i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i"

Transkrypt

1 KUKURYDZA Doświadczenia z kukurydzą na ziarno prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 8 odmian wczesnych (FAO ), 14 odmian średniowczesnych (FAO ) i 14 odmian średniopóźnych (FAO ). W latach wszystkie doświadczenia były prawidłowe. Warunki agrotechniczne prowadzenia doświadczenia w 2014 roku, pochodzenie i typ odmian oraz zbiorcze wyniki przedstawiono w tabelach , a wyniki plonowania i ważniejszych właściwości rolniczych w tabelach i na wykresach W grupie odmian wczesnych średni plon ziarna w 3-leciu wynosił 119,4dt/ha. Słabszy (104,7 dt/ha) uzyskano w 2013 roku. W latach wynosił on 115,7 dt/ha. Wyróżniającymi się odmianami były Silvinio, ES Cirrus oraz Konsulixx i ES Combi. Średni plon ziarna kukurydzy w tej grupie wczesności w Polsce wynosił w ostatnim roku 114,2 dt/ha. Powyżej średniej plonowały odmiany ES Cirrus, Silvinio i ES Combi (tabela 101, wykres 74). W grupie odmian średniowczesnych średni plon ziarna w 3-leciu wynosił 124,5 dt/ha. Niższy (117,2 dt/ha) był w 2013 roku. W latach uzyskano 120,6 dt/ha. Wyróżniały się odmiany LG 32.58, ES Cockpit oraz Rivaldinio, Toninio i ES Tolerance. W Polsce, przy średnim plonie ziarna 118,6 dt/ha w 2014 roku w tej grupie wczesności najwyżej plonowały LG 32.58, ES Concorde, SY Multipas i Toninio (tabela 102, wykres 75). W grupie odmian średniopóźnych, przy średnim plonie ziarna w 3-leciu 123,3 dt/ha wyraźnie niższy (103,4 dt/ha) uzyskano w 2013 roku. W latach wynosił on 117,6 dt/ha. Do czołowych odmian należały Lindsey i Millesim oraz DKC 3623, P 8589, Herkuli CS i Rivoxx. W Polsce, przy średnim plonie ziarna 123,0 dt/ha w 2014 roku w tej grupie wczesności wyżej plonowały odmiany Herkuli CS, Rivoxx, DKC 3623, Fisixx, P 9027 i P 8589 (tabela 103, wykres 76). Ważniejsze właściwości rolnicze odmian wszystkich grup wczesności zamieszczono w tabelach 104 i 105. Przy wysokim plonie ziarna w 2014 roku w stosunku do średniej z lat , w grupie odmian wczesnych uzyskano nieco niższą zawartość suchej masy w ziarnie, a wyższy udział ziarna w kolbach. Rośliny kukurydzy były bardzo wysokie, a wyleganie korzeniowe nieznaczne. Głownia kolb nie wystąpiła, a porażenie roślin fuzariozą łodyg i kolb było większe. Nasilenie omacnicy prosowianki było nieco niższe niż w 3-leciu. Wyższą zawartością sm w ziarnie cechowały się odmiany MAS 15 P, Laurinio i ES Combi, a mniejszą ES Cirrus, Konsulixx i Tonacja. Większym udziałem ziarna w kolbach charakteryzowały się MAS 15 P i Rogoso, a mniejszym Silvinio, Laurinio i Konsulixx. Do wyższych odmian należały Silvinio, Laurinio, ES Cirrus i ES Combi, a niższymi były MAS 15 P, Tonacja i Konsulixx. Większą podatnością na wyleganie korzeniowe cechowała się Laurinio, a mniejszą MAS 15 P i ES Cirrus. Przez fuzariozę łodyg w większym stopniu porażane były odmiany Laurinio, MAS 15 P

2 i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i Rogoso, a słabiej MAS 15 P, Silvinio, Konsulixx i ES Combi. Do odmian silniej porażanych przez omacnicę prosowiankę należały Laurinio i Silvinio, a w mniejszym stopniu MAS 15P, ES Cirrus i Konsulixx. W grupie odmian średniowczesnych przy zbliżonym do 3 lecia plonie ziarna w 2014 roku zawartość suchej masy w ziarnie i udział ziarna w kolbach były niższe. Rośliny były bardzo wysokie, a wyleganie korzeniowe nieznaczne. Głownia kolb nie wystąpiła, a porażenie roślin przez fuzariozę łodyg, a zwłaszcza kolb było wyższe. Porażenie przez omacnicę prosowiankę było wyższe niż w 3 leciu. Większą zawartością sm w ziarnie wyróżniały się odmiany Ricardinio, LG i ES Cockpit, a niższą LG 30240, Emmy i Ambrosini. Większy udział ziarna w kolbach miały Ricardinio, NK Nekta, LG oraz SY Multipass, DKC 3711, Rivaldinio KWS i Emmy, a niższy Ambrosini, Toninio i ES Concorde. Do wysokich odmian należały Ricardinio, LG oraz Toninio, a niższymi były NK Nekta, Ambrosini, DKC 3711 i Amoroso. Większe wyleganie korzeniowe notowano u odmiany NK Nekta, a mniejsze u Ambrosini, Ricardinio i LG Odmianami silniej porażanymi przez fuzariozę łodyg były Ricardinio, NK Nekta, LG i ES Tolerance, a w mniejszym stopniu LG 32.58, ES Cockpit, Amoroso i DKC Bardziej podatnymi na fuzariozę kolb były NK Nekta, LG i Emmy, a bardziej odpornymi Ambrosini, ES Tolerance, SY Multipass, DKC 3711, ES Concord i Ricardinio. Najsilniej porażanymi przez omacnicę prosowiankę były odmiany Toninio, DKC 3711, Amoroso i ES Tolerance, najmniej LG 32.58, Ambrosini, Emmy, ES Cockpit i Rivaldinio KWS. Przy wysokim plonie ziarna w 2014 roku w stosunku do lat w grupie odmian średniopóźnych uzyskano średnio niższą zawartość suchej masy w ziarnie, a wyższy udział ziarna w kolbach. Rośliny kukurydzy były bardzo wysokie, a wyleganie korzeniowe nieznaczne. Głownia kolb nie wystąpiła, a porażenie przez fuzariozę łodyg, a szczególnie kolb było większe w 2014 roku. Porażenie przez omacnicę prosowiankę było niższe niż w 3 leciu. Większą zawartość suchej masy w ziarnie miały odmiany ES Carmen, P 8589 i Embelixx, a mniejszą Lindsey, Alduna, Fisixx i Rivoxx. Większym udziałem ziarna w kolbach charakteryzowały się Lindsey, Fisixx i P 9027, a mniejszym Alduna, Pomeri CS, Embelixx i Millesim. Do wyższych odmian należały Lindsey, Alduna, P 9027, Danubio i ES Carmen, a niższymi były SY Enigma, Millesim i Pomeri CS. Większym wyleganiem korzeniowym cechowały się Lindsey, Alduna i Pomeri CS. Większą podatnością na fuzariozę łodyg odznaczały się odmiany ES Carmen i Fisixx, a do bardziej odpornych należały Alduna, SY Enigma, P 8589 i Danubio. Silniej przez fuzariozę kolb porażane były Lindsey, Pomeri CS, P 9027, SY Enigma i ES Carmen, a słabiej Alduna, DKC 3623, Danubio, Millesim, Rivoxx i P Większą podatnością na omacnicę prosowiankę charakteryzowały się odmiany Lindsey i Millesim, a większą odpornością Alduna, P 9027, Pomeri CS i Rivoxx.

3 Tab. 98. Kukurydza pastewna. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 Miejscowość Głubczyce Powiat Głubczyce Kompleks rolniczej przydatności gleby 1 Klasa bonitacyjna gleby II ph gleby w KCl 6,7 Przedplon Pszenica ozima Data siewu (dzień,m-c) Data zbioru (dzień, m-c) wczesne średniowczesne średniopóźne Nawożenie mineralne N (kg/ha) 130 P 2 O 5 (kg/ha) 100 K 2 O (kg/ha) 150 Nawożenie dolistne (l/ha) ADOB Mg-10 +ADOB Zn -2 + Basfoliar ADOB Mg-10 +ADOB Zn -2 + ADOB B -2,5 + Basfoliar Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Nasiona zaprawiane przez hodowle Herbicydy (l/ha) Lumax 537,5 4,0 Insektycydy (l/ha) Karate Zeon 050 CS 0,1

4 Tab. 99. Kukurydza pastewna. Pochodzenie odmian Lp. Odmiana Rok wpisania do krajowego rejestru odmian Typ Wczesność FAO Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - - pełnomocnika w Polsce Odmiany wczesne 1 ES Cirrus 2012 TC 230 Euralis Saaten sp. z o.o. Poznań 2 Konsulixx 2012 SC 240 RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice 3 Laurinio 2012 TC 210 KWS Polska sp. z o.o. Poznań 4 MAS 15P 2012 SC Maisadour Polska sp. z o.o. Poznań 5 Rogoso 2014 SC Saatbau sp. z o.o. Środa Śląska 6 Silvinio 2012 TC 220 KWS Polska sp.z o.o. Poznań 7 Tonacja 2014 TC 230 Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR 8 ES Combi CCA SC Euralis Saaten sp. z o.o. Poznań Odmiany średniowczesne 1 Ambrosini 2011 TC KWS Polska sp. z o.o. Poznań 2 Amoroso 2008 SC 250 KWS Polska sp. z o.o. Poznań 3 DKC SC 250 Monsanto Polska sp. z o.o. 4 Emmy 2010 TC 250 Limagrain Central Europe Societe, Komorniki 5 ES Cockpit 2013 SC 240 Euralis Saaten sp. z o.o. Poznań 6 ES Concord 2014 SC 250 Euralis Saaten sp. z o.o. Poznań 7 ES Tolerance 2014 SC 250 Euralis Saaten sp. z o.o. Poznań 8 LG SC 240 Limagrain Central Europe Societe, Komorniki 9 NK Nekta 2008 SC 250 Syngenta Polska sp. z o.o. Warszawa 10 Ricardinio 2010 SC 240 KWS Polska sp. z o.o. Poznań 11 Rivaldinio KWS 2014 SC 240 KWS Polska sp. z o.o. Poznań 12 SY Multipass 2014 SC 240 Syngenta Polska sp. z o.o. Warszawa 13 LG CCA SC 250 Limagrain Central Europe Societe, Komorniki 14 Toninio CCA TC KWS Polska sp. z o.o. Poznań Odmiany średniopóźne 1 Alduna 2009 SC Limagrain Central Europe Societe, Komorniki 2 Danubio 2013 TC 260 Saatbau Linz sp. z o.o. Środa Śląska 3 DKC SC 280 Monsanto Polska sp. z o.o. 4 ES Carmen 2013 SC 250 Euralis Saaten sp. z o.o. Poznań 5 Lindsey 2012 SC 260 Limagrain Central Europe Societe, Komorniki 6 Millesim 2013 SC 260 KWS Polska sp. z o.o. Poznań 7 P SC 280 Pioneer Hi-Bred Northern Europe, Poznań 8 SY Enigma 2014 TC 260 Syngenta Polska sp. z o.o. Warszawa 9 Embelixx CCA TC RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice 10 Fisixx CCA SC RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice 11 Herkuli CS CCA SC 270 Caussade Nasiona Polska, Strzelin 12 P8589 CCA SC 250 Pioneer Hi-Bred Northern Europe, Poznań 13 Pomeri CS CCA SC 250 Caussade Nasiona Polska, Strzelin 14 Rivoxx CCA SC 270 RAGT Semences Polska sp. z o.o. Łysomice CCA- odmiany z katalogu UE SC-odmiana mieszańcowa dwuliniowa, TC- odmian mieszańcowa trójliniowa

5 Tab Kukurydza pastewna. Zbiorcze wyniki doświadczenia. Rok zbioru 2014 Lp. Cecha Głubczyce Wczesne Średniowczesne średniopóźne i późne 1 Data pojawienia się znamion (data) Dojrzałość pełna (data) Wysokość roślin (cm) Wyleganie korzeniowe (%) 0,3 0,2 0,1 5 Krzewienie (liczba łodyg na roślinie) 1,0 1,0 1,0 6 Zawartość sm w ziarnie (%) 71,0 69,1 68,2 7 Udział ziarna w kolbach (%) 82,4 79,6 83,3 8 Utrzymanie zieleni (stay green) (skala 9 0 ) 4,8 4,6 4,8 9 Porażenie przez choroby Głownia łodyg (%) 0,4 0,1 0,0 Głownia kolb (%) 0,2 0,2 0,2 Fuzarioza łodyg (%) 8,4 5,9 7,0 Fuzarioza kolb (%) 14,3 9,5 16,3 10 Omacnica prosowianka (%) 26,6 30,2 21,8 11 Wilgotność ziarna przy zbiorze (%) 29,0 30,9 31,8 12 Plon ziarna (dt/ha) 126,6 123,9 131,7

6 Tab Kukurydza pastewna na ziarno. Plon ziarna przy 14% wilgotności ( % wzorca). Lata zbioru 2014, Odmiany wczesne Lp Odmiana Głubczyce Wzorzec dt/ha 126,6 104,7 127,0 115,7 119,4 114,2 1 ES Cirrus Konsulixx Laurinio MAS 15P Rogoso Silvinio Tonacja ES Combi CCA Liczba doświadczeń Polska Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian CCA- odmiana z katalogu UE

7 Tab Kukurydza pastewna na ziarno. Plon ziarna przy 14% wilgotności ( % wzorca). Lata zbioru 2014, Odmiany średniowczesne Lp Odmiana Głubczyce Polska Wzorzec dt/ha 123,9 117,2 132,4 120,6 124,5 118,6 1 Ambrosini Amoroso DKC Emmy ES Cockpit ES Concorde ES Tolerance LG NK Nekta Ricardinio Rivaldinio KWS SY Multipass LG CCA Toninio CCA Liczba doświadczeń Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian CCA- odmiany z katalogu UE

8 Tab Kukurydza pastewna na ziarno. Plon ziarna przy 14% wilgotności ( % wzorca). Lata zbioru 2014, Odmiany średniopóźne Lp Odmiana Głubczyce Polska Wzorzec dt/ha 131,7 103,4 134,7 117,6 123,3 123,0 1 Aldona Danubio DKC ES Carmen Lindsey Millesim P SY Enigma Embelixx CCA Fisixx CCA Herkuli CS CCA P8589 CCA Pomeri CS CCA Rivoxx CCA Liczba doświadczeń Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian CCA- odmiany z katalogu UE

9 Tab Kukurydza pastewna. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2014, Lp. Odmiany Zawartość suchej masy w ziarnie ( %) Udział ziarna w kolbach (%) Wysokość roślin (cm) Wyleganie korzeniowe (%) Odmiany wczesne Wzorzec 71,0 72,5 82,4 81, ,3 1,8 1 ES Cirrus -0,2-0,9 0,4-0, ,4-0,7 2 Konsulixx -1,7 - -1, ,1-3 Laurinio -0,2 1,0-0,7-0, ,1 0,5 4 MAS 15P 1,6 2,9 2,9 0, ,1-1,0 5 Rogoso 0,9-0, ,1-6 Silvinio -0,2 0,6-1,8-0, ,1 0,0 7 Tonacja -1,2 - -0, ,2-8 ES Combi CCA 1,4 - -0, ,2 - Liczba doświadczeń Odmiany średnio wczesne Wzorzec 69,1 72,1 79,6 80, ,2 1,7 1 Ambrosini -1,1 0,1-2,9-0, ,2-1,3 2 Amoroso 0,2 - -0, ,5-3 DKC3711 0,0-1, ,0-4 Emmy -1,3-1, ,2-5 ES Cockpit 1,3 - -0, ,0-6 ES Concorde 0,4 - -3, ,2-7 ES Tolerance 0,6 - -1, ,2-8 LG ,5 - -0, ,2-9 NK Nekta 1,0 0,1 2,2 0, ,0 1,0 10 Ricardinio 0,7 0,4 1,7 1, ,2-0,8 11 Rivaldinio KWS 1,0-1, ,0-12 SY Multipass 0,1-2, ,3-13 LG CCA -0,4 0,6 1,8 0, ,2-0,3 14 Toninio CCA -0,6 - -4, ,3 - Liczba doświadczeń

10 Odmiany średniopóźne Wzorzec 68,2 70,5 83,3 81, ,1 1,4 1 Alduna -1,0-1,3-2,4-1, ,1 0,8 2 Danubio 0,6-0, ,1-3 DKC3623-1,0-1, ,1-4 ES Carmen 2,1-0, ,1-5 Lindsey -0,9-1,6 0,8 0, ,1 0,8 6 Millesim -0,4 - -2, ,1-7 P9027 0,9-2, ,1-8 SY Enigma 0,7-1, ,1-9 Embelixx CCA 1,2 - -3, ,1-10 Fisixx CCA -3,3-2, ,1-11 Herkuli CS CCA -0,4-1, ,1-12 P8589 CCA 1,6 - -0, ,1-13 Pomeri CS CCA 1,0 - -3, ,4-14 Rivoxx CCA -1,8-1, ,1 - Liczba doświadczeń Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian w grupach wczesności CCA- odmiany z katalogu UE

11 Lp. Tab Kukurydza pastewna. Ważniejsze właściwości rolnicze odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2014, Odmiany Fuzarioza łodyg (%) Fuzarioza kolb (%) Omacnica prosowianka (%) Odmiany wczesne Wzorzec 8,4 5,7 14,3 13,7 26,6 27,8 1 ES Cirrius 2,2-0,4 2,7 0,5-1,6-2,8 2 Konsulixx 6,1 - -4,2 - -9,1-3 Laurinio 0,0 1,5 9,7-0,6 0,9 7,2 4 MAS 15P -1,8 1,2-10,8-4,9 5,9-3,6 5 Rogoso -1,6-5,2 - -1,6-6 Silvinio 0,4-0,5-4,3-3,9 5,9 3,9 7 Tonacja -0,3-5,4-0,9-8 ES Combi CCA -4,7 - -3,6 - -1,6 - Liczba doświadczeń Odmiany sredniowczesne Wzorzec 5,9 5,2 9,5 6,9 30,2 26,9 1 Ambrosini 1,8-0,6-5,3-3,8-2,7-4,4 2 Amoroso -3,0 - -2,5-4,8-3 DKC3711-2,9 - -5,4-7,3-4 Emmy 0,0-13, ,7-5 ES Cockpit -3,7 - -1, ,2-6 ES Concorde 0,4 - -4,8-7,3-7 ES Tolerance 1,8 - -7,7-4,8-8 LG ,2 - -0,8-2,3-9 NK Nekta 4,4 0,2 30,5 11,2-2,7-0,2 10 Ricardinio 2,6 4,1-6,1 0,5-2,7-0,2 11 Rivaldinio KWS 1,0 - -4,0 - -7,7-12 SY Multipass 0,1 - -6,4 - -0,2-13 LG CCA -5,2-2,1 3,7 3,6-10,2-9,4 14 Toninio CCA 0,2 - -3,2-32,3 - Liczba doświadczeń Odmiany średniopóźne Wzorzec 7,0 4,0 16,3 9,8 21,8 27,9 1 Alduna -0,5-0,4-11,6-1,2 5,7-11,2 2 Danubio ,7 - -4,3-3 DKC3623-1, ,1-0,7-4 ES Carmen 19,1-7,7 - -1,8-5 Lindsey -4,1 0,5 1,2 0,4 0,7 16,3 6 Millesim 0,2 - -9,4-20,7-7 P9027-2,6-10,7 - -9,3-8 SY Enigma -5,5-9,5 - -4,3-9 Embelixx CCA -2,5 - -2,5-3,2-10 Fisixx CCA 6,6 - -2,3-3,2-11 Herkuli CS CCA -2,6 - -2,1-0,7-12 P8589 CCA -4,2 - -7,3-0,7-13 Pomeri CS CCA 0,5-39,6 - -9,3-14 Rivoxx CCA 1,1 - -9,4 - -6,8 - Liczba doświadczeń Wzorzec-średnia dla wszystkich badanych odmian CCA- odmiany z katalogu UE

12 Wykres 74. Kukurydza pastewna na ziarno. Odmiany wczesne. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca). Głubczyce, Polska. Rok zbioru 2014 % wzorca ES Cirrius Konsulixx Laurinio MAS 15P Rogoso Silvinio Tonacja ES Combi CCA Wzorzec Głubczyce - 126,6 dt/ha Wzorzec Polska - 114,2 dt/ha

13 % wzorca Wykres 75. Kukurydza pastewna na ziarno. Odmiany średniowczesne. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca). Głubczyce, Polska. Rok zbioru Ambrosini Amoroso DKC3711 Emmy ES Cockpit ES Concorde ES Tolerance LG NK Nekta Ricardinio Rivaldinio KWS SY Multipass LG CCA Toninio CCA Wzorzec Głubczyce - 123,9 dt/ha Wzorzec Polska - 118,6 dt/ha

14 % wzorca 113 Wykres 76. Kukurydza pastewna na ziarno. Odmiany średniopóźne. Plon ziarna przy 14 % wilgotności (% wzorca). Głubczyce, Polska. Rok zbioru Alduna Danubio DKC3623 ES Carmen Lindsey Millesim P9027 SY Enigma Embelixx CCA Fisixx CCA Herkuli CS CCA P8589 CCA Pomeri CS CCA Rivoxx CCA Wzorzec Głubczyce - 131,7 dt/ha Wzorzec Polska - 123,0 dt/ha

Tab Kukurydza pastewna. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2015

Tab Kukurydza pastewna. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2015 Tab. 108. Kukurydza pastewna. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2015 Miejscowość Powiat Głubczyce Głubczyce Kompleks rolniczej przydatności gleby 1 Klasa bonitacyjna gleby ph gleby w KCl

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim mieszańce kukurydzy użytkowane na ziarno badano w SDOO Chrząstowo i ZDOO Głębokie. W doświadczeniach tych oceniano odmian, w tym odmian

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: ES Cockpit. Uwagi. Lp. Odmiana. MAS 15P Silvinio Pirro Rogoso Tonacja DE AT AT

Tabela 1. Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: ES Cockpit. Uwagi. Lp. Odmiana. MAS 15P Silvinio Pirro Rogoso Tonacja DE AT AT Tabela Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: 0 Lp. Odmiana 0 MAS P Silvinio Pirro Rogoso Tonacja NK Nekta Touran Emmy Geoxx ES Albatros MAS L Dynamite ES Cockpit Odilo DKC ES Concord ES Tolerance Giancarlo

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2014 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. Opracowanie zostało wzbogacone o dane

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim mieszańce kukurydzy użytkowane na ziarno badano w SDOO Chrząstowo i ZDOO Głębokie. W doświadczeniach tych badano odmiany, w tym odmian

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN KUKURYDZY W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN KUKURYDZY W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN KUKURYDZY W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim 2015 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2012 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. W bieżącym roku opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne Warunki prowadzenia i wyniki doświadczeń.

Kukurydza Uwagi ogólne Warunki prowadzenia i wyniki doświadczeń. Kukurydza Uwagi ogólne Postęp w hodowli oraz znajomość właściwej agrotechniki są bodźcem do systematycznego powiększenia powierzchni uprawy kukurydzy w Polsce, także i w woj. pomorskim. W Polsce powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2015 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. Opracowanie zostało wzbogacone o dane

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości gospodarczej odmian kukurydzy w doświadczeniach

WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości gospodarczej odmian kukurydzy w doświadczeniach - 2 - - 3 - WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości gospodarczej odmian kukurydzy w doświadczeniach realizowanych w ramach systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR)

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana. Uwagi

Tabela 1. Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana. Uwagi Tabela Kukurydza. Odmiany badane. Rok zbioru: 0 Lp. Odmiana 0 Rok wpisania do Krajowego Rejestru Kod kraju pochodzenia Uwagi Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Tab. 89. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2013

Tab. 89. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2013 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 15 odmian (9 populacyjnych i 6 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Kukurydza. Uwagi ogólne

Kukurydza. Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2016 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO Wrócikowo i ZDOO Rychliki oraz dwa doświadczenia w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

Kukurydza. Uwagi ogólne

Kukurydza. Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne Postęp w hodowli oraz znajomość właściwej agrotechniki były bodźcem do powiększenia powierzchni uprawy tego gatunku w Polsce, także i w woj. pomorskim. Obecnie na terenie naszego

Bardziej szczegółowo

11. Kukurydza. rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru 2016.

11. Kukurydza. rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru 2016. 11. Kukurydza W ramach systemu PDO w roku 2016 w województwie łódzkim przeprowadzono doświadczenia z mieszańcami kukurydzy użytkowanej na ziarno i na kiszonkę. Doświadczenia zakładano jako jednoczynnikowe,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości gospodarczej odmian kukurydzy w doświadczeniach

WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości gospodarczej odmian kukurydzy w doświadczeniach WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości gospodarczej odmian kukurydzy w doświadczeniach realizowanych w ramach systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) w roku 2013

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Kukurydza 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Kukurydza 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Kukurydza 2016 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

KUKURYDZA. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych POREJESTROWE DOŚ WIADCZALNICTWO ODMIANOWE

KUKURYDZA. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych POREJESTROWE DOŚ WIADCZALNICTWO ODMIANOWE POREJESTROWE DOŚ WIADCZALNICTWO ODMIANOWE CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych KUKURYDZA 2016 Słupia Wielka, grudzień 2016

Bardziej szczegółowo

strąka wynosiła średnio 10 cm. Wyraźnie wyżej, zwłaszcza w ostatnim roku wiązała je odmiana Amandine, a nieco niżej Aldana i Aligator.

strąka wynosiła średnio 10 cm. Wyraźnie wyżej, zwłaszcza w ostatnim roku wiązała je odmiana Amandine, a nieco niżej Aldana i Aligator. SOJA Doświadczenia z soją prowadzono w Głubczycach (odmianowe w latach 2012- i zaprawowe w latach 2013-) oraz w Bąkowie i Łosiowie (odmianowe w latach 2013-) na jednym poziomie agrotechniki. W Głubczycach

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2011 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadcze z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. Odmiany uczestniczące w badach podzielono

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

Wyższą odznaczały się odmiany Aligator, ES Senator oraz Royal Pro, Hipro i Mavka, a najniższą Augusta oraz Klaxon, Annushka i Amandine (tabela 133).

Wyższą odznaczały się odmiany Aligator, ES Senator oraz Royal Pro, Hipro i Mavka, a najniższą Augusta oraz Klaxon, Annushka i Amandine (tabela 133). SOJA Doświadczenia z soją prowadzono w Głubczycach (odmianowe w latach 2012-2013 i zaprawowe w 2013 roku) oraz w Bąkowie i Łosiowie (odmianowe w 2013 roku) na jednym poziomie agrotechniki. W Głubczycach

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował JĘCZMIEŃ OZIMY Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 14 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 11 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Tab. 102. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Miejscowość Głubczyce Powiat Głubczyce Kompleks rolniczej przydatności gleby 1 Klasa bonitacyjna gleby II ph gleby w KCl 6,7 Przedplon

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH. Wstępne wyniki plonowania odmian. w doświadczeniach porejestrowych KUKURYDZA

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH. Wstępne wyniki plonowania odmian. w doświadczeniach porejestrowych KUKURYDZA POREJESTROWE DOŚWIADC Z A L N I C T W O O D M I A N O W E CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych KUKURYDZA 2017 Słupia Wielka,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Kukurydza 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Kukurydza 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Kukurydza 2017 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

14. Kukurydza. Uwagi ogólne

14. Kukurydza. Uwagi ogólne 14. Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2017 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO Wrócikowo i ZDOO Rychliki oraz dwa doświadczenia w

Bardziej szczegółowo

13. Kukurydza. Uwagi ogólne

13. Kukurydza. Uwagi ogólne 13. Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2018 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO Wrócikowo i ZDOO Rychliki oraz dwa doświadczenia w

Bardziej szczegółowo

niki w latach oraz 10,5 i 11,5% w 2013 roku. Więcej białka miały odmiany Blask, Rubinek i Gawrosz, a mniej Olympic, Ella i Hajduczek

niki w latach oraz 10,5 i 11,5% w 2013 roku. Więcej białka miały odmiany Blask, Rubinek i Gawrosz, a mniej Olympic, Ella i Hajduczek JĘCZMIEŃ JARY Doświadczenia z jęczmieniem jarym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 34 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 19 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany PSZENICA JARA Doświadczenia z pszenicą jarą prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 17 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 9 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Kukurydza. Uwagi ogólne

Kukurydza. Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne Postęp w hodowli oraz znajomość właściwej agrotechniki są bodźcem do systematycznego powiększenia powierzchni uprawy kukurydzy w Polsce, także i w woj. pomorskim. W Polsce powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Kukurydza 2018 STACJA

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu PSZENICA OZIMA W tabelach 1-2 przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w latach 2009-2011 w województwie i w Głubczycach, a w tabeli 3 w - Głubczycach w ostatnim roku w różnych wariantach agrotechnicznych,

Bardziej szczegółowo

10. Kukurydza oprac. inż. Anna Wardęga

10. Kukurydza oprac. inż. Anna Wardęga 10. Kukurydza oprac. inż. Anna Wardęga W ramach systemu PDO w roku 2017 w województwie łódzkim przeprowadzono doświadczenia z mieszańcami kukurydzy użytkowanej na ziarno i na kiszonkę. W doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Powierzchnia uprawy grochu zarówno form ogólnoużytkowych jak i pastewnych nie zwiększa się. Duże znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie jest powszechnie uznawane

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Tabela 14.1 Groch siewny. Odmiany badane. Rok zbioru:. Lp. Rodzaj ulistnienia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Tab Soja. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Lata zbioru 2013, 2014, 2015

Tab Soja. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Lata zbioru 2013, 2014, 2015 Tab. 142. Soja. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Lata zbioru 2013,, Miejscowość Głubczyce Bąków Łosiów Powiat 2013 2013 2013 Kompleks rolniczej przydatności gleby 1 1 1 3 4 3 2 2 4 Klasa bonitacyjna

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp.

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp. Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Odmiana Rejestru włączeni Liczba Lp. pochodz Odmian w a do lat na e Polsce LZO LZO nia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

2018 Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1, Środa Śląska SM Pokusa

2018 Saatbau Polska sp. z o.o. ul. Żytnia 1, Środa Śląska SM Pokusa KUKURYDZA Rozmieszczenie upraw kukurydzy na terenie kraju jest znacznie zróżnicowane, co wynika przede wszystkim z przyczyn przyrodniczych, ale także ekonomicznych. Przykładem ekonomicznej rejonizacji

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie w uprawie z pośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wynosi około 8,9%. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

- plon ziarna, dt z ha - plon ogólny suchej masy, dt z ha. Doœwiadczenia na ziarno finansowane przez COBORU:

- plon ziarna, dt z ha - plon ogólny suchej masy, dt z ha. Doœwiadczenia na ziarno finansowane przez COBORU: WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości gospodarczej odmian kukurydzy w doświadczeniach realizowanych w ramach systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) w roku 2012

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Odmiana włączenia do lat Lp. Rejestru Odmian w LOZ na LOZ Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości

WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości gospodarczej odmian kukurydzy w doświadczeniach realizowanych w ramach systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) w roku 2016 na tle wyników

Bardziej szczegółowo

Kod kraju pochodz enia

Kod kraju pochodz enia Rzepak ozimy Powierzchnia uprawy rzepaku ozimego w naszym kraju, według danych GUS, wynosiła w ostatnich latach 635-900 tys. ha. Szacunki wskazują, że powierzchnia uprawy rzepaku ozimego może w przyszłości

Bardziej szczegółowo

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek 8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek Na podstawie badań GUS, powierzchnia uprawy owsa w 2017 roku w Polsce wynosiła około 0,5 mln ha, co stanowi 7,1 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Soja. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Soja. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Soja Uwagi ogólne W ostatnich latach wzrasta zainteresownie uprawą soi, gatunku stosunkowo nowego dla rolnika, który w Polsce nie był uprawiany na szeroką skalę. Aktualnie w Krajowym rejestrze (KR) znajduje

Bardziej szczegółowo

OBFITE PLONY ZIELONEJ MASY ORAZ ZIARNA KUKURYDZY O NISKIEJ WILGOTNOŚCI

OBFITE PLONY ZIELONEJ MASY ORAZ ZIARNA KUKURYDZY O NISKIEJ WILGOTNOŚCI WYNIKI PDO W 2016 R. Dr inż. Roman Warzecha Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Polski Związek Producentów Kukurydzy Mgr inż. Monika Żurek Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń Lp 11. Groch siewny 11.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze w grupie odmian ogólnoużytkowych przeznaczonych do uprawy na glebach żyznych są wyłącznie formy wąsolistne łącznie 13 odmian. W województwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2011

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania do Rok Liczba Kod Lp kraju - Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany Odmiana Krajowego Rejestru włączenia do lat w.

Bardziej szczegółowo

12. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Woj.

12. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Woj. 12. Groch siewny 12.1. Uwagi ogólne Aktualnie w Krajowym Rejestrze jest 25 odmian, w tym 17 odmian ogólnoużytkowych i 8 odmian pastewnych. W województwie świętokrzyskim doświadczenie porejestrowe z grochem

Bardziej szczegółowo

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 11. Groch siewny 11.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze w grupie odmian ogólnoużytkowych przeznaczonych do uprawy na glebach żyznych są wyłącznie formy wąsolistne łącznie 14 odmian. W województwie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Fundusze na prowadzenie części doświadczeń (pięć w warunkach prowokacyjnych północnego

Fundusze na prowadzenie części doświadczeń (pięć w warunkach prowokacyjnych północnego WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki badań wartości gospodarczej odmian kukurydzy w doświadczeniach porejestrowych i rolniczych (PDOiR) w roku 2011 na tle wyników z roku 2010 oraz dodatkowo, wyniki odmian

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

9 Farmplus 2) 77,0 82,6 57,8 94,7 86,0 60,7 121,1 82,8 101

9 Farmplus 2) 77,0 82,6 57,8 94,7 86,0 60,7 121,1 82,8 101 Tabela 12 Kukurydza na ziarno. Doświadczenia rozpoznawcze 2015. Plon ziarna, dt z ha Śrem Wójt. grupa 1 wczesne wzorzec: 81,8 87,6 49,9 94,4 87,0 62,6 109,7 81,9 100 1 Arturo 70,2 73,2 41,7 86,0 86,7 34,0

Bardziej szczegółowo

Wzorzec ,9 37,2 37,5 35,9

Wzorzec ,9 37,2 37,5 35,9 KUKURYDZA Kukurydza jest rośliną coraz bardziej popularną w Polsce, o czym świadczy ciągle zwiększający się areał uprawy. W roku 2015 areał uprawy kukurydzy w woj. podlaskim wyniósł 126 000 ha, w tym na

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Harnaś i Amant (nagoziarnista). Obecnie w krajowym rejestrze znajdują się 23 odmiany oplewione w tym jedna o brązowym zabarwieniu plewki

Bardziej szczegółowo

Odmiany kukurydzy z Polskich hodowli

Odmiany kukurydzy z Polskich hodowli Nauka Doradztwu Rolniczemu 3.10.2018, Radzików Odmiany kukurydzy z Polskich hodowli Mgr inż. Monika Żurek, dr inż. Roman Warzecha IHAR-PIB Radzików Czynniki wpływające na plon kukurydzy.. 35-40% Zabiegi

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe W roku 2014 powierzchnia upraw materiału kwalifikowanego odmian ogólnoużytkowych grochu siewnego wyniosła 1,2 tys. ha i była większa o około 500 ha w porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny należy do najważniejszych gatunków w grupie roślin bobowatych grubonasiennych. Nasiona grochu mogą być wykorzystywane do bezpośredniej konsumpcji jak i na paszę

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Tab. 89. Rzepak ozimy. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015.

Tab. 89. Rzepak ozimy. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015. Tab. 89. Rzepak ozimy. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015. Miejscowość Głubczyce Bąków Łosiów Pągów Powiat Głubczyce Kluczbork Brzeg Namysłów Kompleks rolniczej przydatności gleby 1 2

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Lp Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat w LZO Kod kraju - pochod zenia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne

Rzepak jary. Uwagi ogólne Rzepak jary Uwagi ogólne Rzepak jary zarówno w województwie, jak i w całym kraju, ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. W latach 2000-2010 powierzchnia uprawy wahała się od 22 do 81 tys.ha

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

1. ARDEN 2. BINGO 3. HAKER

1. ARDEN 2. BINGO 3. HAKER 7. Owies W 2013 roku owies zajmował 5,97 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017.

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017. Pszenżyto ozime Według danych GUS areał uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach wyniósł 1,2 mln ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi wyniósł ok. 15%. Pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Rzepak jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rzepak jary Uwagi ogólne W roku przeprowadzono w województwie kujawsko- pomorskim jedno doświadczenie z rzepakiem jarym w SDOO Chrząstowo. W Krajowym Rejestrze w roku znajdowało się odmian, natomiast w

Bardziej szczegółowo

łączone (wyniki odmian badanych przed zarejestrowaniem ujęte zostały w odrębnym opracowaniu). W ramach badań rozpoznawczych,

łączone (wyniki odmian badanych przed zarejestrowaniem ujęte zostały w odrębnym opracowaniu). W ramach badań rozpoznawczych, COBO 7/2011 n.350 WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki oceny wartości gospodarczej odmian kukurydzy w doświadczeniach porejestrowych (PDO) w roku 2010 na tle wyników z roku 2009 oraz dodatkowo, wyniki odmian

Bardziej szczegółowo