dotyczące opracowania dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczące opracowania dla"

Transkrypt

1 dotyczące opracowania dla Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 0

2 1 Informacje wstępne Przedmiot zapytania ofertowego - opis i specyfikacja Zawartość i struktura oferty Termin składania ofert i osoby kontaktowe... 5 Lider Klastra Edutainment, firma M.M. Druk Serwis ogłasza konkurs na opracowanie symulacji biznesowych, które będą zakupione w ramach realizacji projektu, co w bezpośredni sposób przyczyni się do rozwoju Klastra, popularyzacji idei Edutainment oraz pozyskania doświadczeń do tworzenia innowacyjnego systemu nauczania dla małopolskich ośrodków akademickich. Każda gra będzie dotyczyła innej tematyki. Ponadto wspomniane symulację będą narzędziem do rozwijania produktów Klastra, które następnie będą oferowane na rynku. Szczegółowe wymagania dotyczące oferty są przedstawione w dalszej części tego dokumentu. 1.1 Dokument jest formalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Klaster Edutainment 1.2 Treść niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do których się odwołuje, oraz prowadzona korespondencja i rozmowy muszą zostać zachowane w tajemnicy. Oferent jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z zapytaniem ofertowym bez pisemnej zgodny i upoważnienia ze strony Klastra Edutainment 1.3 Klaster Edutainment dokona analizy zgodności przedstawionej oferty z wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w tym zapytaniu ofertowym. 1.4 Oferta powinna zawierać szczegółowe zestawienie wszystkich kosztów, które poniesie Klaster Edutainment w przypadku wyboru danej oferty. 1

3 1.5 Jeśli Oferent proponuje usługi strony trzeciej, musi jasno określić wiążące ich zależności lub umowy. 1.6 Klaster Edutainment zastrzega sobie prawo do odmowy wyboru oferty. Klaster Edutainment nie jest zobowiązany do powiadomienia Oferenta o odmowie wyboru jego oferty. 1.7 Klaster Edutainment może wedle własnego wyboru: przyjąć ofertę w całości lub też rozpocząć negocjacje. 1.8 Klaster Edutainment nie będzie pokrywał żadnych kosztów Oferentów, związanych z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, prezentacji, odpowiedzi, spotkań czy negocjacji. Klaster Edutainment nie będzie pokrywał żadnych kosztów i szkód poniesionych przez Oferenta przed zawarciem umowy. 1.9 Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest elementem postępowania przetargowego, w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, w szczególności nie jest ogłoszeniem aukcji lub przetargu Edutainment w biznesie jest jedną z najnowszych i najbardziej skutecznych metod przekazywania wiedzy. Edutainment stanowi unikalne połącznie edukacji i rozrywki w oparciu o ideę uczyć bawiąc. Uczestnicy szkoleń w bardzo efektywny sposób uczą się przez doświadczenie w symulowanym świecie biznesu, realistycznych sytuacji i problemów, przed jakimi stają na co dzień pracownicy różnych szczebli i obszarów przedsiębiorstwa. Przewidywane obszary tematyczne, które będą podejmowane w ramach nabywanych symulacji będą związane z kształtowaniem najlepszych praktyk biznesowych w takich obszarach jak: 1. Zarządzanie strategiczne, Podstawowym celem gry jest ma być dostarczenie uczestnikom doświadczenia procesu podejmowania decyzji, planowania i realizowania wybranej strategii biznesowej. Gra wskazywać ma na pewne podstawowe mechanizmy budowania przewagi konkurencyjnej oraz rywalizowania o skończoną liczbę konsumentów. 2

4 2. Zarządzanie sprzedażą i marketingiem, Podstawowym celem gry ma być przygotowanie kadry/ uczestników do pełnienia roli menadżerów sprzedaży, wyćwiczenie praktycznych metod i sposobów pracy w ramach zarządzania zespołem handlowców i realizacji celów sprzedaży. Z myślą o przyszłości przedsiębiorstwa, uczestnicy mają także nauczyć się podejmować takie decyzje i działania marketingowe, które zapewnią sukces i dalszy rozwój na rynku. 3. Zarządzanie produkcją, Podstawowym celem gry ma być pokazanie praktycznych aspektów planowania i zarządzania produkcją ze szczególnym uwzględnieniem budowy systemu oceny i kontroli w tych obszarach (zarówno w zakresie kosztów jak i poziomu obsługi klienta). 4. Lean Management, czyli "szczupłe zarządzanie", Podstawowym celem gry ma być przekazanie uczestnikom założeń filozofii Lean Management i zasad stosowania poszczególnych narzędzi i technik w praktyce. 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Podstawowym celem gry ma być przekazanie uczestnikom wiedzy, niezbędnej do prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, rozumienia ich roli, doskonalenia umiejętności w zakresie zbioru najlepszych praktyk oraz budowania i rozwijania odpowiednich relacji. 6. Zarządzanie projektem, Podstawowym celem gry ma być nabycie przez uczestników umiejętności w zarządzaniu projektem, czyli planowanie, harmonogramowanie i utrzymywanie postępów w czynnościach składających się na cały projekt. 7. Kierowanie zespołem, Podstawowym celem gry ma być umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokazać, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać i jak skutecznie motywować do pracy. 3

5 Uczestnikami gier symulacyjnych będą pracownicy przedsiębiorstw z różnych branż zarówno z sektora MŚP, jak również duże firmy czy korporacje z terenu całego kraju. Ważne jest dla nas, aby każda gra symulacyjna: była interaktywna, dynamiczna, angażująca przez cały czas wszystkich uczestników, miała emocjonalny charakter, przebiegała w cyklach ( rundach), po których uczestnicy poznają wyniki gry ( podejmują decyzje i poznają ich konsekwencje), dawała czas na przemyślenia (była inspiracją samodzielnego wyciągania wniosków), umożliwiała doświadczenie zarządzania w warunkach konkurencji i ciągłych zmian. Parametry nabywanych symulacyjnych gier biznesowych: 1. Liczba szkolonych osób przewidujemy szkolenie od 8 do 60 osób 2. Liczba szkolonych grup od 3 do Czas trwania szkolenia od 3 godzin do 5 dni. 4. Stosowane narzędzia komputery/plansze. Cechy symulacji biznesowych: 1. Wysoka skuteczność edukacyjna przekazywanej wiedzy, 2. Odwzorowanie uwarunkowań biznesowych, rynkowych, gospodarczych, 3. Symulacja prowadzona na zasadzie rywalizacji. Oferta powinna zawierać następujące elementy według porządku wskazanego poniżej: 1. Prezentacja Oferenta: W ofercie należy szczegółowo określić: dane teleadresowe Oferenta ( nazwa, forma działalności, adres siedziby, telefon, ) wykaz osób uprawnionych do kontaktu z Klastrem Edutainment, w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego w raz z danymi kontaktowymi ( imię, nazwisko, stanowisko, adres, telefon, ), 4

6 2. Przedmiot oferty: przedstawienie programu każdej z gier z określeniem czasu trwania poszczególnych części, opisem formy zajęć. 3. Kryteria wyboru przedstawienie ceny netto za całość Oferty wraz z wszystkimi ewentualnymi załącznikami prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: lub listownie na adres : M.M. Druk Serwis Sp. z o.o Skawina Ul. Piłsudskiego 73 Osoba kontaktowa: Agnieszka Woroń Tel. +48 (12) Fax. +48 ( 12)

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Intergraph Polska sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Tel.: 22 495 88 00 Fax: 22 495 88 01 http://www.intergraph.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo