Strategiczne gry planszowe i symulacje biznesowe mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb organizacji i jej specyfiki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategiczne gry planszowe i symulacje biznesowe mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb organizacji i jej specyfiki."

Transkrypt

1 SYMULUJEMY WASZ ŚWIAT! STRATEGICZNE GRY PLANSZOWE I SYMULACJE BIZNESOWE Strategiczne gry planszowe i symulacje biznesowe mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb organizacji i jej specyfiki. Prowadzone są jako samodzielne szkolenie lub połączone z tradycyjnymi metodami i ułoŝone w cykl szkoleń oraz warsztatów rozwijających szerokie spektrum kompetencji pracowników wszystkich szczebli organizacji. 1

2 CZYM SĄ GRY I SYMULACJE? Strategiczne gry planszowe i symulacje biznesu bazują na rzeczywistych przykładach organizacji oraz pozwalają uczestnikom na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Podstawowym celem gier i symulacji jest doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości biznesowej. Opracowywane przez BTI gry i symulacje są najskuteczniejszą metodą treningową. Wykorzystując interaktywną współpracę uczestników oraz moŝliwość eksperymentowania, przyswajanie nowej wiedzy jest efektywne, przyjemne i skuteczne. Graficzne przedstawienie elementów struktury firmy oraz zasad jej funkcjonowania powoduje, Ŝe efektywność treningu jest znacznie wyŝsza niŝ podczas tradycyjnej metody nauczania. Gry i symulacje umoŝliwiają opanowanie fachowej wiedzy z róŝnych dziedzin, rozwijają indywidualne kompetencje, doskonalą umiejętności współpracy w zespole oraz zwiększają świadomość roli w procesie organizacyjnym. Uczestnicy biorą udział w symulacji, opartej na zarządzaniu konkretną firmą. Mają moŝliwość opracowania strategii działania firmy, poznania metod podwyŝszania rentowności własnego przedsiębiorstwa oraz przetestowania wypracowanych rozwiązań i sprawdzenia, jak to, co wykreują wpłynie na bieŝącą działalność firmy. Uczestnicy zdobywają wiedzę poprzez doświadczenie i sprawdzasz ją w praktyce. Gry i symulacje mogą być adaptowane do specyficznych uwarunkowań i potrzeb firmy. Gry i symulacje mogą być łączone z tradycyjną metodą warsztatową i treningową z róŝnych obszarów szkoleń i dla kaŝdego poziomu organizacji.

3 JAK MOśESZ WYKORZYSTAĆ GRY I SYMULACJE W ORGANIZACJI? Strategiczne gry planszowe i symulacje biznesowe moŝesz wykorzystać: jako samodzielny trening rozwijający określone kompetencje pracowników jako element integracyjny budowanie zespołów, współpraca, realizacja wspólnych celów jako formę rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych jako element metodologii assessment/development center jako element szkoleń z obszaru zarządzania strategicznego firmą jako element szkoleń z obszaru przywództwa jako element szkoleń z obszaru podejmowania strategicznych decyzji jako element szkoleń z zarządzania sprzedaŝą jako element szkoleń z obszaru zarządzania personelem jako element szkoleń z obszaru sprzedaŝy i negocjacji jako element ścieŝki rozwoju przyszłej kadry menedŝerskiej jako element szkoleń związanych z kształtowaniem poŝądanych postaw i wartości firmowych

4 DLACZEGO METODA GIER I SYMULACJI JEST NAJSKUTECZNIEJSZA? W konkurencyjnym środowisku, w którym pracujemy, umiejętne korzystanie z wiedzy jest najwaŝniejszym czynnikiem, który decyduje o naszej przewadze na rynku i wyróŝnia nas rynku. Nauka przez doświadczenie to metoda, w której proces uczenia się następuje poprzez aktywne zaangaŝowanie uczestników w stanowiące wyzwania projekty/zadania, które słuŝą jako metafora lub model prawdziwych sytuacji firmowobiznesowych. Uczestnicy szkolenia poprzez własne działania, symulując rzeczywisty świat organizacji, nabywają wiedzę i jednocześnie ją doświadczają, co pozwala im na osiągnięcie wysokiego poziomu jej przyswojenia. Strategiczne gry planszowe i stwarzają Ci taką moŝliwość. symulacje biznesowe

5 DLA KOGO W TWOJEJ ORGANIZACJI SĄ PRZEZNACZONE SZKOLENIA OPARTE O PLANSZOWE GRY I SYMULACJE? Dla wszystkich kaŝdy poziom struktury organizacyjnej!! Strategiczne gry planszowe i symulacje biznesowe mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb organizacji i jej specyfiki, a jednocześnie poziomu kompetencji uczestników szkolenia. W zaleŝności od ustalonych celów szkolenia i planowanego rozwoju kompetencji uczestników poziom zaawansowania oraz treści strategicznych gier planszowych i symulacji biznesowych jest dostosowany indywidualnie do grupy odbiorców. Dla Top Managementu Dla MenedŜerów wyŝszego i średniego szczebla Dla MenedŜerów liniowych Dla specjalistów i pracowników liniowych Dla Top Talentów Właścicieli i managerów z sektora MŚP Studentów, absolwentów i praktykantów

6 CO ZYSKUJE FIRMA DZIĘKI SZKOLENIOM OPARTYM O PLANSZOWE GRY I SYMULACJE BIZNESU? Interaktywne szkolenie oparte o prostą zasadę: planujesz - działasz - analizujesz usprawniasz. Tak aby w rzeczywistym środowisku opierać się na skutecznych, bo wcześniej sprawdzonych metodach poprawy swoich działań oraz wdraŝania nowych metod, które wpływają na efektywność i rentowność firmy. Dzięki planszowym grom i symulacjom biznesowym uczestnicy biorą udział w inscenizowanej rzeczywistości swojej firmy lub organizacji, rozwijają kreatywne myślenie i mogą wypróbować wiele róŝnych rozwiązań - zarówno tych dobrych, jak i złych. Dlaczego? - PoniewaŜ nie ponoszą realnych konsekwencji ewentualnych błędów - w końcu i na szczęście to tylko symulacja! Ale właśnie dzięki temu mogą próbować, sprawdzać i przekładać to, co wypracowali na konkretne wyniki firmy. I znów sprawdzają, jakie są efekty podjętych przez nich decyzji i co naleŝy poprawić. Co dzięki temu zyskują uczestnicy i firma? Skuteczne rozwiązania do zastosowania w praktyce - tak, aby maksymalnie ograniczyć popełniane błędy podczas podejmowania rzeczywistych działań i decyzji biznesowych. Wszystko po to, aby budować, usprawniać, podnosić efektywność i zwiększać rentowność!

7 Zaproś nas na prezentację - przekonasz się o unikalnej wartości metody planszowych symulacji i gier biznesowych! DLA JAKICH BRANś PLANSZOWE SYMULACJE I GRY DLA BIZNESU? Napisz do nas prześlemy Ci indywidualna ofertę dostosowaną do Twojej branŝy!! Planszowe gry i symulacje biznesu uniwersalne dla wszystkich branŝ: Zarządzanie i przywództwo SprzedaŜ i biznes Handel, usługi i serwis Rozwój osobisty i przedsiębiorczość Project manager Nowości!!: RETAIL MANAGER sieci handlowe i dystrybucyjne HOTEL MANAGER branŝa turystyczna i hotelarska FOOD& BEVERAGE PROFESSIONAL gastronomia PRINT MANAGER poligrafia i wydawnictwa TOP TEL telekomunikacja TOP KRAFT MANAGER branŝa budowlana PROCESS FACTORY zarządzanie procesami i kosztami ONLINE symulacje i gry w INTRANECIE

8 Planszowe gry i symulacje dla biznesu dla branŝ: Bankowość, finanse, ubezpieczenia BANK EMOTION Produkcja, przemysł - FACTORY Handel, dystrybucja, sprzedaŝ PROFIT PILOT Serwis i usługi - wewnętrzne i zewnętrzne SERVICE WORLD Farmacja, słuŝba zdrowia HOSPITAL MANAGER Energetyka i przemysł naftowy POWER STATION Logistyka, spedycja, transport SERVICE WORLD Nieruchomości, budownictwo IMMOBILIEN PROFI TOP KRAFT Turystyka, hotelarstwo, gastronomia HOTEL MANAGER Motoryzacja CAR WORLD Telekomunikacja, IT, media TOP TELL Poligrafia, wydawnictwa PRINT MANAGER Urzędy państwowe, urzędy pracy EASY BUSINESS Symulacja biznesu i rynku w warunkach konkurencji GLOBAL FACTORY Specjalistyczne programy edukacyjne oparte o symulacje i gry!! Finanse dla nie-finansistów Urzędy pracy i urzędy państwowe Przedsiębiorczość - prowadzenie własnego biznesu Train the trainer zostań certyfikowanym trenerem Top talenty - rekrutacja wewnętrzna Efektywność, wydajność, rentowność postawa pro-biznesowa Edukacja - szkoły zawodowe, średnie i wyŝsze Zarządzanie zmianą Symulacja indywidualna lub licencja szyta na potrzeby firmy!!

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

Warsztat strategiczny

Warsztat strategiczny Warsztat strategiczny Zarządzanie innowacyjnym biznesem Nadrzędnym celem treningu jest nabywanie i poszerzanie doświadczeń w prowadzeniu działalności biznesowej i zarządzaniu firmą, w tym zarządzaniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

_ 1 XXXXX REPRINT. Błażej Jurewicz: Symulacje sposób na wyławianie talentów zarządczych.

_ 1 XXXXX REPRINT. Błażej Jurewicz: Symulacje sposób na wyławianie talentów zarządczych. _ 1 XXXXX REPRINT Paulina Mazur, Błażej Jurewicz: DROGA DO LEPSZYCH DECYZJI Symulacje sposób na wyławianie talentów zarządczych. Artykuł pochodzi z Magazynu THINKTANK nr 22/23, jesień/zima 2014 WWW.MTTP.PL

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

13 lat doświadczenia 200 klientów biznesowych 12 000 przeszkolonych osób 50 mln zł wartości zrealizowanych projektów

13 lat doświadczenia 200 klientów biznesowych 12 000 przeszkolonych osób 50 mln zł wartości zrealizowanych projektów 13 lat doświadczenia 200 klientów biznesowych 12 000 przeszkolonych osób 50 mln zł wartości zrealizowanych projektów O FIRMIE 02 Nie jesteśmy zwykłą firmą szkoleniową. Mamy wyjątkową umiejętność łączenia

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC

Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC Propozycja realizacji szkolenia otwartego Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC przygotowana przez Zespół Strategii Personalnych Strategie

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp STUDIUM PRZYPADKU Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp Powszechne przekonanie o rosnącym znaczeniu czynnika ludzkiego dla sukcesu organizacji wpływa na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo