Warsztat strategiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztat strategiczny"

Transkrypt

1 Warsztat strategiczny Zarządzanie innowacyjnym biznesem Nadrzędnym celem treningu jest nabywanie i poszerzanie doświadczeń w prowadzeniu działalności biznesowej i zarządzaniu firmą, w tym zarządzaniu strategicznym i finansowym. Przedstawiamy, w przystępnej i praktycznej formie, kluczowe zagadnienia dotyczące formułowania i wdrażania strategii rozwoju, zarządzania operacyjnego, finansów oraz kwestii związanych z ochroną własności intelektualnej.

2 Warsztat strategiczny kluczowe informacje Koncepcja Prowadzenie biznesu wymaga wiedzy i doświadczenia. Kadra menedżerska codziennie z nich korzysta, starając się sprostać wyzwaniom bieżących zadań. Równocześnie codzienne zadania kreują nowe potrzeby informacyjne, wymagające rozszerzania i odświeżania posiadanej wiedzy. Faktyczne przyswojenie informacji często wymaga jej wymiany w kręgu kadry kierowniczej firma oparta na wiedzy i jej dostępności to istotny warunek sukcesu we współczesnym biznesie. Menedżerowie, z istoty swych zadań i odpowiedzialności, to decydenci. Skuteczne podejmowanie decyzji wymaga umiejętności wyszukiwania, selekcji i oceny informacji. Dopiero te umiejętności, w powiązaniu z wiedzą i doświadczeniem mogą zapewnić jakość decyzji biznesowych. Pragniemy wspierać Państwa działania, służące rozwojowi kadry menedżerskiej. W celu pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem i przygotowania pracowników Państwa firmy do skuteczniejszego sprawowania swoich funkcji, proponujemy szkolenie w formie warsztatu strategicznego pt.: Zarządzanie innowacyjnym biznesem. Przygotowaliśmy dedykowany program szkoleniowy, oparty na grze strategicznej. Doświadczenia dotychczas zrealizowanych sesji warsztatów wskazują, że ta formuła świetnie sprawdza się w przypadku szkoleń kierowanych do grupy menedżerów / decydentów wysokiego szczebla, angażując uczestników, dając ciekawe merytorycznie i dydaktycznie zadania oraz atrakcyjną metodę nabywania i sprawdzania wiedzy i umiejętności dostarczanych w toku zajęć. Nadrzędnym celem szkolenia jest nabywanie i poszerzanie doświadczeń uczestników w prowadzeniu działalności biznesowej i zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym zarządzaniu strategicznym i finansowym. Przedstawiamy, w przystępnej i praktycznej formie, kluczowe zagadnienia dotyczące formułowania i wdrażania strategii rozwoju i tworzenia modeli biznesowych, zarządzania operacyjnego, finansów oraz kwestii związanych z ochroną własności intelektualnej. Dzięki interaktywnemu podejściu, pracy zespołowej opartej na rolach biznesowych oraz połączeniu wiedzy z zakresu strategii, finansów i zarządzania, nasz program jest nie tylko bardzo dobrą okazją do odświeżenia wiedzy, ale także może stanowić narzędzie periodycznego przeglądu kwalifikacji kluczowej kadry menedżerskiej. Gra biznesowa pozwala również skutecznie zaadresować kwestie dotyczące postaw proinnowacyjnych oraz współpracy interdyscyplinarnej. Uczestnicy szkoleń, pracując w zespołach dydaktycznych, będą pełnić zróżnicowane role, zdefiniowane w taki sposób, aby stymulować rozwiązywanie problemów poprzez aktywne negocjacje i podział zadań. Do kogo szczególnie kierujemy propozycje udziału w warsztacie strategicznym: Właściciele firm i kadra kierownicza, pragnący rozwinąć umiejętności rozumienia finansów i zarzadzania na poziomie strategicznym, 2

3 Zespoły menedżerów jednej firmy, dążący do doskonalenia zarządzania w ramach własnej organizacji, Zespoły naukowe dążące do komercjalizacji wyników prac badawczych, dla których warsztat będzie okazją sprawdzenia się w butach przedsiębiorcy. Skuteczna realizacja działań na poziomie całej firmy wymaga wyposażenia menedżerów w wiedzę, pozwalającą jednolicie odczytywać informacje płynące z rynku i z wewnątrz firmy oraz podejmować trafne decyzje, wypracowane ze zrozumieniem strategicznego interesu firmy w długim okresie. Uczestnicy mają okazję weryfikować wyzwania, jakie stają się udziałem firm wdrażających ambitne strategie biznesowe. Warsztat prowadzony w formule gry pozwala osiągnąć zakładane cele poprzez: Stworzenie szansy do podejmowania decyzji i zarządzania firmą, w atrakcyjnej formule symulacji biznesowej, Stworzenie warunków do wspólnego działania uczestników, którego efekty można bieżąco oceniać w toku i na koniec szkolenia, Stworzenie okazji do kompleksowego zarządzania firmą, w tym do pełnienia przez uczestników zróżnicowanych ról biznesowych, często odmiennych od codziennie sprawowanych, Poznanie współczesnych narzędzi zarządzania strategicznego oraz teoretycznych i praktycznych koncepcji zarządzania strategicznego, Poznanie metod zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Poznanie języka sprawozdań finansowych, traktowanego w grze, podobnie jak w świecie rzeczywistym, jako źródło istotnych informacji o sytuacji firmy. Idea przewodnia warsztatu jest prosta należy wygrać i odnieść wymierny sukces na konkurencyjnym rynku. Taki punkt wyjścia pozwala przeprowadzić uczestników przez istotne obszary funkcjonowania firmy, stwarzając naturalne warunki do nabywania i ćwiczenia umiejętności organizacji i zarządzania biznesem oraz budowania wartości firmy. Metodyka Warsztat jest praktycznym ćwiczeniem, łączącym elementy wielowymiarowej analizy sytuacji biznesowej z zarządzaniem firmą i rywalizacją z konkurentami. Zadaniem uczestników będzie zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem, wdrażającym nowoczesne technologie. Gra jest oparta na studium przypadku, odtwarzającym kluczowe sytuacje decyzyjne, z jakimi może się spotkać zarząd firmy działającej na konkurencyjnym rynku. Uczestnicy będą pełnić role członków zarządu, a środowisko działania firmy będzie odzwierciedlało podstawowe elementy występujące w świecie rzeczywistym. Formuła gry biznesowej oznacza, że praktyczne działania koncentrują się na analizowaniu sytuacji biznesowej, planowaniu i podejmowaniu decyzji biznesowych. Dzięki pracy 3

4 zespołowej uczestnicy doskonalą umiejętność wspólnego rozważania założeń i informacji oraz wypracowywania kompromisowych decyzji. Kluczowe cechy szkolenia prowadzonego w formule gry biznesowej: Symulowane warunki rynkowe są unikalne i w 100%, bezpośrednio zależne od decyzji podejmowanych przez uczestników, Gra łączy zdobywanie wiedzy i interaktywne ćwiczenie przyswajanych wiadomości, pozwalające na bieżąco oceniać trafność i skuteczność podejmowanych decyzji, Gra oparta na arkuszu kalkulacyjnym i sprawozdaniach finansowych pozwala ćwiczyć planowania i kontroli realizacji podejmowanych działań, Uczestnicy pracują w grupach 3-4 osobowych, pełniąc role członków zarządu odpowiedzialnych za różne obszary funkcjonowania firmy, Gra kształtuje umiejętność pracy zespołowej i podziału zadań oraz wspólnego wypracowywania decyzji w grupie. Warsztat może być organizowany zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej dedykowanej pod potrzeby klienta instytucjonalnego. Zajęcia są prowadzone w zróżnicowany sposób. Łączymy elementy wykładów, prezentacji i warsztatów praktycznych. Zajęcia bezpośrednio dotyczące symulacji biznesowych są prowadzone przy pomocy indywidualnych stanowisk komputerowych, pozostających do dyspozycji zespołu przez cały czas szkolenia. Trenerzy służą nieustannie pomocą uczestnikom, przechodząc od formy prezentacji do pracy warsztatowej i 'coach'ingu' w poszczególnych grupach, dopasowując przekaz wiedzy do rzeczywistych potrzeb uczestników. Model użyty w symulacji bazuje na arkuszu kalkulacyjnym przygotowanym w MS Excel i został opracowany z myślą o łatwej obsłudze, w czytelny sposób został podzielony na sekcje odzwierciedlające obszary działalności firmy. Dzięki symulacjom efekty pracy uczestników będą natychmiast widoczne, skutki podejmowanych decyzji będzie można obserwować poprzez raporty. Moduły warsztatu Forma warsztatu pozwala połączyć indywidualne cele edukacyjne uczestników ze wspólną pracą grupy w praktycznej sesji gry strategicznej. Aktywne uczestnictwo, właściwe dla warsztatu wymaga jednak przygotowania uczestników. Materiały wysyłane z wyprzedzeniem - po pierwsze, uczestnicy mają możliwość wcześniejszego (przed terminem warsztatu) zapoznania się ze studium przypadku, dzięki materiałom informacyjnym wysyłanym wyprzedzająco. Wprowadzenie - aby zapewnić efektywność sesji oraz maksymalne korzyści z uczestnictwa, przewidujemy szersze wprowadzenie zagadnień merytorycznych na wstępie warsztatu. Wiedza ta zostanie zaprezentowana w formie praktycznej, poprzez przedstawienie i przedyskutowanie warunków, jakie oczekują uczestników gry oraz możliwych działań, jakie w takich warunkach mogą być podejmowane. 4

5 Zajęcia warsztatu podzielono na trzy tury, stanowiące odrębne okresy operacyjne przedsiębiorstwa poddanego symulacji. Punktem startu dla każdego z okresów będzie analiza sytuacji wyjściowej, a następnie planowanie, wyciąganie wniosków z dostępnych raportów i negocjowanie decyzji podejmowanych w grupie. Sesje gry 3 sesje gry reprezentują 3 koleje okresy (lata) działalności firmy studium przypadku. Kolejne sesje przeprowadzone zostaną w ciągu 2 dni warsztatów (łącznie 16 godzin zajęć). Każdy okres wymaga analizy sytuacji wyjściowej oraz wypracowania decyzji biznesowych, najlepszych z możliwych w danych warunkach: Okres 1 wprowadzenie, zespoły mają te same pozycje startowe, analiza i planowanie powinny prowadzić do przyjęcia solidnej koncepcji rozwoju strategicznego, Okres 2 weryfikacja, szansa na poznanie odpowiedzi rynku na przyjęte strategie i wynikające z nich założenia i decyzje, okazja do korekt strategii i rewizji decyzji, Okres 3 finisz, znajomość wszystkich reguł gry pozwala podejmować radykalne decyzje, prowadzące do wielkich zysków lub wielkich strat. Wnioski z ćwiczeń prowadzimy bieżącą dyskusję z uczestnikami, reagując na potrzeby, zapewniając zwrotne informacje konieczne dla oceny działań, tak w trakcie, jak i w podsumowaniu warsztatu. W formie moderowanej dyskusji omawiamy podjęte strategie negocjacyjne, omawiamy silne i słabe strony ich realizacji, wskazując elementy możliwe do poprawy. Ten moduł stanowi rekapitulację kwestii merytorycznych, popartą praktycznymi doświadczeniami z ćwiczeń / gry biznesowej: dyskusja / warsztat z uczestnikami, zwrotne informacje konieczne dla oceny działań uczestników, omówienie podjętych strategii, omówienie silnych i słabych stron ich realizacji, wskazanie elementów możliwych do poprawy. Zakres merytoryczny Obraz sytuacji biznesowej służy jako punkt wyjścia dla prezentacji zasadniczych zagadnień merytorycznych, w tym dotyczących formułowania i wdrażania strategii rozwoju, zarządzania operacyjnego i zarządzania finansami. W ramach warsztatu uczestnicy mają okazję rozwijać swą wiedzę z wielu obszarów zarządzania przedsiębiorstwem: formułowanie strategii, wdrażanie strategii rozwoju, tworzenia modeli biznesowych, zarządzanie operacyjne, 5

6 zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, negocjacje, ochrona własności intelektualnej. Zagadnienia strategiczne Obraz sytuacji przedsiębiorstwa służy jako punkt wyjścia dla prezentacji zasadniczych zagadnień merytorycznych, pozwalających dokonać rzetelnej analizy i oceny pozycji firmy. Przedstawiamy czynniki, jakie mogą wpływać na sytuację gospodarczą firmy i metody ich identyfikacji na podstawie dostępnych informacji. Kluczowe zagadnienia przedstawiane na tym etapie to: ocena i analiza rynku, ocena portfela produktów, ocena pozycji strategicznej (modele analizy strategicznej), koncepcje zarządzania strategicznego, formułowanie i korygowanie strategii, budowanie wartości firmy analiza sprawozdań finansowych czytanie i rozumienie informacji finansowych, planowanie finansowe i operacyjne, zespołowe podejmowanie decyzji (marketing, produkcja, finanse), zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie produktem i jakością produktu, planowanie i zarządzanie dystrybucją i serwisem, outsourcing pobocznej działalności. Zagadnienia finansowe Aby zapewnić efektywność szkolenia oraz maksymalne korzyści z uczestnictwa, przewidujemy szersze wyjaśnienie zagadnień finansowych, które w grze należą do najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych. Zagadnienia finansowe stanowią równocześnie wspólną platformę komunikacji, unifikującą poszczególne obszary funkcjonalne oraz zapewniają skuteczny pomiar efektywności działań, podejmowanych w grze przez uczestników. Szerzej omówione będą następujące tematy: Sprawozdanie finansowe zastosowania, odbiorcy i kluczowe elementy rachunek zysków i strat bilans 6

7 rachunek przepływów pieniężnych Analiza sprawozdań finansowych analiza pozioma analiza pionowa analiza trendów analiza wskaźnikowa Metody i źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa Branże Formuła warsztatu opartego na symulacji i studium przypadku umożliwia dostosowanie do potrzeb i specyfiki dowolnej branży, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. W standardowej wersji warsztatu wykorzystujemy studium przypadku związane z branżą ICT i wdrażaniem innowacji w tej sferze, niemniej profil warsztatu może zostać oparty na warunkach działania branży Klienta. Kwestie techniczne Język prowadzenia zajęć - zajęcia są prowadzone w języku polskim. Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych - zapewniających efektywne wykorzystanie czasu warsztatów - na tydzień PRZED warsztatem. Materiały zawierają treści informacyjne dotyczące pracy w toku warsztatów oraz założenia gry biznesowej, w tym role i zadania uczestników. Wyprzedzające przekazanie kompletu materiałów dydaktycznych powinno umożliwić uczestnikom przygotowanie się do sesji szkoleniowych oraz optymalne wykorzystanie czasu własnego w trakcie zajęć. Rozkład zajęć w toku szkolenia - szkolenie trwa 2 dni, zajęcia rozpoczyna się o godzinie i kończą o godzinie 18.00, tym obejmują lunch (o godzinie 13.00) i dwie przerwy kawowe każdego dnia. Ze względu na bieżący, warsztatowy charakter ćwiczeń, sesje pracy w grupach mogą przebiegać w czasie wymaganym przez uczestników, z ruchomymi przerwami kawowymi (serwis cateringowy jest dostępny na bieżąco). 7

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Wersja PL Pełny zakres wiedzy dotyczący egzaminu IPMA C i D! Zawartość odpowiadająca kilkuset stronom podręcznika

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ civil SERVANT 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo