Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO"

Transkrypt

1 Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO Sygnatura wpisu Status 02-13/ Wydano 02-12/ Wydano 2-09/ Wydano 02-11/ Wydano Zamierzone uwolnienie zmodyfikowanej topoli w celach innych niż wprowadzenie do obrotu, mające na celu charakterystykę i ocenę zmienionych właściwości przyrostu biomasy drewna i wydajności zużycia wody w zmiennych warunkach środowiskowych w latach Analiza porównawcza cech morfologicznych zmodyfikowanych linii ogórka (Cucumis sativus L.) i ich formy wyjściowej Uwolnienie do środowiska roślin transgenicznych lnu w celach eksperymentalnych Badania właściwości zmodyfikowanego lnu włóknistego Nazwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Instytut Genetyki Roślin PAN Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Biochemii Genetycznej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Strona 1 z 17

2 Sygnatura wpisu Status 02-10/ Pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z KPA 02-08/ Wydano 02-07/ Wydano 02-06/ Wydano 02-05/ Wydano Strona 2 z Określenie możliwości przepylenia roślin pszenżyta oraz roślin pokrewnych pyłkiem transgenicznego pszenżyta Wniosek o przeprowadzenie badań polowych w latach z zmodyfikowanymi liniami topoli (Populus trichocarpa L.), charakteryzującymi się zmienionymi właściwościami przyrostu biomasy drewna Zamierzone uwolnienie lnu modyfikowanego do środowiska Nazwa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Ocena buraka cukrowego H7-1 w różnych systemach uprawy konserwującej oraz ocena różnych systemów odchwaszczania w doświadczeniach polowych z zastosowaniem odmian odpornych na herbicyd Roundup Ready Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Kształtowania Agroekosytemów Ocena różnych systemów uprawy kukurydzy ocena Monsanto Polska Sp. z

3 Sygnatura wpisu Status 02-04/ Wydano 02-03/ Wydano 02-02/ Wydano 02-01/ Wydano różnic pomiędzy kukurydzą uprawianą konwencjonalnie (ochrona chemiczna), ekologicznie oraz kukurydzą transgeniczną odporną na omacnicę prosowiankę oraz glifosat Oficjalne badania odmianowe mieszańców kukurydzy. Nazwa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Ocena jakościowa wybranych transgenicznych linii ogórka (Cucumis sativus L.) z włączonym genem taumatyny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Dokonanie oceny warunków bezpieczeństwa uprawy roślin transgenicznych Ocena wpływu uprawy kukurydzy transgenicznej odpornej na glifosat na spektrum i intensywność występowania chwastów w płodozmianie w porównaniu z uprawami Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin Instytut Ochrony Roślin Strona 3 z 17

4 Sygnatura wpisu Status 02-06/ Wydano 02-05/ Pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z KPA 02-04/ Pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z KPA 02-03/ Pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z KPA Strona 4 z 17 kukurydzy chronionymi konwencjonalnie Przeprowadzanie prób polowych z odmianami kukurydzy NK603 w celu przeprowadzenia badań rejestracyjnych herbicydu Roundup Ready 360 SL Przeprowadzanie 4- letnich prób polowych z odmianami kukurydzy 59122x1507xNK603, w celu ich rejestracji na liście odmian roślin uprawnych oraz badania skuteczności biologicznej wprowadzonych cech Przeprowadzanie 4- letnich prób polowych z odmianami kukurydzy 1507xNK603, w celu ich rejestracji na liście odmian roślin uprawnych oraz badania skuteczności biologicznej wprowadzonych cech Przeprowadzanie 4- letnich prób polowych z odmianami kukurydzy NK603xMON810, w celu ich rejestracji na liście odmian roślin uprawnych Nazwa Monsanto Polska Sp. z o.o Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh, Oddział w Polsce Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh, Oddział w Polsce Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh, Oddział w Polsce

5 Sygnatura wpisu Status 02-02/ Pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z KPA 02-01/ Pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z KPA 02-02/ Wydano 02-01/ Wydano 02-03/ Wydano Przeprowadzanie 4- letnich prób polowych z odmianami kukurydzy 59122xNK603, w celu ich rejestracji na liście odmian roślin uprawnych oraz badania skuteczności biologicznej wprowadzonych cech Przeprowadzanie 4- letnich prób polowych z odmianami kukurydzy NK603, w celu ich rejestracji na liście odmian roślin uprawnych oraz badania skuteczności biologicznej wprowadzonych cech Przeprowadzanie prób polowych z odmianami kukurydzy NK603 w celu ich rejestracji na liście odmian roślin uprawnych Przeprowadzanie prób polowych z odmianami kukurydzy 1507 w celu ich rejestracji na liście odmian roślin uprawnych Uwolnienie do środowiska roślin transgenicznych Nazwa Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh, Oddział w Polsce Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh, Oddział w Polsce Pioneer Hi-Bred Services GmbH Przedstawicielstwo w Polsce Pioneer Hi-Bred Services GmbH Przedstawicielstwo w Polsce Uniwersytet Wrocławski,Instytut Strona 5 z 17

6 Sygnatura wpisu Status 02-02/ Wydano 02-01/ Wydano 02-01/ Wydano 02-04/ Wydano ziemniaka w celach eksperymentalnych Uwolnienie do środowiska roślin transgenicznych lnu w celach eksperymentalnych Nazwa Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytet Wrocławski,Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Zamierzone uwolnienie Instytut Hodowli i do środowiska Aklimatyzacji Roślin transgenicznego ziemniaka Zamierzone uwolnienie do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanej linii ogórka (Cucumis sativus L.) z wszczepionym genem taumatyny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych Wniosek o zgodę na zamierzone uwolnienie do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanych drzew śliwy w zakresie oceny odporności transgenicznych śliw na wirusa ospowatości śliwy (PPV) w warunkach polowych Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Strona 6 z 17

7 Sygnatura wpisu Status 02-03/ Wydano 02-02/ Wydano 02-01/ Wydano 02-05/ Wydano Strona 7 z projektu Wniosek o przeprowadzenie badań polowych w roku 2002 z zmodyfikowaną odmianą lnu (Linum usitatissimum.) charakteryzującą się zwiększonym poziomem polihydroksymaślanu oraz zmienionymi właściwościami włókna Wniosek o zamierzone uwolnienie do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanych ziemniaków Wniosek o przeprowadzenie badań polowych w roku 2002 z zmodyfikowaną linią ogórka (Cucumis sativus L.) z wszczepionym genem taumatyny Wniosek o uwolnienie zmodyfikowanej Nazwa Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Biochemii Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Instytut Ochrony Roślin

8 Sygnatura wpisu Status 02-04/ Wydano 02-03/ Wydano 02-02/ Wydano kukurydzy (Zea mays L.), dwóch odmian przy współpracy z firmą KWS oznaczonych kodem KX 8442 LL[T25] i KX 9220 LL, [T25], CHARDON, charakteryzującej się cechą odporności na glufosynat amonowy (Liberty Link) Nazwa Wniosek na uwolnienie zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) linii hodowlanej RO1 charakteryzującej się herbicyd Roundup ReadyR Instytut Ochrony Roślin Wniosek na uwolnienie do środowiska, w celach eksperymentu polowego, zmodyfikowanych ziemniaków odmiany Desiree Wniosek o uwolnienie zmodyfikowanego rzepaku jarego (Brassica napus Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Biotechnologii Białek Instytut Genetyki Roślin PAN, Pracownia Genomiki Strukturalnej Strona 8 z 17

9 Sygnatura wpisu Status 02-01/ Wydano 02-11/ Wydano 02-10/ Wydano var. oleifera Moench), charakteryzującego się porażenie wirusem mozaiki rzepy [TuMV] Wniosek o uwolnienie transgenicznych linii ogórka (Cucumis sativus L.), z wszczepionym genem taumatyny II oraz z genem odporności na kanamycynę do środowiska w sezonie wegetacyjnym 2000/2001, w celach zmodyfikowanego rzepaku ozimego odmiany Avalon, charakteryzującego się glufosynat amonowy. Nazwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Aventis CropScience Sp. z zmodyfikowanego rzepaku ozimego, odmiany MS8Rf3, charakteryzującego się cechą zimotrwałości Aventis CropScience Sp. z Strona 9 z 17

10 Sygnatura wpisu Status 02-09/ Wydano 02-08/ Wydano 02-07/ Wydano do środowiska, w celach eksperymentu polowego, zmodyfikowanych ziemniaków odmiany Desiree zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays L.), dwóch odmian przy współpracy z firmą KWS oznaczonych kodem KX 8442 LL[T 25] i KX 9220 [T 25] i dwóch odmian przy współpracy z firmą PIONIER oznaczonych kodem XO858 BL i XO896 JL, charakteryzującej się glufosynat amonowy. zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) linii hodowlanej T Nazwa Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Biotechnologii Białek Aventis CropScience Sp. z Aventis CropScience Sp. z Strona 10 z 17

11 Sygnatura wpisu Status 02-06/ Wydano 02-05/ Wydano 02-04/ Wydano oznaczonej symbolami KWS 9193 oraz KWS 9195 charakteryzującej się cechą odporności na glufosynat amonowy Nazwa zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) linii hodowlanej RO1 charakteryzującej się herbicyd Roundup Ready Monsanto Polska Sp. z Wniosek na uwolnienie do środowiska, w celach eksperymentu polowego, zmodyfikowanych ziemniaków charakteryzujących się wirus Y Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, oddział w Młochowie zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) linii hodowlanej HI 0166 charakteryzującej NOVARTIS SEEDS International AB. Strona 11 z 17

12 Sygnatura wpisu Status 02-03/ Wydano 02-02/ Wydano 02-01/ Wydano Strona 12 z 17 się herbicyd Roundup Ready Nazwa zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) linii hodowlanej 5512 charakteryzującej się herbicyd Roundup Ready Novartis Seeds International AB zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego (Beta vulgaris L. var. Altissima DOELL) linii T oznaczonych jako KWS 9193 oraz KWS 0195 charakteryzującej się cechą odporności na glufosynat. KWS Polska Sp. z KWS Polska Sp. z zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego (Beta vulgaris L. var KWS Polska Sp. z

13 Sygnatura wpisu Status 02-12/ Wydano 02-11/ Wydano 02-10/ Wydano altissima DOELL) oznaczonej symbolem RO1 charakteryzującej się cechą odporności na glufosynat. Nazwa Wniosek na uwolnienie zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays) mieszańca Felicja-Glu charakteryzującej się cechą odporności na glufosynat amonowy Pioneer Saaten GmbH, Oddział w Polsce do środowiska w sezonie wegetacyjnym 1999/2000, w celach zmodyfikowanego rzepaku ozimego odmiany Artus, charakteryzującego się glufosynat amonowy. do środowiska, w celu eksperymentalnego badania zimotrwałości, zmodyfikowanych odmian rzepaku ozimego odmiany AgrEvo-Polska Sp. z AgrEvo - Polska Sp. z Strona 13 z 17

14 Sygnatura wpisu Status 02-09/ Wydano 02-08/ Wydano 02-07/ Wydano MS8/RF3 PGS oraz linii rodzicielskich Rf3Rf3 w sezonie wegetacyjnym 1999/2000 Nazwa do środowiska, w celach eksperymentu polowego, zmodyfikowanych ziemniaków odmiany Desiree charakteryzujących się zmienionym stosunkiem cukrów prostych do skrobi oraz skróceniem okresu wegetacyjnego Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Biotechnologii Białek zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays) mieszańców Elita Bt i Felicia Bt charakteryzujących się omacnicę prosowiankę (Ostrinia mutabilis). do środowiska,w celach zmodyfikowanych odmian buraka cukrowego linii Pioneer Saaten GmbH, Oddział w Polsce Novartis Seeds International AB Strona 14 z 17

15 Sygnatura wpisu Status hodowlanych HM 5512 i HM 1976 oraz HM 1744 i HM 1745 (Beta vulgaris) charakteryzujących się Roundup Ready. Nazwa 02-06/ Wydano zmodyfikowanych odmian buraka cukrowego HM 1744 i HM 1745 (Beta vulgaris) charakteryzujących się herbicyd Roundup Ready Monstanto Polska Sp. z 02-05/ Wydano zmodyfikowanych odmian buraka cukrowego (Beta vulgaris) oznaczonego symbolami KWS 8191 PL i KWS 9193 PL charakteryzujących się glufosynat amonowy KWS Polska Sp. z 02-04/ Wydano Dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanych buraków GRAMINEX Sp.z Strona 15 z 17

16 Sygnatura wpisu Status 02-03/ Wydano 02-02/ Wydano 02-01/ Wydano pastewnych linii hodowlanych DM 10A5 charakteryzujących się herbicyd Roundup zmodyfikowanych odmian rzepaku jarego odmiany PHY-35., charakteryzującego się glufosynat amonowy. Nazwa AgrEvo - Polska Sp. z zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays) linii T14 T25 charakteryzującej się cechą odporności na glufosynat AgrEvo Polska Sp. z ekperymentalnych, zmodyfikowanych odmian buraka cukrowego T120-7LL (Beta vulgaris) charakteryzujących się AgrEvo Polska Sp. z Strona 16 z 17

17 Sygnatura wpisu Status glufosynat. Nazwa Strona 17 z 17

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org Wrocław, 4.09.2011 r. Ministerstwo Środowiska Departament Ochrony Przyrody pok. 366 ul. Wawelska 52/54

Bardziej szczegółowo

www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc

www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi International Coalition to Protect the Polish Countryside

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie listy organizacji badawczych

Bardziej szczegółowo

Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce

Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 EDWARD GACEK Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 9 Początki hodowli i oceny odmian roślin warzywnych w Polsce Hodowla roślin kapustnych Znaczenie gospodarcze Systematy

Przedmowa 9 Początki hodowli i oceny odmian roślin warzywnych w Polsce Hodowla roślin kapustnych Znaczenie gospodarcze Systematy Przedmowa Przekazywana czytelnikowi książka jest podręcznikiem szczegółowej hodowli wybranych, uprawianych w Polsce gatunków roślin warzywnych. Do tej pory wydano w Polsce w 1967 roku jeden podręcznik

Bardziej szczegółowo

Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać?

Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać? .pl https://www..pl Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać? Autor: Magdalena Kowalczyk Data: 1 czerwca 2016 Dobór odpowiedniej odmiany to niemal połowa sukcesu w uprawie kukurydzy. Od tej decyzji zależą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO. Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO. Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych Czas trwania szkolenia Grupa roślin zbożowe pastewne

Bardziej szczegółowo

i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i

i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i KUKURYDZA Doświadczenia z kukurydzą na ziarno prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 8 odmian wczesnych (FAO 200-240), 14 odmian średniowczesnych (FAO 230-250) i 14

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚCIOWE SPOJRZENIE NA METODY OCHRONY PRZED CHWASTAMI NA PROGU XXI WIEKU

PRZYSZŁOŚCIOWE SPOJRZENIE NA METODY OCHRONY PRZED CHWASTAMI NA PROGU XXI WIEKU PRZYSZŁOŚCIOWE SPOJRZENIE NA METODY OCHRONY PRZED CHWASTAMI NA PROGU XXI WIEKU Kazimierz Adamczewski Instytut Ochrony Roślin Adam Dobrzański Instytut Warzywnictwa ROŚLINY ZALECANE DO UPRAWY PROEKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I PRAWNE W POLSCE

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I PRAWNE W POLSCE Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz Raport ROŚLINY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I PRAWNE W POLSCE Autorzy: doc. dr hab. J. Seremak-Bulge mgr inż. K.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski PROGRAM I DZIEŃ KONFERENCJI, 20 CZERWCA (CZWARTEK) 8.30 10.00 Rejestracja Uczestników i kawa powitalna Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników 10.00 10.20 SESJA I 10.20

Bardziej szczegółowo

ORGANIZMY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE

ORGANIZMY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Cooperation Agency for Local Authorities ORGANIZMY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE PODSTAWOWE INFORMACJE Materiał opublikowany z funduszy Unii Europejskiej Co

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim mieszańce kukurydzy użytkowane na ziarno badano w SDOO Chrząstowo i ZDOO Głębokie. W doświadczeniach tych badano odmiany, w tym odmian

Bardziej szczegółowo

PIONEER BUSINESS CLUB

PIONEER BUSINESS CLUB ZAPEWNIJ SOBIE PRZYWILEJE PBC PRZYWILEJE KLUBOWE 2012 PIONEER BUSINESS CLUB WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW KLUBU: Już za zakup min. 7 jednostek kukurydzy wkrętarka akumulatorowa Pioneer'a. Tylko do 15.03. 2012!

Bardziej szczegółowo

Nasiennictwo. Tom I. Spis treści

Nasiennictwo. Tom I. Spis treści Nasiennictwo. Tom I Spis treści PRZEDMOWA 1. ŚWIATOWY PRZEMYSŁ NASIENNY 1.1. ZNACZENIE MATERIAŁU SIEWNEGO 1.2. PRZEMYSŁ NASIENNY 1.3. ŹRÓDŁA WSPIERANIA ROZWOJU PRZEMYSŁU NASIENNEGO 1.4. MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2012 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. W bieżącym roku opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

"Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym" Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska

Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska "Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym" Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska Kierownik Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ekspert EU Biotechnology in Agriculture

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana. Uwagi

Tabela 1. Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana. Uwagi Tabela Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: 0 Lp. Odmiana 0 Rok wpisania do Krajowego Rejestru Kod kraju pochodzenia Uwagi Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim mieszańce kukurydzy użytkowane na ziarno badano w SDOO Chrząstowo i ZDOO Głębokie. W doświadczeniach tych oceniano odmian, w tym odmian

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Rośliny Genetycznie Zmodyfikowane

Rośliny Genetycznie Zmodyfikowane Rośliny Genetycznie Zmodyfikowane Zastosowanie roślin uprawnych Człowiek od zawsze wykorzystywał rośliny jako poŝywienie A takŝe jako źródło: energii, leków i innych produktów przemysłowych Ludzie od dawna

Bardziej szczegółowo

Tom XXII Rośliny Oleiste Iwona Bartkowiak-Broda Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu

Tom XXII Rośliny Oleiste Iwona Bartkowiak-Broda Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Współczesne kierunki badań nad rzepakiem w świecie na podstawie doniesień prezentowanych w trakcie

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2011 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadcze z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. Odmiany uczestniczące w badach podzielono

Bardziej szczegółowo

Produkcja biomasy a GMO

Produkcja biomasy a GMO Produkcja biomasy a GMO Adam Koryzna Stowarzyszenie Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa Opole, 22.10.2009 Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa Organizacja zrzeszająca producentów rolnych ZałoŜona

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN KUKURYDZY W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN KUKURYDZY W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN KUKURYDZY W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim 2015 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Program: Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Działania prowadzone w ramach zadania

Działania prowadzone w ramach zadania ZAD. 7.1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA RYNKU NASIENNEGO ORAZ TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W SEKTORZE HODOWLANO NASIENNYM ROŚLIN UPRAWNYCH. PW Ulepszanie Roślin

Bardziej szczegółowo

Organizmy genetycznie modyfikowane SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Organizmy genetycznie modyfikowane SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące aktualnie przepisy wspólnotowe z zakresu GMO regulują następujące zagadnienia:

Obowiązujące aktualnie przepisy wspólnotowe z zakresu GMO regulują następujące zagadnienia: wersja z uwzględnieniem uwag Rady Ministrów 03.04.2006 r. RAMOWE STANOWISKO POLSKI DOTYCZĄCE ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMO) Wprowadzenie Obowiązujące aktualnie przepisy wspólnotowe z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy. Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików

Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy. Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików Autoryzacja roślin GM w Europie Dyrektywa 2001/18 /WE

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

Stan ochrony bioróżnorodności roślin włóknistych i zielarskich w Polsce

Stan ochrony bioróżnorodności roślin włóknistych i zielarskich w Polsce Stan ochrony bioróżnorodności roślin włóknistych i zielarskich w Polsce Waldemar Buchwald, Grażyna Silska, Grażyna Mańkowska, Anna Forycka Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli doraźnej

Informacja o wynikach kontroli doraźnej NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-411401/08 Nr ewid. 152/2008/I/08/001/KSR Informacja o wynikach kontroli doraźnej postępowania z organizmami

Bardziej szczegółowo

Koegzystencja różnych typów rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera Metzger.)

Koegzystencja różnych typów rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera Metzger.) Koegzystencja różnych typów rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera Metzger.) Alina Liersch, Wiesława Popławska Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych IHAR-PIB w Poznaniu, 11.03.2016 Pojawienie

Bardziej szczegółowo

Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO)

Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO) Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO) Organizmy modyfikowane genetycznie Organizm zmodyfikowany genetycznie (międzynarodowy skrót: GMO Genetically Modified Organizm) to organizm o zmienionych cechach,

Bardziej szczegółowo

Postęp w hodowli buraka cukrowego stan obecny i przyszłość

Postęp w hodowli buraka cukrowego stan obecny i przyszłość Postęp w hodowli buraka cukrowego stan obecny i przyszłość STC Toruń, 30.06.2009 Jerzy Siódmiak Pracownia Roślin Okopowych COBORU Typy genetyczne odmian w historii hodowli Okresy już zamknięte : - diploidy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2011 Raport

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke

Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Ustawowa definicja Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) Art. 7. Za odmianę

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Lp Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat w LZO Kod kraju - pochod zenia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Organizmy Modyfikowane Genetycznie Rośliny transgeniczne

Organizmy Modyfikowane Genetycznie Rośliny transgeniczne Organizmy Modyfikowane Genetycznie Rośliny transgeniczne Co to GMO? GMO to organizmy, których genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany

Bardziej szczegółowo

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU. Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU. Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 listopada 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0368 (NLE) 16120/13 AGRILEG 151 ENV 1062 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 12 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty w biotechnologii Kod przedmiotu

Ekologiczne aspekty w biotechnologii Kod przedmiotu Ekologiczne aspekty w biotechnologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekologiczne aspekty w biotechnologii Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-EAB-W-S14_pNadGenNH5UM Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Możliwości substytucji genetycznie modyfikowanej soi krajowymi roślinami białkowymi w aspekcie bilansu paszowego

Możliwości substytucji genetycznie modyfikowanej soi krajowymi roślinami białkowymi w aspekcie bilansu paszowego Możliwości substytucji genetycznie modyfikowanej soi krajowymi roślinami białkowymi w aspekcie bilansu paszowego dr Piotr Szajner mgr Wiesław Dzwonkowski Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO

Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO Sławomir Sowa Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB, Radzików Radzików 14.12.2015 Wprowadzenie zakazów

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

I A. Cykl rozwojowy buraka cukrowego B. Odmiany hodowlane buraka - krótka charakterystyka C. Jakie rodzaje dojrzałości można rozróżnić u buraka

I A. Cykl rozwojowy buraka cukrowego B. Odmiany hodowlane buraka - krótka charakterystyka C. Jakie rodzaje dojrzałości można rozróżnić u buraka I A. Cykl rozwojowy buraka cukrowego B. Odmiany hodowlane buraka - krótka charakterystyka C. Jakie rodzaje dojrzałości można rozróżnić u buraka cukrowego D. Wymagania klimatyczne i glebowe buraka cukrowego

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia. Rolnictwo wszystkie specjalności

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia. Rolnictwo wszystkie specjalności WR-E UR 03.09. 2013 Ogólna uprawa roli i roślin Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia Rolnictwo wszystkie specjalności 1. Temperatura jako czynnik siedliska. 2. Woda jako czynnik siedliska. 3.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju biotechnologii w Polsce

Perspektywy rozwoju biotechnologii w Polsce Perspektywy rozwoju biotechnologii w Polsce dr Anna Czubacka Zakład ad Hodowli i Biotechnologii Roślin Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB Biotechnologia Zastosowanie systemów biologicznych,

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

Koordynator: Prof. Jerzy Czembor

Koordynator: Prof. Jerzy Czembor Zadanie 1.2. Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2010 Raport

Bardziej szczegółowo

Numer zadania 2.7. pt Poszerzanie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rplno-spożywczego i innycj gałęzi przemysłu

Numer zadania 2.7. pt Poszerzanie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rplno-spożywczego i innycj gałęzi przemysłu ROZLICZENIE KOŃCOWE z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na zadania określone w rozdziale IV programu wieloletniego Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych

Bardziej szczegółowo

Mieszańcowe i populacyjne odmiany rzepaku: jaką wybrać?

Mieszańcowe i populacyjne odmiany rzepaku: jaką wybrać? .pl https://www..pl Mieszańcowe i populacyjne odmiany rzepaku: jaką wybrać? Autor: dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska Data: 22 lutego 2016 Sytuacja na rynku płodów rolnych z roku na rok się pogarsza. W

Bardziej szczegółowo

Kukurydza. Uwagi ogólne

Kukurydza. Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne Postęp w hodowli oraz znajomość właściwej agrotechniki były bodźcem do powiększenia powierzchni uprawy tego gatunku w Polsce, także i w woj. pomorskim. Obecnie na terenie naszego

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Dorota Nowosielska (dorota.nowosielska@minrol.gov.pl; tel. (022)

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. EWA SAWICKA-SIENKIEWICZ

PROF. DR HAB. EWA SAWICKA-SIENKIEWICZ PROF. DR HAB. EWA SAWICKA-SIENKIEWICZ Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Zakład Genetyki i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu WSTĘPNE INFORMACJE Urodziłam się 4 kwietnia

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Omacnica prosowianka bez tajemnic

Omacnica prosowianka bez tajemnic Paweł Krystian Bereś Omacnica prosowianka bez tajemnic Kompendium wiedzy Autor dr hab. inż. Paweł Krystian Bereś, prof. IOR PIB Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna

Bardziej szczegółowo

Zadnie 1.2. Gromadzenie i długotrwałe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin użytkowych

Zadnie 1.2. Gromadzenie i długotrwałe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin użytkowych Zadnie 1.2 Gromadzenie i długotrwałe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin użytkowych Wykonawcy Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR Radzików Zakład Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

RAPOOL. - odmiany do uprawy w technologi Clearfield EDIMAX CL PHOENIX CL NOWOŚĆ. 20lat RAPOOL. mieszańców

RAPOOL. - odmiany do uprawy w technologi Clearfield EDIMAX CL PHOENIX CL NOWOŚĆ. 20lat RAPOOL. mieszańców RAPOOL - odmiany do uprawy w technologi Clearfield EDIMAX CL PHOENIX CL NOWOŚĆ 20lat mieszańców RAPOOL 2015 nowy wysokoplonujący mieszaniec Clearfield: PHOENIX CL 1995 pierwszy na świecie mieszaniec rzepaku

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zakazy stosowania GMO w świetle prawa europejskiego i krajowego

Zakazy stosowania GMO w świetle prawa europejskiego i krajowego Zakazy stosowania GMO w świetle prawa europejskiego i krajowego Tomasz Zimny Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa Wykorzystanie GMO w uprawach na UE i na świecie Uprawy roślin GM w 2014 r. Na świecie Uprawiane

Bardziej szczegółowo

Nowa propozycja Komisji Europejskiej w sprawie GMO. Państwa członkowskie w pełni odpowiedzialne za uprawy GMO na swoim terytorium

Nowa propozycja Komisji Europejskiej w sprawie GMO. Państwa członkowskie w pełni odpowiedzialne za uprawy GMO na swoim terytorium Bruksela, dnia 16 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 51/2010 Nowa propozycja Komisji Europejskiej w sprawie GMO Państwa członkowskie w pełni odpowiedzialne za uprawy GMO na swoim terytorium W dniu 13 lipca

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rzepak ozimy Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono doświadczenia z rzepakiem ozimym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, HR Strzelce Grupa IHAR O/Kończewice.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1.6 Denise F. Dostatny, Roman Warzecha, Monika Żurek

Zadanie 1.6 Denise F. Dostatny, Roman Warzecha, Monika Żurek Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych. Zadanie 1.6

Bardziej szczegółowo

Transgeniczny rzepak na tle innych gatunków roślin modyfikowanych genetycznie

Transgeniczny rzepak na tle innych gatunków roślin modyfikowanych genetycznie Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 SGGW w Warszawie, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Transgeniczny rzepak na tle innych gatunków roślin modyfikowanych genetycznie Transgenic oilseed rape as

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie. (druk nr 674)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie. (druk nr 674) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr 674) USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. O NASIENNICTWIE (Dz.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp.

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp. Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Odmiana Rejestru włączeni Liczba Lp. pochodz Odmian w a do lat na e Polsce LZO LZO nia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2014 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. Opracowanie zostało wzbogacone o dane

Bardziej szczegółowo

ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE, ZA I PRZECIW

ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE, ZA I PRZECIW BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 3, str. 197 201 Agata Tyczewska, Tomasz Twardowski ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE, ZA I PRZECIW Zespół Biosyntezy Białka Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

QQrydza. w produkcji biogazu. Kukurydza

QQrydza. w produkcji biogazu. Kukurydza QQrydza w produkcji biogazu Kukurydza Kukurydza w produkcji biogazu Kukurydza swój wielki sukces w żywieniu bydła, powtórzyła w imponujący sposób jako koferment do produkcji biogazu w biogazowniach. Od

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3)

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) N301: Biologia molekularna i komórkowa biochemia biofizyka bioinformatyka i biologia obliczeniowa biologia molekularna

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje genetyczne. Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska

Modyfikacje genetyczne. Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska Modyfikacje genetyczne w rolnictwie Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska Odwieczny problem rolników: Chwasty Szkodniki http://www.farmer.pl/resources/266/mak.jpg http://www.ediblegeography.com/wp-content/uploads/2009/09/

Bardziej szczegółowo

GMO trzy kolory; biotechnologia podstawą biogospodarki przyszłości. Senat RP Warszawa,

GMO trzy kolory; biotechnologia podstawą biogospodarki przyszłości. Senat RP Warszawa, GMO trzy kolory; biotechnologia podstawą biogospodarki przyszłości Senat RP Warszawa, 15.02.2007 DZIAŁY GOSPODARKI GMO TRZY KOLORY agrobiotech = zielona biotech przemysł = biała biotech zdrowie = czerwona

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy nowe odmiany. Bazalt (d. BKH 4213) Odmiana populacyjna

Rzepak ozimy nowe odmiany. Bazalt (d. BKH 4213) Odmiana populacyjna uprawa aktualności 24 COBORU. Nowe odmiany rzepaku ozimego Nowe rzepaki Rzepak ozimy jest, obok pszenicy ozimej i kukurydzy, ą, w przypadku której obserwujemy największy postęp biologiczny. Świadczy o

Bardziej szczegółowo

prawna użytkowania genetycznie zmodyfikowanych organizmów

prawna użytkowania genetycznie zmodyfikowanych organizmów Recenzja rozprawy doktorskiej pt.: "Analiza zawartości białka CrylAb w kukurydzy MON810 i jego rozpadu w środowisku, jako element badań nad bezpieczeństwem stosowania GMO" wykonanej przez mgr Ewelinę Żmijewską

Bardziej szczegółowo

Postęp w hodowli zbóż i jego wykorzystanie w polskim rolnictwie

Postęp w hodowli zbóż i jego wykorzystanie w polskim rolnictwie Postęp w hodowli zbóż i jego wykorzystanie w polskim rolnictwie Tadeusz Oleksiak - IHAR PIB Rosnąca liczba ludności, zmieniające się zwyczaje żywieniowe konsumentów coraz bardziej ograniczane możliwości

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu upraw transgenicznych na produkcję roślinną oraz rolnictwo ekologiczne i konwencjonalne

Ocena wpływu upraw transgenicznych na produkcję roślinną oraz rolnictwo ekologiczne i konwencjonalne Ocena wpływu upraw transgenicznych na produkcję roślinną oraz rolnictwo ekologiczne i konwencjonalne Problem: Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów,Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. kwestii poszerzenie zakresu pomocniczości państw członkowskich w odniesieniu do upraw GMO

Sprawozdanie nt. kwestii poszerzenie zakresu pomocniczości państw członkowskich w odniesieniu do upraw GMO Bruksela, dnia 6 grudnia 2013 r. Sprawozdanie nr 114/2013 Sprawozdanie nt. kwestii poszerzenie zakresu pomocniczości państw członkowskich w odniesieniu do upraw GMO W dniu 26 września 2013 r. Sąd Unii

Bardziej szczegółowo

EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI IN THE CONTROL OF EUROPEAN CORN BORER OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER ON SWEET CORN

EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI IN THE CONTROL OF EUROPEAN CORN BORER OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER ON SWEET CORN EFEKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNEGO ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN OPARTEGO NA BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI W ZWALCZANIU OMACNICY PROSOWIANKI OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER NA KUKURYDZY CUKROWEJ EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca własna

Bardziej szczegółowo

hodujemy Twój zysk Kukurydza na biogaz

hodujemy Twój zysk Kukurydza na biogaz hodujemy Twój zysk Kukurydza na biogaz 2012-2013 ODMIANY DAJA WIECEJ BIOGAZU!!! hodujemy Twój zysk Odmiany kukurydzy na biogaz Odmiana FAO Użytkowanie Kompleks glebowy Typ ziarna LG 30.240 230 kiszonka,

Bardziej szczegółowo

Uprawa grochu siewnego może się opłacić!

Uprawa grochu siewnego może się opłacić! .pl https://www..pl Uprawa grochu siewnego może się opłacić! Autor: Małgorzata Srebro Data: 25 stycznia 2018 Uprawa grochu siewnego w Polsce wbrew krążącej wśród rolników opinii wcale nie jest trudna i

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein

Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech... 15 Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein 1.1. Budowa DNA i przepływ informacji genetycznej...

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO)

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zgodnie z art. 78 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Ta uprawa się opłaca! Skąd wziąć nasiona soi?

Ta uprawa się opłaca! Skąd wziąć nasiona soi? .pl Ta uprawa się opłaca! Skąd wziąć nasiona soi? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 19 marca 2017 Coraz większe zainteresowanie konsumentów budzą produkty bez GMO. Aby zatem sprostać wymogom rynku,

Bardziej szczegółowo