Ekspert w leasingu maszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspert w leasingu maszyn"

Transkrypt

1 Ekspert w leasingu maszyn 0 opłaty wstępnej finansowanie do 6 lat decyzja kredytowa do równowartości euro kwoty finansowania w ciągu 30 minut decyzja kredytowa do równowartości euro kwoty finansowania w ciągu 48 godzin bez zaświadczeń z US i ZUS sugerowana minimalna wartość przedmiotu złotych netto Bydgoszcz Hubert Rucki tel Gdańsk Tomasz Socha tel fax (058) Katowice Rafał Radoszewski tel Kraków Andrzej Bączek tel fax (012) Kraków Beata Mierzwa tel fax (012) Poznań Kamil Dejnarowicz tel fax (095) Poznań Jarosław Kubiszewski tel fax (061) Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza tel fax Infolinia handlowa: z telefonów stacjonarnych: z telefonów komórkowych: (089) Paweł Działo tel Błażej Gradkowski tel Aneta Rudzińska tel Michał Wierzbowski tel Wrocław Sebastian Trochimczuk tel Wrocław Anna Zielińska tel Rejestr Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS Kapitał zakładowy ,00 PLN REGON NIP VAT UE PL Rachunek bankowy Współpraca z dostawcami wszystkich branż Sylwester Wildner tel Współpraca z dostawcami wszystkich branż Kamil Sokołowski tel Dokumenty Klienta (lub ich kopie) przy finansowaniu powyżej euro netto: KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, umowa spółki (w przypadku spółek), dowody osobiste reprezentantów zgodnie z KRS (właścicieli oraz współmałżonków w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), bilans i rachunek wyników (w układzie porównawczym kosztów) lub pełne sprawozdanie finansowe, z ewentualną opinią z badania przez biegłego rewidenta lub roczna deklaracja podatkowa, jeżeli bilans i rachunek wyników nie są sporządzane, za lata: 2008, 2009, 2010, 2011, informacja o przychodzie i dochodzie za okres od stycznia 2012 do ostatniego zakończonego miesiąca lub ostatnie sprawozdanie finansowe sporządzone w roku 2012, ewidencja środków trwałych, umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, gdzie wykonywana jest działalność (w przypadku, gdy nieruchomość ta nie jest własnością Klienta) lub akty własności nieruchomości Klienta, protokół końcowy ostatniej kontroli podatkowej, formularze Siemens Finance (wniosek, informacja o majątku, informacja o źródłach finansowania, informacja ekonomiczna)

2 WNIOSEK KLIENTA O ZAWARCIE UMOWY LEASINGU PEŁNA NAZWA FIRMY, ADRES SIEDZIBY (PIECZĄTKA FIRMOWA) adres korespondencyjny KONTAKT telefon, fax, tel. kom. www OSOBY REPREZENTUJĄCE stanowisko telefon PODSTAWOWY BANK OBSŁUGUJĄCY KLIENTA nazwa banku / oddział numer rachunku PARAMETRY UMOWY waluta umowy PLN EUR CHF JPY ilość rat miesięcznych inna opłata wstępna inna wartość końcowa inna PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY nazwa, typ, model, producent dostawca wartość netto wpłacone zaliczki do dostawcy adres instalacji przedmiotu umowy przewidywany termin dostawy inne ważne informacje OSOBY REPREZENTUJĄCE nazwisko, imię

3 INFORMACJA KLIENTA O MAJĄTKU NIERUCHOMOŚCI działka/nieruchomość adres powierzchnia grunt / budynek w m 2 wartość z wyceny / aktu notarialnego / polisy ubezpieczeniowej ŚRODKI TRANSPORTU typ, marka, model rok produkcji przebieg w tys. km wartość netto (np. z polisy AC) obciążenia zastawem / przewłaszczeniem / prawami osób trzecich (rodzaj obciążenia) NAJWAŻNIEJSZE MASZYNY I URZĄDZENIA typ, marka, model rok produkcji ilość mth / stan licznika / zużycie wartość netto (np. z polisy AC) obciążenia zastawem / przewłaszczeniem / prawami osób trzecich (rodzaj obciążenia) LOKATY / PAPIERY WARTOŚCIOWE rodzaj data zakończenia umowy / wykupu odnawialne / rolowane / bez terminu wartość obciążenia zastawem / przewłaszczeniem / prawami osób trzecich (rodzaj obciążenia) PROWADZONE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE WOBEC WNIOSKODAWCY W OSTATNICH 5 LATACH Organ egzekucyjny Kwota zadłużenia () wierzyciel Data ukończenia egzekucji PODPISY W IMIENIU KLIENTA nazwisko, imię

4 INFORMACJA KLIENTA O FORMACH FINANSOWANIA kredyt (k) leasing (l) inne (i) kredytodawca / pożyczkodawca / finansujący / sprzedawca / wydzierżawiający wartość początkowa umowy w walucie umowy kapitał pozostały do spłaty w walucie umowy waluta umowy wysokość miesięcznej spłaty w walucie kontraktu ilość miesięcy, na jaką została ana umowa ilość miesięcy pozostająca do końca spłaty przedmiot finansowania zabezpieczenie spłaty i przedmiot (np. weksel, przewłaszczenie środka trwałego - nazwa) wartość w walucie umowy PODPISY W IMIENIU KLIENTA nazwisko, imię

5 INFORMACJA EKONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ KLIENTA data rozpoczęcia działalności w branży branża klienta liczba zatrudnionych łączna szacunkowa ilość podmiotów w branży główne produkty, usługi, rodzaje działalności i ich procentowy udział w całości obrotów Klienta na ile zmian pracuje firma prognozowane łączne przychody w roku 2012 prognozowany wynik finansowy w roku 2012 ODBIORCY łączna szacunkowa roczna liczba odbiorców produktów i usług Klienta zakres geograficzny działania Klienta (np. miejscowość, województwo, region, kraj itd.) pięciu głównych odbiorców Klienta z szacunkowym udziałem procentowym w całości obrotów Klienta NAJWIĘKSI BEZPOŚREDNI KONKURENCI nazwa miejscowość szacowany roczny obrót, jeśli znany 5. BIEŻĄCE ZARZĄDZANIE FINANSAMI KLIENTA W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY (DOTYCZY KLIENTÓW, KTÓRZY NIE SPORZĄDZAJĄ BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW) miesiąc i rok suma gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na koniec miesiąca, suma należności krótkoterminowych na koniec miesiąca, wartość towarów, produktów, materiałów na koniec miesiąca, suma zobowiązań krótkoterminowych na koniec miesiąca,

6 MONITORING I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI / FINANSE przeciętny okres spływu należności w dniach czy Klient korzysta z windykacji zewnętrznej? proszę opisać krótko sposób monitoringu i windykacji należności w firmie wiekowanie należności () tak, z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej ile należności jest przeterminowanych powyżej 60 dni tak, z usług kancelarii prawnej nie, firma samodzielnie windykuje należności 0-30 dni dni dni powyżej 90 dni przeterminowanie należności () proszę podać kwotę należności nieściągalnych i ich komentarz amortyzacji w roku () 0-30 dni dni dni powyżej 90 dni GŁÓWNY MENEDŻER FIRMY / PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY / GŁÓWNY WŁAŚCICIEL OSOBA ODPOWIADAJĄCA ZA POZYSKIWANIE ZAMÓWIEŃ, KLIENTÓW / PREZES / DYREKTOR / KIEROWNIK SPRZEDAŻY OSOBA ODPOWIADAJĄCA ZA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ / PREZES / DYREKTOR FINANSOWY / GŁÓWNY KSIĘGOWY

7 OSOBA ODPOWIADAJĄCA ZA PRODUKCJĘ / PREZES / DYREKTOR / KIEROWNIK PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE proszę opisać krótko, czy firma próbuje wykształcić lub pozyskać osoby, które w perspektywie kilku lat mogłyby przejąć kluczowe kierownictwo firmy, np. na skutek odejścia na emeryturę dotychczasowych menedżerów POZOSTAŁE INFORMACJE EKONOMICZNE proszę zaznaczyć wszystkie informacje, spośród poniższych, które mają zastosowanie w przypadku firmy korzystanie z usług biura rachunkowego sporządzanie projekcji finansowych posiadane certyfikaty jakości korzystanie z usług doradcy podatkowego kroczące korygowanie projekcji finansowych duży udział sprzedaży do odbiorców zagranicznych okresowe sporządzanie biznes planu badanie sprawozdań finansowych nagrody branżowe, wyróżnienia targowe i konkursowe HISTORIA / GENEZA POWSTANIA FIRMY ORAZ STRATEGIA ROZWOJU PODPISY W IMIENIU KLIENTA nazwisko, imię

Data przyjęcia wniosku. Wypełnia Fundusz Pożyczkowy WNIOSEK O POŻYCZKĘ. 1. Kwota wnioskowanej pożyczki... PLN słownie złotych...

Data przyjęcia wniosku. Wypełnia Fundusz Pożyczkowy WNIOSEK O POŻYCZKĘ. 1. Kwota wnioskowanej pożyczki... PLN słownie złotych... Załącznik nr 1 do Regulaminu FP Nr ewidencyjny wniosku Data przyjęcia wniosku Wypełnia Fundusz Pożyczkowy WNIOSEK O POŻYCZKĘ... dnia... WNIOSKODAWCA Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy... Miejscowość Kod pocztowy...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Wniosek przyjęto dn.. nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba... Telefon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres) FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ... (data rejestracji) WNIOSKODAWCA... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)... (telefon, fax,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy. Adres Wnioskodawcy Osoba/y uprawniona/e

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 9 WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... 1. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY Nazwa i adres Wnioskodawcy (pieczęć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 11 Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak - WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Wniosek przyjęto dn.... nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr III.1 do Instrukcji kredytowania przedsiębiorców w Banku Spółdzielczym w Tychach BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY 1. WNIOSKODAWCA: osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group...Oddział w... ul.......- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU (WPT) Jeżeli dane przekraczają swoim zakresem ilość miejsca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS - pełna sprawozdawczość

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS - pełna sprawozdawczość F 01f/PP02/24.11.2011/Wyda 2 Wniosek o pożyczkę preferencyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego

Bardziej szczegółowo

pracy dla skierowanych bezrobotnych w kwocie...

pracy dla skierowanych bezrobotnych w kwocie... ... (adresowa pieczęć firmowa Pracodawcy-Wnioskodawcy lub adres i telefon do korespondencji) Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy W Żarach WNIOSEK o dokonanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r.

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. 1 Zawartość raportu rocznego Spółki SIMPLE S.A. 1. Pismo Prezesa Zarządu SIMPLE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejszą Informację należy wypełnić danymi o prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której wnioskodawca ubiega/ wnioskodawcy ubiegają

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO WNIOSKU O LIMIT NA NAJEM

INFORMACJE DODATKOWE DO WNIOSKU O LIMIT NA NAJEM 1. Dane wnioskującego Nazwa firmy: Siedziba firmy (adres, telefon): NIP, REGON: Osoba do kontaktu: Siedziba firmy: 2. INFORMACJE DODATKOWE DO WNIOSKU O LIMIT NA NAJEM POSIADANE NIERUCHOMOŚCI Adres nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2012

Skonsolidowany raport roczny RS 2012 SANOK skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo