Instrukcja montażu i konserwacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i konserwacji"

Transkrypt

1 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Moduł radiowy RFM20 i radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych!

2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Uwagi do instrukcji Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki, których należy przestrzegać Usuwanie/utylizacja Odbiór instalacji Inne wskazówki Opis produktu Moduł radiowy RFM Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Możliwe warianty instalacji Dane techniczne Dane techniczne modułu radiowego RFM Dane techniczne radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przepisy i normy Instalacja modułu RFM Montaż modułu radiowego RFM Wykonanie przyłączy elektrycznych Rozruch i eksploatacja Włożenie baterii Wprowadzenie danych RC20RF do RFM Nawiązane połączenie Nieudane wprowadzenie danych Wskazówki dla użytkownika Instalacja sterownika RC20RF Warunki montażu Montaż na ścianie (zalecany) Ustawienie w pomieszczeniu Konserwacja sterownika RC20RF Obsługa poziomu serwisowego Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

3 Spis treści 7.2 Zestawienie parametrów Nastawienie parametrów Adres obiegu grzewczego System grzewczy Wyrównanie wyświetlanej temperatury w pomieszczeniu Przygotowanie ciepłej wody użytkowej Rodzaj pompy Czas wybiegu pompy Standardowo wyświetlane dane Synchronizacja zegara Dezynfekcja termiczna Wyświetlenie wersji oprogramowania Usunięcie kanału obiegu grzewczego wprowadzonego do RFM Wyświetlenie lub usunięcie adresu obiegu grzewczego na sterowniku RC20RF Usuwanie usterek Usuwanie usterek na module RFM Usuwanie usterek na sterowniku RC20RF Test wyświetlacza LCD sterownika RC20RF Protokół nastaw Indeks Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005 3

4 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo 1.1 Uwagi do instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej i właściwej konserwacji modułu radiowego RFM20 oraz radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu RC20RF. Instrukcja konserwacji przeznaczona jest dla instalatorów, którzy ze względu na specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie dysponują wiedzą w zakresie obsługi instalacji grzewczych. 1.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł radiowy RFM20 oraz radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF mogą być stosowane tylko i wyłącznie do radiowego przekazywania danych z modułów obsługowych do instalacji grzewczych firmy Buderus wyposażonych w EMS (System Zarządzania Energią). Wymagania eksploatacyjne: kocioł grzewczy musi być wyposażony w EMS. 1.3 Wskazówki, których należy przestrzegać Konstrukcja i wykonanie modułu radiowego RFM20 oraz radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu RC20RF odpowiada aktualnemu stanowi techniki oraz obowiązującym przepisom BHP. Pomimo to nie można całkowicie wykluczyć niebezpieczeństw i szkód materialnych w przypadku nieprawidłowej obsługi.! Instalację grzewczą należy użytkować tylko zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w należytym stanie technicznym.! Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.! Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, by uniknąć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz szkód materialnych. 4 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

5 Bezpieczeństwo 1 ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA NIEBEZPIECZEŃSTWO! w wyniku porażenia prądem elektrycznym przy otwartym sterowniku.! Przed otwarciem sterownika należy odłączyć instalację grzewczą od napięcia sieciowego wyłącznikiem awaryjnym lub odciąć ją od sieci elektrycznej bezpiecznikiem. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ciepła woda użytkowa może osiągnąć temperaturę 80 C. Jeżeli nastawiona temperatura przekracza 60 C, istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach poboru.! Użytkownikowi należy zwrócić uwagę na występowanie różnic w temperaturze ciepłej wody i poinformować go o właściwym sposobie postępowania w celu wykluczenia niebezpieczeństwa poparzenia. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! w wyniku zamarznięcia. Instalacja grzewcza narażona jest na zamarznięcie, gdy nie pracuje lub gdy wyłączona jest funkcja ochrony przed zamarzaniem.! Podczas mrozu należy chronić instalację grzewczą przed zamarznięciem. Jeżeli instalacja grzewcza ma być wyłączona, należy spuścić wodę z kotła, podgrzewacza i rur. 1.4 Usuwanie/utylizacja! Komponenty, które musiały zostać wymienione, należy przekazać do odpowiedniej firmy zajmującej się utylizacją. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005 5

6 1 Bezpieczeństwo 1.5 Odbiór instalacji! Oba pokrętła na sterowniku bazowym BC10 należy ustawić na "Aut", aby można było ustawiać temperaturę c.w.u. oraz temperaturę na zasilaniu na module obsługowym.! Po przeprowadzeniu rozruchu należy wypełnić protokół nastaw na stronie 45.! Instalator powinien objaśnić klientowi obsługę urządzenia oraz jego wpływ na działanie instalacji grzewczej.! Należy poinformować użytkownika instalacji o dokonanych nastawach, przede wszystkim dotyczy to: przyporządkowania obiegów grzewczych (parametr "Adres obiegu grzewczego") programu grzewczego i programu przygotowania c.w.u. istotnych ustawień modułu obsługowego (np. RC30, jeżeli jest zainstalowany)! Niniejszą instrukcję należy przekazać klientowi, powinien on przechowywać ją w pomieszczeniu, w którym pracuje instalacja grzewcza. 1.6 Inne wskazówki WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych firmy Buderus. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania części zamiennych innych producentów. Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm i wytycznych. Zgodność z obowiązującymi normami i wytycznymi została udokumentowana. Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał oświadczenia o zgodności z normami znajdują się u producenta. 6 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

7 Opis produktu 2 2 Opis produktu 2.1 Moduł radiowy RFM20 Moduł radiowy RFM20 służy do bezkablowej komunikacji pomiędzy sterownikiem a jednym lub kilkoma radiowymi sterownikami temperatury w pomieszczeniu RC20RF zamontowanymi w mieszkaniu. Moduł radiowy dwużyłowym kablem magistrali danych jest przyłączony i zasilany przez sterownik. Jeden moduł radiowy może obsługiwać drogą radiową dwa obiegi grzewcze Rys. 1 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Moduł radiowy RFM20 Osłona zacisków Przycisk "Wybór" (do wybrania kanału obiegu grzewczego) Diody LED oznaczające kanał obiegu grzewczego Przycisk i diodą LED "Set" (do obsługi RC20RF) Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005 7

8 2 Opis produktu 2.2 Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu steruje jednym obiegiem instalacji grzewczej. Dane wymieniane są z RFM20 drogą radiową raz na minutę Rys. 2 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Elementy obsługowe sterownika RC20RF Wyświetlacz Przyciski funkcji podstawowych Pokrętło do ustawiania wartości i temperatur oraz do poruszania się po menu Przyciski "Prog" i "Zegar" Przyciski "Prog" i "Zegar" znajdują się pod pokrywą Przyciski funkcji podstawowych (rys. 2, poz. 2) Przycisk "AUT" (automatyka) Przycisk "Tryb dzienny" Przyciski funkcji rozszerzonych (rys. 2, poz. 4) Przycisk "Zegar" Przycisk "Prog" (program) Przycisk "Tryb nocny" Przycisk "Ciepła woda" 8 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

9 Opis produktu Możliwe warianty instalacji Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu można podłączyć do Systemu Zarządzania Energią (EMS) na dwa różne sposoby. a b c Rys. 3 Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF jako samodzielny moduł obsługowy (a) lub moduł zdalnej obsługi w domu dwurodzinnym (b lub c). Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005 9

10 2 Opis produktu Rodzaj instalacji ustawia się podczas rozruchu (wprowadzenie danych RC20RF do RFM20): Ustawienie adresu obiegu grzewczego Znaczenie Samodzielny moduł obsługowy (nastawa fabryczna, rys. 3, a): RC20RF pracuje w systemie samodzielnie bez innego modułu obsługowego. RC20RF zainstalowany jest jako nadrzędny (master) w magistrali EMS. Możliwa jest tylko regulacja według temperatury w pomieszczeniu. Moduł obsługi zdalnej dla jednego obiegu grzewczego z adresem 1 5 (rys. 3, b lub c): RC20RF zainstalowany jest jako moduł zdalnej obsługi tego obiegu grzewczego. Moduł obsługowy (np. RC30) pełni funkcję nadrzędną (master) w magistrali EMS. 10 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

11 Dane techniczne 3 3 Dane techniczne 3.1 Dane techniczne modułu radiowego RFM20 Napięcie zasilania Jednostka RFM20 przez magistralę Bus Pobór mocy W 0,5 Wymiary (wysokość/szerokość/ głębokość) mm 130/140/40 Ciężar g 210 Temperatura eksploatacji C 0 do +50 Temperatura składowania C 0 do +70 Względna wilgotność powietrza % 0 do 90 Max. długość przewodu m 100 Min. średnica przewodu mm 0,8 Przewód szt. 2-żyłowy Zasięg na otwartej przestrzeni m > 150 Tab. 1 Dane techniczne modułu radiowego RFM Dane techniczne radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu RC20RF Jednostka RC20RF Napięcie zasilania S 3 V DC Typ baterii 2 x AA (baterie Mignon) Pobór mocy mw 0,6 Wymiary (wysokość/szerokość/ mm 108/90/40 głębokość) Waga (z bateriami) g 180 Temperatura eksploatacji C 0 do +50 Temperatura składowania C 0 do +70 Względna wilgotność powietrza % 0 do 90 Zasięg na otwartej przestrzeni m > 150 Tab. 2 Dane techniczne radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu RC20RF Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

12 3 Dane techniczne 3.3 Przepisy i normy Podczas montażu i eksploatacji instalacji grzewczej należy przestrzegać przepisów i norm krajowych! Instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania określone przez lokalne przepisy i przedsiębiorstwo energetyczne! Odpowiednie normy Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC - emisja) EN , EN , EN Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne EN , EN EMV i ERM urządzenia radiowe o niewielkim zasięgu (SRD) EN ETSI , EN ESTI , EN ESTI Tab. 3 Odpowiednie normy 12 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

13 Instalacja modułu RFM Instalacja modułu RFM Montaż modułu radiowego RFM20 Moduł radiowy RFM20 należy zamontować na ścianie w kotłowni obok instalacji grzewczej. Nie zaleca się montażu modułu RFM20 w kotle grzewczym, ponieważ może on zakłócać sygnał radiowy. Moduł RFM20 można zamontować również w mieszkaniu, np. w celu lepszego połączenia radiowego z modułem obsługowym w pomieszczeniu. 1 1 Rys. 4 Montaż modułu radiowego Poz. 1: Wkręty (4 45)! Zaznaczyć miejsca otworów do zamocowania modułu radiowego.! Nawiercić otwory w zaznaczonych miejscach (Ø 6 mm).! Włożyć kołki w nawiercone otwory i wkręcić załączone wkręty (rys. 4, poz. 1), tak by wystawały na wysokość 5 mm.! Zawiesić moduł radiowy. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

14 4 Instalacja modułu RFM Wykonanie przyłączy elektrycznych ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA NIEBEZPIECZEŃSTWO! Instalacja elektryczna pod napięciem.! Odłączyć instalację grzewczą od napięcia sieciowego wyłącznikiem awaryjnym lub odciąć ją od sieci elektrycznej bezpiecznikiem Rys. 5 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Montaż osłony zacisków Klucz do odpowietrzania lub wkrętak Wkręt z rowkiem krzyżowym i łbem czworokątnym Osłona zacisków! Zdjąć pokrywę sterownika (rys. 5, poz. 3). Odkręcić wkręty z rowkiem krzyżowym (rys. 5, poz. 2) przy pomocy wkrętaka krzyżowego lub klucza do odpowietrzania (rys. 5, poz. 1). 14 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

15 Instalacja modułu RFM Rys. 6 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Wykonanie przyłącza elektrycznego Przelotka gumowa Odciążenie naciągu Zaciski do przyłączenia magistrali EMS (od sterownika instalacji grzewczej) Zaciski do przyłączenia magistrali EMS (opcjonalnie do kolejnych modułów EMS) Magistralę należy przyłączyć do modułu funkcyjnego dostarczonymi zaciskami (patrz schemat ideowy).! W tym celu nałożyć najpierw przelotki gumowe (rys. 6, poz. 1) na przewód.! Przyłączyć przewód magistrali zaciskami (rys. 6, poz. 3 lub 4).! Skręcić prawidłowo elementy odciążenia naciągu (rys. 6, poz. 2) z załączonymi obejmami.! Zamontować osłony zacisków (rys. 5, poz. 3). Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

16 5 Rozruch i eksploatacja 5 Rozruch i eksploatacja Moduł radiowy RFM20 wyposażony jest w dwa kanały obiegów grzewczych, które mogą obsługiwać do dwóch obiegów grzewczych (1 i 2). Można je dowolnie przyporządkować do obiegów grzewczych instalacji (adresy obiegów grzewczych 0-5). Każdy kanał obiegu grzewczego używa własnego, losowo wygenerowanego adresu radiowego. 5.1 Włożenie baterii Aby uruchomić sterownik RC20RF, trzeba włożyć dostarczone baterie (2 x typ AA).! Otworzyć kieszeń na baterie z tyłu RC20RF.! Włożyć baterie zgodnie z zaznaczonymi biegunami. Jeżeli na wyświetlaczu zacznie migać kreska, oznacza to, że można uruchomić sterownik RC20RF. 5.2 Wprowadzenie danych RC20RF do RFM20 Założenia: Instalacja grzewcza i sterownik muszą być włączone. RFM20 musi być przyłączony do magistrali EMS. Moduł obsługowy RC20RF znajduje się w pobliżu modułu radiowego RFM20, tak że użytkownik może widzieć oba urządzenia. 16 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

17 Rozruch i eksploatacja 5 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Dopóki na RFM20 nie zostanie wprowadzony kanał obiegu grzewczego, dioda LED "Set" miga Uruchomienie trybu wprowadzania na RFM20! Przycisnąć przycisk "Set" na RFM20 na 3 sekundy. Dioda LED "Set" świeci się światłem ciągłym. Dioda LED kanału obiegu grzewczego miga.! Nacisnąć przycisk "Wybór", aby wybrać drugi kanał obiegu grzewczego. Miga odpowiednia dioda LED. Do wybranego kanału obiegu grzewczego na RFM20 można teraz wprowadzić dane RC20RF Uruchomienie trybu wprowadzania na RC20RF Migająca kreska na wyświetlaczu oznacza, że RC20RF jest gotowy.! Wcisnąć na krótko przycisk wpuszczony w obudowę, aby wywołać poziom serwisowy. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

18 5 Rozruch i eksploatacja P1 Na wyświetlaczu wyświetli się najpierw parametr P1 (adres obiegu grzewczego). 1 +! Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk wpuszczony w obudowę i pokrętłem wybrać żądany obieg grzewczy instalacji. Zostanie on zainstalowany na uprzednio wybranym kanale obiegu grzewczego na RFM20. Po wybraniu adresu obiegu grzewczego (np. obieg grzewczy 1) puścić przycisk. Ustawienie "0" oznacza, że sterownik RC20RF jest jedynym modułem obsługowym w systemie (patrz rozdział 2.3, strona 9). Podczas wymiany danych między RC20RF i RFM20 na wyświetlaczu wyświetla się "SET". 5.3 Nawiązane połączenie Po fazie wprowadzania danych oba urządzenia rozpoczynają normalną eksploatację: Podczas odbioru danych ze sterownika na wyświetlaczu RC20RF migają środkowe kreski. Gaśnie dioda LED "Set" na RFM20, a dioda LED wprowadzonego obiegu grzewczego świeci się światłem ciągłym. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Informacja ta wyświetla się również po wymianie baterii. Następnie RC20RF wyświetla zmierzoną temperaturę w pomieszczeniu (standardowo wyświetlana wartość). 18 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

19 Rozruch i eksploatacja 5! Na RFM20 należy opisać, które obiegi grzewcze przyporządkowano poszczególnym kanałom.! Przy rozruchu: pozostałe parametry należy ustawić w sposób opisany w rozdział 7, strona 27.! Aby wprowadzić kolejny sterownik RC20RF dla drugiego obiegu grzewczego, należy powtórzyć czynności opisane wrozdział 5.1. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Dane między tymi dwoma urządzeniami są teraz przekazywane drogą radiową co minutę. Radiową transmisję danych sygnalizuje na RFM20 szybkie miganie diody LED kanału obiegu grzewczego. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Rozdział 7.14 "Usunięcie kanału obiegu grzewczego wprowadzonego do RFM20", strona 38 i rozdział 7.15 "Wyświetlenie lub usunięcie adresu obiegu grzewczego na sterowniku RC20RF", strona 38 opisuje, jak można wyświetlić lub usunąć wprowadzony obieg grzewczy. 5.4 Nieudane wprowadzenie danych Jeżeli wprowadzenie danych nie powiodło się (np. brak sygnału radiowego), błąd wyświetlany jest najpóźniej po minucie. Na wyświetlaczu RC20RF wyświetla się "ERR1" lub "ERR2". Dioda LED kanału wybranego obiegu grzewczego na RFM20 nie świeci się. Dane RC20RF nie zostały wprowadzone. Po dwóch minutach RFM20 wychodzi z trybu wprowadzania danych, jeżeli proces wprowadzania danych nie zakończył się pomyślnie. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

20 5 Rozruch i eksploatacja 5.5 Wskazówki dla użytkownika Diody LED Diody LED na RFM20 wskazują aktualny stan pracy. LED Kanał obiegu grzewczego 1, 2 LED Set Stan pracy wszystkie wyłączone świeci się miga krótko miga ciągle miga ciągle miga wył. wył. świeci się wył. Dane RC20RF nie zostały wprowadzone do RFM20 (stan po dostawie). Dioda LED kanału obiegu grzewczego świeci się, jeżeli ten kanał obiegu grzewczego jest zajęty. Krótkie miganie (raz na minutę) diody LED kanału obiegu grzewczego oznacza radiową transmisję danych. Dioda LED kanału obiegu grzewczego miga ciągle, jeżeli RFM20 pracuje w trybie wprowadzania danych. Dioda LED miga ciągle również, jeżeli wystąpi usterka obiegu grzewczego (usuwanie usterek patrz strona 40). Tab. 4 Stany pracy modułu RFM Urządzenia przyłączone do magistrali EMS W magistrali danych EMS tylko jedno urządzenie może pełnić funkcję nadrzędną (master). Jeżeli w instalacji grzewczej zainstalowany jest moduł obsługowy (np. RC30), pełni on funkcję nadrzędną (master). Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF musi być zainstalowany jako moduł obsługi zdalnej z ustawionym adresem obiegu grzewczego (patrz rozdział 2.3 "Możliwe warianty instalacji", strona 9). 20 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

21 Rozruch i eksploatacja Ochrona przed zamarzaniem Jeżeli radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF jest zainstalowany jako moduł zdalnej obsługi, funkcję ochrony przed zamarzaniem można ustawić na module obsługowym (np. RC30). Jeżeli sterownik RC20RF jest samodzielnym modułem obsługowym, instalacja grzewcza pracuje zgodnie z temperaturą w pomieszczeniu ustawioną dla trybu dziennego i nocnego. Wyłączenie w trybie nocnym nie jest możliwe (tylko obniżenie temperatury). Najniższa temperatura w pomieszczeniu, jaką można ustawić na sterowniku RC20RF, wynosi 5 C. Dzięki temu instalacja chroniona jest przed zamarznięciem, jeżeli jest włączona. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

22 6 Instalacja sterownika RC20RF 6 Instalacja sterownika RC20RF 6.1 Warunki montażu Przed rozpoczęciem montażu muszą zostać spełnione następujące warunki: Odpowiednie pomieszczenie referencyjne Aby zapewnić właściwą regulację instalacji grzewczej, radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF należy zamontować w odpowiednim pomieszczeniu referencyjnym (patrz instrukcja obsługi). Obce źródła ciepła (nasłonecznienie lub kominek) w pomieszczeniu referencyjnym mają wpływ na funkcje regulacyjne sterownika RC20RF. Jeżeli pomieszczenie referencyjne wystawione jest na działanie obcych źródeł ciepła, temperatura w pomieszczeniach niekorzystających z takich źródeł może być zbyt niska. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Stosowanie zaworów termostatycznych na grzejnikach w pomieszczeniu referencyjnym nie jest konieczne w przypadku regulacji wg temperatury pomieszczenia. Jeżeli grzejniki w pomieszczeniu referencyjnym mają zawory termostatyczne, muszą one być całkowicie otwarte Miejsce montażu/ustawienia Aby uzyskać prawidłowe pomiary temperatury, radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF należy zamontować na ścianie. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA! Aby zapewnić prawidłową transmisję radiową, sterownik RC20RF powinien znajdować się w dużej odległości od metalowych przedmiotów i urządzeń elektrycznych. 22 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

23 Instalacja sterownika RC20RF Sprawdzenie zasięgu Funkcja "Zasięg" pozwala na znalezienie optymalnego miejsca montażu sterownika RC20RF w pomieszczeniu referencyjnym oraz modułu RFM20. Parametr "P11" pokazuje zasięg obu urządzeń jednocześnie. Nacisnąć przycisk wpuszczony w obudowę, aby wywołać poziom serwisowy. Zwolnić przycisk. Obrócić pokrętło w dowolną stronę, aż wyświetli się parametr P11. P11 Nacisnąć przycisk wpuszczony w obudowę, aby wyświetlić zasięg. Na wyświetlaczu wyświetli się np.: "7 6" 7-6 Wyświetlacz Znaczenie cyfra cyfra możliwe wartości: 0 do 9 Pierwsza cyfra (np. 7) oznacza zasięg urządzenia RC20RF. Druga cyfra (np. 4) oznacza zasięg modułu radiowego RFM20. 0 = słaby zasięg 9 = optymalny zasięg brak zasięgu! Sterownik RC20RF należy zamontować/ustawić w takim miejscu w pomieszczeniu referencyjnym, aby zapewnić jak najlepszy zasięg.! Jeżeli zasięg RFM20 jest za mały, RFM20 należy zamontować w innym miejscu. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

24 6 Instalacja sterownika RC20RF WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Po wybraniu parametru "P11" RC20RF i RFM20 komunikują się co 3 sekundy (w normalnym trybie co minutę). Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu automatycznie zamyka tryb sprawdzania zasięgu, jeżeli przez minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub nie zostanie obrócone pokrętło. 6.2 Montaż na ścianie (zalecany) Miejsce montażu na ścianie Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF należy zamontować na jednej ze ścian wewnętrznych pomieszczenia referencyjnego w sposób przedstawiony na rysunku 7. Aby uzyskać prawidłowe pomiary, konieczne jest zachowanie wolnej przestrzeni pod regulatorem i odstępu do drzwi. 1,2 0,75 1 Rys. 7 Poz. 1: Miejsce montażu radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu RC20RF w pomieszczeniu referencyjnym (wymiary w metrach) Wolna przestrzeń 24 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

25 Instalacja sterownika RC20RF 6 Kolejność montażu na ścianie! Zaznaczyć miejsca otworów do zamocowania radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu.! Nawiercić otwory w zaznaczonych miejscach (Ø 6 mm).! Włożyć kołki w nawiercone otwory i wkręcić załączone śruby, tak by wystawały na 5 mm.! Włożyć od góry radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu. Rys. 8 Montaż radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu (wymiary w mm) Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

26 6 Instalacja sterownika RC20RF 6.3 Ustawienie w pomieszczeniu Jeżeli radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF nie zostanie zamontowany na ścianie, można go również ustawić w pomieszczeniu.! Otworzyć podpórkę z tyłu sterownika Rys. 9 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Ustawienie sterownika radiowego w pomieszczeniu referencyjnym Podpórka Kieszeń na baterie Otwory do montażu na ścianie WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Sterownik radiowy powinien stać zawsze na tym samym miejscu w pomieszczeniu referencyjnym. Przestawianie go w inne miejsca może dać różne pomiary temperatury w pomieszczeniu. Należy również przestrzegać wskazówek z rozdziału 6.1.2, strona Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

27 Konserwacja sterownika RC20RF 7 7 Konserwacja sterownika RC20RF 7.1 Obsługa poziomu serwisowego Podczas rozruchu należy ustawić oraz sprawdzić różne parametry. Parametry te ustawia się na poziomie serwisowym. Do obsługi poziomu serwisowego służy przycisk wpuszczony w obudowę oraz pokrętło. Wywołanie poziomu serwisowego Nacisnąć przycisk wpuszczony w obudowę, aby wywołać poziom serwisowy. Zwolnić przycisk Rys. 10 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Przycisk wpuszczony w obudowę Pokrętło nastawcze Przycisk wpuszczony w obudowę Wciśnięcie przycisku wpuszczonego w obudowę, np. ołówkiem. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

28 7 Konserwacja sterownika RC20RF Czynności wykonywane na poziomie serwisowym Obracać pokrętłem w dowolnym kierunku, aby przewinąć menu poziomu serwisowego (rys. 11). Nacisnąć i przytrzymać przycisk wpuszczony w obudowę, aby wyświetlić wartość parametru. + Przytrzymać przycisk wpuszczony w obudowę i obracać pokrętłem, aby zmienić wyświetlaną wartość. Zwolnić przycisk, aby zapisać wartość w pamięci. P1 Wartość P2 Wartość P11 Wartość Rys. 11 Struktura menu poziomu serwisowego Wyjście z poziomu serwisowego Nacisnąć przycisk "AUT" lub obracać pokrętłem do momentu pojawienia się "----" i nacisnąć przycisk wpuszczony w obudowę. Na wyświetlaczu pojawiają się standardowe dane. 28 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

29 Konserwacja sterownika RC20RF Zestawienie parametrów WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu ponownie wyświetla standardowe parametry, jeżeli w ciągu pięciu minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Parametr Działanie wyświetlany P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Ustawienie adresu obiegu grzewczego Ustawienie systemu grzewczego Wyrównywanie wyświetlanej temperatury w pomieszczeniu Instalowanie układu ciepłej wody Ustawienie rodzaju pompy dla kotła grzewczego Ustawienie czasu wybiegu pompy Ustawienie standardowo wyświetlanych danych Synchronizacja zegara Ustawienie funkcji dezynfekcji termicznej zawsze tylko jeżeli ustawiona jest funkcja nadrzędna master (P1 = 0) zawsze tylko jeżeli ustawiona jest funkcja nadrzędna master (P1 = 0) tylko jeżeli ustawiona jest funkcja nadrzędna master (P1 = 0) tylko przy pompie kotłowej (P5 = 1) zawsze P10 Wyświetlenie wersji oprogramowania zawsze P11 Wyświetlanie zasięgu zawsze ---- Wyjście z poziomu serwisowego tylko jeżeli ustawiona jest funkcja nadrzędna master (P1 = 0) tylko jeżeli ustawiona jest funkcja master ip4= 1 Tab. 5 Zestawienie parametrów Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

30 7 Konserwacja sterownika RC20RF 7.3 Nastawienie parametrów Poniższy przykład pokazuje, jak można wyświetlić lub zmienić parametry. Przykład: Ustawienie standardowo wyświetlanych danych "P7". Nacisnąć przycisk wpuszczony w obudowę, aby wywołać poziom serwisowy. Pokrętłem wybrać żądany parametr ("P7"). + Przytrzymać przycisk wpuszczony w obudowę i obracać pokrętłem, aby zmienić ustawienia parametru. Zwolnić przycisk. Nastawa została wprowadzona do pamięci. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wszystkie inne parametry można nastawić w taki sam sposób. 30 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

31 Konserwacja sterownika RC20RF Adres obiegu grzewczego P1 Parametr "Adres obiegu grzewczego" (P1) określa sposób zainstalowania radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu RC20RF w systemie (patrz rozdział 2.3, strona 9). Adres obiegu grzewczego ustawia się podczas rozruchu (patrz rozdział 5.2, strona 16). W rozdział 7.15, strona 38 opisano, jak można wyświetlić lub usunąć adres obiegu grzewczego. 7.5 System grzewczy P2 Jeżeli radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF jest zainstalowany jako samodzielny moduł obsługowy w systemie (P1 = 0), to parametr ten określa sposób regulacji instalacji grzewczej (możliwa jest tylko regulacja według temperatury w pomieszczeniu). Ustawienie 1 2 Znaczenie Regulacja temperatury na zasilaniu (nastawa fabryczna): Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu powoduje dynamiczne dostosowanie temperatury na zasilaniu, jeżeli rzeczywista temperatura w pomieszczeniu różni się od temperatury zadanej. P2 = 1 należy wybrać w sytuacji, gdy celem jest wyrównywanie zmian w ilości oddawanego ciepła (np. poprzez otwarcie zaworów termostatycznych w innych pomieszczeniach niż pomieszczenie referencyjne). Regulacja mocy kotła: Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu powoduje dynamiczne dostosowanie mocy kotła, jeżeli rzeczywista temperatura w pomieszczeniu różni się od temperatury zadanej. P2 = 2, należy wybrać w sytuacji, gdy nie występują duże wahania obciążenia i celem jest regulacja temperatury tylko w pomieszczeniu referencyjnym (np. dom wolnostojący). Ustawienie to charakteryzuje się bardzo dużą bezwładnością wyrównywania zmian ilości oddawanego ciepła spowodowanych otwarciem zaworów termostatycznych w innych pomieszczeniach niż pomieszczenie referencyjne. Ten sposób regulacji wg temperatury w pomieszczeniu charakteryzuje się większą bezwładnością i jednocześnie mniejszą liczbą uruchomień palnika w stosunku do "regulacji temperatury na zasilaniu". Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

32 7 Konserwacja sterownika RC20RF WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu jest zainstalowany jako moduł obsługi zdalnej (P1 0), parametr ten nie jest wyświetlany. Sposób regulacji instalacji grzewczej należy w tym przypadku nastawić na module RC30. Jeżeli na module RC30 włączona jest regulacja wg temperatury w pomieszczeniu, dotyczy ona również modułu RC20RF. 7.6 Wyrównanie wyświetlanej temperatury w pomieszczeniu P3 Inny termometr umieszczony w pobliżu radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu może wskazywać inną wartość niż sterownik. Aby wyrównać temperaturę wyświetlaną na sterowniku radiowym do temperatury wskazywanej na termometrze, należy użyć funkcji "Kalibrowanie". Przed wyrównaniem wyświetlanej temperatury należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: Czy termometr mierzy dokładniej niż radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu? Czy termometr znajduje się bezpośrednio przy radiowym sterowniku temperatury w pomieszczeniu? WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Termometry mogą szybciej lub wolniej wskazywać zmiany temperatury niż radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu. Z tego względu nie należy kalibrować radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu w fazie pracy z niskimi parametrami lub w fazie rozgrzewania instalacji grzewczej. 0.1 Jeżeli temperatura zmierzona przez radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF jest o 0,1 C niższa niż wartość wskazywana przez termometr, podczas kalibrowania należy wprowadzić "+0,1 C". W ten sposób radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF będzie pokazywał temperaturę o 0,1 C wyższą niż wartość zmierzona. Zakres nastaw Nastawa fabryczna 5,0 C do +5,0 C 0,0 C 32 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

33 Konserwacja sterownika RC20RF Przygotowanie ciepłej wody użytkowej P4 Korzystając z tego parametru można określić, czy kocioł grzewczy ma być wykorzystywany także do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ustawienie Znaczenie 0 nie (nastawa fabryczna) 1 tak WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu jest zainstalowany jako moduł obsługi zdalnej (P1 0), parametr ten nie jest wyświetlany. Przygotowanie c.w.u. należy w tym przypadku nastawić na module RC30. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

34 7 Konserwacja sterownika RC20RF 7.8 Rodzaj pompy P5 Parametr ten określa pompę tłoczącą wodę grzewczą przez kocioł grzewczy: pompa kotłowa ("1") lub pompa obiegu grzewczego ("2"). Ustawienie Znaczenie 0 Bez pompy Pompa kotłowa (nastawa fabryczna): W momencie zgłoszenia zapotrzebowania na ciepłą wodę lub ciepło przez UBA3/MC10 pompa wkotle włącza się równocześnie z palnikiem 1 iwyłącza się po upływie nastawionego czasu wybiegu. Jeżeli zainstalowane jest sprzęgło hydrauliczne lub zawór trójdrogowy, należy zasadniczo wybrać "1". 2 Pompa obiegu grzewczego: Pompa obiegu grzewczego jest załączana przez UBA3/MC10 w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło przez obieg grzewczy. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu jest zainstalowany jako moduł obsługi zdalnej (P1 0), parametr ten nie jest wyświetlany. Rodzaj pompy należy w tym przypadku nastawić na module RC Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

35 Konserwacja sterownika RC20RF Czas wybiegu pompy P6 Czas wybiegu pompy określa, w ile minut po wyłączeniu palnika ma wyłączyć się pompa kotłowa. Nastawa "24 h" umożliwia pracę w trybie ciągłym. Ustawienie Znaczenie 0 60 Czas wybiegu pompy kotłowej (nastawa fabryczna 5 min.) 24 h Praca ciągła pompy kotłowej WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Parametr P6 dostępny jest tylko, gdy wybrano "pompę kotłową" (P5 = 1). Jeżeli wybrano ustawienie "bez pompy" (P5 = 0) oraz "pompa obiegu grzewczego" (P5 = 2) parametr P6 nie jest wyświetlany Standardowo wyświetlane dane P7 Korzystając z parametru P7, można wybrać jedną z poniższych wartości, która będzie stale wyświetlana na wyświetlaczu: Zmierzona temperatura w pomieszczeniu (nastawa fabryczna) Temperatura zewnętrzna Jeżeli nie zainstalowano czujnika zewnętrznego, wyświetlacz pokazuje cztery poprzeczne kreski "----". Godzina Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

36 7 Konserwacja sterownika RC20RF 7.11 Synchronizacja zegara P8 Jeżeli zegar zaczyna się coraz bardziej śpieszyć lub spóźniać, funkcja ta pozwala na skorygowanie jego dokładności. Jeżeli zegar radiowego sterownika temperatury w pomieszczeniu RC20RF spóźnia się w ciągu jednego dnia np. o dwie sekundy, to jako wartość korekty należy wprowadzić "2". Zakres nastaw Nastawa fabryczna 30 do +30 sek./dobę 0 sek./dobę WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu jest zainstalowany jako moduł obsługi zdalnej (P1 0), parametr ten nie jest wyświetlany. Godzina i dzień tygodnia przejmowane są automatycznie z modułu RC30, gdzie można je w razie potrzeby skorygować. 36 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

37 Konserwacja sterownika RC20RF Dezynfekcja termiczna P9 Funkcja "Dezynfekcja termiczna" powoduje raz w tygodniu podgrzanie ciepłej wody do temperatury, która jest konieczna do zabicia drobnoustrojów chorobotwórczych (np. z rodzaju Legionella). Parametr P9 wyświetlany jest tylko, jeżeli radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu zainstalowany jest jako samodzielny moduł obsługi (P1 = 0). Włączenie funkcji dezynfekcji termicznej (P9 = 1) powoduje uruchomienie dezynfekcji termicznej w każdy wtorek o godzinie 1:00 w nocy. Woda podgrzewana jest przy tym do temperatury równej co najmniej 70 C. Podczas dezynfekcji przez cały czas pracuje pompa cyrkulacyjna. Jeżeli sterownik RC20RF zainstalowany jest jako moduł obsługi zdalnej (P1 0), parametr P9 nie jest wyświetlany. W takim przypadku dezynfekcję termiczną należy ustawić na module obsługowym (np. RC30) zgodnie z opisem w instrukcji obsługi modułu RC30. Ustawienie Znaczenie 0 bez dezynfekcji termicznej (nastawa fabryczna) 1 dezynfekcja termiczna w każdy wtorek o godz. 1:00 w nocy (godziny nie można zmienić) NIEBEZPIECZEŃSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ W trakcie dezynfekcji termicznej ciepła woda podgrzewana jest do temperatury powyżej 60 C. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia się w punktach poboru.! Użytkownikowi należy zwrócić uwagę na występowanie różnic w temperaturze ciepłej wody i poinformować go o właściwym sposobie postępowania w celu wykluczenia niebezpieczeństwa poparzenia Wyświetlenie wersji oprogramowania P10 Przy pomocy parametru P10 można wyświetlić wersję oprogramowania sterownika RC20RF. 100 Wartość "100" oznacza przykładowo wersję V1.00. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

38 7 Konserwacja sterownika RC20RF 7.14 Usunięcie kanału obiegu grzewczego wprowadzonego do RFM20 Jeżeli któryś kanał obiegu grzewczego nie jest potrzebny, można go usunąć.! Przycisnąć przycisk "Set" na RFM20 na 3 sekundy. Dioda LED "Set" świeci się, dioda LED następnego wolnego kanału obiegu grzewczego miga.! Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wybór" (w razie potrzeby kilkakrotnie), aby wybrać kanał obiegu grzewczego do usunięcia. Dioda LED wybranego kanału obiegu grzewczego miga. + Po wybraniu kanału obiegu grzewczego nie można puścić przycisku "Wybór".! Trzymając przycisk "Wybór", raz nacisnąć przycisk "Set". Wybrany kanał obiegu grzewczego jest usuwany. Dioda LED "Set" gaśnie, sterownik RFM20 zamyka tryb wprowadzania danych Wyświetlenie lub usunięcie adresu obiegu grzewczego na sterowniku RC20RF Na poziomie serwisowym można wyświetlić lub usunąć adres obiegu grzewczego. 38 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

39 Konserwacja sterownika RC20RF 7! Nacisnąć przycisk wpuszczony w obudowę, aby wywołać poziom serwisowy. P1 Wyświetli się pierwszy parametr poziomu serwisowego (adres obiegu grzewczego). Wyświetlenie adresu obiegu grzewczego Aby wyświetlić ostatnio wprowadzony adres obiegu grzewczego, należy wykonać następujące czynności:! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk wpuszczony w obudowę. 1 Wyświetli się ostatnio wprowadzony adres obiegu grzewczego.! Zwolnić przycisk. Usunięcie adresu obiegu grzewczego Aby usunąć adres obiegu grzewczego, należy wykonać następujące czynności:! Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk wpuszczony w obudowę. 1 Wyświetli się ostatnio wprowadzony adres obiegu grzewczego (np. "1").! Obrócić pokrętło w prawo. Na wyświetlaczu pojawia się "CLr" (Clear usuń). Jeżeli przycisk wpuszczony w obudowę zostanie zwolniony podczas wyświetlania "CLr", adres obiegu grzewczego zostanie usunięty. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

40 8 Usuwanie usterek 8 Usuwanie usterek 8.1 Usuwanie usterek na module RFM20 Na module radiowym RFM20 migają następujące diody LED: LED Kanał obiegu grzewczego 1, 2 LED Set Możliwa przyczyna usterki Postępowanie miga przez 1 sekundę miga co sekundę 3 krótko, następnie ½ sek. długo 1sek. włą. 1sek. wył. wył. wył. wył. miga Transmisja radiowa (to nie jest usterka). Podczas transmisji radiowej danych obiegu grzewczego dioda LED miga przez sekundę. Zakłócenie transmisji radiowej między RFM20 i RC20RF od co najmniej 5 minut. Przyczyna: bateria jest wyczerpana, RC20RF znajduje się poza zasięgiem lub zakłócenia sygnału Usterka na magistrali EMS. Dioda LED miga, jeżeli wystąpiła usterka obiegu grzewczego na magistrali EMS. Na RC20RF wyświetlany jest odpowiedni komunikat błędu. Nowy moduł (to nie jest usterka). Trzeba wprowadzić dane do RC20RF (patrz rozdział 5, strona 16). Sprawdzić, czy nie wyświetla się komunikat "bat" na RC20RF. Sprawdzić zasięg. Patrz tab. 7, strona 41. Tab. 6 Sygnalizacja usterek na module RFM20 40 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

41 Usuwanie usterek Usuwanie usterek na sterowniku RC20RF Poniższa tabela zawiera zestawienie możliwych usterek w pracy instalacji, tzn. usterek komponentów EMS. Jeżeli wystąpi usterka, instalacja w miarę możliwości będzie nadal pracować, co oznacza, że ciepło będzie jeszcze wytwarzanie (jednak w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Inne usterki opisane zostały w dokumentacji użytkowanego kotła grzewczego. Użyte skróty: KS = Kod serwisowy KU = Kod usterki, wyświetlany po obróceniu pokrętła OG1/2 = Obieg grzewczy 1 lub 2 KS KU Usterka Opis 7 usterki Możliwa przyczyna Postępowanie A Uszkodzony czujnik ciepłej wody A C.w.u. ma zbyt niską temperaturę Ciepła woda nie jest przygotowywana. Instalacja przez cały czas próbuje nagrzać podgrzewacz zasobnikowy do zadanej temperatury c.w.u. Po wyświetleniu tego komunikatu usterki priorytet c.w.u. zostaje wyłączony. Nieprawidłowo przyłączony lub umieszczony czujnik. Przerwanie lub zwarcie przewodu czujnika. Uszkodzony czujnik. Ciągły pobór lub wyciek. Nieprawidłowo przyłączony czujnik. Nieprawidłowo podłączona lub uszkodzona pompa ładująca. Sprawdzić podłączenie czujnika i jego przewód. Sprawdzić umieszczenie czujnika na zasobniku. Porównać wartość rezystancji z charakterystyką czujnika. Zlikwidować ew. wyciek. Sprawdzić podłączenie czujnika i jego przewód. Sprawdzić umieszczenie czujnika na zasobniku. Porównać wartość rezystancji z charakterystyką czujnika. Sprawdzić działanie pompy ładującej. Tab. 7 Tabela usterek (usterki w pracy instalacji) Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

42 8 Usuwanie usterek KS KU Usterka Opis usterki Możliwa przyczyna Postępowanie A Brak komunikacji z UBA3/MC10 A Brak komunikacji z BC10 A Godzina nie jest ustawiona A Data nie jest ustawiona A Brak komunikacji z RC30 A18 A21- A Zakłócenia transmisji radiowej A Konflikt adresów Kocioł grzewczy nie otrzymuje informacji o zapotrzebowaniu na ciepło; instalacja grzewcza przestaje grzać. Moduły RCxx przestały przyjmować ustawienia BC10. Przełączanie między trybem dziennym a nocnym odbywa się o nieprawidłowej godzinie. W układzie regulacji ustawiony jest nieprawidłowy czas systemowy. RC20RF nie może przesyłać danych do RC30. Nie działa regulacja wg temperatury w pomieszczeniu dla obiegu grzewczego obsługiwanego przez RC20RF. Transmisja radiowa jest zakłócona, ponieważ np. RC30 i RC20RF sterują jednocześnie tym samym obiegiem grzewczym i przygotowaniem c.w.u. W zależności od nastawionych programów grzewczych i nastawionej temperatury w pomieszczeniu instalacja grzewcza może działać nieprawidłowo. Przygotowanie c.w.u. nie działa prawidłowo. A Uszkodzony Obieg grzewczy obsługiwany czujnik przez RC20RF nie może być A21- temperatury w regulowany wg temperatury A25 pomieszczeniu w pomieszczeniu. Zakłócenia na magistrali danych EMS. UBA3/MC10 jest uszkodzony. Problem ze stykiem w BC10 lub uszkodzenie BC10. Na RC30 nie ustawiono godziny lub daty lub są one nieprawidłowe. Nieprawidłowy adres w RC20RF. Brak lub nieprawidłowe przyłączenie modułu RC30. RC20RF znajduje się poza zasięgiem. instalacja grzewcza jest wyłączona. po wymianie modułu RFM20 nie wprowadzono do niego danych RC20RF. RC20RF jest samodzielnym modułem obsługowym (master), a RC30 jest modułem master w systemie. Uszkodzony czujnik temperatury w RC20RF. Zresetować, wyłączając iwłączając instalację grzewczą. W razie potrzeby skontaktować się z serwisem. Sprawdzić podłączenie BC10. W razie potrzeby wymienić BC10. Ustawić godzinę lub datę na RC30. Sprawdzić adres (parametr P1) w sterowniku RC20RF. Sprawdzić przyłączenie RC30. Umieścić RC20RF wzasięgu. Włączyć instalację grzewczą. Wprowadzić dane RC20RF (patrz rozdział 5.2, strona 16). Zmienić adres (parametr P1) w sterowniku RC20RF lub usunąć RC30 z EMS. Wymienić RC20RF. Tab. 7 Tabela usterek (usterki w pracy instalacji) 42 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

43 Usuwanie usterek 8 KS KU Usterka Opis usterki Możliwa przyczyna Postępowanie A21- A RC20RF jako moduł zdalnej obsługi RC20RF nie może przesyłać danych do RC30. Nie działa regulacja wg temperatury w pomieszczeniu dla obiegu grzewczego obsługiwanego przez RC20RF. Adres RC20RF nie został prawidłowo przyporządkowany lub zainstalowany w RC30. Baterie wyczerpują się. Ustawić parametr "Moduł obsługi zdalnej" w RC30 na "RC20". Wymienić baterie. Err 1 Err 2 Hxx Tab. 7 Błąd w trybie wprowadzania danych Konflikt adresów w trybie wprowadzania danych Komunikat serwisowy, to nie jest usterka instalacji Sterownik RC20RF nie ma żadnego wpływu na EMS. Sterownik RC20RF nie ma żadnego wpływu na EMS. W miarę możliwości instalacja grzewcza kontynuuje pracę. Tabela usterek (usterki w pracy instalacji) Próba przesłania danych przez RC20RF nie powiodła się. Żaden moduł RFM20 nie znajduje się w trybie wprowadzania danych "Set". RC20RF znajduje się poza zasięgiem. Wybrany obieg grzewczy jest już przyporządkowany do jednego z kanałów RFM20. Nie można ustawić adresu 0 dla obiegu grzewczego (samodzielny moduł obsługowy), ponieważ już ustawiono obieg grzewczy (moduł obsługi zdalnej) (patrz strona 31). Nie można wprowadzić danych obiegu grzewczego (moduł obsługi zdalnej), ponieważ już ustawiono obieg grzewczy z adresem 0 (samodzielny moduł obsługowy) (patrz strona 31). Np. upłynął termin następnej konserwacji. Włączyć tryb wprowadzania danych odpowiedniego modułu RFM20. Ponownie wprowadzić dane (patrz rozdział 5.2, strona 16). Umieścić RC20RF wzasięgu. Sprawdzić i skorygować ustawienia na RC20RF i RFM20. Konieczne jest wykonanie konserwacji, patrz dokumentacja kotła grzewczego. Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

44 8 Usuwanie usterek WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Nie trzeba resetować usterek w pracy instalacji. Jeżeli usterki w instalacji nie można usunąć we własnym zakresie, należy się zwrócić do instalatora lub do przedstawicielstwa firmy Buderus. Sposób usuwania innych usterek opisano w dokumentacji kotła grzewczego. 8.3 Test wyświetlacza LCD sterownika RC20RF W menu "Test LCD" można sprawdzić, czy wszystkie liczby i symbole są poprawnie wyświetlane. + Przeprowadzenie testu wyświetlacza LCD:! Jednocześnie nacisnąć przyciski "Zegar" i "Ciepła woda", aby rozpocząć test wyświetlacza LCD.! Zwolnienie przycisków kończy test. 44 Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

45 Protokół nastaw 9 9 Protokół nastaw Zakres nastaw Nastawa fabryczna Nastawa wyświetlany P1 Adres obiegu grzewczego zawsze P2 System grzewczy 1 (regulacja temp. na zasilaniu), 2 (regulacja mocy kotła) 1 tylko jeżeli ustawiona jest funkcja nadrzędna master (P1 = 0) P3 Wyrównanie wyświetlanej temperatury w pomieszczeniu 5,0 C do +5,0 C 0.0 C zawsze P4 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 0 (nie), 1 (tak) 0 tylko jeżeli ustawiona jest funkcja nadrzędna master (P1 = 0) P5 Rodzaj pompy 0 (brak pompy), 1 (pompa kotłowa), 2 (pompa obiegu grzewczego) 1 tylko jeżeli ustawiona jest funkcja nadrzędna master (P1 = 0) P6 Czas wybiegu pompy 0 60 min., 24 h 5min. tylko przy pompie kotłowej (P5 = 1) P7 Standardowo wyświetlane dane Temperatura w pomieszczeniu, temperatura zewnętrzna, godzina Temperatura w pomieszczeniu zawsze P8 Synchronizacja zegara 30 do +30 sek./dobę 0 tylko jeżeli ustawiona jest funkcja nadrzędna master (P1 = 0) P9 Dezynfekcja termiczna 0 (nie), 1 (tak) 0 tylko jeżeli ustawiona jest funkcja nadrzędna master (P1 = 0) i P4 = 1 P10 Wersja oprogramowania zawsze P11 Zasięg 0 do 9 0 do 9 zawsze Tab. 8 Protokół nastaw Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

46 10 Indeks 10 Indeks A Adres obiegu grzewczego C Cyrkulacja Czas wybiegu pompy D Dane techniczne Dezynfekcja termiczna F Funkcja nadrzędna (master) K Kalibrowanie, temperatura w pomieszczeniu M Miejsce montażu Moduł obsługowy, samodzielny Montaż na ścianie , 25 N Nastawienie parametrów O Obce źródła ciepła Ochrona przed zamarzaniem Oddawane ciepło P Pokrętło nastawcze Pomieszczenie referencyjne....22, 31 Pompa kotłowa Pompa obiegu grzewczego Poziom serwisowy Wyjście Wywołanie Przycisk wpuszczony w obudowę Przygotowanie ciepłej wody użytkowej.33 R RC20RF jako moduł zdalnej obsługi..10 RC20RF jako samodzielny moduł w systemie Regulacja mocy kotła Regulacja temperatury na zasilaniu...31 Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu Reset Rodzaj pompy S Sposób regulacji Standardowo wyświetlane dane Synchronizacja zegara System grzewczy System Zarządzania Energią (EMS).. 4 T Tabela usterek Temperatura zewnętrzna Termometr, inny Test wyświetlacza LCD U Ustawienie w pomieszczeniu Usunięcie adresu obiegu grzewczego , 39 Usunięcie kanału obiegu grzewczego..38 Usuwanie W Wersja oprogramowania Wyrównanie wyświetlanej temperatury w pomieszczeniu Z Zasięg Zdalne sterowanie Zestawienie parametrów Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/2005

47 Indeks 10 Zmiana mocy kotła Zmiana temperatury na zasilaniu Instrukcja montażu i konserwacji RFM20 i RC20RF Wydanie 06/

48 Autoryzowany Partner Handlowy: BBT Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland, D Wetzlar

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 7 747 006 257 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi, montażu i serwisu

Instrukcja obsługi, montażu i serwisu 6303 0177 04/2003 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi, montażu i serwisu Regulator temperatury pomieszczenia RC10 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i serwisowania

Instrukcja montażu i serwisowania 6303 8014 10/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 obejmuje również wyposażenie dodatkowe: moduł zaworu mieszającego MM10 oraz moduł sprzęgła WM10 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6303 7204 0/2004 PL Instrukcja montażu i konserwacji Sterownik bazowy BC0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i obsługi! Spis treści Bezpieczna eksploatacja......................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika 6303 0174 11/2002 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE /2001 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja montażu. Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE /2001 PL Instrukcja serwisowa 630 055 04/00 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja montażu Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOTROL 100. dla wykwalifikowanego personelu. Vitotrol 100 Typ UTDB-RF

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOTROL 100. dla wykwalifikowanego personelu. Vitotrol 100 Typ UTDB-RF Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitotrol 100 Typ UTDB-RF Regulator sterowany temperaturą pomieszczenia z cyfrowym zegarem sterującym i odbiornikiem radiowym Nr katalog.: 7426

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Zdalny sterownik VR 80

Zdalny sterownik VR 80 Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji Zdalny sterownik VR 80 Układ regulacji modułowo-busowej VR 80 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji.... 4 Dokumenty dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 604 2972 02/2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G225 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Pojemność 1 Wskazówki.................................................

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 6407 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4313 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Spis treści Wstęp.... 53 Instalacja.... 53 Mocowanie... 53 Podłączenia elektryczne... 54 Rejestrowanie urządzenia w systemie... 54 Konfiguracja... 55 Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4121, 4122 i 4126 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 740-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOTROL 100. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOTROL 100. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitotrol 100 Typ UTD RF Termostat zegarowy z cyfrowy zegarem sterującym i odbiornikiem radiowym Nr katalog.: 7160 432 VITOTROL 100 10/2007 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

RET1000 B/M/MS. Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika

RET1000 B/M/MS. Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika RET1000 B/M/MS Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC) Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Moduł obsługowy Logamatic EMS Moduł obsługowy RC25 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 642 742 (05/2010) PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Kunda, Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Instrukcja obsługi CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl 02.2010. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem 0392.. Spis treści Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Termostat radiowy z LCD 868MHz RD50112CF Control

INSTRUKCJA MONTAŻU. Termostat radiowy z LCD 868MHz RD50112CF Control INSTRUKCJA MONTAŻU Termostat radiowy z LCD 868MHz RD50112CF Control 1 Warunki zastosowania Zawartość Opis produktu 3 Zakres dostawy 3 Informacja o wyrobie 4 Zakres zastosowań 4 Opis 5 Dane techniczne 6

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x184,5 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qregulator przeznaczony jest do pracy

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 949-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

FM444. Możliwe załączenia. Moduł funkcyjny alternatywnego urządzenia grzewczego. Organ nastawczy Powrót. Organ nastawczy. Urządzenie grzewcze

FM444. Możliwe załączenia. Moduł funkcyjny alternatywnego urządzenia grzewczego. Organ nastawczy Powrót. Organ nastawczy. Urządzenie grzewcze Możliwe załączenia Powrót Moduł - widok z przodu Pozycja przełącznika Pozycja przełącznika Tryb Tryb Tryb regulacji regulacji regulacji Tryb Tryb regulacji regulacji Praca kotła Wewnętrzna magistrala Bus

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo