PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC"

Transkrypt

1 Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn r.

2 LIST OTWARTY DO ŚRODOWISK AKADEMICKICH Kraków, 8 grudnia 2010 Szanowni Państwo, Według prognoz ekonomistów z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wzrost gospodarczy Polski w najbliŝszych latach ulegnie znacznemu przyśpieszeniu. W podsumowaniu raportu z listopada 2009 r. stwierdzili oni, Ŝe: Aktywność gospodarcza (Polski) będzie rosła, głównie napędzana przez inwestycje. Do czynników, które sprzyjają wzrostowi gospodarczemu Regionu z pewnością moŝna zaliczyć rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Wydzielenie z jednostek macierzystych akademickich firm odpryskowych stanowi pierwszy etap efektywnej działalności typu spin off/out. Jej celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii oraz transfer wiedzy z sektora naukowego do sektora biznesu. Jednocześnie pragnąc wskazać perspektywy rozwoju oraz moŝliwości nawiązania współpracy między sektorem nauki i biznesu serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Przedsiębiorczy Naukowiec (I edycja: styczeń czerwiec 2011r.; II edycja: październik grudzień 2011 r.), finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest promocja idei akademickich firm odpryskowych oraz przygotowanie grupy 60 osób do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin off/out. Do projektu pragniemy zaprosić przedstawicieli środowisk akademickich: Kadrę Naukową, Doktorantów, Absolwentów, Studentów ostatnich lat następujących kierunków: inŝynieria środowiskowa wraz z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym, infrastruktura techniczna i transport, ochrona środowiska i krajobrazu oraz energetyka odnawialna,

3 ochrona zdrowia, przemysł uzdrowiskowy, turystyka i rekreacja, technologie medyczne, biologa i biotechnologia, technologia i techniki informacyjne. W ramach projektu odbędzie się cykl innowacyjnych szkoleń, które podzielone zostaną na dwa moduły tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył będzie kwestii związanych z uruchomieniem i prowadzeniem własnej działalności. Po jego ukończeniu uczestnicy będą posiadali umiejętności z zakresu: przygotowania profesjonalnego biznes planu, pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą, budŝetowania i prowadzenia finansowych rozliczeń firmy, praktycznego zastosowania prawnych aspektów spin off/out (m.in. własności intelektualnej i przemysłowej), opracowania strategii promocyjnej i efektywnego wykorzystania technik marketingowych, budowy public relations i zarządzania informacją o firmie. Drugi moduł poświęcony zostanie skutecznemu zarządzaniu innowacyjnymi projektami wg. cieszącej się międzynarodowym uznaniem metodyki IPMA. Jak bowiem pokazuje praktyka, zastosowanie nowoczesnych wytyczych z obszaru zarządzania projektami w organizacji daje wymierne korzyści, przekładając się m.in. na: poprawę terminowości zleceń, wzrost skuteczności w planowaniu, optymalizację pracy i kosztów, poprawę konkurencyjności / jakości projektów, rozwój własnych zasobów ludzkich. Dzięki wprowadzeniu nowych zagadnień do tradycyjnego programu szkoleń z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa uczestnicy uzyskają dostęp do unikalnej wiedzy i kompetencji, zarezerwowanych do tej pory dla wąskiego grona profesjonalnych przedsiębiorców. W szczególności nabędą umiejętności w takich obszarach jak: planowanie nowego przedsięwzięcia, realizacja projektu, rozliczanie finansowe projektu,

4 monitoring realizowanych działań, analiza i zarządzanie ryzykiem. Warto równocześnie zaznaczyć, Ŝe poczynione zostały kroki, by projekt wzbogacony został o tzw. Komponent międzynarodowy. Zgodnie z tymi zamierzeniami 3 dniowe szkolenie z zakresu zarządzania projektem innowacyjnym połączone zostanie z wyjazdem zagranicznym. Wówczas szkolenie to poprowadzą specjaliści IPMA z krajów zachodnioeuropejskich. Pozwoli to uczestnikom nie tylko na nabycie kompetencji z zakresu project managementu, lecz będzie równieŝ stanowiło niepowtarzalną szansę dostępu do innowacyjnych rozwiązań oraz praktyk stosowanych w środowiskach międzynarodowych. Ponadto planowane jest doradztwo indywidualne i grupowe, w trakcie którego uczestnicy otrzymają profesjonalną pomoc w opracowaniu i wdroŝeniu autorskich projektów biznesowych. Szkolenie poprzedzone zostanie konferencją, która odbędzie się w marcu 2011 r. Jej celem będzie przedstawienie i promocja w środowiskach naukowym i biznesowym idei akademickich firm odpryskowych oraz wskazanie perspektyw rozwoju takiej działalności. W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele świata nauki, którzy równocześnie odnieśli sukces w biznesie. Zaprezentują oni profil działalności gospodarczej typu spin off/out z danej branŝy. Stoimy na stanowisku, Ŝe w obliczu dynamicznego postępu technicznego oraz w celu przyśpieszenia koniunktury gospodarczej koniecznością staje się ścisła współpraca między środowiskami akademickim i biznesowym. UwaŜamy, Ŝe transfer wiedzy i doświadczenia daje moŝliwość równoczesnego rozwoju w obu wymienionych sektorach. ZaangaŜowanie naukowców na rynku prywatnych przedsiębiorców z pewnością przełoŝy się zarówno na rozwój osobisty i zawodowy jak i na wzrost gospodarczy Regionu. Udział w projekcie stwarza niepowtarzalną szansę dostępu do fachowej wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy będą mieli moŝliwość zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami organizacji przedsiębiorstwa, często znanymi wąskim kręgom wykwalifikowanych przedsiębiorców. Korzystanie z innowacyjnych metod zarządzania pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz zapewnia sukces zawodowy. Kierując się przedstawioną wizją partnerstwa dla rozwoju w kontekście nawiązania szerokiej współpracy między światem nauki i biznesu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Z powaŝaniem Dorota Budzińska Wiska Prezes Zarządu pm2pm sp. z o.o.

5 O pm2pm Firma szkoleniowo-doradcza pm2pm została utworzona w celu podnoszenia jakości i efektywności zarządzania w warunkach zmieniającego się otoczenia biznesowego. Poprzez realizację głównych celów pragniemy przyczyniać się do sukcesu zarządzanych przez Państwa firm. W swoich działania opieramy się na doświadczeniu najlepszych ekspertów pm2pm, takie podejście pozwala na wypracowanie idealnych dla kaŝdego Klienta rozwiązań.

6 Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pm2pm sp. z o.o. 1 ul. Wielopole 18b, Kraków T Rekrutacja do projektu T pm2pm sp. z o.o. z siedziba w Krakowie przy ul. Wielopole 18b, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , o numerach: NIP i REGON , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 złotych.

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo