BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation. Standardowa prezentacja projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation. Standardowa prezentacja projektu"

Transkrypt

1 BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Standardowa prezentacja projektu

2 Obecnie Europejski System Transportu (TEN-T) jest aktualizowany przez Unię Europejską. Dlatego też, jest to idealny moment na wprowadzenie nowych elementów transnarodowych, innowacyjnych, ekologicznych, efektywnych dla osi transportu kolejowego, które: Przebiegają przez 19 regionów w 5 krajach członkowskich Łączy więcej niż 40 milionów mieszkańców Łączy ważne węzły transportowe pomiędzy Bałtykiem a Adriatykiem Łączy Europę z wzrastającym rynkiem azjatyckim Oś Bałtyk Adriatyk Łączy Europę. A nawet więcej.

3 Oś Bałtyk - Adriatyk Oś Bałtyk Adriatyk ukierunkowana jest na rozwój kolejowych połączeń intermodalnych, które skomunikują baseny Morza Bałtyckiego i Adriatyckiego, ich porty (Triest, Wenecja, Ravenna, Koper, Gdańsk, Gdynia) z ważnymi ośrodkami miejskimi pomiędzy Polską i Włochami. Oś Bałtyk Adriatyk jest trzonem sieci transportowej Europy Środkowej.

4 Oś Bałtyk - Adriatyk 12 października 2006 List Intencyjny Ministrowie Transportu z Polski, Czech, Słowacji, Włoch i Austrii podpisali list intencyjny dotyczący usankcjonowania Osi Bałtyk Adriatyk. Ważnymi kwestiami jest wzmocnienie pozycji projektu, jak również usprawnienie koordynacji na poziomie projektu. 6 października 2009 Deklaracja regionów Przedstawiciele 14 regionów podpisali deklarację ukierunkowaną na spójne i szybkie uprawomocnienie Korytarza Bałtyk Adriatyk pomiędzy Gdańskiem a Bolonią, umotywowane potrzebą Poprawy infrastruktury drogowej, jako podstawy rozwoju gospodarczego, jak również bezpieczeństwa transportu i złączenia nowej Europy.

5 Oś Bałtyk - Adriatyk Oś Bałtyk Adriatyk złożona jest z: Sieci Transeuropejskiego Transportu (TEN-T) kolejowy projekt priorytetowy nr 23 Gdańsk Warszawa Katowice - Brno/Zilina Bratysława - Wiedeń i jego południowe rozszerzenie Wiedeń- Graz Klagenfurt/Villach Udine Triest/Wencja - Bolonia/Ravenna jest jednym z najważniejszych korytarzy północ południe w Europie i najbardziej na wschód przebiegającym przez Alpy, łączącym Morze Bałtyckie i Adriatyckie.

6 Oś Bałtyk - Adriatyk Zasięg geograficzny regionu, istotnego gospodarczo motoru Europy, wymaga znaczących inwestycji optymalizujących infrastrukturę transportową i usługi w zakresie: oferty możliwych opcji transportu intermodalnego dla połączeń północ-południe, jak również promieniowe połączenia portów morskich, śródlądowych w połączeniach wschód zachód. rozwoju opłacalnej komercyjnie, przyjaznej środowisku infrastruktury logistycznej i usług logistycznych dla transportu towarów.

7 Oś Bałtyk - Adriatyk Korzyści i wartość dodana Oś Bałtyk Adriatyk łączy regiony gospodarczo wzrastające trzech nowych krajów członkowskich z tradycyjnymi, silnymi ekonomicznie regionami w Austrii i Północnych Włoch. Połączenia kolejowe o wysokiej wydajności od Bałtyku do Morza Adriatyckiego są warunkiem podstawowym dla zrównoważonego rozwoju w regionach wzdłuż Osi Bałtyk Adriatyk. Poprzez przesunięcie przepływu towarowego z transportu drogowego, na bardziej korzystny dla środowiska transport kolejowy, Oś Bałtyk Adriatyk staje się narzędziem osiągnięcia celów klimatycznych uzgodnionych na poziomie międzynarodowym ( green transport ).

8 Oś Bałtyk - Adriatyk Korzyści i wartość dodana Znaczący potencjał w zakresie transportu pasażerskiego Liczne aglomeracje miejskie i konurbacje znajdujące się wzdłuż Osi Bałtyk-Adriatyk. Stałe połączenie kolejowe o wysokiej wydajności, o ogromnym potencjale w zakresie możliwości poprawy transportu pasażerskiego. Ponadto, mieszkańcy na obszarach o obecnie słabo rozwiniętej infrastrukturze transportu kolejowego będą mieli znacznie lepszy dostęp do systemu kolejowego.

9 Oś Bałtyk - Adriatyk Korzyści i wartość dodana Racjonalne połączenie ruchu towarowego przez wodę i kolej Dobrze rozwinięta Oś Bałtyk Adriatyk oferuje krajom Europy Środkowej bez dostępu do morza szybkie połączenia do Bałtyckich i Adriatyckich Portów. Tak więc, gdy Oś będzie już kompleksowo rozwinięta, będzie wyjątkową okazją do zredukowania obciążenia aktualnych szlaków północ południe.

10 Oś Bałtyk - Adriatyk Korzyści i wartość dodana Połączenia z ważnymi Transeuropejskimi Korytarzami Transportowymi Oś Bałtyk Adriatyk krzyżuje się z wieloma głównymi szlakami transportowymi: 7 z 10 Paneuropejskimi korytarzami i 6 z30 priorytetowymi TEN-T osi - dlatego też umożliwia utworzenie efektywnych połączeń transportowych do innych ważnych ekonomicznie regionów Europy.

11 Oś Bałtyk - Adriatyk Korzyści i wartość dodana Poprawa intermodalności i połączeń wewnętrznych Niektóre węzły i szlaki wzdłuż osi Bałtyk- Adriatyk wzmacniają intermodalność i wewnętrzne połączenia w kierunku północ-południe. Oś Bałtyk Adriatyk łączy porty na północy i południu, autostrady morskie, wewnętrzne drogi wodne, wzmocnione przez efekt sieci wielu innych korytarzy transportowych. Unowocześnienie istniejących połączeń kolejowych wzmocni wydajność ekonomiczną i spowoduje znaczące przesunięcie w kierunku wykorzystania kolei, jako wsparcia efektywnych łańcuchów transportu intermodalnego i dekarbonizacji.

12 Oś Bałtyk - Adriatyk Rewizja TEN-T At present Sieci Trans - Europejskie około 100 projektów Decyzja Nr 1692/96/EC 30 Projektów Priorytetowych Decyzja Nr 884/2004/EC Rewizja Przewodników TEN-T W 1996 Unia Europejska zdefiniowała Sieci Trans-Europejskie (TEN) w celu rozwojów swojego rynku wewnętrznego. 30 projektów priorytetowych (PP) wyznaczonych zostało w Obecnie: Unia Europejska rewiduje Trans-Europejskie Sieci Transportowe (TEN-T): Kompleksowe Sieci kolejowe, drogowe, śródlądowe drogi wodne, porty i lotniska będą pokryte przez Kluczowe Sieci TEN-T, dla zwiększenia szans powodzenia istniejących projektów priorytetowych (PP) TEN-T.

13 Oś Bałtyk - Adriatyk Rewizja TEN-T TEN-T jest narzędziem realizacji wielu celów, w szczególności w zakresie zwiększenia efektywności i zrównoważonego rozwoju: Wspieranie terytorialnej, gospodarczej i społecznej spójności Krajów Członkowskich, w szczególności łączącej stare i nowe kraje Wzmocnienie wewnętrznego rynku i globalnej konkurencyjności Krajów Członkowskich Unii Europejskiej Wsparcie zrównoważonego rozwoju transportu pasażerskiego i towarowego

14 Oś Bałtyk - Adriatyk Rewizja TEN-T Kluczowa Sieć będzie składać się z następujących elementów: Węzłów, zapewniających połączenia różnych środków transportu i platform intermodalnych. Wysoko wydajnych połączeń między węzłami, zgodnie z celami transportowymi Unii Europejskiej i ogólną polityką w tym zakresie. Połączeń z krajami trzecimi i resztą świata (lądowe morskie i powietrzne). W celu zaprojektowania węzłów i sieci, Komisja Europejska skupia się na tematach priorytetowych takich jak: multimodalność, wewnętrzna dostępność komunikacyjna, optymalizacja sieci, interoperacyjności i poprawy wydajności wszystkich typów transportu.

15 Oś Bałtyk - Adriatyk Rewizja TEN-T Oś Bałtyk Adriatyk spełnia wymagania Komisji Europejskiej dla węzłów i sieci, będąc idealnym elementem przyszłej Kluczowej Sieci: łączy Regiony wewnątrz Unii Europejskiej o wysokim potencjale ekonomicznym i około 40 milionami mieszkańców. jest dla regionów Unii Europejskiej przestrzenią do wykorzystania ich potencjału gospodarczego na arenie międzynarodowej. wspiera rynek wewnętrzny, handel międzynarodowy i wzmacnia konkurencyjność na poziomie globalnym Unii Europejskiej. redukuje emisję gazów do atmosfery (dekarbonizacja i redukcja CO 2 ) dzięki specyfice przyszłego charakteru tej osi (zmiana modułu transportu). Oś Bałtyk Adriatyk jest wysoko wydajnym Północno Południowym połączeniem komunikującym węzły w 19 regionach pięciu krajów członkowskich.

16 BATCo BAŁTYCKO ADRIATYCKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA BATCo wdrażane w celu wsparcia przyszłego rozwoju Osi Bałtyk Adriatyk.. Dlatego też wybór zainteresowanych instytucji wzdłuż tego intermodalnego korytarza połączono z przygotowaniem projektu Bałtycko-Adriatycka Współpraca Transportowa (BATCo). 18 krajowych i regionalnych partnerów z 5 europejskich krajów (Austrii, Czech, Włoch, Polski i Słowacji) poszukuje narzędzi technicznych, środowiskowych i ekonomicznych, które przyspieszą rozwój Osi Bałtyk Adriatyk od chwili obecnej do 2013 roku.

17 BATCo BAŁTYCKO ADRIATYCKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA Cele Głównym celem jest wzmocnienie zrównoważonego i zharmonizowanego rozwoju Osi Bałtyk Adriatyk i jej konkurencyjności. Dostępność jest warunkiem koniecznym ekonomicznego rozwoju i wzrostu, a cele to: unowocześnienie intermodalnych połączeń transportowych w szczególności w celu przyśpieszenia wdrażania kolei wysokich przepustowości wzdłuż osi ( green transports ), ochrona środowiska poprzez redukcję negatywnych skutków transportu, ochrona zatrudnia poprzez wzmocnienie gospodarcze.

18 BATCo BAŁTYCKO ADRIATYCKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA Cele Bałtycko Adriatycka Współpraca Transportowa jest oparta na trzech tematycznych filarach i zakłada realizację wielu aktywności i mierzenia rezultatów w odniesieniu do technicznych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów, które są nierozerwalnie związane z rozowjem Osi Bałtyk Adriatyk. Zarządzanie & Koordynacja Komunikacja, Rozpowszechnianie & Zarządzanie Wiedzą System Transportu Wpływ Transportu na Środowisko Rozwój Gospodarczy /Logistyczny

19 BATCo BAŁTYCKO ADRIATYCKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA Cele WP3 System Transportu Rozwój wdrożenie narzędzi technicznego planowania w odniesieniu do systemu transportu wzdłuż Osi Bałtyk Adriatyk, w połączeniu z opracowaniem zharmonizowanej, aktualnej bazy danych transportowych (np. modelu transportowego całej osi, model wspomagania decyzji w zakresie transportu przyjaznego dla środowiska, identyfikacji potencjału ekologicznego) w celu zapewnienia kompleksowej bazy podejmowania decyzji przez docelowo zaangażowane grupy, nastawione na przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę i usługi związane z transportem przy uwzględnieniu aspektów transnarodowych.

20 BATCo BAŁTYCKO ADRIATYCKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA Cele WP4 - Wpływ Transportu na Środowisko Identyfikacja możliwości ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne (w tym osi kompleksowy model wpływu transportu, identyfikacji potencjałów ochrony środowiska i bezpieczeństwa, model wspomagania decyzji) spowodowanego przez transport pasażerski i towarowy wzdłuż osi Bałtyk-Adriatyk, jak również koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza (CO2, PM10, NOx, HC), zanieczyszczeniem hałasem i Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego (liczby wypadków, stawki ubezpieczenia itp.) w celu zainicjowania wdrożeń opartych na świadomości o redukcji potencjałów.

21 BATCo BAŁTYCKO ADRIATYCKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA Cele WP5 - Rozwój Gospodarczy/Logistyczny Stymulacja i rozwój aktywności gospodarczej poprzez wsparcie użytkowników końcowych (centrów logistycznych, MSP etc.) wzdłuż Osi Bałtyk Adriatyk. W odniesieniu do powyższego BATCo przyczyni się do rozwoju gospodarczego poprzez: Wzmocnienie intermodalnych logistycznych rozwiązań i modeli biznesowych w celu wsparcia ich wykorzystania przez MSP. Wytworzenie transnarodowych punktów współpracy biznesowej, które będą wspierać lokalne organizacje we współpracy biznesowej wzdłuż większego geograficznie obszaru w celu rozwoju nowych usług, produktów i ekspertyz.

22 BATCo BAŁTYCKO ADRIATYCKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA Fakty & Liczby Okres realizacji: 36 miesięcy marzec 2010 luty 2013 Budżet całkowity: ,98 Wsparcie EFRR: ,40 18 partnerów z 5 krajów UE Partner Wiodący: Regional Government of Carinthia Department for Economic Law and Infrastructure

23 BATCo BAŁTYCKO ADRIATYCKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA Partnerstwo AUSTRIA Partner Wiodący: Regional Government of Carinthia Department for Infrastructure & Economic Law Development Agency Carinthia Internationalisierungscenter Steiermark Regional Government of Styria - Department FA18A Transport planning Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology Włochy Institute for Transport and Logistics Foundation Aries Special Agency of the Chamber of Commerce of Trieste Union of Veneto Chambers of Commerce Port Authority of Trieste Ministry for the Environment, Land and Sea Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Polska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Władze Portu Gdańsk Instytut Morski w Gdańsku Główny Instytut Górnictwa CZECH REPUBLIC The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region SLOVAK REPUBLIC Transport Research Institute

24 BATCo BAŁTYCKO ADRIATYCKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA Listy poparcia Wsparcie dla Osi Bałtyk Adriatyk jest niezwykle istotne z punktu widzenia zademonstrowania solidarności i zaangażowania zainteresowanych stron wzdłuż Osi Bałtyk Adriatyk wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Dlatego też BATCo zainicjowało zbieranie Listów poparcia, które powinny zostać podpisane przez: Przedsiębiorstwa Instytucje Organizacje Stowarzyszenia zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

25 Kontakt Regional Government of Carinthia Department for Economic Law and Infrastructure Mießtalerstraße Klagenfurt am Wörthersee Austria Mr. Albert KREINER Head of Department Mr. Hans SCHUSCHNIG BATCo Project Leader

26 by OEBB Dziękuję za uwagę!!!

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03)

Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03) C 9/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.1.2012 Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03) KOMITET

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 24 SIERPNIA 2015 Spis treści Wykaz skrótów... 2 1 Wstęp... 3 2 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVIII NR B-120 ISSN O860-6366 ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Jędrzejewska ZESZYTY PROBLEMOWE GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2006 Centrum Techniki

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 projekt Opole, kwiecień 2014 OPRACOWANIE: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Raport Roczny 2007 Spis treści Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Wprowadzenie Charakterystyka 8 Prywatyzacja 9 Zatrudnienie 11 Wydarzenia 11 Integracja z Unią Europejską 18 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.1.2009 KOM(2009) 8 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo