Otwarte Zasoby Edukacyjne w twoim języku, tak jak chcesz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Otwarte Zasoby Edukacyjne w twoim języku, tak jak chcesz"

Transkrypt

1 Otwarte Zasoby Edukacyjne w twoim języku, tak jak chcesz

2 AUTORZY Monique Udnaes, Gard Titlestad and Øystein Johannessen RECENZENCI W czasie pisania tego dokumentu korzystaliśmy z komentarzy wielu ekspertów oraz partnerów z projektu LangOER. Wszystkim serdecznie dziękujemy PARTNERZY Cor van der Meer, Marit Bijlsma, Fryske Akademy, Holandia (Koordynator projektu) Katerina Zourou, Giulia Torresin, Ioannis Lefkos, Web2Learn, Grecja (Project management) Elena Shulman, Valentina Garoia, European Schoolnet, Belgia Sylvi Vigmo, Linda Bradley, University of Gothenburg, Szwecja Malgorzata Kurek, Anna Skowron, Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie, Polska Vaiva Zuzeviciute, Mykolas Romeris University, Litwa Gard Titlestad, Monique Udnaes, Øystein Johannessen, International Council for Open and Distance Education, Norwegia Anne-Christin Tannhäuser, European Foundation for Quality in E-learning, Belgia Sanita Lazdina, Ilga Suplinska, Solvita Pošeiko, Rezekne Higher Education Institution, Łotwa OPRACOWANIE GRAFICZNE Stefanos Xenakis TŁUMACZENIE Małgorzata Kurek, Anna Skowron ZNAJDŹ NAS Twitter #LangOER Slideshare LangOER Mendeley LangOER: OER and languages Diigo Group Best content in OER and languages Facebook LangOER Teachers group Publikacja dostępna na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Data publikacji: 7 stycznia Proszę cytować jako: Udnaes, M., Titlestad, G., Johannessen, Ø. (2014). Policy Brief - Open Educational Resources in your Own Language, in your Way. LangOER consortium Page 2 of 17

3 1. Streszczenie W wielu krajach europejskich tzw. otwieranie edukacji oraz Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) nie tylko zyskują na znaczeniu, ale stają się wręcz priorytetem na liście zadań edukacyjnych. Otwarte zasoby - do tej pory istniejące na peryferiach rynku usług edukacyjnych - stopniowo wchodzą w jego główny obieg 1, choć ich dostępność w językach używanych rzadziej niż np. język angielski wciąż jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Biorąc pod uwagę to, jak ważne jest istnienie otwartych zasobów edukacyjnych w językach narodowych, zalecane jest by organizacje rządowe: formułowały własne strategie wsparcia OZE w rzadziej używanych językach; współpracowały z sektorem prywatnym, publicznym, rynkowym oraz edukacyjnym w celu dbania o jakość zasobów; inicjowały i nadzorowały powstawanie otwartych systemów i standardów tak, by umożliwić pełną kompatybilność repozytoriów OZE z funkcjonującymi już systemami (np. przez zapewnienie zgodnych ze sobą aplikacji, usług oraz treści nauczania). Przewaga OZE nad tradycyjnymi materiałami edukacyjnymi polega na tym, że użytkownik ma prawo do ponownego ich wykorzystania, modyfikacji, tworzenia kopii oraz rozpowszechniania utworów pochodnych. W ten sposób otwartość zasobów: umożliwia w pełni legalne i zarazem bezpłatne wykorzystanie materiałów; poszerza zakres dostępu do bezpłatnej edukacji; poprawia jakość materiałów z których mogą korzystać uczniowie; zwiększa innowacyjność, kreatywność oraz stały rozwój; umożliwia szybki rozwój kursów i programów edukacyjnych; zmniejsza koszt kształcenia na odległość oraz kształcenia hybrydowego (ang. blended learning); gwarantuje stały i niezakłócony dostęp do wysokiej jakości materiałów online. 2. Wprowadzenie 2.1. Definicje Otwarte zasoby Edukacyjne to według definicji Deklaracji Paryskiej (UNESCO, 2012: 1) materiały służące do nauczania, uczenia się oraz prowadzenia badań, znajdujące się w jakimkolwiek medium zarówno cyfrowym jak i innym, pozostające w domenie publicznej, bądź tez materiały udostępnione na wolnych licencjach, umożliwiających bezpłatny dostęp, wykorzystanie, dostosowywanie oraz dalsze rozpowszechnianie danego materiału bez żadnych ograniczeń. Wolne licencje oparte są na definicji 1 Weller M. (2014). The battle for Open. 2 ICDE Media press, 5 grudzień, Page 3 of 17

4 własności intelektualnej, określonej przez odpowiednie konwencje międzynarodowe; uznają one autora danego zasobu. Główne elementy Otwartej Edukacji to zarówno Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE), jak i otwarte kursy edukacyjne typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses). Tematem niniejszej publikacji są Otwarte Zasoby Edukacyjne. Potrzeba wspierania rozwoju Otwartych Zasobów Edukacyjnych w rzadziej używanych językach jest odczuwalna w całej Europie. Większość mieszkańców krajów europejskich to albo użytkownicy języków które, choć są językami narodowymi, nie mają statusu języków tak popularnych jak język angielski (np. estoński, norweski i rumuński) lub też członkowie wspólnot używających języków mniejszościowych (np. języka fryzyjskiego lub języków lapońskich) Sytuacja obecna Choć w ostatnich latach rządy krajów europejskich zaproponowały strategie wspierające rozwój otwartej edukacji, a nawet przeprowadziły związane z tym zmiany legislacyjne, to jednak niewiele z tych inicjatyw w sposób bezpośredni dotyczy otwartych zasobów Na poziomie globalnym, UNESCO oraz organizacja Commonwealth of Learning (CoL) zorganizowały w 2012 roku Światowy Kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych, w czasie którego przyjęto Deklarację Paryską nawołującą do tego, by materiały edukacyjne tworzone ze środków publicznych były publikowane na otwartych licencjach. Jednym z zaleceń było wsparcie strategii oraz polityki rozwoju OZE w ramach szerszych strategii rozwoju edukacji. Stosunkowo niedawnym wydarzeniem jest wspólny apel o podtrzymanie wysiłków na rzecz wsparcia instytucji rządowych w propagowaniu wykorzystania OZE 2, który prezesi, rektorzy oraz kanclerze reprezentujący szereg różnych instytucji akademickich z całego świata wystosowali do ICDE oraz do UNESCO. W Europie otwarte zasoby są wspierane przez Komisję Europejską dzięki inicjatywie Otwieranie Edukacji. Jej celem jest propagowanie nauczania i uczenia się za pomocą technologii komputerowych oraz treści cyfrowych, głównie za pośrednictwem OZE. Raport sporządzony przez grupę unijną d/s Modernizacji Szkolnictwa Wyższego (październik 2014) podkreśla znaczenie w pełni wolnego dostępu do zasobów edukacyjnych; przy zamówieniach publicznych otwartość licencji powinna być warunkiem niezbędnym tak, by treści mogły być modyfikowane, odtwarzane i wykorzystywane w nowym kontekście (Zalecenie 13). 2 ICDE Media press, 5 grudzień, Page 4 of 17

5 Choć ogromna ilość materiałów edukacyjnych jest już obecnie publikowana w formie OZE, to ich dostępność w językach innych niż angielski nie jest powszechna. Sporadycznie występują one w rzadziej używanych językach. Wykres 1: Liczba zasobów opublikowanych na otwartych licencjach wzrosła z 50 milionów w roku 2006 do ponad 1 miliarda obecnie. Liczba ta obejmuje wszelkie rodzaje zasobów. 3 Badanie przeprowadzone w ramach projektu unijnego LangOER 4 pokazuje, że zastosowanie precyzyjnej definicji UNESCO uwypukla szczególnie niekorzystną sytuację zasobów dostępnych w rzadziej używanych językach. Pomimo to można wskazać przynajmniej kilka godnych uwagi inicjatyw europejskich, takich jak Federica we Włoszech 5, Periodica na Łotwie (Latvian National Digital Library) 6, NDLA w Norwegii 7, Scholaris w Polsce (najznamienitszy przykład finansowanej przez rząd platformy OZE) 8, RURA we Francji 9 oraz Wikiwijs w Holandii Jakie potencjalne korzyści ma dla instytucji rządowych adaptowanie, promowanie oraz wspieranie Otwartych Zasobów Edukacyjnych w rzadziej używanych językach? 3.1 Zwiększona efektywność Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 11 spodziewa się że otwarte dzielenie się przyspieszy powstawanie nowych zasobów uczeniowych, będzie 3 https://stateof.creativecommons.org/report/ 4 LangOER publications & reports. Open Educational Resources (OER) in less used languages: a state of the art report - July OECD s report: Giving knowledge for free: the Emergence of Open Educational Resources. Page 5 of 17

6 stymulować wewnętrzny rozwój i innowacje oraz pomoże instytucjom śledzić wewnętrzne i zewnętrzne wykorzystanie materiałów. Istnienie repozytoriów OZE w językach lokalnych jest ważne dla tych uczących się, którzy pozostają poza systemem szkolnym. Umożliwiają one synchronizację trybu uczenia się w systemie nieformalnym z oficjalnymi programami edukacyjnymi. Tego rodzaju repozytoria umożliwią również proces uczenia się przez całe życie i są wsparciem dla systemu kształcenia ustawicznego. Unijna inicjatywa polityki wielojęzyczności znana jako Inicjatywa Barcelońska mówi, że każdy obywatel winien znać poza językiem ojczystym dwa języki dodatkowe. Polityka wielojęzyczności stanowi ważny argument w dyskusji na temat wspierania rozwoju Otwartych Zasobów Edukacyjnych w rzadziej używanych językach. Ponadto, jest ona ważnym elementem działań politycznych w zakresie kultury, rozwoju młodzieży, integracji społecznej, uczenia się przez całe życie oraz zatrudnienia. Udowodniona efektywność OZE budzi oczekiwania, że zasoby te zostaną włączone we wszystkie systemy edukacyjne. Infografika ilustrująca historię otwartych zasobów pokazuje, jak bardzo rozprzestrzeniło się ich wykorzystanie w różnych sektorach edukacji od początków w latach 1999/ Lepsza jakość uczenia się i nauczania Według UNESCO 12, wykorzystanie języka rodzimego danego dziecka jest w edukacji szkolnej jednym z niezbędnych warunków pomyślnego przebiegu procesu uczenia się oraz jego rozwoju intelektualnego. Fakt ten powinien zachęcić rządy do promowania języków narodowych w Internecie. Tymczasem, według badań A. Kornai 13, pomimo tego, że Internet oferuje ogromne możliwości uczenia się w różnych językach, tylko mniej niż 5% z obecnie używanych języków jest obecnych online. Korzystanie z OZE w rzadziej używanych językach winno zachęcić zarówno nauczycieli, jak i uczących się do udziału w debatach na temat poprawy jakości kształcenia oraz do krytycznej refleksji na ten temat. Zasoby, które można ponownie wykorzystywać oraz przetwarzać mogą podkreślić rolę kapitału ludzkiego nauczycieli w tworzeniu otwartych zasobów i w sprawowaniu pieczy nad nimi UNESCO report- Mother tongue matters: local language as a key to effective learning Page 6 of 17

7 3.3 Potencjalne oszczędności Materiały edukacyjne stworzone dzięki funduszom publicznym i udostępnione na otwartych licencjach przyczyniają się do redukcji kosztów nie tylko w sposób bezpośredni, ale i poprzez zwrot kosztów inwestycji. W świetle przyjętej ostatnio Deklaracji Paryskiej, Sir John Daniel, były dyrektor generalny Organizacji Commonwealth of Learning oraz David Killion, amerykański ambasador przy UNESCO napisali, że OZE, dzięki łatwości dostępu i adaptacji, mogą być rozwiązaniem światowego kryzysu edukacyjnego i w ten sposób przyczynić się do zrównoważonego przyrostu ekonomicznego - jeśli tylko rządy krajów będą przygotowane do działania. Z perspektywy uczących się, OZE znacznie redukują koszt nabycia podręczników. Według organizacji Creative Commons podręczniki opublikowane na otwartych licencjach wygenerowały oszczędności rzędu 100 milionów dolarów. 14 Publikowane są też inne badania szacujące potencjalne oszczędności, jakie studentom przynosi dostęp do otwartych podręczników. 15 Raport OZE opublikowany przez OER Research Hub w najnowszym podsumowaniu donosi, że 88.4% uczących się przyznaje, że ich decyzja o korzystaniu z OZE była motywowana brakiem kosztów z tym związanych. 16 Jeśli chodzi o instytucje, na przykład Broward College Online 17, dzięki korzystaniu z otwartych podręczników oszczędza rocznie około dolarów. 3.4 Potencjał innowacyjności Według OER Evidence Report (OER Research Hub), 79.4% nauczycieli wykorzystuje OZE jako źródło nowych pomysłów i inspiracji. OZE umożliwiają stosowanie nowych rodzajów ewaluacji. G. Conole i U. Ehlers twierdzą, że organizacje, które stosują Otwarte Praktyki Edukacyjne coraz częściej wykorzystują też OZE. Do oceny materiałów stosuje się takie metody oceny jakości jak wzajemna walidacja, wzajemna refleksja oraz strategie wzajemnej oceny. 18 OZE, to również możliwość zwiększenia mobilności na terenie Europy. Społeczność zgormadzona wokół OZE przy UNESCO docenia ogromny potencjał jaki drzemie w 14 https://stateof.creativecommons.org/ 15 http: oraz 16 https://oerresearchhub.files.wordpress.com/2014/11/oerrh-evidence-report-2014.pdf 17 Broward College Online Case Study: 18 Page 7 of 17

8 OZE w językach lokalnych. Dotyczy on zachowania i rewitalizacji języków, edukacji i rozwoju prowadzącego do zmniejszenia ubóstwa. 19 Dirk Van Damme (OECD/CERI) twierdzi, że różne sposoby dzielenia się materiałami i wiedzą prowadzą do innowacyjności w edukacji. Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) mogą być postrzegane jako innowacja społeczna raczej niż technologiczna, która kryje w sobie potencjał zreformowania (nie zrewolucjonizowania) edukacji, pod warunkiem jednak, że zasoby te będą odnosiły się do tego co już wiemy o uczeniu się oraz odpowiadały na potrzeby nauczycieli. Jego zdaniem OZE to okno ukazujące jak w przyszłości społeczeństwa badacze i edukatorzy będą gromadzić i przetwarzać wiedzę: poprzez dzielenie się, kolaborację czy w ramach tzw. wspólnoty praktyk (ang. community of practice) 4. Jakie są główne wyzwania dla rządów w zakresie przyjmowania i promowania otwartych zasobów edukacyjnych w rzadziej używanych językach? 4.1.Brak odpowiednich strategii i regulacji, a także konieczność przekształcenia polityki w działanie Według raportów POERUP dotyczących strategii europejskich i międzynarodowych, które są istotne dla OZE "istnieje bardzo niewiele aktywnych strategii krajowych dotyczących otwartej edukacji a te, które powstały, nie poruszają tematu OZE". Wyniki badań pokazują, że "nauczyciele akademiccy doceniają ideę OZE i są gotowi podjąć to wyzwanie 20, ale potrzebują wsparcia na poziomie krajowym/instytucjonalnym. Nie tylko rządy, ale także instytucje oraz osoby prywatne muszą zaangażować się w to, aby strategie stały się konkretnymi działaniami. Poziom oddolnych inicjatyw należy wspierać poprzez odpowiednie inicjatywy na szczeblu krajowym i odwrotnie: żadne strategie nie dadzą efektów, jeśli pozostaną tylko deklaracjami. Odpowiednim tego przykładem jest Wikiwijs, - platforma OER dla nauczycieli uruchomiona przez holenderskie Ministerstwo Edukacji, aby poprawić dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych. 21 Skrzyżowanie odgórnych inicjatyw z działaniami oddolnymi winno owocować skuteczną reformą edukacji To właśnie strategie narodowe są niezwykle potrzebne jako katalizatory dla inicjatywy oddolnych. "Mimo istnienia wielu inicjatyw odgórnych promujących OZE (zwłaszcza w odniesieniu do otwartych podręczników), to przykłady strategii oddolnych należą do rzadkości Oates,L. (2009). Coming up short in the OER movement: African Language OERs OER Research Hub, OER Evidence Report Page 8 of 17

9 Choć postęp w kierunku otwartości oraz promowania OZE jest znaczący, osiągnięcie sukcesu jest częściowo utrudnione z powodu niechęci do samej idei otwartości. To właśnie strategie mogą pomóc zmienić negatywny klimat wokół OZE oraz zaproponować kierunki dialogu i partnerstwa na szczeblu krajowym i międzynarodowym Brak wiedzy na temat istnienia, wykorzystania oraz wpływu dobrej jakości OZE "Francuskie dziedzictwo pedagogiczne jest bogate w otwarte zasoby, ale ani nauczyciele, ani uczniowie nie wiedzą o ich istnieniu ani nie wiedzą, jak je ponownie wykorzystać (Touse, 2014). 23 Wiedza na temat tego jak i gdzie znaleźć odpowiednie zasoby edukacyjne jest jednym z największych wyzwań dla właściwego wykorzystania OZE, przy czym znajomość dobrych repozytoriów OZE jest znikoma. 24 Istnieje bardzo niewiele systemów mapowania OZE, wśród nich POERUP, OER Research Hub 25 oraz projekt LangOER. Czynione są starania, aby zmierzyć ich wpływ, tak jak dzieje się to w przypadku projektu ROER4D. Uzyskanie informacji zwrotnej od użytkowników otwartych zasobów jest utrudnione, bowiem większość OZE jest dostępna w sposób otwarty, bez potrzeby ich rejestrowania. Dlatego większość inicjatyw związanych z tworzeniem map repozytoriów zależy od tego czy użytkownicy OZE przekazują informacje na ich temat. Według E. Allen i J. Seaman (2014) 26 : amerykańscy nauczyciele akademiccy oceniają, że jakość OZE jest mniej więcej taka sama jak tradycyjnych zasobów edukacyjnych" "Największą barierą dla wykorzystywania OZE pozostaje postrzeganie czasu i wysiłku potrzebnego do znalezienia zasobów oraz przeprowadzenia ich ewaluacji." Można by przypuszczać, że małe rynki OZE (takie jak OZE w rzadziej używanych językach) nie będą mogły zaistnieć w taki sam sposób jak te zdominowane przez język angielski. Jednakże rynki kataloński i walijski pokazują coś zupełnie przeciwnego: OZE mogą prosperować, a także rozwijać się pomimo tego, ze ich zasięg jest stosunkowo niewielki OER Research Hub Page 9 of 17

10 4.3. Językowe i kulturowe przeszkody na drodze do korzystania z OZE Różnorodność językowa jest często traktowana jako bariera, a nie jako walor. Świadczy o tym chociażby to, że nauczyciele mogą nie wiedzieć, jak sobie radzić z nią w klasie. Oprócz tego powszechny jest brak świadomości co do tego, że wielojęzyczność wzbogaca edukację. Dotarcie do społeczności wielojęzycznych na terenie całej Europy oraz tych, które posługują się rzadziej używanymi językami będzie możliwe, jeśli dostępne zasoby będą pozwalały na ich dostosowanie do danego kontekstu. Muszą być na tyle adaptowalne, aby mogły zostać wykorzystane w kontekście kulturowym i językowym innym niż ten, w którym powstały, co dobrze oddaje angielski termin travel well. Tłumaczenie OZE na inne języki jest jedną z opcji, ale opieranie się tylko na tłumaczeniu materiału dydaktycznego podważa budowanie potencjału wiedzy w ramach własnego kontekstu kulturowego. Jeśli OZE nie będą oferowane w rzadziej używanych językach, to uczniowie i nauczyciele zaczną ich poszukiwać w językach dominujących, co z kolei osłabi zasoby edukacyjne w językach narodowych Brak dobrych modeli Fragmentacja, obawa przed słabą jakością, brak zachęt czy słaby rynek to problemy, które można rozwiązać i przezwyciężyć, jeśli zastosuje się ekologiczne podejście do OZE. Norwegia opracowała taki model dla kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym (patrz: Przykład 3). Model ten opiera się na przekonaniu, że edukacja jest dobrem wspólnym, a opracowanie zasobów edukacyjnych powinno się odbywać ze środków publicznych. Pozwala to na uwolnienie materiału na licencji Creative Commons, a tym samym umożliwienie jego ponownego wykorzystania, remiksowania, adaptowania i redystrybucji. Zdefiniowany ekosystem OZE ma być pomocny w sprawnym ich włączeniu w główny nurt edukacyjny Kultura oparta na otwartym dzieleniu się nadal nie jest w pełni rozumiana, akceptowana ani zakorzeniona w systemie edukacji. Kultura i zwyczaje pochodzące z tradycyjnego sektora wydawniczego oraz świata opartego na słowie drukowanym są przenoszone do świata cyfrowego, podczas gdy wymagane jest ich przekierowanie. OZE nadal są postrzegane przez branżę wydawniczą jako zagrożenie dla tradycyjnego obiegu podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Page 10 of 17

11 5. Zalecenia dotyczące polityki rozwoju Dokumenty dotyczące strategii, które zostały opublikowane przez kluczowe organizacje mogą stanowić źródło inspiracji dla strategii narodowych ukierunkowanych na OZE. Organizacje te to Grupa EU High Level Group 27, Rejestr Open Policy 28 (przykłady strategii zatwierdzonych na poziomie krajowym oraz na poziomie instytucji państwowych) oraz Open Policy Network 29 (zapewnia wsparcie dla twórców strategii oraz dla Rozwoju Strategii jak również stanowi przegląd narzędzi opracowanych przez OER Africa). Na forum dotyczącym strategii zorganizowanym wspólnie przez ICDE i UNESCO 30 zasugerowano zastosowanie kilku zasad umożliwiających holistyczne podejście do otwarcia edukacji, OZE oraz otwartego dostępu. Raporty krajowe UNESCO IITE 31 takie jak sprawozdanie dla Francji opublikowane w październiku 2014 zapewniają przegląd dostępnych zasobisk i inicjatyw, a także przedstawiają perspektywy oraz rekomendacje dla dalszego rozwoju. Wniosek, który nasuwa się autorom niniejszego dokumentu jest następujący: w celu stworzenia korzystnych warunków wykorzystania OZE w rzadziej używanych językach, organizacje rządowe powinny: formułować własne strategie wsparcia OZE w rzadziej używanych językach; współpracować z sektorem prywatnym, publicznym, rynkowym oraz edukacyjnym w celu zapewnienia i monitorowania jakości OZE; inicjować i nadzorować powstawanie otwartych systemów i standardów, tak by umożliwić pełną kompatybilność repozytoriów OZE z funkcjonującymi już systemami (zapewniać i akceptować treści nauczania oraz te aplikacje oraz serwisy, które są z nimi kompatybilne) Rządy powinny przyjąć strategie narodowe mające na celu wspieranie Otwartych Zasobów Edukacyjnych w rzadziej używanych językach. Aby umożliwić pełne wykorzystanie OZE oraz ułatwić użytkownikom uczenie się w kontekście językowym własnego kraju, rządy powinny rozwinąć holistyczną i konsekwentną politykę zmierzającą w kierunku rozwoju i wykorzystania OZE we własnych językach. Strategie polityczne winny dotykać kluczowych kwestii, takich jak finansowanie, budowanie potencjału, dzielenie się oraz kwestie regulacyjne. Strategie 27 EU High Level Group calls for targeted funding to boost use of new technologies in higher education. 28 Open policy registry: https://wiki.creativecommons.org/oer_policy_registry 29 Open policy Network: https://openpolicynetwork.org Touzé S. (2014). Open educational Resources in France: Overview, perspectives and Recommendations. UNESCO IIETE: Moscow. Page 11 of 17

12 krajowe oraz instytucjonalne powinny również zawierać mechanizmy dotyczące zachęt, monitorowania zasobów oraz ich oceny. Pomimo tego, że nasze rekomendacje dotyczą głównie decyzji w sprawie strategii krajowych, decyzje dotyczące strategii na poziomach regionalnym, lokalnym oraz instytucjonalnym są równie kluczowe w kwestii korzystania z OZE. Decyzje dotyczące strategii popieranie otwartego licencjonowania OZE w rzadziej używanych językach są najważniejszym czynnikiem gwarantującym wykorzystanie tych zasobów i zmaksymalizowanie korzyści z nich płynących. Przykład 1. Przykład Otwartych Podręczników: Inicjatywy z zachodniej Kanady W kwietniu 2014 roku, trzy prowincje zachodniej Kanady podpisały dokument Memorandum of Understanding, na mocy którego zgodziły się na współpracę w zakresie dzielenia się, wykorzystywania i adaptowania OZE. Inicjatywa ta wykorzystuje wsparcie, jakiego udzieliło Ministerstwo Edukacji w Kolumbii Brytyjskiej państwowym uczelniom tej prowincji w celu stworzenia otwartych podręczników dla 40 najbardziej popularnych kursów akademickich dwóch pierwszych lat studiów. W maju 2014 r inicjatywa otrzymała fundusze na dalsze 20 otwartych podręczników do kształcenia umiejętności i do przedmiotów technicznych. Ministerstwo Edukacji w Albercie zobowiązało się także we współpracy z innymi prowincjami do przekazania 2 mln USD na wsparcie OZE." Rory McGreal, Przewodniczący OZE przy ICDE. Przykład 2. Holandia: Inicjatywa Wikiwijs Wikiwijs to odgórny program, który został uruchomiony przez Ministerstwo Edukacji w 2008 roku. Cała zawartość znajdująca się w repozytorium została udostępniona na licencji Creative Commons typu CC-BY lub CC-BY-SA. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości, Wikiwijs dysponuje mechanizmami wzajemnej oceny oraz wyznacznikami jakości zagwarantowanymi przez organizacje partnerskie. Celem Wikiwijs jest nie tylko rozwój i wykorzystanie OZE, ale również wspieranie nauczycieli w tworzeniu własnych w pełni profesjonalnych materiałów oraz kursów. Holenderscy nauczyciele otrzymują za pośrednictwem platformy Wikiwijs 650 tysięcy elementów, z których mogą zbudować własne lekcje oraz 35 tysięcy gotowych scenariuszy lekcyjnych. W lutym 2014 roku w czasie debaty dotyczącej strategii Creative Commons Naprawdę Otwarta Edukacja, odbywającej się w Parlamencie Europejskim, Robert Schuwer z Open Universiteit Nederland przekazał informację, że rząd holenderski właśnie ogłosił rozpoczęcie programu, którego celem jest coroczne przekazanie 1 miliona EUR na rozwój otwartej edukacji oraz edukacji online na poziomie szkolnictwa wyższego Page 12 of 17

13 5.2 Rządy i organizacje rządzące powinny współpracować z sektorem prywatnym, publicznym, rynkowym oraz edukacyjnym w celu zapewnienia i monitorowania jakości OZE Społeczność gromadząca się wokół OZE oraz strony potencjalnie nimi zainteresowane są rozrzucone i mają niewiele wspólnej przestrzeni dla współpracy, finansowania i rozwoju. Na poziomie krajowym, rządy i agencje krajowe winny zachęcać do współpracy, działając jako katalizator zwiększonej i innowacji w zakresie OZE. Współpraca taka powinna obejmować możliwość partnerstwa miedzy sektorami publicznym i prywatnym Należy przy tym wykorzystać istniejące już i dobrze działające platformy, jak na przykład norweski model NDLA. Modele służące do stymulowania i zachęcania do korzystania z OZE w rzadziej używanych językach powinny koncentrować się na następujących działaniach: włączenie wykładowców, nauczycieli oraz sektora wydawniczego; tworzenie i produkcja OZE; korzystanie z zamówień publicznych lub instytucjonalnych, w zależności od sytuacji; zapewnienie odpowiedniej jakości; przechowywanie; zapewnienie użytkownikom przyjaznego dostępu; rozpoznawanie nowych potrzeb w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych. Przykład 3: Norweska platforma National Digital Learning Arena (NDLA) jest przykładem eko-modelu OZE działającego na szczeblu krajowym. W 2006 Norweskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych zainwestowało kwotę 50 mln NOK w cyfrowe zasoby uczeniowe dla szkół ponadgimnazjalnych. Rady gminne stały się na drodze zmian legislacyjnych odpowiedzialnymi za zarówno drukowane, jak i cyfrowe zasoby edukacyjne, po czym rozpoczęły współpracę mającą na celu przygotowanie otwartych zasobisk. Wynikiem wspomnianej współpracy jest platforma NDLA, która angażuje w swoje działania rynek, nauczycieli oraz uczniów. Obecny budżet operacyjny NDLA wynosi 8 milionów Euro. NDLA jest organizacją wirtualną, a dzięki łączeniu środków administracyjnych, koszty utrzymania platformy są na poziomie minimalnym. Page 13 of 17

14 Platforma NDLA jest partnerstwem publicznym, a jej współwłaścicielami jest 18 (z 19) rad gminnych w Norwegii. Celem tego partnerstwa jest zapewnienie wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu wszystkich przedmiotów obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych. Rys. 2: Przykład NDLA pokazuje, że państwo może sprawować pieczę zarówno nad systemem szkolnictwa danego kraju jak i zasobami edukacyjnymi i gwarantować w ten sposób stabilność rynku zarówno dla zasobów tradycyjnych, jak i tych opublikowanych jako otwarte. Page 14 of 17

15 5.3. Rządy powinny inicjować i nadzorować powstawanie otwartych systemów i standardów tak by umożliwić pełną kompatybilność repozytoriów OZE z funkcjonującymi już systemami (np. przez zapewnianie i akceptację kompatybilnych aplikacji, usług oraz treści nauczania). Aby w pełni wykorzystać potencjał OZE, zarówno systemy jak i repozytoria powinny być otwarte w różnych językach, kulturach i krajach. Łatwy dostęp do wysokiej jakości OZE we wszystkich instytucjach, językach i krajach ma znaczący wpływ na uczniów, nauczycieli akademickich i, ogólnie rzecz biorąc na cały system edukacyjny. Ponadto ułatwia on adaptację OZE do danej kultury. Łatwy dostęp jest pochodną kilku, współgrających ze sobą czynników. Są to tłumaczenie, semantyka, metadane, interoperacyjność platform oraz łatwość dostępu do zasobów. Dostępność i bogactwo OZE w językach dominujących, takich jak język angielski, nie powinno być traktowane jako zagrożenie dla zasobów w językach lokalnych, ale jako szansa dla ich rozwoju dzięki temu, że zasoby w językach dominujących mogą być adaptowane do kultur i języków lokalnych. Potrzebne są natomiast krajowe i międzynarodowe standardy oraz ramy klasyfikacji, aby repozytoria mogły być łatwo rozpoznawane oraz dostępne we wszystkich instytucjach, krajach i językach. Sposobem na odblokowanie zasobów powinno być wykorzystanie standaryzowanych narzędzi do importowania i eksportowania OZE. Jak pokazano w sekcji 4.1, głównymi przeszkodami w korzystaniu z OZE na szerszą skalę są trudności w ich wyszukiwaniu oraz ocenianiu. Naszym zdaniem zaoferowanie łatwego i przyjaznego dla użytkownika dostępu do wysokiej jakości OZE może być jest czynnikiem, który znacząco wpłynie na edukację. Jest to strategia długoterminowa, która musi zostać dostatecznie wcześnie rozważona przez takie organizacje międzyrządowe jak UNESCO czy Unię Europejską. Page 15 of 17

16 Bibliografia Bradley, L. & Vigmo, S. (2014). Open Educational Resources (OER) in less used languages: a state of the art report. LangOER consortium de los Arcos, B., Farrow, R., Perryman, L.-A., Pitt, R. & Weller, M. (2014). OER Evidence Report OER Research Hub. European Commission. Press release: EU High Level Group calls for targeted funding to boost use of new technologies in higher education, Brussels 22 October _en.htm Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., Freeman, A., Kampylis, P., Vuorikari, R., Punie, Y. (2014). Horizon Report Europe Schools Edition. Office of the European Union and The New Media Consortium https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/horizonreport-europe-2014-schools-edition POERUP project (2014). Sero Consulting, Deliverable D4.1, Overview of European and international policies relevant for the uptake of OER. _relevant_for_the_uptake_of_oer_v1.0.pdf Van Damme, D. (2014). Open educational resources: sharing content and knowledge differently as a driver of innovation in education Opening keynote at the OER Konferenz 2014 https://wikimedia.de/wiki/oerde14/programm/keynote Źródła dodatkowe Camilleri A., Ehlers U., Pawlowski J. (2014). State of the Art Review of Quality Issues related to Open Educational Resources (OER). JRC Scientific and Policy Reports. Daniel, J., Killion, D. (2012). Are open educational resources the key to global economic growth? The Guardian Professional, July 4. European Commission (2013). The Opening up Education Initiative Kornai, A. (2013). Digital Language Death Page 16 of 17

17 Kozma, B. R. (2008). Comparative Analysis of Policies for ICT in Education. In Joke Voogt, Gerald Knezek (Eds.) International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education, volume 20, pp Springer POERUP Project (2014). Country reports. Schwach, V. & Mæsel, E. (2013). Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Rapport 29/2013.http://www.nifu.no/files/2013/11/NIFUrapport pdf Śliwowski, K. & Grodecka, K. (2013). Open Educational Resources in Poland: Challenges and Opportunities. UNESCO: Moscow. UNESCO (2014). Education For All Global Monitoring Report 2013/ Wiley, D., Green C. & Soares, L. (2012). Dramatically bringing down the cost of education with OER: How open education resources unlock the door to free learning. Centre for American Progress and EDUCAUSE https://www.americanprogress.org/issues/labor/news/2012/02/07/11167/dramaticallybringing-down-the-cost-of-education-with-oer/ Zourou, K. (2014). Why do OER matter for less-used languages? Blog post, July 11 Przydatne linki UNESCO has a policymakers toolkit for ICT in education: Language Policy in Estonia: British Columbia Campus OpenED: Example of national policy decision: India: Wales Open Education Declaration of Intent, Key Commitments: What is Open Education: Mission of the Open University: OEC consortium: UNISA OER Policy: OER at the UK Open University: Page 17 of 17

Jakość i otwartość: # otwarte e-podręczniki akademickie AGH

Jakość i otwartość: # otwarte e-podręczniki akademickie AGH Jakość i otwartość: # otwarte e-podręczniki akademickie AGH Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH# Tydzień Otwartej Nauki 2014 20-26 października 2014, Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wyzwania edukacji

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zasoby Edukacyjne

Otwarte Zasoby Edukacyjne Otwarte Zasoby Edukacyjne a projekty Wikimedia Agnieszka Kwiecień WCSS WMPL Dostęp do wiedzy - filozofia Jedynie nauka tworzy uniwersalną platformę komunikacyjną umożliwiającą racjonalną debatę ponad podziałami

Bardziej szczegółowo

Wirtualna przestrzeń edukacyjna i jej zasoby

Wirtualna przestrzeń edukacyjna i jej zasoby Wirtualna przestrzeń edukacyjna i jej zasoby mgr Jagoda Rycharska Sekretarz Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego eprint, IINiB UMK I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Człowiek Nauka.

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Otwarte zasoby edukacyjne (OER/OZE) w rzadziej używanych językach: Aktualny raport

Otwarte zasoby edukacyjne (OER/OZE) w rzadziej używanych językach: Aktualny raport Wspomaganie nauczania i uczenia się rzadziej używanych języków Unii przy wykorzystaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) oraz Otwartych Praktyk Edukacyjnych (OPE) Otwarte zasoby edukacyjne (OER/OZE)

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem EURYDICE Nowości Wydawnicze Sieci Eurydice Nr 21 lipiec 2011 Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno- -komunikacyjnych w szkołach w Europie Wydanie 2011 Technologie

Bardziej szczegółowo

Kamil Śliwowski, otwartezasoby.pl

Kamil Śliwowski, otwartezasoby.pl Kamil Śliwowski, otwartezasoby.pl Ikony w prawym dolnym rogu oznaczają, że tę prezentację możesz: Kamil Śliwowski, otwartezasoby.pl Copyright? Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze

Bardziej szczegółowo

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej Wczesne Wspomaganie Rozwoju w krajach Unii Europejskiej Krajowy Koordynator Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami. Małgorzata Dońska-Olszko www.european-agency.org Opracowano

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni?

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Gliwice, 30.11.2012 Jakub Brdulak Ekspert Boloński U-Map i U-Multirank Jakub Brdulak 1

Bardziej szczegółowo

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji materiały, które są publicznie dostępne w internecie, opublikowane wraz z prawem

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w oświacie krajów Unii Europejskiej

Dobre praktyki w oświacie krajów Unii Europejskiej Dobre praktyki w oświacie krajów Unii Europejskiej dr Dariusz Danilewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa, 2014 Liczba uczniów na 1 komputer [2011-2012] 1 Dostępność łączy szerokopasmowych w

Bardziej szczegółowo

Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego. Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r.

Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego. Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r. Kompetencje językowe w programie Erasmus+ na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego Beata Skibińska Warszawa, 22 września 2014 r. Plan prezentacji Program Erasmus+ w pigułce Biegłość językowa cel czy

Bardziej szczegółowo

ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Rok akademicki 2002/2003 jest drugim rokiem reformy nauczania języków obcych na lektoratach na Uniwersytecie Warszawskim.

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Otwarte zasoby edukacyjne: idea i praktyka

Otwarte zasoby edukacyjne: idea i praktyka Otwarte zasoby edukacyjne: idea i praktyka Ewa Chuchro Instytut Informacji i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski X Forum Informacji Naukowej i Technicznej Bezpieczna, innowacyjna i dostępna

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE)

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Erasmus Mundus Action 3: Promotion of higher education Małgorzata CHROMY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Tomasz KOLLAT Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

NAMA Numeracy for Advanced MAnufacturing Projekt nr 2014-1-PL01-KA202-003409 Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego

NAMA Numeracy for Advanced MAnufacturing Projekt nr 2014-1-PL01-KA202-003409 Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego NAMA Numeracy for Advanced MAnufacturing Projekt nr 2014-1-PL01-KA202-003409 Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego Prezentacja dobrych praktyk w zakresie stosowania założeń ECVET,

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka akademicka -! pytania (nie)dyskretne

Dydaktyka akademicka -! pytania (nie)dyskretne Dydaktyka akademicka -! pytania (nie)dyskretne Jan Kusiak Centrum e-learningu AGH Zamiast wstępu Jaka jest współczesna dydaktyka akademicka? Co to jest nowoczesna dydaktyka? nowoczesna dydaktyka nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 Strona startowa:

Moduł 4 Strona startowa: Moduł 4 Strona startowa: Witaj w Module 4! Moduł ten dotyczy współdziałania nauczycieli. Do tej pory dowiedzieliśmy się, jak projektować i oceniać uczenie się oparte na współdziałaniu. Lecz opowiadanie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Małgorzata Gramala Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki Spotkanie informacyjne na temat akcji

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

DOZWOLONY UŻYTEK EDUKACYJNY

DOZWOLONY UŻYTEK EDUKACYJNY DOZWOLONY UŻYTEK EDUKACYJNY Nauczający, aby dobrze wykonywać swoją pracę, muszą koncentrować się na nauczaniu, a nie na rozwiązywaniu wątpliwości prawnych. Dlatego tak ważne jest, aby przepisy o dozwolonym

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską TWORZENIE DOMU SĄSIEDZKIEGO

Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską TWORZENIE DOMU SĄSIEDZKIEGO Wydział Polityki Społecznej Model Domu Sąsiedzkiego wypracowany przez grupę partnerską TWORZENIE DOMU SĄSIEDZKIEGO Magdalena Skiba Referat Integracji Społ. i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi magdalena.skiba@gdansk.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia

Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia Karolina Grodecka, Jan Kusiak Centrum e-learningu AGH$ Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, 27-28 czerwca 2013, Kraków Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

OfertaprojektuAgeingWell. of ICT for Ageing Well. Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

OfertaprojektuAgeingWell. of ICT for Ageing Well. Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie OfertaprojektuAgeingWell Network for the Market uptake of ICT for Ageing Well Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Podstawowe informacje dot. projektu AgeingWell Nazwa: AgeingWell-NetworkfortheMarketuptakeofICTforAgeingWell

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy.

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy. 12. Regionalna Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Białymstoku 12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie 18-22 listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (2008-2010). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko partnerów projektu i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców. Skuteczniej razem Nowa ustawa wspierająca zaangażowanie rodziców w edukację dzieci

Poradnik dla rodziców. Skuteczniej razem Nowa ustawa wspierająca zaangażowanie rodziców w edukację dzieci ii Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem Nowa ustawa wspierająca zaangażowanie rodziców w edukację dzieci Rodzice, opiekunowie i inni członkowie rodziny mają zdecydowanie największy wpływ na życie dzieci.

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Źródło: pixabay.com II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 26 marca 2015 Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci Laboratorium - eksperymenty - narzędzia i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals

Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości NORDA 23.05.2013 Jak znaleźć pracę w Niemczech i na Litwie?

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass

Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 5 grudnia 2012 r. Katarzyna Lasota Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY?

JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY? JAKA JEST I JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ POLSKIEJ POMOCY? Najnowszy raport OECD z przeglądu polskiej współpracy rozwojowej (2017), s. 19: Wielkość Oficjalnej Pomocy Rozwojowej [Polski] jako odsetek dochodu

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2016 15 lutego 2016 r., Warszawa PLAN SPOTKANIA 1. Ogólna charakterystyka Partnerstw strategicznych 2. Prezentacja projektu Freely accesible

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Konferencja podsumowująca badania pt. Polityka publiczna wobec osób

Bardziej szczegółowo

E-learning Maciej Krupiński

E-learning Maciej Krupiński E-learning Maciej Krupiński 2 Definicja Wszelkie działania wspierające proces szkolenia, oparte o wykorzystanie technologii teleinformatycznych W skład e-learningu wchodzą: -nauczanie (teaching) - uczenie

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 Polska: 30 % dorosłych to analfabeci cyfrowi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Korzystanie z internetu według wieku korzystanie z internetu w

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 3 Lipiec 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci trzecie wydanie biuletynu LearnIT. Chcemy powiedzieć Ci więcej o LMS wybranym do projektu Claroline

Bardziej szczegółowo

W sieci po angielsku

W sieci po angielsku W sieci po angielsku Aż 48% użytkowników Internetu w UE używa języka angielskiego do czytania lub przeglądania treści w Internecie. 29% stwierdziło, że do komunikacji w Internecie wykorzystuje język inny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Struktura prezentacji Czym jest wiedza? Zarządzanie wiedzą wybrane definicje Dlaczego warto zarządzać wiedzą? Zarządzanie wiedzą w

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Jak ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego grupom defaworyzowanym? Przykład międzynarodowego projektu edukacyjnego LiTE-Lost in Transition Europe

Jak ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego grupom defaworyzowanym? Przykład międzynarodowego projektu edukacyjnego LiTE-Lost in Transition Europe Jak ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego grupom defaworyzowanym? Przykład międzynarodowego projektu edukacyjnego LiTE-Lost in Transition Europe Marcin Gońda Instytut Socjologii UŁ Biuro Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki. Koalicja powstaje z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Portal e-learningowy zaprojektowany dla Studentów i Nauczycieli

Portal e-learningowy zaprojektowany dla Studentów i Nauczycieli Portal e-learningowy zaprojektowany dla Studentów i Nauczycieli Campus universities 2013 Międzynarodowe uznanie dla TELL ME MORE Dopasowanie do wymagań Common European Framework Popierany przez Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+ Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+ Erasmus+: zmienia życie, otwiera umysły Celami programu Erasmus+ są zwiększenie umiejętności i szans na zatrudnienie,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA GLOBALNA DZIAŁANIA PROJEKTU w 2014 roku

EDUKACJA GLOBALNA DZIAŁANIA PROJEKTU w 2014 roku EDUKACJA GLOBALNA 2014 Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat From global education to responsibility for our World. DZIAŁANIA PROJEKTU w 2014 roku Organizator: Wydział Rozwoju Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA REZULTATÓW

PREZENTACJA REZULTATÓW KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO Warszawa, 28 marca 2012 r. PREZENTACJA REZULTATÓW Tematy prezentacji Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Współpraca

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 13 grudnia 2011 r r. Sygnatury

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 13 grudnia 2011 r r. Sygnatury STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

System komunikacji naukowej w Polsce

System komunikacji naukowej w Polsce System komunikacji naukowej w Polsce Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski marekn@icm.edu.pl Otwarte zasoby wiedzy, Kraków, 15.06.2011 1 Zakres Całokształt komunikacji naukowej i akademickiej Dostępnośd

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

MOOC MASSIVE OPEN ONLINE COURSE CZYLI PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI CYFROWEJ BEZ POLSKI? Grafika - źródło: Coursera.org

MOOC MASSIVE OPEN ONLINE COURSE CZYLI PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI CYFROWEJ BEZ POLSKI? Grafika - źródło: Coursera.org MOOC MASSIVE OPEN ONLINE COURSE CZYLI PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI CYFROWEJ BEZ POLSKI? Grafika - źródło: Coursera.org MOOC W PIGUŁCE Czym jest MOOC? Masowy Otwarty Kurs Online udostępniany na jednej z istniejących

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo