Sporządzanie i ekspedycja potraw z mąki oraz kasz 512[02].Z2.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sporządzanie i ekspedycja potraw z mąki oraz kasz 512[02].Z2.02"

Transkrypt

1

2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Derbis Sporządzanie i ekspedycja potraw z mąki oraz kasz 512[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

3 Recenzenci: mgr inż. Krystyna Maj dr inż. Janina Potiopa Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Ewa Superczyńska Konsultacja: dr Justyna Bluszcz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 512[02].Z2.02 Sporządzanie i ekspedycja potraw z mąki oraz kasz, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu kucharz Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

4 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Ocena towaroznawcza i wartość technologiczna kasz. Obróbka technologiczna kasz i zastosowanie do sporządzania potraw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ocena towaroznawcza i wartość technologiczna mąki. Obróbka technologiczna mąki i zastosowanie do sporządzania potraw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sporządzanie i ekspedycja wyrobów z ciast zarabianych na stolnicy pierogowych i kluskowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sporządzanie i ekspedycja wyrobów z ciast zarabianych na stolnicy ziemniaczanego, serowego i mieszanych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sporządzanie i ekspedycja wyrobów z ciast zarabianych w naczyniu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Potrawy półmięsne z mąki i kasz Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 56 2

5 1. WPROWADZENIE Poradnik, który otrzymujesz będzie Ci pomocny w zdobyciu niezbędnych umiejętności związanych ze sporządzaniem i ekspedycją potraw z mąki oraz kasz. Poradnik ten zawiera: wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiadomości, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, cele kształcenia tej jednostki modułowej, materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: treść ćwiczeń, sposób ich wykonania, wykaz materiałów i sprzętu potrzebnego do realizacji ćwiczenia, sprawdzian postępów, który umożliwi Ci sprawdzenie opanowania zakresu materiału po zrealizowaniu każdego podrozdziału wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie, sprawdzian osiągnięć, czyli zestaw zadań testowych sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po opracowaniu materiału spróbuj rozwiązać sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Sporządzanie i ekspedycja potraw z mąki oraz kasz, której treści teraz poznasz jest podstawową jednostką przygotowującą do nabycia kolejnych umiejętności w module Produkcja i ekspedycja potraw (rysunek 1 str.4) Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznałeś już podczas trwania nauki i należy je bezwzględnie stosować. 3

6 Moduł 512[02].Z2 Produkcja i ekspedycja potraw 512[02].Z2.01 Sporządzanie i ekspedycja potraw z owoców, warzyw, ziemniaków oraz grzybów 512[02].Z2.02 Sporządzanie i ekspedycja potraw z mąki oraz kasz 512[02].Z2.03 Sporządzanie i ekspedycja zup oraz sosów 512[02].Z2.04 Sporządzanie i ekspedycja potraw z jaj, mleka oraz jego przetworów 512[02].Z2.05 Sporządzanie i ekspedycja potraw z mięsa zwierząt rzeźnych oraz dziczyzny 512[02].Z2.08 Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących 512[02].Z1.06 Sporządzanie i ekspedycja potraw z drobiu, ryb oraz owoców morza 512[02].Z2.09 Sporządzanie i podawanie zakąsek zimnych oraz gorących 512[02].Z2.07 Sporządzanie i ekspedycja wyrobów ciastkarskich oraz kulinarnych z ciast Schemat układu jednostek modułowych 4

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się technologią informacyjną, organizować stanowisko pracy z zachowaniem zasad ergonomii, prowadzić proste obliczenia matematyczne, przeliczać jednostki masy, przeprowadzać obróbkę wstępną surowca, przeprowadzać obróbkę cieplną surowca, obsługiwać maszyny i urządzenia, przeprowadzać ocenę organoleptyczną, korzystać z receptury, przestrzegać przepisów bhp, przygotowywać zapotrzebowanie na surowce i produkty. 5

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: sklasyfikować kasze w zależności od rodzaju zboża, sposobu otrzymywania i stopnia rozdrobnienia, scharakteryzować składniki odżywcze ziarna zbóż i określić ich rozmieszczenie w ziarnie, określić wartość odżywczą mąki i kasz, określić warunki przechowywania mąki i kasz, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, zastosować zasady higieny w procesie produkcyjnym, zaplanować przebieg procesu technologicznego, sporządzić zapotrzebowanie na surowce i półprodukty do produkcji wyrobów kulinarnych z mąki i kasz, dobrać surowce do sporządzenia potraw mącznych i z kasz, dokonać oceny towaroznawczej mąki i kasz, wyjaśnić przemiany fizykochemiczne zachodzące podczas obróbki termicznej kasz i potraw mącznych, obliczyć wydajność kasz, dobrać maszyny i urządzenia do wielkości produkcji, obsłużyć i dokonać konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesie sporządzania potraw, posłużyć się sprzętem kuchennym, przeprowadzić obróbkę wstępną i cieplną kasz, sporządzić wyroby z ciast zarabianych na stolnicy, sporządzić wyroby z ciast zarabianych w naczyniu, sporządzić potrawy z mąki i kasz charakterystyczne dla kuchni staropolskiej i regionalnej, sporządzić potrawy z mąki i kasz charakterystyczne dla kuchni innych narodów, przygotować proste potrawy dietetyczne z mąki i kasz, zagęścić potrawy skrobią, zastosować półprodukty z mąki w produkcji gastronomicznej, zastosować ugotowane kasze w żywieniu, dobrać dodatki uzupełniające wartość odżywczą potraw mącznych i z kasz, zastosować techniki porcjowania i dekorowania sporządzonych potraw, dokonać oceny organoleptycznej sporządzonych potraw, podać przygotowane wyroby zgodnie z gramaturą i dobranymi dodatkami, scharakteryzować potrawy półmięsne z mąki i kasz, zastosować zasady przechowywania surowców, półproduktów i potraw z mąki i kasz, zagospodarować odpady poprodukcyjne i pokonsumpcyjne, zastosować przepisy sanitarno-epidemiologiczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, skorzystać z różnych źródeł informacji. 6

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Ocena towaroznawcza i wartość technologiczna kasz. Obróbka technologiczna kasz i zastosowanie do sporządzania potraw Materiał nauczania Kasze są to produkty otrzymane z całego lub rozdrobnionego ziarna zbożowego (rys. 1) pozbawionego części zawierających składniki nieprzyswajalne. Do produkcji kasz wykorzystuje się ziarno jęczmienia, gryki, owsa, ryżu, prosa, kukurydzy i pszenicy. Proces technologiczny przerobu zbóż na kasze składa się z czynności wstępnych i przerobu właściwego. Rys. 1. Budowa ziarniaka [7, s.266] Podział kasz Kasze można podzielić ze względu na surowiec, z jakiego są wytwarzane lub w zależności od sposobu ich obróbki (rys. 2). Podział kasz gryczane jęczmienne Ze względu na surowiec owsiane pszenne jaglane kasze krupy kasze łamane Ze względu na sposób obróbki kasze drobne kasze gniecione Rys. 2. Podział kasz [opracowanie własne] 7

10 Kasze krupy to kasze zachowujące kształt charakterystyczny dla ziarna, uzyskiwane przez obłuszczanie i ewentualne polerowanie ziarna (pęczak, kasza gryczana, jaglana, ryż). Kasze łamane charakteryzują się większym stopniem rozdrobnienia, uzyskiwane są za pomocą pocięcia lub połamania ziarna obłuskanego (kasza jęczmienna łamana, kasza krakowska). Kasze drobne uzyskiwane są w wyniku dodatkowego rozdrobnienia ziaren uprzednio pociętych lub połamanych (kasza perłowa, manna, kuskus). Do kasz gniecionych należą: płatki ryżowe, owsiane, jęczmienne i pszenne. Wielkość ziaren kaszy wpływa na wartość odżywczą i takie cechy produktu jak: szybkość wchłaniania wody, stopień pęcznienia w czasie gotowania, szybkość gotowania itp. Charakterystyka kasz Kasze jęczmienne Do produkcji kaszy nadaje się jęczmień o dużej zawartości białka, ziarnie szklistym i twardym, jasnej barwie i regularnych wymiarach. Barwa jęczmienia i cienka okrywa, zapewniają lepszą jakość produkowanej kaszy. Kasza z takiego jęczmienia, nie rozkleja się w czasie gotowania. Rozróżnia się następujące rodzaje kaszy jęczmiennej: pęczak całe ziarna jęczmienia pozbawione łuski (półprodukt przy wyrobie kaszy perłowej i łamanej), pęczak obtaczany (nazywany pęczakiem jęczmiennym kujawskim) całe ziarna jęczmienia pozbawione łuski i obtaczane, łamana (kasza jęczmienna wiejska) kasza otrzymywana z oczyszczonego, obłuszczonego, pokrajanego ziarna jęczmienia pęczaku (bez polerowania), która w zależności od granulacji, dzieli się na: grubą, średnią i drobną, perłowa (kasza jęczmienna mazurska) pęczak poddany łamaniu na duże cząstki i polerowaniu (innym kryterium podziału kaszy perłowej jest wielkość cząstek). Kasze gryczane Z gryki uzyskuje się następujące rodzaje wyrobów gotowych: kaszę gryczaną prażoną (całą i łamaną), kaszę gryczaną nie prażoną (całą, łamaną, drobną kasza krakowska). Kasze owsiane Owies zawiera dużo białka, lipidów oraz znaczne ilości witamin i błonnika pokarmowego. Z ziarna owsa są produkowane następujące rodzaje kasz: owsiana cała, otrzymywana przez obłuskiwanie ziarna owsa i wypolerowanie otrzymanych ziarniaków, owsiana łamana, otrzymywana przez pocięcie obłuszczonych i wypolerowanych ziarniaków, płatki owsiane, otrzymywane podczas przerobu ziarna owsa (zwykłe, górskie). Kasze pszenne Z kasz pszennych produkuje się głównie kaszę mannę przez odsianie grubych kaszek podczas przerobu pszenicy na mąkę. Do wyrobu tej kaszy stosuje się najczęściej pszenice szkliste i wysokobiałkowe. Inne kasze pszenne to: pszenna pęczak, płatki pszenne, kuskus (drobna kasza otrzymana z jądra ziarna pszenicy twardej Triticum durum, poddana w procesie produkcji aglomerowaniu, gotowaniu na parze, suszeniu, chłodzeniu, przesiewaniu i sortowaniu). Produkowane są także kasze: 8

11 z kukurydzy kukurydziana (produkuje się przez łamanie oczyszczonego ziarna i odsiewanie), płatki kukurydziane, z grochu grochowa, z prosa jaglana. Wartość odżywcza kasz Skład chemiczny kasz zależy od rodzaju zboża oraz procesu jego przetwarzania. Kasze są źródłem białka, skrobi, tłuszczowców, błonnika pokarmowego, składników mineralnych (zwłaszcza fosforu), witamin (zwłaszcza z grupy B) oraz flawonoidów. Białko kasz jest białkiem niepełnowartościowym ze względu na małą ilość lizyny i tryptofanu. Kasze gruboziarniste mają większą wartość odżywczą, gdyż w procesie produkcyjnym nie tracą takich składników jak witaminy i składniki mineralne (tabela 1). Tabela 1. Przeciętny skład chemiczny oraz wartość energetyczna wybranych kasz [7, s.273] Rodzaj kaszy Składniki jęczmienna gryczana jaglana kukurydziana manna płatki ryż owsiane Woda 15,5 14,0 13,0 15,0 15,5 12,0 14,0 Białka 8 11,5 11,0 11,0 8,5 9,5 14,0 8,0 Tłuszcz 0,9 1,9 2,0 3,5 1,0 1,0 6,5 0,3 Cukrowce ,5 69,0 73,0 72,0 64,0 76,0 Popiół 1,2 1,6 1,8 1,0 0,7 0,6 1,0 1,0 Błonnik 1 1,5 2,0 1,0 0,5 0,5 1,3 0,4 pokarmowy Wartość energetyczn w kj (kcal) 1453 (347) 1491 (356) 1467 (351) 1616 (386) 1478 (353) 1633 (390) Ryż Ryż jest jednym z najważniejszych na świecie produktów żywnościowych. Uważany jest za najbardziej uniwersalne zboże, bowiem zarówno z całych jego ziaren, jak i płatków oraz mąki można przygotowywać wiele potraw. Ryż dzielimy ze względu na kształt ziaren i ze względu na stopień oczyszczenia. Ze względu na kształt ziaren wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje ryżu: długoziarnisty o ziarnach 4 5-krotnie dłuższych od szerokości, po ugotowaniu jest sypki, puszysty i delikatny w smaku, średnioziarnisty o ziarnach 2 3-krotnie dłuższych od szerokości, po ugotowaniu jest bardziej wilgotny i sypki niż ryż długoziarnisty, ale równie delikatny w smaku, krótkoziarnisty o ziarnach owalnych lub prawie okrągłych, bardzo chłonących wodę i zlepiających się po ugotowaniu. Zależnie od stopnia oczyszczenia ryż można podzielić na: nieobłuszczony ziarna ryżu w łusce (plewce), wprost ze zbiorów, obłuszczony z plewki ziarna ryżu, z których w procesie łuszczenia usunięto tylko plewkę, a nie usunięto warstwy okrywy owocowej i zarodka, biały częściowo szlifowany ziarna ryżu, z których usunięto częściowo zarodek i okrywę owocową, biały dobrze szlifowany ziarna ryżu pozbawione łuski, części zarodka, zewnętrznej i wewnętrznej warstwy okrywy owocowej i oszlifowane, brązowy ziarna ryżu nieobłuszczonego, z którego usunięto tylko łuskę, a nie usunięto warstwy okrywy owocowej, 1461 (349) 9

12 preparowany termicznie (parboiled) ziarna ryżu poddane przed łuszczeniem procesowi nawilżania pod ciśnieniem (gorącą wodą lub parą), następnie wysuszone i obłuszczone, ziarna mają złoty kolor, błyskawiczny ziarna ryżu podgotowane i wysuszone, precooked rice ziarna ryżu podgotowane i wysuszone, wygodny w użyciu glazurowany o powierzchni powleczonej talkiem. W obrocie handlowym znajdują się też inne przetworzone produkty ryżowe: wafle, płatki (ziarna parowane w temperaturze około 100 C, a następnie prasowane), makaron i mąka ryżowa, cenna zwłaszcza dla osób uczulonych na gluten. Najmniej przetworzony, a więc najwartościowszy pod względem odżywczym, jest ryż brązowy, o jasnobrązowej barwie uwarunkowanej obecnością okrywy. Ryż biały pozbawiony zarówno łuski jak i otrąb, charakteryzuje się najniższą wartością odżywczą, dlatego powinno się go wzbogacać w witaminy i składniki mineralne. Za wyjątkowo wartościowy uważany jest dziki ryż, rosnący w Ameryce Północnej (naprawdę nie jest to ryż, choć również należy do rodziny traw). Ma długie, cienkie, szarobrązowe lub czarne ziarenka o wyrazistym, orzechowym smaku i zapachu. Po ugotowaniu staje się purpurowy. Opakowanie i przechowywanie kasz Kasze pakowane są najczęściej w worki jutowe, lniane i konopne, a ponadto, jako opakowanie kasz służą torebki papierowe i foliowe. Przetwory zbożowe są produktami mniej trwałymi niż ziarno zbóż, głównie ze względu na łatwość chłonięcia wody i obcych zapachów, a także zachodzące procesy utleniania. Pomieszczenia do przechowywania kasz powinny być suche, czyste, o temperaturze 15 C i wilgotności względnej powietrza 60%. Okres przechowywania kasz, od momentu ich wyprodukowania, wynosi dla: kaszy manny 5 miesięcy, kaszy jęczmiennej od 9 miesięcy (kasza wiejska i mazurska) do 10 miesięcy (pęczak kujawski), kaszy gryczanej 10 miesięcy, płatków owsianych od 4 do 6 miesięcy. Obróbka wstępna kasz. Obróbka wstępna kasz obejmuje takie zabiegi jak: przesiewanie, przebieranie, mierzenie objętości, płukanie, zacieranie jajem (stosowane do niektórych kasz). Celem przesiewania jest usunięcie zanieczyszczeń większych od kaszy lub drobnych zanieczyszczeń przy użyciu sit o małych otworach. Celem przebierania jest usunięcie ziaren nieobłuszczonych, poczerniałych, nasion chwastów. Zabieg ten przeprowadza się ręcznie. Mierzenie objętości wykonuje się za pomocą naczynia miarowego. Czynność ta potrzebna jest przy odmierzaniu ilości wody do gotowania kaszy o odpowiedniej konsystencji. Celem płukania jest usunięcie pyłu, piasku, łuski, niepełnowartościowych ziaren. Kaszę, po wsypaniu do dużego naczynia, zalewa się ciepłą wodą o temperaturze 40 C i miesza drewnianą łyżką. Wodę należy zmieniać dwu- lub trzykrotnie. Kaszę wybiera się cedzakiem lub sitem do innego naczynia. Zabieg ten należy wykonać szybko, aby ziarna zbyt mocno nie nasiąkły wodą. Podczas płukania kasza wchłania 10 20% wody w stosunku do swojej masy. Zabiegu tego nie stosuje się do kasz drobnych, takich jak manna, płatki owsiane, krakowska, kukurydziana oraz kaszy gryczanej prażonej. Zacieranie jajem ma na celu wytworzenie otoczki białkowej na ziarnach kaszy. Białko, ścinając się podczas gotowania zapobiega nadmiernemu rozklejaniu i sklejaniu ziaren kaszy. Zabieg ten stosuje się głównie do kasz drobnych gotowanych na sypko np. kaszy krakowskiej. 10

13 Na 1 kg kaszy stosuje się dwa białka lub 1 jajo. Zacieranie polega na wymieszaniu kaszy z jajem lub białkiem, równomiernym rozłożeniu na blasze cienką warstwą i wysuszeniu w ciepłym piekarniku. Obróbka cieplna kasz Obróbka cieplna kasz polega na gotowaniu, w trakcie którego skrobia wchłania wodę, pęcznieje i rozkleja się, natomiast białko ulega ścięciu. Stopień pęcznienia skrobi zależy od ilości użytej do gotowania wody oraz od rodzaju kaszy. W celu uzyskania kaszy o właściwej konsystencji należy odpowiednio regulować ilość wody. Ze względu na konsystencję kasz po ugotowaniu wyróżniamy: kasze gotowane na sypko, kasze gotowane na półsypko, kasze rozklejone gęste i półgęste, kasze rozklejone rzadkie. Kasze gotowane na sypko Do gotowania kasz na sypko nadają się kasze grube, np. kasza gryczana, jaglana, pęczak, ryż, a także drobne, np. kasza jęczmienna łamana, krakowska. W przypadku kasz drobnych, należy przed gotowaniem zastosować zacieranie jajem, w celu utworzenia otoczki zabezpieczającej przed nadmiernym kleikowaniem skrobi. Kaszę gotowaną na sypko uzyskuje się przez gotowanie w określonej ilości wody(każdego rodzaju kaszy), co ogranicza proces pęcznienia skrobi. Skrobia w kaszach gotowanych na sypko ulega całkowitemu skleikowaniu wewnątrz ziarna, natomiast otoczki ziarna, przez które mogłaby się wylać część kleiku skrobiowego pozostają nienaruszone. Prawidłowo ugotowana kasza na sypko jest miękka, a poszczególne ziarna zachowują kształt i można je siebie oddzielać. W celu otrzymania kaszy sypkiej należy: zmierzyć objętość kaszy, kasze grube przebrać, wypłukać, osączyć na sicie, kasze drobne zatrzeć jajem, wysuszyć, ostudzić, do odmierzonej ilości wrzącej osolonej wody z tłuszczem wsypać kaszę, doprowadzić ją do wrzenia, ostrożnie mieszając dopóki kasza nie wchłonie wody, naczynie z kaszą odstawić na brzeg płyty i dogotować bez mieszania w temperaturze C lub wstawić do kąpieli wodnej. Kasze można również zapiekać w piekarniku w temperaturze C. Jednak zapiekanie w piekarniku może spowodować wysychanie wierzchnich warstw kaszy, dlatego należy ją skrapiać niewielką ilością wody. Kaszę gryczaną i krakowską poddaje się, przed gotowaniem, zacieraniu białkiem. Kasze gotowane na sypko stosuje się jako dodatki do zup, dodatki do mięs duszonych, do wyrobu zapiekanek i do produkcji deserów. Kasze gotowane na półsypko Kasze półsypkie są to kasze lekko kleiste, w których część ziaren zachowuje niezmieniony kształt, reszta pod wpływem nadmiernego napęcznienia skrobi ulega rozerwaniu, a wypływająca z rozerwanych komórek skrobia zlepia poszczególne ziarenka kaszy. Kasze gotowane na półsypko służą do sporządzania kotletów, krokietów, zapiekanek, deserów oraz jako dodatek do mięs duszonych. Kasza półsypka po ostygnięciu tworzy jednolitą masę, trudną do formowania, dlatego potrawy przygotowuje się z kasz ciepłych. Kasze rozklejane półgęste i gęste Kasze te są tak silnie rozgotowane, że ziarna tracą swój kształt. Tworzą gęstą, półpłynną, łatwo dającą się formować masę, która po ostudzeniu zestala się i daje się łatwo kroić nożem. Podczas ubijania powstaje sztywna i puszysta masa. Do sporządzania potraw z kasz 11

14 rozklejanych gęstych nadają się kasze drobne, jak kasza manna (grysik), drobna krakowska itp. Z gęstej rozklejonej kaszy manny lub krakowskiej przyrządza się kostkę do zup, a także desery, np. ryż z konfiturami, mannę z sokiem, mus z kaszy manny. W celu otrzymania gęstej kaszy rozklejonej, należy: określoną ilość drobnej kaszy wsypać cienkim strumieniem na wrzącą osoloną wodę z dodatkiem tłuszczu i wymieszać, następnie odstawić na brzeg płyty i dogotować. Kasza powinna rozklejać się powoli. Można również wlać kaszę do wrzątku w postaci zawiesiny, a naczynie z kaszą wstawić do kąpieli wodnej. Kasze rozklejone rzadkie Ten rodzaj kasz ma zastosowanie do produkcji krupników oraz kleików. Skrobia jest główną substancją, która chłonie wodę, co powoduje początkowo pęcznienie ziarenek skrobiowych oraz zwiększenie objętości komórek, a następnie pękanie otoczek i wylewanie się kleiku skrobiowego. Skrobia wypływając z komórek daje kleistą masę. Kasze grube zalewa się zimną wodą (na 1 objętość kaszy należy użyć 6 objętości wody) i ogrzewa powoli, mieszając od czasu do czasu, aby zapobiec przypaleniu. Czas gotowania kasz rzadkich wynosi od 30 min do 1 h. Kleiki z kasz otrzymuje się dopiero po przetarciu rozgotowanych kasz. Kasze drobne wsypuje się wprost do wrzącej wody lub wlewa w formie zawiesiny, miesza intensywnie do chwili zagotowania i odstawia na brzeg płyty, gdzie następuje powolne rozklejanie. Tabela 2. Przykłady zastosowania kasz [7, s. 278] Rodzaj kaszy Gęstość kaszy Zastosowanie Gryczana na sypko główne danie z tłuszczem, z sosem, z mlekiem, dodatek do mięs Krakowska Jaglana Jęczmienna: Pęczak Perłowa łamana półsypka na sypko rozklejana gęsta na sypko półsypka na sypko na sypko półsypka całkowicie rozklejona płynna przecierana Kukurydziana półsypka Manna półsypka półsypka Płatki owsiane półsypka całkowicie rozklejona dodatek do mięs dodatek do mięs po zastygnięciu dodatek do zup ( kostka z kaszy) głównie danie z tłuszczem, sosem, z mlekiem, dodatek do zup dodatek do mięs dodatek do zup dodatek do mięs główne danie z tłuszczem, sosem, z mlekiem, dodatek do mięs krupnik kleik główne danie z tłuszczem, z sosem, z mlekiem, dodatek do mięs danie z sokiem jako deser po zastygnięciu dodatek do zup ( kostka z kaszy), główne danie z mlekiem główne danie z mlekiem kleik Ryż na sypko główne danie z sosem, z mlekiem, dodatek do zup, dodatek do zapiekanek, na słodko jako deser 12

15 całkowicie rozklejony przecierany kleik Do gotowania kasz w dużej ilości w zakładzie gastronomicznym stosuje się kotły warzelne parowe (rys.4.). Kotły warzelne służą do gotowania dużej ilości (do 400 dm 3 ) cieczy (w tym cieczy gęstych i ciał zawieszonych w cieczy) i przetrzymywania ich w stanie gorącym do momentu wydania konsumentom. a) b) Rys. 3. Kocioł warzelny elektryczny: a) widok ogólny, b) rysunek budowy [opracowanie własne] W trakcie obsługi kotła warzelnego należy pamiętać: o przestrzeganiu instrukcji obsługi, aby przed przystąpieniem do pracy sprawdzić ogólny stan techniczny, aby o wszelkich usterkach zawiadomić kierownika kuchni, o sprawdzeniu stanu odwadniaczy w KW parowych, aby przed włączeniem ogrzewania napełnić KW produktami do obróbki cieplnej, w czasie pracy KW kontrolować co pewien czas wysokość ciśnienia na manometrze, przy wzroście ciśnienia zmniejszyć dopływ ciepła, po zakończonej pracy zamknąć dopływ ciepła, odczekać kilkanaście sekund i otworzyć pokrywę, następnie dokładnie umyć kocioł i wypłukać Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Z jakich zbóż otrzymujemy kasze? 2. Z jakich etapów składa się proces technologiczny przerobu zbóż na kasze? 3. Jak dzieli się kasze ze względu na rodzaj surowca? 4. Jaki wpływ na cechy produktu ma wielkość ziaren? 5. Jakie rodzaje kasz otrzymuje się z jęczmienia? 6. Jakie rodzaje kasz otrzymuje się z owsa? 7. Co to jest kuskus? 8. Na czym polega obróbka wstępna kasz? 9. Na czym polega obróbka cieplna kasz? 10. Jakie zastosowanie mają kasze rozklejane rzadkie? 11. W jakim celu zaciera się ziarna kaszy jajem? 13

16 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Podpisz rysunki przedstawiające poszczególne gatunki zbóż wykorzystywane do produkcji kasz i mąk oraz wskaż, jakie rodzaje kasz z nich otrzymasz uwzględniając sposób i stopień rozdrobnienia ziarna. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać materiał nauczania z poradnika dla ucznia, 2) wyszukać w literaturze (i w Internecie) zboża, których rysunki masz rozpoznać, 3) podpisać wskazane rysunki, 4) zebrać informacje na temat kasz, jakie otrzymuje się z podanych zbóż, 5) wykonać schemat przedstawiający podział zbóż i ich zastosowanie do produkcji kasz i zaprezentować schemat na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura, poradnik dla ucznia, foliogramy przedstawiające budowę ziarna zbożowego, plansze z rysunkami przedstawiającymi zboża, próbki zbóż i kasz, materiały piśmiennicze, zeszyt, komputer z oprogramowaniem, przyłączem internetowym i drukarką. Ćwiczenie 2 Przygotuj na podstawie receptury schemat organizacji produkcji krupniku z kaszy jęczmiennej z uwzględnieniem czynności i sprzętu niezbędnego do wykonania zupy oraz zagospodarowania odpadków poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać materiał nauczania z poradnika dla ucznia, 2) odszukać w literaturze recepturę sporządzania krupniku i zapoznać się z nią, 3) wypisać czynności, które należy wykonać w ramach procesu technologicznego produkcji krupniku, 4) wypisać sprzęt niezbędny do wykonywania poszczególnych czynności, 5) wykonać schemat przedstawiający podział zbóż i ich zastosowanie do produkcji kasz i zaprezentować schemat na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura, poradnik dla ucznia, tekst przewodni, przykładowy schemat organizacji produkcji potrawy, receptury, materiały piśmiennicze, zeszyt. 14

17 Ćwiczenie 3 Na podstawie przygotowanego schematu z ćwiczenia 2 ugotuj krupnik. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać materiał nauczania z poradnika dla ucznia i recepturę oraz sprawdzić, jaką konsystencję powinna mieć kasza stosowana do krupniku, 2) przygotować stanowisko pracy zgodnie ze schematem, 3) przygotować odpowiednie maszyny i urządzenia, 4) odważyć składniki, 5) przeprowadzić obróbkę wstępną kaszy, ugotować krupnik, 6) dokonać oceny organoleptycznej, 7) uporządkować stanowisko pracy, 8) zaprezentować potrawę na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura, poradnik dla ucznia, receptura, zastawa stołowa do ekspedycji potraw, sprzęt, narzędzia i surowce do produkcji krupniku. Ćwiczenie 4 Sporządź potrawę dietetyczną z ryżu białego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać materiał nauczania z poradnika dla ucznia, 2) wyszukać recepturę potrawy dietetycznej z ryżu i odpowiedniego dodatku, 3) przygotować stanowisko pracy, 4) przygotować odpowiednie maszyny i urządzenia, 5) odmierzyć ryż i pozostałe składniki, 6) ugotować ryż i przygotować dodatek, 7) zaprezentować na forum grupy wyrób, wskazać rolę dodatków zastosowanych do potrawy, 8) dokonać oceny organoleptycznej przygotowanej potrawy, 9) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura, poradnik dla ucznia, receptura, ryż i inne surowce wynikające z receptury, zastawa stołowa do ekspedycji potraw, narzędzia, urządzenia, sprzęt potrzebne do sporządzenia potrawy. 15

18 Ćwiczenie 5 Przygotuj katalog zawierający informacje na temat potraw z kasz w różnych regionach Polski. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać materiał nauczania z poradnika dla ucznia, 2) odszukać w literaturze i Internecie informacje na temat zastosowania kasz jako dania głównego i jako dodatku do innych dań, 3) zebrać informacje i przygotować katalog dań z kasz, 4) zaprezentować przygotowany katalog na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura, poradnik dla ucznia, materiały piśmiennicze, zeszyt, materiały niezbędne do przygotowania katalogu, komputer z przyłączem do Internetu. Ćwiczenie 6 Oblicz przyrost masy i objętości kasz gotowanych na sypko. Uzupełnij tabelę. L.p. Nazwa kaszy Masa/objętość kaszy Masa/objętość kaszy surowej ugotowanej 1 Ryż 2 Kasza gryczana 3 Kasza pęczak Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać materiał nauczania z poradnika dla ucznia, 2) przygotować stanowisko pracy, 3) zważyć, a następnie zmierzyć objętość kasz i odpowiednią objętość wody, 4) przeprowadzić obróbkę termiczną poszczególnych kasz, 5) zważyć, a następnie zmierzyć objętość ugotowanych kasz, 6) obliczyć przyrost masy ryżu i kasz, zamienić na procenty i uzupełnić tabelę, 7) zaprezentować uzupełnioną tabelę na forum grupy, 8) uporządkować stanowisko pracy. Przyrost masy/objęt ości w % Wyposażenie stanowiska pracy: literatura, poradnik dla ucznia, surowce do sporządzania kasz na sypko, materiały piśmiennicze, zeszyt, kalkulator, sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczenia. 16

19 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) rozpoznawać zboża?!! 2) podać rodzaje kasz otrzymywanych z poszczególnych rodzajów zbóż?!! 3) przygotować schemat organizacji produkcji wskazanej potrawy?!! 4) dobrać narzędzia i sprzęt do sporządzania potraw z kasz?!! 5) dobrać dodatki do potraw z kasz?!! 6) obliczyć przyrost objętościowy i wagowy potraw z kasz?!! 7) wymienić dania z kasz?!! 17

20 4.2. Ocena towaroznawcza i wartość technologiczna mąki. Obróbka technologiczna mąki i zastosowanie do sporządzania potraw Materiał nauczania Mąka jest środkiem spożywczym otrzymywanym z przemiału oczyszczonych ziaren zbóż. Mąkę otrzymuje się głównie z żyta i pszenicy. Przemiał zbóż (pszenicy, żyta i innych) polega na mechanicznym rozdrobnieniu oczyszczonego ziarna przy wykorzystaniu różnych maszyn rozdrabniających (mlewniki, rozpulchniacze, śrutowniki). W zależności od sposobu przemiału otrzymuje się mąkę o różnej zawartości okrywy (łuski). Przemiał ziarna może być prosty i złożony. Przemiał prosty (rzadziej stosowany) polega na jednorazowym przejściu ziarna przez maszynę rozdrabniającą, a produktem tego przemiału jest mąka razowa jako mieszanina rozdrobnionych części ziarna (bielma, okrywy i zarodka). Mąki z tego przemiału są ciemne, o niższej wartości wypiekowej, wyższej wartości odżywczej w porównaniu z mąkami jasnymi. W przemiale złożonym ziarno i produkty jego rozdrabniania (tzw. mlewo) są stopniowo rozdrabniane. Po każdym rozdrobnieniu następuje sortowanie mlewa i kolejno oddzielenie cząstek bielma, z którego otrzymuje się mąkę, a okrywy oddzielane są w postaci otrąb. Poszczególne rodzaje (gatunki) mąki charakteryzują się określonym wyciągiem (stopniem wymiału, wydajnością). Wyciąg mąki jest to ilość mąki otrzymanej z przemiału określonej ilości ziarna wyrażona w procentach. Podstawowym kryterium oceny jakości mąki, a także w przybliżeniu jej wyciągu jest zawartość popiołu. Przy wyższym wyciągu zawartość popiołu w mące jest większa, gdyż zawiera ona zewnętrzne części bielma i okrywy, bogate w składniki mineralne. Mąka jasna (niskowyciągowa) zawiera mniej popiołu niż ciemna (wysokowyciągowa). Zawartość popiołu jest podstawowym wskaźnikiem stosowanym przy podziale mąki handlowej na tzw. typy. W normach przedmiotowych liczba całkowita wyraża ilość tysięcznych procenta zawartości popiołu i stanowi oznaczenie typu mąki, np. mąka pszenna typu 500 zawiera 0,5% popiołu. Skład chemiczny i wartość odżywcza mąki Na skład chemiczny i wartość odżywczą mąki wpływają: rodzaj zboża, zawartość składników chemicznych w poszczególnych komórkach ziarna, sposób jego przetwarzania. Mąki jasne, zawierające głównie cząstki bielma, różnią się składem chemicznym w porównaniu z mąkami ciemnymi, w których występuje więcej cząstek z warstw peryferyjnych ziarna warstwy aleuronowej i okrywy owocowo-nasiennej. Im bardziej jasna mąka, tym większa w niej zawartość skrobi, a mniejsza ilość białka, lipidów, składników mineralnych, błonnika pokarmowego i witamin. Odwrotnie, im ciemniejsza barwa mąki, tym więcej pozostałych składników. Do podstawowych związków chemicznych występujących w mące zalicza się białka, lipidy, sacharydy, składniki mineralne, witaminy oraz enzymy (tabela 3). Tabela 3.Przeciętny skład chemiczny mąki pszennej i żytniej (g/100 g)[7, s. 282] Rodzaj mąki Składniki Pszenna Żytnia jasna razowa jasna razowa Woda 14,0 14,0 14,0 14,0 Białko 10,8 11,8 8,9 10,5 18

Czy warto jeść kasze i płatki?

Czy warto jeść kasze i płatki? Czy warto jeść kasze i płatki? Dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak Katedra Technologii Żywności Wydział Nauk o Żywności SGGW Wszechnica Żywieniowa SGGW 17.02.2016 Kasze i płatki zbożowe Kasze całe lub pokrajane

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2 Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o produktach spożywczych

Bardziej szczegółowo

Zbożowe śniadanie zimowe. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej

Zbożowe śniadanie zimowe. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Zbożowe śniadanie zimowe dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Asortyment produktów zbożowych Produkty zbożowe stanowią podstawę wyżywienia ludności na całym świecie, znajdują się

Bardziej szczegółowo

Czy warto jeść kasze i płatki? dr inż. Dorota Czerwińska Katedra Żywienia Człowieka, SGGW 17.02.2016

Czy warto jeść kasze i płatki? dr inż. Dorota Czerwińska Katedra Żywienia Człowieka, SGGW 17.02.2016 Czy warto jeść kasze i płatki? dr inż. Dorota Czerwińska Katedra Żywienia Człowieka, SGGW 17.02.2016 Rola produktów zbożowych w żywieniu człowieka Produkty zbożowe, czyli mąki, pieczywo, kasze, ryż, makarony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Przedmiot: pracownia gastronomiczna. Klasa: I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Przedmiot: pracownia gastronomiczna. Klasa: I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiot: pracownia gastronomiczna Klasa: I Procedury obowiązujące w gastronomii. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Metody kształcenia: Mini wykład problemowy z dyskusją. Pokaz. Ćwiczenia praktyczne.

Konspekt. Metody kształcenia: Mini wykład problemowy z dyskusją. Pokaz. Ćwiczenia praktyczne. Konspekt Przedmiot: praktyczna nauka zawodu-kucharz małej gastronomii Klasa: I a zawodowa Data: Prowadząca: Janina Niebudek Moduł: Zboża i przetwory zbożowe Temat: Ciasta zarabiane na stolnicy. Podział

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo zbóż. Przykładowe technologie przerobu i stosowane urządzenia. Oddział w Radomiu. Andrzej Śliwa

Przetwórstwo zbóż. Przykładowe technologie przerobu i stosowane urządzenia. Oddział w Radomiu. Andrzej Śliwa Oddział w Radomiu Przetwórstwo zbóż Przykładowe technologie przerobu i stosowane urządzenia Andrzej Śliwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9 Wiadomości wstępne 9 Rozdział 1. Zapewnianie bezpieczeństwa żywności 11 1.1. Prawo żywnościowe 12 1.2. Normalizacja i normy 18 1.3. Systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 20 1.3.1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2016. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Zawód i symbol cyfrowy zawodu: [ 343 404 ] Technik żywienia i usług gastronomicznych klasa : II OCENA NAZWA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

.. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015. Termin przydatnoś ci do spożycia

.. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015. Termin przydatnoś ci do spożycia .. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015 CZĘŚĆ 1 Pieczywo Lp. Nazwa artykułu Termin przydatnoś ci do spożycia Zespół Szkół Nr 4 w Rzeszowie Strona 1 z 5 j.m. Przewidy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Bułka tarta - opakowanie 0,45 kg,

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Bułka tarta - opakowanie 0,45 kg, FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2016. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku poznanie zwyczajów i kultury włoskiej, zasad organizacji pracy w zakładach gastronomicznych, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów kuchni włoskiej, wyposażenie uczniów w umiejętności, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE DLA ZAWODU KUCHARZ NA POZIOMIE TECHNIKUM 512[02]

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE DLA ZAWODU KUCHARZ NA POZIOMIE TECHNIKUM 512[02] PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE DLA ZAWODU KUCHARZ NA POZIOMIE TECHNIKUM 512[02] Restauracja Jan III Sobieski przyjęła zamówienie na wykonanie zestawów obiadowych dla grupy młodzieży klasy 4K, która

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Dział programowy: I Charakterystyka towaroznawcza i sposób jej zdefiniować pojęcie żywność; zidentyfikować surowce dodatki do i materiały pomocnicze

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

Kasze - jakie najzdrowsze? Porównanie wartości odżywczych

Kasze - jakie najzdrowsze? Porównanie wartości odżywczych ARTYKUŁY Kasze - jakie najzdrowsze? Porównanie wartości odżywczych Przeczytaj pełną wersję artykułu: http://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/art,kasze-jakie-najzdrowszeporownanie-wartosci-odzywczych.html

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowione efekty kształcenia po zrealizowaniu których uczeń potrafi :

Uszczegółowione efekty kształcenia po zrealizowaniu których uczeń potrafi : Przedmiot: Towaroznawstwo z technologią gastronomiczną Klasa ITŻ Nauczyciel: mgr Mariola Ratajska Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne Podstawą klasyfikacji ucznia jest jego obecność

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa 1 kucharz Moduł - dział -temat Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego - przykładowe rozwiązanie zadania nr 1

Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego - przykładowe rozwiązanie zadania nr 1 TYTUŁ PROJEKT REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OBIADU W PRZEDSZKOLU WG OBOWIĄZUJĄCEGO JADŁOSPISU ORAZ SPORZĄDZENIE ZAPOTRZEBOWANIA ŻYWNOŚCIOWEGO I RAPORTU ŻYWIENIOWEGO W ODNIESIENIU DO OBIADU.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu procesy technologiczne w gastronomii w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Opracowanie: Alicja Wojnach Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KUCHARZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KUCHARZ Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: KUCHARZ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKUŁY MLECZARSKIE

WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKUŁY MLECZARSKIE WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKUŁY MLECZARSKIE Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego z dnia. r. Lp. Nazwa artykułu Kod CPV Opis Nazwa nadana przez oferenta Jedn ostka miar y Ilość Cena jednostk

Bardziej szczegółowo

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki 60% RAZOWA MIESZANKA MĄCZNA Chleb Bracki to pieczywo razowe z dodatkiem naturalnych kwasów - pszennego i żytniego. Mieszanka bogata w mikroelementy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Powtórzenie wiadomości z klasy I 2-3 Przyprawy roślinne

Bardziej szczegółowo

Kasza kukurydziana Kasza kukurydziana (polenta) produkowana jest z ziaren kukurydzy w postaci drobnego grysiku. Dostarcza błonnika, witamin B1 i PP

Kasza kukurydziana Kasza kukurydziana (polenta) produkowana jest z ziaren kukurydzy w postaci drobnego grysiku. Dostarcza błonnika, witamin B1 i PP Kasza kukurydziana Kasza kukurydziana (polenta) produkowana jest z ziaren kukurydzy w postaci drobnego grysiku. Dostarcza błonnika, witamin B1 i PP oraz beta-karotenu. Produkty z kukurydzy są sycące, dodające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 6 do SIWZ Część I: PIECZYWO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUŁKI PSZENNE ZWYKŁE 1 Wstęp 1.1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia objęto wymagania, metody badań oraz warunki

Bardziej szczegółowo

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, Przedmiot technologie w produkcji cukierniczej należy do bloku teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie cukiernik. W bieżącym roku szkolny mam zajęcia 2 godziny tygodniowo z klasą trzecią oraz 4

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w %

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. jednostkę miary. VAT w % ... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY owoce i warzywa i podobne produkty 15330000-1 Lp Kod CPV Nazwa produktu Jednostka miary Ilość 1 15613100-9 Kasza jęczmienna op 1kg 0 2 15613100-9 Kasza

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych

Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych Załącznik nr 1 Dostarczone artykuły spożywcze o muszą spełniać wszystkie wymagania prawne niezbędne do dopuszczenia do obrotu, w tym m.in. dotyczące zawartości

Bardziej szczegółowo

MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA

MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA -200g mąki -1 całe jajo i 1 żółtko -ok. pół szklanki letniej wody -1 świeży brokuł -1 pierś z kurczaka -1 łyżeczka przyprawy gyros -1-2 łyżki oliwy z oliwek

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Przemiał ziarna orkiszu na mąkę w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym (PGE) w Chwałowicach

Przemiał ziarna orkiszu na mąkę w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym (PGE) w Chwałowicach Przemiał ziarna orkiszu na mąkę w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym (PGE) w Chwałowicach Zajęcia prowadził inż. Włodzimierz Stachura kierownik Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego w Chwałowicach Fotoreportaż

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA III Moduł Dział podręcznika Treści nauczania Wiadomości Osiągnięcia szczegółowe uczniów Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BEZGLUTENOWE NALEŚNIKI Z BRĄZOWEGO RYŻU

BEZGLUTENOWE NALEŚNIKI Z BRĄZOWEGO RYŻU BEZGLUTENOWE NALEŚNIKI Z BRĄZOWEGO RYŻU Nieraz wspominałam, że uwielbiam placki, naleśniki, pierogi i wszystkie mączne potrawy. Żadna z tych potraw od dłuższego już czasu nie jest u mnie typowa. Staram

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie i wydawanie zup oraz sosów 512[02].Z2.03

Przygotowywanie i wydawanie zup oraz sosów 512[02].Z2.03 Michał Denesiuk Przygotowywanie i wydawanie zup oraz sosów 512[02].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach Olsztyn 2010 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Kasza jaglana z dynią

Kasza jaglana z dynią Kasza jaglana z dynią Składniki na 2 porcje: 1 /2 szklanki kaszy jaglanej 200 g surowej dyni 1 łyżka miodu 1 łyżeczka cukru waniliowego kaszę wypłukać i zalać jedną szklanką delikatnie osolonej wody, postawić

Bardziej szczegółowo

Temat: Ocena towaroznawcza i zastosowanie ciasta biszkoptowego w produkcji gastronomicznej

Temat: Ocena towaroznawcza i zastosowanie ciasta biszkoptowego w produkcji gastronomicznej SCENARIUSZ LEKCJI Nauczyciel Aleksandra Otczenaszenko Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Klasa: III Technikum Gastronomiczne Temat: Ocena towaroznawcza i zastosowanie ciasta biszkoptowego

Bardziej szczegółowo

Mąka gryczana Ekologiczna mąka gryczana ze zmielonej na żarnach gryki. Doskonała na bliny, placki i kluski. Spożywanie mąki gryczanej oraz kaszy gryczanej uznawane jest za bardzo korzystne dla prawidłowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

Indeks glikemiczny a produkty piekarskie. Dr inż. Małgorzata Wronkowska

Indeks glikemiczny a produkty piekarskie. Dr inż. Małgorzata Wronkowska Indeks glikemiczny a produkty piekarskie Dr inż. Małgorzata Wronkowska Według danych Urzędu Statystycznego za rok 2010 przeciętne miesięczne spożycie chleba na osobę w Polsce w ostatnich 10 latach spadło

Bardziej szczegółowo

Bułeczki razowe. Składniki:

Bułeczki razowe. Składniki: Bułeczki razowe Przepis zaczerpnęłam z bloga Moje wypieki. Szukałam akurat razowych bułeczek i trafiłam na te. Neutralne w smaku, pachnące, pyszne z wędlinami, serami, twarogami. Ich wyrobienie i wyrastanie

Bardziej szczegółowo

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki 60% RAZOWA MIESZANKA MĄCZNA Chleb Bracki to pieczywo razowe z dodatkiem naturalnych kwasów - pszennego i żytniego. Mieszanka bogata w mikroelementy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Barbara Zielonka Anna Przesmycka TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ GRUPA ZAOPATRZENIA ŻYWNOŚCIOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego KOD CPV 15810000-9 PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE Gdynia 2017 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1 ł cukru 20 g oliwy 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków

1 ł cukru 20 g oliwy 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków Bułki 220 g wody 50 g otrębów pszennych 3 Ł oliwy 1 białko mak, sezam pestki słonecznika, dyni Do naczynia miksującego wlać wodę, dodać drożdże, cukier, mąkę, otręby, sól, oliwę. Ciasto wyłożyć do miseczki

Bardziej szczegółowo

Zestaw 6 Zakres: produkcja ciastkarska

Zestaw 6 Zakres: produkcja ciastkarska Zestaw 6 Zakres: produkcja ciastkarska zadanie 1. Do produkcji ciasta biszkoptowego należy użyć cukru A. pudru. B. kryształu. C. w kostkach. D. inwertowanego. zadanie 2. Z magazynu pobrano mąkę ziemniaczaną.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUŁKA GRAHAM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUŁKA GRAHAM ZAŁĄCZNIK NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUŁKA GRAHAM opis wg słownika CPV kod CPV 15811000-6 indeks materiałowy JIM 8920PL0024455 1 Wstęp 1.1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia objęto wymagania,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

DESERY WIEJSKIE PLACKI

DESERY WIEJSKIE PLACKI WIEJSKIE PLACKI 150 g serka wiejskiego lekkiego 5 białek jaj 20 g lnu mielonego odtłuszczonego 60 g płatków owsianych górskich Wartość odżywcza (smażone na teflonie, bez tłuszczu, bez owoców): 40 g białka,

Bardziej szczegółowo

Temat: Składniki odżywcze żywności. Data: Opracowała: Marta Gołębiewska - Szczykowska. Cele sformułowane w języku ucznia: Na dzisiejszej lekcji:

Temat: Składniki odżywcze żywności. Data: Opracowała: Marta Gołębiewska - Szczykowska. Cele sformułowane w języku ucznia: Na dzisiejszej lekcji: Temat: Składniki odżywcze żywności. Opracowała: Marta Gołębiewska - Szczykowska Klasa: Data: Cele sformułowane w języku ucznia: Na dzisiejszej lekcji: - wyjaśnię pojęcia: wartość odżywcza, wartość energetyczna,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne

Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne Czas trwania lekcji: 2x 45 minut Cele lekcji: 1. Ogólny zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA - zalecenia żywieniowe do sporządzania posiłków dla Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA - zalecenia żywieniowe do sporządzania posiłków dla Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie Nr sprawy P249.26.03.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA - zalecenia żywieniowe do sporządzania posiłków dla Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie Posiłki muszą

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Kucharz 512[02]

I.1.1. Kucharz 512[02] I.1.1. Kucharz 512[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2237 Przystąpiło łącznie: 1968 przystąpiło: 1950 przystąpiło: 1934 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1764 (90,5%) zdało: 1477 (76,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

NIE TYLKO SŁODKOŚCI NA KÓŁKU CUKIERNICZYM FAWORKI. składniki. 600g mąki pszennej. 8 żółtek. 200g kwaśnej śmietany. Szczypta soli

NIE TYLKO SŁODKOŚCI NA KÓŁKU CUKIERNICZYM FAWORKI. składniki. 600g mąki pszennej. 8 żółtek. 200g kwaśnej śmietany. Szczypta soli NIE TYLKO SŁODKOŚCI NA KÓŁKU CUKIERNICZYM FAWORKI składniki 600g mąki pszennej 8 żółtek 200g kwaśnej śmietany Szczypta soli 2 łężki octu lub spirytusu. Tłuszcz do smażenia 1 kg Cukier puder z wanilią 100g

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: T.6. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW W OBRĘBIE ZAWODU: KUCHARZ 512001 WBG DGG Przedmiot nauczania Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa Działalność

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO WDROŻENIOWY SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ Receptura nr KWM08 Edycja3 MIĘSO Z KASZĄ GRYCZANĄ Zastępuje recepturę nr KWM08,

Bardziej szczegółowo

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiałpomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Rodziców

Warsztaty dla Rodziców Warsztaty dla Rodziców Kanapki inaczej dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Warszawa, 31 marca 2015 r. Co zamiast tradycyjnej kanapki? Kanapki są bardzo dobrym rozwiązaniem na drugie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUŁKA PSZENNA ZWYKŁA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUŁKA PSZENNA ZWYKŁA Załącznik nr do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUŁKA PSZENNA ZWYKŁA opis wg słownika CPV kod CPV 15811000-6 indeks materiałowy JIM 8920PL0000222 1 Wstęp 1.1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jedzmy zdrowo na kolorowo!

Jedzmy zdrowo na kolorowo! Jedzmy zdrowo na kolorowo! Dlaczego powinniśmy jeść warzywa? Ponieważ są źródłem: -witamin: głównie: beta-karoten, witamina C, kwas foliowy oraz witaminy K, niacyna oraz witaminy E -składników mineralnych:

Bardziej szczegółowo

pracy. WBG.0 Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie 5 gastronomicznym. WBG.0 Elementy prawa pracy związane z bezpieczeństwem

pracy. WBG.0 Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie 5 gastronomicznym. WBG.0 Elementy prawa pracy związane z bezpieczeństwem PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI T.. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW W OBRĘBIE ZAWODU: KUCHARZ Przedmiot nauczania WBG DGG Wyposażenie i zasady bezpieczeństw a w gastronomii

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ŻYWIENIA W PREWENCJI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

ZNACZENIE ŻYWIENIA W PREWENCJI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ZNACZENIE ŻYWIENIA W PREWENCJI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH Dr inż. Anna Tokarska Dział Żywienia Świętokrzyskie Centrum Onkologii Obserwowane trendy w żywieniu w ostatnim czasie wskazują, że na wskaźniki zachorowalności

Bardziej szczegółowo

dr inż. Beata Przygoda Wartość odżywcza żywności co powinnyśmy wiedzieć?

dr inż. Beata Przygoda Wartość odżywcza żywności co powinnyśmy wiedzieć? dr inż. Beata Przygoda Wartość odżywcza żywności co powinnyśmy wiedzieć? Do prawidłowego rozwoju, dobrego stanu zdrowia, odpowiedniej sprawności fizycznej i umysłowej powinnyśmy codziennie spożywać określoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 13

Spis treści Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Charakterystyka gastronomii i technologii gastronomicznej... 17 Rozdział 2. Organizacja funkcjonowania zakładów gastronomicznych... 24 2.1. Działy zakładu gastronomicznego...

Bardziej szczegółowo

RODZAJE CIAST I ZASADY ICH. Ciasto drożdżowe. Ciasto francuskie i ciasto parzone

RODZAJE CIAST I ZASADY ICH. Ciasto drożdżowe. Ciasto francuskie i ciasto parzone Ciasta z blachy wstęp RODZAJE CIAST I ZASADY ICH przygotowania Ciasto drożdżowe Wypieka się z niego bułki, chleby, placki i babki. Podczas przygotowywania formę wypełnia się najwyżej do połowy wysokości,

Bardziej szczegółowo

Marcin Ryfa, Gr.4, PST. Wartość wypiekowa mąki żytniej

Marcin Ryfa, Gr.4, PST. Wartość wypiekowa mąki żytniej Marcin Ryfa, Gr.4, PST Wartość wypiekowa mąki żytniej Wartość wypiekowa mąki jest to wskaźnik określający odchylenie od ustalonego wzorca. Na pojęcie wartość wypiekowa mąki żytniej składa się: zdolność

Bardziej szczegółowo

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. Nazwa produktu Jednostka miary. jednostkę miary. VAT w %

... pieczątka oferenta PAKIET NR 3 FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto. Nazwa produktu Jednostka miary. jednostkę miary. VAT w % ... pieczątka oferenta PAKIET NR FORMULARZ CENOWY owoce i warzywa i podobne produkty 0000- Lp Kod CPV Nazwa produktu Jednostka miary Ilość 00- Kasza jęczmienna op kg kg 00 9 00- Kasza gryczana op kg kg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWIZ. DIETA PODSTAWOWA ( ogólna)

Załącznik nr 2 do SWIZ. DIETA PODSTAWOWA ( ogólna) Załącznik nr 2 do SWIZ DIETA PODSTAWOWA ( ogólna) Dzień Posiłek Składniki Waga (g) Makaron na mleku 300 Masło extra 35,2% Szynka kanapkowa 30 Papryka czerwona Kawa z mlekiem 225 Poniedziałek 2208,6 kcal

Bardziej szczegółowo

smaczne i zdrowe Ciasta domowe

smaczne i zdrowe Ciasta domowe smaczne i zdrowe Ciasta domowe SPIS TREŚCI WSTĘP 4 O cieście kruchym 4 O cieście biszkoptowym 4 O cieście piaskowym nazywanym również ucieranym 6 O cieście drożdżowym 6 Kilka uwag natury ogólnej 7 PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto)

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto) Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych Lp. Nazwa i opis Jedn. miary Ilość Cena jedn. (brutto) Cena kol. 4 x kol. 5 (brutto) 1 2 3 4 5 6 1 Bułka tarta kg 90 2 Barszcz biały, zupa w proszku,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła 2015/2016 Nadzienia wysoki procentowy udział owoców, naturalny owocowy smak, duże kawałki owoców, powstają z owoców nie konserwowanych chemicznie, doskonale

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

Pleśniak. Składniki: Wykonanie:

Pleśniak. Składniki: Wykonanie: Pleśniak Jeden z najstarszych przepisów, jaki mam spisany w swoim przepastnym zeszycie w niebieskich okładkach. Niestety nie kojarzę, skąd pochodzi, bo jest w naszej rodzinie od lat. Dzisiaj, zamiast tradycyjnego

Bardziej szczegółowo

smaczne i zdrowe Chleb Domowy wypiek

smaczne i zdrowe Chleb Domowy wypiek smaczne i zdrowe Chleb Domowy wypiek smaczne i zdrowe Chleb Domowy wypiek SPIS TREŚCI Wstęp 4 Chleby na drożdżach 10 Bardzo prosty chleb 10 Chleb chrupiący 11 Chleb kukurydziany 11 Chleb maślankowo-sezamowy

Bardziej szczegółowo

Produkcja marcepanu. oprac. Marianna Kosyl

Produkcja marcepanu. oprac. Marianna Kosyl Produkcja marcepanu oprac. Marianna Kosyl Produkcja marcepanu naturalnego Marcepan Jest to masa otrzymywana z oczyszczonych i zmiażdżonych z cukrem migdałów. Marcepan stanowi jednorodną plastyczną masę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia. a) dostawa do Magazyn Żywnościowy

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka TALERZ CZY PIRAMIDA? Przedstawione w modelach zdrowego żywienia zalecenia żywieniowe to sugestie ogólne,

Bardziej szczegółowo

Mleko. Ocena towaroznawcza mleka oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej. Mleko spożywcze -Koncentraty mleczne. Janina Niebudek.

Mleko. Ocena towaroznawcza mleka oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej. Mleko spożywcze -Koncentraty mleczne. Janina Niebudek. Ocena towaroznawcza mleka oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej. spożywcze -Koncentraty mleczne. Janina Niebudek mgr Janina Niebudek 1 Ocena towaroznawcza mleka Przedmiot Etap edukacyjny Technologia

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa Wydanie I (2014)

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa Wydanie I (2014) Zeszyt ćwiczeń Procesy technologiczne w gastronomii stanowi uzupełnienie podręczników do nauki zawodów z branży gastronomicznej opracowanych zgodnie z nową podstawą programową. Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Bułki grahamki II. Uformować bułeczki (około 12 szt.), ułożyć na wysmarowaną blachę, wstawić do wyrośnięcia w piekarniku na 15 min, Bułki kajzerki

Bułki grahamki II. Uformować bułeczki (około 12 szt.), ułożyć na wysmarowaną blachę, wstawić do wyrośnięcia w piekarniku na 15 min, Bułki kajzerki pieczywo 8 220 g ciepłej wody 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków 100 g mąki pszennej razowej 220 g ciepłej wody 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków 100 g mąki pszennej razowej Odstawić ciasto

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

*Modelowa racja pokarmowa dla dziecka w wieku miesięcy, Standardy Medyczne 2013, 6(10),

*Modelowa racja pokarmowa dla dziecka w wieku miesięcy, Standardy Medyczne 2013, 6(10), 20 g* = 4 łyżeczki, to dawka cukru dla dziecka w wieku 1-3 lata, a 30 g** = 6 łyżeczek dla dziecka w wieku 4-6 lat, jakiej nie powinno się przekroczyć w ciągu dnia, jednak należy pamiętać, że nie ma konieczności

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kwasowość tłuszczowa w wybranych przetworach zbożowych (kasze i płatki)

Kwasowość tłuszczowa w wybranych przetworach zbożowych (kasze i płatki) Anna Szafrańska* Jakość Kwasowość tłuszczowa w wybranych przetworach zbożowych (kasze i płatki) Kwasowość tłuszczowa stanowi czuły i ważny test do charakteryzowania stanu i wartości użytkowej przetworów

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017

Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017 Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia

Bardziej szczegółowo

MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA

MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, JAJKA I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH W DIECIE DZIECKA Wartość odżywcza Żywność z tej grupy należy do grupy produktów białkowych. Białko mięsa, ryb i jaj charakteryzuje sie dużą wartością

Bardziej szczegółowo

Moduł I Rodzaje wyrobów piekarskich

Moduł I Rodzaje wyrobów piekarskich Moduł I Rodzaje wyrobów piekarskich Wprowadzenie 1. Podstawowe pojęcia stosowane w technologii piekarskiej 2. Klasyfikacja wyrobów piekarskich 3. Charakterystyka grup i podgrup wyrobów piekarskich Bibliografia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (1) 68 3 181-183 fax: (1) 68 3 18 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe surowce konsekwencje technologiczne Edyta Kordialik-Bogacka

Nowe surowce konsekwencje technologiczne Edyta Kordialik-Bogacka Nowe surowce konsekwencje technologiczne Edyta Kordialik-Bogacka Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Piwo Jęczmień browarny Duża

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Z dobrego upieczesz najlepsze!

Z dobrego upieczesz najlepsze! Wyrazisty smak pełnego ziarna i słodu! 100% MIESZANKA DO WYPIEKANIA CHLEBA PEŁNOZIARNISTEGO. Z dobrego upieczesz najlepsze! Wyrazisty smak pełnego ziarna i słodu Soczysta, długotrwała świeżość Duża zawartość

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE PRZEPISY. Na dno maszyny wlej mleko, wrzuć jaja i masło. Potem wsyp mąkę, sól, cukier (można dodać odrobinę

SPRAWDZONE PRZEPISY. Na dno maszyny wlej mleko, wrzuć jaja i masło. Potem wsyp mąkę, sól, cukier (można dodać odrobinę SPRAWDZONE PRZEPISY Ciasto drożdżowe (w maszynce) 8g drożdży suszonych 0,5 kg mąki 3 łyżki cukru 1/4 kostki masła (kostka 250 g) 250 ml mleka 1/2 łyżeczki soli 2 jaja Opcjonalnie: rodzynki, suszona żurawina

Bardziej szczegółowo

SIATKA GODZIN KURSU. Liczba godzin. Blok tematyczny. Wykłady. Ćwiczenia. Regulacje prawne z zakresu BHP. Wymogi rynku pracy w zawodzie pomoc kuchenna.

SIATKA GODZIN KURSU. Liczba godzin. Blok tematyczny. Wykłady. Ćwiczenia. Regulacje prawne z zakresu BHP. Wymogi rynku pracy w zawodzie pomoc kuchenna. SIATKA GODZIN KURSU Lp. Blok tematyczny Liczba godzin Wykłady Ćwiczenia 1 Regulacje prawne z zakresu BHP. 8 Wymogi rynku pracy w zawodzie pomoc kuchenna. 5 0 Zasady dekorowania stołów. 1 4 Obsługa kas

Bardziej szczegółowo