ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010"

Transkrypt

1 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010 Raport rynkowy opracowany w ramach realizacji tematu nr Programu Wieloletniego IHAR-PIB dr inż. Tadeusz Oleksiak RADZIKÓW, 2011

2 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego W 2010 r. zwiększyła się produkcja materiału siewnego roślin rolniczych. Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) w stosunku do 2009 r. do sprzedaży zakwalifikowano o 12,3% więcej nasion zbóż (tab. 1). Najbardziej wzrosła produkcja nasion pszenicy ozimej (o 33,4%), żyta (o 14,3%), Wyraźnie zwiększyła się także podaż nasion kukurydzy (o 12,5%) i owsa (7.1%). Niewielkie spadki podaży nasion odnotowano dla jęczmienia i pszenżyta. Spadki produkcji odnotowano również dla nasion roślin oleistych i traw. Nie zmieniła się produkcja nasion buraków. O 40% wzrosła natomiast produkcja nasion motylkowych drobnonasiennych. Spośród roślin motylkowych znaczący udział w produkcji stale utrzymuje koniczyna czerwona, której nasiona stanowiły w 2010 r. 78% masy wyprodukowanych nasion. Po raz kolejny znaczący, bo 36% wzrost odnotowano dla nasion roślin strączkowych grubonasiennych. W strukturze dominują nasiona; łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego i grochu. Udział laboratoriów akredytowanych w ocenie kwalifikowanego materiału siewnego nie ulega większym zmianom i wynosi 30%. Jedynie w przypadku nasion buraków, żyta, traw i motylkowych większość wyprodukowanego materiału oceniana jest w laboratoriach akredytowanych. Podaż nasion zakwalifikowanych w laboratoriach Stacji Oceny Nasion (średniorocznie) Tabela 1 Rośliny i grupy 2006/ /2009 roślin tys. ton kg/ha*) tys. ton kg/ha*) tys. ton kg/ha*) tys. ton kg/ha*) tys. ton kg/ha*) % Zboża 119,6 14,3 165,2 19,8 230,2 26,8 199,7 29,5 224,3 33,1 112,3 pszenica ozima 39,4 21,9 61,3 34,5 80,2 41,5 68,6 34,2 91,5 45,5 133,4 pszenica jara 9,0 23,7 10,6 31,8 15,7 45,5 14,7 43,4 14,4 42,8 98,0 jęczmień ozimy 5,1 32,9 8,1 46,6 12,7 72,4 11,2 49,5 10,2 44,8 91,1 jęczmień jary 28,3 26,6 27,7 26,2 37,4 36,3 35,5 38,2 34,2 36,8 96,3 żyto 9,1 6,9 16,2 12,3 23,9 17,1 14,0 10,0 16,0 11,5 114,3 owies 7,8 14,5 7,7 13,2 11,5 21,0 12,7 24,2 13,6 25,9 107,1 pszenżyto razem 17,2 14,4 25,9 20,6 40,1 29,6 35,8 26,5 35,4 26,2 98,9 kukurydza 3,7 5,6 7,8 13,7 8,6 11,8 7,2 10,3 8,1 11,6 112,5 Buraki 1,0 3,3 1,3 4,6 1,6 6,7 1,4 6,1 1,4 6,5 100,0 Oleiste i włókniste 2,1 3,2 3,9 4,8 6,2 8,0 4,0 4,6 2,9 3,2 72,5 w tym: rzepak ozimy 0,8 1,3 1,9 2,4 2,2 2,9 b.d. b.d. 1,1 1,3 44,8 Strączkowe 3,0 21,0 3,1 20,9 4,1 32,6 5,5 37,8 7,5 51,2 136,4 Motylkowe 0,5 3,5 0,4 4,0 0,7 7,4 0,5 5,7 0,7 8,1 140,0 Trawy 9,3 8,6 9,1 9,2 8,0 87,0 *) kg nasion na 1 hektar obsianej powierzchni Od 2007 roku informacje o kwalifikacji podawane są dla lat kalendarzowych i uwzględniają również dane z laboratoriów akredytowanych Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa /PIORiN/, GUS, obliczenia własne 2. Plantacje nasienne O ile w 2009 roku widoczne było spowolnienie tempa wzrostu produkcji nasiennej roślin rolniczych to w 2010 r. był to już znaczący spadek (rys. 1). Powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasiennych wyniosła 92,5 tys. ha czyli o 12,4% mniej niż w 2009 r. Powierzchnia plantacji nasiennych zbóż zmniejszyła się o 17,7% (tab. 2). Najbardziej zmniejszyła się powierzchnia plantacji nasiennych żyta (o 50%) i pszenżyta ozimego (o 26,8%), a spośród zbóż jarych - owsa (o 36,8%). Niewielkie spadki odnotowano dla jęczmienia jarego i kukurydzy. Zwiększyła się jedynie powierzchnia zasiewów Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy 2

3 pszenicy jarej i gatunków o marginalnym znaczeniu; pszenicy twardej i żyta jarego. W produkcji nasiennej żyta udział mieszańców przekracza 37% i są to głównie odmiany zagraniczne. Utrzymuje się wysoki udział jakościowych odmian pszenicy ozimej. W 2010 r. odmiany pszenicy jakościowej stanowiły ponad 59% powierzchni, zakwalifikowanych plantacji pszenicy ozimej (rys.2). liczba odmian Liczba odmian w Krajowym Rejestrze Powierzchnia kwalifikacji polowej roślin rolniczych tys.ha Rys. 1. Liczba zarejestrowanych odmian i powierzchnia kwalifikacji polowej roślin rolniczych. Powierzchnia plantacji kwalifikowanych tys. ha Tabela 2 Powierzchnia Relacja Rośliny i grupy roślin 2010/ % Zboża 63,2 50,4 44,8 55,2 69,3 70,1 57,7 82,3 pszenica ozima 20,0 15,6 13,0 15,4 18,8 22,7 20,1 88,5 pszenica jara 6,0 3,8 3,8 4,7 5,6 3,7 4,3 116,2 pszenica twarda ,01 0,06 0,07 0,10 142,9 jęczmień ozimy 1,8 2,0 1,7 2,1 2,7 3,4 2,8 82,4 jęczmień jary 12,5 11,2 10,0 11,3 15,1 11,7 10,7 91,5 żyto 6,6 4,0 3,4 5,0 7,4 7,6 3,8 50,0 żyto jare - 0,01 0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 133,3 owies 4,7 3,2 3,8 5,0 6,3 5,7 3,6 63,2 w tym: owies nagi 0,3 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 300,0 pszenżyto ozime 8,6 6,8 5,6 7,5 9,0 11,2 8,2 73,2 pszenżyto jare 1,1 1,0 1,1 1,7 2,1 1,4 1,5 107,1 kukurydza 2,0 2,7 2,4 2,5 1,9 2,3 2,2 95,7 Ziemniak 5,9 4,6 5,3 5,5 5,4 4,9 5,2 106,1 Burak pastewny 0,61 0,71 0,60 0,52 0,55 0,59 0,54 83,3 b. cukrowy 0,048 0,003 0,014 0,001 0,002 0,002 0, ,0 Oleiste 3,3 1,8 2,0 2,9 5,0 5,2 1,7 32,7 rzepak ozimy 1,8 0,7 0,6 1,0 1,1 1,1 0,5 45,5 rzepak jary 0,29 0,08 0,1 0,36 0,27 0,03 0,08 266,7 gorczyca biała 1,0 0,9 1,2 1,6 3,5 4,0 0,9 22,5 Strączkowe 3,9 3,5 3,5 3,6 4,2 5,7 9,4 164,9 Motylkowe 0,7 0,8 1,1 1,6 1,3 1,4 1,5 107,1 Trawy 7,9 10,4 14,5 13,5 12,3 11,6 11,4 98,3 Włókniste 0,11 0,14 0,17 0,23 0,19 0,15 0,07 46,7 Inne 1,32 2,1 3,0 3,64 3,3 5,9 4,9 83,1 Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa /PIORiN/, obliczenia własne Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy 3

4 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Krajowe Zagraniczne w tym z Katalogu Wspólnego [CC] Rys. 2. Udział odmian jakościowych w produkcji nasiennej pszenicy ozimej (wg powierzchni plantacji nasiennych) w %. W strukturze plantacji nasiennych zbóż, wg danych z 2010 r., przeważały odmiany krajowej hodowli (56,9%), jednak ich udział w reprodukcji stale zmniejsza się rok wcześniej wynosił 59%. Hodowle zagraniczne dominują w produkcji nasion jęczmienia; jarego (72%) i ozimego (prawie 90%). Wysoki jest udział nasion zagranicznych odmian pszenicy ozimej (48%) oraz żyta (41%) i pszenicy jarej (41 %). Konkurencja firm zagranicznych na rynku nasiennym jest coraz silniejsza, wzrasta znaczenie odmian ze Wspólnego Katalogu, nierejestrowanych w Polsce. W 2010 r. ich udział w powierzchni plantacji nasiennych zbóż wynosił 22% (2 lata wcześniej 15,4%). Najwyższy był na plantacjach jęczmienia jarego 42,8%, jęczmienia ozimego 33,6%, i pszenicy ozimej 28,1%. W 2010 roku o 6 % wzrosła powierzchnia plantacji nasiennych ziemniaków jednak nie wskazuje to jeszcze na istotną zmianę trendu w produkcji. Od kilku lat powierzchnia plantacji nasiennych jest stabilna i wynosi około 5 tys. ha. Powierzchnia upraw nasiennych buraka pastewnego, zmniejszyła się o 16.7%. Produkcja nasienna buraków cukrowych w Polsce prowadzona jest w niewielkim zakresie, przeniesiono ją do bardziej sprzyjających rejonów, na południu Europy. W 2010 roku o ponad 66% zmniejszyły się zasiewy oleistych na nasiona. O 77%, zmniejszyła się powierzchnia uprawy gorczycy białej, znaczne spadki areału uprawy odnotowano także dla rzepaku ozimego (54,5%). Wzrosła natomiast powierzchnia plantacji gatunków o mniejszym udziale w produkcji; rzepaku jarego, lnu i soi. W 2009 r. powierzchnia plantacji nasiennych roślin strączkowych zwiększyła się o ponad jedną trzecią. W 2010 r. tendencje wzrostowe w produkcji nasiennej roślin strączkowych były jeszcze wyraźniejsze w stosunku do poprzedniego roku powierzchnia zasiewów zwiększyła się o 65% (rys.3). O wielkości produkcji decydują trzy gatunki; łubin wąskolistny, groch siewny i łubin żółty, których plantacje nasienne stanowią łącznie ponad 90% powierzchni wszystkich strączkowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy 4

5 uprawianych na nasiona. W ostatnim roku zdecydowanie zwiększyły się zasiewy każdego z tych gatunków. W największym stopniu, bo dwukrotnie wzrosła powierzchnia uprawy łubinu wąskolistnego. Wzrost produkcji, choć nie tak wyraźny jak w przypadku strączkowych, odnotowano dla zasiewów motylkowych drobnonasiennych (o 7,1%). Spośród roślin motylkowych o wielkości produkcji nasiennej decyduje koniczyna czerwona, której plantacje stanowią 95% powierzchni całej produkcji motylkowych drobnonasiennych. Względnie stabilna jest wielkość zasiewów nasiennych traw. W ciągu ostatnich 3 lat różnice w powierzchni zasiewów nie przekraczały 5%. W uprawie dominują wciąż dwa gatunki: życica trwała (39,9%) i kostrzewa czerwona (23,1%). Znaczące udziały w zasiewach utrzymują również życica wielokwiatowa, życica westerwaldzka i wiechlina łąkowa. Zmniejsza się powierzchnia uprawy kostrzewy łąkowej w ciągu ostatnich dwóch lat zasiewy zmniejszyły się blisko 50% Zboża Kukurydza Ziemniaki Buraki cukrowe Buraki pastewne Strączkowe Motylkowe Trawy Oleiste Rys. 3. Liczba odmian roślin rolniczych w Rejestrze Odmian. 3. Odmiany Bogata jest oferta nowych odmian roślin rolniczych. W Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Rolniczych znajduje się 1257 odmian (rys.1). Zwiększyła się liczba odmian strączkowych (o 6,8%), traw (o 5,0%) i ziemniaków (o 4,5%). Zmniejszyła się liczba oleistych (rys. 3). W 2010 r. udział odmian zagranicznych w Rejestrze Odmian wynosił 49,3%. Największe udziały zagranicznych odmian w rejestrze miały: rzepak (83,8%), kukurydza (76,4%) i burak cukrowy (72,4%), czyli gatunki, w których dominują odmiany mieszańcowe. W rejestrach odmian zbóż, ziemniaków, roślin strączkowych i buraków pastewnych wciąż przeważają odmiany hodowli krajowej (rys. 4). Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy 5

6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zboża Kukurydza Ziemniaki Buraki cukrowe Buraki pastewne hodowla polska Strączkowe Motylkowe drobnonasien ne hodowle zagraniczne Trawy Oleiste i włókniste Rys. 4. Udział odmian hodowli krajowych i zagranicznych w Rejestrze Odmian w Polsce - kolejno w latach 2006, , 2009 i W krajowym Rejestrze znajduje się 138 odmian ziemniaka, z czego udział krajowej hodowli wynosi 54,3%. Szczególnie silna jest konkurencja zagranicznych odmian ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych. Udział sadzeniaków odmian zagranicznych w reprodukcji nasiennej jest jeszcze wyższy i przekracza 60%. 4. Obrót i zaopatrzenie w materiał siewny Według danych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sezonie 2009/2010 ponad 60% masy wyprodukowanych i wprowadzanych do obrotu nasion roślin rolniczych to nasiona zbóż, z czego około 60% to nasiona pszenicy i jęczmienia. W obrocie kwalifikowanym materiałem siewnym zbóż, podobnie jak roślin strączkowych, ziemniaków, rzepaku oraz traw przeważały nasiona wyprodukowane w kraju. Największy udział w krajowym rynku nasiennym traw miały życica trwała (37%), kostrzewa czerwona (18,8%) i życica wielokwiatowa (23,1%). Nasiona tych gatunków produkowane są głównie w kraju (rys. 5). Wysoki jest natomiast udział wyprodukowanych za granicą nasion buraków cukrowych, kukurydzy, niektórych gatunków traw (kostrzewa trzcinowa, kostrzewa łąkowa, wiechlina łąkowa) i motylkowych (koniczyna biała i lucerna siewna). Produkcja nasion roślin rolniczych zwiększyła się o 1,3%. Duży wzrost nastąpił w produkcji nasion roślin motylkowych (38,6%), strączkowych (o 33,5%), sadzeniaków ziemniaka (31,2%) i kukurydzy (o 12,5%). Praktycznie nie zmieniła się produkcja traw. Spadki przeważały w produkcji zbóż, buraków cukrowych i oleistych, rzepaku i gorczycy. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy 6

7 3500 a) zaopatrzenie w nasiona [tony] Życica trwała Życica wielokwiatowa Kostrzewa czerwona Kostrzewa trzcinowa Wiechlina łąkowa Tymotka łąkowa Kostrzewa łąkowa Pozostałe gatunki stan początkowy produkcja własna lub kontraktacja przywiezione z innych państw UE i państw trzecich b) struktura sprzedaży Życica wielokwiatowa 23% Kostrzewa czerwona 19% Życica trwała 37% Kostrzewa trzcinowa 8% Tymotka łąkowa 3% Kostrzewa łąkowa 3% Wiechlina łąkowa 2% Pozostałe gatunki 5% Rys. 5. Produkcja i sprzedaż nasion traw w sezonie 2009/2010. Po znacznym spadku sprzedaży materiału siewnego w zeszłym roku, w sezonie 2009/2010 nastąpiło wyraźne ożywienie na rynku nasion. Sprzedaż nasion roślin rolniczych wzrosła o średnio o 23,8%. Wzrosty dominowały w sprzedaży nasion wszystkich głównych gatunków z wyjątkiem buraków pastewnych. Sprzedaż nasion zbóż wzrosła o prawie 18%, traw o 26,3% a ziemniaków o 40%. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy 7

8 Znacznie bardziej ostrożne są wstępne szacunki GUS który wzrost sprzedaży nasion zbóż w sezonie 2009/2010 ocenia na 0,7% a wielkość sprzedaży sadzeniaków szacuje 1,3% niżej niż przed rokiem. (tab. 3). Tabela 3 Sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i ziemniaków (średniorocznie) /09 Rośliny 2005/ / / / /10**) tys. ton kg/ha *) tys. ton kg/ha *) tys. ton kg/ha *) tys. ton kg/ha *) tys. ton kg/ha *) % Zboża podstawowe 138, , ,8 16,2 136,6 15,9 137,6 20,3 100,7 pszenica ozima 50, , ,0 27,4 49,0 25,4 48,7 24,3 99,4 pszenica jara 17, , ,7 42,5 14,5 42,0 13,8 40,9 95,2 jęczmień ozimy 4,2 29 4,1 26 4,6 26,1 4,9 27,8 5,8 25,6 118,4 jęczmień jary 25, , ,3 21,7 20,3 19,7 20,7 22,3 102,0 żyto 10,1 7 10,2 8 11,2 8,0 11,0 7,9 10,8 7,8 98,2 owies 8,5 16 8,8 16 8,9 16,2 9,2 16,7 9,4 17,8 102,2 pszenżyto 22, , ,1 18,5 27,6 20,7 28,4 21,0 102,9 Ziemniaki 61, , ,4 91,4 52,7 99,5 52,0 106,4 98,7 *) kg nasion na 1 hektar obsianej powierzchni **) dane wstępne Źródło: GUS, obliczenia własne W dalszym ciągu bardzo niski jest udział nasion kwalifikowanych w zasiewach. Średni udział kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w produkcji w 2010 r., przyjmując jako podstawę do oszacowania sprzedaży wartości podawane przez GUS (przy uwzględnianiu zapotrzebowania na nasiona jedynie plantacji w czystym siewie), wyniósł 9,9%. Po uwzględnieniu mieszanek, wskaźnik udziału nasion kwalifikowanych zbóż w zasiewach wynosi 8,4%. Najwięcej nasion kwalifikowanych stosuje się w uprawie pszenicy jarej i jęczmienia ozimego, najmniej w uprawie żyta. Udział kwalifikowanych sadzeniaków, w 2010 r. wyniósł tylko 4,4% (rys. 6). Przyjmując do wyliczenia wartości podawane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa otrzymujemy wyższe wskaźniki udziału kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji; dla zbóż wynosi on 11,1% a dla sadzeniaków 7,5% Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie w sprzedaży. Stosunkowo najwięcej kwalifikowanego materiału siewnego zbóż sprzedaje się w województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim, najmniej zaś w zachodniopomorskim, mazowieckim i lubelskim (rys.7). Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy 8

9 Rys. 6. Udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach. Rys. 7. Udział kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w zasiewach w sezonie 2009/2010 [%]. 5. Ceny materiału siewnego System dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, ziemniaków i roślin strączkowych wpływa na ożywienie rynku nasion. Dodatkowym czynnikiem stymulujący rosnące zapotrzebowanie na nasiona w bieżącym roku są rosnące ceny produktów rolnych i poprawa opłacalności uprawy na ziarno. O ile w przypadku zbóż jarych wiosną 2010 r. występowały jeszcze niewielkie spadki cen to jesienią dominowały już tendencje wzrostowe. W 2010 r. ceny nasion zbóż ozimych, w porównaniu do roku 2009 wzrosły o 25% (tab. 4). Także ceny nasion zbóż jarych wiosną 2011 r. będą zdecydowanie wyższe niż przed rokiem. Można oczekiwać wzrostu cen rzędu 30% (w relacji do wiosny 2010). Czynnikami różnicującym ceny nasion są możliwości wykorzystania ziarna i wartość genetyczna odmian. Nasiona odmian jakościowych pszenic są około 10% droższe niż nasiona odmian paszowych. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy 9

10 Dużo większe są różnice cen nasion żyta; odmiany mieszańcowe są dwukrotnie droższe niż nasiona odmian populacyjnych. Nasiona odmian mieszańcowych żyta coraz częściej sprzedawane są na jednostki siewne, podobnie jak ma to miejsce w przypadku mieszańców kukurydzy i rzepaku. Rośliny i grupy roślin Ceny nasion i relacje cen nasion do ceny pszenicy ogólnoużytkowej Tabela zł/dt % zł/dt % zł/dt % zł/dt % zł/dt % % Cena pszenicy ogólnoużytkowej 39,56*) ,35 *) ,55 *) ,39 *) ,97 *) ,3 pszenica ozima 110, , , , pszenica jara 96, , , , jęczmień jary 91, , , , żyto 101, , , , owies 83, , , , Ziemniaki 119, , , , Buraki pastewne Rzepak ozimy Łubin Koniczyna czerwona Lucerna siewna Seradela Trawy *) średnia cena pszenicy w I półroczu. W 2011 r. nie zmieniły się istotnie ceny kukurydzy. Odmiany krajowe kosztowały zł/js (JS jednostka siewna = 50 tys. nasion), a odmiany zagraniczne zł/js. Firmy oferowały zróżnicowany system rabatów, w zależności od terminu zakupu i wielkości partii nasion. Powszechną praktyką są odroczone płatności, część należności jest regulowana po zbiorach. W 2010 r. wzrosły ceny sadzeniaków ziemniaka, buraków pastewnych i traw. Niewielkie były zmiany cen łubinu, i lucerny siewnej. Wzrosły nieco ceny nasion rzepaku ozimego. Utrzymuje się duże zróżnicowanie cen w zależności od odmiany i zastosowanej zaprawy. Ceny nasion, zarówno odmian zagranicznych jak i polskich podawane są w jednostkach siewnych (JS). W odniesieniu do rzepaku pojęcie jednostki siewnej, może oznaczać partię zaprawionych nasion w ilości około 500 tys. sztuk z uwzględnieniem ich zdolności kiełkowania przygotowaną dla obsiania 1 ha pola. W obrocie materiałem siewnym rzepaku spotyka się głównie większe jednostki siewne 1,5 mln (odmiany mieszańcowe) bądź 2 mln nasion (odmiany populacyjne) wystarczające do obsiania powierzchni 3 ha. Na obsianie 1 ha plantacji rzepaku nasionami populacyjnymi trzeba było wydać zł bądź zł stosując nasiona mieszańcowe. W 2010 r. ceny nasion buraka cukrowego były zróżnicowane w zależności od odmiany, czyli wartości genetycznej, otoczki, zastosowanych pestycydów, oraz regionu i kształtowały się w przedziale cenowym zł za jednostkę siewną. Ceny hurtowe odmian jednokiełkowych buraka pastewnego mieszczą się w przedziale od 50 zł za 1 kg nasion nieotoczkowanych do 72 zł 1 kg nasion otoczkowanych. Odmiany wielokiełkowe kosztują około 16 zł za 1 kg nasion. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy 10

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2011 Raport

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2012 Raport

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport Rynkowy

RYNEK NASION Raport Rynkowy RYNEK NASION 2015 Raport Rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna masa materiału

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2017 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2016 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych kwiecień, 2013 roku Plan spotkania:. 1. Podsumowanie sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż jarych i roślin strączkowych w sezonie wiosna 2013 roku. 2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZBOŻA... Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dr Tadeusz Oleksiak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy POTENCJAŁ

DLACZEGO ZBOŻA... Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dr Tadeusz Oleksiak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy POTENCJAŁ POTENCJAŁ Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dr Tadeusz Oleksiak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy DLACZEGO ZBOŻA... Prosta technologia uprawy, względnie niskie koszty produkcji

Bardziej szczegółowo

Działania prowadzone w ramach zadania

Działania prowadzone w ramach zadania ZAD. 7.1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA RYNKU NASIENNEGO ORAZ TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W SEKTORZE HODOWLANO NASIENNYM ROŚLIN UPRAWNYCH. PW Ulepszanie Roślin

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

ogółem pastewne jadalne

ogółem pastewne jadalne Znaczenie roślin strączkowych w polskim rolnictwie Powierzchnia uprawy Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat ulegała dużym zmianom, największą powierzchnię, (ponad

Bardziej szczegółowo

Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny

Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny Grzegorz Piechowiak Przewodniczący Zarządu Komitetu Firm Nasiennych PIN

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pszenica orkisz. Stan końcowy masy materiału siewnego

Pszenica orkisz. Stan końcowy masy materiału siewnego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w. Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym 1.07.20 / 30.06.20 Lp Nazwa polska gatunku ategoria Stan początkowy

Bardziej szczegółowo

Produkcja nasienna ziemniaka 1)

Produkcja nasienna ziemniaka 1) Produkcja nasienna ziemniaka 1) Według danych GIORiN, do kwalifikacji polowej w 2015 r. zgłoszono 2143 plantacje nasienne ziemniaka o łącznej powierzchni 5640 ha (w 2014 r. 2123 plantacje). Oznacza to,

Bardziej szczegółowo

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? .pl https://www..pl Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? Autor: Ewa Ploplis Data: 17 września 2017 W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia

Bardziej szczegółowo

8,4 8,8 13,7 12,9 18,7 17,9 18,2

8,4 8,8 13,7 12,9 18,7 17,9 18,2 Produkcja nasienna ziemniaka 1) Tadeusz Oleksiak Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN), do kwalifikacji polowej w 2016 r. zgłoszono 2153 plantacje nasienne ziemniaków

Bardziej szczegółowo

Postęp hodowlany i jego wykorzystanie w polskim nasiennictwie. Tadeusz Oleksiak, Edward Arseniuk IHAR- PIB Radzików, Anna Kraśniewska PIORiN

Postęp hodowlany i jego wykorzystanie w polskim nasiennictwie. Tadeusz Oleksiak, Edward Arseniuk IHAR- PIB Radzików, Anna Kraśniewska PIORiN Postęp hodowlany i jego wykorzystanie w polskim nasiennictwie Tadeusz Oleksiak, Edward Arseniuk IHAR- PIB Radzików, Anna Kraśniewska PIORiN Przyczyny rosnącego znaczenia hodowli Rosnąca liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 254 z , str. 7)

(Dz.U. L 254 z , str. 7) 2003L0090 PL 24.12.2005 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2003/90/WE z dnia 6 października

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO)

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zgodnie z art. 78 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie Warszawa, 10 stycznia 2017 r. BAS- WASGiPU - 2404/16 Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO A EFEKTY PRODUKCJI ZBÓŻ

STOSOWANIE KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO A EFEKTY PRODUKCJI ZBÓŻ POSTĘP BIOLOGICZNY Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dr Tadeusz Oleksiak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie STOSOWANIE KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO A EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Nr () ZIELONKI 1 Koniczyna czerwerwona 153,6 135 30 36 19 3,8 0,13 0,12 7 19 15 0,14 0,15 0,14 zielonka,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA KATALOG PRODUKTOWY 2015 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA W produkcji naszych nawozów używamy mniejsze ilości kwasów przez co otrzymujemy fosforyty częściowo rozłożone, które zawierają fosfor rozpuszczalny

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Technologie produkcji roślinnej Autor praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1999 Liczba stron 437 Wymiary 235x165 Okładka miękka ISBN 83-09-01629 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

Wymiana materiału siewnego jako ważny element. postępu rolniczego SEED MATERIAL EXCHANGE AS THE IMPORTANT ELEMENT OF THE AGRICULTURAL PROGRESS.

Wymiana materiału siewnego jako ważny element. postępu rolniczego SEED MATERIAL EXCHANGE AS THE IMPORTANT ELEMENT OF THE AGRICULTURAL PROGRESS. Stowarzyszenie Wymiana materiału Ekonomistów siewnego Rolnictwa jako ważny element i Agrobiznesu postępu rolniczego Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 3 367 Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach

Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach 2006-2007 Liczba badanych gospodarstw Powierzchnia uprawy Plon Cena sprzedaży: produkt główny produkt uboczny Wartość produkcji

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W BYDGOSZCZY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W BYDGOSZCZY PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W BYDGOSZCZY Oddział Wabrzeźno ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno tel. (56) 6880356, fax ((56) 6880356 www.piorin.gov.pl/bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

USTAWA. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych USTAWA z dnia.... 2006 r. PROJEKT o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO. Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO. Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO Tabela 1 Program szkolenia podstawowego poszczególnych grup roślin uprawnych Czas trwania szkolenia Grupa roślin zbożowe pastewne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 października 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 października 2012 r. Dz.U.2012.1210 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke

Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Ustawowa definicja Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) Art. 7. Za odmianę

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 12 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 12 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego: kiedy i dla kogo?

Dopłaty do materiału siewnego: kiedy i dla kogo? .pl Dopłaty do materiału siewnego: kiedy i dla kogo? Autor: Maria Czarniakowska Data: 22 stycznia 2016 Rolnicy, którzy dokonali wysieli jesienią oziminy, na dopłaty do materiału siewnego mogą czekać nawet

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.09. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu r. W sierpniu r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20. 02. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 r. Na rynku rolnym w styczniu 2017 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja i optymalizacja metod i systemów upraw polowych roślin na cele żywnościowe. Zadanie realizowane przez zespół SPOJPR oraz COBORU

Weryfikacja i optymalizacja metod i systemów upraw polowych roślin na cele żywnościowe. Zadanie realizowane przez zespół SPOJPR oraz COBORU SPRAWOZDANIE KOŃCOWE za 2015 ROK COBORU PW IHAR-PIB na lata 2015-2020: "Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)...

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)... ... data... miejscowość Wniosek BURMISTRZ LUBRAŃCA o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nazwisko i imię rolnika... adres zamieszkania... telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 26/2016 (19-31.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. W wielu regionach kraju rynkowa podaż ziarna

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż - 1 - AgriNet24 Internetowe sondaże Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż lipiec 2014, Wrocław - 2 - Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI Liczebność

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.08.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 r. W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wzrosły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21. 03. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lutym 2017 r. Na rynku rolnym w lutym 2017 r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W BYDGOSZCZY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W BYDGOSZCZY PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W BYDGOSZCZY Oddział Wabrzeźno ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno tel. (56) 6880356, fax ((56) 6880356 www.piorin.gov.pl/bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W BYDGOSZCZY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W BYDGOSZCZY PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W BYDGOSZCZY Oddział Wabrzeźno ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno tel. (56) 6880356, fax ((56) 6880356 www.piorin.gov.pl/bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ)

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ) Jerzy Grabiński Produkcja zbóż w Polsce-stan obecny i perspektywy Według szacunków GUS produkcja zbóż w Polsce w 29 roku wyniosła 29,8 mln ton i była o 7,8% wyższa niż w roku poprzednim. Taka produkcja

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016)

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 2 listopada 2016 01:34 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 44/2016 TYDZIEŃ 44/2016

Bardziej szczegółowo

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.06.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w maju 2016 r. Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach pomocy de minimis w rolnictwie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2016 r. Na rynku rolnym w czerwcu 2016 r., w porównaniu z majem 2016 r., wzrosły ceny większości produktów

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! .pl https://www..pl Ceny rolnicze - 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 lutego 2018 Jak kształtowały się ceny rolnicze w 2017 r.? Jakie były ceny skupu podstawowych

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 52/2016 (26-31 GRUDNIA 2016)

TYDZIEŃ 52/2016 (26-31 GRUDNIA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 27 grudnia 2016 11:16 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 52/2016 TYDZIEŃ 52/2016

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 5 Jęczmień ozimy... 6 Pszenżyto ozime... 7 Żyto ozime... 8 Pszenica jara... 9 Jęczmień jary...10

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

Po co nam hodowla? Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR-PIB Radzików

Po co nam hodowla? Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR-PIB Radzików Po co nam hodowla? Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR-PIB Radzików Radzików, 15-16.09.2016 Człowiek od dawna zmuszany jest do stałego zwiększania produkcji żywności, m.in. z powodu: rosnącej liczby ludności,

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 7/2013 (1-14.IV.2013) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po okresie nieco bardziej ożywionego handlu, w ostatnich dniach obroty ziarnem na rynku krajowym są umiarkowane. Okres

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy. (g/kg)

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy. (g/kg) Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy zielonki PASZE 1 koniczyna czerwona, I pokos, 102 16 86 28 19 0,09 0,09 18 12 0,08 0,09 0,09 do pączkowania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Skład chemiczny pasz Zawartość składników pokarmowych w paszy.

Tabela 1. Skład chemiczny pasz Zawartość składników pokarmowych w paszy. Tabela 1. Skład chemiczny pasz Zawartość składników pokarmowych w paszy. nr ZIELONKI Zawartość składników pokarmowych w 1 kg paszy Sucha Białko Tłuszcz Włókno Włókno Zw. bez. N Popiół masa ogólne surowy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego. Do realizacji dopłat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz. 2354

Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz. 2354 Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz. 2354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego Na podstawie art. 118 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kalkulacje rolnicze. Uprawy polowe

Kalkulacje rolnicze. Uprawy polowe .pl https://www..pl Kalkulacje rolnicze. Uprawy polowe Autor: Maria Czarniakowska Data: 20 stycznia 2016 Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 64,18 63,04 90,9 98,2. Żyto... 50,79 51,72 55,78 54,37 105,6 97,5. Jęczmień... 59,07 61,60 61,10 59,81 98,6 97,9

Pszenica... 68,21 65,95 64,18 63,04 90,9 98,2. Żyto... 50,79 51,72 55,78 54,37 105,6 97,5. Jęczmień... 59,07 61,60 61,10 59,81 98,6 97,9 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 19.04.2016 Ceny produktów rolnych w marcu 2016 r. Na rynku rolnym w marcu 2016 r., w porównaniu z lutym 2016 r. odnotowano w skupie spadek większości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Poz. 88 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2015 r. Poz. 88 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 05 r. Poz. 88 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ) z dnia 9 grudnia 04 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

Bardziej szczegółowo

Uprawa grochu siewnego może się opłacić!

Uprawa grochu siewnego może się opłacić! .pl https://www..pl Uprawa grochu siewnego może się opłacić! Autor: Małgorzata Srebro Data: 25 stycznia 2018 Uprawa grochu siewnego w Polsce wbrew krążącej wśród rolników opinii wcale nie jest trudna i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4 Warszawa, 2013.03.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU II 2012 = 100 I 2013= 100 Pszenica... 84,88 92,49

Bardziej szczegółowo

Czy opłaci się siać kukurydzę, czyli jakie będą ceny kukurydzy w 2017?

Czy opłaci się siać kukurydzę, czyli jakie będą ceny kukurydzy w 2017? https://www. Czy opłaci się siać kukurydzę, czyli jakie będą ceny kukurydzy w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 14 marca 2017 Ceny kukurydzy powinny umiarkowanie wzrastać w 2017 r., szczególnie w II i III

Bardziej szczegółowo

Tytuł Kierownik Główni wykonawcy

Tytuł Kierownik Główni wykonawcy Wykaz realizowanych projektów badawczych przez pracowników Katedry Agrotechnologii Okres realizacji Tytuł Kierownik Główni wykonawcy Oznaczenie/rodzaj/źródło finansowania 1994-1997 Wydajność i wartość

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W terminie od r. do r.

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W terminie od r. do r. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 stycznia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 stycznia 2007 r. Dz.U.2007.23.140 2007.09.26 zm. Dz.U.2007.163.1158 1 2010.03.18 zm. Dz.U.2010.31.163 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia. Rolnictwo wszystkie specjalności

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia. Rolnictwo wszystkie specjalności WR-E UR 03.09. 2013 Ogólna uprawa roli i roślin Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia Rolnictwo wszystkie specjalności 1. Temperatura jako czynnik siedliska. 2. Woda jako czynnik siedliska. 3.

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2016 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie?

Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie? .pl https://www..pl Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 grudnia 2017 Jaka może być cena ziemniaków na krajowym rynku w najbliższych miesiącach? Jakich cen

Bardziej szczegółowo

Ozima 300 Pszenica Jara 650

Ozima 300 Pszenica Jara 650 INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE W GMINIE WIĘCBORK Stan na 21 sierpnia 2013r. I. Dane o UR na terenie gm. Więcbork: (Dane GUS, UM Więcbork). W gminie Więcbork jest 13 820 ha gruntów

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej

POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej Prof. Dr hab. Edward S. Gacek Konwent Marszałków Szczawnica Zdrój, 19 grudnia 2008 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo