osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą"

Transkrypt

1 INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejszą Informację należy wypełnić danymi o prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której wnioskodawca ubiega/ wnioskodawcy ubiegają się o kredyt. Część ta wypełniana jest wyłącznie raz niezależnie od liczby wnioskodawców (jeden wnioskodawca dla prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub wielu wnioskodawców dla działalności w formie spółki osobowej) Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie a) nazwa przedsiębiorstwa b) forma prowadzonej działalności osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej spółka jawna spóła komandytowa spółka partnerska c) data rozpoczęcia działalności gospodarczej (proszę o podanie daty wystawienia pierwszej faktury) rok miesiąc dzień d) numer REGON e) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej f) numer NIP w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą w aglomeracjach miejskich (miasta: Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Szczecin, Bielsko Biała, Będzin, Bytom, Chorzów, Dabrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Tarnowskie Góry, Tychy, Sosnowiec) w aglomeracjach miejskich (miasta: Łódź, Bydgoszcz, Częstochowa, Lublin, Białystok, Radom, Kielce, Toruń, Olsztyn, Rzeszów, Opole, Płock, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Zielona Góra, Tarnów, Kalisz, Koszalin, Legnica, Słupsk) w pozostałych regionach kraju g) klasa PKD h) Powiązania kapitałowe i organizacyjne Nazwa, forma prawna podmiotu powiązanego REGON/Pesel i) Powiązania kapitałowe i organizacyjne z członkami organów Banku oraz osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku Nazwa, forma prawna podmiotu powiązanego REGON/Pesel j) Powiązania z jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi z Bankiem, akcjonariuszami Banku, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie z akcjonariuszami Banku Nazwa, forma prawna podmiotu powiązanego REGON/Pesel k) czy działalność polega na wykonywaniu wolnego zawodu* *(wpisać wolny zawód z listy, w przeciwnym razie postawić kreskę) (lista wolnych zawodów: adwokat, biegły rewident, doradca podatkowy, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, notariusz, radca prawny, tłumacz przysięgły) l) opis prowadzonej działalności: oferowane produkty/usługi (proszę o wskazanie wiodącej działalności) m) czy przedsiębiorstwo posiada stałe umowy o współpracy? Tak Bądź Eko to się opłaca!

2 Główni dostawcy n) (jeśli posiadacie Państwo stałych dostawców, prosimy o podanie najważniejszych) nazwa dostawcy REGON %obrotu rodzaj/przedmiot dostaw współpraca Główni odbiorcy o) (jeśli posiadacie Państwo stałych odbiorców, prosimy o podanie najważniejszych) p) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej nazwa odbiorcy REGON %obrotu rodzaj usług/towarów współpraca Przemysł Usługi Zaawansowana technologia Handel Budownictwo q) czy prowadzona działalność charakteryzuje się sezonowością? Tak, działalność charakteryzuje się sezonowością Opis charakteru sezonowości ( w tym wskazanie kwartałów o najwyższej i najniższej sprzedaży/dochodzie*) Wysokość przychodu we wskazanych kwartałach w ostatnim roku najwyższa sprzedaż..rok Wysokość dochodu we wskazanych kwartałach w ostatnim roku najwyższy dochód..rok.kwartał.kwartał.kwartał.kwartał najniższa sprzedaż..rok najniższy dochód rok.kwartał.kwartał.kwartał.kwartał r) liczba zatrudnionych pracowników osób *Bank ma prawo poprosić Klienta o przedłożenie dokumentów finansowych za kwartały wymienione powyżej, działalność nie charakteryzuje się sezonowością 1.2. Okres prowadzenia działalności gospodarczej a) Jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza, w związku z którą składany jest wniosek kredytowy? miesięcy 1.3. Terminowość regulowania zobowiązań kredytowych a) Czy przedsiębiorstwo posiada lub posiadało zobowiązania kredytowe? Tak b) Czy przedsiębiorstwo terminowo regulowało lub reguluje zobowiązania kredytowe? W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie posiada lub nie posiadało zobowiązań kredytowych proszę zaznaczyć pole nie dotyczy. Tak dotyczy 1.4. Ewidencja księgowa przedsiębiorstwa rodzaj ewidencji księgowej prowadzony w przedsiębiorstwie Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

3 1.5. Podatkowa księga przychodów i rozchodów Pełny rok obrachunkowy na podstawie PIT poprzedni rok Pełny rok obrachunkowy na podstawie PIT ostatni rok Dane za zakończone kwartały bieżącego roku na podstawie KPIR I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Przychody razem (bez VAT) Koszty razem Dochód Wysokość zapłaconego podatku dochodowego ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne Dochód po opodatkowaniu Wartość spisu z natury (dot. przedsiębiorców, którzy mają obowiązek sporządzania) Amortyzacja 1.6. Ryczałt do przychodów ewidencjonowanych Pełny rok obrachunkowy na podstawie PIT ubiegły rok Dane za zakończone miesiące bieżącego roku na podstawie karty ewidencji przychodów I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Przychody razem (bez VAT) Podatek dochodowy Przychód po opodatkowaniu ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne Wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu za ostatnie 12 miesięcy 1.7. Karta podatkowa Wysokość podatku dochodowego na bieżący rok podatkowy Wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu za ostatnie 12 miesięcy 1.8. Majątek przedsiębiorstwa Proszę podać wartość składników majątku przedsiębiorstwa na dzień złożenia wniosku. Wszystkie kwoty powinny być wyrażone w PLN. Typ aktywów Zwięzły opis aktywów (metraż mieszkania, rok zakupu marka, rok produkcji, wskazanie banku w którym utrzymywana jest lokata terminowa) Wartość majątku w PLN na dzień składania wniosku Obciążenia ruchomości Nr KW Tak

4 Samochody Lokaty bankowe Papiery wartościowe Inne składniki majątku Tak Tak Tak Tak 1.9. Zobowiązania kredytowe przedsiębiorstwa Proszę podać wartość salda zobowiązań kredytowych przedsiębiorstwa. Kwoty powinny być wyrażone w PLN Rodzaj transakcji Bank Waluta Koszty miesięczne z tytułu raty kapitałowo-odsetkowej (nie dotyczy limitów kredytowych) Aktualne zadłużenie/wysokość udzielonego limitu Data spłaty Zabezpieczenie kredytu kredyt w rachunku bieżącym/overdraft/ inna transakcja o charakterze odnawialnym w ramach rachunku bieżącego kredyt inwestycyjny/gotówkowy/gwarancja bankowa karta kredytowa faktoring leasing inne zobowiązania (w tym poręczenia, transakcje pochodne) Okres prowadzenia rachunku bieżącego a) Jak długo prowadzony jest główny rachunek bieżący w innym banku? Nazwa Banku Rodzaj rachunku Numer Rachunku lat miesięcy b) Jak długo prowadzony jest rachunek bieżący w BOŚ S.A.? lat miesięcy Numer Rachunku Niniejsza Informacja stanowi integralną część Wniosku o udzielenie kredytu. Pieczątka firmowa Klienta i podpis osób działających w imieniu Klienta Data przyjęcia Informacji przez Placówkę Banku:. Pieczątka imienna i podpis pracownika Banku przyjmującego Informację

5

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

Idea Bank produkty zmodyfikowane

Idea Bank produkty zmodyfikowane Idea Bank produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis siedmiu zmodyfikowanych produktów Idea Bank S.A. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie SMART Kredytu dla Profesjonalistów od 1.08.2015 r. (utrzymanie procesu na oświadczenie)

Zmiany w ofercie SMART Kredytu dla Profesjonalistów od 1.08.2015 r. (utrzymanie procesu na oświadczenie) Zmiany w ofercie SMART Kredytu dla Profesjonalistów od 1.08.2015 r. (utrzymanie procesu na oświadczenie) Zbiorcza prezentacja zmian od 1.08.2015 r. 1. Każdy Doradca Kredytowy ma możliwość swobodnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

pożyczek ze środków własnych za 2009 r.

pożyczek ze środków własnych za 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Nazwa i adres jednostki l sprawozdawczej PK Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego.

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego. Wniosek o udziele pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na tere powiatu lubańskiego. Data wpływu Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek I. Dane Wnioskodawcy. Informacje o firmie.. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa

Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa SPIS TREŚCI I. SŁOWNIK...3 II. WSTĘP STRONY TRANSAKCJI LEASINGOWEJ...4 III. LEASING A INNE FORMY FINANSOWANIA...4 IV. LEASING - OPIS PRODUKTU...5 1. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo