POLAND: Baltic-Adriatic Corridor North Sea-Baltic Corridor What are the key benefits? The new infrastructure policy in Europe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLAND: Baltic-Adriatic Corridor North Sea-Baltic Corridor What are the key benefits? The new infrastructure policy in Europe"

Transkrypt

1 POLAND: Poland has 2 Core Network Corridors crossing its country: The Baltic-Adriatic Corridor extends from the Polish ports Gdansk and Gdynia and from Szczecin and Swinoujscie via Czech Republic or Slovakia and through eastern Austria to the Slovenian port of Koper and to the Italian ports of Trieste, Venice and Ravenna. It covers rail, road, airports, ports and RRT's. The key projects are Semmering base tunnel and Koralm railway Graz Klagenfurt in Austria. The North Sea-Baltic Corridor stretches from the North Sea ports Antwerp, Rotterdam, Amsterdam, Bremen and Hamburg through Poland to the Belarus border and to the Baltic countries' ports Klaipeda, Ventspils, Riga and Tallinn as well as to Helsinki. It covers rail, road, airports, ports, RRT's, inland waterway as the "Mittelland Kanal" and "Motorway of the Sea" links to Finland. The key project is " Baltic(a)", a UIC standard gauge railway between north-eastern Poland, Kaunas, Riga and Tallinn. The corridors and key projects which contribute to completing them are set out on the following page. What are the key benefits? The multimodal TEN-T Core Network with the Core Network Corridors will strongly contribute to European cohesion and strengthen the internal market. A more competitive economy will produce higher employment. Enhanced multimodality on a better rail, inland waterways and maritime infrastructure within the multimodal TEN-T, as well as innovative technologies in the field of transport, will induce modal shift, reduce congestion on road, cut emissions of greenhouse and polluting gases and boost transport safety and security. The new infrastructure policy in Europe Transport is vital to the European economy, without good connections Europe will not grow or prosper. The new European infrastructure policy will put in place a powerful European transport network across 28 Member States, connected to neighbouring countries and the rest of the world, to promote growth and competitiveness. It will connect East with West and replace today's transport patchwork with a network which is genuinely European. The new policy triples EU financing to 26 billion for transport in the period , at the same time it refocuses transport financing on a tightly defined core network. The core network will form the backbone for transportation in Europe's Single Market. By 2030, it will remove bottlenecks, upgrade infrastructure and streamline cross border transport operations for passengers and businesses throughout the EU. Its implementation will be pushed ahead by the setting up of 9 major transport corridors that will bring together Member States and stakeholders and will allow to concentrate tight resources and to achieve results. The new TEN-T core network will be supported by a comprehensive network of routes, feeding into the core network at regional and national level. The aim is to ensure that progressively, throughout the entire EU, the TEN-T will contribute to enhancing internal market, strengthening territorial, economic and social cohesion and reducing greenhouse gas emissions. Taken as a whole, the new transport network will deliver: - safer and less congested travel - smoother and quicker journeys - as well as less impact on the climate.

2 Projects that could receive financing from the "Connecting Europe Facility" (CEF): Taking into account the long-distance benefits of improvements in a corridor, the following tables comprise, apart from projects in the country concerned, also measures in corridor sections beyond its borders. Baltic Adriatic Gdynia - Katowice Works Gdynia, Gdańsk Ports port interconnections, (further) development of multimodal platforms Warszawa - Katowice Works Wroclaw Poznań Szczecin/Świnoujście Works Świnoujście, Szczecin Port port interconnections Bielsko Biala Žilina Road Works works, in particular cross-border sections PL-CZ, Katowice - Ostrava - Brno - Wien & Katowice - Žilina - Bratislava - Wien CZ-AT, PL-SK and SK-AT, Brno-Přerov line; (further) development of multimodal platforms and airportrail interconnections North Sea Baltic Tallinn - Riga - Kaunas - Warszawa (detailed) studies for new UIC gauge fully interoperable line; works for new line to start before 2020; upgrading and new line on PL territory; rail airports/ports interconnections, rail-road terminals, MoS Via Baltica Corridor Road works for cross-border sections (EE, LV, LT, PL) BY border - Warszawa - Poznań - DE border Other works on existing line, studies for high speed rail Wrocław Praha Cross-Border studies Nowa Sól Hradec Králové Cross-Border Road works

3 Kędzierzyn Koźle Chałupki-granica Cross-Border Works UA Border Kraków Katowice Wrocław Dresden Other Core Network works

4 Turku Naantali Helsinki Hamina Kotka Oslo Transeuropejska sieć transportowa Sieć transportowa POLSKA Gothenburg Örebro Stockholm Ventspils Tallinn Riga Cork POLSKA: Glasgow Edinburgh Belfast Przez Polskę przebiegają 2 korytarze sieci bazowej: Copenhagen Klaipeda Trelleborg Gdynia/Gdansk Korytarz Bałtyk-Adriatyk prowadzi z polskich portów Gdańsk i Gdynia oraz ze Dublin Szczecina i Świnoujścia przez Republikę Czeską lub Słowację i przez wschodnią Austrię do słoweńskiego portu Koper Manchester oraz do włoskich portów w Trieście, Wenecji i Rawennie. Rostock Obejmuje Liverpool on trasy owe, drogowe, Bremen Birmingham porty lotnicze oraz terminale owo-drogowe. Szczecin/Swinoujscie Hamburg Kluczowe projekty to tunel bazowy Semmering oraz linia owa Koralm (Graz Klagenfurt) w Austrii. Amsterdam Felixstowe Utrecht Osnabrück Berlin Poznan Magdeburg Rotterdam London Warsaw Korytarz Morze Północne-Bałtyk rozciąga się od portów Morza Północnego Hannover w Frankfurt/Oder Zeebrugge Antwerpii, Rotterdamie, Amsterdamie, Bremie i Hamburgu Antwerp przez Polskę Düsseldorf do granicy białoruskiej i do portów państw Dover bałtyckich w Kłajpedzie, Southampton Calais Gent Windawie (Ventspils), Rydze Cologne Dresden Wroclaw i Tallinnie, jak również do Helsinek. Obejmuje on trasy owe, drogowe, porty Lille Brussels Prague lotnicze, terminale owo-drogowe, Le Havre śródlądową drogę wodną Liege Mittelland Frankfurt Kanal Würzburg Ostava Katowice oraz połączenia autostrady morskiej do Finlandii. Kluczowym projektem jest Baltic(a), linia owa o standardowej szerokości Luxembourg toru według norm Mannheim UIC, prowadząca Nuremberg Brno z północno-wschodniej Polski do Kowna, Rygi i Tallinna. Stuttgart Regensburg Zilina Metz Paris Passau Vienna Korytarze i kluczowe projekty, które przyczyniają się do ich ukończenia, przedstawiono Bratislava Strasbourg na następnej stronie. Munich Wels/Linz Dijon Innsbruck Basel Graz Budapest Jakie są główne korzyści? Klagenfurt Malmö Kaunas Arad Vilnius Bra Multimodalna sieć bazowa TEN-T (wraz z korytarzami sieci bazowej) znacząco przyczyni Udine Trieste się do spójności Europy i wzmocnienia rynku wewnętrznego. Bardziej konkurencyjna Novara Verona Lyon Ljubljana gospodarka będzie tworzyć więcej miejsc pracy. Zwiększona multimodalność dzięki Bordeaux Venice usprawnieniu kolei, śródlądowych dróg wodnych i infrastruktury morskiej Turinw ramach Milan Koper Rijeka Bilbao multimodalnej sieci TEN-T, jak również innowacyjne technologie w dziedzinie transportu, będą pobudzać zmianę transportu, ograniczać zatory na drogach, zmniejszać emisję Bologna Ravenna gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz podnosić bezpieczeństwo i poprawiać Genova ochronę transportu. Vitoria La Spezia Ancona Valladolid Perpignan Marseille Livorno Zaragoza Nowa polityka w zakresie infrastruktury w Europie Barcelona Rome Transport posiada fundamentalne znaczenie dla gospodarki Europy; bez dobrych połączeń Europa nie będzie w stanie się Bari rozwijać, a jej Madrid Tarragona mieszkańcy nie zaznają dobrobytu. Efektem nowej europejskiej polityki w zakresie infrastruktury będzie stworzenie silnej europejskiej sieci transportowej w 28 państwach członkowskich, połączonej z krajami sąsiadującymi i resztą świata, Naplesw celu promowania Taranto wzrostu i konkurencyjności. Valencia Połączy ona Wschód z Zachodem i zastąpi obecny zlepek połączeń transportowych prawdziwie europejską siecią. Nowa polityka trzykrotnie zwiększa (do 26 mld EUR) kwotę finansowania UE w dziedzinie transportu w latach , a jednocześnie skupia strumień funduszy przeznaczonych na transport na ściśle zdefiniowanej sieci bazowej. Sieć bazowa Murcia Gioia będzie Tauro stanowić trzon systemu equera/bobadilla transportowego na jednolitym rynku europejskim. Do 2030 r. umożliwi ona usunięcie wąskich Palermo gardeł, modernizację infrastruktury i usprawnienie transgranicznej działalności przewozowej na potrzeby pasażerów i przedsiębiorstw w całej UE. Jej realizacja będzie stymulowana Cartagena poprzez ustanowienie 9 głównych korytarzy transportowych, które skupiać będą państwa członkowskie i zainteresowane podmioty oraz ras pozwolą na skoncentrowanie ograniczonych zasobów i osiągnięcie wyników. Nowa sieć bazowa TEN-T zostanie uzupełniona kompleksową siecią tras, dołączoną do niej na poziomie regionalnym i krajowym. Celem jest sprawienie, aby stopniowo na terytorium całej UE sieć TEN-T przyczyniała się do poprawy rynku wewnętrznego, wzmacniania spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Valletta Traktowana jako całość, nowa sieć transportowa zapewni: - podróżowanie w warunkach zwiększonego bezpieczeństwa i mniejszego zatłoczenia; - łatwiejsze i szybsze przejazdy; - a także mniejsze oddziaływanie na środowisko. Transport Zagreb Timișoara Igoumenitsa Patras Maps & layout by TENtec Bucha Cra Sof Thessa

5 Projekty, które mogą otrzymać finansowanie z instrumentu Łącząc Europę (CEF): Biorąc pod uwagę długoterminowe korzyści wynikające z modernizacji korytarzy, w poniższej tabeli zawarto, oprócz projektów realizowanych w danym państwie, również środki dotyczące odcinków korytarzy poza jego granicami. Bałtyk Adriatyk Gdynia Katowice Gdynia, Gdańsk porty połączenia między portami, (dalszy) rozwój platform multimodalnych Warszawa Katowice Wrocław Poznań Szczecin/ Świnoujście Świnoujście, Szczecin port połączenia między portami Bielsko-Biała Żylina (Žilina) droga Katowice - Ostrawa - Brno - Wiedeń & Katowice - Żylina (Žilina) - Bratysława - Wiedeń, w szczególności odcinki transgraniczne PL-CZ, CZ-AT, PL- SK oraz SK-AT, linia Brno-Přerov; (dalszy) rozwój platform multimodalnych i wzajemnych połączeń porty lotnicze Morze Północne Bałtyk Tallinn Ryga Kowno Warszawa (szczegółowe) prace studyjne dotyczące nowej w pełni operacyjnej linii o szerokości toru według norm UIC; w zakresie nowej linii, które mają rozpocząć się przed 2020 r.; modernizacja oraz budowa nowej linii na terytorium PL, wzajemne połączenia porty lotnicze/porty, terminale owo-drogowe, autostrada morska korytarz Via Baltica droga w zakresie odcinków transgranicznych (EE, LV, LT, PL) granica BY Warszawa Poznań granica DE w zakresie istniejącej linii, prace studyjne dotyczące kolei dużych prędkości Inne Wrocław Praga transgraniczne prace studyjne Nowa Sól Hradec Králové transgraniczne droga Kędzierzyn Koźle Chałupki-granica transgraniczne granica UA Kraków Katowice Wrocław Drezno (Dresden) pozostała sieć bazowa Więcej informacji: Transport Maps & layout by TENtec

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation. Standardowa prezentacja projektu

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation. Standardowa prezentacja projektu BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Standardowa prezentacja projektu Obecnie Europejski System Transportu (TEN-T) jest aktualizowany przez Unię Europejską. Dlatego też, jest to idealny moment na

Bardziej szczegółowo

Przewozy towarów między portem w Hamburgu i Polską perspektywy rozwoju Unii Izb Łaby i Odry (KEO)

Przewozy towarów między portem w Hamburgu i Polską perspektywy rozwoju Unii Izb Łaby i Odry (KEO) Przewozy towarów między portem w Hamburgu i Polską perspektywy rozwoju Unii Izb Łaby i Odry (KEO) Mark-Oliver Teuber, Jan Wedemeier, Christina Benita Wilke, Edesa Yadegar HWWI Policy Report 20 Hamburgisches

Bardziej szczegółowo

Finansowanie sieci transeuropejskich przez EBI. Broszura sektorowa

Finansowanie sieci transeuropejskich przez EBI. Broszura sektorowa Broszura sektorowa Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Inwestycyjny Finansowanie sieci transeuropejskich przez EBI Wsparcie EBI dla TEN

Bardziej szczegółowo

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Authors Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki Keywords inland navigation, lower Vistula, cargo transportation,

Bardziej szczegółowo

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ REGIONÓW PERYFERYJNYCH W ŚWIETLE POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ REGIONÓW PERYFERYJNYCH W ŚWIETLE POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Dr Aleksandra Koźlak Uniwersytet Gdański POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ REGIONÓW PERYFERYJNYCH W ŚWIETLE POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 1. Model centrum-peryferia w UE 2. Wskaźniki dostępności

Bardziej szczegółowo

www.pnocee.com CZY BRUKSELA SFINANSUJE TRANSPORT INTERMODALNY? Przegląd programów brukselskich dostępnych dla polskich przedsiębiorców

www.pnocee.com CZY BRUKSELA SFINANSUJE TRANSPORT INTERMODALNY? Przegląd programów brukselskich dostępnych dla polskich przedsiębiorców PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and partnerships in their efforts to obtain grants and

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K. tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221, e-mail: igipz@twarda.pan.pl, http://www.igipz.pan.pl

P O L S K A A K A D E M I A N A U K. tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221, e-mail: igipz@twarda.pan.pl, http://www.igipz.pan.pl P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. Leszczyckiego 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, http://www.igipz.pan.pl/ tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221,

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 raport końcowy Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. PrzeglAd. Europejski

Warszawa 2012. PrzeglAd. Europejski Warszawa 2012 PrzeglAd Europejski European Review PrzeglAd Europejski Me t o d o l o g i a i t e m a t y k a rozpraw doktorskich Warszawa 2012 Międzynarodowa rada naukowa: prof. dr hab. Zbigniew Czachór

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. w sieci europejskich metropolii

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. w sieci europejskich metropolii Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w sieci europejskich metropolii Autorzy raportu: Rafał Gajewski Karol Ważny Damian Zelewski Członkowie zespołu badawczego: Agata Broniewska Rafał Gajewski Maja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, grudzień 2013 r. Strona 0 z 109 Spis treści Wykaz skrótów......3 1. Wstęp... 3 1.1. Ujęcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat programu Kreatywna Europa

Sprawozdanie na temat programu Kreatywna Europa Bruksela, dnia 10 grudnia 2013 r. Sprawozdanie nr 121/2013 Sprawozdanie na temat programu Kreatywna Europa Nowy program Komisji Kreatywna Europa, zatwierdzony 19 listopada 2013 r. przez Parlament Europejski,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9 SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski,

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr inż. Andrzej Montwiłł Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 Rok 2012 Montwiłł A.: Strategie logistyczne portów

Bardziej szczegółowo

INTERMODAL TRANSPORT IN THE TRANSPORT CORRIDOR GDANSK-ODESSA

INTERMODAL TRANSPORT IN THE TRANSPORT CORRIDOR GDANSK-ODESSA TADEUSZ PALMOWSKI University of Gdańsk INTERMODAL TRANSPORT IN THE TRANSPORT CORRIDOR GDANSK-ODESSA Political changes taking place in central and eastern parts of Europe after 1990 have influenced a lot

Bardziej szczegółowo

Transport. Spedycja Forwarding. Logistyka Logistics. Serwis celny Customs service

Transport. Spedycja Forwarding. Logistyka Logistics. Serwis celny Customs service Transport Spedycja Forwarding Logistyka Logistics Serwis celny Customs service O FIRMIE POLITYKA właściciel owner Jesteśmy przedsiębiorstwem wykonującym i oferującym szeroki wachlarz usług logistycznych,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo