/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!"

Transkrypt

1 /2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4313 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

2 Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych dyrektyw europejskich. Zgodność z obowiązującymi normami i dyrektywami została udokumentowana. Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał oświadczenia o zgodności z normami znajdują się u producenta. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje dotyczące bezpiecznej i właściwej obsługi sterownika Logamatic Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych! W związku ze stale prowadzonymi pracami rozwojowymi, rysunki, opisy działania, kolejność wykonywanych poleceń i dane techniczne mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych. Aktualizacja dokumentacji Jeżeli macie Państwo propozycje dotyczące poprawienia dokumentacji lub stwierdziliście Państwo niezgodności, prosimy o kontakt. 2

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Przydatne informacje na temat instalacji grzewczej Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki Bezpieczeństwo użytkownika Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki, których należy przestrzegać Usuwanie/utylizacja Pierwsze kroki ze sterownikiem Elementy obsługowe sterownika Centralny moduł obsługowy MEC Włączenie sterownika Wyłączenie sterownika Funkcje podstawowe Prosta obsługa Wskazanie standardowe Wybór trybu pracy Nastawienie temperatury w pomieszczeniu Przygotowanie c.w.u Funkcje rozszerzone Przyciski funkcji rozszerzonych Obsługa funkcji rozszerzonych Wyświetlenie wartości parametrów roboczych Zmiana wskazania standardowego Nastawienie daty i godziny Wybór obiegu grzewczego Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla innego obiegu grzewczego Obiegi grzewcze z modułem obsługowym MEC Wybór i zmiana programu grzewczego Wybór programu standardowego Zestawienie programów standardowych Zmiana programu standardowego poprzez przesunięcie punktów przełączenia Nastawienie funkcji przełączania trybu pracy lato/zima Nastawienie trybu pracy dla przygotowania ciepłej wody Ustawienie trybu pracy dla pompy cyrkulacyjnej Nastawienie funkcji urlopowej Przerwanie i ponowne włączenie funkcji urlopowej Nastawienie funkcji "Party" (funkcja przedłużonego grzania)

4 Spis treści 7.19 Nastawienie funkcji "Przerwa" Wyrównywanie wskazań temperatury w pomieszczeniu Automatyczny komunikat serwisowy Dodatkowe możliwości programowania Zmiana programu standardowego poprzez przesunięcie/usunięcie punktów przełączenia Przygotowanie nowego programu grzewczego Przygotowanie nowego programu podgrzewania c.w.u Przygotowanie nowego programu pracy pompy cyrkulacyjnej Moduły i ich funkcje Moduł centralny ZM433 (wyposażenie podstawowe) Usuwanie zakłóceń i usterek Usuwanie prostych usterek Usuwanie usterek Praca w trybie awaryjnym Tryb awaryjny Sterowanie pracą grzewczą instalacji przy pomocy przełączników ręcznych Protokół nastaw Indeks

5 Wprowadzenie 1 1 Wprowadzenie Zakupiony sterownik Logamatic 4313 pozwala na prostą obsługę instalacji grzewczej. Zapewnia on optymalny komfort cieplny przy minimalnym zużyciu energii. Logamatic 4313 pozwala na użytkowanie instalacji grzewczej w taki sposób, by uwzględnione były jednocześnie aspekty ekonomiczne i ekologiczne. Oczywiście komfort użytkownika znajduje się przy tym na pierwszym planie. Urządzenie Logamatic 4313 sterowane jest przez moduł obsługowy MEC2 i ustawione jest fabrycznie w taki sposób, by mogło być od razu podłączone do instalacji. Istnieje oczywiście możliwość zmiany ustawień fabrycznych i ich dopasowania do własnych potrzeb. Czynności te można wykonać samemu lub zlecić je instalatorowi. Moduł oferuje kilka funkcji, przy których pomocy w wygodny sposób można oszczędzać energię. Przykładowo: by uruchomić przygotowanie c.w.u. wystarczy po prostu nacisnąć przycisk. Niektóre z funkcji przeznaczonych dla użytkownika dostępne są po wykorzystaniu odpowiednich przycisków znajdujących się pod pokrywą. Przyciski te pozwalają na dokonanie różnych ustawień. Ustawienia wprowadzone przez użytkownika przekazywane są za pośrednictwem modułu obsługowego MEC2 do sterownika Logamatic 4313 instalacji grzewczej. Sterownik Logamatic 4313 (Opis skrócony) Logamatic 4313 jest sterownikiem o budowie modułowej należącym do systemu regulacyjnego Logamatic 4000; dzięki temu można go wyposażyć w cztery dodatkowe moduły funkcyjne w zależności od rodzaju i wielkości instalacji (patrz rozdział 9 "Moduły i ich funkcje", strona 71). Dostępność niektórych funkcji uzależniona jest od zainstalowanych modułów oraz od ustawień dokonanych na MEC2. Przy zastosowaniu odpowiednich modułów możliwa jest np. obsługa maksymalnie dziewięciu obiegów grzewczych. Sterownik Logamatic 4313 przewidziany jest do pracy jako podstacja naścienna i może być użytkowany w połączeniu z innymi sterownikami systemu Logamatic Sterownik ten można stosować jako samodzielną podstację również w przypadku zewnętrznych źródeł ciepła. Wchodzący w skład wyposażenia podstawowego sterownika moduł ZM433 obejmuje jeden obieg grzewczy z zaworem mieszającym oraz pompę zasilającą, przy pomocy której ciepło pochodzące ze źródła zewnętrznego przesyłane jest do obiegów grzewczych. Bliższe informacje na ten temat przedstawiono w niniejszej instrukcji. Instalacja grzewcza wyposażona jest w szeregi innych użytecznych funkcji. Niektóre z nich to: automatyczne przełączanie trybu pracy lato/zima funkcja "Przedłużenie pracy grzewczej/przerwa" funkcja urlopowa 5

6 2 Przydatne informacje na temat instalacji grzewczej 2 Przydatne informacje na temat instalacji grzewczej Dlaczego warto bliżej zapoznać się z instalacją grzewczą? Instalacje grzewcze nowej generacji oferują kompleksowe funkcje pozwalające na oszczędzanie energii bez konieczności rezygnowania z komfortu użytkowania. Bliższe zapoznanie się z tą techniką grzewczą sprawia na początku najwięcej trudności. Lecz już po upływie krótkiego czasu widać, jakie korzyści płyną z instalacji grzewczej dobrze dostosowanej do potrzeb użytkownika. Im więcej wiadomo na temat możliwości, jakimi dysponuje instalacja grzewcza, tym większy może być z niej pożytek. Jak funkcjonuje instalacja grzewcza? W skład instalacji grzewczej wchodzą: kocioł grzewczy z palnikiem, układ regulacji ogrzewania, przewody rurowe i grzejniki. W podgrzewaczu zasobnikowym lub przepływowym przygotowywana jest woda do natrysku, kąpieli lub mycia rąk. W zależności od konstrukcji instalacja grzewcza może pracować tylko w trybie pracy grzewczej lub w kombinacji z zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u. Ważne jest, by komponenty te były do siebie dopasowane. Zadaniem palnika jest spalanie paliwa (np. gazu lub oleju) i ogrzewanie wody znajdującej się w kotle grzewczym. Ogrzana w ten sposób woda przetłaczana jest następnie przy pomocy pomp poprzez przewody rurowe do odbiorników (grzejniki, ogrzewanie podłogowe, itp.). 6

7 Przydatne informacje na temat instalacji grzewczej 2 Na rysunku 1 przedstawiono obieg grzewczy instalacji pompowej ogrzewania. Palnik (2) ogrzewa wodę w kotle grzewczym (1). Pompa (3) tłoczy następnie wodę grzewczą poprzez przewód zasilania (4) do grzejników (6). Woda grzewcza przepływa przez grzejniki, oddając część zgromadzonego w niej ciepła. Przewodem powrotu (7) woda grzewcza powraca do kotła grzewczego; obieg grzewczy zaczyna się od nowa. Przy pomocy zaworów termostatycznych na grzejnikach (5) dostosować można temperaturę w pomieszczeniu do własnych potrzeb. Do wszystkich grzejników dostarczana jest woda o takiej samej temperaturze na zasilaniu. Ilość ciepła oddawanego do pomieszczenia zależy od powierzchni grzejników i natężenia przepływu wody grzewczej. Ilość oddawanego ciepła można zatem regulować przy pomocy zaworów termostatycznych na grzejnikach. Od czego zależy zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu? Na zapotrzebowanie na ciepło w danym pomieszczeniu zasadniczy wpływ mają następujące czynniki: temperatura zewnętrzna temperatura wymagana w pomieszczeniu konstrukcja/izolacja budynku warunki wietrzne nasłonecznienie wewnętrzne źródła ciepła (kominek, ludzie, lampy itp.) zamknięte lub otwarte okna Aby utrzymać w pomieszczeniu temperaturę, stwarzającą przytulną i miłą atmosferę, należy mieć na względzie wymienione powyżej czynniki. Rys. 1 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Rys. 2 Schemat pompowej instalacji grzewczej Kocioł grzewczy Palnik Pompa Przewód zasilania Zawory termostatyczne grzejników Grzejniki Przewód powrotu Czynniki wpływające na klimat w pomieszczeniu 7

8 2 Przydatne informacje na temat instalacji grzewczej Do czego potrzebna jest regulacja instalacji grzewczej? Zadaniem regulacji instalacji grzewczej jest zapewnienie komfortu cieplnego przy jednoczesnym oszczędnym zużyciu paliwa i energii elektrycznej. Regulator włącza źródła ciepła (kocioł grzewczy i palnik) oraz pompy w momencie zapotrzebowania na ogrzanie pomieszczenia lub ciepłą wodę. Poszczególne komponenty instalacji grzewczej załączane są przy tym w odpowiednim czasie. Jednocześnie regulacja obiegu grzewczego rejestruje i kompensuje poszczególne czynniki wpływające na temperaturę w pomieszczeniu. Co oblicza regulator instalacji grzewczej? Nowoczesne układy regulacyjne obliczają temperaturę wymaganą w kotle grzewczym (tzw. temperaturę na zasilaniu) w zależności od temperatury zewnętrznej. Związek między temperaturą zewnętrzną a temperaturą na zasilaniu określany jest jako krzywa grzewcza. Im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym wyższa musi być temperatura na zasilaniu. Istnieją trzy sposoby regulacji instalacji grzewczej: regulacja wg temperatury zewnętrznej regulacja wg temperatury wewnętrznej regulacja kombinowana Temperatura na zasilaniu w C Rys. 3 Krzywa grzewcza Temperatura zewnętrzna w C Krzywa grzewcza obiegu grzewczego (przykład) 8

9 Przydatne informacje na temat instalacji grzewczej 2 Regulacja wg temperatury zewnętrznej W przypadku tego rodzaju regulacji o wysokości temperatury na zasilaniu decyduje wyłącznie temperatura zewnętrzna pomierzona przez czujnik zewnętrzny. Wahania temperatury w pomieszczeniu powodowane przez nasłonecznienie, obecność osób, kominek lub podobne obce źródła ciepła nie są uwzględniane. W przypadku korzystania z tego sposobu regulacji zawory termostatyczne grzejników nastawić należy w taki sposób, aby żądana temperatura w poszczególnych pomieszczeniach została osiągnięta. Regulacja wg temperatury wewnętrznej To kolejna metoda regulacji instalacji grzewczej. W zależności od ustawionej i pomierzonej temperatury w pomieszczeniu regulator wylicza temperaturę wymaganą na zasilaniu. Do korzystania z regulacji wg temperatury wewnętrznej wymagane jest pomieszczenie reprezentatywne dla całego mieszkania. Wszystkie czynniki wpływające na temperaturę w takim "pomieszczeniu referencyjnym" w nim umieszczony jest również moduł obsługowy przenoszone są na wszystkie pozostałe pomieszczenia. Istnieją mieszkania, w których brak jest pomieszczenia spełniającego powyższe wymagania. W takim przypadku możliwości regulacji tylko wg temperatury wewnętrznej są ograniczone. Jeżeli np. w pomieszczeniu, w którym odbywa się pomiar temperatury, otwarto okna, to regulator "uzna", że okna zostały otwarte we wszystkich pomieszczeniach mieszkania i zaczyna mocniej grzać. Lub odwrotnie: pomiar temperatury odbywa się w pomieszczeniu o wystawie południowej, na które oddziałują różne źródła ciepła (słońce i np. kominek). Wówczas regulator "myśli", że we wszystkich pomieszczeniach jest równie ciepło jak w pomieszczeniu referencyjnym, co prowadzi do znacznego zredukowania mocy grzewczej i w konsekwencji do nadmiernego wychłodzenia się np. pomieszczeń położonych po stronie północnej. Regulacja kombinowana Regulacja kombinowana łączy w sobie zalety obu ww. sposobów regulacji, tj. regulacji wg temperatury zewnętrznej i regulacji wg temperatury wewnętrznej. Wymagana temperatura na zasilaniu zależy przede wszystkim od temperatury zewnętrznej i może być w ograniczonym zakresie zmieniana przez temperaturę w pomieszczeniu. Pozwala to na dokładniejsze utrzymanie temperatury w pomieszczeniu z modułem obsługowym bez całkowitego pominięcia innych pomieszczeń. Również w przypadku tego sposobu regulacji zawory termostatyczne grzejników w pomieszczeniu referencyjnym muszą być zawsze całkowicie otwarte. Dlaczego zawory termostatyczne muszą być całkowicie otwarte? Przymknięcie zaworu termostatycznego np. w celu obniżenia temperatury w pomieszczeniu referencyjnym powoduje zmniejszenie przepływu przez grzejnik, w wyniku czego do pomieszczenia oddawana jest mniejsza ilość ciepła. Powoduje to obniżenie temperatury w pomieszczeniu. Regulator obiegu grzewczego próbuje przeciwdziałać spadkowi temperatury w pomieszczeniu poprzez podwyższenie temperatury na zasilaniu. W wyniku zwiększenia temperatury na zasilaniu nie następuje jednakże wzrost temperatury w pomieszczeniu, ponieważ jest ona w dalszym ciągu ograniczana przez zawór termostatyczny. Zbyt wysoka temperatura na zasilaniu oznacza zbędne straty ciepła w kotle grzewczym i przewodach rurowych. Wyższa temperatura wody w kotle powoduje jednocześnie wzrost temperatury we wszystkich pomieszczeniach bez zaworu termostatycznego. W przypadku tego sposobu regulacji zawory termostatyczne grzejników w pomieszczeniu referencyjnym muszą być zawsze całkowicie otwarte. 9

10 2 Przydatne informacje na temat instalacji grzewczej Do czego potrzebny jest zegar sterujący? Nowoczesne instalacje grzewcze wyposażone są w zegar sterujący pozwalający na oszczędzanie energii. Przy pomocy zegara sterującego nastawić można godzinę automatycznego przełączania pomiędzy dwiema różnymi temperaturami w pomieszczeniu. Umożliwia to ustawienie niższej temperatury w pomieszczeniu w nocy lub w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło i użytkowanie instalacji grzewczej w ciągu dnia przy utrzymaniu normalnej temperatury w pomieszczeniu. Istnieją cztery możliwości zredukowania temperatury w pomieszczeniu przy pomocy układu regulacyjnego. Stosownie do wymagań instalator wybierze i ustawi jedną z nich: wyłączenie całej instalacji (temperatura w pomieszczeniu nie jest regulowana) zredukowanie temperatury w pomieszczeniu (układ regulacyjny obniża temperaturę w pomieszczeniu) przełączanie pomiędzy trybem wyłączenia całej instalacji a trybem zredukowanego grzania w zależności od temperatury wewnętrznej (w pomieszczeniu) przełączanie pomiędzy trybem wyłączenia całej instalacji a trybem zredukowanego grzania w zależności od temperatury zewnętrznej W trybie wyłączenia całej instalacji grzewczej pompy oraz pozostałe komponenty nie są załączane. Grzanie uruchomione zostaje jedynie w sytuacji, gdy instalacji grzewczej grozi zamarznięcie. Co to są obiegi grzewcze? Obieg grzewczy jest pojęciem opisującym drogę, którą woda grzewcza pokonuje od kotła grzewczego poprzez grzejniki i z powrotem do kotła (rys. 1 na stronie 7). Prosty obieg grzewczy składa się ze źródła ciepła, przewodu zasilającego, grzejnika i przewodu powrotu. Woda grzewcza przetłaczana jest przez pompę zamontowaną w przewodzie zasilającym. Do jednego kotła grzewczego może być podłączonych kilka obiegów grzewczych, np. jeden obieg grzewczy zasilający grzejniki i dodatkowy obieg grzewczy zasilający ogrzewanie podłogowe. Grzejniki pracują przy tym z wyższą temperaturą na zasilaniu niż ogrzewanie podłogowe. Uzyskanie różnych temperatur na zasilaniu w poszczególnych obiegach grzewczych możliwe jest np. poprzez zamontowanie trójdrogowego zaworu mieszającego pomiędzy źródłem ciepła a obiegiem grzewczym ogrzewania podłogowego. Przy pomocy dodatkowego czujnika temperatury, umieszczonego na zasilaniu danego obiegu grzewczego, do gorącej wody zasilającej dodawana jest poprzez trójdrogowy zawór mieszający taka ilość zimnej wody powracającej, by uzyskać żądaną, niższą temperaturę. Obiegi grzewcze z trójdrogowym zaworem mieszającym wymagają zastosowania dodatkowej pompy. Umożliwia ona niezależną pracę obu obiegów grzewczych. Jedyna różnica pomiędzy trybem pracy ze zredukowaną temperaturą w pomieszczeniu (Tryb nocny) a normalnym trybem pracy (Tryb dzienny) polega na ustawieniu niższej temperatury na zasilaniu. Przełączanie pomiędzy trybem wyłączenia całej instalacji a trybem zredukowanego grzania w zależności od temperatury wewnętrznej polega na tym, że w momencie przekroczenia ustawionej wartości temperatury w pomieszczeniu następuje wyłączenie całej instalacji. Warunkiem korzystania z tej funkcji jest pomiar temperatury w pomieszczeniu. Przełączanie pomiędzy trybem wyłączenia całej instalacji a trybem zredukowanego grzania w zależności od temperatury zewnętrznej polega na tym, że w momencie przekroczenia ustawionej wartości temperatury zewnętrznej następuje wyłączenie całej instalacji. 10

11 Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki 3 3 Ekonomiczne ogrzewanie - wskazówki Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących ekonomicznego i zarazem komfortowego sposobu ogrzewania: Grzać należy tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Korzystać z programów grzewczych ustawionych fabrycznie w sterowniku (programy standardowe) lub z programów grzewczych skonfigurowanych przez użytkownika. Dbać o prawidłowe wietrzenie w zimnych porach roku: okna otworzyć na oścież przez ok. 5 minut trzy do czterech razy dziennie. Wietrzenie poprzez ciągłe uchylanie okien jest z punktu widzenia wymiany powietrza bezużyteczne i stanowi niepotrzebne marnotrawienie energii. Podczas wietrzenia zamknąć zawory termostatyczne. Okna i drzwi to miejsca, w których następuje utrata znacznej ilości energii cieplnej. Z tego względu należy sprawdzić ich szczelność. Na noc zamykać okiennice. Bezpośrednio przed grzejnikami nie powinny się znajdować żadne duże przedmioty, np. sofa czy biurko (min. odstęp 50 cm). W przeciwnym przypadku ogrzane powietrze nie może cyrkulować i ogrzewać pomieszczenia. W pomieszczeniach, gdzie w ciągu dnia przebywają ludzie, można przykładowo ustawić temperaturę 21 C; w nocy wystarczy w nich na ogół temperatura 17 C. W tym celu należy korzystać z normalnej pracy grzewczej (tryb dzienny) oraz z pracy z obniżonymi parametrami (tryb nocny), (patrz rozdział 6 "Funkcje podstawowe", strona 18). Unikać nadmiernego ogrzewania pomieszczeń. Przegrzewanie pomieszczeń nie jest zdrowe, ponadto kosztuje i zwiększa zużycie energii. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniu w ciągu dnia np. z 21 C do 20 C pozwala na zaoszczędzenie ok. sześciu procent kosztów ogrzewania. Również w okresie przejściowym pamiętać należy o oszczędzaniu energii, korzystając z przełączania trybu pracy lato/zima (patrz rozdział 7 "Funkcje rozszerzone", strona 28). Przyjemny klimat pomieszczenia nie zależy tylko od temperatury, ale także od wilgotności powietrza. Im bardziej suche jest powietrze, tym bardziej zimno wydaje się być w pomieszczeniu. Rośliny mogą poprawić wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Oszczędzanie energii możliwe jest również w przypadku przygotowania c.w.u. Pompa cyrkulacyjna powinna być załączana tylko przy pomocy zegara sterującego. Jak wynika z badań, wystarczające jest włączanie pompy cyrkulacyjnej raz na pół godziny i tylko na trzy minuty. Przynajmniej raz w roku instalator powinien przeprowadzić konserwację instalacji grzewczej. 11

12 4 Bezpieczeństwo użytkownika 4 Bezpieczeństwo użytkownika 4.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Sterownik Logamatic 4313 przeznaczony jest do sterowania i kontrolowania instalacji grzewczych wyposażonych w kotły różnego rodzaju, średniej i wielkiej mocy, użytkowanych w domach wielorodzinnych, kompleksach mieszkaniowych oraz innych obiektach. 4.2 Wskazówki, których należy przestrzegać Sterowniki należy użytkować tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w należytym stanie technicznym. Użytkownik powinien zostać szczegółowo poinstruowany w zakresie obsługi urządzenia przez firmę instalacyjną. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Użytkownik może dokonywać ustawień i zmian wartości tylko tych parametrów pracy, które podano w niniejszej instrukcji. Zmiana nastaw innych parametrów powoduje zmodyfikowanie programów sterujących instalacją grzewczą i może prowadzić do zakłóceń w jej funkcjonowaniu. Prace konserwacyjne, naprawy i diagnozowanie usterek należy zlecić tylko autoryzowanemu serwisowi. NIEBEZPIECZEŃSTWO! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Instalacja elektryczna pod napięciem. Nie wolno otwierać sterownika. W razie niebezpieczeństwa odłączyć instalację grzewczą od napięcia sieciowego przy pomocy wyłącznika awaryjnego znajdującego się przed kotłownią lub odciąć ją od sieci elektrycznej za pośrednictwem bezpiecznika głównego budynku. Zakłócenia w pracy instalacji grzewczej powinny być niezwłocznie usunięte przez firmę instalacyjną. NIEBEZPIECZEŃSTWO! UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ W trakcie dezynfekcji termicznej ciepła woda podgrzewana jest zgodnie z nastawą fabryczną do temperatury 70 C (czas włączenia: w nocy we wtorek o godzinie 1:00). Nastawiony fabrycznie czas włączenia może w razie potrzeby (praca w systemie zmianowym) zostać zmieniony przez firmę instalacyjną. Jeżeli w obiegu ciepłej wody użytkowej nie zostały zainstalowane termostatycznie regulowane zawory mieszające, to w czasie realizacji funkcji dezynfekcji termicznej należy korzystać z ciepłej wody tylko po jej podmieszaniu z zimną wodą. Woda o temperaturze powyżej 60 C może być przyczyną poparzeń, z tego względu należy dowiedzieć się w firmie instalacyjnej, jaka temperatura ciepłej wody została nastawiona. USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku zamarznięcia. Instalacja grzewcza narażona jest podczas mrozu na zamarznięcie, jeżeli nie znajduje się w ruchu, np. w przypadku wyłączenia awaryjnego. Instalacja grzewcza powinna pracować w trybie ciągłym. W przypadku wystąpienia usterek należy poinformować firmę instalacyjną. 12

13 Bezpieczeństwo użytkownika Czyszczenie sterownika Sterownik należy czyścić tylko przy użyciu wilgotnej ściereczki. 4.4 Usuwanie/utylizacja Materiał opakowaniowy sterownika należy usunąć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Do wymiany baterii litowej w module CM431 uprawniona jest wyłącznie firma instalacyjna. 13

14 5 Pierwsze kroki ze sterownikiem 5 Pierwsze kroki ze sterownikiem 5.1 Elementy obsługowe sterownika Rys. 4 Bezpieczniki Przyłącze do F1 F2 zewnętrznych urządzeń serwisowych i modułu MEC2 Elementy obsługowe (wyposażenie podstawowe) Włącznik główny Pozycja montażowa: 1 2 A B 3 4 Moduł FM442 FM442 ZM433 MEC2 (CM431) FM442 FM441 Rys. 5 Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy 2 Obieg grzewczy 3 Obieg grzewczy 4 Pompa zasilająca do zewnętrznych źródeł ciepła Obieg grzewczy 0 Moduł obsługowy MEC2 Montaż modułów w sterowniku (z wykorzystaniem wszystkich pozycji montażowych) Obieg grzewczy 5 Obieg grzewczy 6 Obieg grzewczy Ciepła woda Pompa cyrkulacyjna lub Obieg grzewczy 7 Obieg grzewczy 8 (dla modułu FM 442 w poz. montaż. 4) 14

15 Pierwsze kroki ze sterownikiem Centralny moduł obsługowy MEC2 Radiowy sygnał zegarowy Pokrętło nastawcze Temp. zasilania 45 C Temp. zewnętrzna 10 C Wyświetlacz Tryb dzienny (normalna praca grzewcza) Tryb automatyczny sterowany programem zegarowym Tryb nocny (praca grzewcza z obniżonymi parametrami) AUT Wskaźnik nastawionej temperatury w pomieszczeniu Wprowadzenie temp. ciepłej wody/doładowanie Ustawianie dnia tygodnia Wprowadzenie dni urlopowych Wybór wskazania standardowego Nastawianie godziny Zmiana wartości temperatury Przełączanie trybu letniego/zimowego Powrót do wskazania standardowego Wybór programu Wybór obiegów grzewczych/obiegu ciepłej wody Rys. 6 Moduł obsługowy MEC2 15

16 5 Pierwsze kroki ze sterownikiem Moduł obsługowy MEC2 Moduł MEC2 jest centralnym elementem przeznaczonym do obsługi sterownika Logamatic Wyświetlacz Na wyświetlaczu (rys. 7, poz. 4) wyświetlane są funkcje oraz wartości parametrów roboczych, np. pomierzona temperatura w pomieszczeniu. Pokrętło nastawcze 4 Pokrętło (rys. 7, poz. 5) służy do nastawiania nowych wartości oraz do poruszania się po menu. 3 AUT Przyciski Przy pomocy przycisków można obsługiwać poszczególne funkcje, na wyświetlaczu pokazywane są odpowiednie komunikaty i wartości. Po naciśnięciu przycisku i przytrzymaniu go, można zmienić wartość, obracając pokrętłem nastawczym. 2 1 Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Heizkreis Zurück Zwolnienie przycisku powoduje przejęcie nowej nastawy i wprowadzenie jej do pamięci. Niektóre funkcje, np. dzienną i nocną temperaturę w pomieszczeniu, temperaturę ciepłej wody lub automatyczny tryb pracy grzewczej, można ustawić bezpośrednio, przy pomocy odpowiednich przycisków (rys. 7, poz. 1 do 3 oraz 6). Pod pokrywą (rys. 7, poz.7) znajdują się przyciski umożliwiające wprowadzenie dodatkowych nastaw, np. wprowadzenie dni tygodnia lub ustawienie godziny. Jeżeli przez dłuższy czas nie będą wykonywane żadne nastawy, urządzenie automatycznie powraca do wskazania standardowego. Rys. 7 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Moduł obsługowy MEC2 Przycisk "Tryb nocny" (1. poziom obsługi) Przycisk "AUT" (1. poziom obsługi) Przycisk "Tryb dzienny" (1. poziom obsługi) Wyświetlacz Pokrętło nastawcze Przycisk "Ciepła woda" Osłona przycisków 2. poziomu obsługi. 16

17 Pierwsze kroki ze sterownikiem Włączenie sterownika Należy sprawdzić, czy przełączniki ręczne na sterowniku i na zastosowanych modułach są ustawione w położeniu AUT. Włączyć sterownik, ustawiając włącznik główny w położeniu "I" (patrz rys. 5, strona 14). Po ok. 2 minutach zostaną rozpoznane wszystkie moduły zamontowane w sterowniku i wyświetlą się standardowe wskazania wyświetlacza. 1 1 Rys. 8 Poz. 1: Przełącznik ręczny, np. na module centralnym ZM433 Przełącznik ręczny w położeniu "AUT" 5.4 Wyłączenie sterownika Wyłączyć sterownik, ustawiając włącznik główny w położeniu "0" (patrz rys. 5, strona 14). W razie niebezpieczeństwa: odłączyć instalację grzewczą od napięcia zasilającego przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub odciąć ją od sieci elektrycznej za pośrednictwem bezpiecznika głównego budynku. 17

18 6 Funkcje podstawowe 6 Funkcje podstawowe W rozdziale tym przedstawiono informacje na temat funkcji podstawowych modułu obsługowego MEC2 i sposobu korzystania z nich. Funkcje podstawowe to: Ustawienie trybu pracy Nastawienie temperatury pomieszczenia Nastawienie temperatury c.w.u. Jednorazowe ładowanie c.w.u. 6.1 Prosta obsługa Do korzystania z funkcji podstawowych służą przyciski w polu "Funkcje podstawowe" lub pokrętło. AUT Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Heizkreis Zurück Przykład: nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla trybu dziennego Przycisnąć przycisk "Tryb dzienny", aby wybrać normalną pracę grzewczą (tryb dzienny). Dioda LED w przycisku "Tryb dzienny" świeci się, tryb dzienny jest aktywny. Obracając pokrętłem nastawczym, nastawić wymaganą temperaturę w pomieszczeniu. (Warunek: pokrywa modułu obsługowego musi być zamknięta.) Temp.pom.zadana 21 C Na wyświetlaczu pokazywana jest nastawiona wartość. stale dzien 18

19 Funkcje podstawowe 6 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli instalacja grzewcza ma kilka obiegów grzewczych, należy najpierw wybrać odnośny obieg (patrz rozdział 7.6 "Wybór obiegu grzewczego"). Dopiero wówczas możliwe jest nastawienie trybu pracy i temperatury w pomieszczeniu. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Przedstawione poniżej wskazania modułu MEC2 opisują możliwe wskazania dotyczące modułu ZM433 (wyposażenie podstawowe) oraz stosowanych najczęściej modułów FM441 i FM442 (wyposażenie dodatkowe). W zależności od skonfigurowania instalacji grzewczej przez firmę instalacyjną może się zdarzyć, że niektóre z przedstawionych wskazań modułu MEC2 nie będą się pojawiać, mimo że ww. moduły zostały zainstalowane w sterowniku. Wskazania MEC2 dotyczące innych modułów opisane są szczegółowo w dokumentacji danego modułu. 6.2 Wskazanie standardowe Istnieją dwa rodzaje wskazań standardowych. W zależności od tego, czy MEC2 zamontowany jest w sterowniku czy na ścianie, podczas pracy na wyświetlaczu pojawiają się odnośne wskazania standardowe nastawione fabrycznie. Zasil.instalacji 45 C Temp.zewnetrzna 21 C Temp.pom.zmierz. 19,5 C Temp.zewnetrzna 0 C Wskazanie standardowe nastawione fabrycznie, jeżeli MEC2 zamontowany jest w sterowniku. Wskazanie standardowe nastawione fabrycznie, jeżeli MEC2 zamontowany jest w uchwycie naściennym. 19

20 6 Funkcje podstawowe 6.3 Wybór trybu pracy Moduł obsługowy MEC2 może pracować w dwu trybach: w trybie automatycznym w trybie ręcznym AUT Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Heizkreis Zurück Tryb automatyczny Zazwyczaj w nocy instalacja grzewcza pracuje z niższymi parametrami niż w ciągu dnia. W przypadku zastosowania modułu MEC2 zmiana ustawienia zaworów termostatycznych na grzejnikach wieczorem i rano nie jest konieczna. Regulacją temperatury zajmuje się bowiem układ automatycznego przełączania, w który wyposażony jest moduł MEC2. Układ ten przełącza pracę instalacji pomiędzy trybem dziennym (normalna praca grzewcza) i trybem nocnym (praca grzewcza z obniżonymi parametrami). Czasy przełączania trybu dziennego na tryb nocny i odwrotnie ustawione są fabrycznie w programach standardowych (patrz rozdział 7.10 "Wybór programu standardowego"). Ustawienia te może jednakże zmienić sam użytkownik lub instalator (patrz rozdział 7.12 "Zmiana programu standardowego poprzez przesunięcie punktów przełączenia"). Tryb ręczny Wybór ręcznego trybu dziennego lub nocnego pozwala przykładowo na przedłużenie grzania wieczorem lub późniejsze włączenie instalacji grzewczej rano (patrz rozdział "Wybór trybu ręcznego"). Ręczny tryb dzienny wykorzystać można również do grzania w chłodne dni, gdy instalacja pracuje w trybie letnim. 20

21 Funkcje podstawowe Wybór trybu automatycznego W trybie automatycznym instalacja grzewcza pracuje w oparciu o nastawiony program czasowy, tzn. o ustalonych godzinach grzeje i przygotowuje ciepłą wodę. AUT Temp.pom.zadana 21 C Automatyka Dzien Przykład: włączenie trybu automatycznego Nacisnąć przycisk "AUT". Dioda LED przycisku "AUT" świeci się, tryb automatyczny jest aktywny. Dodatkowo świeci się dioda LED "Tryb dzienny" lub dioda LED "Tryb nocny". Zależy to od czasów ustawionych dla trybu dziennego i nocnego (patrz "Do czego potrzebny jest zegar sterujący?" na stronie 10). Automatyczny tryb dzienny i nocny O określonych godzinach następuje uruchomienie grzania lub obniżenie temperatury pomieszczenia. Tryb dzienny 21 C Tryb nocny 5:30 22:00 17 C Rys. 9 Zmiana trybu dziennego na tryb nocny w wyznaczonym czasie (przykład) 21

22 6 Funkcje podstawowe Wybór trybu ręcznego Aby przejść do trybu ręcznego, należy przycisnąć jeden z przycisków: "Tryb dzienny" lub "Tryb nocny". Nacisnąć przycisk "Tryb dzienny". Temp.pom.zadana 21 C Dioda LED przycisku "Tryb dzienny" świeci się. Od tego momentu instalacja grzewcza pracuje przez cały czas w trybie dziennym (normalna praca grzewcza). stale dzien Nacisnąć przycisk "Tryb nocny". Temp.pom.zadana 17 C stale noc Dioda LED przycisku "Tryb nocny" świeci się. Od tego momentu instalacja grzewcza pracuje przez cały czas w trybie nocnym (praca grzewcza z obniżonymi parametrami), który charakteryzuje się niższą temperaturą w pomieszczeniu. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wybór trybu ręcznego powoduje również wyłączenie innych funkcji automatycznych, np. przełączanie trybu pracy lato/zima (patrz rozdział 7.13 "Nastawienie funkcji przełączania trybu pracy lato/zima"). 22

23 Funkcje podstawowe Nastawienie temperatury w pomieszczeniu Temperaturę w pomieszczeniu można nastawić przy pomocy pokrętła przy zamkniętej pokrywie. Przy otwartej pokrywie należy dodatkowo nacisnąć przycisk "Tryb dzienny" lub "Tryb nocny". AUT Temperaturę w pomieszczeniu można nastawiać co jeden stopień w zakresie od 11 C (dzień), wzgl. 2 C (noc) do 30 C. Nastawioną wartość temperatury pokazuje świecąca się dioda przy pokrętle. Jeżeli temperatura jest niższa niż 15 C lub wyższa niż 25 C, dodatkowo zapala się dioda " " lub "+". Nastawiona fabrycznie dzienna temperatura w pomieszczeniu wynosi 21 C. Nastawiona fabrycznie nocna temperatura w pomieszczeniu wynosi 17 C. Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Heizkreis Zurück Nastawa obowiązuje dla wszystkich obwodów grzewczych podłączonych do modułu obsługowego MEC2 (patrz rozdział 7.7 "Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla innego obiegu grzewczego"). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Nastawiona temperatura w pomieszczeniu obowiązuje dla aktywnego w danym momencie trybu pracy, tj. trybu dziennego lub trybu nocnego. Aktywny w danym momencie tryb pracy sygnalizowany jest świeceniem się zielonej diody LED Dla aktualnego trybu pracy Urządzenie pracuje w trybie automatycznym "Dzień", użytkownik zamierza zmienić temperaturę w pomieszczeniu. (Warunek: pokrywa modułu obsługowego musi być zamknięta.) Przy pomocy pokrętła nastawić żądaną wartość temperatury dziennej w pomieszczeniu (tu: "23 C"). Temp.pom.zadana 23 C Dzienna temperatura w pomieszczeniu ustawiona jest od tego momentu na 23 C. Następnie ponownie pojawia się ustawione wskazanie standardowe. Automatyka Dzien 23

24 6 Funkcje podstawowe Dla trybu pracy, który nie jest w danym momencie aktywny Istnieje również możliwość nastawienia temperatury w pomieszczeniu dla trybu pracy, który aktualnie nie jest aktywny. + Urządzenie pracuje np. w trybie automatycznym "Dzień", użytkownik zamierza zmienić ustawioną temperaturę nocną. Przytrzymać wciśnięty przycisk "Tryb nocny" i przy pomocy pokrętła wybrać nocną temperaturę w pomieszczeniu (w tym przypadku: "16 C"). Temp.pom.zadana 16 C Zwolnić przycisk "Tryb nocny". Nocna temperatura w pomieszczeniu ustawiona jest od tego momentu na 16 C. Następnie ponownie pojawia się ustawione wskazanie standardowe. stale noc AUT Nacisnąć przycisk "AUT". Dioda LED przycisku "AUT" świeci się, tryb automatyczny jest znów aktywny. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli urządzenie pracuje w trybie automatycznym "Noc" i użytkownik zamierza ustawić tryb dzienny, należy postępować w opisany powyżej sposób, przytrzymując jednakże przycisk "Tryb dzienny". 24

25 Funkcje podstawowe Przygotowanie c.w.u. Moduł obsługowy pozwala również na ekonomiczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W tym celu funkcja przygotowania c.w.u. wyposażona została w zegar sterujący. Do wyboru są następujące nastawy: wartość zadana temperatury ciepłej wody lub "Wył.", która powoduje wyłączenie przygotowania c.w.u. AUT Aby oszczędzać energię, ciepła woda nie jest przygotowywana poza zaprogramowanym czasem, tzn. w trybie nocnym. Temperatura c.w.u. w zasobniku dla trybu automatycznego ustawiona jest fabrycznie na 60 C. Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Heizkreis Zurück Tryb dzienny 60 C Tryb nocny wył. 5:30 9:00 18:00 21:00 Rys. 10 Przykład: przygotowanie ciepłej wody użytkowej Zaleca się jednorazowe załadowanie zasobnika c.w.u. rano przed rozpoczęciem grzania i jego doładowanie wieczorem w razie dodatkowego zapotrzebowania (patrz rys. 10). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli świeci się zielona dioda LED przycisku "Ciepła woda", oznacza to, że temperatura c.w.u. spadła poniżej nastawionej wartości. 25

26 6 Funkcje podstawowe Nastawienie temperatury c.w.u. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Temperatura c.w.u. w zasobniku ustawiona jest fabrycznie na 60 C. Jeżeli instalator nastawił wyższą temperaturę c.w.u. lub włączył funkcję dezynfekcji termicznej i obieg c.w.u instalacji grzewczej nie posiada zaworu mieszającego regulowanego termostatycznie, to istnieje niebezpieczeństwo poparzenia się gorącą wodą. Należy pamiętać, że również armatura może być bardzo gorąca. W takim przypadku należy używać tylko wody podmieszanej z zimną wodą. + Użytkownik może zmienić temperaturę c.w.u. w następujący sposób: Przytrzymać wciśnięty przycisk "Ciepła woda" i ustawić temperaturę c.w.u. przy pomocy pokrętła. Ciepla woda zadana Zwolnić przycisk "Ciepła woda". Nowo nastawiona temperatura c.w.u. zostaje zachowana po ok. 2 sekundach. Następnie pojawia się ponownie wskazanie standardowe. 60 C WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W trakcie dezynfekcji termicznej c.w.u. podgrzewana jest raz lub kilka razy w tygodniu do temperatury co najmniej 60 C w celu zabicia ew. drobnoustrojów chorobotwórczych (np. z rodzaju Legionella). 26

27 Funkcje podstawowe Ciepła woda - jednorazowe ładowanie zasobnika Świecenie się diody LED przycisku "Ciepła woda" sygnalizuje, że w zasobniku znajduje się tylko ograniczona ilość c.w.u. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą wodę, należy postępować w następujący sposób: Nacisnąć przycisk "Ciepła woda". Dioda LED przycisku "Ciepła woda" miga, następuje uruchomienie jednorazowego przygotowania c.w.u. Ciepla woda zmierzona 55 C W zależności od wielkości zasobnika i mocy kotła przygotowanie c.w.u. zostaje zakończone po ok minutach. Podgrzewacze przepływowe oraz podgrzewacze typu kombi dostarczają ciepłą wodę prawie natychmiast. doladowanie WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli funkcja ta została włączona przypadkowo, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk "Ciepła woda". Doładowanie zostanie przerwane. 27

28 7 Funkcje rozszerzone 7 Funkcje rozszerzone Rozdział ten poświęcony jest objaśnieniu funkcji rozszerzonych. Funkcje te przeznaczone są do zmiany nastaw fabrycznych instalacji grzewczej. Dostępne są następujące funkcje: Wyświetlenie aktualnych parametrów roboczych instalacji grzewczej Nastawienie godziny Nastawienie daty Nastawienie obiegu grzewczego Wybór programu grzewczego Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla dodatkowych obiegów grzewczych Przyciski funkcji rozszerzonych znajdują się pod pokrywą modułu obsługowego MEC Przyciski funkcji rozszerzonych Ustawianie dnia tygodnia Wprowadzenie dni urlopowych Wybór wskazania standardowego Nastawianie godziny Zmiana wartości temperatury Przełączanie trybu pracy lato/zima Powrót do wskazania standardowego Wybór programu Wybór obiegów grzewczych/obiegu ciepłej wody Rys. 11 Przyciski funkcji rozszerzonych 28

29 Funkcje rozszerzone Obsługa funkcji rozszerzonych Funkcje rozszerzone zapewniają dostęp do kolejnego poziomu obsługi. Ich obsługa odbywa się według zasady "nacisnąć i pokręcić". Schemat obsługi jest w każdym przypadku podobny: Otworzyć pokrywę. + Przycisnąć i przytrzymać dany przycisk, np. przycisk "Czas", i jednocześnie obracać pokrętłem. Obrót pokrętłem powoduje zmianę wartości wskazywanych pulsacyjnie na wyświetlaczu. Zwolnić przycisk. Zmienione wartości zostają zachowane w pamięci. Przycisk "Powrót" = Wyjście z menu. 7.3 Wyświetlenie wartości parametrów roboczych Użytkownik ma możliwość wyświetlenia i kontrolowania rozmaitych parametrów roboczych kotła grzewczego, wybranego obiegu grzewczego i instalacji. Wyświetlane są tylko parametry robocze nastawionego obiegu grzewczego, np. obiegu grzewczego 0 (patrz rozdział 7.6 "Wybór obiegu grzewczego"). AUT Otworzyć pokrywę. Obracać pokrętłem nastawczym w prawo bez naciskania dodatkowych przycisków. 29

30 7 Funkcje rozszerzone Obieg grzewczy 0 Temp.pom.zadana 20 C W zależności od modułu wywołać można różne parametry robocze: Zmierzona temperatura w pomieszczeniu dla obiegu grzewczego Nastawiona temperatura w pomieszczeniu dla obiegu grzewczego Tryb pracy obiegu grzewczego Zmierzona temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego Zmierzona temperatura ciepłej wody* Nastawiona temperatura ciepłej wody* Tryb pracy obiegu ciepłej wody* Tryb pracy pompy cyrkulacyjnej i tryb pracy pompy ładującej zasobnik*. *Tylko przy zainstalowanym module przygotowania c.w.u. 7.4 Zmiana wskazania standardowego Użytkownik sam może określić wskazanie standardowe modułu obsługowego. Możliwy jest wybór jednego z następujących wskazań standardowych: Temperatura na zasilaniu instalacji (jeżeli moduł MEC2 zamontowano w uchwycie naściennym) AUT Temperatura zewnętrzna Ciepła woda* Godzina Data * Tylko przy zainstalowanym module przygotowania c.w.u. + Przytrzymać wciśnięty przycisk "Wskazanie" i wybrać dane wskazanie standardowe przy pomocy pokrętła (w podanym tu przykładzie: "Data"). Zasil.instalacji 45 C data Zwolnić przycisk "Wskazanie". Wybrane wskazanie standardowe zostało wprowadzone do pamięci. 30

31 Funkcje rozszerzone Nastawienie daty i godziny WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Data ustawiona jest fabrycznie. Moduł MEC2 wyposażony jest w odbiornik radiowego sygnału zegarowego, który stale - w normalnych warunkach odbioru - nadzoruje i koryguje ustawienie zegara sterującego w sterowniku. Oznacza to, że nie trzeba nastawiać czasu zegarowego przy uruchomieniu, po przerwie w dostawie prądu, po dłuższym wyłączeniu instalacji grzewczej przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub po zmianie czasu na letni i zimowy. Jeżeli kotłownia znajduje się w piwnicy, może się zdarzyć, że sygnał radiowy nie dociera, w takim przypadku należy ustawić datę i godzinę ręcznie. Odbiór radiowego sygnału zegarowego przez moduł zdalnego sterowania MEC2 jest zależny od usytuowania instalacji. Odbiór radiowego sygnału zegarowego potwierdza symbol na wyświetlaczu. W normalnych warunkach sygnał odbierany jest w promieniu 1500 km od Frankfurtu nad Menem. / AUT W przypadku trudności z odbiorem sygnału, należy pamiętać, że: W pomieszczeniach z betonu zbrojonego, piwnicach, wysokich budynkach itp. sygnał jest gorzej odbierany. Odległość od potencjalnych źródeł zakłóceń, jak monitor komputera, telewizor, powinna wynosić przynajmniej 1,5 m, W nocy sygnał jest przeważnie lepiej odbierany niż w dzień. Jeżeli w przypadku danej instalacji odbiór sygnału nie jest możliwy, datę i godzinę w module MEC2 ustawić można ręcznie. 31

32 7 Funkcje rozszerzone Nastawienie daty + Przytrzymać wciśnięty przycisk "Dzień tygodnia" i wybrać przy pomocy pokrętła odpowiedni dzień miesiąca (w podanym tu przykładzie: "20"). nastawa daty Jeżeli pokrętłem nastawczym ustawimy liczbę oznaczającą dzień (tu "20"), to nastąpi również automatyczna zmiana odnośnej nazwy dnia (tu "poniedziałek"). Zwolnić przycisk "Dzień tygodnia", aby wprowadzić nastawę do pamięci. poniedzialek Ponownie nacisnąć przycisk "Dzień tygodnia", aby wprowadzić miesiąc. Ponownie nacisnąć przycisk "Dzień tygodnia", aby wprowadzić rok. Przy pomocy pokrętła zmienić można aktualnie migającą wartość. Nastawienie godziny + Przytrzymać wciśnięty przycisk "Czas" i ustawić żądany czas zegarowy przy pomocy pokrętła. nastawa czasu 15:52:58 Ustawiany czas zmienia się w odstępach minutowych. Zwolnić przycisk "Czas", aby wprowadzić nastawę do pamięci. 32

33 Funkcje rozszerzone Wybór obiegu grzewczego Instalacja grzewcza może być wyposażona w kilka obiegów grzewczych. Aby zmienić daną nastawę - np. program grzewczy - należy najpierw wybrać obieg grzewczy, którego zmiana ta dotyczy. AUT W zależności od wyposażenia instalacji grzewczej dostępne są następujące obiegi grzewcze: Obiegi grzewcze MEC2 (wszystkie obiegi grzewcze przyporządkowane do MEC2, patrz rozdział 7.8 "Obiegi grzewcze z modułem obsługowym MEC2") Obieg grzewczy 0 8 Ciepła woda Cyrkulacja Otworzyć pokrywę. + Przytrzymać wciśnięty przycisk "Obieg grzewczy" i wybrać dany obieg grzewczy przy pomocy pokrętła (w tym przypadku: "Obieg grzewczy 2"). Wybor obiegu grz Obieg grzewczy 2 Zwolnić przycisk "Obieg grzewczy". Wyświetlana nazwa obiegu grzewczego odnosi się do wybranego obiegu. Po wybraniu obiegu grzewczego wyświetlacz powraca do wskazania standardowego. 33

34 7 Funkcje rozszerzone 7.7 Nastawienie temperatury w pomieszczeniu dla innego obiegu grzewczego Instalacja grzewcza może być wyposażona w kilka obiegów grzewczych. Przed przystąpieniem do nastawiania temperatury w pomieszczeniu należy najpierw wybrać dany obieg grzewczy, jeżeli nie jest to obieg ostatnio wybrany. AUT W zależności od wyposażenia instalacji grzewczej dostępne są następujące obiegi grzewcze: Obiegi grzewcze MEC2 (wszystkie obiegi grzewcze przyporządkowane do MEC2, patrz rozdział 7.8 "Obiegi grzewcze z modułem obsługowym MEC2") Obieg grzewczy 0 8 Jeżeli do modułu MEC2 przyporządkowanych jest kilka obiegów grzewczych, temperaturę zmienić można tylko wspólnie dla wszystkich tych obiegów. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat błędu "Nastawienie nie jest mozliw. Obiegi z MEC wybrać". Należy wówczas wybrać "Obiegi z MEC". Otworzyć pokrywę. + Przytrzymać wciśnięty przycisk "Obieg grzewczy" i wybrać dany obieg grzewczy przy pomocy pokrętła (w tym przypadku: "Obieg grzewczy 2"). Wybor obiegu grz Zwolnić przycisk "Obieg grzewczy". Wyświetlana nazwa obiegu grzewczego odnosi się do wybranego obiegu. Obieg grzewczy 2 Temp.pom.zmierz. 19,5 C Temp.zewnetrzna 0 C Po wybraniu obiegu grzewczego wyświetlacz powraca do wskazania standardowego. 34

35 Funkcje rozszerzone 7 + Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk "Temperatura". Najpierw wyświetlane jest wskazanie obiegu grzewczego, dla którego użytkownik ustawia temperaturę. Po ok. 2 sekundach na wyświetlaczu pojawia się ustawiona aktualnie temperatura i tryb pracy. Przy pomocy pokrętła nastawić żądaną wartość temperatury (tu: "21 C") dla obiegu grzewczego. Temp.pom.zadana 21 C Zwolnić przycisk, aby wprowadzić nastawę do pamięci. Dzienna temperatura w pomieszczeniu ustawiona jest od tego momentu na 21 C. Następnie ponownie pojawia się ustawione wskazanie standardowe. Automatyka Dzien WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Aby nastawić temperaturę dla trybu pracy, który nie jest w aktualnym momencie aktywny, należy najpierw wybrać odpowiedni tryb pracy (np. przy pomocy przycisku "Tryb nocny"). Po dokonaniu zmiany temperatury ustawić ponownie poprzedni tryb pracy. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W przypadku obiegów grzewczych posiadających własny moduł zdalnej obsługi (np. BFU) nastawienie temperatury pomieszczenia możliwe jest tylko przy pomocy takiego modułu (patrz instrukcja modułu zdalnej obsługi). 35

36 7 Funkcje rozszerzone 7.8 Obiegi grzewcze z modułem obsługowym MEC2 Podczas instalacji firma instalacyjna ustala, które obiegi grzewcze powinny być sterowane przy pomocy modułu MEC2. Te obiegi grzewcze nazywane są "obiegami z MEC". Obiegi z MEC Wymienione poniżej parametry ustawiane są przy pomocy modułu MEC2 dla wszystkich "Obiegów grzewczych z MEC" jednocześnie. Nastawienie temperatury w pomieszczeniu Nastawienie funkcji przełączania trybu pracy lato/zima Wybór trybu pracy Nastawienie funkcji urlopowej Nastawienie funkcji "Przedłużenie/przerwa" Nastawienie nie jest mozliw. Obiegi z MEC wybrac W przypadku wybrania pojedynczego obiegu grzewczego, który jest przyporządkowany do modułu MEC2 i próby wprowadzenia jednej z powyższych nastaw pojawia się komunikat błędu: Nastawienie nie jest możliwe. Obiegi z MEC wybrać". W celu zaprogramowania tych nastaw należy wybrać "Obiegi z MEC" (patrz rozdział 7.6 "Wybór obiegu grzewczego"). Pojedyncze obiegi grzewcze Wymienione poniżej nastawy można wprowadzać tylko osobno dla danego obiegu grzewczego: Wybór programu standardowego Zmiana programu standardowego poprzez przesunięcie punktów przełączenia Wstawienie i usunięcie punktów przełączenia Usuwanie i łączenie faz grzewczych Zdefiniowanie nowego programu grzewczego, programu przygotowania c.w.u. oraz programu pracy pompy cyrkulacyjnej zegar sterujacy nie jest mozliw. pojedyncz obieg wybrac W przypadku wybrania "Obiegi z MEC" i próby wprowadzenia jednej z ww. nastaw pojawia się komunikat błędu: Zegar sterujący nie jest możliwy. Pojedynczy obieg wybrać". Nastawy te należy zaprogramować osobno dla każdego obiegu grzewczego (patrz rozdział 7.6 "Wybór obiegu grzewczego"). 36

37 Funkcje rozszerzone Wybór i zmiana programu grzewczego Co to jest program grzewczy? Zadaniem programu grzewczego jest automatyczna zmiana trybu pracy (tryb dzienny i nocny) o ustalonej godzinie. Zmiana ta dokonywana jest przy pomocy zegara sterującego. Przed skorzystaniem z tych możliwości należy rozważyć następujące kwestie: O której godzinie powinno być rano ciepło? Czy czas ten jest również zależny od dnia tygodnia? Czy są dni, podczas których grzanie w ciągu dnia nie jest konieczne? Od której godziny wieczorem ogrzewanie nie jest potrzebne? Czy jest to zależne od dnia tygodnia? Nagrzanie pomieszczeń następuje w różnym czasie. Zależy to od temperatury zewnętrznej, izolacji budynku i obniżenia temperatury w pomieszczeniu. Zadaniem funkcji "Optymalizacja" modułu obsługowego jest wyliczenie różnych czasów wzrostu temperatury. Prosimy spytać instalatora, czy funkcja ta została włączona. Jeżeli tak, to w danym programie grzewczym wystarczy wówczas podać tylko czas, od którego ma być ciepło. Moduł obsługowy firmy Buderus oferuje osiem różnych, ustawionych fabrycznie programów standardowych. Tryb dzienny Tryb nocny 5:30 22:00 Rys. 12 Przykład programu standardowego (w podanym tu przykładzie: "Program Rodzina" od poniedziałku do czwartku) WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Po uruchomieniu należy sprawdzić, czy wybrany program grzewczy odpowiada przyzwyczajeniom użytkownika. Jeżeli tak nie jest, istnieje kilka możliwości dopasowania programu do indywidualnych potrzeb. 37

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4121, 4122 i 4126 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 740-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 949-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6303 1350 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 1860 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika 6303 0174 11/2002 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika 60 6303 9021 09/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M TRYB AUTO 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RET1000 B/M/MS. Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika

RET1000 B/M/MS. Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika RET1000 B/M/MS Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC) Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com Podręcznik użytkownika DEVIreg 550 Inteligentny termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 6 2 Ustawienia................ 7 2.1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Regulatora temperatury pomieszczenia Moduł obsługowy RC35 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 006 327-06/2007 PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 6459 03/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych Spis treści 1 Bezpieczeństwo.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Moduł obsługowy Logamatic EMS Moduł obsługowy RC25 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 642 742 (05/2010) PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK

calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK calormatic 360 VRT 360 PL; CZ; SK Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 360 Regulator temperatury pokojowej VRT 360 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji....

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 7 747 006 257 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i serwisowania

Instrukcja montażu i serwisowania 6303 8014 10/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 obejmuje również wyposażenie dodatkowe: moduł zaworu mieszającego MM10 oraz moduł sprzęgła WM10 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi, montażu i serwisu

Instrukcja obsługi, montażu i serwisu 6303 0177 04/2003 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi, montażu i serwisu Regulator temperatury pomieszczenia RC10 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Pogotowie cieplne (041)

Pogotowie cieplne (041) WSTĘP Węzeł cieplny MEC jest urządzeniem słuŝącym dla potrzeb centralnego ogrzewania i (opcjonalnie) do ogrzewania ciepłej wody uŝytkowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

calormatic 330 VRT 330 PL; HU

calormatic 330 VRT 330 PL; HU calormatic 330 VRT 330 PL; HU Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 330 Regulator temperatury pokojowej VRT 330 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 6301 4881 04/2001 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych. Impressum Urządzenie spełnia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Spis treści Wstęp.... 53 Instalacja.... 53 Mocowanie... 53 Podłączenia elektryczne... 54 Rejestrowanie urządzenia w systemie... 54 Konfiguracja... 55 Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Z tej prezentacji dowiesz się: Czym różni się starsza pompa ciepła Vitocal 160-A od nowszej pompy ciepła Vitocal 161-A. Jakie nowe funkcje specjalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC300 6 720 807 410 (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem -

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P. Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera. Wyprodukowano przez:

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P. Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera. Wyprodukowano przez: INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW. VRC calormatic UBW. Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW. VRC calormatic UBW. Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator ogrzewania VRC calormatic UBW Kurz-Bedienungsanleitung VRC calormatic UBW VRC calormatic UBW Spis treści Szanowna Klientko. Szanowny Kliencie! Gratulujemy zakupu wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6303 7204 0/2004 PL Instrukcja montażu i konserwacji Sterownik bazowy BC0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i obsługi! Spis treści Bezpieczna eksploatacja......................................

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL Instrukcja obsługi Regulator 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Moduł obsługowy RC35 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 642 275 (2012/10) PL Przegląd opcji obsługowych Legenda do

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo