorytm może być zmieniony jedynie w szczególnych przypadkach. Wartość temperatury załączającej ten specjalny algorytm pracy pomp ustawiona jest fabrycznie o 5 K poniżej minimalnej temperatury wyłączenia kotła. Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Logika pompy". N + Obracać pokrętłem nastawczym aż do ustawienia właściwego żądanej temperatury. DANE KOTLA Logika pompy Temperatura 40 C Typ kotła Temperaturowy algorytm (logika) sterowania pomp Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Niskotemperaturowy Ecostream Kondensacyjny niskotemperaturowy NT/ temperatura progowa 15 C - 60 C palnik 1-stopn.: 40 C palnik 2-stopn.: 45 C palnik modulowany 50 C 24

25 Dane znamionowe kotła 12 Kocioł Ecostream Warunki eksploatacji kotła Ecostream są ustawione fabrycznie i zostaną uwzględnione automatycznie. Opcja "Regulacja Ecostream przez" pozwala na ustalenie, w jaki sposób ma być regulowana temperatura robocza wody grzewczej w kotle. Fabrycznie temperatura robocza wody grzewczej w kotle ustawiona jest na 50 C. Zadana wartość temperatury na zasilaniu kotła ustawiona jest o 4 K wyżej (54 C). W przypadku nastawy "organ nastawczy obiegu grzewczego", pompy obiegów grzewczych będą załączane po osiągnięciu przez wodę w kotle temperatury o 5 K niższej od temperatury roboczej i wyłączane po spadku tej temperatury do wartości o 7 K poniżej poziomu temperatury roboczej. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". POZIOM ERWIU Dane kotla N + "Typ Na wyświetlaczu pokazuje się wskazanie kotła". Wskazanie to zaczyna migać. Obracać pokrętłem aż do ustawienia typu kotła "Ecostream". DANE KOTLA Typ kotla Ecostream 25

26 12 Dane znamionowe kotła Regulacja kotłów Ecostream Należy wybrać jedną z następujących możliwości ustawień: - "Organ nast. obiegu grzewczego", jeżeli regulacja kotła Ecostream realizowana jest przez oddziaływanie na zawory regulacyjne obiegów grzewczych. - "Układ regulacji zewnętrznej", jeżeli regulacja kotła Ecostream realizowana jest przez zewnętrzne układy regulacji, tzn. kiedy sterownik Logamatic 4211 nie musi spełniać żadnych warunków eksploatacyjnych, np. kocioł dwublokowy ze zintegrowanym układem regulacji pracy pierścieniowych klap dławiących obu bloków kotłowych. N + Obracać pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Ecostream Regulacja przez". Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie żądany rodzaj regulacji. DANE KOTLA Ecostream Regulacja przez Organ nast. OG Czas przesterowania organu nastawczego Czas przesterowania organu nastawczego jest ustawiony fabrycznie i w normalnych warunkach nie musi być zmieniany. Należy pamiętać o tym, że błędne nastawy czasu przesterowania mogą powodować oscylacyjną pracę układu regulacji temperatury zasilania kotła. Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Czas przesterowania organu nastawczego". N + Obracać pokrętłem nastawczym aż do ustawienia właściwego czasu przesterowania zaworu regulacyjnego. DANE KOTLA Organ nast. czas przesterow. 120 sek Poszczególne czasy przesterowania zaworów regulacyjnych w obiegach grzewczych można odczytać w punkcie programu "Obieg grzewczy". Jeżeli czasy przesterowania poszczególnych organów nastawczych w obiegach grzewczych różnią się między sobą, to podawana jest ich wartość reprezentatywna (średnia). Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Regulacja Ecostream przez Czas przesterowania organu nastawczego (zaworu) Organ nast. obieg grzewczy Układ regulacji zewnętrznej Organ nast. obieg grzewczy sek. 120 sek. 26

27 Dane znamionowe kotła 12 Kocioł kondensacyjny Jeżeli zainstalowany został kocioł kondensacyjny, to należy wybrać typ kotła "Kondensacyjny". W tym przypadku nie muszą być spełnione żadne warunki eksploatacyjne. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". POZIOM ERWIU Dane kotla N + "Typ Na wyświetlaczu pokazuje się wskazanie kotła". Wskazanie to zaczyna migać. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Kocioł kondensacyjny". DANE KOTLA Typ kotla Kondensacyjny 27

28 12 Dane znamionowe kotła Kocioł niskotemperaturowy (NT) z wymaganą temperaturą progową Po wybraniu danego typu kotła automatycznie uwzględniane są odpowiednie warunki eksploatacyjne ustawione fabrycznie. Temperatura robocza wody grzewczej w kotle na zasilaniu jest regulowana odpowiednim zaworem regulacyjnym. Ustawione wartości obowiązują zawsze wtedy, kiedy występuje zapotrzebowanie na moc ze strony układów odbiorczych, niezależnie od tego, czy palnik jest włączony, czy nie. W celu wspomagania regulacji temperatury roboczej, w przypadku gdy temperatura wody spadnie poniżej zdefiniowanej temperatury minimalnej, wyłączane są pompy obiegowe w obiegach grzewczych i pompa obiegu kotłowego. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". POZIOM ERWIU Dane kotla N + Na wyświetlaczu pokazuje się wskazanie "Typ kotła". Aktualne wskazanie typu kotła miga. Obracać pokrętłem nastawczym do momentu ustawienia typu kotła "NT/ temp. progowa". DANE KOTLA Typ kotla NT/ temp. progowa 28

29 Dane znamionowe kotła 12 Paliwo Ten punkt programu pozwala na wybór właściwego rodzaju paliwa, które faktycznie stosowane będzie w danym kotle. Ustawienie to ma wpływ na zadane wartości parametrów pracy organu nastawczego i regulatora palnikowego. Fabrycznie jest ustawiony rodzaj paliwa "gaz", jeżeli zostanie on zmieniony na olej, obowiązują niższe wartości zadane. N + Wskazanie Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Paliwo". zaczyna migać. Obracając pokrętłem nastawczym wybrać żądany rodzaj paliwa. DANE KOTLA Paliwo gaz Wskazówka: Regulacja pracy kotła NT/z temp. progową musi być realizowana poprzez organy nastawcze obiegów grzewczych. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Paliwo gaz, olej gaz 29

30 12 Dane znamionowe kotła Ustawienie rodzaju palnika W zależności od wybranego rodzaju palnika na wyświetlaczu ukazywać się będą dodatkowe wskazania koniecznych nastaw. Możliwy jest wybór jednego z następujących rodzajów palników: - "jednostopniowy", - "dwustopniowy", - "modulowany". - "2 x jednostopniowy", który należy wybrać w następujących przypadkach: W przypadku kaskady dwóch kotłów z palnikami jednostopniowymi, które pracują tylko z jednym sterownikiem Logamatic 4211 na 1 kotle i ze sterownikiem stałowartościowym na 2 kotle. W określonych dwublokowych kotłach grzewczych z palnikami jednostopniowymi, pracującymi niezależnie od siebie. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne POZIOM ERWIU Dane kotla Palnik jednostopniowy Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". N Nacisnąć przycisk. DANE KOTLA Typ kotla Kondensacyjny N + Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "Rodzaj palnika". Obracając pokrętłem wybrać odpowiedni rodzaj palnika. DANE KOTLA Rodzaj palnika jednostopniowy Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Rodzaj palnika jednostopniowy dwustopniowy modulowany 2 x jednostopniowy jednostopniowy 30

31 Dane znamionowe kotła 12 Palnik modulowany N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N + Obracając Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "Rodzaj palnika". pokrętłem wybrać odpowiedni rodzaj palnika. Minimalna moc pracy modulacyjnej "Minimalna moc modulacyjna" jest częścią mocy całkowitej palnika, do której można zmniejszyć jego moc w wyniku sterowania modulacyjnego. Jeżeli zapotrzebowanie mocy spadnie poniżej nastawionej wartości, palnik zostanie zupełnie wyłączony. Błędne ustawienie może powodować oscylacyjną pracę układu regulacji. Obracać pokrętłem do chwili, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Minimalna modulacja". N + Obracając pokrętłem wybrać min. moc modulacyjną. POZIOM ERWIU Dane kotla DANE KOTLA Rodzaj palnika modulowany DANE KOTLA Minimalna modulacja 30 % Czas całkowitego przesterowania organu nastawczego palnika Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "org. nast. palnik czas przesterow.". W ten sposób sterownik otrzyma informację o czasie, jaki potrzebuje siłownik organu nastawczego palnika na przesterowanie z położenia "zamknij" w położenie "otwórz". N + Obracając Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "org. nast. palnik - czas przesterow." pokrętłem wybrać czas całkowitego przesterowania palnika. DANE KOTLA org. nast.palnik czas przesterow. 12 sek. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Min. moc pracy modulacyjnej % 30 % Czas całkowitego przesterowania organu nastawczego palnika 5-60 sek. 12 sek. 31

32 12 Dane znamionowe kotła 2 x palnik jednostopniowy N + C + G Uaktywnić klucz kodowy N + Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "Rodzaj palnika". Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "2 x jednostopniowy". Komunikacja z automatem palnikowym Należy podać, czy możliwa jest komunikacja z automatem palnikowym. Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Komunikacja z automatem palnikowym". N + Obracając pokrętłem nastawczym nastawić żądaną opcję. Ograniczenie mocy Jeżeli został wybrany palnik "2 x jednostopniowy", to w punkcie programu "Ograniczenie mocy" można wprowadzić temperaturę, od której 2 stopień jest automatycznie blokowany. Przykład: W okresie letnim, od określonej wartości temperatury zewnętrznej, praca kotła na potrzeby przygotowania c.w.u. zostanie ograniczona do załączania tylko jednego stopnia lub bloku kotła. N + Obracać pokrętłem nastawczym tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Ograniczenie mocy od temperatury zewnętrznej". Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie wartości temperatury zewnętrznej, od której 2 stopień ma być zablokowany. POZIOM ERWIU Dane kotla DANE KOTLA Rodzaj palnika 2 x jednostopn. DANE KOTLA Komunikacja Automat palnik. DANE KOTLA Ogranicz. mocy od temp. zewn. nie 17 C Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Komunikacja z cyfrowym automatem palnikowym tak/nie nie Ograniczenie mocy od. temperatury zewnętrznej 0-30 C, brak 17 C 32

33 Dane znamionowe kotła 12 Ogólne ustawienia danych znamionowych kotła Poniższe ustawienia są niezależne od typu kotła i rodzaju palnika. Funkcja pompy może być ustawiona tylko wtedy, gdy nie wybrano żadnego obiegu grzewczego 0. - Ustawienie funkcji pompy W zależności od zastosowanego układu hydraulicznego oraz warunków eksploatacyjnych określonych kotłów grzewczych, pompa w obiegu kotłowym pełni rolę pompy zasilającej, obejściowej lub pompy zapewniającej właściwą temperaturę w miejscu pomiaru temperatury. Możliwe są następujące funkcje pompy: - Pompa obiegu kotłowego Logika sterowania oraz sposób pracy pompy obiegu kotłowego zależy od ustawionego typu kotła, tzn. ewentualne warunki eksploatacyjne kotła mają wpływ na załączanie pompy obiegu kotłowego. Czas wybiegu pompy w obiegu kotłowym można zmienić w wyjątkowych przypadkach. - Pompa punktu pomiarowego, zapewniająca właściwe warunki w miejscu pomiaru temperatury. Pompa ta służy przede wszystkim do zasilania strefy pomiaru czujnika kotła w instalacjach dwukotłowych. Pompa zapewniająca właściwe warunki w miejscu pomiaru temperatury pracuje zawsze jednocześnie z 1 stopniem palnika. terowanie pracą pompy jest niezależne od nastawionego typu kotła. Jeżeli zostanie wybrane to ustawienie, pompa kotłowa lub pompa punktu pomiarowego nie podlega warunkom eksploatacyjnym kotła. W każdym jednak przypadku należy zapewnić warunki eksploatacyjne kotła zgodnie z instrukcją roboczą K6. - Brak N + C + G Uaktywnić klucz kodowy - Czas wybiegu pompy w obiegu kotłowym Aby optymalnie wykorzystać ciepło zakumulowane w kotle grzewczym, należy podać czas wybiegu pompy po wyłączeniu palnika. - Min. czas pracy palnika Minimalny czas pracy palnika informuje o tym, jak długo ma pracować palnik po załączeniu, niezależnie od aktualnej wartości zadanej. Właściwy wybór tego parametru pozwala uniknąć częstego włączania i wyłączania palnika w określonych sytuacjach ruchowych. - Min. temperatura załączenia palnika Palnik jest załączany najpóźniej w momencie, kiedy przy istniejącym zapotrzebowaniu na ciepło temperatura zasilania kotła spada do minimalnej temperatury załączenia. - Maksymalna temperatura wyłączenia palnika Palnik jest wyłączany najpóźniej w momencie, kiedy temperatura zasilania kotła wzrośnie do maksymalnej temperatury wyłączenia. - Wartość graniczna maksymalnej temperatury spalin Do pomiaru temperatury spalin trzeba zainstalować czujnik temperatury spalin. W przypadku przekroczenia "maksymalnej temperatury" spalin możliwe jest zdalne przekazanie komunikatu serwisowego przez system zdalnego sterowania. Wówczas oznaczać to będzie konieczność przeprowadzenia konserwacji (czyszczenia) kotła grzewczego. POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". N Nacisnąć przycisk. POZIOM ERWIU Dane kotla 33

34 12 Dane znamionowe kotła Funkcja pompy Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Funkcja pompy". N + Obracając pokrętłem wybrać funkcję pompy. DANE KOTLA Funkcja pompy brak Ustawienie czasu wybiegu pompy w obiegu kotłowym Fabrycznie ustawioną wartość 60 min. można zmienić tylko w wyjątkowych przypadkach. Obracać pokrętłem nastawczym tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Czas wybiegu pompy w obiegu kotłowym". N + Obracając pokrętłem wybrać czasu wybiegu. Ustawienie minimalnego czasu pracy palnika Wartość ta jest zmieniana tylko w wyjątkowych przypadkach. DANE KOTLA Pompa kotla wybieg 60 min. Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "palnik - min. czas pracy". N + Obracając pokrętłem wybrać min. czas pracy palnika. DANE KOTLA palnik min. czas przesterow. 120 sek. 34

35 Dane znamionowe kotła 12 Ustawienie minimalnej temperatury załączenia palnika Wartość tej temperatury powinna być zmieniana jedynie w wyjątkowych przypadkach. N + Obracając Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Min. temperatura załączenia palnika". pokrętłem wybrać temperaturę. DANE KOTLA min. temperatura zalacz. palnika 5 C Ustawienie maksymalnej temperatury wyłączenia palnika Wartość tej temperatury powinna być zmieniana jedynie w wyjątkowych przypadkach. N + Obracając Obracać pokrętłem tak długo, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "maksymalna temperatura wyłączenia palnika". pokrętłem wybrać temperaturę. DANE KOTLA granica temp.wyl. palnika 80 C Funkcja pompy w obiegu kotłowym Czas wybiegu pompy w obiegu kotłowym Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa pompa obiegu kotła pompa punktu pomiarowego brak 0-60 min. praca ciągła brak 60 min. Min. czas pracy palnika sek. 120 sek. Min. temperatura załączenia palnika 5-65 C 5 C Maksymalna temperatura wyłączenia palnika C 80 C 35

36 12 Dane znamionowe kotła Ustawienie wartości granicznej maksymalnej temperatury spalin Jeżeli wartość graniczna temperatury spalin zostanie przekroczona, to możliwe jest przesłanie komunikatu o niewłaściwej pracy systemu. POZIOM ERWIU N + C + G Uaktywnić klucz kodowy Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Dane znamionowe kotła". N Nacisnąć przycisk. POZIOM ERWIU Dane kotla Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "maksymalna temperatura spalin". N + Obracając pokrętłem wybrać temperaturę. DANE KOTLA Graniczna Temp. spalin 180 C Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Wartość graniczna maksymalnej temperatury spalin brak C brak 36

37 Dane dotyczące obiegów grzewczych Dane dotyczące obiegów grzewczych N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: żądany "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego". Przykład: "Obieg grzewczy 1" N Nacisnąć przycisk. POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 1 DANE OBIEGU GRZ1 Na wyświetlaczu ukaże się pierwszy punkt programu "ystem grzewczy" wybranego obiegu grzewczego. ystem grzewczy grzejniki 37

38 13 Dane dotyczące obiegów grzewczych Wybór systemu grzewczego Jeżeli wybrano funkcję pompy w obiegu grzewczym, nie można zainstalować obiegu grzewczego 0. Można wybrać następujące systemy grzewcze: - Brak Tą nastawę stosuje się w przypadku, gdy w sterowniku został zainstalowany moduł funkcyjny FM 442, a nie zainstalowano żadnego obiegu grzewczego. Wszystkie poniższe opcje "Danych obiegu grzewczego" nie mają wtedy zastosowania. - Grzejniki, konwektory Charakterystyka grzewcza jest przeliczana automatycznie, odpowiednio do krzywej dla grzejników lub wymienników konwektorowych. - Ogrzewanie podłogowe Automatycznie obliczana jest płaska charakterystyka grzewcza dla niskich wartości temperatury projektowej. - Punkt początkowy krzywej Zadana wartość jest zależna liniowo od temperatury zewnętrznej. Charakterystyka grzewcza łączy w formie linii prostej, punkt początkowy krzywej z drugim punktem, który określony jest przez temperaturę projektową. Przykład: Należy wybrać system grzewczy "Ogrzewanie podłogowe" dla obiegu grzewczego 2. - Praca stałotemperaturowa ystem ten może być zastosowany do regulacji ogrzewania basenu lub do regulacji wstępnej obiegów wentylacyjnych, w których powinna być utrzymana stała wartość temperatury niezależnie od temperatury zewnętrznej. Dla tego sposobu regulacji nie można zastosować obsługi zdalnej. - Regulator temperatury pomieszczenia Zadana wartość jest zależna od uchybu regulacji temperatury pomieszczenia. W tym przypadku w pomieszczeniu musi być zainstalowany moduł zdalnej obsługi. POZIOM ERWIU Dane ogolne N + C + G Uaktywnić klucz kodowy Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: żądany "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego". Przykład: "Obieg grzewczy 2" N Nacisnąć i zwolnić przycisk. POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 N + Obracać Wskazanie ustawionego systemu grzewczego zaczyna migać. pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Ogrz. podłogowe". DANE OBIEGU GRZ2 ystem grzewczy Ogrz. podlogowe Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa ystem grzewczy brak grzejniki konwektory ogrzewanie podłogowe praca stałotemperaturowa punkt początkowy krzywej regulator temperatury pomieszczenia grzejniki 38

39 Dane dotyczące obiegów grzewczych 13 Zmiana nazwy obiegu grzewczego Zamiast nazwy "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego" można wybrać inną nazwę z listy standardowej. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: żądany "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego". Przykład: "Obieg grzewczy 2" N Nacisnąć i zwolnić przycisk. POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 N + Obracać Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Nazwa obiegu grzewczego". Wskazywana nazwa zaczyna migać. pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pokaże się żądana nazwa. DANE OBIEGU GRZ2 Nazwa obiegu grz Obieg grzewczy Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Nazwa obiegu grzewczego obieg grzewczy mieszkanie ogrzewanie podłogowe piętro łazienka basen budynek piwnica Obieg grzewczy 39

40 13 Dane dotyczące obiegów grzewczych Ustawienie temperatury punktu początkowego charakterystyki grzewczej Jeżeli ustawiono system grzewczy "punkt początkowy krzywej", temperatura punktu początkowego charakterystyki i temperatura projektowa dają linię prostą. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: żądany "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego". Przykład: "Obieg grzewczy 2" N POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Punkt początkowy krzywej". DANE OBIEGU GRZ2 ystem grzewczy punkt pocz krzyw N + Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, aż na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Punkt początkowy krzywej". Obracając pokrętłem ustawić wartość zadaną w odniesieniu do +20 C temperatury zewnętrznej. DANE OBIEGU GRZ2 Punkt pocz krzyw 30 C Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Temperatura punktu początkowego krzywej C 30 C 40

41 Dane dotyczące obiegów grzewczych 13 Ustawienie temperatury projektowej Temperatura projektowa musi być ustawiona co najmniej o 10 K wyżej niż temperatura punktu początkowego czarakterystyki grzewczej. Jeżeli wartość temperatury projektowej zostanie zmieniona, to w zależności od kierunku tej zmiany instalacja pracować będzie z bardziej płaską lub bardziej stromą charakterystyką grzewczą. N + C + G Uaktywnić klucz kodowy POZIOM ERWIU Dane ogolne Obracać pokrętłem nastawczym do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: żądany "Obieg grzewczy + numer obiegu grzewczego". Przykład: "Obieg grzewczy 2" N Nacisnąć i zwolnić przycisk. POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 N + Obracając Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, gdy na wyświetlaczu pokaże się wskazanie "Temp. projektowa". pokrętłem ustawić wartość zadaną w odniesieniu do minimalnej temperatury zewnętrznej, zgodnie z mapą stref klimatycznych. DANE OBIEGU GRZ2 Temp. projektowa 75 C Zakres nastaw Nastawa fabryczna Własna nastawa Temperatura projektowa C 75 C dla grzejników 45 C dla ogrzewania podłogowego 41

/2000 (PL)

/2000 (PL) Temp. kotła zewnętrzna 10 C Buderus 6300 7389 05/2000 (PL) Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4311 / 4312 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 Temp. 45 C Przeczytać uważnie przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterownik Logamatic /2003 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterownik Logamatic /2003 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 1369 04/2003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych! Wstęp Uwagi do instrukcji

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4311/ /2003 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4311/ /2003 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 1880 04/2003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa terowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 6459 03/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych Spis treści 1 Bezpieczeństwo.............................................

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 1860 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i serwisowania

Instrukcja montażu i serwisowania 6303 8014 10/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 obejmuje również wyposażenie dodatkowe: moduł zaworu mieszającego MM10 oraz moduł sprzęgła WM10 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6303 1350 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterownik 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych 6 720 616 999-03/2008

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Spis treści Wstęp.... 53 Instalacja.... 53 Mocowanie... 53 Podłączenia elektryczne... 54 Rejestrowanie urządzenia w systemie... 54 Konfiguracja... 55 Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej 60 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO

MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO C.MG Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 6407 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4313 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Kunda, Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Instrukcja obsługi CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl 02.2010. Opis

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 6301 4881 04/2001 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych. Impressum Urządzenie spełnia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4121, 4122 i 4126 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 740-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

RVD240 (RVD245) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u. Opis techniczny

RVD240 (RVD245) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u. Opis techniczny RVD240 (RVD245) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u. Opis techniczny Wydanie 3.0 Seria regulatora D CE1P2384pl 27.05.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens Building Technologies HVAC

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR:

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR: DOMER SIERECKI Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78 e-mail: zamowienia@domer.pl, sklep internetowy: www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa dla instalatora

Instrukcja serwisowa dla instalatora Instrukcja serwisowa dla instalatora Sterownik Logamatic 4321/4322 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji. 6 720 804 298 (2012/04) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 7 747 006 257 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6303 7204 0/2004 PL Instrukcja montażu i konserwacji Sterownik bazowy BC0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i obsługi! Spis treści Bezpieczna eksploatacja......................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja regulatorów Vitotronic

Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowy start Viessmann rewolucjonizuje technikę regulacji, wprowadzając nową generację regulatorów Vitotronic. Obsługiwane intuicyjnie w technice menu, komfortowe regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 949-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo