Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP"

Transkrypt

1 Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment of a Foundation for the Integration of Disabled People into HEIs of Azerbaijan ( TEMPUS AZ-TEMPUS-JPGR) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną

2 Plan wystąpienia 1) Koncepcja projektu (partnerzy, cel i planowane rezultaty) 2) Jak doszło do powstania projektu? 3) O czym nie można zapomnieć? 4) Największe wyzwania 5) Dlaczego warto? 2

3 Informacje podstawowe Tytuł: The Establishment of a Foundation for the Integration of Disabled People into HEIs of Azerbaijan Nr projektu: TEMPUS AZ-TEMPUS-JPGR Program: Tempus IV Okres realizacji: Cel: Opracowanie na podstawie istniejących rozwiązań i praktyk w UE mechanizmów wsparcia na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w uczelniach wyższych w Azerbejdżanie 3

4 Partnerzy Azerbejdżan: 1. Khazar University (koordynator) 2. Azerbaijan State University Economics 3. Sumgayit State University 4. Ganja State University 5. Lankaran State University 6. Nakhchivan State University 7. Union of Disabled People Organization 8. Ministry of Education 9. Ministry of Social Protection of People Unia Europejska: 10. Uniwersytet Łódzki (Polska) 11. Human European Consultancy (Holandia) 12. Karl Franzens Universität Graz (Austria) 13. University of Macedonia (Grecja) 4

5 Uniwersytet Łódzki w ESFIDIP Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych Biuro Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk o Wychowaniu Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych 5

6 Założone rezultaty projektu Raport z badań porównawczych nt. sytuacji osób niepełnosprawnych na uczelniach w UE i w Azerbejdżanie Szkolenia dla pracowników uczelni z Azerbejdżanu w uczelniach wue nt. pracy z osobami niepełnosprawnymi Zestaw wytycznych i rekomendacji w zakresie włączania osób niepełnosprawnych w szkolnictwo wyższe Azerbejdżanu Ośrodki/punkty konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych w uczelniach partnerskich z Azerbejdżanu Podniesienie świadomości społecznej nt. potrzeb niepełnosprawności studentów w Azerbejdżanie 6

7 Badanie potrzeb studentów niepełnosprawnych w Azerbejdżanie Ogólne wnioski z badań: 1) ograniczona dostępność uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych 2) nieprzygotowanie do integracji studentów niepełnosprawnych w zakresie: - braku kwalifikacji pedagogicznych kadry akademickiej - niechęci/obaw rodziców - braku odpowiedniej infrastruktury i materiałów dydaktycznych - egzaminów wstępnych - barier psychologicznych osób niepełnosprawnych 3) deklarowana otwartość innych studentów na niepełnosprawność 4) najważniejsze podniesienie świadomości społecznej o istnieniu i potrzebach osób niepełnosprawnych (rodzice, studenci, pracownicy) 7

8 Szkolenia dla pracowników uczelni w Azerbejdżanie Wizyty kadry akademickiej i przedstawicieli ministerstw Azerbejdżanu w centrach osób niepełnosprawnych na uczelniach w Austrii, Grecji i Polsce (wrzesień 2014): 1) wymiana doświadczeń nt. kształcenia osób niepełnosprawnych 2) spotkania z niepełnosprawnymi studentami i kadrą akademicką 3) przekazywanie rozwiązań dydaktycznych (egzaminy wstępne, prowadzenie zajęć) i infrastrukturalnych (dostosowanie budynków, centra wsparcia) stosowanych w UE 4) opracowanie wytycznych dla uczelni w Azerbejdżanie 8

9 Szkolenia dla pracowników uczelni w Azerbejdżanie Wizyta przedstawicieli 8 partnerów azerskich w Łodzi (Biuro Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień, Uniwersytet Łódzki),

10 Jak doszło do realizacji projektu? propozycja włączenia się w aplikowanie wcześniejsze kontakty (Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ) z koordynatorem (Khazar University) wewnętrzna analiza potrzeb i zasobów (Pracownia Pedagogiki Specjalnej i Biuro Osób Niepełnosprawnych UŁ) analiza kompetencji i doświadczenia partnerstwa koncepcja projektu i przygotowanie wniosku po stronie koordynatora (duże doświadczenie w programie Tempus) złożenie wniosku przyznanie finansowania 10

11 O czym pamiętać (przygotowanie wniosku)? informacje o instytucji (szczegółowy opis struktury i kadry, roli w projekcie i wcześniejszych doświadczeń w projektach Tempus) dokumenty formalne (pełnomocnictwo/mandate) ustalenie roli i zakresu zadań instytucji w partnerstwie (czy kompetencje pracowników i zasoby instytucji odpowiadają wymogom projektu?) zaopiniowanie części merytorycznej (dzielenie się wiedzą i doświadczeniem) ustalenie budżetu (czy wysokość poszczególnych kategorii budżetu odpowiadają przewidywanemu nakładowi pracy?) 11

12 O czym pamiętać (realizacja projektu)? spis działań i zadań oraz ich dokładna charakterystyka, analiza zasobów, rzetelne i terminowe raportowanie postępu prac, prawidłowa komunikacja (plan systemu przekazywania informacji, plany systemu monitoringu i kontroli realizacji, poszczególnych wyodrębnionych działań, osiągnięcia zakładanych celów projektu itp.), monitoring i kontrola kosztów w projekcie, szybkie reagowanie na pojawiające się problemy (procedury rozwiązywania problemów), doświadczenie w realizacji projektów (zarówno pracowników, jak i kierownika). 12

13 Największe wyzwania Oprócz wiedzy fachowej członkom zespołu potrzebna jest również kompetencja międzykulturowa, tzn. umiejętność efektywnego funkcjonowania w środowisku wielokulturowym. różnice kulturowe (UE vs. AZ): - utrudnienia w komunikacji spowodowanych różnym stopniem zaawansowania znajomości języka, którym posługują się członkowie zespołu, - różnice w stylu komunikacji, - koordynator głosem wszystkich partnerów AZ (dwa obozy UE vs. AZ), - uwarunkowane kulturowo różnice w interpretacji istotnych kwestii związanych z pracą w zespole, jak podział odpowiedzialności, terminowość czy składanie raportów. zwiększone wymogi administracyjne i organizacyjne (wizy, organizacja spotkań itd.) 13

14 Wnioski: dlaczego warto? projekty Tempus/Capacity Building - głównymi beneficjentami kraje partnerskie, ale warto się w nie angażować: prestiż - promocja uczelni w kraju i za granicą transfer wiedzy i doświadczeń wewnątrz i spoza UE źródło innych projektów (projekty edukacyjne i mobilnościowe) poznanie innych kultur 14

15 Dziękujemy! Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki 15

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia Na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

System Zarządzania Jakością Kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu System Zarządzania Jakością Kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI, A WEWNĘTRZNE SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Warszawa, 16 marca 2010 r. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet jutra. pod redakcją Sylwii Mrozowskiej i Grażyny Penkowskiej

Uniwersytet jutra. pod redakcją Sylwii Mrozowskiej i Grażyny Penkowskiej Uniwersytet jutra pod redakcją Sylwii Mrozowskiej i Grażyny Penkowskiej Uniwersytet jutra pod redakcją Sylwii Mrozowskiej i Grażyny Penkowskiej Copyright by Authors Kraków 2015 ISBN 978-83-65148-20-9

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie INFORMACJA O PROJEKCIE Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania. do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewniania. do nowych regulacji prawnych Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Politechnika Łódzka 24 kwietnia i 2012 r. Maria Ziółek i Dorota Piotrowska Ekspertki Bolońskie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju RZECZNIK PRAW ABSOLWENTA Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju Warszawa, kwiecień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Biura karier w dokumentach strategicznych...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI MID-TERM PROJEKTU WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY II

RAPORT Z EWALUACJI MID-TERM PROJEKTU WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY II RAPORT Z EWALUACJI MID-TERM PROJEKTU WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj 2010 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010

Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010 Izabela Pieklus, Grzegorz Pytel, Tadeusz Reimus Zespół współpracujący: Mirosława Gąsiorowska, Kamil Szymański Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010 Warszawa, listopad 2008 Digital

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo