Kolejowy Korytarz Towarowy nr 5. Gdańsk, 29 kwietnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolejowy Korytarz Towarowy nr 5. Gdańsk, 29 kwietnia 2015 1"

Transkrypt

1 Kolejowy Korytarz Towarowy nr 5 Gdańsk, 29 kwietnia

2 Podstawy prawne Powołanie Kolejowych Korytarzy Towarowych (Rail Freight Corridor) regulowane jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy

3 Korytarze ERTMS Powołanie Kolejowych Korytarzy Towarowych jest rozwinięciem wcześniej uruchomionego projektu obejmującego budowę ERTMS (rozwinąć skrót) wzdłuż głównych szynowych ciągów komunikacyjnych w Unii Europejskiej. Korytarz towarowy obejmuje wyznaczone linie kolejowe przebiegające przez terytoria państw członkowskich oraz/lub państw trzecich, łączące porty oraz terminale położone wzdłuż linii kolejowych korytarza towarowego, a poprzez linie łączące również terminale leżące poza korytarzem towarowym

4 Przebieg Kolejowych Korytarzy Towarowych

5 Baltic Adriatic Rail Freight Corridor 5 (RFC 5) Baltic-Adriatic Rail Freight Corridor 5 Świnoujście/Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina- Bratislava/Vienna/ Klagenfurt-Udine-Venice/ Trieste/ Bologna/Ravenna/ Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/Trieste Powołany został przez 7 członków z 6 krajów i liczy 4825 km. Korytarz będzie operacyjny od dnia 10 listopada 2015 roku

6 Baltic Adriatic Rail Freight Corridor 5 (RFC 5)

7 Oferta Kolejowych Korytarzy Towarowych - 1 Pociąg korytarzowy to taki pociąg, który korzysta przynajmniej z jednej trasy (PaP) i przejeżdża przynajmniej jedną granicę paostwową. Stacja początkowa Granica paostwowa Terminal 1 Korytarz A Granica paostwowa Terminal 2 Korytarz B

8 Oferta Kolejowych Korytarzy Towarowych - 2 Oferta klasyczna - PaP Stacja początkowa Stacja pośrednia 1 Stacja graniczna A Stacja graniczna B Stacja pośrednia 2 Stacja koocowa o p o p o p o p o p Oferta typu Flex Czas jazdy pociągu uwzględniający określoną liczbę i czas postojów Czas jazdy pociągu uwzględniający określoną liczbę i czas postojów Czas jazdy pociągu uwzględniający określoną liczbę i czas postojów Czas jazdy pociągu uwzględniający określoną liczbę i czas postojów p o p o

9 Klienci/Partnerzy Kolejowych Korytarzy Towarowych 1. Przewoźnicy; 2. Właściciele i Operatorzy terminali przeładunkowych, centrów logistycznych; 3. Operatorzy transportu kombinowanego; 4. Spedytorzy; 5. Producenci; 6. Inni prowadzący działalnośd gospodarczą. 7. Każdy z nich może uzyskad status AA (Authorised Aplicant- Upoważnionego wnioskodawcy). Autoryzowany wnioskodawca zobowiązany jest zaakceptowad ogólne warunki regulujące korzystanie z oferty RFC.

10 Kompleksowa obsługa wniosków - C-OSS Jeden punkt kontaktowy RFC <-> Upoważniony wnioskodawca Aplikant 1 Aplikant 2 Aplikant 3... Aplikant n

11 Model C-OSS 1. Model dedykowany C-OSS wewnętrzny organ RFC powołany do obsługi wnioskodawców. 2. Składanie wniosków o przydział tras jedynie przez system PCS.

12 Harmonogram publikowania i przydzielania tras - 1 Harmonogram obejmuje 6 etapów: Przygotowanie Konstrukcja tras Publikacja Zamawianie tras Przydział tras Ewaluacja X-19 X-16 X-16 X-12 X-12 X-11 X-11 X-8 X-8 X+12 X+12 X Przygotowanie X-19 X Konstrukcja tras X-16 X Publikacja X-12 X Zamawianie tras X-11 X-8 Gdzie X to dzieo ogłoszenia nowego rocznego rozkładu jazdy

13 Harmonogram publikowania i przydzielania tras - 2 Przygotowanie Konstrukcja tras Publikacja Zamawianie tras Przydział tras Ewaluacja X-19 X-16 X-16 X-12 X-12 X-11 X-11 X-8 X-8 X+12 X+12 X Przydział tras: X-8 X+12 - wstępny przydział tras X-8 X-7,5 - konstrukcja tras typu flex X-7,5 X-5,5 - publikacja wstępnych rozkładów jazdy dla tras X-5 - zbieranie uwag od wnioskodawców X-5 X-4 - ostateczny przydział tras X-4 X-3,5 - Przydział tras uzupełniających X-4 X-2 - publikacja rezerwowej zdolności przepustowej dla zamówieo ad-hoc X-2 - zmawianie i przydział tras dla zamówieo ad-hoc X-2 X Ewaluacja X+12 X+15

14 Zasady przydziału tras Zasady przydziału tras opublikowane są w Zasadach Przydziału Tras FCA Framework Capacity Allocation przyjętych przez Radę Wykonawczą Korytarza. Wzór określający priorytet przydziału trasy w przypadku konfliktu w obrębie jednego RFC: K = ( LPAP + LF/O ) * YRD K wskaźnik określający priorytet przydziału trasy; LPAP całkowita długośd żądanych tras; LF/O całkowita długośd tras dojazdowych między RFC a stacją początkową/koocową; YRD liczba dni kursowania;

15 Systemy informatyczne wspierające działalnośd RFC 1. PCS Path Coordination System wspiera proces publikacji i przydziału tras. 2. TIS Train Information System wspiera proces informowania o realizacji wykonania rozkładu jazdy. 3. CIP Customer Information Platform wspiera proces informowania o technicznych i organizacyjnych parametrach RFC (system w opracowaniu). Powyższe systemy są własnością i są utrzymywane przez RNE. RNE Rail Network Europe stowarzyszenie powołane przez Zarządców Infrastruktury Kolejowej.

16 Zarządzanie jakością Lista wybranych wskaźników jakości KPI s: - liczba/ długośd oferowanych tras; - liczba / długośd tras przydzielonych przez C-OSS; - liczba /długośd tras wykorzystanych; - liczba /długośd tras konfliktowych; - wielkośd przewozów; - udział towarowego transportu kolejowego w przewozach towarowych ogółem; - punktualnośd przyjazdu; - prędkośd handlowa; - budowa i uruchomienie ERTMS (ETCS)

17 Główne dokumenty publikowane przez RFC - 1 Główne dokumenty publikowane przez RFC to: 1. Plan Wdrożenia Implementation Plan IP (opis korytarza, parametry techniczne i eksploatacyjne linii kolejowych, zdolnośd przepustowa, plan inwestycyjny, środki i metody dla współpracy z partnerami, określenie działao dla kontroli poziomu jakości oferty, utworzenie One Stop Shop jednego punktu pełnej obsługi wnioskodawców); 2. Informacja o Korytarzu Corridor Information Document CID (opis RFC, opis wzajemnych praw i obowiązków RFC i wnioskodawców, wykaz terminali, regulaminy przydziału tras sieci krajowych);

18 Główne dokumenty publikowane przez RFC Zasady Przydziału Tras Framework Capacity Allocation FCA (wytyczne dla procesu przydziału tras wraz z harmonogramem) 4. Analiza Rynku transportowego Transport Market Study TMS (analiza bieżącej sytuacji transportowej przewozy towarowe wzdłuż linii korytarza, prognoza przewozów na lata 2020 i 2030, określenie proponowanej oferty korytarza liczba oferowanych tras). Wszystkie dokumenty/materiały publikowane są na stronie internetowej Kolejowego Korytarza Towarowego

19 Struktura Organizacyjna Kolejowego Korytarza Towarowego - 1 Organy wewnętrzne RFC: 1. Rada wykonawcza - Executive Board ciało powołane przez Ministerstwa ds. transportu, paostw powołujących RFC; 2. Rada Zarządzająca ciało powołane przez Kolejowych Zarządców Infrastruktury Kolejowej oraz Organizacje przydzielające trasy z paostw powołujących RFC; 3. Grupy robocze; 4. Biuro RFC. 5. Dwa ciała doradcze a) Grupa doradcza właścicieli i zarządców terminali - TAG b) Grupa doradcza przewoźników - RAG Celem usprawnienia bieżącej pracy RFC zakłada się powołanie Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych EUIG (EEIG)

20 Struktura Organizacyjna Kolejowego Korytarza Towarowego - 2

21 Finansowanie Działalnośd organizacyjna Kolejowego Korytarza Towarowego jest finansowana ze: 1. Składek Przedsiębiorstw Kolejowych powołujących RFC. 2. Funduszy Europejskich. 3. RFC nie prowadzi działalności inwestycyjnej na liniach kolejowych wchodzących w skład korytarza.

22 Organizacje i organy UE, z którymi współpracuje RFC Działalnośd Kolejowych Korytarzy Towarowych obejmuje współpracę w różnych obszarach i na różnych szczeblach: 1. Rail Network Europe RNE - współpraca w obszarze wsparcia IT, opracowania i wyliczania wskaźników jakości; 2. RFC Talk koordynacja działao, wypracowanie wspólnego stanowiska w obszarach dotyczących wszystkich RFC; 3. SERAC Single European Railway Area Comittee; 4. Corridor Group ERTMS implementation; 5. TEN-T Core Network Corridors współpraca w obszarze kontroli jakości oferty i jej realizacji;

23 Dziękuję za uwagę Baltic-Adriatic Rail Freight Corridor 5 Project Management Office ul. Targowa 74, Warszawa Jarosław Majchrzak,

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.05.2013 C(2013) 3395 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.36485 (2013/N)

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226 Strona 2 z 226 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 6.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Specjalna grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE

Specjalna grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE Specjal grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE ZAŁĄCZNIK 2 - listy projektów z Państw Członkowskich i Komisji CZĘŚĆ 2 OŚWIADCZENIE: Wzmianka o EBI lub Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r.

Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r. Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 Opole, 19 lutego 2015r. Zagadnienia prezentacji System wdrażania RPO WO 2014-2020 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo